• 0

bankgarantie winkelhuur

Hallo ,

 

Zijn er leden die weten/ervaring hebben hoe het lichten van een bankgarantie precies werkt.

Zelf heb ik er al een ruim 10 jaar gereserveerd staan bij de bank , de laatste tijd is het moeizaam de huur op tijd en volldige te betalen dat ik aan de verhuurder wil voorstellen de bankgarantie te lichten . In het najaar verwacht ik veel betere omzetten dan nu en zal dan in staat zijn de bankgarantie bij de bank weer vol te storten.

 

Hoe reageert men hierop , met name de bank ? Wilde deze vraag hier eens deponeren alvorens e.e.a in werking te zetten.

 

Met vriendelijke groet,

Sam

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0

De bankgarantie is naar ik aanneem niet voor de bank zelf bedoelt. In die zin zal het de bank dan ook een zorg zijn of je deze garantie wilt opheffen. Het punt is natuurlijk de partij aan wie deze garantie wordt gegeven. Deze partij zal hiermee akkoord moeten gaan. Het feit dat je de garantie wilt opheffen doordat je financieel wat krap zit is nu net het enige argument dat je juist niet goed kunt gebruiken. Immers de garantie is nu juist bedoelt om de andere partij in te dekken voor het geval je niet kunt betalen.....

JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link naar reactie
 • 0

Ik wil de bankgarantie dus gebruiken als en soort tijdelijke financiering. Dus de huur ermee betalen en later in het jaar de garantie weer vol storten.

Het gaat dus niet om het opheffen. De garantie is een geblokkeerd gedeelte op de rek.courant.

Als de bank op aanvraag van de verhuurder idd direct uitbetaald , wat zal dan de actie van de bank naar mijzelf toe zijn?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het punt is dat een verhuurder normaal gesproken daar niet mee akkoord zal gaan. De bankgarantie is zijn zekerheid dat de huur betaald wordt. Zeggen dat je financieel krap zit is een bewijs voor de verhuurder dat hij deze bankgarantie juist niet moet opgeven.Wat is het nut van een bankgarantie als die wordt opgeheven tegen de tijd dat deze misschien nodig is? Voor wat betreft de bank, mocht de garantie opgevraagd en uitbetaald worden, dan zel de bank, indien je schulden/leningen hebt bij hen direct bij jouw komen om na te gaan in hoeverre jij je verplichtingen aan hen kunt nakomen.

JouwOnderneming biedt ondernemingsplan software voor startende ondernemers. Een bedrijfsplan maken gaat eenvoudig en professioneel met onze software. Tevens ondersteuning via email en telefoon
Link naar reactie
 • 0

Verhuurder kan de bank schriftelijk in kennis stellen dat hij de garantie opvraagt.

 

Bank zal dan onmiddelijk ervoor zorgen dat garantiebedrag uitbetaald gaat worden.

 

Maar toch alleen maar als aan de gestelde voorwaarden in de garantie is voldaan, mag ik hopen? Als TS zich altijd aan zijn betalingsverplichtingen heeft gehouden, niet met de Noorderzon is vertrokken of wat voor ander onheil er als voorwaarde is omschreven zal de bank IMHO niet uitbetalen.

Zoals ik het altijd begrepen heb, maar het is niet mijn vak, is het enige dat mogelijk is dat de verhuurder de garantie op zegt. In dat geval komt het gereserveerde bedrag beschikbaar voor de rekeninghouder en kan die er mee doen en laten wat hij of zij wil, tenzij de bank er op de één of andere manier recht op heeft.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Verhuurder kan de bank schriftelijk in kennis stellen dat hij de garantie opvraagt.

 

Bank zal dan onmiddelijk ervoor zorgen dat garantiebedrag uitbetaald gaat worden.

 

Maar toch alleen maar als aan de gestelde voorwaarden in de garantie is voldaan, mag ik hopen?

 

 

Neen! Bank is en zal geen partij kunnen en willen worden.

Een garantie wordt op eerste verzoek van garantiehouder tegen inlevering van de originele garantie uitbetaald!

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Verhuurder kan de bank schriftelijk in kennis stellen dat hij de garantie opvraagt.

 

Bank zal dan onmiddelijk ervoor zorgen dat garantiebedrag uitbetaald gaat worden.

 

Maar toch alleen maar als aan de gestelde voorwaarden in de garantie is voldaan, mag ik hopen?

 

 

Neen! Bank is en zal geen partij kunnen en willen worden.

Een garantie wordt op eerste verzoek van garantiehouder tegen inlevering van de originele garantie uitbetaald!

 

Helder, zoals gezegd: niet mijn vak. Even gegooged op dit onderwerp en de ING stelt het volgende:

 

Claimen van de Bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept de ING zich niet in de overeenkomst die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden die in de Bankgarantie staan, betaalt de ING het garantiebedrag (of een deel daarvan) aan uw zakenpartner. Het bedrag komt ten laste van uw rekening.

 

Dus als ik het goed begrijp:

[*]mijn verhuurder heeft een bankgarantie;

[*]een voorwaarde tot claim is dat indien ik voor de derde opeenvolgende maand geen huur betaal deze gelicht kan worden;

[*]de verhuurder dient de claim in onder het mom van deze voorwaarde, de bank checkt, ziet dat dit een voorwaarde is en keert uit;

[*]als nu blijkt dat er helemaal geen achterstand is dan is dit een keestie tussen de verhuurder, die oneigenlijk licht, en de huurder, die geschaadt wordt door deze handeling (rechter) en niet tussen de huurder en de bank - waarvan je in eerste instantie zou kunnen zeggen dat de bank onzorgvuldig gehandeld heeft maar dat heeft ze niet omdat de oneigenlijke claim van de verhuurder voldoet aan de voorwaarden om te lichten.

 

Begrijp ik hem zo goed? Natuurlijk wel gewoon valsheid in geschrifte dus een sterke zaak tegen de verhuurder, maar geen enkele vorm van verdere controle nodig door de bank?

 

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Verhuurder kan de bank schriftelijk in kennis stellen dat hij de garantie opvraagt.

 

Bank zal dan onmiddelijk ervoor zorgen dat garantiebedrag uitbetaald gaat worden.

 

Maar toch alleen maar als aan de gestelde voorwaarden in de garantie is voldaan, mag ik hopen?

 

 

Neen! Bank is en zal geen partij kunnen en willen worden.

Een garantie wordt op eerste verzoek van garantiehouder tegen inlevering van de originele garantie uitbetaald!

 

Helder, zoals gezegd: niet mijn vak. Even gegooged op dit onderwerp en de ING stelt het volgende:

 

Claimen van de Bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept de ING zich niet in de overeenkomst die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden die in de Bankgarantie staan, betaalt de ING het garantiebedrag (of een deel daarvan) aan uw zakenpartner. Het bedrag komt ten laste van uw rekening.

 

Dus als ik het goed begrijp:

[*]mijn verhuurder heeft een bankgarantie;

[*]een voorwaarde tot claim is dat indien ik voor de derde opeenvolgende maand geen huur betaal deze gelicht kan worden;

[*]de verhuurder dient de claim in onder het mom van deze voorwaarde, de bank checkt, ziet dat dit een voorwaarde is en keert uit;

[*]als nu blijkt dat er helemaal geen achterstand is dan is dit een keestie tussen de verhuurder, die oneigenlijk licht, en de huurder, die geschaadt wordt door deze handeling (rechter) en niet tussen de huurder en de bank - waarvan je in eerste instantie zou kunnen zeggen dat de bank onzorgvuldig gehandeld heeft maar dat heeft ze niet omdat de oneigenlijke claim van de verhuurder voldoet aan de voorwaarden om te lichten.

 

Begrijp ik hem zo goed? Natuurlijk wel gewoon valsheid in geschrifte dus een sterke zaak tegen de verhuurder, maar geen enkele vorm van verdere controle nodig door de bank?

 

 

Conclusie is correct!

Link naar reactie
 • 0

Allen bedankt voor de reactie's , het ligt een stuk gevoeliger dan ik dacht.

@ dennis van dijk: het lijkt me heel redelijk om daar eens met de verhuurder over te praten. Die garantie ligt er al zón 10 jaar , nooit betalingsproblemen gehad, nu kan ik de liqiditeitspositie aanzienlijk verbeteren als die garantie afgemeld wordt.

 

Groet,

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb jouw vraag verkeerd geinterprteerd!

 

De bedoeling is dat verhuurder van de garantie afziet, waardoor de bank de geblokkeerde middelen vrijgeeft opdat jij deze weer kan gebruiken om nota's te voldoen.

Verhuurder behoeft hiervoor alleen de originele garantie aan de bank op te sturen. Mogelijk dat hij hiervoor nog een vrijwaring ter tekening voorgelegd krijgt.

 

Vraag is of verhuurder hiermee zal instemmen, denk het niet.

Je kunt hem ook vragen drie maanden geen huur in rekening te brengen, heeft hetzelfde effect.

Link naar reactie
 • 0

Claimen van de Bankgarantie

Als u niet aan uw verplichtingen tegenover uw zakenpartner voldoet, kan uw zakenpartner een claim indienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept de ING zich niet in de overeenkomst die u met uw zakenpartner hebt. Als de claim voldoet aan de voorwaarden die in de Bankgarantie staan, betaalt de ING het garantiebedrag (of een deel daarvan) aan uw zakenpartner. Het bedrag komt ten laste van uw rekening.

Dus als ik het goed begrijp:

[*]mijn verhuurder heeft een bankgarantie;

[*]een voorwaarde tot claim is dat indien ik voor de derde opeenvolgende maand geen huur betaal deze gelicht kan worden;

[*]de verhuurder dient de claim in onder het mom van deze voorwaarde, de bank checkt, ziet dat dit een voorwaarde is en keert uit;

[*]als nu blijkt dat er helemaal geen achterstand is dan is dit een keestie tussen de verhuurder, die oneigenlijk licht, en de huurder, die geschaadt wordt door deze handeling (rechter) en niet tussen de huurder en de bank - waarvan je in eerste instantie zou kunnen zeggen dat de bank onzorgvuldig gehandeld heeft maar dat heeft ze niet omdat de oneigenlijke claim van de verhuurder voldoet aan de voorwaarden om te lichten.

Begrijp ik hem zo goed? Natuurlijk wel gewoon valsheid in geschrifte dus een sterke zaak tegen de verhuurder, maar geen enkele vorm van verdere controle nodig door de bank?

Om misverstanden te voorkomen: een garantie voor huurverplichtingen is bijna altijd een afroepgarantie. In een dergelijke garantie staat een bepaling die ongeveer als volgt luidt:

“[bank] verbindt zich op eerste schriftelijke verzoek van verhuurder, zonder opgave van redenen te verlangen of schriftelijk bewijs te vragen, aan verhuurder te zullen voldoen al hetgeen verhuurder volgens diens schriftelijke verklaring uit hoofde van deze garantie van [bank] vordert met inachtneming van [maximumbedrag].”

Bij het inroepen van een afroepgarantie door een verhuurder is de bank dus niet verplicht om te checken of de verhuurder terecht een claim (verzoek tot betaling onder de garantie) bij haar indient. Als de verhuurder dat onterecht doet, kan de huurder het (namens de huurder) door de bank betaalde bedrag als onverschuldigd betaald van de verhuurder terugvorderen.

Groet,

Caroline Malmberg

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Je kunt hem ook vragen drie maanden geen huur in rekening te brengen, heeft hetzelfde effect.

 

Voor de huurder heeft dat inderdaad hetzelfde effect. Voor de verhuurder daarentegen scheelt het drie maanden huur...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Je kunt hem ook vragen drie maanden geen huur in rekening te brengen, heeft hetzelfde effect.

 

Voor de huurder heeft dat inderdaad hetzelfde effect. Voor de verhuurder daarentegen scheelt het drie maanden huur...

 

Ik doelde op een ander agument voor verhuurder. (Er van uitgaande dat garantiebedrag 3 maanden huur is)

Indien huurder nu afziet van zijn garantie, moet hij ook nog maar afwachten of hij de komende drie maanden huur gaat vangen en heeft hij over driemaanden mogelijk niets ontvangen, kan ook geen claim leggen onder die garantie.

 

Indien hij betaling van komende drie maanden huur opschuift naar een latere datum, is hij wel verzekerd van die drie maanden vanwege die bankgarantie.

Link naar reactie
 • 0
Wat staat er in de bankgarantie m.b.t. het verjaren? Kan zomaar zijn dat de garantieperiode al lang afgelopen is

De bankgarantie bij een lopend huurcontract is een doorlopende contractuele verplichting, die verjaart niet zomaar, die loopt door zolang je huurt of zolang je geen andere condities met huurder overeenkomt

 

en je het geld zelf terug kunt vragen bij de bank.

Je kunt wel aan de bank vragen of ze de bank - op grond van resultaten en prognoses - akkoord gaat met een bankgarantie zonder onderliggend geblokkeerd kapitaal. Voor de verhuurder verandert er dan niets

Na deblokkade kun je het geld dan weer vrij besteden terwijl de bank wel garant blijft staan. (Ik heb dit zelf zo gedaan in 2010).

Maar het moge duidelijk zijn dat een bank dat alleen doet als het bedrijf niet in al te zwaar weer verkeert. Gelet op de beweegredenen die topicstarter schetst, kan ik mij voorstellen dat de bank hier nu niet happig op zal zijn.

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

 

De bankgarantie bij een lopend huurcontract is een doorlopende contractuele verplichting, die verjaart niet zomaar, die loopt door zolang je huurt of zolang je geen andere condities met huurder overeenkomt

 

 

 

Heb zelf ooit een bankgarantie af moeten geven. Daarin stond de clausule dat na X jaar de bankgarantie kwam te vervallen. (Na goed betaalgedrag, etc). Vraag me af of de TS dergelijke bepaling heeft opgenomen.

 

 

Bezig met ontwikkeling incasso 2.0. Lanceerdatum: Medio Q1 2014!

Link naar reactie
 • 0

Hier is sprake van een huurgarantie. Een dergelijke garantie wordt afgegeven op basis van een huurcontract, in die garantietekst staat ook een verwijzing naar dat huurcontract, zolang dat huurcontract actueel is, is ook die garantie actueel.

 

Wat niet wil zeggen dat na beeindiging van het huurcontract die huurgarantie automtisch vervalt! Verhuurder kan ook na huurbeeindiging de bank een brief sturen waarin onder die garantie geclaimd wordt, ook al heeft huurder aan alle huurverplichtingen voldaan.Bank zal op dit eerste verzoek, garantiebedrag gewoon uitbetaling en geen partij zijn of worden omdat mogelijk onterecht geclaimd is geworden.

Link naar reactie
 • 0

Hier is sprake van een huurgarantie. Een dergelijke garantie wordt afgegeven op basis van een huurcontract, in die garantietekst staat ook een verwijzing naar dat huurcontract, zolang dat huurcontract actueel is, is ook die garantie actueel.

 

Wat niet wil zeggen dat na beeindiging van het huurcontract die huurgarantie automtisch vervalt! Verhuurder kan ook na huurbeeindiging de bank een brief sturen waarin onder die garantie geclaimd wordt, ook al heeft huurder aan alle huurverplichtingen voldaan.Bank zal op dit eerste verzoek, garantiebedrag gewoon uitbetaling en geen partij zijn of worden omdat mogelijk onterecht geclaimd is geworden.

 

Hoi Marco,

 

Ook in mijn geval ging het om huur. Wellicht dat de TS zelf opheldering kan geven of er een clausule is opgenomen dat na X jaar goed betaalgedrag de bankgarantie kan komen te vervallen?

Bezig met ontwikkeling incasso 2.0. Lanceerdatum: Medio Q1 2014!

Link naar reactie
 • 0

Het punt is dat een verhuurder normaal gesproken daar niet mee akkoord zal gaan. De bankgarantie is zijn zekerheid dat de huur betaald wordt.

eigenlijk ligt dat nog iets anders, drie maanden huur is veel te weinig voor een dergelijke zekerheid, het is meer een onkostenvergoeding voor de ad hoc kosten die de verhuurder moet maken om op stel en sprong een nieuwe huurder te vinden.

 

zoals eerder gezegd geef ik je weinig kans dat de verhuurder deze zekerheid opgeeft, en zeker niet in deze tijden.

(zit je op een populaire locatie, is er leegstand om je heen?)

 

die verjaringsclausule is zeker een interessante mogelijkheid die even uitgezocht moet worden, net als Marco en Norbert kende ik die ook nog niet.

"zoek het maar uit"

Link naar reactie
 • 0

Allen bedankt voor de reactie's en tips. De bankgarantie blijft maar even in de la liggen, te veel haken en ogen.

 

Er lopen wel gesprekken met de verhuurder om te zien of er een huurkorting c.q huurvrije periode verkregen kan worden. Verhuurder heeft ons graag daar en ook voor een langere tijd. Huur is echter wel te hoog,zeker gezien het landelijk gemiddelde, voor een gezonde expolitatie dus daar zal echt een structurele oplossing voor gevonden moeten worden.

 

Vr.gr.

Sam

Link naar reactie
 • 0

Allen bedankt voor de reactie's en tips. De bankgarantie blijft maar even in de la liggen, te veel haken en ogen.

 

Lijkt mij ook heel verstandig

 

Huur is echter wel te hoog, zeker gezien het landelijk gemiddelde, voor een gezonde expolitatie dus daar zal echt een structurele oplossing voor gevonden moeten worden.

 

Ik geloof je zo. Maar de huur was dan landelijk gezien toch ook al te hoog toen je de huurovereenkomst tekende? Vergeet niet, jij verdient je geld door het drijven van detailhandel en probeert de kosten van die handel zo laag mogelijk te houden / te krijgen. Jouw verhuurder verdient geld door het verhuren van panden, iedere euro die jij er af wil halen raakt hem rechtstreeks in zijn portemonnee. Je argumentatie zal dus goed moeten zijn.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 79 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.