• 0

Verplichting tot verkoop van producten via fysieke winkel /haarsalon

Hallo medeondernemers. Ik verkoop sinds kort 1 product voor het haar via een webshop. Hier sta ik ook voor ingeschreven bij de KvK en het product schaf ik aan via een groothandel in Nederland.

Nu is het een amerikaans product en de tussenpersoon van het product (dus niet de groothandel waar ik het koop) heeft mij benaderd met de vraag of ik het product via een kapsalon verkoop of alleen via mijn webshop. Ik heb nog niet geantwoord, maar ik denk dat zij zal zeggen dat ik het product niet alleen via een webshop mag verkopen. Mag dit van mij geeist worden?

Met andere woorden: mag het mij verboden worden een product alleen via mijn webshop te verkopen? Alvast bedankt.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

@Tientalenten,

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

Met andere woorden: mag het mij verboden worden een product alleen via mijn webshop te verkopen?

Nee, dat mag niet.

 

Maar het zou wel kunnen dat de groothandel vervolgens niet meer aan jou mag leveren van de fabrikant op grond van hun distributieovereenkomst.

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0
bedankt voor het welkom, en bedankt voor je antwoord.

Graag gedaan :)

 

Dan denk ik dat ik mijn groothandel maar eens ga voorbereiden.

 

Waarop? Het is nu nog "een mogelijke" optie.

 

Ik zou nu gewoon de vraag van de tussenpersoon beantwoorden - of juist niet : je bent ook niet verplicht om deze vraag zomaar te antwoorden: het is immers bedrijfsgevoelige informatie en je hebt geen contractuele verhouding met het merk zelf (zo te lezen)

 

Lijkt me niet meer dan billijk dat de tussenpersoon eerst toelicht waarom hij/zij deze vraag stelt.

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 1

Ik ben nog niet zo zeker dat het niet mag. Juist bij kappersartikelen kan de fabrikant gebaad zijn bij controle over het distributienetwerk. Volgens mij mag die in de verkoopovereenkomst eisen dat de verkoper minimaal 1 fysieke winkel heeft:

 

Zo kan de leverancier in het kader van de groepsvrijstelling bijvoorbeeld van zijn distributeurs verlangen dat zij één of meer fysieke winkels of showrooms hebben als voorwaarde om lid van zijn distributiesysteem te worden.
bron (richtsnoeren EU verticale beperking)

 

De vraag is dus of de groothandel, want die is partij in deze, deze (mogelijke) eis om klant te worden heeft gecommuniceerd. Als dat niet het geval is lijkt het eerder op een mogelijk probleem dat de merkhouder heeft met deze specifieke groothandel en een onderzoek aan het instellen is. Daar hoeft TS niet aan mee te werken lijkt me en die kan erop wijzen dat ze in feite niets te maken heeft met de vraagsteller en dat de informatie over de bedrijfsvoering niet openbaar is of hoeft te worden gemaakt.

 

Link naar reactie
 • 0

Gebruik je de merknaam op enige wijze als handelsnaam of domeinnaam? Wat versta je precies onder een tussenpersoon van het product? Ennuh... vrijwel iedereen kent wel een kapper waar je artikelen op de plank mag zetten.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

De groothandel heeft mij niet gemeld dat ik een fysieke winkel nodig heb. Sterker nog, ik kan bij 2 groothandels het product bestellen, en geen van beiden heeft dat aan mij gemeld.

Ik gebruik de merknaam wel (gedeeltelijk) in mijn domeinnaam.

Is het nuttig als ik mijn domeinnaam en het product hier vermeld, zodat jullie kunnen kijken?

 

Link naar reactie
 • 0

De groothandel heeft mij niet gemeld dat ik een fysieke winkel nodig heb. Sterker nog, ik kan bij 2 groothandels het product bestellen, en geen van beiden heeft dat aan mij gemeld.

Ik gebruik de merknaam wel (gedeeltelijk) in mijn domeinnaam.

Is het nuttig als ik mijn domeinnaam en het product hier vermeld, zodat jullie kunnen kijken?

 

 

Zou dat zeker niet doen. Eventueel kan je wel een mail sturen naar een of meer leden. Persoonlijk zie ik de relevantie niet zo. De merkhouder zou eisen kunnen stellen aan het gebruik van zijn merk in een domeinnaam als er bijvoorbeeld reputatieschade dreigt en hij kan bij de verkoop eisen stellen aan de verkoper (zie boven) maar als 2 groothandels het merk zonder restricties aan iedereen verkopen heeft de merkhouder weinig te eisen lijkt me. Hij zal zelf de zaak anders moeten organiseren en wellicht treft hij daar voorbereidingen toe of onderzoekt daartoe de mogelijkheden.

 

Link naar reactie
 • 0

Niet hier online vermelden, maar ik gok dat de tussenpersoon jouw leveringen probeert te staken. En voor domeinnamen met merken zijn merkhouders en importeurs/distribiteurs vaak erg gevoelig. Concurrenten ook trouwens.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Nee, dat mag niet.

Gevaarlijk stellig.

 

Het is nogal een warboel van regels en interpretaties, die mededinging. Met name Vertikal-GVO's zijn een struikelblok, zoals Hans al opmerkte.

 

Kijk eens bij Choice in eCommerce. En wat de Europese Commissie recent publiceerde.

 

Manufacturers also increasingly use contractual sales restrictions in their distribution agreements. The report finds that:

 

- over two in five retailers face some form of price recommendation or price restriction from manufacturers;

- almost one in five retailers are contractually restricted from selling on online marketplaces;

- almost one in ten retailers are contractually restricted from submitting offers to price comparison web sites;

- over one in ten retailers report that their suppliers impose contractual restrictions on cross-border sales.

 

All these types of contractual sales restrictions may, under certain circumstances, make cross-border shopping or online shopping in general more difficult and ultimately harm consumers by preventing them from benefiting from greater choice and lower prices in e-commerce.

 

Klagen bij de ACM of naar de rechter stappen heeft niet zoveel zin. Jurisprudentie en handhaving zwabberen alle kanten op, bevestigt ook een ter zake kundige advocaat.

 

Naast algemene informatie over verticale overeenkomsten en wat illustratieve scenario’s, komt er geen echt duidelijke handhavingsstrategie naar voren. Wat zijn nu de concrete stappen die ACM gaat zetten? De publicatie van ACM voegt weinig toe aan wat er al (on)bekend is over verticale restricties. En voor een potentiele klager wordt het een enorme klus.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Je koopt een product dat binnen de EER wordt verhandeld via een groothandel die het van de merkhouder inkoopt, dus jij doet niks verkeerd.

 

Het kan zijn dat de merkhouder extra voorwaarden stelt, maar dat moet die groothandel dan aan zijn afnemers doorgeven. Dat is de enige partij met wie jij een overeenkomst hebt, dus je hoeft geen verantwoording af te leggen aan andere partijen. Je hoeft niet eens te vertellen waar jij inkoopt. Je kunt gewoon volstaan met te stellen dat je het product rechtmatig inkoopt bij een leverancier binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Over het gebruik van de merknaam in de naam van je webshop kan apart gehaggel ontstaan. Uitgangspunt is dat je voor een product dat je legaal inkoopt ook reclame mag maken op grond van uitputting van het merkrecht. Maar de rechtspraak zwabbert ook daar een beetje.

 

Laat je door een agent niet intimideren. ;)

 

Het opleggen van een adviesprijs is trouwens ook in strijd met het mededingingsrecht. ::)

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

Het opleggen van een adviesprijs is trouwens ook in strijd met het mededingingsrecht. ::)

 

 

Hier ben ik speciaal over gebeld door de groothandel. Hij gaf aan dat ik in principe zelf mijn prijs kan bepalen, maar als dat ver afwijkt van de adviesprijs zou het hem verboden worden nog aan mij te leveren.

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat er eerlijk gezegd één urgentie of keuze is (zowel wat betreft het verkoop als fotomateriaal-topic): met een one-product-webshop waar gevaar in toelevering dreigt, zou je je zo onopvallend mogelijk kunnen gaan bewegen of als alternatief jezelf moeten gaan verkopen als waardevolle promotiemedewerker, beurswerker of blogger. Dat is natuurlijk best een dilemma als je afhankelijk bent van de huidige omzet, terwijl je macht (en reservemiddelen) in de voortbrengingsketen waarschijnlijk gering is.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Aan de ene kant heb je vrij verkeer van goederen (geen beperking van de mededinging) en aan de andere kant heb je een opstapeling van gevestigde belangen die vrijhandel willen beperken.

 

Het algemeen principe (vrije mededinging) is uitgewerkt in allerlei wetten en regelingen, zoals bv de first sale doctrine die stelt dat de rechten van een merkeigenaar uitgeput oftewel exhausted zijn nadat het product op de markt gebracht is.

 

Daar wordt uiteraard met veel kracht tegen ge-aggeerd door merkeigenaren, met als gevolg dat wetten en regels een gatenkaas worden met talloze uitzonderingen. De laatste jaren spitst zich dat gevecht toe op webverkoop, zie ook deze duidelijke uitleg van Mr. M.A. de Jong (citaten uit dat stuk afkomstig).

 

In principe is verkoop online gewoon rechtmatig, maar merkeigenaren (en in hun verlengde ook agenten en grossiers) hebben een hele truccendoos om websellers het leven zuur te maken. Je moet stevig in je schoenen staan, wil je daartegen in het geweer komen.

 

Onder verticale prijsbinding kan ook worden begrepen de situatie dat een leverancier de relatie met een internetverkoper beëindigt onder druk van reguliere winkeliers die ontevreden zijn over de lage internetverkoopprijzen. Deze situatie heeft in Nederland al twee keer geleid tot vergaand ingrijpen door de rechter, omdat dit werd geacht strijdig te zijn met het mededingingsrecht.

 

Het ene geval betrof fietsenfabrikant Batavus, die door vakhandelaren onder druk werd gezet om niet meer te leveren aan een internetverkoper. Het andere geval betrof beddenfabrikant Eastborn, die, in afstemming met dealers met alleen een fysieke winkel, de leveringsrelatie met een hybride dealer had beëindigd.

 

In beide zaken werd de beëindiging van de leveringsrelatie met als doel een bepaald prijsniveau in de markt te houden, gezien als een vorm van indirecte verticale prijsbinding, ook al was er contractueel geen verkoopprijs voorgeschreven. De beëindiging werd daardoor aangemerkt als een hardcore mededingingsbeperking. Op grond daarvan moest de opzegging als nietig worden beschouwd en diende de leveringsrelatie te worden hersteld.

 

Met name pure players krijgen het te verduren, want het huidige mededingingsbeleid van de EC staat toe dat merkeigenaren levering weigeren aan webwinkels die geen fysiek verkooppunt hebben. Dan snap je nu ook waarom veel webwinkels alsnog een winkeltje openen.

 

Leveringsweigering kan inhouden dat de leverancier weigert de internetverkoper te leveren of hem een dealerschap toe te kennen. Dit kan zijn omdat de internetverkoper te lage prijzen hanteert, maar ook omdat hij niet beschikt over een showroom of niet voldoet aan andere kwalitatieve eisen. Bij internetverkopers die reeds een contractuele relatie met de leverancier hebben, kunnen dit voor de leverancier redenen zijn om de relatie te beëindigen.

 

Uit de richtsnoeren (inzake verticale beperkingen) kan worden afgeleid dat het is toegestaan om pure internetverkopers te weren. De Commissie stelt immers dat van de afnemer kan worden verlangd dat hij ten minste een bepaalde hoeveelheid producten offline verkoopt, wat pure internetverkopers uitsluit. Daarnaast is ook de NMa is van mening dat een leveringsweigering op zich niet verboden is.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 1

Tja.

 

Ik ben in beeld bij de producent, dus me onopvallend bewegen is geen optie meer. Bovendien staakt dan de toevoer van klanten.

Dus zal ik me netjes en vriendelijk opstellen en zo hopen dat ze verder geen aanleiding zien om het mij moeilijk te maken.

 

Jammer dat ze de groothandel dus kennelijk wel onder druk kunnen / mogen zetten om niet aan mij te leveren omdat ik alleen een webshop heb en geen fysieke winkel.

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat ze de groothandel dus kennelijk wel onder druk kunnen / mogen zetten om niet aan mij te leveren omdat ik alleen een webshop heb en geen fysieke winkel.

 

Yep, maar dat is vaak niet (alleen) "druk zetten" maar het handhaven van een - blijkbaar - legitiem onderdeel van een distributie-overeenkomst.

 

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 166 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.