Jump to content
werkgeverservice.nl
Verberg

AVG zorgt voor hogere kosten verzuimbegeleiding

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) deed een oproep aan de politiek om aandacht te besteden in de stijgende kosten van verzuimbegeleiding. De kosten voor verzuimbegeleiding lopen echt uit de hand! Bedrijven moeten fors meer betalen voor een bedrijfsarts. Dit is kosten verhogend. NVIA geeft aan dat  het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland de oorzaak is.

De politiek is verantwoordelijk voor de kostenstijging wordt aangegeven. AVG houdt adviseurs buiten de deur  om een rol te spelen als er verzuim is.  Bedrijfsartsen  krijgen door de AVG  een te grote rol bij verzuimaanpak. En omdat er een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: het bedrijf en de zieke werknemer zijn zelf verantwoordelijk voor de terugkeer en re-integratie werkgever maar de AVG houdt dit nu flink tegen. Het is juist onzinnig om telkens een bedrijfsarts alles te laten doen.

Een bedrijfsarts is duur: in 2019 zal een arts rond de 175 per uur gaan kosten.

Stijging premie verzuimverzekering.

Naast  de uitgaven voor de begeleiding, neemt ook het verzuim in het algemeen toe. Volgens het CBS is het verzuim gestegen tot 4,9 % . In 2017 was dit nog 4%! Deze stijging zal door de verzekeraars een reden kunnen zijn om de verzuimverzekering te verhogen.

Miljoenennota

In de miljoenennota is afgesproken om minder regels te maken voor kleine bedrijven. Er zijn diverse partijen aan het overleggen hoe dit in te richten. Juist op het gebied van verzuimbegeleiding en de regels daaromtrent zou dit zeer welkom zijn. Bedrijven met maar een paar werknemers gaan bijna gebukt onder alle regels en regeltjes..

 

Wat zou er voor bedrijven met maar een paar werknemers moeten veranderen om er voor te zorgen dat het weer werkbaar wordt?


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Quote

Wat zou er voor bedrijven met maar een paar werknemers moeten veranderen om er voor te zorgen dat het weer werkbaar wordt?

 

Drastische versimpeling van het arbeidsrecht. Of beter nog: het invoeren van een basisinkomen en einde aan alle werknemer en werkgeverrelaties:classic_cool:

Maar dat zal wel een paar bruggen te ver zijn voor de meesten...

 

Qua verzuim hebben kleine werkgevers het grotendeels zelf in de hand. Kwestie van goed laten voorlichten en duidelijke keuzes maken 

Bedrijven met een paar werknemers hebben als ze slim zijn (en/of een goede adviseur hebben)  niet alleen een verzuimverzekering maar ook een all in arboabonnement waardoor de kosten van een bedrijfsarts al afgedekt zijn. En hebben ze dat niet, dan is dat - als het goed is - een weloverwogen bewuste keuze geweest. 

 

Verder vraag ik mij af welke rol in verzuim een adviseur bij een klein bedrijf niet meer kan spelen: de AVG beperkt of verbiedt die advies of begeleidingrol helemaal niet . Het enige dat niet mag is het vastleggen  van bepaalde persoons- en medische gegevens. Maar eerlijk gezegd: dat mochten werkgever en adviseur voor de AVG eigenlijk ook al niet. 

 

Al met al vind ik de titel en de tekst (een van NVIA geciteerd persbericht) redelijk ongenuanceerde clickbait :classic_wink: .

NVIA kan zich beter drukmaken over belangrijker zaken, zoals het doorprikken van die proefballon van het verkorten van de loondoorbetaling voor kleine werkgever die in het regeerakkoord is opgenomen. Alle stakeholders - incluis UWV - zijn het er wel over eens dat dat een dure sigaar uit eigen doos is, eentje die bovendien funest en sterk kostenverhogend gaat werken voor de re-integratie inspanningen in het 2e jaar, inclusief spoor 2. 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

De AVG verbiedt niet maar zorgt er voor dat gegevens niet meer uitgewisseld kunnen worden OF dat er angst is dat iets tegen de wet in wordt gedaan. De NVIA constateerde dat. Soms komt het er gewoon op neer dat een zieke werknemer maar direct naar de BA moet gaan om problemen te voorkomen, althans dat is dan de mindset van het bedrijf. 


