Ga naar inhoud

Alex

Legend
 • Aantal berichten

  353
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

20

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  ondernemer
 • Geslacht
  Male

Bedrijfsinfo

 • Plaats
  Hoofddorp
 1. Beste Geveling, Je dient het resultaat deelneming in de administratie van de holding inderdaad via de resultatenrekening te boeken. Je boekt dan (bij winst) Deelneming @ Resultaat deelneming. Voor de vpb berekening in jouw administratie moet je uit het bruto resultaat dus eerst het resultaat deelneming sleutelen om tot het juiste belastbare bedrag te komen voor de vpb. Op basis daarvan boek je vervolgens de vpb last. In de aangifte vpb van de holding verwerk je het resultaat deelneming echter niet. Fiscaal waardeer je de deelneming op kostprijs, dus het (positieve) resultaat deelneming verwerk je dan niet. Het fiscale eigen vermogen van de holding zal daardoor afwijken (lager zijn) dan het commerciele eigen vermogen van de holding in jouw administratie. Groet, Alex
 2. Beste Thomass, Hieronder een aantal antwoorden en opmerkingen: Het uitdraaien van een voorraadlijst per eind boekjaar is niet voldoende. Het is vervolgens de bedoeling dat je - met die lijst in de hand - daadwerkelijk gaat tellen in het magazijn hoeveel je van elk artikel voorradig hebt om daarmee jouw boekhoudkundige voorraad kloppend te maken met de werkelijkheid. je mag hier gemakshalve jouw eigen benadering van de betaalde USD/EUR koers gebruiken zolang deze maar enigszins plausibel is. In elk geval moet je de USD/EUR benaderen met koersgegevens uit het jaar waarin je de aanschaf hebt gedaan. De prijs van de dag van inkoop op basis van jouw meest recente aankopen (fifo). Je kunt hier ook een gemiddelde bepalen van de verschillende facturen en die hanteren. Nee, tenzij je ervoor kiest de voorraad op actuele waarde te waarderen, maar dat is zeer ongebruikelijk (en bovendien is het dan nog steeds geen winst). Waarderen op kostprijs (dus inkoopprijs) is gangbaar. Houd in het achterhoofd dat het niet op de cent nauwkeurig hoeft als jouw werkwijze maar consistent is. Benaderingen en schattingen zijn toegestaan als je daarmee onnodig veel werk kunt voorkomen en deze enigszins plausibel zijn. Groet, Alex
 3. Beste Ninalou, Er is hier geen goed en fout. Beide boekingen zijn goed. Als jij bij het journaliseren van de verkoopfactuur direct op de grootboekrekening "nog te factureren omzet" crediteert dan is dat prima en is een aanvullende memoriaalboeking overbodig. De extra memoriaalpost zou nodig zijn als jouw boekhoudpakket vanuit het dagboek verkopen alleen op een tegenrekening in de omzetrubriek (rubriek 8 ) kan boeken. Het toerekenen van baten en lasten naar de juiste jaren is gewoon goed boekhouden en zal nooit strijdig kunnen zijn met goed koopmansgebruik. Voor jouw andere vraag over jouw dochter zal je de reactie van een van de andere experts (fiscalisten) op dit forum moeten wachten. Groet, Alex
 4. Ik zou je aanraden om voor 2014 14x de huur als kosten te nemen. dit is dan een eenmalige correctie voor de te lage huurlast in de jaren ervoor. Het alternatief is voor alle jaren de huurlast aan te passen, moet je ook weer IB (en evt. BTW) aanpassen voor die jaren. Dat is erg veel rompslomp. Nu je de fout ontdekt hebt kan je 2014 als correctiejaar gebruiken om het vanaf 2015 correct te doen. Kennelijk betaal jij in januari de huur over de periode november, december en januari (overigens erg bijzonder om achteraf huur te betalen). Mocht dit eind 2015 weer zo uitpakken, dan reserveer je op 31-december 2015 twee huurtermijnen voor de maanden november en december als volgt: #4xxx Huurlasten Aan #1xxx Overige schulden Wanneer je in januari dan de huur betaalt boek je het volgende: #4xxx Huurlasten (2016!) = 1/3e van totale bedrag #1xxx Overige schulden = 2/3e van totale bedrag Aan 1xxx Bank = Totale bedrag Zo worden boekhoudkundig de huurtermijnen aan de juiste jaren toegerekend. Voor nagefactureerde omzet geldt precies hetzelfde: Dus als je in januari 2015 facturen uitstuurt voor goederen die in december 2014 zijn geleverd, dan dien je daarvoor inderdaad omzet te reserveren op 31 december 2014. Een voorbeeldjournaalpost zou er als volgt uit kunnen zien: 1xxx Overige vorderingen Aan #8xxx Omzet hierboven reserveer je de bedragen exclusief BTW. Bij de facturering in januari is de standaardboeking vanuit jouw debiteurenadministratie: Debiteuren 106% @ Af te dragen BTW 6% @ Omzet broodjes 100% Vanuit het memoriaal maak je de boeking resultaatneutraal door de reservering die je op 31 december 2014 had gemaakt tegen te boeken (te storneren): Omzet broodjes 100% @ Overige vorderingen 100% Hoofdregel bij het boekhouden is dus dat je omzet en kosten toerekent aan de jaren waairn ze horen. Wanneer je betaalt of geld ontvangt of factureert is dus niet bepalend in welk jaar je resultaat behoort te nemen. Succes, Alex
 5. Je kunt ook een andere afweging maken: In plaats van nu uitgaven te doen om de winst te drukken, spaar je die inkomsten op tot het moment dat de huurverhogingen naar jouw idee echt onbetaalbaar zijn geworden. Op dat moment wordt kopen financieel de juiste optie. Je kunt makkelijker een financiering vinden als je zelf ook een bedrag hebt gespaard dat je als eigen inbreng kunt inleggen op de financiering van de koop van je woning naast een externe lening. Ik streef zelf altijd naar zoveel mogelijk naar financiele onafhankelijkheid maar voordat je dat hebt bereikt probeer je uiteraard de beschikmare regelingen optimaal te benutten. Op termijn hoef je dan niet langer rekening hoeft te houden met almaar wijzigende wetgeving over toeslagen, inkomensgrenzen etc. Overigens is 300.000 km op de teller wel aardig veel (afhankelijk van type auto en specificaties) dus ik kan me goed voorstellen dat je aan vervangend vervoer toe te bent. Dat is nog los van de vraag over het scheef wonen. Groet, Alex
 6. Beste Chestertje, Welkom op dit ondernemersforum. Zonder dat je het in de gaten hebt, ben je feitelijk al met marktonderzoek gestart en dat is een prima eerste stap. Echter, om jouw plannen meer body te geven zou je dit idee eigenlijk nog verder moeten uitwerken in een ondernemingsplan. Als je zoekt op trefwoord ondernemingsplan zal je veel informatie vinden op dit forum. Een paar tips: - Werk jouw marktonderzoek verder uit: Breng de concurrentie in kaart en schrijf uit waarom jij denkt dat jouw product een goede kans maakt. Waarin ga jij je onderscheiden van de concurrentie? Denk groter dan lokaal want groei is wel nodig om jouw marges op termijn houdbaar te maken. Bijvoorbeeld hoe je wilt groeien naar regionaal en later zelfs landelijk. - Inventariseer alle mogelijke risico's die je je kunt inbeelden en maak per risico een afweging of je die wilt: beheersen, verleggen (= verzekeren), vermijden (bepaalde activiteiten niet doen) of accepteren. - Denk na over de financiering, dat betekent dat je ook zult moeten nadenken over de investeringen die je nodig hebt: Bijvoorbeeld voor opslag, voor verpakking/verzegeling, voor transport). - Werk jouw financieringsbehoefte uit in een liquiditeitsbegroting en maak een resultatenprognose. Nogal een dooddoener waarvan ik vind dat die voorbarig wordt gegeven want productmarge is schaalbaar. Dus hangt ook van af volume, distributiewijze, prijselasticiteit in relatie tot verschillende doelgroepen, eigen investeringen etc . Overigens is de opmerking van Jean over BTW wel een belangrijke: Vergelijk je prijzen inclusief of exclusief BTW met elkaar? Kan een wezenlijk verschil betekenen voor je marge. Succes! Alex
 7. Hallo, Vervelende situatie. Een paar dingen die me opvielen in jouw verhaal: Ik lees: en daarna: Jullie huren kennelijk een woning. Heb je dan geen recht op huurtoeslag? Verder lees ik: Wat zijn dit voor investeringen dan? Heeft hier nog voorheffing op gedrukt? Kan je deze investering te gelde maken? Tenslotte is het wellicht de moeite waarde om te onderzoeken of je je huurrecht aan jouw ondernemingsvermogen kunt toerekenen als je de onderneming vanuit jullie huurwoning drijft. Zoek op niet-zelfstandige werkruimte op dit forum. Kan je wellicht wat IB mee besparen. Hangt echter sterk af van jouw persoonlijke situatie of dit mogelijk is (wanneer je gestart bent, op wiens naam huurcontract staat etc). En als laatste zou ik zeggen: Waarom niet even parttime erbij werken? Is niets mis mee. Succes, Alex
 8. Heeft de werkmaatschappij een positief eigen vermogen en dus uitkeerbare reserves?
 9. Waarom geen zakelijke bankrekening openen? Voor een eenmanszaak met 54.000 winst, zou ik dat hoe dan ook aanbevelen, want administratief wordt het wel heel erg onoverzichtelijk als alle zakelijke en prive transacties via 1 bankrekening verlopen. Dit staat nog los van jouw eigen overwegingen rondom de FOR. Groet, Alex
 10. Als men spreekt van een holding, dan suggereert dat dat het een houdstermaatschappij is. Als de holding geen deelnemingen of dochters houdt, dan is het geen holding. Groet, Alex
 11. Als je de aangifte IB over 2014 nog niet hebt ingediend, dan kan je 2014 gebruiken om cumulatief e.e.a recht te trekken. Dan loop je vanaf 2014 weer in de pas en rompslomp is te overzien. In elk geval heb je ten onrechte deze auto inclusief BTW geactiveerde in 2010. Je had hier de aanschafprijs exclusief BTW als uitgangspunt moeten nemen. Ik weet niet hoe je dit boekhoudkundig in 2010 hebt verwerkt. Groet, Alex
 12. Swen, Als ik naar de balansverhoudingen kijk, dan lijkt het alsof de uitgegeven hypotheeklening gefinancierd is met de R/C van jouw zus en de pensioenvoorziening ten laste van het resultaat is gevormd. Het is wel duidelijk dat jouw holding niet op eigen kracht in staat is om beide verplichtingen op termijn te voldoen zonder hulp van buitenaf. In hoeverre dat verwijtbaar is kan ik niet beoordelen, maar ik zou me als bestuurder van deze persoonlijke holding niet erg op mijn gemak voelen. Sterker nog: Ik vraag me af of de jaarcijfers van deze persoonlijke holding uberhaupt nog op going concern basis mogen worden opgemaakt. Mijn advies: Laat je bijstaan door een fiscaal deskundige en/of accountant, want een verkeerde beslissing in deze situatie is snel gemaakt en die kan verregaande nadelige gevolgen voor jou hebben. Groet, Alex
 13. Als je van plan om de creditering al in 2014 te verwerken, kan je er ook voor kiezen om de creditnota's negatief te boeken op het openstaande saldo debiteuren, in plaats van deze als "schuld" op te nemen aan de passivakant. Aan deze wijze van verwerking zou ik de voorkeur geven als je toch van plan om de debet- en creditnota gelijktijdig met elkaar te verrekenen. Overigens moet je de creditnota niet alleen voor interne administratieve doeleinden opmaken maar ook daadwerkelijk naar je afnemer sturen, zodat die afnemer alsnog de btw (van de debetnota) moet gaan terugbetalen aan de fiscus. Groet, Alex
 14. Toch nog wat aanvullende vragen en opmerkingen: 1. Aangezien je op het bedrag inclusief BTW hebt afgeschreven: Betekent dat dat je de auto ook inclusief BTW hebt geactiveerd op de balans of niet? 2. Heb je de BTW op de aanschafprijs teruggevorderd in 2010? 3. Je moet de auto over minimaal 5 jaar afschrijven, een langere afschrijfduur is dus geoorloofd, een kortere niet. Je zou ook kunnen stellen dat de gehanteerde afschrijfduur sinds 2010 te kort is geweest. Je kan in 2014 ook e.e.a met terugwerkende kracht corrigeren alsof de auto vanaf 2010 in 10 jaar wordt afgeschreven. Betekent een bijboeking in de boekwaarde en een bate in jouw resultaat in 2014. Groet, Alex
 15. Ronaldinho, Als je als eenmanszaak een nieuwe auto of occassion koopt en de factuur op naam van de eenmanszaak laat zetten, dan kies je toch impliciet al voor een volledig zakelijke auto? De keus lijkt mij alleen nog open te staan als de factuur aan de eigenaar is gericht en niet aan de eenmanszaak zelf. Of ligt dit iets genuanceerder? Verneem t graag, Alex
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.