Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
PL

Tussentijdse aanpassing ondernemingsplan

Recommended Posts

Beste HL-ers,

 

Al sinds enige weken maak ik zo nu en dan gebruik van dit forum, gezien de nodige informatie die het beidt. Sinds vandaag besloten om ook maar eens lid te worden, eigenlijk door een vraag die mij momenteel bezig houdt.

 

Samen met mijn partner wil ik een onderneming starten in de detailhandel. Enige weken terug ondernemingsplan zorgvuldig geschreven. Hierbij naar eigen inzicht het beste van de tientallen voorbeelden gevormd tot het eindresultaat.

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan en de onderneming zelf, vormt de locatie die grondig wordt aangepast met het oog op de toekomst.

Het ondernemingsplan ligt inmiddels bij de projectontwikkelaar die het positief heeft beoordeeld en ons netjes een plekje heeft toegekend. Gezien de faseringen die het plan kent met bijbehorende bestemmingen per opgeleverde fase, hebben wij echter wel te horen gekregen dat wij tot de laatste fase behoren. Dit houdt concreet in dat dit minimaal nog drie jaar duurt.

 

Aangezien je altijd nog kunt rekenen op vertraging door welke factor dan ook en het feit dat wij gewoon onze onderneming in de markt willen zetten, hebben we de afgelopen dagen besloten om onze proactieve houding te vertalen in de zoektocht naar een alternatieve locatie die uiteraard wel garant staat voor dezelfde verwachte omzet.

Wij zijn van mening dat we deze locatie inmiddels gevonden hebben in een andere stad. Een bezichtiging staat inmiddels gepland evenals een gesprek met de bank. De intentie blijft overigens om over drie jaar alsnog te verhuizen naar de eerste locatie of hier wellicht een tweede filiaal te openen.

 

De concrete vraag die mij bezig houdt, is hoe verwerken wij deze wijziging in het ondernemingsplan (locatie is verwerkt is diverse onderdelen).

 

Is het noodzaak om het ondernemingsplan te herschrijven of volstaat een goede mondelinge onderbouwing bij de bank.

 

Zoja, pas je alle inhoud aan naar de alternatieve locatie (waardoor je misschien kracht verliest qua locatie), ga je beide locaties uitgebreid onderzoeken (terwijl dit voor de eerste misschien minder van belang is gezien de periode van drie jaar), voeg je aan de betreffende onderdelen een erratum toe of volstaat misschien een nieuw afzonderlijk hoofdstuk ten aanzien van de koerswijziging?

 

Ik hoor graag jullie adviezen en commentaren.

 

Alvast bedankt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag PL,

 

Je raakt de kern van goede planning. Een plan stel je op aan de hand van gestelde doelen, dit plan voer je uit en dat toets je. Mochten zaken toch anders gaan dan gepland, weet je vrij nauwkeurig waar je bij moe sturen om toch je doel te realiseren.

Als ik jouw verhaal goed begrijp, lijkt het mij dat je het plan op uitsluitend die punten (betrffende locatie) kunt herschrijven, met name omdat er nog een bank achter moet staan. Je verdediging staat als een huis, tenminste, zo lees ik het wel.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Hans,

 

Bedankt voor je reactie.

 

Je geeft aan dat het plan enkel op die punten herschreven kan worden. Raad je het echter ook aan (gezien de bank)?

 

Indien je het aanraadt hoe zou ik dit dan het beste vorm kunnen geven? Herschrijven, toevoegen, erratum, aanvullend hoofdstuk?

 

Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Hans,

 

Bedankt voor je reactie.

 

Je geeft aan dat het plan enkel op die punten herschreven kan worden. Raad je het echter ook aan (gezien de bank)?

 

Indien je het aanraadt hoe zou ik dit dan het beste vorm kunnen geven? Herschrijven, toevoegen, erratum, aanvullend hoofdstuk?

 

Peter

 

Beste Peter,

 

Als het belang is, dat je de bank erachter moet krijgen, zou je dat in samenspraak met de bank kunnen doen.

 

Succès en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detailhandel is een breed begrip dus dat maakt antwoorden ietjes lastiger.

 

In het algemeen geldt de regel: een winkel draait om 3 dingen ... locatie, locatie, locatie.

 

Als je dus de locatie verandert ga je dat dus niet ff mondeling meedelen bij de bank (eehhh, o ja, we gaan trouwens niet beginnen in Enschede, maar in Nijverdal).

 

Dat vergt het compleet herschrijven van je o-plan (natuurlijk alleen die zaken die wijzigen). Je hebt waarschijnlijk andere concurrenten, andere meters, kun je op die locatie hetzelfde assortiment voeren?, welke gevolgen heeft dat voor je brutomarge? etc etc

 

Geduld hoort trouwens net zo bij ondernemen als de "sense of urgency". Liever 3 jaar wachten op die toplocatie en ondertussen financieel sterker worden (doorsparen) en slimmer worden (extra kennis vergaren), dan nu je kruit verschieten op een locatie die "ook wel aardig is".

 

Vraag 1 is dus: in wat voor branche wordt je actief? (er zijn namelijk altijd uitzonderingen op de regel ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag PL,

 

Behalve tekstuele aanpassingen in je ondernemingsplan heb je ook te maken met een wijziging in je

eploitatiebegroting en daardoor wellicht ook in je investeringsbegroting.

 

Tenminste als je van plan bent om een verhuizing te doen naar de 1e locatie. Je krijgt met extra kosten

te maken: verhuiskosten en daarnaast tijdelijk waarschijnlijk een terugval in omzet.

 

Naast de andere factoren die als genoemd zijn en herschrijving van het plan nodig maken is het naar de de bank toe zeker ook goed om de financiele consequenties van een verhuizing op te nemen in je plan.

 

Groet.

Jeroen


www.reith.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Ard,

 

Wij richten ons op de verkoop van producten ten aanzien van design en living. Uitgangspunt is dat wij een breed assortiment willen voeren, waardoor we voor alle consumenten toegankelijk zijn.

 

We zijn bekend met de alternatieve locatie en hebben uiteraard concurrentie, assortiment, verzorgingsgebied enzovoorts bekeken.

Op deze locatie is meer concurrentie aanwezig, echter gespreid en niet hinderlijk. Dit zal ik onderbouwen. Als wij twintig producten/merken voeren, hebben wij bijvoorbeeld een concurrent die product 1 en 2 verkoopt, een concurrent die product 6, 7 en 8 verkoopt en een concurrent die product 14 en 15 verkoopt. Overige concurrentie zet in op een veel hoger segment, waardoor wij geen directe harde concurrentie ondervinden.

Leveranciers zullen vrijwel allemaal mee willen naar de locatie (ook door de beoogde eerste locatie, een mes snijdt aan twee kanten), waardoor marge niet veel zal wijzigen.

Verder biedt de alternatieve locatie een aanzienlijk hoger bezoekersaantal, waardoor de gedeelde concurrentie gecompenseerd wordt.

 

Qua geduld kan ik me niet helemaal vinden in je uitspraken, aangezien stilstand gelijk staat aan achteruitgang. Drie jaar ondernemerschap op een alternatieve locatie kan ook leerzaam zijn.

 

Ik zie graag je adviezen tegemoet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste PL,

 

ik heb getracht te antwoorden op je vraag of je je o-plan wezenlijk aan zou moeten passen (volgens mij wel).

 

Over de kwaliteiten van je locatie is op basis van je abstracte omschrijving verder weinig zinnigs te zeggen. Design en living laat nog veel te raden over. Waarschijnlijk is het wel interessant van locatie 2 dat er meer concurrentie zit (meubelboulevard gedachte). Maar nogmaals het is allemaal te vaag om er echt inhoudelijk op in te gaan.

 

Over het geduld-aspect. Ik spreek niet over stilstand maar over financieel sterker worden en de branche beter leren kennen (slimmer worden door bijvoorbeeld tijdelijk in loondienst in die branche actief worden).

 

Succes met je onderneming!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Ard,

 

Sorry dat ik enigszins abstract blijf, maar wil ook niet alles blootleggen. Met de woonboulevard benadering zit je er overigens niet ver naast hoor.

 

Op basis van de nodige afwegingen en input die tot nu toe is gegeven, heb ik besloten het plan aan te vullen.

 

Ik wil duidelijk vermelden dat een tweede revisie noodzakelijk door een wijziging van inzichten en verder per paragraaf/hoofdstuk de onderdelen toespitsen op beide locaties.

Zo blijft de oorspronkelijke locatie en gedachte inzichtelijk en wordt voor de alternatieve locatie onderbouwd welke aspecten deze locatie minimaal gelijkwaardig of wellicht aantrekkelijker maken.

 

Ook zal ik de begrotingen nogmaals onder het licht houden in verband met de mogelijke verhuizing (Jeroen bedankt).

 

Ik begreep dat je bedoelde dat het verstandig is om soms niet te impulsief op te treden. Helemaal terecht.

 

Maar op dit moment willen we graag het ondernemerschap instappen. Enerzijds omdat we nu al enkele maanden alle voorbereidingen hebben getroffen en alles moeten parkeren tot nader order, maar vooral omdat in de minimaal drie jaar nog veel kan gebeuren. Wat bijvoorbeeld als de projectontwikkelaar alsnog een bekende naam boven ons nieuwe concept verkiest, een contract hebben we immers nog niet..

 

Mochten mensen verder tips hebben, dan hoor ik het graag!

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Mochten mensen verder tips hebben, dan hoor ik het graag!

 

Wist je van te voren niet dat het opleveren van die eerste locate wel eens 3 jaar zou kunnen duren? Stel dat je daar voor zou kiezen, wanneer moet je dan voor het eerst betalen? Als dat pas over zeg 2 jaar is, lijkt het me dat een bank daar nu nog geen financiering voor zou geven, maar zou zeggen: 'kom over 2 jaar maar terug'.

 

Verder: is die 2e locatie in dezelfde gemeente als de 1e? Als de 2 locaties ver uit elkaar liggen, verlies je goodwill als je gaat verhuizen. Plus verhuiskosten, tijdelijk dubbele lasten en heropstartkosten (nieuw personeel? opnieuw in de markt zetten), dus dat moet je goed doorrekenen. Is het ook mogelijk om op die 2e locatie te blijven, of is het echt een tijdelijke oplossing?

