Jump to content
assurantiekantoor

Van IB naar BV

Recommended Posts

Hallo,

 

Ik heb enige tijd geleden een B.V. overgenomen. Deze B.V. is enkele jaren geleden overgegaan van een eenmanszaak naar de B.V. (zonder belasting af te rekenen).

 

Nu zijn er inmiddels enkele zaken naar voren gekomen die niet op de balans van de B.V. stonden. Een voorbeeld hiervan zijn twee forse schulden die buiten de balans zijn gehouden en zijn ontstaan in de periode dat de onderneming een eenmanszaak was. Ik heb dit vanuit de B.V. geschikt en afgerekend met de schuldeisers en als kosten geboekt ten laste van de winst.

 

De Belastingdienst accepteert deze kosten echter niet en stelt dat deze horen in de periode van de eenmanszaak en daarmee dus nooit ten laste van de winst in de B.V. kunnen komen. Volgens hen moet ik dit maar regelen met de oude eigenaar.

 

Maar ik handel toch te goeder trouw en vanuit een zakelijk perspectief?

 

Is deze stelling van de Belastingdienst zonder meer terecht?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De Belastingdienst heeft IMHO gelijk. Het aflossen van een schuld kun je niet als kosten opvoeren. Doordat de schulden niet op de balans van de BV zijn opgevoerd, heb je de BV waarschijnlijk voor teveel geld gekocht en ben je door de verkopende partij bedonderd.

 

Als je verhaal zoekt, moet je bij de verkopende partij zijn en niet bij de Belastingdienst.

 

Odeon

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou adviseren om goed na te kijken wat hierover is opgenomen in de intentieovereenkomst en het definitieve contract. Wellicht is het ook handig om hierover te rade te gaan bij een specialist inzake ondernemingsrecht. Als namelijk blijkt dat niet volgens de voorwaarden is gehandeld, dan heb je wellicht recht van spreken richting de verkopende partij.

 

Wat je aanvullend ook nog kan doen is vragen stellen aan de accountant die een verklaring heeft gegeven bij de inbreng van de eenmanszaak in de BV. hoe het zit met die schulden en waarom deze niet op de inbrengbalans hebben gestaan.....

 

Succes ermee,

Richard Overweg


Leeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik sluit me aan bij de conclusie dat je zeker na moet gaan of er bij de verkoper iets te verhalen valt.

 

Echter, de vraag hoe dit fiscaal uitwerkt, is niet zo makkelijk te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de schulden op de balans hadden moeten staan (dan zou er zelfs nog sprake kunnen zijn van een winst als je niet de hele schuld hebt hoeven voldoen, maar daarvoor valt wellicht een beroep op de kwijtscheldingswinstfaciliteit te doen). Dat staat of valt echter met hoe een en ander tot stand is gekomen. Het is niet uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden toch een verlies zou kunnen worden genomen, al lijkt dat hier niet heel waarschijnlijk.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij is het afhankelijk van destijds de manier van overgang van EMZ naar BV. Is dit ruisend of geruisloos gegaan. Ik denk het laatste, omdat er niet is afgerekend met de fiscus. In mijn ogen zou de schuld dan gewoon van de bv moeten zijn. En moet de fiscus m.i. gewoon de aflossing als bv transactie zien. Ik ben echter geen specialist, dus als ik het verkeerd heb hoor ik het graag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij is het afhankelijk van destijds de manier van overgang van EMZ naar BV. Is dit ruisend of geruisloos gegaan. Ik denk het laatste, omdat er niet is afgerekend met de fiscus. In mijn ogen zou de schuld dan gewoon van de bv moeten zijn. En moet de fiscus m.i. gewoon de aflossing als bv transactie zien. Ik ben echter geen specialist, dus als ik het verkeerd heb hoor ik het graag.

 

 

Ik denk dat de conclusie dat de emz geruisloos is ingebracht te snel getrokken wordt op basis van het feit dat er niet afgerekend zou zijn met de fiscus. Er hoeft alleen maar afgerekend te worden met de fiscus als er sprake is van stakingswinst. Ik ken voldoende situaties waarin bij een overgang van emz naar BV geen stakingswinst was er er dus niets af viel te rekenen met onze blauwe vrienden.

 

Een nog steekhoudender argument hiervoor lijkt mij dat ik vermoed, op basis van de verstrekte gegevens, dat de emz korter dan drie jaar geleden is ingebracht in de BV. Immers, anders zou de schuldeiser wel erg lang hebben gewacht met het opeisen van zijn vordering - dit laatste is overigens niet onmogelijk.

Bij een geruisloze inbreng mogen de aandelen niet binnen een periode van drie jaar na inbreng van de EMZ vervreemd worden, althans, met dien verstande dat de vervreemding niet gericht mag zijn op bedrijfsoverdracht. Nu lijkt mij dit laatste wel degelijk gebeurd ;)

 

Assurantiekantoor, kun jij als TS over de perioden helderheid over verschaffen?


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat assurantiekantoor (verder TS) weinig van doen heeft met de inbreng, althans niet richting de fiscus.

 

Zoals ik zijn verhaal lees, was de inbreng reeds geschied voordat hij de aandelen in de BV overnam. Hij heeft dus een BV gekocht. Aan de inbreng zijn nu schulden verwant (ik schrijf bewust niet dat die schulden niet zijn ingebracht in de BV) die door de schuldeisers blijkbaar naar hun zeggen op de BV verhaalbaar zijn.

 

Dus rijst de vraag of de schuldeisers terecht de BV aangesproken hebben. Ik denk het niet. Immers, de schulden zijn juridisch nog steeds die van de oude eenmanszaak, want blijkbaar nimmer overgenomen door de BV. Ze stonden niet in de boeken van de BV, en naar ik aanneem, noch op de inbrengbalans bij de notaris. IMHO hadden de schuldeisers de voormalig eigenaar van de oude EMZ moeten aanspreken en niet TS' BV.

 

Dat lijkt dus mosterd na de maaltijd omdat TS al geschikt heeft met de schuldeisers. In die zin is de oproep tot hulp dus wat stappen te laat.

 

Wat moet de fiscus hier dan mee?

 

De fiscus gaat af op wat er ingebracht is. Lijken in de kast zijn niet ingebracht en dus zal de fiscus betaling van die schulden (zeker niet nu deze blijkbaar onverplicht zijn gedaan) niet in aftrek toelaten.

 

Dat maakt de zaak vervolgens een geschil tussen TS en de verkoper van de BV.

 

Ik neem aan dat bij de aandelenoverdracht bepaalde garanties zijn verstrekt door de verkoper in de koop en verkoop overeenkomst van aandelen. Het bestaan van schulden buiten de boeken van de BV om, zal toch grond zijn voor een succesvolle procedure tegen de verkoper, mits de garanties verstrekt zijn.

 

Ik zou mijn pijlen daarop richten.

 

Groet en succes

Joost

 

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dennis zegt:

 

Ik denk dat de conclusie dat de emz geruisloos is ingebracht te snel getrokken wordt op basis van het feit dat er niet afgerekend zou zijn met de fiscus. Er hoeft alleen maar afgerekend te worden met de fiscus als er sprake is van stakingswinst. Ik ken voldoende situaties waarin bij een overgang van emz naar BV geen stakingswinst was er er dus niets af viel te rekenen met onze blauwe vrienden.

 

 

Ik denk dat je als je je eenmanszaak ruisend inbrengt in een BV je altijd afrekent met de fiscus. Er kan zowel een winst of een verlies zijn ontstaan. Maar afrekenen zul je moeten doen. Daarom denk ik dat er geruisloos is ingebracht.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat je als je je eenmanszaak ruisend inbrengt in een BV je altijd afrekent met de fiscus. Er kan zowel een winst of een verlies zijn ontstaan. Maar afrekenen zul je moeten doen. Daarom denk ik dat er geruisloos is ingebracht.

 

Dat hoeft niet Herman. Stakingswinst kan bij ruisende inbreng omgezet worden in een lijfrente bij de BV zodat afrekening over de stakingswinst (per saldo) niet plaatsvindt.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Allen: dank voor de uitvoerige reacties.

 

Joost heeft het bij het rechte eind. De inbreng heeft reeds voor mijn aankoop plaatsgevonden en de schulden bleken juridisch inderdaad op mijn B.V. verhaald te kunnen worden.

 

Begrijp dat de fiscus het juiste - maar helaas onplezierig voor mij - standpunt inneemt.

 

Nogmaals dank

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik denk dat je als je je eenmanszaak ruisend inbrengt in een BV je altijd afrekent met de fiscus. Er kan zowel een winst of een verlies zijn ontstaan. Maar afrekenen zul je moeten doen. Daarom denk ik dat er geruisloos is ingebracht.

 

Dat hoeft niet Herman. Stakingswinst kan bij ruisende inbreng omgezet worden in een lijfrente bij de BV zodat afrekening over de stakingswinst (per saldo) niet plaatsvindt.

 

groet

Joost

 

Ik geef me over. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Allen,

 

Het is een interessante discussie.

 

Er is sprake van een rechtsverhouding tussen BV en fiscus, waarin Joost al het relevante op de juiste manier heeft verwoord en beantwoord.

 

De schikkingen met schuldeisers zijn zonder meer geen onderwerp van de rechtsverhouding tussen fiscus en de BV.

 

Bovendien zijn de schikkingen geen onderwerp van de Winst- en Verliesrekeningen, met uitzondering van de kosten die ten behoeve van leningen (met het oog op schikking) en/of totstandkoming van schikking (procedurele kosten bijvoorbeeld), welke als reguliere kosten gewoon als kosten in de Winst- en Verliesrekening mogen voorkomen.

 

De vraag is dan ook of de fiscus de (als regulier aan te merken) kosten, die toevallig betrekking hebben op de schikkingen, weigert in aanmerking te nemen in de fiscale aangifte.

 

Mocht daarvan sprake zijn, dan moet duidelijk zijn dat de fiscus daarvoor geen gronden heeft.

 

Bovendien is er een andere vraag te stellen die relevant is voor de rechtsverhouding fiscus en BV.

 

Deze andere vraag heeft gewoon te maken met het feit dat de schulden (ongeacht of deze bij overname op de balans staan of niet) bij schikking kunnen leiden tot boekwinsten, in de zin dat het schikken tegen een lager bedrag dan de nominale waarde van de schuld in de kern een boekwinst oplevert.

 

Vanzelfsprekend kan deze boekwinst onderdeel van het fiscaal belastbaar inkomen zijn, indien en alleen indien er sprake is van a) een formele kwijting door de tegenpartij als gevolg van schikking en b) de kwijtscheldingswinsten direct of indirect in de (overigens fiscale) Winst- en Verliesrekening zijn opgenomen.

 

Mocht daarvan sprake zijn, dan zou dat aangetoond moeten kunnen worden, alhoewel bewijsvoering moeilijk is.

 

De kern van het betoog bij deze " andere relevante vraag" is dus dat de fiscus niet winsten (al dan niet direct) kan belasten, om vervolgens de bijbehorende verliezen of kosten te weigeren.

 

In aanvulling op het bovenstaande (wat voorlopig voldoende afgerond is), dient het volgende vermeld te worden over de rechtsverhouding tussen de BV en de rechtsvoorganger van die BV (de eenmanszaak en de daaraan verbonden persoonlijk natuurlijke personen).

 

In principe is het zo dat er een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven, waardoor de geschikte schulden niet bij overname op de balans hebben gestaan.

 

Dat is (kort door de bocht) een toerekenbare tekortkoming, die alsnog een herstel door de rechtsvoorganger rechtvaardigt.

 

Met andere woorden, de latente vordering die jij al die tijd hebt gehad op de verkopende partij, kan je alsnog opeisen, te vermeerderen met vertragingsvergoeding en/of andere vormen van vergoedingen inzake vermogensschade.

 

Het lijkt me dan ook zaak om de rechtsvoorganger (eenmanszaak of natuurlijke personen) alsnog te sommeren met onmiddelijke ingang de hoofdsom van de latente vordering, te vermeerderen met wettelijke rente, te voldoen.

 

Indien je dat niet doet, dan zal de vordering verjaren, wat inhoudt dat je in dit geval geacht kan worden afstand gedaan te hebben van de vordering die je feitelijk al die tijd gehad hebt.

 

Dat is niet aan te raden, lijkt me.

 

Bovendien kan de tegenpartij (de rechtsvoorganger in welke vorm dan ook) moeilijk bezwaar maken tegen een ingestelde vordering, indien deze vordering in de kern door jouw handelwijze (schikking) verlaagd is tot het geschikte bedrag.

 

Als je de zaak dan, bij uitblijven van betaling alsnog aanhangig moet maken bij de bevoegd rechter, dan kan je altijd overwegen de vordering te matigen tot 5000 euro (kantongrens), waardoor je geen advocaat nodig hebt die zich ter rechtszitting namens jou stelt (hoge kosten dus) en/of de griffierechten en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten relatief laag zijn en vermoedelijk beperkt blijven tot 300 tot 500 euro.

 

Het moge duidelijk zijn dat je nee hebt en tegen de prijs van een klein bedrag misschien ja kan krijgen bij vonnis van de rechtbank en als zodanig alsnog een stukje van je schade (het geschikte bedrag) kan terugkrijgen.

 

Daarbij dient nog wat opgemerkt te worden over de interactie tussen de twee rechtsverhoudingen die ik hierboven noem.

 

De details van de gehele zaak zijn mij niet bekend, maar de interactie is een interactie die naar alle waarschijnlijkheid ook de reikwijdte van de rechtsverhouding tussen (overgenomen) BV en de fiscus beinvloedt.

 

Het is een beetje te voorbarig om daarover uit te wijden, aangezien de kernvraag (kosten van schikking en de fiscale aanmerking daarvan) reeds uitvoerig behandeld is in dit topic.

 

Ik hoop dat je er alsnog wat aan hebt...

 

MvG

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept