Jump to content
P.J.
Verberg

KOR perikelen....... Wat doe ik verkeerd?

Er ligt ineens een bericht van de Bel. Dienst op mijn bureau, betreffende toegepaste KOR over 2011.

 

In die brief wordt vastgesteld dat ik een verkeerde KOR-berekening heb gemaakt en als bijlage is een herberekening gemaakt, die natuurlijk erg ongunstig voor mij uitvalt.

 

Ik bekijk de bijgevoegde berekening en zie een bedrag van 953 Euro als BTW over prestaties uit EU-landen staan, die in de berekening wordt meegenomen en evenredig mijn KOR vermindert.

 

In de brief wordt gesteld dat ik dat bedrag ten onrechte in mijn KOR-berekening heb meegenomen en dat dit blijkt uit mijn kwartaal-aangiften.

 

In mijn eigen KOR-berekening heb ik echter de (administratieve) IC-BTW in het geheel niet meegenomen. Ik heb de KOR berekend:

 

+ BTW verkoop (alleen NL)

+ BTW auto-bijtelling

 

- BTW voorbelasting (alleen NL)

 

= BTW jaar-resultaat (Dit is ook mijn KOR-bedrag)

 

Op de kwartaalaangiften heb ik de theoretische (19%) BTW berekend van mijn IC-aankopen en die heb ik vervolgens weer bij de voorbelasting in mindering gebracht, (Dit is hier in verschillende topics aan de orde gekomen.)

 

Ik heb de betreffende Bel. Dienst medewerkers gebeld (tel. nr. stond in de brief) en hij vertelde me dat ik hoog of laag kon springen, maar dat de opgevoerde IC-BTW volgens de aangiften WEL in de KOR was verwerkt en dat dit niet is toegestaan. Ik krijg dus een naheffing....... Hij stelde tevens dat hij door diverse adm. kantoren over deze fouten is gebeld en dat blijkbaar nauwelijks adm. kantoren op de hoogte zijn van de juiste toepassing van een KOR-berekening als het een ondernemer betreft die met IC-leveringen te maken heeft. Hij noemt dat "verlegde BTW".

 

Wat doe ik nu verkeerd?

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Voor de KOR-berekening:

Voorbelasting moet niet alleen NL zijn, maar ook de ‘verlegde’ voorbelasting.

 

Zo was het namelijk ook geworden als je de inkopen niet uit een andere EU land had gedaan, maar uitsluitend in NL. Daarom is het op deze wijze in de wet geregeld.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Je bent inderdaad in een klassieke "val" getrapt.. je moet alle voorbelasting meenemen in je aangifte, terwijl je de afdracht eruit laat. de naheffing lijkt dus terecht.

 

Het heeft ermee te maken dat de KOR gaat over het saldo van af te dragen BTW op Omzet en terug te vragen btw op kosten.

Omdat wat jij in het buitenland inkoopt niet tot jou omzet gerekend kan worden, maar de btw op de kosten die je terugvraagt wel tot jou kosten behoort. mag je voor de KOR dus niets bij je omzet tellen maar moet je wel de voorbelasting verrekenen met je eigen omzet

 

In dit artikel kun je misschien een wat uitgebreidere uitleg vinden

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dus in de praktijk betekent dat, dat ik die 953 Euro EU-BTW (die ik nooit heb betaald of terug-ontvangen) toch in de KOR-berekening in mindering had moeten brengen?

 

Die 953 Euro zijn berekend over EU-aankopen van grondstoffen/prod. middelen.

 

Het kan toch niet rechtvaardig zijn dat een fictief bedrag ergens in mindering moet worden gebracht?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Je bent inderdaad in een klassieke "val" getrapt.. je moet alle voorbelasting meenemen in je aangifte, terwijl je de afdracht eruit laat. de naheffing lijkt dus terecht.

 

Het heeft ermee te maken dat de KOR gaat over het saldo van af te dragen BTW op Omzet en terug te vragen btw op kosten.

Omdat wat jij in het buitenland inkoopt niet tot jou omzet gerekend kan worden, maar de btw op de kosten die je terugvraagt wel tot jou kosten behoort. mag je voor de KOR dus niets bij je omzet tellen maar moet je wel de voorbelasting verrekenen met je eigen omzet

 

In dit artikel kun je misschien een wat uitgebreidere uitleg vinden

 

 

Ik zit het stuk van je link te lezen en ik vind het een trieste en onrechtvaardige zaak. Een papieren tijger, die op geen enkele manier echt geld genereert, wordt gebruikt om je KOR te verminderen. Wie kan nu zoiets bedacht hebben?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ben dus taai...... Het gaat bij mij om dit tekstgedeelte:

 

Hoe zit het met inkopen uit het buiten- land?

Voor ondernemers die een deel van hun inkopen uit een ander EU-land betrekken, de zogenaamde ‘intracommu- nautaire verwervingen’, schuilt er een addertje onder het gras. In de btw- aangifte moet de btw over deze inkopen worden aangegeven als (aan de belas- tingdienst) af te dragen ‘verwervings- btw’. Hetzelfde bedrag kan daarna weer als voorbelasting worden afgetrokken. Per saldo is er dus geen btw verschuldigd. Bij de berekening van de KOR mag deze af te dragen verwervings-btw echter geen deel uitmaken van de verschuldigde btw. Wanneer goederen van buiten de EU worden betrokken, geldt dit overigens ook voor naar de btw-aangifte verlegde invoer-btw.

 

In mijn optiek heb ik die dus ook niet verwerkt als verschuldigde BTW. Ik heb bij de berekening van de KOR alleen maar van cijfers gebruik gemaakt die op NL-omzet en NL-kosten betrekking hadden.

Link to post
Share on other sites
 • 0

De conclusie dat je benadeeld word is niet juist..

 

Ik heb maar even een rekenvoorbeeld je gemaakt op basis van 10.000 euro omzet en 8015 euro inkoop waarbij in het ene voorbeeld alleen NL inkoop plaatsvind en in het andere de inkoop is verdeeld over NL inkoop en EU inkoop en de effecten op de KOR.

 

De verwarring onstaat volgens mij voornamelijk omdat je op de kwartaal aangifte in feite 2 aangiftes door elkaar doet. Als de NL transacties en EU transacties aprte aangiftes zouden zijn dan zou je voor NL transacties veel meer btw moeten betalen gedurende de kwartalen terwijl je aan de EU nog steeds niets zou afdragen.

 

Afijn kijk even naar onderstaande plaatje. het kost mij ook altijd de nodige moeite om uit te leggen dat het klopt :)

HL_KOR_uitleg.thumb.JPG.e748a70a2adac482aba06051ecfe4e18.JPG

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dit is dus een misverstand.....

 

Ik heb helemaal niet meer BTW terug gevraagd omdat ik EU-inkopen heb gedaan.

 

Ik heb in 4b de fictieve BTW over de IC-inkopen aangegeven

en vervolgens

heb ik in 5b die fictieve BTW weer afgetrokken. Dus per saldo "0" effect op het financiële eindresultaat.

 

Ik heb die IC-BTW dus nooit ontvangen en/of als kosten opgevoerd. Ik boek enkel de netto kosten, danwel het bedrag excl. BTW dat de IC-leverancier me in rekening heeft gebracht.

Link to post
Share on other sites
 • 0

PJ zoals ik al zei het is lastig uit te leggen en het duurt soms even voor het kwartje valt, maar ik kan je verzekeren dat je niet benadeeld word voor de KOR doordat de EU inkopen hebt gedaan.

 

Roel. Als ik alle inkopen in NL zou hebben gedaan en geen enkele in IC, zou ik de verschuldigde BTW hebben moeten betalen en in de aangiftes kunnen aftrekken en zou het saldo daarmee ook "0" zijn.

 

Nu heb ik dus een deel van mijn inkopen in IC gedaan en heeft het voor de BTW-aangiften geen effect en blijft het saldo ook "0". Er is geen BTW betaald en ook niks afgetrokken.

 

Wat is nu het verschil tussen de ene "0" en de andere "0"?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat is nu het verschil tussen de ene "0" en de andere "0"?

Voor het OB-verkeer maakt het niet uit maar voor de toekenning van KOR wel.

 

Stel dat de leverancier ook KOR toepast. Deze is voor hem verhogende KORting tot een limiet.

Dan zou deze waarde ergens anders waar KOR toegepast zou kunnen worden verlagend moeten zijn. Bij jou als afnemer dus. Dan speelt de Fiscus namelijk wat betreft KOR regelingen ( laten we zeggen gemiddeld) quitte.

 

Maar ja, Ook al doet de leverancier geen beroep op KOR (of mag hij niet) dan heeft de fiscus een voordeel. Laten we zeggen meer kans om minder KORting te geven.

 

En dan, als Europa ertussen zit en wellicht de KOR van leverancier zelfs niet of niet eens Europees verrekend wordt, daar heeft onze wetgever niet bij stilgestaan en nog helemaal niet geregeld, denk ik. Dus houdt onze fiscus het maar in zijn voordeel en is er geen afwijking bedacht op de regel.

 

En natuurlijk heb jij een nadeel. Ook al wordt beweerd dat OB-verkeer (B2B) maar een belasting doorgeefluik is.

 

Opgeven van de IC-BTW is verplicht, maar ik wil niet de personen de kost geven die de IC-BTW niet opgeven met het argument dat het voor de fiscus (OB-verkeer) geen nadeel geeft (bij 4 opgeven en bij 5 weer aftrekken). Maar dan is er geen controle mogelijkheid. Dit begrijp ik dus zelf nu ook. En bij jou hebben ze dat dus kunnen doen. Pech :-\ Maar volgens de regels terecht, niet?

 

Ik hoop dat ik het zo goed heb .

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het zal wel terecht zijn maar ik vind het niet rechtvaardig, zoals Roel eerder stelde. In feite benadelen ze me nu voor die 953 Euro, die ik ook in NL heb betaald. In IC heb ik niks betaald, maar ook niks afgetrokken danwel in rekening gekregen. Alles is dus een puur fictief rekensommetje waar je dan mee gena*id wordt.......

Link to post
Share on other sites
 • 0

Hier wil ik even op aanhaken, want ik loop nog steeds tegen iets aan wat de KOR betreft.

 

Wanneer ik mijn bedrag voor de KOR bereken (dat heb ik op verschillende manieren gedaan), dan kom ik bij "vermindering wegens KOR" of "KOR bedrag" uit op een negatief bedrag. En bij "totaal te betalen BTW" ook op een negatief bedrag.

Betekent dit dat ik dat bedrag dus terug kan vorderen?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Waar wordt het negatief? Bij de aangifte op het digitaal formulier (4e kwartaal)?

Het wordt negatief wanneer ik de totaalberekening achteraf doe.

In het 4e kwartaal heb ik niets met de KOR gedaan, omdat ik er niet uit kwam, vanwege de ICV. Nu wil ik het toch graag eindelijk zeker weten of ik BTW terug kan vangen want ik wil daar niet langer mee wachten, dus vandaar.

Op internet heb ik diverse manieren gevonden om het totaal aan KOR te berekenen (ook via een pdf op dit forum), en in al die berekeningen komt het totaal bij "vermindering wegens KOR" of "KOR bedrag" uit op een negatief bedrag. En bij "totaal te betalen BTW" kom ik dan ook op een negatief bedrag.

 

Ter info: mijn kwartaalaangiftes heb ik dus "normaal" gedaan, alles (ook de ICV) ingevuld zoals je doet wanneer er geen sprake is van KOR, en heb ieder kwartaal BTW betaald. Nu ik alles op een andere manier bereken - vanwege de ICV in combi met de KOR - komt er een negatief bedrag uit.

 

Ik hoop dat het duidelijk is, anders vraag maar.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Als je het over het jaar aan het rekenen bent en de totale Voorbelasting is hoger dan de Omzetbelasting, dan kun je het verschil terugvorderen en is KOR niet van toepassing.

Welke berekening bedoel je dan.

De "gewone" waarin je de ICV ook meeneemt in "af te dragen btw" (dus saldo 0) of bedoel je "KOR indien ICV berekening" waarin je de ICV nièt meenement in af te dragen btw? Want deze twee berekeningen zijn dus verschillend.

 

Misschien kun je ook nog op mijn specifieke vraag in gaan, of is mijn situatieschtes te onduidelijk?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik heb een filmpje gemaakt over de mod edit: link naar eigen site verwijderd]. Daarbij behandel ik niet deze ICV regeling, maar wellicht toch interessant voor de lezers van deze post.

 

 

 

 

 

 


Wil je de administratie uitbesteden? Of zelf boekhouden? www.administratie.net

Youtube kanaal met instructie video's en belastingtips: www.youtube.com/administratienet

Link to post
Share on other sites
 • 0

Welke berekening bedoel je dan.

 

Je hebt dus geen BTW verlegd naar anderen? En ICV (btw) is de BTW naar jou verlegd.

 

Wanneer het bij jou uitkomt dat : Normale OB -/- Normale VB -/- ICV(btw) = negatief

Dan is er geen KOR ; KOR =0

 

En moet je dus over het jaar betalen:

Normale OB + ICV (btw) - Normale VB - ICV(btw)

 

(OB = Omzetbelasting; VB = Voorbelasting)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

@Brood: bedankt. Zoals jij het nu uitlegt, kom ik dus niet in aanmerking voor de KOR.

 

Ik ben het met P.J. eens dat dit een kromme en onredelijke regeling is. Het komt erop neer dat wanneer ik alleen leveranciers in Nederland had gehad, dat ik dan wel in aanmerking was gekomen voor de KOR. Dat betekent dat inkopen buiten Nederland nadelige gevolgen heeft voor kleine bedrijven. Dat werkt niet echt stimulerend. :(

Link to post
Share on other sites
 • 0

Psies Diekeltje. Jij slaat de spijker op z'n kop. Het werkt zelfs contra-productief op de kleinere ondernemers t.o.v. inkopen doen in Europa en ik kan me toch niet voorstellen dat die situatie ooit de bedoeling is geweest. Het heeft dus ook op praktisch gebied een negatieve uitwerking. In ons land wordt maar een beperkt aantal producten gemaakt en de kleine ondernemer die zich wil onderscheiden, zal al snel in Duitsland of in een ander IC-land moeten rondkijken om de benodigde producten in te kunnen kopen. In plaats dat hij daarvoor nu vanuit de EU-gedachte wordt gestimuleerd, wordt hij juist tegengewerkt. Dus de meeste kleine (technische) ondernemers worden tegengewerkt.

Link to post
Share on other sites
 • 0

@Brood: bedankt. Zoals jij het nu uitlegt, kom ik dus niet in aanmerking voor de KOR.

 

Ik ben het met P.J. eens dat dit een kromme en onredelijke regeling is. Het komt erop neer dat wanneer ik alleen leveranciers in Nederland had gehad, dat ik dan wel in aanmerking was gekomen voor de KOR. Dat betekent dat inkopen buiten Nederland nadelige gevolgen heeft voor kleine bedrijven. Dat werkt niet echt stimulerend. :(

 

Ik heb niet het hele topic gelezen, maar deze opmerking klopt niet. In Nederland of in de rest van de EU inkopen doen heeft geen - uiteindelijk - effect op de KOR.

1. De verlegde BTW (de te betalen BTW) telt niet mee voor de berekening. De voorbelasting wel. Als je in Nederland gekocht zou hebben had je geen BTW-verlegd gehad die wel zou kunnen mee tellen voor de berekening. Verschil is er dus niet.

2. De verlegde BTW moet (als er toch recht is recht op KOR) alsnog betaald worden. Dat is logisch. In Nederland zou die BTW al betaald zijn aan de leverancier.


www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link to post
Share on other sites
 • 0

In Nederland zou die BTW al betaald zijn aan de leverancier.

Klopt,

 

Maar met dit voorbeeld. Als je voor 3345 Omzetbelasting hebt en voor 2000 Normale Voorbelasting dan heb je de maximale KOR en hoef je geen BTW bij te betalen.

 

Als je voor 3445 Omzetbelasting hebt en 2000 BTW verlegd naar jou dan moet je de volle 3445 betalen. Echter de 2000 heb je dan niet aan de leverancier betaald. Dat maakt het verschil nog steeds 1345. De maximale KORting.

 

Of zie ik dat nog steeds verkeerd?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Punt 2 Is niet zo logisch als het lijkt, omdat BTW die hier dan al betaald zou zijn, ook KOR-verhogend kan werken.

 

Bij mij komt er nog een tweede punt om de hoek kijken. In mijn argeloosheid heb ik in 5a ook de IC-inkopen meegerekend waarover ik wél BTW heb betaald. Hoe had ik dat correct kunnen verwerken? Had ik er de echte BTW uit moeten halen en er de fictieve NL-BTW voor moeten berekenen? Of is er een andere regeling voor?

Link to post
Share on other sites
 • 0

In Nederland zou die BTW al betaald zijn aan de leverancier.

Klopt,

 

Maar met dit voorbeeld. Als je voor 3345 Omzetbelasting hebt en voor 2000 Normale Voorbelasting dan heb je de maximale KOR en hoef je geen BTW bij te betalen.

 

Als je voor 3445 Omzetbelasting hebt en 2000 BTW verlegd naar jou dan moet je de volle 3445 betalen. Echter de 2000 heb je dan niet aan de leverancier betaald. Dat maakt het verschil nog steeds 1345. De maximale KORting.

 

Of zie ik dat nog steeds verkeerd?

 

 

Dat zie je helemaal juist want dat is de praktijk!

Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 275 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept