• 0

Wil de overheid niet dat er nog personeel wordt aangenomen?

Klinkt een beetje als een Geert Wilders topic, maar dat is niet de bedoeling.

 

Ik ben heel benieuwd hoe andere dit zien. Maar het lijkt er heel erg op dat de overheid er alles aan doet om de werkgever zoveel mogelijk te ontmoedigen om personeel aan te nemen.

Natuurlijk hebben de werknemers vakbonden een hele sterke lobby in de overheid, sterker dan de werkgevers lobby, die vooral betaald worden door de grote partijen.

 

Allerlei regels en uitspraken van zowel de overheid hebben gezorgd voor een grote toename van ondernemers, zelfs zo erg dat men een nieuwe term ervoor bedacht namelijk de ZZPer.

 

Maar ook andere regels zorgen ervoor dat werkgevers steeds minder blij zijn met eigen personeel (tenminste zo ervaar ik het.)

Niet alleen het ontslagsrechts, waar de pers erg van smult, maar ook dingen als de ziektewet die men wil gaan uitbreiden, regels omtrent trainingen, wegvallen subsidies en het eeuwige gezeur over het woon-werk verkeer.

 

Het lijkt er in mijn ogen op dat de overheid zoveel mogelijk ZZPerss wil creeeren. Wat op de lange termijn een grote economische bubbel gaat worden. Want heel veel van die ZZPers regelen geen AOV, pensioen of inkomsten verzekering.

Uiteindelijk zal de overheid deze groep tegemoet moeten komen om de economie niet geheel tot stilstand te laten komen.

 

Hoe denken jullie hier over?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Tja... ik zie niet meteen een probleem met ZZP-ers. Alhoewel het wel tot een druk op de prijs kan leiden, mede vanwege het niet verzekeren e.d. dat je noemt. Een onderkant van de markt ZZP-er maakt het bedrijven die daar net boven opereren een stuk lastiger. Tegelijk vind ik ook dat je je als ondernemer van ZZP-ers moet kunnen onderscheiden, anders is je business model wellicht wat zwak.

 

Bij mij staat het in dienst nemen van mensen niet hoog op mijn verlanglijstje. Niet omdat ik geen hulp van werknemers zou kunnen gebruiken. Maar vooral omdat ik het een risico vind. Ik kan ze wel gemakkelijk aannemen, maar er niet gemakkelijk meer van af komen. Ik heb juist behoefte aan die flexibiliteit en anders maar niet. Dat 'maar niet' gebeurt nu steeds en ik zal als ondernemer dus niet bijdragen aan het verlagen van het werkloosheidscijfer.

 

Een ander probleem met werknemers in dienst nemen, vind ik de arbeidsmoraal. In mijn ogen zijn werknemers verwend geraakt (althans, ik wel in mijn goud gerande loondienst tijd) en is het onmogelijk om die verworven rechten af te nemen. Mensen werken maximaal 40 uren (meestal 36 na aftrek van ADV e.d.). Dat lijkt wel vakantie!! Een week heeft immers 168 uren. En daarvan werkt men dus minder dan 25%. Laat ik het zo stellen: mijn percentage ligt fors hoger... :-\

 

Wanneer ik een enigszins vergelijkbare werk-mentaliteit van een werknemer verwacht, kom ik in conflict met het recht op betaling van overuren, vakantiedagen en meer van dien luxe. Laatst was ik getuige van 'werknemersgehuil' dat men 3 minuten pauze moest inleveren. Gelukkig staat in de CAO dat men dan de HELE pauze overnieuw mag doen. Houd toch op. Schijten in de tijd van de baas mag wel volgens de CAO.

 

Laatst werkte ik voor een project samen met een partij uit India en ik kan je verzekeren dat die heeeel wat meer uren maken. Nu is dat misschien decennia terug in onze tijd, maar ik vind dat we in NL behoorlijk zijn doorgeschoten in het beschermen van de belangen van werknemers. Gelukkig hebben we dat allemaal zo goed ingebouwd dat afbouwen van die verworven rechten zo goed als onmogelijk is. Meer uren laten werken stuit op groot protest en stakingen en minder betalen op grote problemen met de betaling van de hypotheek die al onder water staat. Iemand enig idee voor een oplossing?

 

Natuurlijk is het bovenstaande wat dik aangezet, maar dit zijn mijn grootste issues. De arbeidsmoraal van in mijn ogen veelal verwende werknemers in combinatie met inflexibel ontslagrecht maakt dat ik er voorlopig niet aan wil. Vanuit die optiek vind ik de ZZP gedacht niet gek. Het wordt steeds meer een 'ieder voor zich' samenleving.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het is inderdaad best ingewikkeld om met werknemers te werken. Als kleinere ondernemer loop je een enorm risico. Als de overheid de werkloosheid wil verlagen denk ik dat daar best kansen liggen. Je kunt immers voor een tussenvorm kiezen en je "werknemers" bij een payrollbureau op de loonlijst zetten. Maar je betaalt je scheel, en die werknemer komt er meestal ook maar bekaaid vanaf, want de secundaire arbeidsvoorwaarden van die payrollbureaus zijn nogal beroerd.