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Mindset of het idee dat er een wettelijke belemmering is iets totaal anders dan een daadwerkelijke wettelijke is. Dus ik ben het wel eens met de term clickbait die Norbert hanteert. Ipv het angstbeeld te bevestigen te doen alsof de overheid de kleine man weer op kosten jaagt, kun je ook een positieve bijdrage leveren door aan te geven dat een directe gang naar de bedrijfsarts niet nodig is en hoe je als kleine ondernemer kan zorgen dat je met een paar simpele gedragsregels, helemaal binnen de kaders van AVG andere adviseurs kan inhuren voor (verzuim)begeleiding van werknemers.

 

Net als iedere wet, zorgt de invoering ervan voor een periode van onzekerheid over wat nog wel en wat niet meer kan. Al wat nodig is is een aantal mensen die met gezag en op basis van onderzoek of (praktijk) ervaring met de nieuwe wet uitleg kunnen geven over de nieuwe kaders.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Beste mensen, ik heb het even opgezocht wat een clickbait is. Wij, jullie als mensen die het weten er midden in zitten, zouden het idd als clickbait kunnen zien. Maar het andere is ook waar. Bedrijven met weinig werknemers hebben over het algemeen niet díe kennis in huis die jullie hebben. Er is dus geconstateerd (feit) dat na de invoering van de AVG een bedrijfsarts eerder wordt ingeroepen dan vóór de AVG. "Een betere titel zou zijn: AVG zorgt door ontwetendheid kleine bedrijven dat de bedrijfsarts vaker wordt ingeschakeld". Maar zeg nu zelf: dit is wel een hele lange titel :)


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
37 minuten geleden, Roel J zei:

Ipv het angstbeeld te bevestigen te doen alsof de overheid de kleine man weer op kosten jaagt, kun je ook een positieve bijdrage leveren door aan te geven dat een directe gang naar de bedrijfsarts niet nodig is en hoe je als kleine ondernemer kan zorgen dat je met een paar simpele gedragsregels, helemaal binnen de kaders van AVG andere adviseurs kan inhuren voor (verzuim)begeleiding van werknemers.

 

Precies. 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Quote

 

Een bedrijfsarts is duur: in 2019 zal een arts rond de 175 per uur gaan kosten.

Stijging premie verzuimverzekering.

Naast  de uitgaven voor de begeleiding, neemt ook het verzuim in het algemeen toe. Volgens het CBS is het verzuim gestegen tot 4,9 % . In 2017 was dit nog 4%! Deze stijging zal door de verzekeraars een reden kunnen zijn om de verzuimverzekering te verhogen.

 

 

idd. vorige maand de nieuwe tarieven van de arbo dienst ontvangen en die liegen er niet om. En een verdubbeling van de premie van 3 naar ruim 6 %. Veroorzaakt door de algemene stijging van verzuim en in mijn geval van 1 dame die 4 maanden thuis heeft gezeten vanwege privé problemen en in september met de noorderzon vertrokken is.

(niet heel rouwig om maar geeft nog wel jaren naweeën)  

 

Quote

In de miljoenennota is afgesproken om minder regels te maken voor kleine bedrijven. 

 

Voorlopig merk ik er niks van, met de groei van bedrijf en personeel ervaar ik alleen maar meer regels en werk. o.a de SPAW. had hier tot voor kort nooit van gehoord tot ik ineens een uitnodiging kreeg om aangifte te doen. (personeel betaalt "voorlopig" zelf wel de premie maar ik moet het papierwerk en de incasso doen met alle kosten van dien)

 

Quote

Drastische versimpeling van het arbeidsrecht.

 

Zal tijd worden maar denk dat er niks van terecht komt als ik nu alle voorstellen en het gekonkel daarop zie.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
43 minuten geleden, henkh zei:

idd. vorige maand de nieuwe tarieven van de arbo dienst ontvangen en die liegen er niet om.

 

Een all in Arbo-Abonnement (Zorg van de zaak) dat stijgt van € 105,35 per werknemer per jaar naar € 111,90 per werknemer per jaar bedoel je? :classic_tongue: 

 

43 minuten geleden, henkh zei:

En een verdubbeling van de premie van 3 naar ruim 6 %. Veroorzaakt door de algemene stijging van verzuim en in mijn geval van 1 dame die 4 maanden thuis heeft gezeten vanwege privé problemen en in september met de noorderzon vertrokken is.

 

Een verdubbeling van de premie van 3 naar 6% is wel heel absurd. Vreemde experiencerating. Je hebt toch wel naar alternatieven laten kijken hoop ik? Zeker als daarnaast personeel en loonsom ook nog eens groeit is dat de moeite meer dan waard

 

Het hele feit dat deze dame ten laste van jouw verzuim drukte was sowieso al bizar..wellicht is een andere verzekeraar met toelichting bereid dat (al dan niet deels) door de vingers te zien en wil die jou inschalen op branchegemiddelde (of het gemiddelde tussen eigen verzuim en branchegemiddelde) , mede ook in combinatie met de groei

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

abbo was op basis van verrichtingen, Wist ik veel. Heb me er eigenlijk nooit echt in verdiept en advies van tussenpersoon opgevolgd maar dat blijkt dus niet handig. Contract wordt per 1 januari mt een jaar verlengd, kan ik tot 31 december er van af als ik niet akkoord  ga met de verhoging? En dan opnieuw advies inwinnen? Per januari komen er waarschijnlijk 2 medewerkers bij. En zonder verzuimverzekering vind ik een groot risico.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
4 minuten geleden, henkh zei:

abbo was op basis van verrichtingen, Wist ik veel. Heb me er eigenlijk nooit echt in verdiept en advies van tussenpersoon opgevolgd maar dat blijkt dus niet handig. Contract wordt per 1 januari mt een jaar verlengd, kan ik tot 31 december er van af als ik niet akkoord  ga met de verhoging? En dan opnieuw advies inwinnen? Per januari komen er waarschijnlijk 2 medewerkers bij. En zonder verzuimverzekering vind ik een groot risico.

Zeker kan dat Henk! Het is altijd verstandig om ééns per jaar in ieder geval je verzekeringen te bekijken met jouw adviseur. 


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 1
28 minuten geleden, henkh zei:

En dan opnieuw advies inwinnen?

Ik zou éérst advies inwinnen, en de  huidige dekking pas opzeggen als er een beter voorstel mogelijk blijkt (maar houd wel rekening met de termijn waarbinnen je moet aangeven niet akkoord te gaan met de premieverdubbeling)


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
8 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Ik zou éérst advies inwinnen, en de  huidige dekking pas opzeggen als er een beter voorstel mogelijk blijkt (maar houd wel rekening met de termijn waarbinnen je moet aangeven niet akkoord te gaan met de premieverdubbeling)

Uiteraard advies in winnen, ik ga er vanuit dat jouw tussenpersoon dan het juíste kan en gaat doen cq. advies geeft.  


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Norbert en Dirk bedankt, inderdaad een betere optie om nu eerst advies in te winnen, Ga er maandag gelijk werk van maken.

 

Quote

Een verdubbeling van de premie van 3 naar 6% is wel heel absurd.

 

Vond ik ook maar de maatschappij verwees naar de stijging van landelijk ziekteverzuim en mijn eigen verzuimcijfers. En als je maar een paar mensen in dienst hebt dan geeft een verzuim van 4 maanden ineens een heel hoog percentage.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
15 uur geleden, henkh zei:

Vond ik ook maar de maatschappij verwees naar de stijging van landelijk ziekteverzuim en mijn eigen verzuimcijfers. En als je maar een paar mensen in dienst hebt dan geeft een verzuim van 4 maanden ineens een heel hoog percentage.

 

Maar baseert die verzekeraar de premie aan de hand van de verhouding tussen uitgekeerde schade en verdiende premie van 1 jaar of het (gewogen) gemiddelde van meerdere jaren?  Als de verzekeraar maar naar 1 jaar kijkt is het inderdaad ineens een heel hoog percentage. (Maar dan ben ik wel benieuwd of die verzekeraar de premie ook weer zo snel laat dalen na een jaar geen verzuim...meestal zijn die verzekeraars met premiedalingen behoorlijk minder snel en scheutig)

 

Al met al ben ik voor kleinere werkgevers geen voorstander van verzuimverzekeringen en -verzekeraars waar de premie zó enorm fluctueert. Slecht voor de werkgever (die de kosten niet goed kan budgetteren en voor onverwachte hogere kosten staat ) en slecht voor de adviseur (die er na schade veel werk aan heeft of een ontevreden klant). 

 

Welke verzekeraar is dit, Henk? 

 

 

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Quote

Als de verzekeraar maar naar 1 jaar kijkt is het inderdaad ineens een heel hoog percentage.

 

Verzekering loopt nu 3 jaar en wordt vanaf januari jaarlijks verlengd. In de eerste 2 jaar geen ziekmeldingen gehad dus niets geclaimd.

Hoofdkantoor zit in Gouda. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 uur geleden, henkh zei:

Hoofdkantoor zit in Gouda. 

 

Die verzekeraar heeft verschillende producten en voorwaarden. Maar in de meeste daarvan wordt voor de schade-premieverhouding gekeken naar de afgelopen 12 maanden: in dat geval stijgt de premie dus fors na een schade in het laatste jaar.  Verder voert deze verzekeraar in haar hele portefeuille flinke verhogingen door. 

 

Onderstaand een citaat van een elders gepubliceerde column:

Quote

De premies van verzuimverzekeringen zijn aan het stijgen. Ditmaal krijgen niet alleen bedrijven met een hoge schadelast de rekening gepresenteerd; ook bedrijven met weinig ziekteverzuim zijn aan de beurt.

 

Dat heeft meerdere oorzaken. Het ziekteverzuim in Nederland bereikte begin 2018 de hoogste stand sinds 10 jaar. Naast een lange griepepidemie werd dit vooral veroorzaakt door de bloeiende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Als het economisch goed gaat neemt het verzuim toe: enerzijds als gevolg van toenemende werkdruk, anderzijds omdat werknemers minder bang zijn om bij ziekteverzuim hun tijdelijke contract niet verlengd te krijgen.

Dat verklaart uiteraard nog niet waarom bedrijven met weinig verzuim ook een premieverhoging krijgen: dat komt vooral omdat verzekeraars bij kleine MKB-bedrijven (tot een loonsom van € 330.000,-) de minimumpremies steeds meer zijn gaan baseren op sectorgemiddelden en steeds minder op de schadelast van het bedrijf zelf.

 

En last but not least: het aantal aanbieders van verzuimverzekeringen neemt af. De afgelopen jaren verdwenen al de labels ASR en Generali; dit jaar stopt Delta Lloyd als merk. Verzekerden ontvangen een voorstel van Nationale Nederlanden. Naast afwijkende voorwaarden en andere administratieve procedures betekent dat ook een meestal hogere premie voor verzuim en andere inkomensverzekeringen zoals WGA Gat en WGA Excedent.

 

Kan je nog iets doen? Natuurlijk. Accepteer niet klakkeloos een nieuw premie- of verlengingsvoorstel maar kijk ook naar alternatieven. Offertes opvragen en vergelijken loont nog steeds want niet iedere verzekeraar verhoogt de premie op dezelfde manier. 

 

Als ik jou  en/of je adviseur een tip mag geven: vraag in dit geval offertes bij Allianz of Amersfoortse en licht het ontstane verzuim nadrukkelijk toe (situationeel, werknemer uit dienst).  Vraag vervolgens om een offerte op basis van branchegemiddelde of opgeschoond verzuim.

Nee heb je, ja kun je krijgen! 

Een andere optie is een verzuimofferte opvragen via Turien&Co (een volmachtbedrijf). Daar wordt het verzuim niet opgeschoond, maar de meeste offertes worden wel gebaseerd op het gewogen verzuim van 3 jaar. Daar zitten soms verrassend scherpe aanbiedingen tussen...


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank je wel Norbert, Ik ga er morgen gelijk mee aan de slag. Het vervolg zal ik hier zeker delen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 1
12 uur geleden, henkh zei:

Dank je wel Norbert, Ik ga er morgen gelijk mee aan de slag. Het vervolg zal ik hier zeker delen.

Ik ben blij dat mijn eerste bijdrage in het forum in ieder geval íemand heeft geholpen :)

 


Dirk Witbrandy

www.werkgeverservice.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 minuut geleden, werkgeverservice.nl zei:

Ik ben blij dat mijn eerste bijdrage in het forum in ieder geval íemand heeft geholpen :)

 

Dat is een goede insteek Dirk. En ik kijk uit naar je volgende bijdrage(n) 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 230 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept