Ga naar inhoud
 • 0

De Innovatiebox

Per 1 januari jl is de octrooibox “ingeruild” voor de innovatiebox, hetgeen betekent dat een aantal zaken zijn verruimd.

 

Nieuw hierbij is, dat voordelen uit activa waarvoor geen octrooi is ingediend of die niet voor een octrooi in aanmerking komen maar die wel het resultaat zijn van innovatieve werkzaamheden in deze innovatiebox vallen.

 

Wat ik me nu afvraag, wie of wat bepaalt of resultaten het gevolg zijn van innovatieve werkzaamheden,danwel het gevolg zijn van geoctroyeerde producten? Moet indiener/aanvrager bewijzen dat de resultaten het gevolg van innovatieve werkzaamheden zijn?. M.a.w is dit een administratieve adder onder het gras?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

25 antwoorden op deze vraag

 • 0

dag heren

 

De innovatiebox mag toegepast worden als er een octrooi, patent of een WBSO verklaring van Senter Novem is afgegeven. Die laatste is het antwoord op de vraag van Marco: de papierroute vie SenterNovem moet wel afgelegd worden.

 

@P.J.

Het is weldegelijk minder ambtelijk dan de oude route. Het plafond van 400.000 is afgeschaft en ook verlies uit innovatie is aftrekbaar gesteld. De oude regeling was juist veel ambtelijker en ondoorzichtiger.

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ik sta op het punt om weer een WBSO-aanvraag in te dienen. Ditmaal voor een "Schaufenautomat". De ontwikkeling van een machine die dus nog niet bestaat en zeker niet voor de door mij geplande toepassing. Ik denk met de ontwikkeling (excl. bouwuren) zeker de verplichte 500 uren vol te maken. De bouwuren breng ik niet in, want dan moet ik al meteen twee exemplaren bouwen, omdat het prototype dan niet gebruikt mag worden. Deze machine zal tevens geschikt moeten zijn om door gehandicapten bediend te kunnen worden.

 

Wat zijn nu mijn mogelijkheden/voordelen t.o.v. de vorige situatie, als ik ook die innovatie box zou gaan gebruiken? Wat zijn de extra kosten en wat de opbrengsten?

Link naar reactie
 • 0

Om te kunnen bepalen welk deel van je winst fiscaal vriendelijker (5%) kan worden belast, moet je een onderbouwing maken in hoeverre deze WBSO-innovatie bijdraagt aan de winst. Anders gezegd: je kunt dus niet al je winst in de innovatiebox onderbrengen. Er zijn immers altijd andere functies nodig om tot die winst te komen. Deze onderbouwing moet je afstemmen met de fiscus. Dit is een traject waar je in totaal wel een aantal dagen mee bezig bent.

 

Wat levert het je dan op? De toegerekende winst uit WBSO-ontwikkeling die je kan toerekenen aan de innovatiebox wordt belast tegen 5% winstbelasting, in plaats van 20% en 25,5%.

 

In het specifieke geval van de heer Odems spreekt hij over 500 uren. Ik neem aan dat hij daarmee doelt op de WBSO-drempel voor eenmanszaken. In dat geval een interessant punt: die betalen geen vpb. Ik heb uit de parlementaire behandeling begrepen dat eenmanszaken hetzelfde voordeel gaan genieten als vpb-ondernemers, maar hoe dat werkt is mij nog onbekend. Weet iemand dat?

 

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Ik heb uit de parlementaire behandeling begrepen dat eenmanszaken hetzelfde voordeel gaan genieten als vpb-ondernemers, maar hoe dat werkt is mij nog onbekend. Weet iemand dat?

Dit is ook door anderen aan de kaak gesteld, waarop het Ministerie van Financiën nogal gepikeerd heeft gereageerd.

 

Innovatiebox geldt in ieder geval alleen in de vennootschapsbelasting. De enige manier om daar als IB-ondernemer gebruik van te maken, is om je onderneming om te zetten in een BV (of ander vpb-plichtig lichaam).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Het is mij nog steeds niet duidelijk, wie of wat bepaalt of iets innovatief is en over welke periode je de winsten over die innovatieve producten mag aftikken tegen dat lage tarief van 5 %. m.w.a. gaat de belastinginspecteur of iemand van Senternovem de innovatieviteit bepalen en de duur waartegen het lage tarief gebruikt mag worden.

 

Als dat innovatieve product uitontwikkelt is, ben je toch gewoon een handels- en/of productieonderneming!

Link naar reactie
 • 0

Hoi Marco,

 

De toegang tot de innovatiebox is vrij helder: Je moet een octrooi of S&O-verklaring hebben. De rest is inderdaad nogal subjectief.

- Welke kosten zijn er gemoeid met de innovatie

- Welke resultaten zijn toe te rekenen aan de innovatie

- Welke periode levert de innovatie iets op.

 

De eerste is wellicht nog redelijk in te schatten, zeker aan de hand van de projectadministratie die je toch al bij moet houden voor de WBSO. Voor de rest is er het overleg met de fiscus. Die is momenteel zeker welwillend (althans, in het algemeen) wat de innovatiebox betreft, als je met een redelijke onderbouwing komt is er zeker zaken te doen.

 

Zeker is dat je ook ná het ontwikkelen nog inkomsten kunt hebben die in de innovatiebox vallen. Het gaat er immers niet om wat je doet, maar waardoor de winst gegenereerd wordt - dat kan dus ook iets zijn dat je in het verleden hebt gedaan.

 

Duidelijker kan ik het helaas niet maken...

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

m.w.a. gaat de belastinginspecteur of iemand van Senternovem de innovatieviteit bepalen en de duur waartegen het lage tarief gebruikt mag worden.

 

Belastingdienst bepaalt duur.

Senternovem (tegenwoordig Agentschap NL) bepaalt innovatie (obv WBSO).

Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link naar reactie
 • 0

Om te kunnen bepalen welk deel van je winst fiscaal vriendelijker (5%) kan worden belast, moet je een onderbouwing maken in hoeverre deze WBSO-innovatie bijdraagt aan de winst. Anders gezegd: je kunt dus niet al je winst in de innovatiebox onderbrengen. Er zijn immers altijd andere functies nodig om tot die winst te komen. Deze onderbouwing moet je afstemmen met de fiscus. Dit is een traject waar je in totaal wel een aantal dagen mee bezig bent.

 

Wat levert het je dan op? De toegerekende winst uit WBSO-ontwikkeling die je kan toerekenen aan de innovatiebox wordt belast tegen 5% winstbelasting, in plaats van 20% en 25,5%.

 

Wat ik tot op heden nooit heb kunnen achterhalen is hoe de innovatiebox over de verschillende boekjaren heen moet worden toegepast .

 

Bij innovaties gaat in 9 van de 10 keer de kost voor de baat uit. M.a.w. de eerste paar jaar ben je bezig met ontwikkeling en je kunt voor de speur en ontwikkelingsuren WBSO aanvragen. Die ontwikkelingskosten drukken de winst in bijvoorbeeld boekjaren 1 en 2.

 

Vervolgens ga je het ontwikkelde product exploiteren in boekjaar 3. In boekjaar 3 ga je de innovatiebox toepassen maar eigenlijk maak je in boekjaar 3 bijna geen ontwikkelingskosten meer voor het uitontwikkelde product want die waren al genomen ten laste van boekjaren 1 en 2.

 

Dan krijg je dus de situatie dat je alleen omzet uit boekjaar 3 in de innovatiebox plaatst (belast tegen 5%) en de reguliere (overhead)kosten van boekjaar 3 trek je af tegen tegen het normale vpb tarief van 20- 25,5%.

 

Zo zou je de (gekke) situatie kunnen krijgen dat je alle winst tegen 5% belast en onder het normale vpb tarief een verliessituatie zou kunnen creeren. (als er geen andere omzet meer is buiten die van het innovatieve product zelf)

 

Iemand hier ervaring mee?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als belastingadviseur heb ik ervaring met het adviseren en ook daadwerkelijk realiseren van de Innovatiebox voor ondernemers. Graag reageer ik kort op een paar vragen in het forum.

 

1) Innovatiebox over de boekjaren heen

De kosten in jaar 1 en jaar 2 worden afgetrokken van de winst, en zorgen voor een lagere belastingafdracht of een verlies. In jaar 3 wordt er slechts omzet verwacht. In dat geval moeten wel de in jaar 1 en 2 in aftrek gebrachte kosten weer 'ingehaald' worden. In de aangifte van jaar 3 gaat dus slechts een gedeelte van de omzet in de Innovatiebox. Het tarief is in dat jaar dan niet 20% (25.5% boven EUR 200,000), ook niet 5% van de Innovatiebox maar ergens ertussenin.

 

2) Hoe bepaal je welke winst wel en niet in de Innovatiebox past?

Er zijn verschillende methoden, afhankelijk van het soort onderneming en innovatief product. Onder de afpelmethode, wordt de totale winst in een jaar verdeeld over de verschillende 'afdelingen', dit kunnen zijn innovatie, productie, verkoop, onderhoud, management, etc. Hetzelfde concept wordt internationaal gebruikt om winsten te verdelen over verschillende landen (Transfer Pricing). De belastingdienst heeft zelf een methode ontwikkeld, meestal is het gunstiger om hierover te onderhandelen en zelf een gunstigere regeling af te spreken.

 

3) Inkomstenbelasting en Innovatiebox

De Innovatiebox is helaas slechts van toepassing in de vennootschapsbelasting.

 

 

Jorgen Cremer

(mod edit, naam en dienstaanbod verwijderd)

 

Hoi Jorgen, welkom op HL en dank voor dit advies aan TS. Lees wel even de regels: aanbieden van eigen diensten is niet toegestaan op HL, alsook het vermelden van je bedrijfsnaam in de tekst. Daarvoor kun je tekst opnemen in de handtekening via je profiel. Groet Joost, HL admin

Link naar reactie
 • 0

De innovatie (octrooi) gedaan in de eenmanszaak geruisloos inbrengen in een bv. Alleen de innovatie, de andere zaken in de eenmanszaak laten zitten. De bv de innovatie laten exploiteren en winst zien te genereren. Alle toekomstige winst van de bv is dan winst uit innovatie en dus belast tegen 5%.

Waar zit mijn denkfout?

Link naar reactie
 • 0

De innovatie (octrooi) gedaan in de eenmanszaak geruisloos inbrengen in een bv. Alleen de innovatie, de andere zaken in de eenmanszaak laten zitten. De bv de innovatie laten exploiteren en winst zien te genereren. Alle toekomstige winst van de bv is dan winst uit innovatie en dus belast tegen 5%.

Waar zit mijn denkfout?

 

Ik volg je niet. Wat is er dan afgewezen? Van welke fout beticht je jezelf?

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Als ik zo redeneer hoeft de bv nooit meer belasting te betalen dan 5%. Ook niet in de verre toekomst. Alle winst blijft een gevolg van de innovatie.

Het zou te mooi om waar te zijn vandaar dat ik denk dat ik een denkfout maak.

Link naar reactie
 • 0

Alle ontwikkelingskosten zijn geactiveerd bij de eenmanszaak en staan op de balans. Deze kosten hebben uitsluitend betrekking op de ontwikkeling van een apparaat gebaseerd op een verleend octrooi. Dit zijn kosten die volgens mij bij de innovatiebox betrokken zijn als je deze ontwikkeling geruisloos inbrengt in een bv. Dit betekent dat je over de winst die je behaalt met deze bv (als hij geen andere inkomsten genereert dan alleen het uitbaten van deze ontwikkeling) 5% vbp moet betalen. Zo duidelijk genoeg?

Link naar reactie
 • 0

 

Hoi Herman,

 

Een voorwaarde voor geruisloze inbreng is dat er een volledige onderneming wordt ingebracht. Alleen een octrooi inbrengen en de rest van je eenmanszaak buiten de inbreng houden, lijkt me dan wat mager. In feite breng je alleen een vermogensbestanddeel in en dan geldt de faciliteit van de geruisloze inbreng m.i. niet. Wellicht dat andere fiscalisten op dit forum (Joost, Ronaldinho?) hierover een andere mening hebben.

 

Groet,

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Ok dus eerst een stuk van de eenmanszaak in een firma onderbrengen, en dan (ruim) daarna het deel EMZ (wat dan weer een geheel is) met innovatieveontwikkeling geruisloos inbrengen? Daarna firma opheffen en weer EMZ worden?

Link naar reactie
 • 0

Met firma bedoel je VOF? Dan heb je een medevennoot nodig en het verandert niets aan het vereiste dat de hele onderneming ingebracht moet worden - het vof-aandeel behoort tot dezelfde IB-onderneming als de innovatie en moeten dan dus beiden worden ingebracht. Daarbij komt dat er zakelijk moet worden gehandeld - of de BV nu alleen innovatie-activiteiten heeft of daarnaast ook andere activiteiten, mag voor de innovatiebox niet uitmaken. In theorie kan het de discussie vereenvoudigen als de BV alléén innovatiebox-inkomsten heeft, maar in de praktijk verschuif je dan de discussie van 'welk deel valt onder de innovatiebox' naar 'zijn alle activiteiten en inkomsten wel aan de innovatie toe te rekenen'. In mijn ogen lood om oud ijzer.

 

Overigens moeten, voordat gebruik gemaakt kan worden van het lage tarief, eerst de ontwikkelingskosten worden 'ingelopen', dus het duurt ook nog even voordat je feitelijk profiteert.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Ik ik ga er nog eens goed over nadenken. Het wordt me wel duidelijker met jullie inbreng.

 

Je zegt:: " Overigens moeten, voordat gebruik gemaakt kan worden van het lage tarief, eerst de ontwikkelingskosten worden 'ingelopen', dus het duurt ook nog even voordat je feitelijk profiteert."

 

Dit inlopen gaat toch met het normale tarief?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 167 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.