Ga naar inhoud
 • 0

Tellen uren besteed aan opleiding mee voor het urencriterium?

Ik besef dat dit al een aantal maal voorbij is gekomen op dit forum. Maar ik ben erg benieuwd naar de meest recente (actuele) ervaringen mbt dit onderwerp.

 

Zelf heb ik een onderneming die erg specialistisch onderwijs verleend en onderzoek verricht in de life sciences. Daarnaast ben ik ook Msc student. En is de opleiding in kwestie erg relevant voor het kunnen doen van mijn werk. De kennis moet ik een op een toepassen binnen mijn dienstverlening. Er is dus geen sprake van persoonlijke verrijking of verbreding van kennis.

 

Ik heb het volgende gevonden mbt de urencriterium en het volgen van een opleiding: http://www.zuidwest-nederland.nl/200504/a01.shtml

 

Wanneer ik de uren van mijn studie mag optellen bij mijn ondernemersuren voldoe ik ruim aan de urencriterium, Wanneer ik dit niet doe voldoe ik daar net niet aan (200 uur).

 

Idealiter wil ik natuurlijk gebruik kunnen maken van de zelfstandigen aftrek. Maar niet als dit onherroepelijk tot problemen gaat leiden. Ik wil alles netjes volgens het boekje doen. Zelf ben ik van mening dat mijn opleiding noodzakelijk is voor mijn onderneming. Maar ik ben erg benieuwd hoe de belastingdienst hier tegen aan kijkt.

 

Is er actuele jurisprudentie hierover?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Tja...

 

Alle uren die worden besteedt aan werkzaamheden met het oog op het zakelijke belang van de onderneming, mogen inderdaad worden meegenomen voor de berekening van het urencriterium.

 

Ik denk dat je je hierbij wel af moet vragen of je de studie daadwerkelijk bent begonnen wegens zakelijke redenen, of dat je ondernemerschap geleidelijk aan tijdens je studie is ontstaan. In het eerste geval ben ik absoluut van mening dat de uren mee mogen tellen, in het tweede geval ben ik van mening dat de uren niet mee mogen tellen.

 

Het meenemen van deze uren zal mijn inziens niet direct tot problemen leiden, maar, als je omzet/winst tegenvalt, dan kun je uiteraard vragen van de inspecteur verwachten. Voordat je de uren meeneemt, zou ik dit eerst afstemmen met de bevoegde inspecteur, om latere verrassingen in de vorm van terugbetalen te voorkomen.

 

Voor zover ik weet overigens weinig jurisprudentie over het urencriterium zelf, alleen over de overige criteria waaraan een ondernemer moet voldoen (voldoende afnemers, voldoende omzet, risico, reclame, etc.).

Link naar reactie
 • 0

Tja...

 

Alle uren die worden besteedt aan werkzaamheden met het oog op het zakelijke belang van de onderneming, mogen inderdaad worden meegenomen voor de berekening van het urencriterium.

 

Voor zover ik weet overigens weinig jurisprudentie over het urencriterium zelf, alleen over de overige criteria waaraan een ondernemer moet voldoen (voldoende afnemers, voldoende omzet, risico, reclame, etc.).

 

De opleiding is gestart alvorens ik ben gaan ondernemen. Daarom ook mijn twijfels.

 

Tja wat beschouwd de inspecteur voor een startende onderneming als voldoende omzet? Dat is een vrij arbitraire waarde lijkt mij.

Link naar reactie
 • 0

Hoever van te voren is deze studie gestart, want je hebt wel zoiets als een opstartjaar, ken de officiele benaming niet.

 

Maar ook kosten die je maakt voor je onderneming, terwijl je onderneming nog niet officieel gestart is kun je opvoeren. Weet niet precies hoe dta zit met de BTW. Volgens mij is deze periode een jaar,

 

Maar of dit ook telt voor het door jou omschreven verhaal weet ik niet.

Link naar reactie
 • 1

Is er actuele jurisprudentie hierover?

 

Die kun je opzoeken op rechtspraak.nl, zoeken op "urencriterium opleiding" (probeer oop "studie") in de tekst, uitspraken vanaf een bepaalde datum.

 

Dan vind je bijvoorbeeld overwegingen als:

De rechtbank is van oordeel dat in dat geval niet kan worden gezegd dat belanghebbende de opleiding nodig had om zijn onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Belanghebbende heeft immers de onderneming gedurende de opleiding en nadat hij daarmee gestopt was gewoon voortgezet. De opleiding strekte blijkbaar tot het verwerven van een belangrijk grotere vakkennis, waarmee de studie strekte tot een duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van belanghebbende. De kosten daarvoor behoren niet tot de bedrijfs- of beroepskosten. De opleidingsuren kunnen dan ook niet meetellen voor het urencriterium.
(LJN: BU4883)

 

En:

Verder oordeelt de rechtbank dat studie-uren alleen metellen voor het urencriterium van de zelfstandigenaftrek als de studie wordt gevolgd om het beroep op het bestaande niveau en in de bestaande omvang te kunnen blijven uitoefenen. Omdat de rechtbank in dit geval aannemelijk acht dat de studie is gevolgd met het oog op het verkrijgen van een nieuwe klantenkring, is aan die voorwaarde niet voldaan en tellen de aan de studie bestede uren dus niet mee. Omdat met de overige uren niet het vereiste aantal wordt gehaald heeft eiseres geen recht op de zelfstandigenaftrek.
(LJN: BM2722)

 

Maar ook:

Voor een musicus die een professionele studie tot klassiek gitarist heeft genoten aan het conservatorium en die met enige regelmaat als podiumartiest optreedt is het noodzakelijk om nagenoeg dagelijks enkele uren te studeren om het gitaarspel op professioneel peil te houden.
(LJN: BO2777)

 

Voor zover ik weet zijn er geen baanbrekende uitspraken geweest die de beoordeling wezenlijk veranderen.

Link naar reactie
 • 0

Hoever van te voren is deze studie gestart, want je hebt wel zoiets als een opstartjaar, ken de officiele benaming niet.

 

Maar ook kosten die je maakt voor je onderneming, terwijl je onderneming nog niet officieel gestart is kun je opvoeren. Weet niet precies hoe dta zit met de BTW. Volgens mij is deze periode een jaar,

 

Maar of dit ook telt voor het door jou omschreven verhaal weet ik niet.

 

De studie in kwestie is in het jaar voor de oprichting van de onderneming gestart. Dus in dat opzicht voldoet het aan wat je noemt 'opstartjaar'.

 

Punt is dat zonder de studie of de kennis uit die studie men mij bepaalde opdrachten niet had gegeven. Alleen hoe maak je dat hard naar de belastingdienst toe.

Link naar reactie
 • 0

En tevens nog een tweede vraag. Ik heb in die periode (2011) ook een poosje in loondienst gewerkt. Nu begreep ik dat je dit bij de ondernemersaangifte moet opgeven onder "Overige inkomsten uit werk en woning". Maar dien ik nu mijn bruto belastbaar inkomen daar op te geven of mijn netto inkomen? Ik gok dat eerste.

 

Maar hoe ga ik dan weer om met de studiekosten. Moet ik die kosten minus de drempel van 500 euro dan opgeven onder bedrijfskosten of dat aftrekken van mijn overige inkomsten?

 

Binnenkort een afspraak met een accountant. Dit begint mij wel redelijk boven de pet te groeien.

 

Link naar reactie
 • 0

Weet niet precies hoe dta zit met de BTW. Volgens mij is deze periode een jaar,

 

Volgens mij zit hier geen (kei)hard tijdslimiet aan, althans voor de btw. Zolang je aannemelijk maakt dat de kosten verband houden met een nog op te starten onderneming, ook indien je besluit de onderneming toch niet te starten (maar dat terzijde). Kosten van 15 jaar geleden zullen hoogstwaarschijnlijk geen verband meer houden met een nu op te starten of gestarte onderneming.

 

Ter antwoord op je tweede vraag; inkomsten uit loondienst vallen gewoon onder "loon", daar heb je volgens mij 3 kaders (bruto loon; loonbelasting en arbeidskorting), die kun je direct kopiëren van je jaaropgave. Je ondernemersinkomen dien je aan te geven onder winst uit onderneming, mijns inziens óók indien je niet aan het urencriterium voldoet. De vraag of je aan het urencriterium voldoet en daarmee recht hebt op zelfstandigenaftrek & startersaftrek, staat namelijk los van de vraag of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dat kun je namelijk ook zijn als je niet aan de 1225 uur komt. Dus bij WuO invullen, dat voorkomt toekomstige discussies met de inspecteur, plus je pakt de MKB-winstvrijstelling van 12% over je winst in ieder geval wel mee.

 

Of de drempel van toepassing is op je studiekosten is dus afhankelijk van je keuze: indien zakelijk, dan kosten ook volledig zakelijk zetten en aftrekken van je winst uit onderneming; indien privé, dan rekening houden met de drempel van 500 en invullen onder persoonsgebonden aftrek.

Link naar reactie
 • 0

Uit de aangehaalde rechtspraak (en veel andere rechtspraak) blijkt dat het onderscheid meestal ligt tussen

 

- de opleiding die je volgt om je onderneming op het huidige niveau voort te zetten (de bakker die een cursus volgt over de aangescherpte hygiene-regels, bijvoorbeeld)

De kosten hiervan zijn volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.

 

en

 

- de opleiding die je volgt om NIEUWE kennis op te doen, om daarmee nieuwe werkzaamheden te gaan uitoefenen en nieuwe klanten te bedienen. (de bouwvakker die zich omschoolt tot bouwkundig adviseur voor aankoopkeuringen van woonhuizen)

Deze kosten vallen niet in de onderneming, maar kunnen hooguit als persoonsgebonden aftrek opgevoerd worden.

 

 

De rechtszaak van de communicatie-adviseur biedt je wellicht aanknopingspunten. Ik krijg de indruk dat deze opleiding in de tweede categorie valt, vóór dat je aan deze opleiding begonnen was, wás er namelijk nog geen onderneming, en had die er waarschijnlijk ook niet kunnen zijn, omdat het je toen aan de kennis ontbrak. Het argument 'ik kan de kennis uit mijn opleiding één op één inzetten' geeft m.i. alleen maar aan dat je een relatief korte afstand hebt tot de 'nieuwe' klanten die je met deze kennis kan gaan bedienen, maar niet dat deze opleiding je helpt om je bedrijf 'voort te zetten op het bestaande niveau'.

 

Ik ken het hele verhaal niet, maar dit zijn mijn twee centen.

 

Overigens m.b.t het terugvragen van btw uit het verleden: als er nog geen btw-onderneming bestond in pakweg 2010, gaat de Belastingdienst ook geen btw teruggeven uit dat jaar. Je zult dan eerst de ingangsdatum van je btw-plicht moeten vervroegen (op zich hoeft dat geen probleem te zijn), en dan kun je een teruggave verzoek indienen.

Met betrekking tot kosten uit het verleden: de grens ligt op vijf jaar (art 3.10 Wet Inkomstenbelasting). Dus als je in 2011 een onderneming hebt (met alle criteria van dien, risico's, winstverwachting etc.) kun je de kosten die hiermee verband hielden van de jaren 2006 t/m 2010 in 2011 in aftrek brengen. (Tenzij je dat eerder al hebt gedaan, natuurlijk niet dubbel aftrekken).

 

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Wat een enorme berg aan kennis hebben jullie hier op het forum. Echt diep respect voor! Nav alle berichten heb ik besloten dat ik niet voldoe aan het urencriterium. Tenzij ik op wonderlijke wijze 200 uur kan opgraven in mijn administratie.

 

Ik zal het dus met de startersaftreek en de persoonsgebonden aftrek moeten doen. Hoe zit het met de aftrek van reiskosten openbaar vervoer ivm het werk dat ik in parttime loondienst had? Kan ik dit nu nog wel aftrekken voor de dagen en de afstand dat ik in loondienst werkte? En hoe ga ik dat straks wegzetten in de ondernemersaangifte?

 

Zijn er andere aftrekposten waar iemand mij op zou willen wijzen? Of ideeën?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Om het nog minder leuk te maken: geen urencriterium betekent dat je alleen gebruik kunt maken van de 12% mkb-winstvrijstelling en NIET van de zelfstandigenaftrek en NIET van de startersaftrek. Overigens is de eerste vraag of je inkomsten wel als winst-uit-onderneming gezien moeten worden, maar aangezien je er het afgelopen jaar zo'n 1.000 uur aan besteed hebt, denk ik dat dat wel goed zou kunnen komen.

 

Reiskosten in verband met een baan in loondienst: wellicht kom je in aanmerking voor de reisaftrek (als je het woord 'reisaftrek' invoert bij de Belastingdienst-website vind je 'm vast), dat is een vaste aftrekpost o.b.v. kilometers en aantal werkdagen per week. Heb je de kaartjes nog? Daar wil een inspecteur nog wel eens om vragen namelijk.

Als je reiskosten door je parttime-werkgever vergoed zijn, moet die vergoeding meegenomen worden in de berekening van de reisaftrek, meestal blijft er dan geen aftrekpost over.

De mogelijkheid om reisaftrek te claimen kom je als het goed is vanzelf tegen in het aangifteprogramma, in de buurt van het kopje 'loon'.

 

De persoonsgebonden aftrek: de manier waarop je scholingskosten kan aftrekken verschilt wezenlijk als je 'aanspraak hebt op studiefinanciering' (art. 6.29). Wat een aanspraak is kun je opzoeken in de Wet Studiefinanciering: ook als je mag lenen heb je aanspraak op studiefinanciering. Omdat je aangaf dat je MSc-student was, zou dit van toepassing kunnen zijn.

Ook hiervoor wil ik je in eerste instantie verwijzen naar de website van de Belastingdienst, stel gerust nog vragen als je er niet uit komt.

 

Afhankelijk van je woonsituatie (huur je?) kun je overwegen om het huurrecht als zakelijk te etiketteren en daarmee een deel van je huisvestingslasten van je winst af te trekken. Gebruik de zoekfunctie van het forum zou ik zeggen, dit kan nog wel eens een slok op een borrel schelen.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Om het nog minder leuk te maken: geen urencriterium betekent dat je alleen gebruik kunt maken van de 12% mkb-winstvrijstelling en NIET van de zelfstandigenaftrek en NIET van de startersaftrek. Overigens is de eerste vraag of je inkomsten wel als winst-uit-onderneming gezien moeten worden, maar aangezien je er het afgelopen jaar zo'n 1.000 uur aan besteed hebt, denk ik dat dat wel goed zou kunnen komen.

 

Reiskosten in verband met een baan in loondienst: wellicht kom je in aanmerking voor de reisaftrek (als je het woord 'reisaftrek' invoert bij de Belastingdienst-website vind je 'm vast), dat is een vaste aftrekpost o.b.v. kilometers en aantal werkdagen per week. Heb je de kaartjes nog? Daar wil een inspecteur nog wel eens om vragen namelijk.

Als je reiskosten door je parttime-werkgever vergoed zijn, moet die vergoeding meegenomen worden in de berekening van de reisaftrek, meestal blijft er dan geen aftrekpost over.

De mogelijkheid om reisaftrek te claimen kom je als het goed is vanzelf tegen in het aangifteprogramma, in de buurt van het kopje 'loon'.

 

De persoonsgebonden aftrek: de manier waarop je scholingskosten kan aftrekken verschilt wezenlijk als je 'aanspraak hebt op studiefinanciering' (art. 6.29). Wat een aanspraak is kun je opzoeken in de Wet Studiefinanciering: ook als je mag lenen heb je aanspraak op studiefinanciering. Omdat je aangaf dat je MSc-student was, zou dit van toepassing kunnen zijn.

Ook hiervoor wil ik je in eerste instantie verwijzen naar de website van de Belastingdienst, stel gerust nog vragen als je er niet uit komt.

 

Afhankelijk van je woonsituatie (huur je?) kun je overwegen om het huurrecht als zakelijk te etiketteren en daarmee een deel van je huisvestingslasten van je winst af te trekken. Gebruik de zoekfunctie van het forum zou ik zeggen, dit kan nog wel eens een slok op een borrel schelen.

 

Inderdaad nu je het zegt, ook geen startersaftrek. Wel zuur die urencriterium. En ook onzinnig naar mijn mening. Als ik in 600 uur een omzet kan realiseren van bv 30.000 euro dan vind ik wel dat iemand een goede entrepreneur is. En dus ook ondernemer. Maar dat terzijde ;)

 

De reisaftrek is nog wel van toepassing en zal ik tzt dan ook opnemen in de aangifte.

 

De aftrek van de studiekosten is volgens mij ook nog steeds van toepassing. Er is bij mij geen sprake meer van een prestatiebeurs en ik had uit de informatie van de belastingdienst begrepen dat ik de volledige studiekosten kan aftrekken minus de drempel van 500,- euro.

 

En ik huur inderdaad. Dit kan in theorie nog wel eens meer dan een beetje schelen! Wauw wat een wereldtip! Ik ga van het weekend direct met de meetlint aan de slag! http://www.beeldrijk.org/cat/Fiscaliteiten/Werkruimte%20aan%20huis/473 ik voldoe zover ik kan inschatten aan alle voorwaarden. Zijn er ook hier op het forum gevallen bekend waarin dit problemen veroorzaakte met de fiscus (behalve de jurisprudentie in dat artikel).

 

Zakelijke reistkosten a 0.19 cent de km moet ik die in mindering brengen op de winst of onderbrengen onder kosten? Mijn zakelijke kilometers komen in totaal uit op een aftrekpost van ruim 700,- euro. (puur zakelijke km) alleen weet ik niet hoe ik dat moet toepassen.

 

Link naar reactie
 • 0

De wet inkomstenbelasting zegt nog steeds dat zolang de uren voor de studie gemaakt worden ten behoeve van de ONDERNEMING, ze meetellen voor het urencriterium.