 

het zal vast wel niet kunnen in het kader van rechtsgelijkheid etc, maar aangepaste regels voor ondernemers met max 10 man personeel zouden volgens mij kunnen bijdragen aan economische groei. Die ondernemers krijgen de mogelijkheid om te groeien, en creëren daarmee banen. En als je als werknemer toch meer zekerheden wilt, heb je altijd de mogelijkheid om bij een groter bedrijf te solliciteren. Dat is los van je werknemersrechten toch al een afweging die je moet maken.

 

Link naar reactie
 • 0

Het grote probleem van een ondernemer is de overhead die met werknemers gepaard gaat. Niet alleen de kosten bovenop het loon, maar ook alle secundaire zaken die je in eigen bedrijf moet regelen.

 

Ik werk al jaren als eenmanszaak met kleine bedrijven en zzpers samen. Werkt heel goed en het zou me niet verbazen als de maatschappelijke tendens ook die kant op gaat. Op deze manier wordt het moloch "overhead" op een zijspoor gezet. Het probleem herstelt zich op natuurlijke wijze. Alles wat te duur is verliest op den duur zijn bestaansrecht.

 

Om als kleine ondernemer toch grotere projecten te kunnen aannemen zie je de laatste tijd de cooperatie weer ontluiken. Vaak is voor een grote opdracht een grote onderneming vereist. Via een cooperatie van kleine zelfstandigen kun je aan deze eis voldoen met behoud van de individuele kleine ondernemersrechten.

 

Op de laatste HL dag heeft dhr Grffioen hierover een lezing gehouden.

 

Ik denk dus Jasper dat je gelijk hebt. De overhe(a)(i)d zorgt voor deze meoeilijke situatie. Maar de markt is zich aan het herstellen op bovenomschreven wijze.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het gat waar we nu in duiken is de uiteindelijke rekening die betaald moet worden voor:

 

- uitloop werk naar lage-loon-landen

- misbruik prijsvrijheid en beurshandel (graaicultuur)

- doorgeslagen overhevelen van kosten (privatisering)

- zwakke politieke ondersteuning van het stelsel

- kostenbeleid overheden

- verzakelijking van de bedrijfscultuur

- flexibilisering van de arbeidsmarkt

- gebrek aan visie en goede leiders

 

Ik hoorde deze week dat de jeugdwerkeloosheid in ons land boven de 15% is gestegen. Mensen die nu werkloos zijn en 45+, zijn in dit proces nagenoeg kansloos.

 

Je hoeft dus geen top-econoom te zijn om dit te zien gebeuren. En dit proces heeft nog veel meer nare en onproductieve bijwerkingen. Als je constateert dat er een aantal zaken zijn die de oorspronkelijk gezonde economie hebben afgebroken, zul je als bestuur maatregelen moeten nemen om die afbreuk te stoppen en de oorspronkelijke staat weer te herstellen. Dit gebeurt echter in het geheel niet. Er wordt doorgemodderd en de enige "daad" die ik heb meegekregen is het storten van 100 miljoen euro's op de beurs, zodat de handel wordt gestimuleerd en er worden banken "gered". De kosten daarvoor zijn natuurlijk voor rekening van de burger.

 

Het aantal vaste werknemers is dus drastisch teruggelopen en bedrijven hebben hun cultuur en werk dusdanig ingericht dat werknemers volledig vervangbaar zijn. Wie wil er immers nog afhankelijk zijn van werknemers? In eerdere tijden, toen de economie en moraal nog gezond waren, was er veel meer sprake van diepere samenwerking tussen een bedrijf en "zijn" werknemers. Die werknemers konden trots zijn op hun werk en op de prestatie die ze met het bedrijf leverden. Dat is allemaal kapotgemaakt en met de huidige cultuur zal dat ook niet meer terugkomen.

Link naar reactie
 • 0

Dat is allemaal kapotgemaakt en met de huidige cultuur zal dat ook niet meer terugkomen.

 

Is niet kapotgemaakt door werkgever of werknemer. Het zou inderdaad alleen niet meer gemaakt moeten worden. Zie post Herman

 

Maar de markt is zich aan het herstellen op bovenomschreven wijze.

Laten we zeggen:

Maar de markt is zich aan het herstellen veranderen op bovenomschreven wijze.

 

Link naar reactie
 • 0

Dat is allemaal kapotgemaakt en met de huidige cultuur zal dat ook niet meer terugkomen.

 

Is niet kapotgemaakt door werkgever of werknemer. Het zou inderdaad alleen niet meer gemaakt moeten worden. Zie post Herman

 

 

Ik heb nergens beweerd dat werknemers en werkgevers dit kapotgemaakt hebben. Ik snap niet hoe je dat uit mijn post hebt kunnen opmaken???

Link naar reactie
 • 1

Wat mij betreft mogen ze hier in Nederland het Amerikaans model invoeren: Employment at Will. Weliswaar is het risico om ontslagen te worden veel groter maar bedrijven willen veel liever iemand aannemen. Ik denk dat heel veel Nederlandse bedrijven eigenlijk wel werknemers kunnen gebruiken maar het niet doen omdat ze het risico niet durven te nemen. Zeker in dit ongunstig economisch klimaat.

Link naar reactie
 • 0

Wat er bij ons nu gebeurt is dat de meeste werknemers maximaal 3 jaar bij ons kan komen werken. Je mag namelijk maar 3 tijdelijke contracten geven.

Ook werken we volledig met oproepkrachten (of een enkeel met een vast contract met maximaal 1 uur per week)

 

Van tijd tot tijd zorgen we ervoor dat een oproepkracht een aantal weken niet werkt zodat er geen eisen gesteld kunnen worden over "de laatste 13 weken"

 

Omdat we vooral werken met studenten kan dit. Wat we ook zien is dat er ZZPer zijn die als een soort uitzendbureau werken met zichzelf als enige werknemer. Ze hebben dan genoeg opdrachtgevers en genoeg vrijheid. Ze concureren elkaar helemaal kapot. Met uurlonen van 12,50 tot 17,50 per uur. Wat er vaak voor zorgt dat vooral bij de oudere werknemers het goedkoper is om een ZZPer in te huren.

 

Maar iedereen die een beetje kan rekenen, weet dat deze mensen uiteindelijk de economie om zeep gaan helpen. Is het niet op korte termijn door ziekte oid, dan is het wel op lange termijn als ze met pensioen willen gaan.

 

Ook om de hierboven genoemde motivatie redenen maken wij liever gebruik van een ZZPer dan van een werknemer, een ZZPer werkt harder, zeurt niet, kost niets bij ziek zijn, is zelf verzekerd of verantwoordelijk voor zijn daden en zijn ook inzetbaar op rare tijden.

 

Maarja de NL overheid en economie is nu eenmaal niet een hele goede combinatie. Even dacht ik dat we met de VVD wat meer economen in de regering zouden krijgen. Helaas is een Rutte geen Zalm, misschien als die ouder is.

Link naar reactie
 • 2

Het lijkt er in mijn ogen op dat de overheid zoveel mogelijk ZZPerss wil creeeren. Wat op de lange termijn een grote economische bubbel gaat worden. Want heel veel van die ZZPers regelen geen AOV, pensioen of inkomsten verzekering.

Uiteindelijk zal de overheid deze groep tegemoet moeten komen om de economie niet geheel tot stilstand te laten komen.

 

Ik denk dat het zeker niet de bedoeling van de overheid is om zoveel als mogelijk ZZP'ers te creëren. Met name het gevaar dat jij schetst speelt daarbij een rol. Ondernemerschap is prima, maar dan wel vanuit overtuiging en keuze en niet omdat je daartoe gedwongen wordt.

Overigens is het probleem voor veel ZZP'ers dat de markt gewoon geen adequate vergoeding wil geven voor de geleverde prestaties. Veel bouwlieden moeten werken voor een uurtarief van € 25,00 of minder. Ik hoorde laatste het verhaal van twee timmerlieden die zichzelf aanbieden voor € 25,00 per uur - voor twee mensen dus!

Het is voor zulke tarieven niet mogelijk om de woonlasten te voldoen, te eten en ook nog een het pensioen en de AOV te betalen. Dan worden er prioriteiten gelegd die meer te maken hebben met overleven dan met zulke zaken goed regelen. En daar is dus niet alleen de ZZP'er maar ook de opdrachtgever debet aan.

 


 

Tegelijk vind ik ook dat je je als ondernemer van ZZP-ers moet kunnen onderscheiden, anders is je business model wellicht wat zwak.

 

Ehm, in mijn boek zijn ZZP'ers ook ondernemers...

 

Bij mij staat het in dienst nemen van mensen niet hoog op mijn verlanglijstje. Niet omdat ik geen hulp van werknemers zou kunnen gebruiken. Maar vooral omdat ik het een risico vind. Ik kan ze wel gemakkelijk aannemen, maar er niet gemakkelijk meer van af komen. Ik heb juist behoefte aan die flexibiliteit en anders maar niet. Dat 'maar niet' gebeurt nu steeds en ik zal als ondernemer dus niet bijdragen aan het verlagen van het werkloosheidscijfer.

 

Er zijn natuurlijk spelers in de markt waarbij je die flexibiliteit gewoon kunt inkopen. Maar anders bekeken, als het niet nodig is om personeelskosten te maken zou ik het vooral niet doen.

 

Een ander probleem met werknemers in dienst nemen, vind ik de arbeidsmoraal. In mijn ogen zijn werknemers verwend geraakt (althans, ik wel in mijn goud gerande loondienst tijd) en is het onmogelijk om die verworven rechten af te nemen. Mensen werken maximaal 40 uren (meestal 36 na aftrek van ADV e.d.). Dat lijkt wel vakantie!! Een week heeft immers 168 uren. En daarvan werkt men dus minder dan 25%. Laat ik het zo stellen: mijn percentage ligt fors hoger... :-\

 

Maar jij werkt dan ook voor jezelf. Jij hebt een drive die verder gaat dan een dienstverband. Alles wat jij in je onderneming steekt leidt tot de ontplooiing van jouw onderneming. Alles wat de ondernemer in zijn dienstverband steekt leidt tot de groei van de onderneming van zijn werkgever. Dat is niet erg en inherent aan de positie die een werknemer inneemt in de relatie werkgever-werknemer, maar dan is het ook logisch dat een arbeidsovereenkomst in principe begrensd is. Slavernij bestaat al een eeuw of twee niet meer, en 40-urige 5-daagse werkweek heeft in ieder geval geleid tot een hoge arbeidsproductiviteit in dit land.

 

Wanneer ik een enigszins vergelijkbare werk-mentaliteit van een werknemer verwacht, kom ik in conflict met het recht op betaling van overuren, vakantiedagen en meer van dien luxe. Laatst was ik getuige van 'werknemersgehuil' dat men 3 minuten pauze moest inleveren. Gelukkig staat in de CAO dat men dan de HELE pauze overnieuw mag doen. Houd toch op. Schijten in de tijd van de baas mag wel volgens de CAO.

 

Op welke basis zou je die werk-mentaliteit mogen verwachten? Met andere woorden, wat zit er voor de werknemer in om 80 uur in een week te gaan werken? En ik zou het geen luxe noemen om recht te hebben op overuren en vakantiedagen, die zijn noodzakelijk om de hoge arbeidsproductiviteit te realiseren. Als je mensen 50 uur in een week standaard laat werken vermoed ik dat ze in die vijftig uur net zo veel doen als nu in 36 uur. Het gaat namelijk niet om het aantal uren dat je werkt, het gaat om de productie die je in die uren realiseert.

 

Laatst werkte ik voor een project samen met een partij uit India en ik kan je verzekeren dat die heeeel wat meer uren maken. Nu is dat misschien decennia terug in onze tijd, maar ik vind dat we in NL behoorlijk zijn doorgeschoten in het beschermen van de belangen van werknemers. Gelukkig hebben we dat allemaal zo goed ingebouwd dat afbouwen van die verworven rechten zo goed als onmogelijk is. Meer uren laten werken stuit op groot protest en stakingen en minder betalen op grote problemen met de betaling van de hypotheek die al onder water staat. Iemand enig idee voor een oplossing?

 

Oplossing: niet dezelfde mensen meer uren laten werken maar meer mensen die uren laten vullen. Dan zou de werkgelegenheid echt helpen en dat is ook het grote probleem van standaard overuren draaien. En de werknemer is in dit land zo goed beschermd omdat werkgevers in de voorgaande decennia een potje hebben gemaakt van hun verantwoordelijkheden. Zelfregulering helpt niet dus moet het maar helder afgebakend worden door de overheid.

Overigens heeft deze situatie er toe geleid dat wij in een land leven waarin extreem weinig gestaakt wordt. Deze rust op de arbeidsmarkt levert ook veel op.

 


 

Het is inderdaad best ingewikkeld om met werknemers te werken. Als kleinere ondernemer loop je een enorm risico. Als de overheid de werkloosheid wil verlagen denk ik dat daar best kansen liggen. Je kunt immers voor een tussenvorm kiezen en je "werknemers" bij een payrollbureau op de loonlijst zetten. Maar je betaalt je scheel, en die werknemer komt er meestal ook maar bekaaid vanaf, want de secundaire arbeidsvoorwaarden van die payrollbureaus zijn nogal beroerd.

 

Daar valt natuurlijk van alles voor te regelen. Ook werknemer die gepayrolld of uitgezonden worden kunnen deelnemen aan mooie pensioenfondsen en goede arbeidsvoorwaarden. Het probleem is alleen dat de werkgever/opdrachtgever niet wil betalen. De kosten van payrolling vallen reuze mee als je alles gaat rekenen, het enige is dat je op een rekening alle kosten ziet en daar van schrikt. Maar goed, bottom line is dus wat de opdrachtgever wil betalen of, anders gezegd, wat de marktwaarde van de werknemer is.

 

het zal vast wel niet kunnen in het kader van rechtsgelijkheid etc, maar aangepaste regels voor ondernemers met max 10 man personeel zouden volgens mij kunnen bijdragen aan economische groei. Die ondernemers krijgen de mogelijkheid om te groeien, en creëren daarmee banen. En als je als werknemer toch meer zekerheden wilt, heb je altijd de mogelijkheid om bij een groter bedrijf te solliciteren. Dat is los van je werknemersrechten toch al een afweging die je moet maken.

 

Ik kan je garanderen dat je dan binnen de kortste keren een woud van ondernemingen krijgt met 10 werknemers. En dat veel van die ondernemingen dezelfde eigenaar hebben. Leer ondernemers creatief omgaan met regels ;D

 


 

Het aantal vaste werknemers is dus drastisch teruggelopen en bedrijven hebben hun cultuur en werk dusdanig ingericht dat werknemers volledig vervangbaar zijn. Wie wil er immers nog afhankelijk zijn van werknemers?

 

Werkgevers die weten dat werknemers een toegevoegde waarde zijn en zorgen voor een betere en krachtigere organisatie, bijvoorbeeld 8)

 

In eerdere tijden, toen de economie en moraal nog gezond waren, was er veel meer sprake van diepere samenwerking tussen een bedrijf en "zijn" werknemers. Die werknemers konden trots zijn op hun werk en op de prestatie die ze met het bedrijf leverden. Dat is allemaal kapotgemaakt en met de huidige cultuur zal dat ook niet meer terugkomen.

 

Ik denk dat er nog heel veel werknemers erg betrokken zijn bij hun werkgever. Onlangs een mooi voorbeeld gezien bij Nedcar. Dat gaat verder dan het verliezen van een werkgever, dat is het verliezen van een belangrijke factor in je leven. Ik zie niet in waarom de excessen er toe zouden moeten leiden dat alle werknemers een andere moraal hebben. Sterker nog, ik denk dat 90% van de werkgevers erg blij zijn met hun werknemers - maar ja, dat is niet nieuwswaardig dus lezen we dat niet terug in de media.