 

Als je gaat voor nu 2e locatie en over 3 jaar 1e locatie zou ik dat wel goed in het ondernemingsplan uitleggen. Herschrijven / toevoegen dus.

 

Een alternatief is nu voor de 2e locatie gaan, dat goed laten draaien, die 1e locatie nu vergeten, en pas als je er aan toe bent (over minimaal 3 jaar, dus) opnieuw zoeken naar een andere locatie. Dat geeft jou de meeste flexibiliteit, en maakt je OP veel makkelijker (en dus ook makkelijker financiering voor te krijgen). Banken houden niet van complexe en onzekere constructies. Keep it simple, they are simple people. ;)


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het lag binnen de mogelijkheden dat de eerste locatie drie jaar kon duren. Er is sprake van inschrijving op bestaande ruimte (beschikbaarheid in afwachting) en inschrijving op nieuwbouw in meerder fasen (oplevering t/m 2013).

 

De tweede locatie is een aangrenzende gemeente van de eerste locatie, Het ligt zeker binnen de mogelijkheden om hier te blijven. De voorkeur zou dan ook zijn om uiteindelijk op de eerste locatie een tweede filiaal te openen.

 

Ik zal een en ander inderdaad gaan toevoegen en toelichten.

 

Denk je dat de eerste locatie noemen vanuit eerste achtergrond, maar ook toekomstperspectief overbodige informatie is als je de financiering van het tweede filiaal buiten beschouwing laat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Denk je dat de eerste locatie noemen vanuit eerste achtergrond, maar ook toekomstperspectief overbodige informatie is als je de financiering van het tweede filiaal buiten beschouwing laat?

 

Ik begrijp niet precies wat je nu bedoelt maar dit zou ik doen. Nu voor de 2e locatie gaan (en dat dusaanpassen in je plan). En als het goed draait, kijken of er een 2e filiaal haalbaar is (al dan niet op de 1e locatie). Dat hangt ook af in hoeverre je je nu al moet binden aan die 1e locatie. Ik zou dat risico nu te groot vinden, zolang ik niet weet of die 2e locatie wel genoeg gaat opleveren. Waarom zou je die molensteen op je nek willen hebben?

 

Is het trouwens verstandig om 2 filialen zo dicht op elkaar te hebben?


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik bedoelde hiermee of het verstandig is om alsnog in het OP te verwijzen naar de eerste locatie. Dan wel vanuit de goede perspectieven die het biedt/bood en waardoor de oprichting van de onderneming bij ons is ontstaan, dan wel vanuit het gegeven dat we hier nog wellicht een tweede filiaal willen openen.

 

Als ik je goed begrijp zeg je eigenlijk dat we de eerste locatie in het OP niet meer moeten noemen. Is mijn conclusie juist?

 

We willen de eerste locatie nog steeds achter de hand houden, omdat het zeker perspectieven biedt voor de toekomst. Dat is de molensteen wel waard en op zich kunnen we een toewijzing van ruimte op de eerste locatie altijd nog afslaan, mocht er in de tussentijd ruimte vrijkomen in het bestaande gedeelte.

 

We zijn zelf wel mening dat de locaties in de toekomst goed op elkaar aansluiten. De winkel die we voor ogen hebben is klein te noemen, waardoor de filialen elkaar niet in de weg staan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even flauw doen: als je nu direct op die 1e locatie zou kunnen starten, zou je dan een 2e filiaal overwegen? Zoals ik je posts lees is dat niet het geval.

 

Als je toch zeker voor 2 filialen wilt gaan, moet je ook de financiering in 2 stukken hakken. Nu voor de eerste, en later voor de 2e. Dat kun je nu in je plan opnemen, of meer ter kennisgeving melden en later uitwerken.Tenslotte weet je niet zeker hoe je eerste filiaal gaat lopen, toch? Mijn verwachting is dat de bank bij de 2e financiering sowieso pas tegen die tijd daar een beslissing over neemt.

 

Overigens geef ik alleen mijn kijk op de zaak, en zeg ik niet wat je moet doen. Dat moet je zelf beslissen.


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb geen idee hoe groot je financieringsbehoefte is, maar denk je dat je binnen 3 jaar (als je eerste financiering nog loopt) voldoende kredietwaardig bent om een tweede krediet te krijgen voor een tweede vestiging?

voor mijn gevoel is de eerder genoemde term 'molensteen' hierop van toepassing.

Stel je voor dat de omzetten van het eerste jaar significant achterblijven bij je prognoses heb je al een probleem.

 

Tsja, 3 jaar wachten is behoorlijk lang, gevoelsmatig zou ik nu kiezen voor de nieuwe locatie en je niet vastpinnen op de andere en dus je plan herschrijven naar de nieuwe situatie.

Uiteraard kan het natuurlijk geen kwaad om je optie open te houden, maar ik zou me er niet op vastleggen.

justmy2cents :)

 


"zoek het maar uit"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 246 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept