• 0

Wie is eigenaar van deze scriptie

 

Beste forumlezers,

Graag leg ik het volgende aan jullie voor:

Ruim 2 jaar geleden heb ik inzake mijn opleiding een scriptie geschreven die door een clausule in mijn arbeidsoverkomst aangaande intellectueel eigendom in handen van mijn toenmalige werkgever is gevallen. Ik heb de scriptie inmiddels herscheven aan de hand van vernieuwde wetgeving en jurisprudentie waardoor deze naar mijn mening mijn eigendom is.

 

Iemand ervaring?

Groet, Bloem

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Wat ik me een beetje afvraag

 

Ik weet toevallig van een andere zaak. Had iemand een logo voor een bedrijf gemaakt in een stage periode. Achteraf claimde die het intellectueel eigendom. Is voor de rechter geweest en die heeft het intellectueel eigendom aan het bedrijf toegewezen.

 

Dit logo was specifiek voor het bedrijf gemaakt. Maar die scriptie heb je gemaakt voor je opleiding? Ik vraag me af of het bedrijf dan wel het intellectueel eigendom behoudt daarover.

NetDistrict - Managed Hosting | Domeinen | SSL Certificaten | VOIP
Link naar reactie
 • 0

Als door het herschrijven een nieuw werk ontstaat heb jij het auteursrecht. Maar dat is lastig te beoordelen.

Een werk kan ook dienen als inspiratie voor een ander werk, maar niet bestaan uit een bewerking of nabootsing daarvan. Dit is een "nieuw, oorspronkelijk werk" zoals bedoeld in artikel 13. Het is bijzonder lastig om in het algemeen te bepalen of een werk ter inspiratie diende voor een nieuw werk of bewerkt is tot dat nieuwe werk. De gebruikelijke test is, als de bijdrage van de maker van het nieuwe werk wordt weggedacht, komt dan het oude werk weer tevoorschijn? (HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339, Heertje/Hollebrand).
Bron: Ius Mentus
Link naar reactie
 • 0

@ Willem Joosten: geen ècht nieuw werk, echter zonder de aanpassingen zou het naar huidige wetgeving niet bruikbaar zijn.

@ Daniel F: inderdaad voor de opleiding, echter contract toenmalige werkgever was zo waterdicht dat dit er echt onderviel.

@ Simon: gelukkig;-)

 

Ga me in ieder geval verdiepen in wat ik met de autersrechten kan.

Bloem

Link naar reactie
 • 0

@ Willem Joosten: geen ècht nieuw werk, echter zonder de aanpassingen zou het naar huidige wetgeving niet bruikbaar zijn.

 

Als het geen nieuw werk is en je publiceert / gebruikt het dan ben je het aan het verveelvuldigen of te wel inbreuk aan het plegen op hun auteursrecht. Zie de bron bij mijn vorige quote. Je zult het dus moeten zoeken in hoe echt nieuw het wel is.

 

Volgens mij is auteursrecht ook het enige intellectueel eigendom wat je kunt hebben op een document.

Link naar reactie
 • 0

Ruim 2 jaar geleden heb ik inzake mijn opleiding een scriptie geschreven die door een clausule in mijn arbeidsoverkomst aangaande intellectueel eigendom in handen van mijn toenmalige werkgever is gevallen. Ik heb de scriptie inmiddels herscheven aan de hand van vernieuwde wetgeving en jurisprudentie waardoor deze naar mijn mening mijn eigendom is.

 

 

Zou je de tekst van deze clausule hier kunnen plaatsen?

En aanvullend daarop, wat was jouw functie bij deze werkgever en volgde je de studie / schreef je de scriptie uit hoofde van deze functie in de baas zijn tijd (liep je ook stage bij je werkgever?) of stond dit los van elkaar?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Et voila:

 

Alle rechten van intellectueel eigendom, zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht, op al hetgeen de werknemer tijdens de looptijd van het de overeenkomst in het kader van of als voortvloeisel van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk doet ontstaan, komen volledig toe aan de werkgever. De werkgever is geheel vrij in zijn beslissing of hij voor de hem toegekomen rechten bescherming, zoals octrooi, aanvraagt.

 

De werknemer doet hierbij afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en van zijn eventuele aanspraken op geldelijke vergoeding naast slaris, voor zover de wet dat toelaat.

 

Voor zover nodig en mogelijk draagt de werknemer de rechten hierbij bij voorbaat over aan de werkgever, die die overdracht hierbij aanvaardt. De werknemer zal, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, alle medewerking verlenen om de werkgever in staat te stellen de bedoelde rechten te verwerven, op naam van de werkgever te doen stellen en tegen derden geldend te maken.

 

De werknemer geeft de werkgever hierbij onherroepelijk volmacht om de desbetreffende handelingen in naam van de werknemer te verrichten. De kosten van de medewerking komen voor rekening van de werkgever.

 

Bij overtreding verbeurt de werknemer een boet ter hoogte van €10.000 per gebeurtenis of overtreding. De oplegging van een boete laat onverlet de mogelijkheid van werkgever om van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Link naar reactie
 • 0

Leuke vraag.

 

Er is jurisprudentie die stelt dat het auteursrecht van een afstudeerverslag rust bij de student die afstudeert. Dus niet bij de instelling waar hij afstudeert of zijn begeleidende docent of, indien er niets geregeld of afgesproken is, het bedrijf waar hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd. Bij verslagen die het resultaat zijn van een onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken te maken over bij wie het auteursrecht berust.
(bron)

 

Als de scriptie niet onder enige geheimhoudingsverplichting valt ben je volgens mij vrij om die te actualiseren en te gebruiken. Snap ook niet wat een bedrijf daar tegen zou kunnen hebben. Zeker als je hen de nieuwe versie geeft.

Het lijkt me wel netjes om het bedrijf in kennis te stellen van het voornemen om iets met de scriptie te doen. Mochten ze daar bezwaar tegen hebben dan zou ik uitzoeken waar de exacte jurisprudentie zit en hen daarmee confronteren. Een conflict voorkomen is altijd beter dan de strijd aan te moeten gaan.

Link naar reactie
 • 0

Alle rechten van intellectueel eigendom, zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht, op al hetgeen de werknemer tijdens de looptijd van het de overeenkomst in het kader van of als voortvloeisel van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk doet ontstaan, komen volledig toe aan de werkgever. De werkgever is geheel vrij in zijn beslissing of hij voor de hem toegekomen rechten bescherming, zoals octrooi, aanvraagt.

 

 

Dit is IMHO een onnodige tekst omdat dit gewoon geldend Nederlands recht is (in NL, het VK en de USA ligt het auteursrecht onder deze omstandigheden bij de werkgever, in alle andere landen die de conventie van Bern hebben goegekeurd ligt het auteursrecht bij de auteur(s).

 

 

De werknemer doet hierbij afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en van zijn eventuele aanspraken op geldelijke vergoeding naast slaris, voor zover de wet dat toelaat.

 

 

Whow... Staat dit er echt zo. Had ik nooit zo ondertekend maar lijkt mij ook niet houdbaar. Hier staat dat je afstand doet van al je persoonlijkheidsrechten. Dit is natuurlijk niet aan de orde en kan enkel en alleen de persoonlijkheidsrechten zijn de betrekking hebben op die werken die in dienstverband vervaardigd zijn en waarvan de auteursrechten dus bij de werkgever liggen. Dit is trouwens geen onzinnig stukje, persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar dus kunnen ze niet overgaan op de werkgever. Deze rechten rusten altijd bij de auteur (totdat er afstand van is gedaan) en gaan dus niet over met het auteursrecht.

 

 

Voor zover nodig en mogelijk draagt de werknemer de rechten hierbij bij voorbaat over aan de werkgever, die die overdracht hierbij aanvaardt.

 

 

Weer niet logisch geconstrueerd, gaat het nog steeds over de persoonlijkheidsrechten? Als dat zo is is dit dus weer behoorlijk uit de bocht gevlogen: persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar.

 

 

De werknemer zal, zowel tijdens als na het einde van deze overeenkomst, alle medewerking verlenen om de werkgever in staat te stellen de bedoelde rechten te verwerven, op naam van de werkgever te doen stellen en tegen derden geldend te maken.

 

 

??? Je moet medewerking verlenen om de werkgever rechten te laten verwerven die rechtens al bij hem liggen (auteursrecht) of die nooit bij een ander dan bij jou kunnen liggen (persoonlijkheidsrecht)? Laat maar...

 

 

De werknemer geeft de werkgever hierbij onherroepelijk volmacht om de desbetreffende handelingen in naam van de werknemer te verrichten. De kosten van de medewerking komen voor rekening van de werkgever.

 

Bij overtreding verbeurt de werknemer een boete ter hoogte van €10.000 per gebeurtenis of overtreding. De oplegging van een boete laat onverlet de mogelijkheid van werkgever om van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

Wat zou je in vredesnaam moeten doen om deze clausule te overtreden? Alsnog je persoonlijkheidsrecht uitoefenen? Dat kan niet want daar heb je al afstand van gedaan. Als je het aan mij vraagt is de clausule een gedrocht en staat er weinig in dat van het staande recht afwijkt.

 

Zijn we terug bij mijn initiële vraag: is de scriptie geschreven in opdracht van de werkgever en is de tekst gebruikt als afstudeerscriptie of is de tekst geschreven als afstudeerscriptie en kon die goed binnen de onderneming van de werkgever gebruikt worden?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hoi Dennis,

Het laatste, waarbij ik wil vermelden dat toenmalige werkgever tevens het opleidingsinstituut was...maar er door werkgever meegedacht in een scriptie onderwerp waar zij hun voordeel mee konden doen. Mijn theoretisch kader is uiteraard ook getoetst aan praktijk en dat is gebeurd bij relaties van werkgever, echter in mijn vrije tijd, evenals dat studie in vrije tijd heeft plaatsgevonden.

 

En ja, alles wat er staat is letterlijk overgenomen uit het contract, voel me inderdaad vrij naïef dat ik dit heb getekend :-[.

 

Bloemmm

Link naar reactie
 • 0

Ha Bloemmm,

 

In dat geval is de scriptie dus niet vervaardigd binnen het dienstverband tussen jou en je werkgever en rusten de auteursrechten gewoon bij jou. Ook heb je geen afstand gedaan van je persoonlijkheidsrechten. Je mag er dus mee doen wat je wilt.

 

Succes!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hoi Dennis,

 

Da's geweldig! Maar...mag de (ex)-werkgever er ook mee doen wat ie wil? Deze heeft namelijk de vrijehid genomen om het vrij te geven aan een derde partij, Het wordt momenteel op internet vermarkt en beiden verdienen hier geld aan.

Groet Bloemmm

Link naar reactie
 • 0

Hoi Dennis,

 

Da's geweldig! Maar...mag de (ex)-werkgever er ook mee doen wat ie wil? Deze heeft namelijk de vrijehid genomen om het vrij te geven aan een derde partij, Het wordt momenteel op internet vermarkt en beiden verdienen hier geld aan.

Groet Bloemmm

 

 

Begrijp ik goed dt ze iets aan het vermarkten zijn wat niet meer aan de actualiteit voldoet?

 

Ik heb de scriptie inmiddels herscheven aan de hand van vernieuwde wetgeving en jurisprudentie waardoor deze naar mijn mening mijn eigendom is.

 

Los daar van, als de auteursrechten bij jou liggen mogen ze met het werk niets doen zonder jouw toestemming. Het lijkt mij dat je op zijn minst recht hebt op de gemaakte winst. Zij geven immers een werk van jou uit zonder jou toestemming en hebben daar wellicht ook wijzigingen in aangebracht of jouw naamsvermelding gewijzigd / laten vervallen.

Lijkt mij een mooi moment om een advocaat met als specialisatie intellectueel eigendom in te schakelen.

 

Houdt je ons op de hoogte?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Als het echt om een standaardaard afstudeerscriptie gaat en de ex werkgever gaat die verhandelen op basis van een overeenkomst die volgens mij niet rechtsgeldig kan zijn omdat de auteursrechten (zie eerdere post) niet over kunnen gaan zou je winstafdracht kunnen vorderen en verder gebruik verbieden. Maar dat zal hier niet het geval zijn. Want waarom zou een werkgever een scriptie te gelde maken? Er lijkt eerder sprake te zijn van een product of methode of handleiding als onderdeel van een afstudeerscriptie.

 

Het is wellicht goed om even stil te staan bij de auteursrechten op zich. De rechten zitten in de specifieke wijze waarop jij het werk van anderen en het eventuele onderzoek binnen een bedrijf hebt verwoord. Niet meer, niet minder.

 

Kortom. Ben heel benieuwd waar het hier precies over gaat. Wellicht even PMen.

 

Link naar reactie
 • 0

 

 

Volgens mij is hier een wezenlijk verschil in de casus. In de door jou aangehaalde draad gaat het om een programmeur die in zijn eigen tijd programmeert en het werk ter bechikking stelt aan de werkgever. Functie van werknemer is programmeur, het geleverde week is software. Valt dus binnen zijn functie dus vat er iets voor te zeggen dat het auteursrecht bij de werkgever ligt.

 

In de casus van Bloemmm hebben we het over een mederwerker wiens functie het niet is om een scriptie te schrijven of onderzoek te doen naar ontslagrecht - dan zou dt niet in e eigen tijd hoeven te gebeuren. Als ht niet voortvloeit uit de functie ligt het auteursrecht bij de auteur.

 

Voor de volledigheid artikel 7 auteurswet luidt:

 

Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.

 

Aansluitend bij Hans ben ik ook zeer benieuwd naar dir product. Maar ook als een deel gebruikt is rust op dat deel in ieder geval auteurs- en persoonlijkheidsrecht.

 

 

 

 

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Casus is inderdaad niet identiek met die van de softwareontwikkelaar. We missen bovendien de functie van Bloemmm ten tijde van de opleiding cq. schrijven van de scriptie. Als dat schoonmaakster was en de opleiding voor jurist dan heb je wat mij betreft een punt. Ligt het dichter bij elkaar dan twijfel ik. Zeker omdat het om een opleiding bij haar werkgever ging (ook betaald door die werkgever?) en je onderstaande quote als 'opdracht' kunt beschouwen.

 

maar er door werkgever meegedacht in een scriptie onderwerp waar zij hun voordeel mee konden doen.

Link naar reactie
 • 0

Mijn functie was gelijk aan de opleiding die ik volgde. Mijn scriptie heb ik tevens omgebouwd in een programma. Dit wordt vermarkt, en om het verhaal nog een extra demensie te geven betreft het de herschreven versie die gehanteerd wordt.

Verdere details maken het verhaal te herkenbaar, ben ik bang.

De opleiding heb ik primair zelf bekostigd, echter toen ik in dienst trad bij de werkgever (die dus tevens de opleider was) is een opleidingsovereenkomst gesloten. Naar mijn mening minder relevant, omdat toen ik uit dienst ging ik het restant opleidingskosten weer voor eigen rekening heb genomen. Het is een te verwaarlozen deel van het totaal dat zij hebben betaald.

Link naar reactie
 • 0

Mijn functie was gelijk aan de opleiding die ik volgde. Mijn scriptie heb ik tevens omgebouwd in een programma. Dit wordt vermarkt, en om het verhaal nog een extra demensie te geven betreft het de herschreven versie die gehanteerd wordt.

 

 

En dat herschrijven heb je gedaan na beëindiging van het dienstverband?

 

 

Verdere details maken het verhaal te herkenbaar, ben ik bang.

De opleiding heb ik primair zelf bekostigd, echter toen ik in dienst trad bij de werkgever (die dus tevens de opleider was) is een opleidingsovereenkomst gesloten.

 

Naar mijn mening minder relevant, omdat toen ik uit dienst ging ik het restant opleidingskosten weer voor eigen rekening heb genomen. Het is een te verwaarlozen deel van het totaal dat zij hebben betaald.

 

 

Hoe is die partij dan aan die herschreven versie gekomen? Immers scriptie afgerond dus waarom hun de gewijzigde versie geven?

 

Nogmaals mijn advies:

 

Lijkt mij een mooi moment om een advocaat met als specialisatie intellectueel eigendom in te schakelen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 263 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.