 

Persoonlijk heb ik een paar weken les gegeven aan de opleiding accountancy. Daarnaast heb ik een advieskantoor waarbij ik met dezelfde lesstof in de dagelijkse praktijk bezig ben. De functie van doceren volgde na een tijd als adviseur werkzaam te zijn. Een aanvullende VAR werd geeist door de opdrachtgever / school. Daarop heb ik een VAR Winst uit onderneming aangevraagd voor het lesgeven. Deze aanvraag werd afgewezen omdat niet bleek dat de uren gemaakt werden in het kader van de onderneming. De consequentie van afwijzen zou zijn geweest het lesgeven (en studieuren ter voorbereiding) niet zouden hebben meegeteld voor het urencriterium. Ik heb echter met succes bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Hierbij motiverend dat de uren gemaakt werden in het kader van de eigen onderneming. Omdat het 2 afzonderlijke boekjaren betrof, hebben zich twee verschillende inspecteurs zich over de kwestie gebogen. De ene ging zonder weerwoord akkoord met het bezwaarschrift, de ander nam de moeite een telefoontje eraan te wagen, maar ging daarna ook mee in mijn motivering.

 

Mijn ervaring is daarom, dat wanneer wordt aangetoond dat de werkzaamheden (en voorbereidende werkzaamheden voor het geven van de lessen) gerelateerd kunnen worden aan de onderneming, de uren dus mee moeten tellen. Al ligt er dus een bewijslast bij de ondernemer wanneer een inspecteur de claim van ondernemersaftrek toetst.

Rulkens Financieel Management >> Rutger Rulkens >> ondernemersadviseur

06-418 86 137

Link naar reactie
 • 0

De wet inkomstenbelasting zegt nog steeds dat zolang de uren voor de studie gemaakt worden ten behoeve van de ONDERNEMING, ze meetellen voor het urencriterium.

 

Persoonlijk heb ik een paar weken les gegeven aan de opleiding accountancy. Daarnaast heb ik een advieskantoor waarbij ik met dezelfde lesstof in de dagelijkse praktijk bezig ben. De functie van doceren volgde na een tijd als adviseur werkzaam te zijn. Een aanvullende VAR werd geeist door de opdrachtgever / school. Daarop heb ik een VAR Winst uit onderneming aangevraagd voor het lesgeven. Deze aanvraag werd afgewezen omdat niet bleek dat de uren gemaakt werden in het kader van de onderneming. De consequentie van afwijzen zou zijn geweest het lesgeven (en studieuren ter voorbereiding) niet zouden hebben meegeteld voor het urencriterium. Ik heb echter met succes bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Hierbij motiverend dat de uren gemaakt werden in het kader van de eigen onderneming. Omdat het 2 afzonderlijke boekjaren betrof, hebben zich twee verschillende inspecteurs zich over de kwestie gebogen. De ene ging zonder weerwoord akkoord met het bezwaarschrift, de ander nam de moeite een telefoontje eraan te wagen, maar ging daarna ook mee in mijn motivering.

 

Mijn ervaring is daarom, dat wanneer wordt aangetoond dat de werkzaamheden (en voorbereidende werkzaamheden voor het geven van de lessen) gerelateerd kunnen worden aan de onderneming, de uren dus mee moeten tellen. Al ligt er dus een bewijslast bij de ondernemer wanneer een inspecteur de claim van ondernemersaftrek toetst.

 

Heel toevallig lijkt jouw verhaal ontzettend veel op mijn situatie. Ik heb les gegeven op een hogeschool. De lessen had ik onmogelijk kunnen geven zonder de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn eigen universitaire studie (dus zijn een voorwaarde geweest om te kunnen ondernemen). In mijn geval kreeg ik zonder problemen direct de VAR. Ook ik geef daarnaast advies (dat is de hoofdlijn van mijn onderneming) op het gebied van statistische analyses en data-mining. Die kennis moet actueel zijn omdat het advies is mbt wetenschappelijk onderzoek wat begrijpelijkerwijs erg hard aan verandering onderhevig is.

 

In dat opzicht kan ik er dus inkomen dat die uren wel meetellen voor het urencriterium. En sterker nog van dat zelfde boekjaar kan ik de 2 maanden voordat de onderneming is gestart in Februari 2011 de uren van mijn eigen opleiding meenemen in de urenverantwoording. Simpelweg omdat ik zonder die kennis niet voor de klas van een hogeschool had kunnen staan. Wat dat argument betreft durf ik elke inspecteur recht in de ogen te kijken.

 

En productontwikkeling telt neem ik aan ook mee? Ik ben in 2011 iedere week gemiddeld genomen 16 uur per week bezig geweest met het ontwikkelen van een statistische tool die onderzoekscentra in onderzoek kunnen gebruiken. Dat telt sowieso mee neem ik aan? En ook skype gesprek iedere week op zondagavond a 2 uur met potentieel toekomstige vennoten neem ik aan ook? Eveneens als gesprekken met een ondernemerscoach?

 

Nu ik er een nachtje over heb geslapen vind ik dat ik allicht moet proberen voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen. Die bestaat de facto om startende ondernemers zoals ikzelf te stimuleren. Ik betreur het dat de belastingdienst op mij zo'n afschrikwekkend effect heeft. Alhoewel ik gezien de omvang van de aftrekpost mij kan voorstellen dat er heel veel mensen er mee sjoemelen en de belastingdienst dit met arendsogen gadeslaat.

 

Ik ga alles nog eens tot in de puntkomma invoeren in een urenverantwoording. Ik durf te wedden dat wanneer ik er kritisch naar kijk ik wel kan komen aan die 1225 uur (misschien zelfs, zonder mijn studie), Onder anderen reistijd had ik in mijn eerste schatting niet meegenomen en congresbezoeken. En dat scheelt volgens mij aanzienlijk.

 

En misschien moet ik niet te dramatisch denken over een afwijzende reactie van de belastinginspecteur? In het ergste geval wijst men mijn urenverantwoording af. En krijg ik een naschikking. Vervelend. Maar op dat moment kan ik neem ik aan een nieuwe / gewijzigde aangifte doen in overleg met de inspecteur en kan ik alsnog mijn huurkosten en gebruik van werkkamer als aftrekpost opgeven. Of is het wijs om dit al meteen te doen? Ook al zal het icm de ondernemersaftrek voor mij nog 0,0 extra voordeel hebben.

 

Het verkeerd ingeschat hebben van een aftrekpost zal niet direct leiden tot boetes of is niet strafbaar correct? Dat is mijn grootste angst eigenlijk. Ik wil best een discussie wagen met een inspecteur (en daarin het onderspit delven en meer belasting moeten betalen). Maar niet als de gevolgen groter zijn dan dat ;)

Link naar reactie
 • 0
Het verkeerd ingeschat hebben van een aftrekpost zal niet direct leiden tot boetes of is niet strafbaar correct? Dat is mijn grootste angst eigenlijk. Ik wil best een discussie wagen met een inspecteur (en daarin het onderspit delven en meer belasting moeten betalen). Maar niet als de gevolgen groter zijn dan dat ;)

 

Inzake een pleitbaar standpunt mag geen boete worden opgelegd. Dit is opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (paragraaf 4). Dit geldt zowel voor verzuim- als vergrijpboeten. Belanghebbende moet redelijkerwijs gemeend te hebben juist te handelen. Dat moet wel verdedigd (dus onderbouwd) kunnen worden in de context van de aanwezige jurisprudentie en heersende leer.

www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link naar reactie
 • 0

Het is minder dramatisch als je denk dat het is. Zoals de voorganger schrijft, wordt niet snel een vergrijpboete opgelegd. Zeker niet als je goed beargumenteerd een stelling inneemt. Tot vorig jaar werd de controle op het terecht claimen van ondernemersaftrekken ongemoeid gelaten. Sinds een jaar is men er kritischer op geworden. Bij twijfel krijg je een brief waarop je (gestuurd op specifieke vragen) antwoord moet geven. Dan is het de beurt aan de inspecteur om e.e.a. te beoordelen. Het kan zijn dat de inspecteur nabelt om toelichting te krijgen. Vervolgens ontvang je een beschikking met diens standpunt, waar ook weer bezwaar op mogelijk is. Als het belang groot is (in Eur.) zet je grof geschut in, ga je voor je standpunt en principe, idemdito. Hiervoor kun je geen boete krijgen. Ten hoogste ongelijk met als gevolg het schrappen van je aftrekpost zolang de aanslag nog niet definitief is vastgesteld. Dus boete in jouw geval: nee hoor.

Rulkens Financieel Management >> Rutger Rulkens >> ondernemersadviseur

06-418 86 137

Link naar reactie
 • 0

Het is minder dramatisch als je denk dat het is. Zoals de voorganger schrijft, wordt niet snel een vergrijpboete opgelegd. Zeker niet als je goed beargumenteerd een stelling inneemt. Tot vorig jaar werd de controle op het terecht claimen van ondernemersaftrekken ongemoeid gelaten. Sinds een jaar is men er kritischer op geworden. Bij twijfel krijg je een brief waarop je (gestuurd op specifieke vragen) antwoord moet geven. Dan is het de beurt aan de inspecteur om e.e.a. te beoordelen. Het kan zijn dat de inspecteur nabelt om toelichting te krijgen. Vervolgens ontvang je een beschikking met diens standpunt, waar ook weer bezwaar op mogelijk is. Als het belang groot is (in Eur.) zet je grof geschut in, ga je voor je standpunt en principe, idemdito. Hiervoor kun je geen boete krijgen. Ten hoogste ongelijk met als gevolg het schrappen van je aftrekpost zolang de aanslag nog niet definitief is vastgesteld. Dus boete in jouw geval: nee hoor.

