• 0

Hoe zit het nou met de BBZ regeling?

Vroeger konden (aspirant)ondernemers vanuit de bijstand gebruik maken van het Bijzonder Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Die regeling is veranderd en weer geactiveerd, maar ik snap er niks van.

zie http://home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?set_id=872&doctype_id=6

 

Kan iemand mij uitleggen wat de (potentiele) ondernemers hier aan hebben?

 

Groeten,

Nils

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hey Nils,

 

dit besluit is er als ondernemers tijdelijk geen inkomsten uit hun onderneming hebben en toch een inkomen hebben. Ook startende ondernemers kunnen er gebruik van maken om tijdens hun opstart periode inkomen te hebben. Echter verschilt de uitkering nog al per gemeente.

 

Bijv. in Etten-Leur geven ze de volgende eisen

bijstand voor zelfstandigen

 

 

Beschrijving

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. De mogelijkheden, voorwaarden, bijstandsvormen e.d. staan vermeld in de Algemene Bijstandswet (Abw) en in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 

Er zijn twee soorten uitkeringen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de ABW en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging 24 maanden). Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening tegen 6%. Voor starters is er een specifiek voortraject beschikbaar.

 

Zelfstandige

 

U bent een zelfstandige wanneer u:

 

Niet in loondienst bent, maar het inkomen verdient met een eigen bedrijf.

Tussen de 18 en 65 jaar oud bent.

Minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt (als partner meewerkt in het bedrijf dan is de verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige).

Voldoet aan de wettelijke eisen.

Uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd heeft (dus in bezit is van alle vergunningen en diploma's en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).

 

 

Categorieën

 

U kunt een beroep doen op de ABW en de Bbz wanneer u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:

 

Mensen die een eigen bedrijf willen beginnen.

Mensen met een eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben.

Mensen die het eigen bedrijf moeten beëindigen al dan niet wegens arbeidsongeschiktheid.

Mensen van 55 jaar en ouder die minstens 10 jaar een eigen bedrijf hebben en een inkomen hebben dat duurzaam lager is dan het sociaal minimum.

 

Levert dit wat duidelijkheid?

 

Gr Iceman

Link naar reactie
 • 0

Beste Iceman,

 

Je wilt dus zeggen dat als ik besluit om door te zetten samen met die vriend van me (lees https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=7050;start=0#lastPost ) dat wij eventueel voor de starters periode in aanmerking kunnen komen voor de ABW ?

 

Je moet je voorstellen dat je aan het begin nog nauwelijks inkomen hebt en dat je eigenlijk elke verdiende euro weer terug wilt stoppen in het bedrijf. Het helpt dat ontzettend natuurlijk als je een ABW uitkering ontvangt en daar tijdelijk van gaat leven om zo elke verdiende euro terug te pompen in je nieuwe bedrijf.

 

Het klinkt mij een beetje te makkelijk in de oren. Graag jouw reactie of mensen die een bedrijf gestart zijn met een dergelijke uitkering.

 

Alvast bedankt !

Link naar reactie
 • 0

De regeling is er om uitstroom van uitkeringsgerechtigden te kunnen bevorderen, daarom moeten hun een goede indruk hebben dat jouw ondernemingsplan ook daadwerkelijk levensvatbaar is.

 

Hoever de SZW-afdelingen gaan met de wat meer risicovolle plannen weet ik niet, maar ik heb zelf een vermoeden dat ze daar niet echt happig op zullen zijn.

 

Verder krijg je een deskundige toegewezen, die toezicht gaat houden op de centjes geleend via de SZW-afdeling. Jij mag dan precies doen zoals zij het graag willen zien. Doe je dat dus niet, dan kun je te horen krijgen dat ze het traject met jou niet wensen voor te zetten, waarna het geleende kapitaal direct wordt teruggevorderd of een regeling wordt getroffen hoe zo snel mogelijk alles terug te betalen.

 

Hoewel je natuurlijk zelf ondernemer zult zijn, proberen de deskundigen jou zonodig bij te sturen. Dit kan voor sommigen een uitkomst zijn, maar voor anderen ook een belemmering (als je het zelf meestal beter weet). Ikzelf heb zo'n vermoeden dat de gemeente alleen wil dat je zo snel mogelijk winst gaat maken, in iedergeval net boven het bijstandsniveau, zodat deze uitkering daarna voor jou niet langer benodigd is.

 

Wanneer jij meer denkt aan een strategie om meer winst op langere termijn te gaan maken (veel investeren), en misschien wel langer van de BBZ afhankelijk zult zijn, dan weet ik niet of je ze mee of tegen krijgt.

