• 0

gezeik tussen bestuurders/directeuren

Goede morgen,

 

ik ben werkzaam voor een b.v. (hierna BV) die actief is in de int. handel. In deze BV vormen 3 directeuren het bestuur van de BV. 1 van deze directeuren is tevens (via zijn persoonlijke holding) eigenaar van 100% van de aandelen van de werkBV. De andere 2 directeuren zijn zowel bestuurder alsmede werkzaam als management binnen de werkBV.

 

Wellicht voelen jullie hem al aankomen; er is herrie in de zaak.

 

Bestuurder 1 (eigenaar aandelen) heeft een conflict met de andere 2 directeuren/bestuurders.

Hoofdzaak is de vergoeding (salaris) van de directie (ja, incl. het salaris van bestuurder 1).

Hij wilt dit met ca. 50% naar beneden brengen om zo een lastenverlichting van de werkBV te bewerkstelligen. Bestuurders 2 en 3 gaan hier niet mee akkoord (voor het moment). Eén van de belangrijkste redenen is:

 

De details van de financiële situatie worden door de bestuurder/eigenaar anders voorgesteld als dat de andere 2 dir/bestuurders dit zien. Deze laatste 2 zijn van mening dat bestuurder 1 zich in de afgelopen jaren tegoed heeft gedaan aan ‘regelingen’ en zo geld uit de zaak heeft gehaald. Zij waren hier destijds mee akkoord (mondeling, schriftelijk durf ik niet te zeggen) omdat er toen geld werd verdiend. Nu is dit al 3jr haast niet meer het geval. En juist nu komt bestuurder 1 met het verzoek om salarissen te halveren (nogmaals, bij alle 3 de bestuurders).

 

In mijn ogen als nederig loonslaaf met hart voor de zaak en de wens om ‘vrede te stichten’, concentreert men (alle 3) zich op de verkeerde zaken. Men moet met z’n drieën om de tafel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen (te beginnen met het bestuur) en dan gewoon schouders eronder en knallen. Daarmee zal commercieel resultaat behaald worden en zodoende kan er weer geld verdiend worden. Maar goed, dat is mijn mening.

 

Bestuurder 1 (aandeelhouder/eigenaar) heeft mij een paar dagen geleden benaderd met het verzoek om als (onbezoldigd) bestuurder aan te treden. Dit zou hij willen doen zodra hij zichzelf (met OK van andere 2 bestuurders) een 2 stem(recht) binnen het bestuur heeft gegeven. Hiervoor zou hij de andere 2 bestuurders overtuigen dat hij een 2e stem dient te hebben als zowel eigenaar én commercieel directeur. Hier vanuit gaande (lijkt mij nogal voorbarig) wilt hij mij dus als 4e bestuurder aanstellen om zo 3 stemmen te hebben in alle punten die hij wilt doorvoeren/veranderen.

 

Naast het feit dat hij mij vraagt om (in mijn werknemer-ogen) een mes in de rug van mijn collega’s (zoals gezegd, bestuurders 2 en 3 zijn tevens werkzaam binnen werkBV) te steken, is hij ook erg onduidelijk over hoe alles precies in mekaar steekt. Als ik hem vraag waarom ik en waarom niet zijn vrouw of één van zijn vrienden (ondernemers) wimpelt hij het snel af met “ach, ik dacht als eerste aan jou en lijkt me makkelijk omdat je hier werkzaam bent en veel details weet. Maar ja, mijn vrouw zou het ook wel kunnen doen.”

 

Ik ben nog jong (30) maar ik weet wanneer ik ge-peopled word. Ik zal later vandaag/morgen dus vriendelijk bedanken voor het aanbod. Wel wil ik hier een paar goede punten voor aangeven, dat als er ooit gezeik komt, ik mijn beslissing kan onderbouwen/verdedigen.

 

Aan jullie experts nu de volgende vragen:

 

1) wat is de aansprakelijkheid van een onbezoldigd bestuurder?

 

2) word ik ge-peopled? Wat houdt hij achter?

 

3) waarom ik als 30 jarige werknemer (5jr actief binnen BV) en niet z’n vrouw/meer ervaren buitenstaanders (bevriende ondernemers)?

 

4) Welke dingen mis ik hier?

 

Ik zou het erg op prijs stellen als jullie hier op de korte termijn op zouden kunnen antwoorden.

 

BVD !

 

Mvg,

 

A.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

In deze casus is topicstarter werknemer; dat hij daarnaast mogelijk ook nog ondernemer is, is voor deze vraag niet relevant

 

Inderdaad niet een vraag gesteld door een ondernemer. Maar sowieso is de hele beschreven situatie erg vaag: directeur 1 is 100% eigenaar van de werk-BV, en heeft dus alle macht om welke aanpassingen dan ook uit te voeren, in statuten, managementovereenkomsten, of wat dan ook. Het gedoe met 2 of 3 bestuurders en "stemmen" is dan ook buitengewoon vreemd: directeur 1 is enig aandeelhouder en hij, en hij alleen, bepaalt uiteindelijk wat er gebeurd.

 

Beluister ook mijn nieuwste Podcast: De verplichte AOV, wat moet jij ermee?

Link naar reactie
 • 0

Beste Norbert,

 

klopt, mijn vraag is vanuit werknemer perspectief.

Ja, de situatie is inderdaad nogal vaag.

 

Feit is:

 

Bestuurder 1 is 100% eigenaar (via holding)

Bestuurder 2 is directeur, geen aandelen

Bestuurder 3 is directeur, geen aandelen

 

In mijn ogen wilt nr 1 af van de 'zwaargewichten' nr 2 en 3.

Bestuurder 2 kan inderdaad wel door z'n ondergeschikten op die afdeling vervangen worden (weet hijzelf ook).

Bestuurder 3 kan niet direct vervangen worden, maar wellicht door een goedkopere nieuw aan te trekken medewerker.

 

Het probleem van bestuurder 1 is dat hij het geld niet kan (wil?) ophoesten om van beide bestuurders af te komen.

Hij wilt dit dus spelen via het stemmen op div. te nemen stappen in de bedrijfsvoering.

Hij gaf in het gesprek waarin hij mij het aanbod deed al aan dat hij via het stemmen van hen af wilt komen.

Dit omdat als zij op een x aantal moties/ideeën afkeurend zouden stemmen, hij dan het recht heeft hen te ontslaan zonder daarvoor de vergoeding te hoeven te betalen.

 

Dat is de achterliggende gedachte/strategie die hij heeft. Jij zegt nu dat omdat hij 100% aandeelhouder is altijd een meerderheidsstem heeft? en daardoor alles kan doorvoeren zoals hij dit wilt? Dan zou hij mij idd niet nodig hebben.

Wellicht heeft hij mijn stem pas nodig bij het daadwerkelijk wegstemmen (ontslaan) van de overige 2 bestuurders?

 

Gr

 

A.

Link naar reactie
 • 0

Ik snap al die heisa niet!

Er zijn twee statutaire directeuren die ontheven kunnen worden van hun directeurschap. Als ze daarnaast ook als werknemer buitengewerkt worden zal een ontslagvergoeding betaald moeten worden.

 

Mijn advies: ga nog eens met Bestuurder 1 (100 % aandeelhouder/directeur) praten om zijn beweegredenen duidelijk te krijgen, want uit jouw verhaal begrijp ik dat dat voor jou nog niet duidelijk is.

Link naar reactie
 • 0

Directeuren 2 en 3 hebben dus gewoon een arbeidsovereenkomst met de BV. In dat geval kan er niet eenzijdig van de gemaakte afspraken (de omvang van de beloning) afgeweken worden. De DGA kan nog zoveel besluiten op bestuursniveau, er is toch echt toestemming nodig van de medewerkers om dit daadwerkelijk aan te passen.

Alles wat gewijzigd wordt dat niet binnen de bepalingen van de overeenkomst valt moet met toestemming van de werknemer en werkgever gebeuren. Is die toestemming er niet en vindt de wijziging toch plaatst dan kun je een boeiende juridische procedure tegemoet zien. Ik ken natuurlijk de inhoud van de AOK niet, maar ik vermoed dat flexibele beloning daar geen onderdeel van uitmaakt.

 

Het lijkt mij in ieder geval zaak dat de huisadvocaat zich eens met deze belommeringen gaat bemoeien.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

@ Marco:

 

Ook in mijn ogen kan het anders. Maar bestuurder 1 heeft z'n zinnen erop gezet om óf de beloning te halveren óf beide directeuren eruit te krijgen (mijn gevoel zegt het laatste). Zeker onnodige heisa, ook in mijn ogen. B1 wilt de andere 2 niét van hun directeurschap en bestuurdersschap ontheffen omdat zij dan 100% werknemer zullen zijn en quote veel moeilijker eruit te krijgen zijn unquote.

B1 wilt ze eruit krijgen zonder enige vergoeding te moeten betalen. Vandaar de tactiek meerderheidsstem in bestuurlijke vraagstukken. De huisadvocaat waar Dennis het over heeft, heeft hem geadviseerd een meerderheid in het bestuur te krijgen. Blijkbaar (mijn juridische kennis gaat niet zo ver) ziet de huisadvocaat hier mogelijkheden. B1 bijt zich hier dus in vast.

 

Norbert gaf al aan dat B1 100% eigenaar is en dus alle besluiten kan doorvoeren, met of zonder het OK van de overige 2 bestuurders.

 

@ Dennis:

 

Ja, directeuren 2 en 3 hebben een arbeidsovereenkomst. Deze gaan 20jr+ terug en zijn erg simpel van opzet (heb een kort kijkje mogen nemen). Hierin staan geen flexibele beloningen in beschreven. Jij geeft aan dat de DGA kan doorvoeren wat hij wilt, maar uiteindelijk toch als werknemers met de directeuren moet omgaan. En dus de vergoeding betalen.

 

Beide directeuren (moeten hun ei zo nu en dan kwijt, en doen dat regelmatig bij mij) geven aan zo'n juridische procedure te beginnen.

 

Oplossen ga ik het (jammer genoeg) niet.

Maar ik wilde graag weten waar ik aan zou beginnen had ik JA gezegd.

Maar jullie antwoorden bevestigen idd een situatie waarin B1 een onduidelijk beeld schetst en oncomplete info geeft.

Mijn laatste vraag voor jullie:

 

Had ik JA gezegd, zou een onbezoldigd bestuurder, in geval dat het hele zooitje in mekaar dondert, aansprakelijk zijn?

 

Gr

 

A.

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Er zijn een aantal 'niveau's' die van elkaar gescheiden moeten worden in dit soort conflicten.

 

Er is het aandeelhoudersniveau: Bestuurder 1 is 100% aandeelhouder van de holding en heeft daarmee uiteindelijk de volledige zeggenschap over zowel holding als werkmaatschappij. Indien de statutair bestuurders niet doen wat de 100% aandeelhouder wenst kan de aandeelhouder de bestuurders schorsen / ontslaan (afhankelijk van de exacte inhoud van de statuten). Dit kan de 100% aandeelhouder indirect ook in de werkmaatschappij, aangezien hij ook van de werkmaatschappij indirect 100% aandeelhouder is via de holding. Op dit niveau heeft de aandeelhouder dus geen 'last' van de andere bestuurders.

Let op: op aandeelhoudersniveau mag beslist worden over beleidskwesties, de algemene koers van de vennootschappen. Er mogen geen rechtstreekse, directe instructies aan bestuurders worden gegeven.

 

Er is het bestuursniveau: Op dit niveau worden bestuursbeslissingen genomen, beslissingen over de dagelijkse gang van zaken (met in achtneming van de algemene beleidsinstructies van het aandeelhoudersniveau), met eventuele beperkingen die in de statuten e.d. staan. [Edit: Op dit niveau heeft bestuurder 1 in de holding 100% van de stemmen. Hij is namelijk de enige bestuurder in de holding. Op dit niveau heeft bestuurder 1 in de werkmaatschappij niet 100% van de stemmen. In de werkmaatschappij heeft bestuurder 1 namelijk twee mede-bestuurders, dus in beginsel een derde van de stemmen, net als bestuurder 2 en bestuurder 3. Hier heeft bestuurder 1 (tevens aandeelhouder van de structuur) wel last van het stemrecht van de andere twee bestuurders. Op dit niveau speelt vermoedelijk het aangegeven 'stem probleem'.]

 

Arbeidsniveau: [Edit: bestuurder 2 en 3 zijn bestuurders van de werkmaatschappij. Uit het verhaal maak ik op dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de bestuurders wel vennootschapsrechtelijk kunnen worden ontslagen in de werkmaatschappij. Dat betekent dan dat ze geen statutair directeur meer zijn van de werkmaatschappij. Daartoe zou de aandeelhouder wel kunnen besluiten in een aandeelhoudersbesluit (voor zover dat besluit niet aantastbaar zal zijn vanwege misbruik van macht en andere gronden). Maar dat betekent niet dat de bestuurders ook arbeidsrechtelijk ontslagen zijn. Als de bestuurders een arbeidsovereenkomst hebben, dan geldt op dat niveau het 'normale ontslagrecht' dat ook voor 'gewone werknemers' geldt. Ontslag is dus niet zomaar mogelijk. En eenzijdige wijziging van de voorwaarden door de werkgever (werkmaatschappij) ook niet. Er moet voldaan worden aan de arbeidswetgeving.]

 

Ten aanzien van de vraag of je aansprakelijk zou zijn als onbezoldigd directeur: Voor de vraag of een statutair bestuurder persoonlijk aansprakelijk is / kan zijn, is in beginsel niet relevant wat de hoogte van de bezoldiging is. Als je statutair bestuurder bent, ben je samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het volledige bestuur (ook daar waar je je afzijdig houdt). En als er sprake is van ernstige verwijten kun je persoonlijk aansprakelijk zijn. M.a.w. er geldt dan dezelfde aansprakelijkheid als bij andere statutair bestuurders.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Beste Saskia,

 

bedankt voor je gedetailleerd antwoord!

Kleine correctie;

 

bestuurder 1; 100% eigenaar holding, holding 100% eigenaar werkbv, enig bestuurder holding en 1 vd 3 bestuurders en 1 vd 3 directeuren werkbv, geniet management fee vanuit werkbv.

 

bestuurder 2; bestuurder werkbv, directeur werkbv, geniet salaris

bestuurder 3; bestuurder werkbv, directeur werkbv, geniet salaris

 

nr 2 en 3 zijn dus géén bestuurders noch directeuren van de Holding.

Veranderd dit iets aan deel 3 "arbeidsniveau" ?

 

Re aansprakelijkheid bezoldigd/onbezoldigd bestuurder; duidelijk. Aansprakelijk dus.

Link naar reactie
 • 0

Beste El Argentino,

 

Dank voor de nadere details. Ik heb de feitelijke weergave in mijn post veranderd. Aan de strekking van mijn betoog verandert dit overigens niets.

 

Yes, zelfde risico op persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Groetjes Saskia

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Aan mijn eerdere post over het arbeidsniveau wil ik overigens nog toevoegen dat er vlg mij voor een statutair bestuurders met arbeidsovereenkomst overigens niet eerst een ontslagvergunning hoeft te worden gevraagd voordat uberhaupt arbeidsrechtelijk ontslagen kan worden. In zoverre wijkt het ontslagrecht van een bestuurder af van dat van een gewone werknemer. Voor de rest heeft ook de statutair bestuurder de bescherming die 'gewone' werknemers ook hebben, zoals de ontslagverboden etc.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 156 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.