• 0

Licentieovereenkomst.

Ik heb een vraag over een licentieovereenkomst. In 2012 zijn wij failliet verklaart. Een derde (distributeur voor verkoop van Dvd's) heeft de licentieovereenkomst gesloten in 2010 (tussen hem en onze toen nog niet failliete BV) van de curator overgenomen. Dit betreft een licentieovereenkomst voor vijf jaar en zou lopen tot november 2015. Nu worden de Dvd's nog steeds door die distributeur verkocht. Ik verbaas mij daarover temeer hij mij in 2015 al had benadert voor het verlengen van de licentieovereenkomst, die dus in november 2015 af zou lopen. Ik neem aan dat deze distributeur zich te houden heeft aan wat er in de licentieovereenkomst staat en de Dvd's vanaf november 2015 niet meer had mogen verkopen. Wie o wie kan mij hier een antwoord op geven. Heb Google helemaal overhoop gehaald, maar ik kan hier niets over vinden.

 

Dank voor de eventuele reacties.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Ja, dat WAS de situatie.

Hoe is de situatie na het faillissement?

Wie heeft de rechten over de Dvd's gekregen?

 

Ik mag aannemen dat de curator dat wel geregeld heeft.

Bij faillissement van een bedrijf, vallen auteursrechten in de boedel en worden deze doorverkocht door de curator.

Link naar reactie
 • 0

Wat je bedoel je met: Dan lijkt het me dat hij nu een licentie bij de distributeur zou moeten afnemen? En waarom het mij boeit? Ik wil na het overlijden van mijn man weer verder met de Dvd verkoop, maar dan met een andere distributeur en het kan niet zo zijn dat hij nog steeds gelden verdient aan de Dvd's als hij de Dvd's niet meer mag verkopen. Dan zou het recht weer aan mij vervallen.

Daarom is het voor mij belangrijk om dit te weten en de curator wil hier geen uitspraak over doen. Voor mij een reden om het hier aan de orde te brengen en de vraag te stellen in de hoop dat iemand mij hier een antwoord op kan geven. Dan kan ik eventuele stappen tegen deze distributeur ondernemen.

Link naar reactie
 • 0

Ik wil na het overlijden van mijn man weer verder met de Dvd verkoop, maar dan met een andere distributeur en het kan niet zo zijn dat hij nog steeds gelden verdient aan de Dvd's als hij de Dvd's niet meer mag verkopen. Dan zou het recht weer aan mij vervallen.

Dat zou de curator moeten bepalen. Ik neem aan dat de rechten niet op persoon waren maar op bedrijf. En dan kan het goed zijn dat de curator de rechten dus in de boedel verkocht heeft. Die vervallen niet automatisch naar jou.

 

Daarom is het voor mij belangrijk om dit te weten en de curator wil hier geen uitspraak over doen.

Heb je helemaal niets gekregen (op papier) wat de verkochte boedel allemaal inhield?

 

Dan kan ik eventuele stappen tegen deze distributeur ondernemen.

Dat is aan de gerechtelijke rechthebbende. Alleen dus raar dat je niet kunt achterhalen wie dat nu is.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik dacht dat je vorige bedrijf een licentie van een distributeur had, en op jouw beurt weer een licentie aan die derde gaf - 'derde' impliceert namelijk een 'eerste' en 'tweede', en dat leek me respectievelijk de eigenaar van de rechten (die ik bedoelde met distributeur in mijn vorige post) en het failliete bedrijf.

 

Dus wat nu nog duister is: wie heeft de rechten van die DVD's?

 

Link naar reactie
 • 0

De curator laat daar niets over los. En nee ik heb niets op papier gekregen wat de verkochte boedel allemaal inhield. En het gaat mij met name om de licentieovereenkomst die in november 2015 af zou lopen. Tot die tijd mocht de distributeur de Dvd's verkopen zodat we na november 2015 konden kijken of we een vervolg, door een nieuwe licentieovereenkomst, aan de verkopen van de distributeur zouden geven.

 

Link naar reactie
 • 0

Als het licentieovereenkomst is zoals het staat en dat gehandhaafd (dus tot november 2015) moet blijven dan heeft de distributeur dus geen recht meer om de Dvd's te verkopen en daardoor ook geen rechten meer op de Dvd's. Dan zouden de rechten weer aan mij vervallen.

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat je hiervoor een advocaat die gespecialiseerd is in auteursrecht in de hand moet nemen.

 

Ik begrijp n.l. dat auteursrecht niet altijd in de boedel vallen/vielen (voor 2015). Ook afhankelijk van of het een B.V. of eenmanszaak was. Tevens zou die advocaat ook misschien meer los kunnen krijgen bij de curator.

 

En nadat die advocaat het een en ander heeft vastgesteld kan die ook direct de distributeur aanpakken indien nodig :D

 

Link naar reactie
 • 0

Nog even een vraag... gaat het om hetzelfde geval als waar je hier over post:

https://www.higherlevel.nl/forum/innovatieve-nieuwe-ideeen/intellectueel-eigendomsrecht-en-productbescherming/failliet-verklaard-door-het-niet-betalen-distributeur-op-een-derdenbeslag--550439

 

Daar staat toch ook al dat een advocaat heeft nagezocht dat de rechten van de Dvd aan de distributeur verkocht zijn?

 

Ik begreep alleen de royalty's niet die jullie zouden moeten betalen?? en waardoor je failliet gegaan bent.

 

Maar als jullie zelf Dvd/video gemaakt hebben in een Vof valt volgens mij het auteursrecht van die video nog steeds aan jullie/jou. Tenzij die overgedragen zijn.

 

Maar er kunnen meerdere dingen spelen. Vandaar dat ik denk dat je dit nu eens en voor altijd gewoon even uit moet laten zoeken en dat werkt niet door hier een "halve" vraag zonder achtergrond te stellen op een forum. Daar zul je toch echt een advocaat (met o.a. verstand van auteursrecht) naar moeten laten kijken.

 

Er lijkt mij in ieder geval meer aan de hand dan een distributeur die na de licentieovereenkomst die Dvd blijft verkopen, lezend in dat topic.

Link naar reactie
 • 0

Klopt Rik99, maar als een curator een licentieovereenkomst overdraagt waarin bepaalde voorwaarden staan moet de degene die de licentieovereenkomst heeft opgekocht zich toch houden aan dat wat er in een overeenkomst overeen is gekomen? Dus lijkt het mij dat deze distributeur zoals in de overeenkomst is overeen gekomen de Dvd's tot november 2015 verkopen en daarna niet meer. Waarom koop je anders een overeenkomst over van de curator. Of zie ik het nu verkeerd.

Link naar reactie
 • 0
Of zie ik het nu verkeerd.
Daarvoor heb je nog onvoldoende informatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de licentienemer (de distributeur) de rechten via de curator heeft overgenomen van de licentiegever (jouw failliete bedrijf). Best belangrijk dus om te weten of de rechten nu bij jou liggen of niet. Dat de curator je niet wil vertellen wie de rechten heeft overgenomen, zou kunnen impliceren dat ze inderdaad niet naar jou zijn teruggevallen, maar verkocht. Wellicht moet je de vraag anders stellen aan de curator en bijvoorbeeld vragen op grond waarvan hij denkt dat de rechten bij het failliete bedrijf lagen en niet bij de auteur.
Link naar reactie
 • 0

De licentieovereenkomst is niet overgedragen. Die bleef gewoon bestaan. De Dvd (auteurs)rechten kunnen echter verkocht zijn en dan moet de distributeur de royalties afdragen aan die partij. En diezelfde distributeur kan nu ook een nieuwe overeenkomst zijn aangegaan met die rechthebbende.

 

(Die heeft in die tussentijd die royalties ontvangen?)

 

Overigens stel je in het andere topic dat het de distributeur zelf is die de Dvd (auteurs)rechten gekocht heeft. En dan heeft die dus gewoon met zichzelf te maken. Je moet dus onderscheidt maken in Dvd (auteurs)recht en de distributieovereenkomst.

 

En nu is het van belang erachter te komen waar de (auteurs)rechten op die Dvd's liggen.

 

Uiteindelijk is het ook de vraag of de auteursrechten wel met de boedel verkocht mochten worden. Want bij een eenmanszaak (en ik neem aan ook vof) blijven die auteursrechten vaak bij de maker zelf (persoonlijk). Maar of dat dus zo is moet je uit laten zoeken door een specialist. Het is in ieder geval niet zomaar vanzelfsprekend dat de rechten "terugvallen" naar jou.

 

Link naar reactie
 • 0

De licentieovereenkomst is niet overgedragen. Die bleef gewoon bestaan.

Als het exploitatierecht voor bepaalde tijd is overgedragen middels een licentie, dan zal een faillissement daar geen exploitatierecht voor onbepaalde tijd van maken.

 

Ik vermoed — full disclosure: omdat ik als moderator marginaal meer zie dan een gemiddeld forumlid — dat we inderdaad een essentieel puzzelstuk missen: de gefailleerde en overleden ondernemer is niet de enige auteursrechthebbende van het betwiste filmmateriaal op de dvd's.

 

Waar het derdenbeslag vandaan komt, is dan mogelijk eveneens relevant. Dat komt niet uit de lucht vallen.

 

Hoe dan ook is dit inderdaad voer voor een jurist met affiniteit met auteursrecht en erfrecht.

Link naar reactie
 • 0

Beste Ward, dank voor je reactie. Alleen begrijp ik niet zo goed wat je bedoelt met: de gefailleerde en overleden ondernemer is niet de enige auteursrechthebbende van het betwiste filmmateriaal op de Dvd's.

Mijn vraag aan jou: wie zou dan nog meer auteursrechten hebben over het betwiste filmmateriaal op de Dvd's?

 

Wat betreft het derdenbeslag zal ik uitleggen. Omdat wij in mei 2e kwartaal 2012 geen royalty's meer ontvingen hebben wij de distributeur meerdere keren verzocht tot betaling. Dat heeft hij totaal genegeerd. Uiteindelijk na lang aandringen heeft de distributeur aan ons gemeld dat er op onze royalty's een derdenbeslag lag en hij (de distributeur) verplicht was daar aan mee te moeten werken. Meerdere keren hebben we hem verzocht om aan ons te vermelden hoeveel afdrachten er waren gedaan op het derdenbeslag. Daar hebben we nooit een antwoord op gehad. Totdat er in juli een aangetekende brief kwam waarin ons faillissement werd aangevraagd. Het blijkt, en is bevestigd door de curator, dat er nooit een eurocent op het derdenbeslag is afgedragen. Was dat wel gebeurt dan hadden we nooit failliet verklaart kunnen worden. Immers: er zijn altijd twee partijen nodig om een faillissement aan te vragen. Nooit hebben wij een dagvaarding ontvangen en heeft er dan ook geen zitting plaats kunnen vinden. Wel hebben we schriftelijk verweer gevoerd, maar een mondeling verweer heeft nooit plaatsgevonden daar er verder geen zitting plaats heeft gevonden. We hebben nog vooraf verweer willen voeren tijdens het uitspreken van het faillissement, maar daar werd amper op gereageerd.

 

Degene die ons faillissement heeft aangevraagd werkt bij een bedrijf waar ook een insolventie advocaat werkzaamheden voor verricht. Samen hebben ze een andere partij gezocht, die een kleine investering had gedaan in ons Dvd's project, en zo is ons faillissement aangevraagd. De distributeur heeft van de niet uitgekeerde royalty's, noch aan ons, noch op het derdenbeslag de voorraad Dvd's opgekocht. Wat er verder is overgedragen is mij niet bekend. Het lijkt mij dat de distributeur (door het niet afdragen van de royalty's op het derdenbeslag) verantwoordelijk kan worden gehouden voor ons faillissement. Een wrange bijkomstigheid is dat de hoofdaanvrager van ons faillissement nu royalty's ontvangt over de (door ons gemaakte) Dvd's. En ja, de distributeur en de hoofdaanvrager faillissement zijn bekenden van elkaar.

Een hele uiteenzetting, maar ik wilde toch graag uitleggen hoe het in zijn werk is gegaan.

Link naar reactie
 • 0

Ward, ik vergeet nog te zeggen dat jouw gedachte of vaststelling (in onderstaande zin) ook mijn gedachte is.

 

Quote: Als het exploitatierecht voor bepaalde tijd is overgedragen middels een licentie, dan zal een faillissement daar geen exploitatierecht voor onbepaalde tijd van maken.

 

Dat is ook de reden waarom ik mij zo sterk maak om de juistheid te boven te krijgen, want het kan toch niet zo zijn dat deze distributeur tientallen jaren achter elkaar de Dvd's kan en mag verkopen?

En waarom heeft hij mij in maart 2015 gevraagd om het licentieovereenkomst, dat in november 2015 zou eindigen, te willen verlengen?

Ook dat heeft mij aan het denken gezet.

 

Met vriendelijk groet,

 

pelowi 10

 

Link naar reactie
 • 0

En uiteindelijk heeft dit dus niets te maken met je oorspronkelijke vraag over die licentieovereenkomst. Het heeft alles te maken wie nu de rechthebbende is voor de royalties van die dvd's.

 

Hier komen we op het forum echt niet uit. Bij een eenmanszaak/vof blijft normaal de "maker" de auteursrechten houden (tenzij deze overgeschreven worden), ook bij een faillissement.

 

Maar zoals we al zeiden, ik denk dat het tijd wordt (want het speelt al heel lang) dat je hier door iemand van verstand van zaken naar laat kijken. Iemand die spijkers met koppen kan slaan en indien nodig de distributeur (of ander) aan kan pakken en voor eens en altijd vast kan stellen waar de rechten liggen. En ik denk dat hier uiteindelijk ook een gerechtelijke procedure op zal (moeten) volgen.

Link naar reactie
 • 0

Beste Rik99

 

Het gaat hier wel om het licentieovereenkomst. Als deze zoals beschreven in de licentieovereenkomst in november 2015 is afgelopen dan kan de distributeur geen aanspraak meer maken op de Dvd's en mag dan al vanaf einde november 2015 de Dvd's niet meer verkopen. En dan zouden alle rechten al november 2015 weer aan mij terug vallen. Het gaat hier dan ook niet om de royalty's.

Overigens is het (zoal eerder vermeld) een BV en geen eenmanszaak of een VOF.

En het lijkt mij niet meer dan normaal dat ik op Higher level eerst vragen voorleg alvorens ik een advocaat in moet schakelen of een procedure op moet starten als ik niet zelf eest dingen uit probeer te zoeken. Daar is Higher level toch voor bedoelt?

En het zal je misschien verbazen dat er iemand van Higher level mij hulp heeft aangeboden. Deze persoon is zelfs bij mij op bezoek geweest en we hadden al een heel plan klaar liggen. Helaas is deze persoon niet meer te bereiken en ook het kantoor waar hij zei werkzaam te zijn is uit het handelsregister geschreven. Dat heeft bij mij helaas voor de nodige stagnatie gezorgd en probeer ik alsnog zo veel mogelijk uit te zoeken alvorens ik iemand in ga schakelen.

Link naar reactie
 • 0
Overigens is het (zoal eerder vermeld) een BV en geen eenmanszaak of een VOF.

O, ik had in het andere topic iets gelezen over een vof. In geval van een BV kun je mijn opmerkingen over dat het auteursrecht bij de maker persoonlijk blijft negeren.

 

In geval van een BV zijn de Dvd's dus gemaakt voor de eigen BV. Daar lag dan ook het auteursrecht en die zal hoogstwaarschijnlijk met de boedel verkocht zijn. Er vervallen dan geen rechten meer terug naar "de persoon". Maar die vallen terug naar de BV (en in geval van faillissement, de koper van de boedel).

 

Dat is ook een beetje het verhaal dat je twee jaar geleden van die advocaat te horen hebt gekregen (volgens dat andere topic).

 

De distribiteur zal inderdaad een nieuwe licentieovereenkomst aan moeten gaan. Maar dat is met de rechthebbende die de boedel gekocht heeft. En aan die persoon/bedrijf zal de distributeur dan de royalties moeten betalen.

 

Link naar reactie
 • 0
Degene die ons faillissement heeft aangevraagd werkt bij een bedrijf waar ook een insolventie advocaat werkzaamheden voor verricht. Samen hebben ze een andere partij gezocht, die een kleine investering had gedaan in ons Dvd's project, en zo is ons faillissement aangevraagd. De distributeur heeft van de niet uitgekeerde royalty's, noch aan ons, noch op het derdenbeslag de voorraad Dvd's opgekocht. Wat er verder is overgedragen is mij niet bekend. Het lijkt mij dat de distributeur (door het niet afdragen van de royalty's op het derdenbeslag) verantwoordelijk kan worden gehouden voor ons faillissement. Een wrange bijkomstigheid is dat de hoofdaanvrager van ons faillissement nu royalty's ontvangt over de (door ons gemaakte) Dvd's.
Dus de investeerder heeft beslag gelegd, faillissement aangevraagd en daarna de rechten van de BV overgenomen. Blijkbaar hadden jullie een opeisbare schuld bij de investeerder. De distributeur heeft na het faillissement de Dvd's opgekocht. Blijkbaar heeft de investeerder voor de Dvd's een nieuwe licentie aan de distributeur gegeven. Vraag is dus: waarom zou jij nu nog rechten hebben wanneer deze bij de bv lagen en ze bij afhandeling van het faillissement zijn overgedragen aan de investeerder?

 

Nb. die investeerder was zo te lezen eigenlijk meer een financier en heeft de bv is door niet aan de voorwaarden van de lening te voldoen de das omgedaan. De afhankelijkheid van de royalties was dusdanig groot dat het uitblijven van distibutiecijfers, facturen en ontvangen royalties tot problemen heeft geleid.

Wat mij nog onduidelijk is: wie was de andere schuldeiser in het faillissement?

 

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Ik kan er nog steeds geen touw aan vastknopen. Vooralsnog zie ik een faillissement van een BV. Dat faillissement betekent dat de eigenaar van de BV niks meer te vorderen heeft uit hoofde van alle rechten en plichten die in die BV zaten.

Link naar reactie
 • 0

Beste mensen,

 

Ik had een vraag gesteld over een over een licentieovereenkomst, nu wordt er te veel bijgehaald, zoals royalty's, rechten, wie de tweede partij was/is etc. Dat lijkt mij niet relevant.

 

Mijn vraag zal ik dan ook nogmaals (met enige aanpassing om het hopelijk nog duidelijker te maken) hieronder plaatsen.

 

Tussen een distributeur en onze BV is voor verkoop van Dvd's in november 2010 en lopende tot november 2015 een licentieovereenkomst gesloten. In 2012 zijn wij failliet verklaard en heeft deze distributeur de boedel (voorraad Dvd's) van de curator overgenomen. Daar het licentiecontact in november 2015 zou verlopen heeft deze distributeur mij gevraagd of ik het contract wilde verlengen. Ik heb daar nee opgezegd, zeker gezien de voorgeschiedenis. Hieruit kan ik opmaken dat de distributeur ook de licentieovereenkomst van de curator heeft overgenomen. Mijn vraag is dan ook: heeft de distributeur zich aan de gemaakte afspraak zoals overeengekomen, tussen hem en onze toen nog bestaande BV, te houden? Ik dat geval mag de distributeur al vanaf einde licentieovereenkomst november 2015 de Dvd's niet meer verkopen.

Als blijkt dat deze distributeur de Dvd's toch nog steeds mag verkopen, dan blijft het heel vreemd verhaal dat hij mij in maart 2015 heeft gevraagd of ik de licentieovereenkomst wilde verlengen. Dat heeft mij aan het denken gezet en vandaar mijn vraag of iemand weer hoe het met een (van de curator) overgenomen licentieovereenkomst zit. Moeten die afspraken, zoals in het toentertijd tussen de partijen (onze BV en distributeur) en in de licentieovereenkomst opgenomen, niet gewoon nagekomen worden? In geval maakt de distributeur zich al vanaf november 2015 schuldig aan onwetmatige verkoop. En in dat geval heb ik enige houvast om verdere stappen te ondernemen.

 

Mocht iemand hier een antwoord op hebben dan zou die zeer welkom zijn.

 

Link naar reactie
 • 0
Dat faillissement betekent dat de eigenaar van de BV niks meer te vorderen heeft uit hoofde van alle rechten en plichten die in die BV zaten.
Twee berichten terug...

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 264 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.