Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
anoniem140606

afkoop tegen finale kwijting, dwangakkoord?

Recommended Posts

Als aanvulling op mijn andere vraag:

Ik heb na beëindiging van mijn bedrijf ongeveer 145K schuld ongeveer als volgt opgebouwd

 

verhuurder: 105K

Gemeente (BBZ): 15K

CVZ: 4K

Zorgverzekering: 1K

en dan nog diverse kleinere vorderingen van tussen de 25 en 1000 euro.

 

Verhuurder zal instemmen met finale kwijting, gemeente naar alle waarschijnlijkheid ook, CVZ werkt zover ik begrepen heb meestal ook wel mee.

Zorgverzekering weet ik niet of meewerkt.

Van overige schuldeisers zal naar wat ze nu aangegeven hebben ruim 90% ook wel meewerken.

 

Slechts een handje vol weigert tot op heden elke vorm van medewerking en daarvan zijn er 2 waarvan een groot deel van de vordering betwist is.

 

Die weigeraars zullen naar ik zo inschat ongeveer 3 tot 6% van de volledige schuldenlast vertegenwoordigen.

Kan het op zo een klein percentage weigeraars stuklopen of is er dan een dwangakkoord mogelijk?

Of waar moet ik dan rekening mee houden?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is wel heel voorbarig nu. Een dwangakkoord is inderdaad een middel dat weigerachtige schuldeisers kan dwingen mee te werken. Maar zover ben je nog lang niet.

 

Je geeft aan dat ze medewerking weigeren. Waaraan? Er is nog geen enkel onderbouwd voorstel gedaan. Ik zou ook geen akkoord geven op iets waarvan er geen betrouwbare berekeningen zijn en er nog geen shv instantie bij betrokken is.

 

Zet eerst die stappen, dan komt het akkoord/niet akkoord en de verdere stappen vanzelf.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat lijkt mij een typische situatie voor wettelijk dwangakkoord op grond van de WSNP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is wel heel voorbarig nu. Een dwangakkoord is inderdaad een middel dat weigerachtige schuldeisers kan dwingen mee te werken. Maar zover ben je nog lang niet.

 

Je geeft aan dat ze medewerking weigeren. Waaraan? Er is nog geen enkel onderbouwd voorstel gedaan. Ik zou ook geen akkoord geven op iets waarvan er geen betrouwbare berekeningen zijn en er nog geen shv instantie bij betrokken is.

 

Zet eerst die stappen, dan komt het akkoord/niet akkoord en de verdere stappen vanzelf.

 

Danny

Nog lang niet? Dat lijkt me overdreven. Heb de afgelopen 5 maanden zelf onderhandeld met alle schuldeisers.

Heb daarbij onderbouwde voorstellen gedaan (heb uitgebreide berekeningen gemaakt van vrij te laten bedragen en wat er overblijft voor aflossing). Heb uitgebreid de situatie beschreven en mijn situatie aan schuldeisers uitgelegd.

Voor iedereen die nu meewerkte heb ik een veel hoger percentage aangeboden tegen finale kwijting als in het schuldhulpverleningstraject te verwachten is (is door externe persoon gefinancierd).

Ondertussen ook veel bedrijven die bedrag geaccepteerd hebben of schulden zelfs gewoon helemaal kwijtgescholden hebben of dat toegezegd hebben als minnelijke regeling doorgaat omdat ze zien hoe de situatie is. Zelfs de bank heeft me een klein bedrag kwijtgescholden vanwege de situatie.

 

De grote schuldeisers vragen vanwege hun interne richtlijnen echter om een schuldhulp organisatie.

 

En dan dus een handje vol met kleinere schuldeisers die gewoon aangeven dat ze er niks mee te maken hebben en ze gewoon 100% hun geld willen zien, ook ondanks dat (een deel van) de vordering betwist is. # daarvan gaven aan ook niet mee te zullen werken bij schuldhulpverlening.

 

Verder geen idee hoelang het traject voor minnelijke schulden akkoord zal duren, hoop dat dat redelijk snel gaat door al het voorwerk wat ik al gedaan heb en met 2 maanden afgesloten kan worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat lijkt mij een typische situatie voor wettelijk dwangakkoord op grond van de WSNP.

je hebt het over "op grond van de WSNP"

bedoel je dat je dan eerst WSNP in zal moeten gan voordat je toch nog een afkoop tegen finale kwijting kan afdwingen via de rechter?

En wordt daarna WSNP direct opgeheven of zelfs teruggedraaid?

WSNP is nu juist iets dat ik op alle mogelijke manieren probeer te voorkomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nog lang niet? Dat lijkt me overdreven. Heb de afgelopen 5 maanden zelf onderhandeld met alle schuldeisers.

Heb daarbij onderbouwde voorstellen gedaan (heb uitgebreide berekeningen gemaakt van vrij te laten bedragen en wat er overblijft voor aflossing). Heb uitgebreid de situatie beschreven en mijn situatie aan schuldeisers uitgelegd.

Voor iedereen die nu meewerkte heb ik een veel hoger percentage aangeboden tegen finale kwijting als in het schuldhulpverleningstraject te verwachten is (is door externe persoon gefinancierd).

Ondertussen ook veel bedrijven die bedrag geaccepteerd hebben of schulden zelfs gewoon helemaal kwijtgescholden hebben of dat toegezegd hebben als minnelijke regeling doorgaat omdat ze zien hoe de situatie is. Zelfs de bank heeft me een klein bedrag kwijtgescholden vanwege de situatie.

 

De grote schuldeisers vragen vanwege hun interne richtlijnen echter om een schuldhulp organisatie.

 

En dan dus een handje vol met kleinere schuldeisers die gewoon aangeven dat ze er niks mee te maken hebben en ze gewoon 100% hun geld willen zien, ook ondanks dat (een deel van) de vordering betwist is. # daarvan gaven aan ook niet mee te zullen werken bij schuldhulpverlening.

 

Verder geen idee hoelang het traject voor minnelijke schulden akkoord zal duren, hoop dat dat redelijk snel gaat door al het voorwerk wat ik al gedaan heb en met 2 maanden afgesloten kan worden.

 

 

Even het doemdenken aan.

 

Dit is inmiddels je 3e account hier, bij mij valt het kwartje nu. Als dat daadwerkelijk zo is dan post je nu met een dubbele pet op. In andere eerdere posts heb je het over een doorstart op een ander zijn naam met samenwerking van de huidige verhuurder die tevens als groothandel fungeert.

 

Met dat in gedachte vind ik het een smerige manier om de verhuurder/groothandel een groter deel van de afkoop te laten ontvangen aangezien je eerder vermelde dat de je een flexibel huurcontract had.

 

Doemdenken uit en bovenstaand klopt niet.

 

 

 

Nog lang niet? Dat lijkt me overdreven. Heb de afgelopen 5 maanden zelf onderhandeld met alle schuldeisers.

Heb daarbij onderbouwde voorstellen gedaan (heb uitgebreide berekeningen gemaakt van vrij te laten bedragen en wat er overblijft voor aflossing).

 

 

 

Verder geen idee hoelang het traject voor minnelijke schulden akkoord zal duren, hoop dat dat redelijk snel gaat door al het voorwerk wat ik al gedaan heb en met 2 maanden afgesloten kan worden.

 

Je zit er naast. Het traject wat jij gedaan hebt is zinloos geweest en zal geen enkele tijdwinst opleveren. De schuldhulpverlening zal zelfstandig het gehele traject gaan uitvoeren. Eerdere berekeningen, opgave van vorderingen en aanbiedingen zullen niet gebruikt worden. Zij dienen zelf uit eigen naam het gehele voortraject uit te voeren, inclusief al het werk wat jij gedaan hebt.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat bedoel je met 3de account?

 

Ik kan je wel vertellen dat ik geen flexibel huurcontract heb. heb gewoon voor langere periode getekend en blijkbaar kan de verhuurder de volledige huurtermijn als vordering indienen.

 

en neem aan dat er wel tijdswinst behaald kan worden, de berekeningen zullen nog wel eens opnieuw gedaan worden maar ik had vanaf internet al de berekeningsformulieren gebruikt zoals die voor vrij te laten bedragen gebruikt worden en die dus al eens naar de schuldeisers gestuurd.

 

Verder zijn er dus al heel veel schuldeisers weggevallen doordat die al kwijtgescholden hebben of welke ik al afgekocht heb in de afgelopen maanden.

Blijven er dus een aantal grote over die al een heel dossier hierover hebben en hebben aangegeven wel te willen meewerken maar even afwachten tot schuldhulpverlening zich meld met dat verzoek,

 

En verder dus een aantal die eigenlijk niet willen meewerken maar hopelijk ondertussen begrijpen dat dat de enige manier is om nog geld te krijgen. (meeste daarvan hebben ondertussen 1 of meerdere keren geprobeerd beslag te leggen (op bankrekeningen, op auto, op huisraad en op belastingtegoeden) maar weer tevergeefs vertrokken omdat er niks is waarop ze nog beslag kunnen leggen.

dus dossier bij iedereen is vrij ver opgebouwd en alle andere opties zijn geprobeerd dus kunnen redelijk snel ja of nee zeggen als voorstel van de schuldhulpverlening er ligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat bedoel je met 3de account?

 

 

 

Dat jij al eerder accounts gehad hebt op HL met dezelfde probleemsituaties.

 

 

 

 

en neem aan dat er wel tijdswinst behaald kan worden, de berekeningen zullen nog wel eens opnieuw gedaan worden maar ik had vanaf internet al de berekeningsformulieren gebruikt zoals die voor vrij te laten bedragen gebruikt worden en die dus al eens naar de schuldeisers gestuurd.

 

 

 

Nee, geen tijdswinst. Wat jij vooraf gedaan hebt is niet bruikbaar. Of je berekening nu klopt of niet. De meeste tijd gaat zitten in de verificatie en opstellen/verzenden/rondmaken sanering. Alles wat jij daarin hebt gedaan is onbruikbaar. De SHV dient dit zelfstandig te doen en mag niet uitgaan van info die jij verstrekt.

 

Al je werkzaamheden op dit gebied zijn dus onbruikbaar en zullen niet zorgen voor enige tijdswinst.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat bedoel je met 3de account?

 

Kwartjes vallen soms heel snel ;)

 

Heb zelf weinig ervaring of kennis van WSNP maar als ik jouw case zo lees denk ik dat dit voor jou toch de beste oplossing is.

Komt er eindelijk een eind aan een lange periode van plannen maken, doe het zelven, procedures voeren, nieuwe plannen voor een doorstart maken en zelf weer nieuwe voorstellen bedenken naar je schuldeisers.

 

Je bent al 5 maanden bezig en nog niets bereikt, de kans dat het je wel lukt zal steeds kleiner worden en de problemen steeds groter.

 

3 jaar op een houtje bijten is beroerd maar die periode is wel eindig en als het afgesloten is gaat de zon vanzelf weer schijnen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Het is niet alleen op een houtje bijten, maar ook je aan de regels van het juk van de WSNP houden. En gezien de insteek die TS lijkt te kiezen juist ten aanzien van regels vraag ik mij af of TS dat wel gaat redden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het zal verder wel.....

 

Maar hoezo zou ik niks bereikt hebben?

Ben zelfs nog geen 4 1/2 maand zelf bezig, heb mijn bedrijf vorige week officieel bij KVK uitgeschreven en heb reeds 70% van alle vorderingen onder de 1500 euro opgelost.

Zijn me kwijtgescholden of zijn afgekocht voor percentages tussen de 6 en 25% van het openstaande bedrag.

Verder met veel andere (grote) schuldeisers al principe overeenkomst voor afkoop tegen finale kwijting.

B.v. De huur, maakt verder niet meer uit of schuldhulp straks 10% of slechts 3% bied! die zal wel instemmen.

Gemeente heeft aangegeven in principe ook gewoon in te stemmen.

CVZ werkt meestal ook wel mee heb ik begrepen.

 

Dan is dus 90 a 95% van openstaande bedrag dus opgelost of zullen meewerken.

Blijft er een heel klein percentage over welke nog niet wil meewerken of nog besluit moet nemen.

 

Lijken me dus dat er flinke vorderingen gemaakt zijn in voortraject.

En waarom dus de WSNP in als ook zo opgelost kan worden?

Ik vraag me dus enkel af welke invloed die paar weigerachtige schuldeisers zullen hebben en welke mogelijkheden ik heb om die niet het geheel te laten mislukken ( nogal zonde als 5% van de schuld het oplossen van 95% van de schuld blokkeert)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het zal verder wel.....

 

Maar hoezo zou ik niks bereikt hebben?

Ben zelfs nog geen 4 1/2 maand zelf bezig, heb mijn bedrijf vorige week officieel bij KVK uitgeschreven en heb reeds 70% van alle vorderingen onder de 1500 euro opgelost.

Zijn me kwijtgescholden of zijn afgekocht voor percentages tussen de 6 en 25% van het openstaande bedrag.

Verder met veel andere (grote) schuldeisers al principe overeenkomst voor afkoop tegen finale kwijting.

B.v. De huur, maakt verder niet meer uit of schuldhulp straks 10% of slechts 3% bied! die zal wel instemmen.

Het probleem is dat voor een dwangakkoord een aanvraag WSNP gedaan moet worden, waarbij een aanbod wordt gedaan volgens NVVK model.

 

Door nu schulden af te lossen heb je het jezelf waarschijnlijk zelf moeilijker gemaakt, omdat je straks als je probeert een dwangakkoord te bereiken, het aantal weigerachtige schuldeisers relatief hoger is geworden.

 

Om een dwangakkoord te kunnen vragen moet je eerst door een NVVK instelling of een daarmee gelijkgestelde, zoals een advocaat, een NVVK conform voorstel doen. Wanneer op *dat* voorstel niet iedereen ingaat, kun je je WSNP aanvraag indienen en bij die aanvraag meteen een verzoek doen om voorafgaand aan de behandeling van je WSNP aanvraag een dwangakkoord op te leggen, omdat de weigerachtige schuldeisers geen redelijke grond hebben te weigeren.

 

(en zelfs kun je als het dwangakkoord afgewezen wordt, je WSNP aanvraag intrekken voor deze behandeld wordt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Degene die ik nu heb afgekocht hebben een (veel) hoger percentage gekregen als ze naar verwachting aangeboden krijgen bij aanbod via schuldhulpverlening of als ik WSNP in zou gaan.

 

degene die me wilden helpen/tegemoetkomen zijn nu in elkgeval "beloond" met hoger percentage vergoed van openstaande bedrag als degene die niet willen meewerken.

 

mod toelichting: oorspronkelijke bericht door TS verwijderd. Dit is een geciteerde quote en dus niet het volledige bericht

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Degene die ik nu heb afgekocht hebben een (veel) hoger percentage gekregen als ze naar verwachting aangeboden krijgen bij aanbod via schuldhulpverlening of als ik WSNP in zou gaan.

 

 

 

 

 

 

 

degene die me wilden helpen/tegemoetkomen zijn nu in elkgeval "beloond" met hoger percentage vergoed van openstaande bedrag als degene die niet willen meewerken.

 

 

 

 

En dus heb je nog meer je eigen ramen ingegooid. Zoals al vele malen gemeld in al je andere topics blijf je eigenwijs je eigen keuzes maken en adviezen negeren omdat ze je niet aanstaan. Je blijft zelf aankloten en dat gaat er voor zorgen, net als gemeld in je andere topics, dat je over 10 jaar nog bezig bent. Ook nu weer ga je steeds met tegenargumenten komen om maar niet in de WSNP te hoeven.

 

Je kan geen sanering opzetten met de ene partij 10% en de andere partij belonen met 30%. Zo werkt het niet en de afdeling shv zal je daarop wijzen. Zie je jezelf al zitten bij de rechter voor een dwangakkoord en die vindt stukken waaruit blijkt dat er schuldeisers zijn die een beter voorstel dan de rest hebben ontvangen?

 

Ik ben er klaar mee, geef in ieder geval tenminste aan wie je bent en wijs de rest op al je andere topics waarin je al deze adviezen al 2x gehad hebt.

 

Danny

Share this post


Link to post
Share on other sites

zolang als er geen schuldhulpverlening is mag ik onderhandelen met schuldeisers wat ik wil en afkopen wat ik wil lijkt me

 

 

mod toelichting: oorspronkelijke bericht door TS verwijderd. Dit is een geciteerde quote en dus niet het volledige bericht

Share this post


Link to post
Share on other sites

zolang als er geen schuldhulpverlening is mag ik onderhandelen met schuldeisers wat ik wil en afkopen wat ik wil lijkt me

Dat zie je verkeerd. Niet alleen is er dan sprake van bevoordeling van schuldeisers (Pauliana), maar ook ben je met een minnelijke regeling bezig die niet aan de regels voldoen, waardoor je opnieuw een regeling aan moeten gaan bieden als je toch van het wettelijk traject gebruik wil gaan maken.

Maar met jouw reactie sterk je mij vooral in het beeld dat jij het in de schuldsanering niet gaat redden, omdat je je niet aan de regels kunt of wilt houden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik snap het niet helemaal. Je hebt over een schuld waarvan 95% af betaald is. Zoals ik het nu zie kom je voor die paar duizend euro niet eens in aanmerking voor de schuldhulp verlening.

 

Of is het genoemde bedrag al die 5%?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic gesloten.

TS heeft Higherlevel verlaten, account is op verzoek geanonimiseerd ::)

 

Helaas heeft TS een aantal van zijn recente reacties (tot max 2 uur terug) gewist. Deze lege berichten zijn deels verwijderd en deels hersteld aan de hand van latere quotes

 

Jammer dat iemand zo afscheid neemt. Inmiddels geband.


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 221 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept