• 0

Coöperatie oprichten uitgever intellectuele eigendom

Eerder heb ik op het "Fiscale zaken" board advies gevraagd omtrent een bedrijf dat ik samen met een vriend wil oprichten. Dit bedrijf moet een soort van uitgever worden. Omdat mijn bericht nu meer over het kiezen van een rechtsvorm gaat wil ik dit op de juiste plek doen. Zoals ik daar al gedeeltelijk had aangegeven wil ik het volgende bereiken:

 

- Ik ben samen met de vriend waarmee ik het bedrijf opricht altijd bij elk project betrokken. Per project kunnen er extra bedrijven / personen zijn die meehelpen.

 

- Er kunnen 2 soorten projecten zijn: 1) Een project waarbij het intellectuele eigendom bij het bedrijf ligt. Naar buiten toe communiceren wij voor dit product voornamelijk met de naam van het bedrijf. 2) Een project waarbij het intellectuele eigendom bij een ander bedrijf / persoon ligt. Hoe voor dit product naar buiten toe wordt gecommuniceerd moet per situatie kunnen verschillen. In beide gevallen zijn wij de uitgever.

 

- Per project wordt voor ieder bedrijf / persoon die eraan meewerkt een winstdeel bepaald in plaats van een vast bedrag.

(Bijv.: 3 bedrijven waaronder ik werken aan een project en ieder krijgt 1/3 deel van de winst)

 

- Bedrijven die aan een project meewerken mogen gebruik maken van het platform die door het bedrijf wordt geboden.

(Bijv.: frameworks, documentatie, automatisering, ledger voor automatiseren betalingen en belastingaangifte)

 

- Alle inkomsten moeten op een enkele rekening binnenkomen, daarna worden alle kosten betaald en de winst verdeeld.

 

Ik zit er dus aan te denken om hiervoor een coöperatie op te richten. Heb ook al de thread "De coöperatie als rechtsvorm" doorgelezen en vind het allemaal heel interessant klinken. Hoe het zit met arbeidsrelatie en dergelijke is mij al duidelijk maar heb nog wel een aantal vragen. Mijn vragen zijn als volgt:

 

- Hoe kan ik het beste de uitbetalingen van de winst laten verlopen? Per product moeten de uitbetalingen namelijk op basis van het winstdeel geschieden. Moet elk bedrijf / persoon dan maandelijks een factuur sturen naar de coöperatie of kan de coöperatie de winst direct uitdelen? En moeten deze bedrijven / personen dan persee lid zijn van de coöperatie aangezien ik misschien alleen maar hun product(en) uitgeef?

 

- In tegenstelling tot de vriend waarmee ik het bedrijf opricht beschik ik over het meeste privé-vermogen. Wat betreft aansprakelijkheid op mijn privé-vermogen heb ik dus het meeste te verliezen. Welke vorm van beperking op aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie past het beste hierbij?

 

- Op dit moment heb ik voornamelijk de code geschreven voor het platform die door de coöperatie gebruikt gaat worden. Hoe kan ik er het beste voor zorgen dat ik in ieder geval "hoofd"-eigenaar blijf van mijn eigen code en niet dat ik straks niks meer over mijn eigen code te zeggen heb (zo lang ik daartoe in staat ben)?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 0

De winstverdeling kan gewoon plaatsvinden door de gerechtigden te laten factureren aan de coop. Ik denk dat de betrokkenen weldegelijk lid willen zijn van de coop zodat ze ook wat te zeggen hebben en kunnen delen in evt. verlengstukwinst.

 

Echter, dat melde ik ook al in je andere topic: vraag is of de belanghebbenden wel samen in een coop willen werken. Het is nl. de coop die risico loopt als geheel, dus niet gesplitst per project. Als ik me bij jouw coop kan aansluiten en jij mij vertelt dat er meerdere projecten in de coop lopen, dan bedenk ik me wel twee keer. Straks gaat mijn project ten onder aan een falend ander project in de coop.

 

De coop kent een U.A. variant, wat staat voor uitgesloten aansprakelijkheid.

 

Door jou geschreven code blijft jouw eigendom op grond van de auteurswet. Zorg wel dat je het gebruik van die code goed vastlegt in een licentieovereenkomst.

 

groet

Joost

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Een coöperatie kun je zo inrichten als je wilt. Juridisch zijn er maar enkele belemmeringen aan een coöperatie. Dus in principe alles wat je wil kan geregeld worden, volgens mij is het al standaard zo geregeld in de variant wat werd beschreven in de eerdere thread.

 

Om even een basisregel te geven, een coöperatie wordt opgericht met minimaal 2 leden. Standaard is het zo dat een coöperatie haar producten/diensten aanbiedt aan haar leden, maar bijna altijd komt er een regel bij te staan dat dat ook met niet leden kan gebeuren.

 

Met andere woorden, je kunt projecten aangaan met niet leden maar ook met leden.

 

Verder is een groot voordeel van een coöperatie, dat je deze leeg kan houden. De risico dat Joost aangeeft is geheel aan jou hoe groot dat is. Verder lijkt me een dergelijke risico in de bouwwereld vele malen groter dan bij een internet project. Maar dat kun je het beste zelf bepalen.

Als advies wil ik je meegeven is om naar de Higherlevel bijeenkomst te gaan. Daar zullen een aantal experts aanwezig zijn op dit gebied, waar je zeker mee kunt overleggen.

Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0

@Joost

 

Heb net met de vriend gesproken waarmee ik het bedrijf wil oprichten. Hij wil dat alleen wij lid kunnen zijn van de coöperatie en voelt niks voor het idee dat er leden bij komen. Ook niet personen die met ons samen gaan werken en hun product onder onze naam gaan uitbrengen. Hierdoor neigt de samenwerkingsvorm toch meer naar een VoF. Dit is zo ver ik heb begrepen voor mij minder wenselijk omdat ik wat betreft aansprakelijkheid op mijn privé-vermogen het meeste heb te verliezen.

 

Wat wij precies willen bereiken is het volgende:

 

Er zijn verschillende projecten en bij elk project zijn er andere personen die aan het project meewerken. Als de samenwerking goed gaat willen wij vaker met deze personen samenwerken voor nieuwe projecten. De bedoeling is dat deze personen een van tevoren afgesproken aandeel op het intellectueel eigendom krijgen waarvan de verkregen winst regelmatig aan ze wordt uitgedeeld.

Personen waar wij mee samenwerken moeten gebruik kunnen maken van onze faciliteiten / diensten etc. Net zoiets als dat muziekuitgevers hun eigen studios hebben. Game uitgevers hun eigen game engines hebben. Google en Apple hun eigen markets hebben etc.

 

Er zijn 2 soorten projecten: 1) Producten die door ons voornamelijk onder onze eigen naam worden uitgebracht 2) Producten die door ons voornamelijk onder een ander persoon zijn naam worden uitgebracht.

In beide gevallen nemen wij een deel van de winst en een deel gaat naar de personen die eraan hebben meegewerkt.

Link naar reactie
 • 0

Vlak de coop niet meteen uit. Hermes geeft zeer terecht aan dat ook niet leden zaken kunnen doen met de coop. Uiteraard kunnen ze dan niet werken onder 1 naam met jullie en delen ze niet in de winst, hoewel dat met goed factureren ook op te lossen is.

 

Wat je zoekt, is een rechtsvorm die in NL er bijna was gekomen: een openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Helaas heeft de overheid daar eind 2011 een eind aan gemaakt. Deze rechtsvorm had als voordeel dat je voor de IB gewoon ondernemer was en toch beperking van aansprakelijkheid genoot.

 

In NL kun je langs die weg nog steeds niet ondernemen. De coop biedt de bescherming van de aansprakelijkheid, maar heeft als keerzijde dat de inrichting van de coop best complex is, zeker als je als eenmanszaak lid wordt van een coop. Dat heeft met name te maken met de fiscale houdbaarheid van een eenmanszaak met 1 opdrachtgever, de coop. In essentie komt het erop neer dat een lid van een coop normaliter in loondienst is van de coop (en de regels van DGA-loon gelden). Wil je dat voorkomen dan kun je als eenmanszaak ook lid zijn van de coop (en eraan factureren) maar dan moet de eenmanszaak naast de coop ook echt substantie hebben in de zin van voldoende andere klanten en een fatsoenlijke omzet bij die andere klanten (bij de coop max. 70%).

 

Wat je zoekt is een LLP: Limited Liability Partnership. De Engelse rechtsvorm die IB ondernemerschap combineert met beperkte aansprakelijkheid. En ja, die kun je gewoon oprichten in Engeland en in NL gebruiken. De bescherming van aansprakelijkheid blijft, ook al ben je gevestigd in NL.

 

Keerzijde is wel de beperkte bekendheid met deze rechtsvorm. Je zult niet alleen vragen krijgen van klanten, maar ook van mogelijke partners. Bovendien speelt in aansprakelijkheidskwesties het Engels recht een rol. De coop is in dat verband the next best thing.

 

groet

Joost

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

@HeRaFin Het is voor mij idd. duidelijk wat een coöperatie inhoud. Eigenlijk is er in het beginsel heel weinig in een coöperatie geregeld en moet je zelf heel wat dingen laten vastleggen, afspraken maken etc. Het is dan als ik het goed begrijp net alsof je je eigen samenwerkingsvorm etc. creëerd. Daarom is het ook zo belangrijk dat je wel moet weten wat je doet en het beter met hulp van een expert op het gebied van coöperaties opricht.

 

Wat ik mij dus afvraag. Bestaan er dan niet sjablonen / blauwdrukken die evt. met een aantal aanpassingen als basis gebruikt kunnen worden voor het oprichten van een coöperatie?

 

Dat evenement lijkt mij erg leuk om naartoe te gaan. Hartstikke bedankt voor de tip.

Link naar reactie
 • 0

Daar zijn zekers sjablonen voor, maar het probleem van coöperaties is dat het een rechtsvorm is dat niet alleen onbekend is bij adviseurs/notarissen (hoeveel kantoren hebben daadwerkelijk met een coöperatie van doen en zo ja, begrijpen ze het ook) maar ook bij de inspecteurs van de belastingdienst.

Daar kleeft toch een groot nadeel aan, waardoor je echt naar bedrijven toe moet die dat hebben geregeld.

 

Je kunt via de KVK van elke coöperatie de statuten oprapen (sommigen staan gewoon op internet) maar daarmee heb je nog niet voor elkaar dat het fiscaal en jaarrekening technisch goed geregeld is/wordt.

Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0

Ik ben wel benieuwd hoe andere uitgevers dit doen. Die helpen artiesten / auteurs / ontwikkelaars met het uitbrengen van hun intellectuele eigendom in ruil voor een deel van de winst.

 

Wat vaak het geval is bij deze uitgevers:

 

- Artiesten / auteurs / ontwikkelaars zijn niet in loondienst bij de uitgever maar mogen in ruil voor een deel van de winst op hun intellectuele eigendom gebruik maken van een aantal faciliteiten / diensten die worden geboden door de uitgever.

- Het van tevoren afgesproken deel van de winst op het intellectuele eigendom van de artiesten / auteurs / ontwikkelaars wordt regelmatig aan hun uitgedeeld.

- De artiesten / auteurs / ontwikkelaars hoeven geen factuur te sturen. In plaats daarvan staat in een contract vastgelegd dat ze regelmatig een deel van de winst krijgen op hun intellectuele eigendom.

- Het intellectuele eigendom ligt niet altijd volledig bij de artiesten / auteurs / ontwikkelaars maar ook bij de uitgever. Soms wordt deze voornamelijk onder naam van de uitgever uitgebracht. Dat laatste doen uitgevers van games en films vaak genoeg.

- Veel uitgevers geven 1000en producten uit. Neem niet aan dat ze voor elk product een apart bedrijf hebben opgericht.

 

Hoe doen deze uitgevers dat? Onder wat voor samenwerkings -en/of rechtsvorm kan je dit het beste doen?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik ben wel benieuwd hoe andere uitgevers dit doen. Die helpen artiesten / auteurs / ontwikkelaars met het uitbrengen van hun intellectuele eigendom in ruil voor een deel van de winst.

 

Volgens mij gaat het niet om een deel van de winst maar om een bedrag per verkochte eenheid. Dus ook bij een boek waar de uitgever verlies op draait krijgt een auteur gewoon zijn of haar royalties.

 

Wat vaak het geval is bij deze uitgevers:

 

- Artiesten / auteurs / ontwikkelaars zijn niet in loondienst bij de uitgever maar mogen in ruil voor een deel van de winst op hun intellectuele eigendom gebruik maken van een aantal faciliteiten / diensten die worden geboden door de uitgever.

 

Je hebt het nu denk ik niet over boeken maar over andere producten zoals apps. In dat geval benader je het toch verkeerd. De aanbieder / ontwikkelaar is de uitgever van de app. De beheerder van Apple en Google geven het product niet uit maar bieden het platform waarop het product gedistribueerd kan worden.

Bij boekenuitgevers is het volledig in het belang van de uitgever en de auteur dat er zoveel mogelijk boeken verkocht worden. Het is dus niet zozeer dat auteurs gebrijk maken van de faciliteiten van een uitgever maar dat ze een tandem zijn die zoveel als mogelijk eenheden product verkoopt. Een uitgever boekt de voorleesavonden, een auteur gaat er heen en houd zijn praatje. Beiden participeren in het succes!

 

- Het van tevoren afgesproken deel van de winst op het intellectuele eigendom van de artiesten / auteurs / ontwikkelaars wordt regelmatig aan hun uitgedeeld.

 

Niet per definitie van de winst dus. Maar het wordt niet uitgedeeld, ze krijgen gewoon royalties voor het mogen vermenigvuldigen en verkopen van het product. Het is dus niet uitdelen maar vergoeden.

 

- De artiesten / auteurs / ontwikkelaars hoeven geen factuur te sturen. In plaats daarvan staat in een contract vastgelegd dat ze regelmatig een deel van de winst krijgen op hun intellectuele eigendom.

 

Ze hoeven geen factuur te sturen omdat royalties BTW vrijgesteld zijn en er dus geen factuurvereisten zijn. In het contract wordt vastgelegd langs welke afspraken de hoogte van de vergoeding vastgesteld wordt. Een uitgever komt dus gewoon de afspraken na als ware die gefactureerd.

 

- Het intellectuele eigendom ligt niet altijd volledig bij de artiesten / auteurs / ontwikkelaars maar ook bij de uitgever. Soms wordt deze voornamelijk onder naam van de uitgever uitgebracht. Dat laatste doen uitgevers van games en films vaak genoeg.

 

Intellectueel eigendom is een heel lastig rechtsgebied waarin ik zeker geen expert ben. Maar kortweg kun je zeggen dat het auteursrecht verhandelbaar is (het script kan verkocht worden aan een filmmaatschappij of het auteursrecht van een boek kan verkocht worden aan een uitgeverij) en een creator kan dus dit recht verkopen. Voor de oorlog was het bijvoorbeeld heel normaal dat een auteur gewoon een bedrag kreeg voor een door hem geschreven boek (iets van HFL 100,00 of zo) en daarmee was de kous af. De uitgever had dan de rechten en kon het zo vaak uitgeven als hij wilde. Dat gebeurt nog steeds wel, maar niet meer voor HFL 100,00...

Daarnaast het je het persoonlijkheidsrecht: hoe wordt het werk uitgegeven, wordt het samengevat (versimpeld), wordt het uitgegeven in een grootletterboek of niet, Boem Paukeslag van Van Ostaijen moet op deze manier gepubliceerd worden. Dit alles valt onder het persoonlijkheidsrecht en is niet verhandelbaar. Maar je kunt als auteur wel afstand doen van dit persoonlijkheidsrecht. Dan heeft niemand dat recht meer.

Voor een helder beeld en voor een goede bedrijfsvoering moet je op dit vlak dus absoluut steunen op een jurist (en grote uitgeverijen hebben tientallen juristen in dienst) die specialist is op het vlak van intellectueel eigendom. Bezuinig je daarop dan kun je het shaken in die wereld...

 

- Veel uitgevers geven 1000en producten uit. Neem niet aan dat ze voor elk product een apart bedrijf hebben opgericht. Hoe doen deze uitgevers dat? Onder wat voor samenwerkings -en/of rechtsvorm kan je dit het beste doen?

 

Nee, natuurlijk niet! Waarom zou je dat ook doen, die logica ontgaat mij geheel? Het bedrijf goed inrichten, juridisch goed de vinder aan de pols houden en een goede administratie daar staat en valt alles mee.

Een uitgever behartigt gewoon de belangen van de creatoren. Dat is gewoon een zakelijke overeenkomst, niet meer en niet minder dan dat. En je kunt met duizenden en duizenden creatoren allemaal een aparte overeenkomst hebben. Nogmaals, goed inrichten en goed administreren en je hoeft helemaal niet dergelijke kunststukjes uit te halen. Los van het feit dat je er juridisch geen snars mee opschiet om honderden eenmanszaken op te richten (je hebt meer één eenmanszaak - dat ben jij zelf - met hooguit meerdere handelsnamen). Datzelfde geldt ook voor het participeren in een VoF (jij bent gewoon met het hoofd aansprakelijk).

 

Leg eens uit wat je met meerdere bedrijven zou willen realiseren?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

@Dennis Nee ik bedoel meer dat er voor elk project met andere partijen wordt samengewerkt en iedereen even aansprakelijk zou moeten zijn. Alle producten moeten wel voornamelijk onder de naam van mijn bedrijf uitgegeven worden. In ruil daarvoor profiteren ze van de naam waaronder het wordt uitgegeven en de faciliteiten die mijn bedrijf bied.

 

De personen die samen met ons aan een project meewerken hebben dus de volgende voordelen:

 

- Ze mogen gebruik maken van de faciliteiten en diensten van het bedrijf

- Ze worden geholpen met het uitbrengen en de marketing van hun product

- Ze worden geholpen met het ontwikkelen van hun product

- Ze krijgen een redelijk groot deel van de winst

 

Daarbij zijn er voor hun de volgende nadelen:

 

- Het product wordt voornamelijk onder de naam van het bedrijf uitgebracht. Hun namen komen minder prominent naar voren.

- Ze dragen een deel van de risico. Bijv. als het project aangeklaagd worden omdat iemand bezwaar heeft tegen de inhoud.

 

Ik wil dus alle producten uit kunnen geven onder een enkele naam maar bij elk product zijn er ook andere personen betrokken bij het ontwikkelen ervan (andere zaken en/of particulieren). Als een product problemen oplevert dan moet de risico niet volledig bij mijn eigen bedrijf liggen maar ook bij de rest van de betrokkenen / ontwikkelaars, aangezien hun ook profiteren van de winst.

 

Uiteraard kies ik voor elk project zorgvuldig of ik wel met de personen wil samenwerken om de kans op problemen te beperken.

 

Zo ver ik het nu heb begrepen zou ik dan voor elk project een ander bedrijf moeten starten om zo de risicio beperkt te houden tot dat ene project. Alleen is het probleem hierbij:

 

- Bij het begin gaat het al om 10 projecten en over een jaar kunnen er dat al 100en zijn.

- Elk project moet voornamelijk onder hetzelfde bedrijfsnaam ontwikkeld en uitgebracht worden.

 

Alleen in een paar gevallen zijn wij alleen de uitgever en niet ook een mede-ontwikkelaar.

 

Het kan zijn dat ik het heel moeilijk voor mijzelf maak, maar het idee is eigenlijk heel simpel. Als ik geen rekening zou moeten houden met het juridische en fiscale dan had ik dit zo kunnen uitvoeren. Het enigste is dat ik dan wel een hele uitgrebreide administratie moet bijhouden wat ik gelukkig voor een groot deel kan automatiseren (heb een billing systeem dat grootboeken opmaakt etc.).

 

Waar ik dus tegenaan loop is welke rechtsvorm (of iets anders) het beste hierbij past om het bovengenoemde voor elkaar te krijgen. Zodra ik weet wat ik precies wil gaan doen ga ik uiteraard een expert hiervoor inhuren, maar wil wel van tevoren weten waar ik aan ga beginnen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

@Dennis Nee ik bedoel meer dat er voor elk project met andere partijen wordt samengewerkt en iedereen even aansprakelijk zou moeten zijn. Alle producten moeten wel voornamelijk onder de naam van mijn bedrijf uitgegeven worden. In ruil daarvoor profiteren ze van de naam waaronder het wordt uitgegeven en de faciliteiten die mijn bedrijf bied.

 

Bedoel je dat als er verlies wordt gemaakt op een product de creator dan moet bijbetalen? Maar die gezamenlijke naam waaronder al die producten worden uitgegeven impliceert al dat er een speler is, de uitgever moet één bedrijf zijn om brdriegelijke handelspraktijken te voorkomen.

 

De personen die samen met ons aan een project meewerken hebben dus de volgende voordelen:

 

- Ze mogen gebruik maken van de faciliteiten en diensten van het bedrijf

- Ze worden geholpen met het uitbrengen en de marketing van hun product

- Ze worden geholpen met het ontwikkelen van hun product

- Ze krijgen een redelijk groot deel van de winst

 

Daarbij zijn er voor hun de volgende nadelen:

 

- Het product wordt voornamelijk onder de naam van het bedrijf uitgebracht. Hun namen komen minder prominent naar voren.

 

ik weet niet of dit zo slim is. Ik kan mij voorstellen dat een boek van, zeg, Dan Brown of J.K. Rowling beter verkoopt dan een boek van uitgever Bruna of Houtekiet.

 

- Ze dragen een deel van de risico. Bijv. als het project aangeklaagd worden omdat iemand bezwaar heeft tegen de inhoud.

 

ja, maar wacht even. Een auteur is beschermd door de vrijheid van meningsuiting. De uitgver vermenigvuldigd en kan daarvoor aangesproken worden. Zo is nu eenmaal de rolverdeling...

 

Ik wil dus alle producten uit kunnen geven onder een enkele naam maar bij elk product zijn er ook andere personen betrokken bij het ontwikkelen ervan (andere zaken en/of particulieren). Als een product problemen oplevert dan moet de risico niet volledig bij mijn eigen bedrijf liggen maar ook bij de rest van de betrokkenen / ontwikkelaars, aangezien hun ook profiteren van de winst.

 

En waar denk je dan specifiek aan als je het hebt over problemen?

 

Uiteraard kies ik voor elk project zorgvuldig of ik wel met de personen wil samenwerken om de kans op problemen te beperken.

 

Zo ver ik het nu heb begrepen zou ik dan voor elk project een ander bedrijf moeten starten om zo de risicio beperkt te houden tot dat ene project.

 

Dan zou je voor ieder project een rechtspersoon moten oprichten. En iedere rechtsprsoon mot door middel van een authentieke akte opgericht worden. Dt kost belachelijk veel geld. Wat denk je waarom uitgevers dit niet doen. Bovendien is het juridisch niet realiseerbaar om al die rchtspersoon onder één naam te laten uitgeven.

 

Alleen is het probleem hierbij:

 

- Bij het begin gaat het al om 10 projecten en over een jaar kunnen er dat al 100en zijn.

- Elk project moet voornamelijk onder hetzelfde bedrijfsnaam ontwikkeld en uitgebracht worden.

 

Er hangt hier op HL een onzinsnoeier rond die veel, zo niet alles, weet van verzekeren ;D

 

Wat ik van hem begrepen heb is dat praktisch alle risico's te verzekeren zijn, en die isico's die niet te verzekeren zijn worden ook niet opgevangen door te werken met een rechtspersoon. Ik denk dt premie betalen vle malen goedkoper is dan honderden rechtpersonen oprichten en even zovele administraties voeren.

 

Ik zou eerder in die koers denken.

 

Alleen in een paar gevallen zijn wij alleen de uitgever en niet ook een mede-ontwikkelaar.

 

Het kan zijn dat ik het heel moeilijk voor mijzelf maak, maar het idee is eigenlijk heel simpel. Als ik geen rekening zou moeten houden met het juridische en fiscale dan had ik dit zo kunnen uitvoeren. Het enigste is dat ik dan wel een hele uitgrebreide administratie moet bijhouden wat ik gelukkig voor een groot deel kan automatiseren (heb een billing systeem dat grootboeken opmaakt etc.).

 

ja, volgns mij maak je het véél te moeilijk. Ik snap echt niet welke ficale en juridische risico's jij bedoelt...

 

Waar ik dus tegenaan loop is welke rechtsvorm (of iets anders) het beste hierbij past om het bovengenoemde voor elkaar te krijgen. Zodra ik weet wat ik precies wil gaan doen ga ik uiteraard een expert hiervoor inhuren, maar wil wel van tevoren weten waar ik aan ga beginnen.

 

Hoe langer ik jouw berichten lees hoe meer ik denk an de coöp.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Hier volgen een aantal cases van de mogelijke risico's:

 

Scenario 1:

Het bedrijf brengt een product uit voor 2 dollar per stuk. Dit product is door mijn bedrijf samen met een ander bedrijf ontwikkeld en wij delen samen de winst. Het product wordt onder de naam van mijn bedrijf uitgebracht i.v.m. met de voordelen die dit bied (maar 1 naam waar marketing voor gedaan moet worden in plaats van 100). Er wordt ondanks alle vooronderzoek die er is gedaan beweerd dat het product een aantal patenten schendt en worden daarom voor de rechter gedaagd. Wij verliezen de rechtzaak en moeten een miljoen euro betalen als vergoeding op de door de andere partij geleden schade. Deze is 10 dollar per verkochte exemplaar. Ons bedrijf kan niet hieraan voldoen en gaat daardoor failliet. Omdat ik volledig op mijn privé-vermogen aansprakelijk ben en dit in tegenstelling tot de winst niet verdeeld is over alle ontwikkelaars ben ik persoonlijk ook failliet. De andere ontwikkelaars leiden behalve dat ze geen inkomsten meer krijgen uit het product geen verdere schade.

 

Scenario 2:

Wij brengen een product uit voor 2 dollar per stuk. Dit product is door mijn bedrijf samen met een ander bedrijf ontwikkeld en wij delen samen de winst. Het product wordt onder de naam van mijn bedrijf uitgebracht i.v.m. met de voordelen die dit bied (zie scenario 1). Dit product is afhankelijk van een server. Door een fout van het andere bedrijf gaat de server down en is alle data van de klanten gewist. In een rechtzaak wordt bepaald dat ik alle gedupeerden naar ratio van de door hun aangegeven schade een vergoeding moeten krijgen. Dit kan ons bedrijf niet betalen en gaat daardoor failliet, ondanks dat het andere bedrijf de fout heeft gemaakt. Ook raak ik hierdoor persoonlijk failliet. Het andere bedrijf blijft bestaan. Als we beide hadden gedeeld in de aansprakelijkheid hadden we beide de helft van de vergoeding betaald en konden we beide blijven bestaan.

 

Nog een keer alles op een rij:

 

- Er zijn meerdere projecten wat kan oplopen tot 100en projecten.

- Voor elk project werken we samen met andere ontwikkelaars.

- Het eindproduct wordt onder onze naam uitgebracht en in het klein staan ergens de namen van de ontwikkelaars (waaronder ikzelf).

- Iedereen deelt even veel in de winst van zijn product. Ik wil ook dat iedereen even veel in de aansprakelijkheid ervan deelt.

- Als het bedrijf failliet gaat zijn de ontwikkelaars van de niet betrokken projecten niet op hun privé-vermogen aansprakelijk. In plaats daarvan gaat de winst van hun projecten naar de schuldeisers. De ontwikkelaars die wel betrokken zijn, zijn wel op hun privé-vermogen aansprakelijk.

 

Kan ik dit met een coöperatie voor elkaar krijgen?

 

 

Link naar reactie
 • 0

- Iedereen deelt even veel in de winst van zijn product. Ik wil ook dat iedereen even veel in de aansprakelijkheid ervan deelt.

- Als het bedrijf failliet gaat zijn de ontwikkelaars van de niet betrokken projecten niet op hun privé-vermogen aansprakelijk. In plaats daarvan gaat de winst van hun projecten naar de schuldeisers. De ontwikkelaars die wel betrokken zijn, zijn wel op hun privé-vermogen aansprakelijk.

 

Nope, zo werkt het niet. Bij een cooperatie met uitgesloten aansprakelijkheid geldt nog immer dat bestuurders aansprakelijk te stellen zijn bij financieel wanbeleid. Dan hebben we het dus over de voorzitter, penningmeester en secretaris en elk ander lid met bestuurlijke bevoegdheden (vergelijk het met een sportvereniging).

 

Leden zonder bestuurlijke bevoegdheden zijn niet aansprakelijk te stellen.

 

Als de cooperatie failleert, is gewoon elk lid zijn project kwijt dat door de cooperatie gerund wordt. Of dat geldelijke schade met zich meebrengt, hangt af van hoe je deelnemers vraagt te investeren in de coop. Bovendien zal goed gedocumenteerd moeten zijn welke partij de IP rechten heeft op software e.d. Anders kan een curator ook daar nog wel eens erg lastig over doen.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Wordt een rechtzaak verliezen i.v.m. patentschending (aangezien het onmogelijk is om alle patenten te onderzoeken) waarop een boete staat die ik niet kan betalen als financieel wanbeleid gezien? Aangezien ik de producten wereldwijd wil uitgeven ben ik hier wel bang voor.

Link naar reactie
 • 0

Wordt een rechtzaak verliezen i.v.m. patentschending (aangezien het onmogelijk is om alle patenten te onderzoeken) waarop een boete staat die ik niet kan betalen als financieel wanbeleid gezien? Aangezien ik de producten wereldwijd wil uitgeven ben ik hier wel bang voor.

 

Nee, dat is geen financieel wanbeleid.

Het valt hooguit onder de bestuurdersaanprakelijkheid als je willens en wetens patenten hebt geschonden.

Zoals gezegd: voor dergelijke projecten zijn gehaaide en doorgewinterde IE-juristen essentieel, anders kun je echt verschrikkelijk nat gaan!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Ja het is wel duidelijk dat ik hiervoor beter een jurist kan inschakelen die thuis is op het gebied van internationale intellectuele eigendom. Weet alleen niet of dit gaat helpen tegen de mogelijke schending van patenten aangezien een enkel product al 1000en patenten kunnen zou schenden waarvan misschien de helft essentieel zijn voor de werking ervan (triviale patenten).

 

Denken jullie dat ik mij te veel zorgen maak hierom? Aangezien je tegenwoordig eigenlijk niks meer kan maken zonder heel wat patenten te schenden denk ik dat ik hier niet aan kan ontkomen.

 

P.S. Bestaat "http://www.octrooicentrum.nl/" niet meer?

Update: Weet al waarom deze down is. Lees hier. Vreemd dat hun site is ingericht om maar 20.000 aanvragen per dag aan te kunnen. Zelf run ik goedkope virtuele servers die veel meer aankunnen dan dat :|

Link naar reactie
 • 0

Nog even een aantal vragen over de coöperatie:

 

- Zijn andere rechts / vormen makkelijk om te zetten in een coöperatie? Ik heb nu al klanten en het zou mooi zijn als ik alvast kan starten.

- Hoeveel kost het opzetten van een coöperatie gemiddeld? Wil bij het begin een notaris en evt. andere experts inhuren.

- Hoe lang duurt het opzetten van een coöperatie ongeveer? Omdat het e.e.a. ook bij de belastingdienst getoets moet gaan worden.

Link naar reactie
 • 0

Voor de omzetting is een besluit gepubliceerd. Omzetten van een BV naar een coöperatie is prima mogelijk, met een aantal voorwaarden natuurlijk.

 

Oprichtingskosten van een coöperatie heb je goeddeels zelf in de hand. Hoe uitgebreider de statuten, hoe duurder de notaris en fiscalist. Met de hulp van een fiscalist erbij kan het lopen van 2.000 tot 8.000 euro, dus echt afhankelijk van jouw wensen/eisen.

 

Opzetten van een coöperatie kan snel. Er zijn geen formele procedures anders dan een goed gesprek met de notaris die vervolgens de statuten maakt. Daarna inschrijven KvK en klaar.

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

@Joost. Ah bedankt, dan weet ik ik voorlopig voldoende. Handige site ook die belastingtips.nl.

 

En iedereen, bedankt voor jullie hulp. Jullie hebben mij goed geholpen. Ik zal jullie in ieder geval op de hoogte houden als er nieuwe ontwikkelingen zijn en hoe het ervoor staat met het opzetten van de coöperatie.

 

Wie weet kom ik een aantal van jullie wel op "The Next Event" tegen :)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 204 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.