 

Duidelijk. In dat geval vind ik de aftrekpost groot genoeg in omvang om hier beargumenteerd een gooi naar te doen. Als dat dan niet lukt zal dat financieel pijn doen maar is het niet rampzalig. Ik hoopte stiekem dat net zoals de jaren 2009 en 2010 de belastingdienst coulant zal zijn. Maar die vlieger gaat blijkbaar sowieso niet op ;)

Link naar reactie
 • 0

hoezo gaat die vlieger niet op? het is niet altijd gezegd dat er navraag wordt gedaan. bij 100% van mijn klanten waar ik ondernemersaftrek namens claim, heb ik 0 vragen gekregen. Alleen bij mijn situatie werden vragen gesteld (schoenlapper en kapotte schoenen????)

Rulkens Financieel Management >> Rutger Rulkens >> ondernemersadviseur

06-418 86 137

Link naar reactie
 • 0

hoezo gaat die vlieger niet op? het is niet altijd gezegd dat er navraag wordt gedaan. bij 100% van mijn klanten waar ik ondernemersaftrek namens claim, heb ik 0 vragen gekregen. Alleen bij mijn situatie werden vragen gesteld (schoenlapper en kapotte schoenen????)

 

Nee maar je zal altijd zien dat als je onvoorbereid bent (er niet over nagedacht heb) je ineens geconfronteerd zal worden met een controle. Alhoewel ik nu ook weer niet te veel moet gaan piekeren.

 

Bij jou wilde de belastingdienst inspecteur misschien graag fouten vinden omdat je fiscalist bent? ;)

Link naar reactie
 • 0

doorgaans is die mentaliteit niet aan ambtenaren van de belastingdienst toe te dichten, is mijn ervaring. :)

 

Ik denk dat een hoop mensen (waaronder ikzelf) gewoon een negatief beeld heeft van de belastingdienst. En hoogstwaarschijnlijk ten onrechte. Immers als de belastingdienst werkelijk zo'n bullebak is als dat de maatschappelijke opinie soms doet overkomen. Zou niemand meer meewerken aan de inspecties en werkt dat uiteindelijk voor alle partijen averechts.

 

 

Link naar reactie
 • 1

Ik heb de indruk dat jouw situatie juist wél verschilt van die van 'Financieel Breda'. FB besteede uren aan studie zodat hij les kon geven, er was een directe relatie tussen hetgeen hij bestudeerde en de lessen die hij gaf. (althans, dat neem ik aan).

Jij doet een MSc-studie en bent in staat de opgedane kennis te gelde te maken op een hogeschool. Dat is hartstikke fijn en de uren die je besteedt aan het voorbereiden van die lessen zou ik ook zeker opvoeren, maar de uren die je aan je MSc-opleiding besteedt, daarvoor geldt m.i. nog steeds wat ik al eerder zei, de opleiding kan niet bedoeld zijn om een onderneming op hetzelfde niveau voort te zetten, dus komen de uren niet in aanmerking voor het urencriterium. Dat is althans mijn visie.

 

Inderdaad, alle uren, ook overleg-uren, business-plan schrijven, congressen bezoeken, tellen mee voor het urencriterium, zolang met die werkzaamheden (op de lange duur) een zakelijk doel gediend is. Als je een congres toch al ging bezoeke voor je MSc-studie, moet je (wederom, mijns inziens) een goede reden hebben om de uren als zakelijk te betitelen. Maar misschien ben ik wel wat streng.

 

Met betrekking tot het opvoeren van de huur van je kantoor/woning in je onderneming, dat is nu net het punt waar de website van Beeldrijk niet de allerbeste bron is om van uit te gaan, daarom verwees ik naar de zoekfunctie op dit forum.

Als het inderdaad zo is dat je, met het opvoeren van je huur, nauwelijks nog een belastbare winst overhoudt, zou ik even nadenken wat je toekomstige verwachtingen zijn. Als de winst de komende jaren niet gaat stijgen, heb je een onderneming gecreëerd die (de huurkosten mee nemende) nauwelijks inkomen genereert. Is het dan nog wel een onderneming, kan een inspecteur zich afvragen. Als de inspecteur tot de conclusie komt dat de baten te klein zijn om de werkzaamheden als onderneming aan te merken, verhuis je misshcien naar de categorie 'resultaat uit overige werkzaamheden', waardoor je een aantal aftrekposten mis gaat lopen.

Als je besluit het huurrecht zakelijk te etiketteren, zou ik dat bij je eerste aangifte doen. Op het moment dat je dat moet gaan doen in een aangifte die (formeel) als bezwaarschrift op de aanslag geldt, heb je te maken met een omgekeerde bewijslast en kan alles een stuk ingewikkelder (en energievretender) worden.

 

Ik ben heel benieuwd hoe je adviseur hier over denkt, hou je ons op de hoogte?

 

 

@ Financieel Breda: ik vind het gebrek aan controlecapaciteit bij de Belastingdienst geen argument om iets wel of niet te doen. Ik heb geen idee wat TS bedoelt met 'net als in 2009 en 2010 coulant zijn', maar je lijkt te suggereren 'doe het maar gewoon, ze controleren het toch niet', en dat zou ik jammer vinden.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Persoonlijk vind ik zwaktes in een controlesysteem nu juist bijzonder interessant om mijn belangen makkelijker gerealiseerd te krijgen. Men is te onderdanig ingesteld (of te eerlijk) om te vragen of je alsjeblieft aan de beurt mag komen om eens grondig gecontroleerd te worden. Dus als ik snel, en moreel verantwoord met een rechte rug door het kapotte scan-poortje kan lopen, dan vervloek ik mij dat ik er al niet doorheen gestapt ben. Het is toch niet mijn taak om mij op te dringen gecontroleerd te worden, ik ben wel gek (omgekeerde wereld).

Ten aanzien van je standpunt dat mijn collega Msc zijn UVI-uren niet uitwisselbaar zijn deel ik je mening niet (de stelling dat wetenschappelijke inspanningen prevalleren boven de praktische). Dat is in mijn optiek niet relevant om uren die gemaakt worden in het kader van de onderneming te kwalificeren. Het gaat erom of je uren zou hebben gemaakt wanneer er geen directe vergoeding tegenover zou hebben gestaan, maar de uren naar verwachting op termijn wellicht tot opbrengsten zouden kunnen leiden. Een van oorsprong opgeklommen mbo-student die voor een HBO klas komt te staan, zou misschien wat makkelijker gehoor vinden als hij een academische graad zou hebben gehad. Zo geldt dat mijn hogere, gewaarde collega misschien eenzelfde verband kan leggen dat hem in staat stelt zijn werk zelfstandig en goed betaald vergoed te krijgen op een ander platform.

Wat me tot slot verbaast Marcel, is dat je eindbetoog en –advies, net zo aansluit als mijn standpunt, pakken wat verantwoord gezien tot de mogenlijkheden behoort. (je schrijft namelijk dat het beter in den beginne privékosten zakelijk te etiketteren boven later of achteraf je standpunt in je eigen voordeel bij te stellen. Waar of niet waar?

 

Rulkens Financieel Management >> Rutger Rulkens >> ondernemersadviseur

06-418 86 137

Link naar reactie
 • 0

Ha Rutger,

 

dan denk ik dat we van mening verschillen, zowel inhoudelijk (hoe om te gaan met uren die je besteedt aan het behalen van een MSc-graad) als formeel (ik probeer te adviseren over (de grenzen van) de wet ongeacht of er een controlesysteem is).

 

Wat betreft mijn laatste punt: het zakelijk etiketteren van een huurrecht mag wellicht gelden als 'het uiterste uit de wet halen', maar zolang het hiaat niet gerepareerd is, zie ik geen bezwaar dit te adviseren. Daarnáást adviseerde ik TS om zo'n standpunt in je eerste aangifte in te nemen en niet pas in een bezwaartraject, de reden hiervan is vooral van praktische aard.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Waar of niet waar?

 

Je moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar het lijkt mij (na deze dag van frontale aanval op van alles en nog wat door jou) dat je een paar dingen over het hoofd ziet:

 

- Je bent nogal schreeuwerig in je standpunten.

- Het hele land kan dit meelezen en jouw (soms merkwaardige) opvattingen zien.

- Een van de sponsoren van HL is de Rijksoverheid, die (mijns inziens) geen voorstander van vele van jouw stellingen zal zijn.

- Ik denk persoonlijk niet dat je daarmee je klanten een dienst bewijst, maar dat weet ik natuurlijk verder niet.

- Het lijkt alsof je indruk wil maken, maar volgens mijn bescheiden menig werkt dat niet zo. Althans bij mij niet.

 

Ik zou het op een andere manier proberen, maar wie ben ik (ik heb immers een “didactische gemis en een kort lontje”, in jouw optiek…). Het is maar een vriendelijk advies hoor.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 140 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...