 


 

Wat mij betreft mogen ze hier in Nederland het Amerikaans model invoeren: Employment at Will. Weliswaar is het risico om ontslagen te worden veel groter maar bedrijven willen veel liever iemand aannemen. Ik denk dat heel veel Nederlandse bedrijven eigenlijk wel werknemers kunnen gebruiken maar het niet doen omdat ze het risico niet durven te nemen. Zeker in dit ongunstig economisch klimaat.

 

Ben ik helemaal met je eens. Het probleem van het beleid in Nederland is dat het gewoon meer van hetzelfde is. We doen van alles een beetje minder en we hebben nieuw beleid. Zo werkt het niet en dat is ook niet het antwoord. Als je dingen wilt veranderen, en dat moet, dan moet je het systeem herzien. Het Deense model, maar dan ook het hele Deense model!, zou een optie zijn. Het tegengestelde, het Amerikaanse systeem van at will employment, zou ook een optie kunnen zijn. Als er maar wat veranderd, en wat ze nu doen leidt tot helemaal niets anders dan verschraling en zeker niet tot meer werkgelegenheid.

Binnen ons huidige systeem hebben we een uitgerijpt arbeidsrecht dat heel erg mooi is en dat past op onze samenleving. Door enkele elementen te veranderen zorg je er alleen maar voor dat het gegroeide rechtssysteem niet meer past en dat veel mensen het slachtoffer zullen worden. Dat is geen oplossing en leidt tot grote sociale onrechtvaardigheid. Dat zouden we met zijn allen niet moeten willen.

 


 

Wat er bij ons nu gebeurt is dat de meeste werknemers maximaal 3 jaar bij ons kan komen werken. Je mag namelijk maar 3 tijdelijke contracten geven.

Ook werken we volledig met oproepkrachten (of een enkeel met een vast contract met maximaal 1 uur per week)

 

Je weet hopelijk dat je deze mensen na drie maanden gewoon weer in dienst mag nemen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Maar los daar van, ik zou niet weten waarom je een goed functionerende werknemer niet in vaste dienst zou willen nemen. Als je mensen al drie jaar werk hebt kunnen geven dan zal dat in de komende jaren toch ook wel kunnen. En als dat niet kan heb je een bedrijfseconomische omstandigheid waarmee je vul mensen kunt ontslaan.

 

Van tijd tot tijd zorgen we ervoor dat een oproepkracht een aantal weken niet werkt zodat er geen eisen gesteld kunnen worden over "de laatste 13 weken"

 

Omdat we vooral werken met studenten kan dit. Wat we ook zien is dat er ZZPer zijn die als een soort uitzendbureau werken met zichzelf als enige werknemer. Ze hebben dan genoeg opdrachtgevers en genoeg vrijheid. Ze concureren elkaar helemaal kapot. Met uurlonen van 12,50 tot 17,50 per uur. Wat er vaak voor zorgt dat vooral bij de oudere werknemers het goedkoper is om een ZZPer in te huren.

 

Vergis je niet, er is een groot verschil tussen deze mensen en uitzendorganisaties. Bij uitzendorganisaties ben jij als inlener verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat deze mensen leveren. Deze ZZP'ers werken voor eigen rekening en risico, bij slecht werk hoef je ze niet te betalen totdat er naar tevredenheid opgeleverd is.

 

Maar iedereen die een beetje kan rekenen, weet dat deze mensen uiteindelijk de economie om zeep gaan helpen. Is het niet op korte termijn door ziekte oid, dan is het wel op lange termijn als ze met pensioen willen gaan.

 

Maar jij bent toch ook bereid om deze mensen € 12,50 per uur te betalen, terwijl je weet dat ze daar niet mee uit kunnen komen als ze ook nog een pensioen en AOV moeten regelen?

 

Ook om de hierboven genoemde motivatie redenen maken wij liever gebruik van een ZZPer dan van een werknemer, een ZZPer werkt harder, zeurt niet, kost niets bij ziek zijn, is zelf verzekerd of verantwoordelijk voor zijn daden en zijn ook inzetbaar op rare tijden.

 

Dat een ZZP'er niets zou kosten bij ziekte is tegenwoordig relatief als het gaat om arbeidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Maar als je als opdrachtgever een dusdanige vergoeding betaald dat de ZZP'er geen pensioen- en AOV-voorziening kan treffen, heb je dan zelf ook geen boter op het hoofd?

 

Maarja de NL overheid en economie is nu eenmaal niet een hele goede combinatie. Even dacht ik dat we met de VVD wat meer economen in de regering zouden krijgen. Helaas is een Rutte geen Zalm, misschien als die ouder is.

 

Waarom zouden economen in vredesnaam bij de VVD zitten? Bovendien, economen zijn mensen die het ook niet weten... Een juist de VVD is een partij die een uitstekend econoom die SG bij het ministerie van EZ was (Sweder van Wijnbergen) aan de kant heeft gezet omdat hun minister te licht bleek te zijn in het bijzijn van deze man. Tja, een partij die drijft op ja-knikkers zal nooit het antwoord geven op onze grote problemen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Je weet hopelijk dat je deze mensen na drie maanden gewoon weer in dienst mag nemen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Maar los daar van, ik zou niet weten waarom je een goed functionerende werknemer niet in vaste dienst zou willen nemen. Als je mensen al drie jaar werk hebt kunnen geven dan zal dat in de komende jaren toch ook wel kunnen. En als dat niet kan heb je een bedrijfseconomische omstandigheid waarmee je vul mensen kunt ontslaan.

Dat doen we ook, maar vaak vinden werknemers wel weer een andere baan.

 

Vergis je niet, er is een groot verschil tussen deze mensen en uitzendorganisaties. Bij uitzendorganisaties ben jij als inlener verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat deze mensen leveren. Deze ZZP'ers werken voor eigen rekening en risico, bij slecht werk hoef je ze niet te betalen totdat er naar tevredenheid opgeleverd is.

Als de uitzender ook de werknemer is komt dat dus op hetzelfde neer. Ik heb een paar keer geprobeert met een uitzendbureau te werken, maar heb nooit een factuur betaald, de kosten zijn heel hoog en het personeel dat je krijgt is niet wat je zoekt. (tenminste dat zijn mijn ervaringen, niet alleen als ondernemer maar ook bij mijn vorige banen als horecachef.)

Ze komen telaat, werken langzaam, weten minder dan waar je om vraagt, komen soms nieteens opdagen en helaas vooral bij een eenmalig uitvraag lijkt het er sterk op dat men minder duidelijk weet welke spullen ze wel en niet mee naar huis mogen nemen aan het einde van de werkdag. etc etc etc.

Dit soort dingen heb je bij ZZPers niet. Want een slechte naam raken ze nooit meer kwijt.

 

Maar jij bent toch ook bereid om deze mensen € 12,50 per uur te betalen, terwijl je weet dat ze daar niet mee uit kunnen komen als ze ook nog een pensioen en AOV moeten regelen?

Absoluut en als ze het nog voor minder gaan aanbieden vind ik het ook prima. Ik eis het niet, ik vraag bij het kennismakingsgesprek altijd 3 dingen: ervaring, VAR verklaring en tarief. En ik merk gewoon dat de tarieven steeds verder omlaag gaan, zonder dat de opdrachtgevers dit eisen. Dus ze zijn zelf niet slim bezig.

En ik voel me niet geroepen om meer te betalen dan ze zelf willen. Ik ben het gesprek wel eens aangegaan, maar ze denken dat ze uiteindelijk wel meer kunnen gaan vragen.

 

Dat een ZZP'er niets zou kosten bij ziekte is tegenwoordig relatief als het gaat om arbeidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Maar als je als opdrachtgever een dusdanige vergoeding betaald dat de ZZP'er geen pensioen- en AOV-voorziening kan treffen, heb je dan zelf ook geen boter op het hoofd?

Ik vind van niet, had hij maar hogere tarieven moeten aangeven. Ik ga bij de supermarkt toch ook niet zeggen dat ik meer voor de melk wil betalen ondanks dat ik weet dat de boeren letterlijk en figuurlijk worden uitgemelkt?

 

Waarom zouden economen in vredesnaam bij de VVD zitten? Bovendien, economen zijn mensen die het ook niet weten... Een juist de VVD is een partij die een uitstekend econoom die SG bij het ministerie van EZ was (Sweder van Wijnbergen) aan de kant heeft gezet omdat hun minister te licht bleek te zijn in het bijzijn van deze man. Tja, een partij die drijft op ja-knikkers zal nooit het antwoord geven op onze grote problemen.

Juist en daarom zouden we de economie niet moeten overlaten aan de politiek, maar aan een zakenkabinet. Maar daar is Nederland nog niet klaar voor.

Link naar reactie
 • 0

Een zzper werkt voor een all-inn bedrag per uur of per klus. Hij weet van tevoren de condities en de opdrachtgever weet van tevoren wat hij voor een bepaalde handeling of productie kwijt is. Een zzper weet doorgaans goed of zijn werk een winst oplevert voor zijn opdrachtgever, kortom of hij rendabel is. Hij snapt ook als dit niet het geval (meer) is hij niet meer nodig is.

 

Een werknemer werkt voor een vast loon en je weet van tevoren dat dit niet het enige is wat je als opdrachtgever moet betalen. Een aantal zaken zijn voorspelbaar maar ook veel niet. Je weet bijvoorbeeld niet of een werknemer morgen ziek wordt of over 45 jaar. Een opdrachtgever heeft vaak zicht op de komende paar weken of op zijn hoogst een tweetal jaren wat hij in portefeuille heeft aan uitgeefbaar werk. Zodoende is het ondernemen met vast personeel een soort roulette geworden waar enorme kosten aan verbonden zitten als je toevallig niet op het goede paard hebt gewed. Een werknemer weet doorgaans niet of hij rendeert. Hij kan dan ook op geen enkele manier sturen in of wat hij doet van nutte is in het grote geheel.

Ik snap daarom de huiver die er bij ondernemers bestaat bij het aannemen van personeel in vast dienstverband.

 

Een oplossing zou kunnen zijn dat de poel van werknemers die nu buiten spel staat of dit risico lopen van nu af aan onder het risico van de overheid te brengen en niet meer bij de ondernemer, om zo weer veel mensen aan het werk te krijgen. Het risico voor het kunnen aflossen van de hypotheek en het te eten hebben van zijn gezin voor rekening van de overheid laten komen. De ondernemer zou voor een vast bedrag per uur (door de overheid per soort werk vastgesteld), week of maand iemand moeten kunnen inhuren die het beschikbare werk kan uitvoeren. De werknemer snapt weer dat wat hij doet rendabel is voor de onderneming.

 

Wedden dat iedereen als de donder weer aan het werk is.

 

Link naar reactie
 • 0

Vergis je niet, er is een groot verschil tussen deze mensen en uitzendorganisaties. Bij uitzendorganisaties ben jij als inlener verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat deze mensen leveren. Deze ZZP'ers werken voor eigen rekening en risico, bij slecht werk hoef je ze niet te betalen totdat er naar tevredenheid opgeleverd is.

Als de uitzender ook de werknemer is komt dat dus op hetzelfde neer. Ik heb een paar keer geprobeert met een uitzendbureau te werken, maar heb nooit een factuur betaald, de kosten zijn heel hoog en het personeel dat je krijgt is niet wat je zoekt. (tenminste dat zijn mijn ervaringen, niet alleen als ondernemer maar ook bij mijn vorige banen als horecachef.)

Ze komen telaat, werken langzaam, weten minder dan waar je om vraagt, komen soms nieteens opdagen en helaas vooral bij een eenmalig uitvraag lijkt het er sterk op dat men minder duidelijk weet welke spullen ze wel en niet mee naar huis mogen nemen aan het einde van de werkdag. etc etc etc.

Dit soort dingen heb je bij ZZPers niet. Want een slechte naam raken ze nooit meer kwijt.

 

Dit kan dus niet. Een uitzender kan nooit zichzelf uitzenden. Als dit gebeurt gebeurd dit gewoon voor eigen rekening en risico en niet voor jouw risico.

Over de kosten van uitzendpersoneel kunnen we het nog lang hebben, personeel an sich is gewoon niet goedkoop. Punt is dat je natuurlijk veel meer koopt dan personeel, je koopt ook de werkgeversproblematiek van personeel. Maar goed, ik denk dat we het daar nooit over eens worden ;)

 

Waarom zouden economen in vredesnaam bij de VVD zitten? Bovendien, economen zijn mensen die het ook niet weten... Een juist de VVD is een partij die een uitstekend econoom die SG bij het ministerie van EZ was (Sweder van Wijnbergen) aan de kant heeft gezet omdat hun minister te licht bleek te zijn in het bijzijn van deze man. Tja, een partij die drijft op ja-knikkers zal nooit het antwoord geven op onze grote problemen.

Juist en daarom zouden we de economie niet moeten overlaten aan de politiek, maar aan een zakenkabinet. Maar daar is Nederland nog niet klaar voor.

 

Nee, dat denk ik ook niet. En misschien Nederland wel maar zeker niet degenen die moeten beslissen of zo'n kabinet er komt. Zelfs een breed kabinet kunnen die ego's niet voor elkaar boksen. Tja, dat moet ons nou vertegenwoordigen...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Ik heb nergens beweerd dat werknemers en werkgevers dit kapotgemaakt hebben. Ik snap niet hoe je dat uit mijn post hebt kunnen opmaken???

Kon zo niet teruglezen wie jij wel verantwoordelijk hield voor dit. Ik wilde benadrukken dat werkgevers en nemers dat zeker niet zijn.

 

Maarja de NL overheid en economie is nu eenmaal niet een hele goede combinatie. Even dacht ik dat we met de VVD wat meer economen in de regering zouden krijgen. Helaas is een Rutte geen Zalm, misschien als die ouder is.

Waarom denk jij dat economen in de regering de problemen zouden kunnen oplossen. Ze komen nog steeds van dezelfde oude school en juist herstel van het oude gebeuren. Daarom benadruk ik steeds. Willen we herstel of willen we verandering.

En daar moet je zeker Zalm niet voor terug willen. Noem maar geen politicus. Bedrijfsmatige personen lijken mij bij uitstek de beteren. Ik noem maar eens een ondernemings dame als Anemarie van Gaal.

 

Link naar reactie
 • 0

Je quote's gaan een beetje mis.

 

Ik zei ook niet dat die ZZPers hetzelfde zijn als uitzendbureau's maar dat het een soort uitzendbureau is geworden. Alleen dan niet met de nadelen van uitzendkrachten, alleen de voordelen.

Ze werken vaak hard, kosten weinig en zijn flexibel inzetbaar.

Alleen zijn ze voor zichzelf en voor de economie niet slim bezig.

Link naar reactie
 • 0

Waarom denk jij dat economen in de regering de problemen zouden kunnen oplossen. Ze komen nog steeds van dezelfde oude school en juist herstel van het oude gebeuren. Daarom benadruk ik steeds. Willen we herstel of willen we verandering.

En daar moet je zeker Zalm niet voor terug willen. Noem maar geen politicus. Bedrijfsmatige personen lijken mij bij uitstek de beteren. Ik noem maar eens een ondernemings dame als Anemarie van Gaal.

 

 

Ik had nog nooit van haar gehoord, maar wat ik via google vond denk ik inderdaad dat Annemarie van Gaal een hele goede zou zijn. Maar absoluut geen zin in het handje klap, glimlachen en ja zeggen wat er nu in de politiek gaande is.

Zalm was inderdaad geen goede economie, maar wel vele malen beter dan wat er na hem is gekomen. (sorry leg de lat tegenwoordig niet zo hoog meer als het om politiek gaat)

Link naar reactie
 • 0

@ Dennis:

Het gaat namelijk niet om het aantal uren dat je werkt, het gaat om de productie die je in die uren realiseert.

Tja, bijvoorbeeld de werkbare methode van Semler. Ook weg met de oude CAO met AVV.

 

En de werknemer is in dit land zo goed beschermd omdat werkgevers in de voorgaande decennia een potje hebben gemaakt van hun verantwoordelijkheden.

 

Tja het zijn altijd de goede die moeten lijden onder de maatregelen die gedaan worden door toedoen van de slechten.

"Het verkeersdrempel syndroom" . Dit wil nog niet zeggen dat minder bescherming niet beter zal werken en in het voordeel mag zijn van degenen (ZZP-ers) die meer schouder onder werkend Nederland zet. En de overheid gaat niets afbakenen, die hebben het te druk met Europa. En daar hoef je niet Wildersachtig voor te denken.

 

Als je dingen wilt veranderen, en dat moet, dan moet je het systeem herzien. Het Deense model, maar dan ook het hele Deense model!, zou een optie zijn. Het tegengestelde, het Amerikaanse systeem van at will employment, zou ook een optie kunnen zijn. Als er maar wat veranderd, en wat ze nu doen leidt tot helemaal niets anders dan verschraling en zeker niet tot meer werkgelegenheid.

 

Tja, wel mee eens, ook mijn strohalm. Maar overnemen van het buitenland dat blijkt voor eigendunkend "vooruitstrevend Nederland" niet toepasbaar. Ook wat ideeën vanuit IJsland met de banken aanpak zou verfrissend werken in stoffig West-Nederland.

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

 

Wat mij betreft mogen ze hier in Nederland het Amerikaans model invoeren: Employment at Will. Weliswaar is het risico om ontslagen te worden veel groter maar bedrijven willen veel liever iemand aannemen. Ik denk dat heel veel Nederlandse bedrijven eigenlijk wel werknemers kunnen gebruiken maar het niet doen omdat ze het risico niet durven te nemen. Zeker in dit ongunstig economisch klimaat.

 

+1

Link naar reactie
 • 1

Ha, leuk: ik ben een van de weinig die juist enorm blij is dat die medewerkers heeft. Ik bereik veel meer wat ik zonder medewerkers (al dan niet met ZZP-ers) nooit zou kunnen bereiken.

 

Maar... ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die het lastig vinden om hun personeel zo aan te sturen dat z'n fantastische relatie ontstaat. Ik spreek mijn medewekers zeer regelmatig (we hebben geen kantoor, dus regelmatig zien zit er niet in), we werken met z'n allen naar hetzelfde doel toe waarbij iedereen zijn eigen steentje bijdraagt.

 

Ik vind het lastig om het woorden te geven wat maakt dat ik zo blij ben met mijn medewerkers. Misschien heeft dat wel voor 90% te maken met de sfeer, de cultuur en de relatie. We zijn samen een bedrijf, iedereeen spant zich maximaal in, op zijn of haar wijze. Iedereen kent elkaar heel goed, weet precies waar iemand' drijfveren zitten en waar iemand goed in is. Alle belangen van iedereen (en dus ook de mijne) kent iedereen, daardoor is er niemand echt bezig met het bevechten van zijn eigen belang. Als iemand anders daaraan bij kan dragen zal die dat uit collegialiteit automatisch al doen.

 

Mijn ervaring is dat ZZP-ers zich vaak vergissen in het aantal uren dat iets kost en dat naar mate het project verder komt de enthousiasme en energie afzwakt. Het is lastig om daar bij ZZP-ers iets mee te doen: die staan per definitie wat meer op afstand. Bij medewerkers ga ik dan het gesprek aan en kom je dan tot een oplossing waarmee de medewerker er weer vol energie mee bezig kan.

 

Uiteraard is de mentaliteit van medewerkers en eigenaar het grootste gevaar dat er ligt, die zorgt voor de onderlinge cultuur. Als de onderlinge cultuur goed is gaat de rest ook goed. Dan zetten ze een tandje extra als dat nodig is en halen ze die weer in op een moment dat het relatief rustig is. Om het maximale uit mijn medewerkers te kunnen halen hebben ze zekerheid nodig. Daarom krijgen mensen bij mij een jaar contract en daarna een vast contract. Die zekerheid is de randvoorwaarde voor al het andere.

 

Werken met mijn medewerkers zorgt er vooral voor dat ik me ook kan ontwikkelen. Ik wil niet jaren lang hetzelfde blijven doen, ik wil kunnen ondernemen. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die de laatste paar concrete projecten van mij over kan nemen, dan heb ik nog meer ruimte om te ondernemen. Mijn zinnen te zetten op nieuwe niches, nieuwe samenwerkingsverbanden op te zoeken, nieuwe producten te bedenken en te laten maken en te bedenken hoe wij onze opdrachtgevers nog beter van dienst kunnen zijn. Dat is voor mij ondernemen.

 

Afhankelijk van het type project zetten wij medewerkers in of ZZP-ers. Het is geen of-of benaderen maar een en-en. Maar ik zou nooit willen dat een ZZP-er contact heeft met mijn opdrachtgever: mijn medewerkers doen niet anders.

Nieuwsgierig naar mijn kijk op organiseren? Lees: Organiseren als spreeuwen: www.terogroep.nl/organiseren

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 178 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.