Ga naar inhoud
 • 0

Pensioenbrief en pensioenberekening

 • Translate to English
Newbee     1 0

Ik ben van plan als DGA van een management BV pensioen op te gaan bouwen in eigen beheer. Hier heb ik een aantal vragen over:

 

1) Ik begrijp dat ik een pensioenberekening moet (laten) doen en een pensioenbrief op moet (laten) stellen. Zijn er verder nog zaken die geregeld moeten worden?

 

2) Ik zie op site van belastingdienst een model pensioenbrief staan. Het gaat om het alsnog regelen van pensioen over het jaar 2012 voordat de jaarrekening opgemaakt wordt (ik neem aan dat ik hier nog op tijd mee ben ook al is 2012 voorbij...). De BV is opgericht begin 2011. Moet ik dan de modelovereenkomst versie oktober 2012 nemen? En is de modelovereenkomst van de belastingdienst een goede basis of doe ik mezelf hiermee tekort?

 

3) Wie kan/mag een dergelijke pensioenberekening maken. Ik heb begrepen dt het iets anders is dan bepalen vrije ruimte t.b.v. bijvoorbeel lijfrente en dat je daar een actuaris voor nodig hebt, geen gewone pensioenadvisieur. Klopt dat?

 

Alvast bedankt voor jullie hulp.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
1) Ik begrijp dat ik een pensioenberekening moet (laten) doen en een pensioenbrief op moet (laten) stellen. Zijn er verder nog zaken die geregeld moeten worden?

Ja, je zult advies moeten krijgen over wat de mogelijkheden zijn en welke specifieke pensioenregeling het beste bij jou past. Sinds de nieuwe PensioenWet is Pensioenadvies voorbehouden aan adviseurs met een pensioenvergunning, ook als dit eigen beheer betreft (er kan namelijk ook geen goed advies gegeven worden als de alternatieven niet besproken kunnen worden omdat daar geen vergunning voor is)

 

Ik zie op site van belastingdienst een model pensioenbrief staan. Het gaat om het alsnog regelen van pensioen over het jaar 2012 voordat de jaarrekening opgemaakt wordt (ik neem aan dat ik hier nog op tijd mee ben ook al is 2012 voorbij...). De BV is opgericht begin 2011. Moet ik dan de modelovereenkomst versie oktober 2012 nemen? En is de modelovereenkomst van de belastingdienst een goede basis of doe ik mezelf hiermee tekort?

Véél te kort door de bocht. Er kan pas een pensioenbrief opgesteld worden na een inventarisatie en adviestraject.

Zelf een regeling bedenken, pensioenbrief opstellen en daar berekeningen voor laten maken kan niet. Dat is vragen om grote moeilijkheden met de fiscus. Los daarvan zal geen zinnige actuaris, accountant of pensioenadviseur medewerking verlenen aan de berekeningen: het aansprakelijkheidsrisico is daarvoor veel te groot.

 

3) Wie kan/mag een dergelijke pensioenberekening maken. Ik heb begrepen dt het iets anders is dan bepalen vrije ruimte t.b.v. bijvoorbeel lijfrente

Een berekening kan pas gemaakt worden als de gekozen regeling bekend is, na het inventarisatie en adviestraject en de daaruit voortvloeiende pensioenbrief. (Maar het staat zeker niet vast dat eigen beheer ook de best passende uitkomst van een adviestraject is)

 

en dat je daar een actuaris voor nodig hebt, geen gewone pensioenadvisieur. Klopt dat?

Nee dat klopt niet. Je hoeft geen actuaris te zijn, een deskundige pensioenadviseur kan de berekeningen ook maken met de juiste actuariële software. Ook een boekhouder of accountant kan die berekening maken met de zelfde software, maar het advies kan alleen gegeven worden door partijen met een pensioenvergunning.

De berekening zelf is overigens het minst spannende en ook minst kostbare onderdeel van het hele traject. Het is - oneerbiedig gezegd- vooral een kwestie van de juiste parameters instellen , op de knop drukken en vervolgens de uitkomsten vooral goed controleren.

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Senior     67 1
Ja, je zult advies moeten krijgen over wat de mogelijkheden zijn en welke specifieke pensioenregeling het beste bij jou past. Sinds de nieuwe PensioenWet is Pensioenadvies voorbehouden aan adviseurs met een pensioenvergunning, ook als dit eigen beheer betreft (er kan namelijk ook geen goed advies gegeven worden als de alternatieven niet besproken kunnen worden omdat daar geen vergunning voor is)

 

Ik denk dat JDe alleen een eigen DGA pensioenregeling wil opzetten en fiscaal wil optimaliseren. Als er alleen een pensioenvoorziening wordt opgebouwd voor een DGA dan heeft JDe niks van doen met de nieuwe Pensioenwet en is dus niet perse adviseurs met pensioenvergunning nodig. Als het een modelregeling betreft die door meerdere werkgevers worden toegepast, dan kun je altijd nog voorleggen aan de Belastingdienst ter beoordeling.

Link naar reactie
 • 1
Moderator     20,4k 37 1727

@SP-er

 

Norbert zegt ook niet dat het onmogelijk is, maar hij waarschuwt (ZEER terecht) dat zelf knippen en plakken tot grote problemen kan leiden. Vanuit mijn praktijk kan ik dat beamen.

 

Ten eerste mag een pensioenbrief geen verzekeringen bevatten die niet van toepassing kunnen zijn. Je kunt immers geen dekking toezeggen aan kinderen of een partner die je niet hebt. Pensioenbrieven met overbodige dekkingen zijn helaas schering en inslag!

 

Vervolgens weten weinig DGA's dat het pensioen fiscaal heel anders gewaardeerd wordt dan commercieel, maar dat de fiscus voor de 'betaalbaarheid' van het pensioen mooi wel de commerciële waarde hanteert! Een pensioen kan op de balans staan voor 200K maar in praktijk wel 400K waard zijn. De fiscus gaat er dan vanuit dat de BV dekking hoort te hebben voor die 400K! De DGA zal immers morgen maar overlijden of veel werkelijker nog, er volgt een echtscheiding!

 

En wat bij emigratie of overlijden van de partner of de kinderen of de DGA? Wat gebeurt er dan met het pensioen in eigen beheer?

 

Redenen: bij een middelloon of eindloon regeling wordt het pensioen gebaseerd op het salaris (= een commerciële toezegging). Fiscaal wordt dat pensioen bereikt met 4% per jaar. Maar in de praktijk is een rendement van krap 2% mogelijk. Ergo: ik heb veel meer geld nodig om het gegarendeerde pensioen te kunnen betalen op basis van 2% rendement dan waar ik fiscaal rekening mee moet houden!

 

Komt ook bij dat pensioenen vaak geïndexeerd worden om de inflatie bij te houden vanaf de pensioendatum. Dat mag fiscaal echter niet. Ergo: meer geld nodig om een commerciële indexatie na te kunnen komen dan wat fiscaal mogelijk is.

 

Zodoende is de marktwaarde van een pensioen tot twee keer de fiscale waarde zeer veel voorkomend. En als je dat niet weet als DGA en je geeft jezelf een lekker dividend elk jaar waardoor de middelen in de BV tekort schieten dan moet je niet raar opkijken als de fiscus stelt dat het pensioen onvoldoende geborgd is en er feitelijk sprake is van een onzuivere regeling. Lees afkoop, belast met 52% IB en 20% revisierente! De discussie met de fiscus over pensioenopbouw versus dividenduitkeringen is overigens zeer actueel!

 

Tel daar bij op dat er nog regelingen zijn waarvan de DGA doorgaans niet eens weet wat ze afspreken met de eigen BV (nabestaandenoverbruggingspensioen, voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidspensioen)!

 

En tot slot het immer aanwezige uitstelgedrag: het komt wel goed....

Behoudens de beschikbare premieregeling kun je als DGA met je pensioengelden doen wat je wilt. Niemand die jou verplicht om het geld te reserveren. Als jij denkt dat je bedrijf verkopen voldoende oplevert rond je 65e dan kun je jaren zo doorgaan met pensioen opbouwen. Totdat het bedrijf toch niet zoveel blijkt op te leveren....

 

Dit nog los van de keuze tussen dividend en pensioen. Een voorziening opbouwen van 1 miljoen heeft vrij weinig zin omdat je dan met een fors stuk dividend goedkoper af had kunnen zijn.

 

En zo kan ik wel doorgaan.

 

Dus ja: het is gewoon riskant om zelf maar wat op te stellen. En ja, een AFM gecertificeerd specialist kan ook bezien of je überhaupt wel in eigen beheer iets moet willen opbouwen. Dus nee, het is geen goed idee van JDe om per se een pensioen in eigen beheer te willen zonder dat hij zich afdoende heeft laten voorlichten.

 

groet

Joost

 

(geen AFM pensioenspecialist maar als fiscalist zeer bekend met de euvels van klus- en plakwerk)

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
Moderator     17,5k 28 1875
Norbert zegt ook niet dat het onmogelijk is

Je zou het zo kunnen lezen...maar in theorie is het inderdaad niet onmogelijk. Je kunt zelf een pensioenbrief opstellen en voorleggen aan de fiscus. Je kunt zelf een relatief simpele beschikbare premieregeling optuigen aan de hand van een van de vele gepubliceerde staffels uit het staffelbesluit. En daarmee zou je zelf ook de berekening van de dotatie kunnen maken.

 

In de praktijk loop je tegen een paar grote problemen aan, zoals Joost al schetst. In aanvulling daarop:

[*]veel succes met de keuze uit de 5 bestaande staffelbesluiten en de stapel aan staffels, de kans dat je de verkeerde kiest, of eentje die maar tijdelijk is tot 2015, is heel groot, met grote kans op een onzuivere regeling

[*]Je doet jezelf erg tekort: grote kans dat je een regeling optuigt die verre van fiscaal optimaal is, zowel intern (er zijn veel betere regelingen mogelijk) als extern (er zijn veel betere alternatieven voorhanden op basis van de feitelijke situatie).

 

Bespaar je jezelf een paar duizend euro aan eenmalige advieskosten (en duidelijke tekst en uitleg wat het is en wat de mogelijkheden zijn) en loop je vervolgens vele tienduizenden euro's pensioen en fiscaal voordeel mis.

 

(ook geen AFM pensioenspecialist, wel samenwerkend met/voor een pensioenspecialist, maar zelf als adviseur ook zeer bekend met de euvels van klus- en plakwerk)

 

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Senior     67 1

Je zou inderdaad tegen problemen kunnen aanlopen als je niet goed op de hoogte bent. Het is een uitgebreidde materie met zware sancties als je verkeerd doe. JDe zou goed aan doen om meteen duidelijk te maken wat zijn prioriteiten zijn, bijv. prioriteit om zo groot mogelijke aftrekpost te creeren of een zo gunstig mogelijke regeling voor de deelnemer of combinatie. Alles is ook eea afhankelijk van zijn persoonlijke en (gezins) situatie. Met 3 vragen in een groep gooien op HL kun je gewoon alle kanten op maar ik vermoed dat zijn gedachte is om goedkoop zoveel mogelijk aftrekbare pensioenlasten in de BV te dumpen.

Het is wel mogelijk om zelf een pensioenregeling op te zetten en een pensioenbrief te maken ahv modellen. Als de prioriteit van JDe zo laag mogelijk kosten, dan kan hij natuurlijk proberen om eventuele kennisgat zelf proberen te dichten.

 

(hobbyist en geinteresseerd in fiscaal pensioenrecht)

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

De door de belastingdienst gepubliceerde goedgekeurde pensioenbrieven (recent zijn er weer nieuwe toegevoegd) gaan uit van een fiscaal maximaal pensioen. Dat wil niet zeggen dat dat de beste en meest gebruikelijke oplossing is. Ik noem een paar voorbeelden:

- pensioenopbouw vindt plaats over een vast salaris en een variabel salaris; dit is bij een "normale" werknemer niet gebruikelijk

- pensioenopbouw is gebaseerd op een eindloonregeling; ook dit is niet gebruikelijk gezien het feit dat nog maar ca. 2% van de werknemers een eindloonregeling heeft; bovendien zorgt dit ervoor dat de BV naar de toekomst toe zich met enorme pensioenverplichtingen opzadelt, waarvan het de grote vraag is of die in de toekomst nog wel betaalbaar zijn

- Partnerpensioen: er moet wel een partner zijn, anders mag je hiervoor niet reserveren

- er wordt een nabestaandenoverbruggingspensioen toegezegd; dit zadelt de BV op met nog hogere pensioenverplichtingen, terwijl die extra toezegging vaak niet nodig is

- voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid: als zich arbeidsongeschiktheid voordoet, dan heeft de BV de verplichting de pensioenopbouw te continueren (terwijl je hiervoer geen enkel fiscaal voordeel mee hebt); als het om blijvende invaliditeit gaat, dan bestaat er geen mogelijkheid om de BV te liquideren omdat deze nog een verplichting heeft

- Arbeidsongeschiktheidspensioen: advies is niet toe te zeggen maar wel te verzekeren dmv een AOV; in de BV mag je hiervoor niet fiscaal reserveren, maar de premie voor de AOV is wel aftrekbaar

 

Hierbij spelen nog een aantal problemen zoals:

- echtscheiding: de DGA kan bij echtscheiding verplicht worden om het pensioen van de ex-partner af te storten

- waardering van de pensioenverplichting dient volgens een ministerieel besluit uit 2008 volgens bepaalde regels plaats te vinden; hierdoor ontstaat er en enorm verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde

- als de BV failliet gaat is de pensioenreserve ook weg

En het belangrijkste gevaar is: de fiscus.

Momenteel (voorjaar 2013) heeft de fiscus bijzondere aandacht voor de DGA met Eigen Beheer. Uiterste sanctie kan zijn dat de gehele pensioenaanspraak in één keer belast kan worden.

Ook zullen pensioenbrieven voor 2014 moeten worden aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd 67 jaar. Indien dit niet gebeurt, dan is er sprake van bovenmatigheid en volgt de genoemde sanctie.

 

Kortom: bezint eer ge aan Eigen Beheer begint!

 

Het vak pensioenen is niet voor hobbyisten: de fiscale risico's zijn dermate groot dat hiervoor specialisten nodig zijn.

 

Met harteijke groet, Jeroen Boers BPLA (pensioenspecialist uit Utrecht)

Pensioenadviseur voor MKB en ondernemer

Link naar reactie
 • 0
Senior     67 1

JDE had ook niks gezegd over de hoogte van zijn salaris. Als je toch niet veel (gaat) verlonen dan zou het wellicht verstandiger zijn om pensioenen onder te brengen bij een (goedkope) pensioenverzekeraar. Helemaal als er maar weinig deelnemers zijn. Bij pensioen in eigen beheer moet je nog rekening houden met jaarlijks terugkomende kosten (ivm de balanspost pensioenverplichtingen).

Ik vind als nadeel dat een pensioenverzekeraar vaak minder flexibel is (zaken zoals jaren inkopen).

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
Als je toch niet veel (gaat) verlonen dan zou het wellicht verstandiger zijn om pensioenen onder te brengen bij een (goedkope) pensioenverzekeraar.

Tuurlijk, of een kip die gouden eieren legt zoeken. Ik denk dat de vindkans voor beide ongeveer gelijk is...... Leuk is ie wel: een goedkope pensioenverzekeraar als je niet veel gaat verlonen. Hahaha, humor! ;D (en ja, ik bedoel dit inderdaad wat ironisch ;))

 

Bij pensioen in eigen beheer moet je nog rekening houden met jaarlijks terugkomende kosten (ivm de balanspost pensioenverplichtingen).
Ik beschouw dat tot pensioendatum als sunk costs: de BV is er toch al, de jaarrekening en de aangifte ook. De enige extra kost is de EB berekening (€ 125,- per jaar bij een beetje adviseur) en periodiek advies bij aanpassingen/wetswijzigingen etc: die laatste zijn niet afwijkend van het advies en beheer van een verzekerd pensioen.

Na pensioendatum is het een afweging/keuze: er kan immers ook alsnog worden afgestort bij een verzekeraar, waarna je de BV kunt liquideren (alhoewel dat zelden of nooit voorkomt: je moet de commerciële waardering dan liquide in huis hebben)

 

k vind als nadeel dat een pensioenverzekeraar vaak minder flexibel is (zaken zoals jaren inkopen).

Verwar je hier fonds en verzekeraar? Verzekeraars vinden inkoop dienstjaren prima, zolang het maar wel gebeurt volgens de regels van de regeling en de fiscus. Als het binnen eigen beheer kan en mag, kan en mag het bij een goede verzekeraar ook. Het enige dat je niet snel zult vinden is een goede verzekeraar die ook goedkoop is.....

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 0

Waar het echt om gaat is dat je bij een verzekeraar/pensioenuitvoerder de zekerheid hebt dat je pensioen fiscaal in orde is. Bij Eigen Beheer is dat altijd maar de vraag, gezien de extra aandacht die de fiscus momenteel geeft aan Eigen Beheer. De zekerheid die je bij een verzekeraar "koopt", kost inderdaad geld. Het is de vraag of dat echt afweegt tegen de (met name fiscale) risico's van Eigen Beheer.

Pensioenadviseur voor MKB en ondernemer

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875

Waar het echt om gaat is dat je bij een verzekeraar/pensioenuitvoerder de zekerheid hebt dat je pensioen fiscaal in orde is. Bij Eigen Beheer is dat altijd maar de vraag, gezien de extra aandacht die de fiscus momenteel geeft aan Eigen Beheer. De zekerheid die je bij een verzekeraar "koopt", kost inderdaad geld. Het is de vraag of dat echt afweegt tegen de (met name fiscale) risico's van Eigen Beheer.

Naar mate het advies en beheer van Eigen Beheer beter is, zal het ook beter fiscaal op orde zijn en blijven. De trend/ tendens daarin is ook dat de EB-adviseur nieuwe stijl sowieso al wat terughoudender is als het gaat om het benutten van fiscale maxima. Liever een reeel pensioen dat ook liquide aanwezig is, zoals EB beschikbare premie, dan een fiscale tijdbom.

 

Ik ben dus niet zo bang voor het feit dat een goed geadviseerde en goede onderhouden eigen beheer regeling opeens als onzuiver wordt aangemerkt. Eerder worden de fiscale en juridische touwtjes steeds strakker aangetrokken: er zal vroeg of laat - net als bij beschikbare premie - ook bij defined benefit regelingen worden verlangd dat (een groot deel van) de balanswaarde ook daadwerkelijk aanwezig is. Het liquiditeitsvoordeel zal daarmee grotendeels komen te vervallen, wat dan voor veel mensen alsnog argument kan zijn om helemaal te stoppen met eigen beheer. Niet zo zeer omdat een verzekeraar het beter en goedkoper kan, maar om maar van het gedoe en het risico af te zijn.Met als bijkomende bonus uiteraard ook nog een veel lagere franchise en eindelijk de mogelijkheid om premievrijstelling A.O. wel deugdelijk te verzekeren....

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
De belastingdienst wil gewoon van EB af.

Iets genuanceerder: de belastingdienst wil vooral af van het (doorgaans maximaal) fiscaal benutte voordeel van EB regelingen die later loze hulzen lijken te zijn . Het geld is verdwenen, de BV failliet. Daar moeten we ook als maatschappij niet meer aan mee willen werken. Ook absurd dat er zo makkelijk pensioen afgestempeld wordt

 

Er zijn uiteraard nog rigoureuzere oplossingen denkbaar: belastinglatenties bijvoorbeeld (zoals we die kennen bij de zeer zeldzame pensioen-KER) . Eigen Beheer zou dan pas goed de nek om worden gedraaid

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
 • 0
Senior     67 1

Verwar je hier fonds en verzekeraar? Verzekeraars vinden inkoop dienstjaren prima, zolang het maar wel gebeurt volgens de regels van de regeling en de fiscus. Als het binnen eigen beheer kan en mag, kan en mag het bij een goede verzekeraar ook. Het enige dat je niet snel zult vinden is een goede verzekeraar die ook goedkoop is.....

 

Waar ik nu werk hebben we een pensioen bij Delta Lloyd en ik kan geen jaren inkopen. Zou het anders zijn dan een DGA regeling?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1875
Waar ik nu werk hebben we een pensioen bij Delta Lloyd en ik kan geen jaren inkopen. Zou het anders zijn dan een DGA regeling?

 

Voor een DGA is inkoop dienstjaren in ieder geval een stuk makkelijker omdat aan veel minder wetgeving voldaan hoeft te worden.

 

Voor werknemers is er een groot verschil tussen collectieve inkoop en individuele inkoop. Veel regelingen voorzien niet in inkoop. hooguit in een facultatieve bijspaarmodule, en verzekeraars (en ook werkgevers) zijn niet snel geneigd dat aan te passen, mede vanwege de daarmee gepaard gaande advieskosten. Maar formeel kan het wel: zo is het ook in middelloon en eindloonregelingen mogelijk om de resterende fiscale ruimte bij te sparen, meestal op basis van beschikbare premie

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Toch liever advies of vragen over andere risico's en verzekeringen? Mijn collega's van B2Bsure helpen je graag verder.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 244 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.