 

Wanneer het jaar om is, wordt gekeken hoeveel winst jij hebt gemaakt.

 

De netto winst minus een (jaarlijks wisselend) percentage belastingforfait wordt, samen met overige inkomsten, afgetrokken van het geldende bijstandsbedrag. De uitkomst is het bedrag waarop je recht hebt. Als je meer ontvangen hebt dan dit bedrag dan moet je de teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Waar je recht op had, mag je dan houden.

 

Conclussie die je hieruit kunt trekken: maak wanneer jij kunt leven van de BBZ-periodieke uitkering, zoveel mogelijk (nuttige) bedrijfskosten, anders wordt het weggestreept tegen de door jouw ontvangen uitkering.

 

Dit ligt anders wanneer de door jouw geschatte winst zowieso boven het bijstandsniveau in het startjaar uit gaat komen.

 

Ik kan zo gauw op internet weinig vinden over ervaringen met de BBZ, behalve een bericht van iemand zonder 'ondernemers-ervaring' die ermee bezig was.

 

In mijn geval wil ik ook eens kijken in hoeverre de BBZ wat voor mij kan gaan betekenen. Alleen treuzelt de gemeente over een aantal beslissingen, waardoor ik zelf nog niet hiermee verder kan.

Link naar reactie
 • 0

Ofschoon het een oud "draadje" is, toch maar even een reactie gezien de recente reactie van Tipman.

 

1. De BBZ heeft een vangnet-functie, daar bedoel ik mee te zeggen dat wanneer je echt nergens meer terecht kunt voor een financiering/ondersteuning in je levensonderhoud, je een aanvraag voor BBZ zou kunnen doen.

 

2. De toetsing van de aanvraag wordt gedaan door een extern bureau. Gekeken wordt naar de haalbaarheid en of de activiteit kan gaan voorzien in het levensonderhoud. Er wordt ook sterk gekeken naar de persoon, heeft hij voldoende kwaliteiten.

 

3. Het is dus geen kwestie van "even het geld regelen via de BBZ".

 

Op 1 september heb ik voor een client een aanvraag BBZ gedaan. Het voorbereidingskrediet van 1600 euro heeft hij na het nodige papierwerk en de nodige aanvullende "telefonische onderbouwing" na ongeveer 1 maand ontvangen.

 

Voor het "starterskrediet" is vervolgens begin november een medewerker van het IMK bij mijn client geweest voor een persoonlijk gesprek en inzage in de boekhouding. De medewerker heeft in dit geval zelfs het advies uitgebracht het te lenen bedrag te VERHOGEN tot een bedrag van 10000 euro zodat er meteen een paar extra investeringen gedaan konden worden. Vorige week heeft hij het rapport hierover ontvangen. In dit geval is er dus een positieve toetsing.

 

Afgelopen week heeft de ambtenaar van gemeente contact opgenomen om nogmaals navraag te doen (hoezo is het bedrag opgehoogd???) Na wederom wat telefonische onderbouwing is ook de ambtenaar nu bereid de stukken op te stellen en zal mijn client, onder voorwaarden, de financiering krijgen. Wij streven ernaar om het geld 1 december op de bankrekening te hebben.

 

Doorlooptijd zou dan totaal 3 maanden zijn.

 

Moraal van dit verhaal: als je in de gelegenheid bent om op een snellere, andere manier aan geld te komen, laat dan de BBZ regeling links liggen.

 

Heb je geen andere keus, besef dan dat je de wereld van de bureaucratie binnengaat. Wanneer je voldoende geduld en kennis hebt, zijn er dan mogelijkheden. Ontbreekt het je aan een van deze twee kwaliteiten laat je dan helpen door bijvoorbeeld een startersadviesbureau. Er zijn er genoeg verspreid over het land.

 

Veel succes. Ard

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bureaucratie of egotripperij???

 

Update over een BBZ aanvraag ....

 

De ambtenaar weigert vooralsnog het volledige bedrag (wat geadviseerd is door HUN eigen ingeschakelde bureau) te lenen aan mijn client. Hij zal zich vooralsnog tevreden moeten stellen met de helft. De rest kan eventueel over 4 maanden bijgeleend worden onder nader te stellen voorwaarden ....

 

Het is maar goed dat mijn client beschikt over voldoende haren op zijn hoofd en dat ze al grijs van kleur zijn ... je zou er toch werkelijk je haren van uit je hoofd trekken ...

 

Er is een ontwikkeling gaande om de uitvoering van de BBZ te "regionaliseren", in de kern lijkt dat een aardig plan, bundelen van expertise etc. In dit geval betekent het dus het omgekeerde .... voor diverse gemeenten in mijn werkgebied ben ik aangewezen op dit loket ... het komt de voortgang en slagkracht in mijn praktijk natuurlijk niet ten goede ...

 

Gelukkig zijn er ook nog gemeenten die hun eigen koers varen ... Ik hoop snel een meer positieve ervaring op te doen met de BBZ regeling ...

 

Succes met de bureaucratie!!! Groeten Ard

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

3 jaar geleden (2003) heb ik in mijn ondernemersplan geschreven dat de economie aan zou trekken. Maar volgens het IMK was dat niet zo. Kijk die Nijrode gladjakkers moeten het altijd beter weten.

 

Hoe herkenbaar ;D

Mijn plan werd destijds door 2 pipo's van het IMK compleet de grond in geboord. Het werd in NL niet gedaan, dus was er geen markt voor. (ook 3 jaar terug)

Nu struikel je over de aandacht die er voor het onderwerp is.

 

En wat ik helemaal erg vond, was dat de 2 heren echt seksistisch waren.

Link naar reactie
 • 0

Maar is het niet een kenmerk van een ondernemer dat ie niet opgeeft als anderen niet in hem geloven?

 

Tuurlijk zitten er grenzen aan wat je in je eentje kunt bereiken, maar die grenzen liggen vaak veeeeel verder als je zelf voor mogelijk houd. Die mensen van IMK en andere bureaus zijn geen ondernemers, en hebben vaak hun kennis van de markt uit boeken en ideeen die ze zelf hebben...dus of dat nou de beste raadgevers zijn? ;)

Link naar reactie
 • 0

Maar is het niet een kenmerk van een ondernemer dat ie niet opgeeft als anderen niet in hem geloven?

 

Precies DLA, het is belangrijk dat je bij ondernemen je eigen doel en daarmee ook je eigen koers goed voor ogen houdt. De rest, of het dan gaat om een toetsing door bijvoorbeeld IMK ingeval van een BBZ aanvraag of een financieringsaanvraag bij een bepaalde bank of een verkoopgesprek .... het blijven middelen om bij dat doel te komen.

 

Ondernemen is geen ABC-tje, dat maakt het moeilijk maar daarmee ook interessant en uitdagend.

 

Succes!!!! Ard

Link naar reactie
 • 0

vraag:

 

Bedrijf zit met schulden en directie is bezig met BBZ regeling.. Hoe zit dat dan met de werknemers die hij in dienst heeft (achterstallig loon van 3 maanden van de werknemers)

 

Beste,

 

De BBZ regeling is een regeling die veel tijd kost en het is nog maar te bezien of die tot een goed resultaat lijdt. :-\ Mijn ervaringen met de regeling is dat het een zeer goed lopend bedrijf moet zijn, voldoen de orders moet hebben en in het verleden goed geboerd heeft. Is dat niet het geval dan zou ik de schade beperken door elders een baan te gaan zoeken. Nu is het de schade nog 3 maanden, straks 6 maanden, enz., enz..

 

Mijn praktijk ervaring (en met mij nog 7 andere gevallen die met BBZ te maken hebben gehad) is over het algemeen dat een bedrijf de grond in geschreven wordt. >:( Zeker de kleine 1 manszaakjes, die geen jurist of deskundige kunnen inhuren. :-\

 

Ik heb nu ca. 5 jaar ervaring met de regeling die in 2004 z'n beetje begon. Daar naast zie ook hoe collega ondernemers met de regeling in de weer waren en zijn geweest. Achteraf kan ik zeggen dat ik er spijt van heb gehad dat ik er aan begonnen ben. Het is tijd rovend, kost geld, en kost veel persoolijke energie en ergenis. Het is ook zo dat de rapporten in negative zin kunnen worden gebruikt in andere zaken.

 

Zeker het IMK is een huis leverancier van de gemeenten.(onhafhankelijkheid ???) De rapport schrijvers zijn vooral theoretische schrijvers. Een tegen rapport wil (wel gebaseerd op feiten ook al ben je de opdrachtgever!) wel eens een positive wending geven. De handel in het schrijven van rapporten is zeker als alle gemeenten die vanuit Den Haag al te horen krijgen dat ze de opdracht bij het IMK kunnen onderbrengen groot. Een betere opdrachtgever kan je je als bedrijf, IMK dus, niet wensen. De rapporten zijn ca. 2 tot 3 duizend euro waard, reken dat maar eens uit wat dat voor omzet betekend. IMK heeft dus aan de gemeenten een grote klant.

 

Dat je zelfs je "charme" als insteek moet zetten om tot een positief resultaat moet leiden zegt ook al genoeg, al zal ik het woord "omkoping" maar achter wegen laten. Ik ken wel een geval dat iemand met 2 bedrijven, voor elk bedrijf voor meer dan € 50.000 heeft los gekregen, en een omzet genereerd die niet afkomstig zijn opdrachten maar van subsidies. Laat ik de waarde van de vaste activa maar even achter wegen. Want ik zet wel vraag tekens bij de tot stand koming van het pand recht ???. Dat er lieden zijn die deze regeling misbruiken zal er alleen maar toeleiden dat de goede en de eerlijke mensen die op een normale manier hun brood willen verdienen het slachtoffer worden.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Op de homepage HL staat Tipman genoteerd op 8 november 2008, hier is zijn laatste commentaar van 4 januari 2008.

 

Heb je inderdaad een nieuwe bijdrage op 8 november 2008 gepost, of is de machine op hol?

 

Tipman citeert de reactie van oppie53 van 4 januari 2008, 17:06, zijn laatste bijdrage is van 8 November. Met zoveel reacties is het wellicht handig als je je even verdiept in de YABBC codes Karel. Zie de buttons boven elk bericht wat je schrijft, voor de een na laatste (quote).

 

Link naar reactie
 • 0

Nee hoor heb dat wel gedaan omdat ik heel toevallig de situatie zag. En wellicht dat door mijn 4 jaar evaring met de regeling (ook positief hoor :)) er mensen er wat aan hebben. Zelf heb ik er spijt van dat ik er aan begonnen ben. Maar ook mijn situatie die je eigelijk niet eens in een film senario kan verzinnen is mij overkomen en zit ik de diepe shit.

 

Achteraf had ik het beter niet kunnen doen. Maar das altijd zo van had ik maar dit of dat. Ook al bouw je voor jezelf zekerheden in, helaas is totaal niets zeker in deze wereld. ???

 

Kortom ook al lijkt de toekomst heel erg positief, als iemand de paraplu weg trekt, en natuurlijk als het gaat regenen, zoals banken dat ook doen, er kan je in de problemen komen.

 

Hier heeft de dood van een belangrijke opdrachtgever mee te maken, maar sterker nog dat ie er zelf voor gekozen heeft. Sommige mensen hebben kunnen verborgen problemen hebben, ook al zie je ze 3 a 4 x per week. :'(

 

Dat ik na amper vanuit de bijstand doorgestart ben en na het bovenstaande waar ik totaal geen macht heb over gehad, en na 12 maanden in eenkeer niet meer levensvatbaar ben vind ik op zijn zacht gezegt erg creu. :-\

 

Mijn opdrachtgever vond zich zelf niet meer levensvatbaar, nu vindt daardoor het IMK mijn bedrijf niet meer levensvatbaar, wellicht dat ik eens moet gaan na denken of ik zelf nog wel levensvatbaar ben :'(

Link naar reactie
 • 0

Je hebt gelijk, ik heb met mijn neus gekeken, wat zijn overigens YABBC codes?

 

Op http://www.usconstitution.net/constmacros.html staat een uitleg. YABBC zijn een soort van HTML tags die je kan gebruiken om je berichten een beetje op te maken. Als je een bericht typt dan zie je bovenaan een aantal buttons. Met de witte tekstbalon citeer je de tekst van iemand anders, zoals ik hierboven jouw tekst citeer. Als je op het knopje citeren klikt bij een bericht neemt hij automatisch de goede tekst mee, wel moet je meestal de tekst een beetje inkorten. Let goed op waar de codes precies staan, anders ziet je bericht er soms raar uit.

 

Edit: Nederlanse link: http://www.eetstoornis.net/yabbse/index.php?topic=10060.0

Link naar reactie
 • 0

Mijn opdrachtgever vond zich zelf niet meer levensvatbaar, nu vindt daardoor het IMK mijn bedrijf niet meer levensvatbaar, wellicht dat ik eens moet gaan na denken of ik zelf nog wel levensvatbaar ben

 

Verd... Tipman,.... nu proberen we hier met een grote groep mensen elkaar (Down, Maarten(de keukenman), A3n enz.) omhoog te peppen, kom je met zo'n opmerking...

 

Kom op kerel (?) lees ons en ga mee ! Ook wij kennen die gevoelens al te goed, jammer genoeg...

Je bent niet alleen, ga ervoor...OK ? :-\

 

Marcel

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 156 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.