Ga naar inhoud
 • 0

Borgstelling bank

Junior     8 0

Ik heb de volgende vraag. Een jaar geleden verliet ik als DGA een bedrijf welke ik vier jaar geleden met twee mede-ondernemers had overgenomen. De bank eistte destijds een borgstelling. Het bedrijf ging het vanaf media 2001 slechter doen en 2002 was zwaar verliesgevend. Nu, in 2003 wordt nog steeds geen winst gemaakt, maar de positie t.o.v. 2002 is wel wat verbeterd na een behoorlijke reorganisatie. Zelf heb ik een flinke bijdrage geleverd door eind 2002 te vertrekken en daarmee mijn management fee ingeleverd ter versterking van de liquide positie. Is er nu iets te doen aan het feit dat de bank zich ondanks mijn vertrek op het standpunt blijft stellen dat mijn borgstelling blijft bestaan, ook wanneer ik mijn aandelen zonder voorwaarden ter beschikking stel aan de andere aandeelhouders? Is hier juridisch gezien iets tegen in te brengen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     3k 90

Een tweetal vragen komen op:

1. Begrijp ik het goed dat de borstelling destijds is verstrekt ter zake van het verwerven van uw aandeel in de vennootschap?

2. begrijp ik het goed dat u nog steeds deelneemt in de vennootschap?

 

Indien en voor zover beide vragen bevestigend door u worden beantwoord, dan merk ik op dat u in ieder geval twee dingen moet scheiden: Enerzijds uw borgstelling, anderzijds uw deelname in de vennootschap. De borgstelling is een verbintenis die u persoonlijk met de bank bent aangegaan. Deze is en blijft in stand, ook als u de aandelen overdraagt aan derden. Uw aandeel in de vennootschap is het deel waarvoor u aansprakelijk kunt worden gehouden ter zake van de verplichtingen die de vennootschap is aangegaan. Aan die verplichtingen kunt u zich in beginsel onttrekken door door uw aandelen over te dragen aan de overige vennoten. Met de overdracht van de aandelen is de borgstelling echter niet ongedaan te maken.

 

Of er juridisch iets tegen de borgstelling is in te brengen hangt af van de omstandigheden; met name hoe luidt de borgstelling. Voor zover ik de situatie kan overzien acht ik het weinig zinvol om de borgstelling aan te vallen maar het eerder raadzaam om daarvoor een voorziening te treffen in samenhang met de overdracht van de aandelen. In ieder geval is het af te raden om de aandelen zonder nadere voorwaarden over te dragen aan de overige aandeelhouders.

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Senior     44 5

Beste Edward.

Ik onderschrijf de reactie van Peter en wil daar het volgende bij aantekenen. Indien de borgstelling vanuit prive is gegeven blijft deze borgstelling van kracht en ben je prive verantwoordelijk. Indien de borg is verleend door een door jou opgericht persoonlijke bv. dan is deze bv als rechtspersoon verantwoordelijk.

Het overdragen van de aandelen zal geen schenking geweest zijn,

doch moet een verkoop zijn. Het beheer van de aandelen is overdraagbaar echter de wijze waarop dit mag worden uitgevoerd is aangegeven in de oprichtingsacte en gebonden aan de zogeheten blokkering-regeling dit houdt in dat je je aandelen altijd als eerste moet aanbieden aan je mede vennoten. Gekoppeld aan het vervreemden van aandelen is het uitschrijven als bestuurder bij de kvk noodzakelijk Dit houdt in dat je hierna geen enkele bevoegdheid meer hebt. Doe je dit niet dan blijf je voor jou deel verantwoordelijk, ook als de beslissingen door anderen worden genomen. Ook het stemrecht op de aandelen die worden overgedragen komt te vervallen en kan alleen worden hersteld door instemming van de overige stemgerechtigde aandeelhouders tijdens een aandeelhouders vergadering.

 

Nu even samengevat.

Als je je aandelen overdraagt, met uitschrijving als bestuurder bij de kvk blijf je met een persoonlijke borgstelling toch verantwoordelijk.

Note: deze voorwaarden staan beschreven in je borgstellings akte.

Dit alleen te wijzigen als "anderen" je borgstelling willen overnemen.

 

Edward dit is een zeer trikky situatie

Met vriendelijke groet.

John.

www.indumatic.nl

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Hallo John en Edward,

 

Wellicht nog even een extra toelichting. De borgstelling is inderdaad privé. Mijn vertrek bij heb ik gedaan om met name kosten te besparen en de top van het bedrijf te verlichten. De bank vond dat toendertijd 'dapper' maar wilde niet meedenken over de aandelen en/of de borsgtelling. Nu, een jaar later, en mijn eigen zaak weer nieuw leven ingeblazen, vind ik het niet meer redelijk dat ik hiervoor nog verantwoordelijk word gehouden. Er bestaat een kans dat het bedrijf volgend jaar moet gaan sluiten. Ik heb een aanzienlijke bijdrage geleverd door mijn vertrek, en wilde zelfs nog een deel van de borsgtelling betalen op basis van een redelijk percentage. Ik draag formeel geen bestuurlijke verantwoording meer. Zijn er manieren om deze wijze van handelen van de bank aan te vechten? Ze willen op geen enkele wijze creatief meedenken. Ik snijd mij nu dus in mijn vingers, mede gezien het feit dat mijn oud-collega's waarschijnlijk hun borgstelling kunnen mee financieren in een herstart. Klinkt allemaal zielig hé?

 

Peter

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Peter,

 

Op jouw vraag of het handelen van de bank is aan te vechten is zonder kennis van de inhoud van de borgstelling geen antwoord te geven. Als de vraag op basis van de beschikbare informatie moet worden beantwoord dan denk ik dat er weinig tegen de bank is te ondernemen voor wat betreft de borgstelling. Vanuit de positie van de bank gezien is het volledig begrijpelijk dat zij jou aan de borgstelling houden. Het feit dat je geen deel uitmaakt van de dagelijkse leiding is hierbij niet relevant. De enige mogelijkheid die ik zie is een goed gesprek met de oud-collega's c.q. de vennoten. Middels je deelname kun je (althans dat neem ik aan) nog steeds zeggenschap uitoefenen binnen de vennootschap en heb je een machtspositie. Maak daar gebruik van!

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Edward,

 

Mijn beide ex-collega's willen natuurlijk mijn aandelen niet overnemen en ook niet de borgstelling. Ze stellen zich op het standpunt dat ze mijn persoonlijke 'schuld-to-be' niet willen overnemen en ook zeker niet willen/kunnen meefinancieren in een mogelijke doorstart. Dus zelf zie ik die machtspositie niet zo. Nog suggesties, of moet ik dus toch maar leidzaam afwachten en uiteindelijk maar gewoon betalen, ondanks al mijn goede bedoelingen om juist in aanvang gekd te besparen op mijn managementfee...

 

Peter

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Voor zover ik het kan beoordelen haal je twee zaken door elkaar, aan de ene kant je positie t.a.v. de bank (voor wat betreft de borgstelling) en aan de andere kant jouw positie voor wat betreft je deelneming in de BV. Dat jij uit de BV als dagelijks bestuurder bent gestapt maakt voor de bank geen donder uit. Destijds had je een regeling moeten treffen met de overige aandeelhouders om de aansprakelijkheid voor wat betreft de borgstelling (of jouw aandeel daarin) ongedaan te maken. Dat is kennelijk niet gebeurd, helaas. Nu dit een gepaseerd station is kun je waarschijnlijk enkel nog via jouw zeggenschap in de BV invloed uitoefenen op de besluitvorming. Om je positie te bepalen is het van belang om te weten wat er in de statuten van de vennootschap is geregeld ten aanzien van het stemrecht op jouw aandelen en hoe staat dat in verhouding tot het totaal van de aandelen. Middels jouw stemrecht kun je in ieder geval invloed uitoefenen op de besluitvorming. Daarin zit je machtspositie.

Het lijkt in ieder geval niet redelijk dat jouw beide ex-collega's profiteren van de situatie dat jij hebt bijgedragen aan het verbeteren van de liquiditeit, nu kans hebben op een doorstart en jou met de lasten achterlaten. Nogmaals, ik zie slechts mogelijkheden in de richting van je ex-collega's, de bank staat hier in beginsel volkomen buiten. Het voert evenwel te ver om alle details hier uitgebreid te belichten. Ik adviseer je om een advocaat of een ter zake deskundige jurist in de arm te nemen en in onderhandeling te treden met de ex-collega's. Dat lijkt mij de enige oplossing om de schade te beperken.

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Senior     52 0

Ho ho, andere invalshoek. Als verstrekker van de borg heb je ook rechten. En de bank heeft die rechten te accepteren. En als de borgsteller informatie heeft waardoor hij zegt tot hier en niet verder moet de bank na schriftelijk ontvangst van die mededeling iets te doen.

 

De bank zal waarschijnlijk eerst het krediet moeten verminderen bij de kredietnemer. Kan deze niet betalen dan zal de borg worden aangesproken. Waarmee jij, als het bij de notaris goed is geregeld, een vordering krijgt op de collega aandeelhouders in prive. Het woord doorstart is gevallen meen ik. Daarmee zou vast komen te liggen dat op het moment dat de doorstart succesvol is jij genoegdoening kunt vragen door aflossing van de vordering van jou.

 

Maar je zult de bank in kennis moeten stellen dat je als borg niet verder wilt. En in je contract zal staan wat er dan verder gebeurd. Ik denk dat je voor die tijd al juridisch advies nodig hebt.

 

Denk er aan. Dat je wegstapt en afziet van een fee zegt niets over mogelijke aansprakelijkheden van de ex bestuurder. Verder moet je nagaan of je als borggever maar ook als kredietnemer voldaan hebt aan je plicht tot het verstrekken van informatie. Weet jij iets wat de bank moet weten? Het feit dat je weg stapt betekent ook dat je bepaalde partijen zeg maar een verklaring verschuldigd bent. Minimaal een briefje van wegens prive omstandigheden ben ik er mee gestopt.

 

Groet Raoul

Link naar reactie
 • 0
Newbee     1 0

 

Naar aanleiding van een behoorlijke speurtocht op het internet ben ik terecht gekomen bij het Zibb Forum.

 

In juni 2003 heb ik samen met mijn toenmalige partner een restaurant overgenomen. Het is een eenmanszaak gebleven maar ik heb toen getekend voor de borg. Ik ben dus medeverantwoordelijk. Vanaf 2003 tot juli 2006 heb ik er gewerkt. In juli 2006 heeft hij mij er uitgezet. Ik ben toen samen met ons kindje weggegaan van de zaak en uit het huis (huur) en ben opnieuw begonnen. Heb inmidddels een fulltime baan en een ander huurhuis. Nu in 2007 gaat de zaak zo slecht dat een faillissement op de loer ligt. Ik ben nog steeds verantwoordelijk voor de borg. Zo blijkt. Begrijp ik het goed, en kan ik hier he-le-maal niets tegen ondernemen? Ik heb hem afgelopen december een brief laten tekenen, die ik zelf heb opgesteld met hierin dat ik nergens meer voor verantwoordelijk ben voor wat betreft enig financiële nasleep uit de zaak. Inmiddels werkt zijn huidige vriendin in de zaak. Ik heb geen enkel idee hoe slecht het met de zaak gaat, heb geen cijfers of noem maar op of ben ooit op de hoogte gehouden hiervan. Is het nu zo dat ik straks wordt aangesproken voor het gehele bedrag? (zo’n 80,000 euro) En dat terwijl er bij mij niets te halen valt. Geen auto, huis of iets dergelijks…(klinkt wel heel sneu).

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Het is een veel gemaakte fout. (zaken) partners gaan uit elkaar en vergeten het papierwerk te regelen.

 

Als je afscheid neemt als partner moet de achterblijver een document tekenen waarin deze de uittredende partner ontslaat van alle verantwoordelijkheid EN deze verantwoordelijkheden zelf overneemt.

 

In jouw geval had je partner jouw moeten ontslaan van je verantwoordelijkheden, maar ook met de bank moeten regelen dat hij de borg overnam. Gewoon een brief dat jij niet verantwoordelijk bent is niet genoeg.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Ik ben in een vergelijkbare situatie belandt...

Echter met het verschil dat de een meerderheid van de aandeelhouders besloten heeft mij als bestuurder op zij te schuiven omdat ik niet kon leven met het Businessplan van mijn compagnon.

Resultaat; geen bestuurder meer, wel aandeelhouder en nog steeds borgstelling naar de bank. (voormalig) compagnon en overige aandeelhouders zijn niet bereid borgstelling over te nemen.

Aandelen willen ze wel overnemen maar voor een belachelijk laag bedrag.

 

Kan ik nu toch niet juridisch iets doen omdat aandeelhouders besloten hebben mij te ontslaan? Het kan toch niet zo zijn dat ik nu de rest van mijn leven met deze borg opgescheept blijf?

 

Doortje

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Hallo Doortje,

 

Het ligt er natuurlijk sterk aan of het bedrijf failliet dreigt te gaan. Is dat niet het geval, dan hoeft er relatief weinig aan de hand zijn. Dan heb je zelfs als aandeelhouder nog rechten!!

 

Verkeert het bedrijf wel in gevaar, dan kan je ruilen. Je aandelen zijn dan vrijwel neits waard meer (maar zeg dat dus niet al te duidelijk), die zou je dan kunnen 'ruilen' tegen de borgstelling.

 

Maar als ze niets willen, tja, dan zit je er zelf dus wel aan vast. Ga overigens nog even na hoe de stemverhoudingen liggen binnen de aandeelhouders. Kunnen ze je wel wegsturen in de overeenkomst die jullie met elkaar zijn aangegaan?

 

Succes,

 

Peter

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Bedankt voor je snelle bericht.

 

Ongeacht het gevaar van faillisment vind ik het onverteerbaar dat de aandeelhouders mij als bestuurder kunnen ontslaan omdat ik het niet eens ben met de koers van het bedrijf maar toch niet bereid zijn het risico van mij over te nemen. Daar zou toch juridisch iets aan te doen moeten zijn.

 

Doortje

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Hoi Doortje,

 

Ja, dat is waar, maar het gaat om de papieren!! Kijk ten eerste goed naar jullie onderlinge afspraken! En nogmaals, als er geen faillisement dreigt, dan ook moet je nagaan of de borgstelling eindig is. Op basis waarvan is er een borgstelling? Papieren zeggen alles!

 

Peter

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     11,2k 478

Halllo Doortje,

 

Ik ben het (bijna) eens met _Peter.

 

Over hoeveel aandeelhouders hebben we het?

En... als jij bestuurder op papier bent (staat in de statuten), dan dienen ze volgens mij eerst aan te tonen dat jij wanbeleid hebt getoont en dienen ze de statuten te wijzigen en te deponeren bij een notaris.

 

Ben je slechts aandeelhouder en door een onderlinge afspraak als bestuurder benoemt, dan gaat het verhaal over een hele andere boeg.

 

Je kan naar de onderlinge afspraken kijken, mits deze op papier staan. Is dat niet het geval, dan zijn die afspraken al teniet gedaan doordat je als bestuurder opzij geschoven bent. Ik neem aan dat, alvorens dat kan gebeuren, daar ook afspraken over zijn (geweest) ? Maar mondelinge afspraken zeggen in de heat of the moment niet meer zoveel.

 

Hier spelen ook emotionele zaken. Probeer die voor jezelf eerst te temperen. Emotioneel gezien kun je de meest rare sprongen maken.

 

Zakelijk gezien, zou ik niet afwachten of het bedrijf al dan niet failliet zou gaan. Je hebt vooralsnog geen medezeggenschap meer, dus je hebt de beslissingen die het bestuur verder neemt niet meer in de hand.

Het enige wat je nog ziet is de rekensom tot de verdeling van de aandelen, zowel in positieve als negatieve balans.

 

En daarnaast zit jij met een borgstelling op jouw naam. Geen idee hoog die is, maar dat neemt niets weg van het feit dat je die genomen hebt voor het berijf.

Neem hier soewieso direct actie op. Ik heb geen idee of de borgstelling alleen op jouw persoonlijk is gericht, of dat die is gekoppeld aan het bedrijf. Maar neem in ieder geval actie richting de rest van het bestuur. Schrijft een brief (zonder emotie) aan het bestuur dat je het niet eens bent met de gang van zaken. Meer uitleg dan dit is niet nodig, dus maakt er geen lang verhaal van.

Neem juridische hulp om de rest af te handelen.

I know.... een advocaat kost geld.... maar geen actie ondernemen kan nog meer geld kosten.

 

Afspraken op papier, of gentlemens agreements daar zit soms maar een hele dunne lijn in, maar maakt wel het verschil.

 

Ik ben geen expert, maar doet mij wel herinneringen bovenbrengen.

Laat jouw emotionele kant van jouw verhaal geen overhand hebben in een zakelijk dispuut.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Hallo Kermie,

 

Wel 'grappig' dat dit onderwerp (voor mij alweer zo lang geleden - zie datum eerste posting) ineens weer actueel is op dit forum. Mij heeft het eindelijk toch geld gekost, ondanks alle pogingen die ik er tegen heb ondernomen. De borgstellings overeenkomst die banken met personen aangaan, zitten zo goed in elkaar dat er juridisch weinig tegen te beginnen is. Bij een faillisement staat de bank binnen een dag klaar al het geld te innen wat er maar te halen valt. Of je als persoon dan nog iets met het bedrijf te maken hebt, in welke hoedanigheid dan ook, maakt voor de bank niets uit.

 

Ik moet zeggen dat ik een hele goede verstandhouding had/heb met de overige aandeelhouders, en ik kon ze ook niet kwalijk nemen dat ze mijn borgstelling niet wilden overnemen, al dan niet in combinatie met toen waardeloze aandelen. Voor mij was na het faillisement (gebeurde een jaar nadat ik vertrokken was) 'slechts' een verhaal van 45.000 euro. Voor de andere twee aandeelhouders gold dat ook, maar de doorstart financieren was voor hun een nog groter drama (is uiteindelijk wel gelukt).

 

Waarmee ik maar wil zeggen dat je soms met alleen een borgstellings schuld ook wel eens beter af kunt zijn. Ik heb ondanks de pijn van die 45k euro, nooit spijt gehad van mijn keuze het bedrijf als bestuurder te verlaten.

 

Tja, een mens maakt keuzes. Ik moet wel toegeven, dat de angst om 'geld verliezen' mij toen wel geraakt heeft en ook veranderd heeft. Ik werk nu alweer vele jaren met veel plezier binnen mijn eigen eenmanszaak en heb niets met leningen te maken, Ik ben volledig selfsupporting, en dat is dan wel weer een heerlijk gevoeld. Echt als ondernemer alle touwtjes in eigen handen hebben. Ja, het blijft hard werken, maar dat is niet erg.

Link naar reactie
 • 0
Legend     436 11

In reactie op het bericht van _peter.

 

Vergeet niet de borgstelling in jouw aangifte inkomstenbelasting te vermelden onder resultaat uit overige werkzaamheden (box 1). Deze kosten vormen namelijk een aftrekpost en mogen dan ook in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen.

 

Houd dan ook de mogelijkheid van middeling in de gaten, want als je sterk wisselende inkomens hebt, wil dit nogal eens leiden tot een belastingteruggave.

 

Misschien dat dit nog een klein beetje de pijn verlicht van deze zure appel en hopenlijk wist je dit al, maar ik vond het toch even het vermelden waard, want het wordt vaak vergeten merk ik in de praktijk.

 

Succes met de nieuwe start!


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     11,2k 478

Wel 'grappig' dat dit onderwerp (voor mij alweer zo lang geleden - zie datum eerste posting) ineens weer actueel is op dit forum..

 

Dat komt omdat Doortje het forum goed gebruikt en aanhaakt op een voor haar soortgelijke ervaring i.p.v. een nieuwe topic hierover te starten ;)

.

Wat dat betreft, blijven dit soort ervaringen dus actueel.... helaas !

 

Bij een faillisement staat de bank binnen een dag klaar al het geld te innen wat er maar te halen valt.

I know :-\

Maar bij Doortje is, voor zover ik weet, het faillisement nog niet ter spraken. En als je dan (juridisch) aan kan tonen dat je onterecht als bestuurder opzij bent geschoven, valt hier misschien nog iets aan te doen, danwel met het bedrijf afspraken hierover te maken?

An sig is borgstelling persoonlijk, dus blijf je hier richting de bank wel zelf verantwoordelijk voor.

 

Ik werk nu alweer vele jaren met veel plezier binnen mijn eigen eenmanszaak en heb niets met leningen te maken

Dat is een steun voor Doortje. Want alhoewel het " du moment " een zeer akelige situatie is en je behoorlijk emotioneel in een dip kan zitten komen velen die dit soort situaties meegemaakt hebben er uiteindelijk allemaal weer bovenop. En maakt het (bijna iedereen) uiteindelijk sterker. Zit Doortje waarschijnlijk nu niet op de wachten....maar time will tell.... komt goed !

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

@smart4u:

 

Ja, klopt, heeft mijn accountant dan ook piekfijn geregeld. De nettolasten van zo een grapje kunnen daardoor aanzienlijk verlicht worden, althans op korte termijn. Ik heb toen een aflossingsvrije lening afgelsoten, dus blijf ik toch wel altijd zitten met dat stukje rente, maar dat is te doen. Aan het einde van de rit ben ik dat geld is mijn huis dus wel gewoon die 45k euro minder waard, ondanks het enorme fiscale voordeel, welke ik een paar jaar geleden heb genoten.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Bedankt voor jullie opbeurende adviezen.

 

Toch nog een vraag aan de financiele experts onderons nav de bijdrage van Raoul in dit topic (zie blz 1);

 

"Ho ho, andere invalshoek. Als verstrekker van de borg heb je ook rechten. En de bank heeft die rechten te accepteren. En als de borgsteller informatie heeft waardoor hij zegt tot hier en niet verder moet de bank na schriftelijk ontvangst van die mededeling iets te doen.

 

De bank zal waarschijnlijk eerst het krediet moeten verminderen bij de kredietnemer. Kan deze niet betalen dan zal de borg worden aangesproken. Waarmee jij, als het bij de notaris goed is geregeld, een vordering krijgt op de collega aandeelhouders in prive. Het woord doorstart is gevallen meen ik. Daarmee zou vast komen te liggen dat op het moment dat de doorstart succesvol is jij genoegdoening kunt vragen door aflossing van de vordering van jou"

einde citaat.

 

Het bedrijf heeft een rekening courant open bij de dezelfde bank die de borgstelling heeft geregeld.

 

Kan dit betekenen dat ik bij eenzijdige opzegging van mijn borgstelling, de bank zal proberen in eerste instantie de rekening courant van het bedrijf ter waarde van de borgstelling te verlagen?

 

@peter:

Wat heeft je indertijd doen besluiten om toch de aandelen te verkopen/ over te dragen zonder dat de borgstelling was overgenomen. Je had met de aandelen toch niks meer te verliezen (waarde nihil). Als aandeelhouder was je dan in ieder geval geinfomeerd gebleven over de gang van zaken en mocht het toch beter zijn gegaan met het bedrijf er weer aandeelhouders waarde gecreeerd.

 

gr

Doortje

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

@Doortje, nee, ik heb de aandelen nimmer overgedragen/verkocht. Ik vertrok een jaar voor het faillisement. Ten tijde van het faillisemnet waren de aandelen domweg van geen enkele betekenis meer. Een jaar daarvoor zagen mij compagnons ook weinig heil meer in het overnemen ervan, daar zij toen al verwachtten dat het bedrijf binnen een jaar niet meer te redden zou zijn. Het enige doel was zo lang mogelijk rekken totdat de bank de stekker eruit zou trekken......

 

Dus ja, in veel van dit soort gevallen sta je aan de zijlijn mee te kijken.....

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 63 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.