Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Iwan van Geelen

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Recommended Posts

Op 27-2-2020 om 22:22, Roel J zei:

Ik doop dit voorstel om tot de bananenwet.. De redenatie is krom als deze vrucht. En ik sluit niet uit dat (overhaast) aannemen van de wet wel eens tot een uitglijder van de toekomstig mini-ster van Sociale Zaken kan leiden. Koolmees zal er wel niet meer over struikelen.. de verkiezingen zijn al over een jaar.

we zijn tenslotte ook een bananenrepubliek.. :upside-down-face:


"zoek het maar uit"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corona update

 

Bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeraars dekking voor ziekte als gevolg van Corona?

Ja, bij een normale (volledige) AOV wel, bij beperktere budget- of alleen ongevallendekkingen niet .

Wel geldt de normale wachttijd.

 

Wat als je als gevolg van Corona niet kunt werken, maar niet ziek bent?

Dan is er géén sprake van arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van ziekte of ongeval, en heb je geen recht op een uitkering

Uitzondering hierop vormen (para)medici met een Movir beroepsdekking: op deze polissen zijn contaminatie/quarantainerisico's  wel meeverzekerd

 

Worden steunmaatregelen van de overheid  op de uitkering gekort?

Voor zover bekend niet. Bij een sommenverzekering is het sowieso niet aan de orde. 

 

Ik kan de premie niet meer betalen door verlies van omzet, wat nu?

Overleg met je adviseur of verzekeraar. De meeste verzekeraars zijn - niet alleen voor AOV overigens -bezig met nadenken over maatregelen om de dienstverlening zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan; daarbij hoort ook enige souplesse ten aanzien van premiebetaling. Te denken valt aan premiespreiding, een premievakantie of het laten sluimeren van de dekking. Let er wel op dat bij een deel van die maatregelen er tijdelijk geen dekking meer is! Wees dus alert en overleg met de adviseur andere alternatieven.

 

De branchevereniging van financieel adviseurs, Adfiz, is ook in overleg met het Verbond van Verzekeraars over hoe verzekeraars ondernemers en bedrijven op een eenduidige manier  extra kunnen  ondersteunen in deze moeilijke tijden.  Het mag immers niet zo zijn dat de overheid met een heel pakket aan steunmaatregelen komt maar verzekeraars alsnog de paraplu intrekken.... nu komt het aan op het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Ik ga als gevolg van Corona tijdelijk ander werk doen, ben ik dan nog wel  verzekerd?

Meestal wel, maar laat je adviseur dit bespreken met en vastleggen door de acceptatie-afdeling  van de verzekeraar 

 

Zijn inkomensverzekeraars wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?

Verzekeraars moeten voldoen aan strenge internationale continuïteits- en solvabiliteitsrichtlijnen:  Solvency II. Een pandemie is één van de scenario's waarop verzekeraars getoetst worden. Op de korte en middellange termijn zullen verzekeraars (nog) niet in problemen komen.

Wat wél een bottleneck vormt is de capaciteit bij het beoordelen van claims op verzuim of arbeidsongeschiktheid en de financiële afwikkeling daarvan. Het kan daarom langer duren voordat een claim is beoordeeld en tot uitkering komt.

 

Zijn broodfondsen wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?

Niet bij langdurige ziekte van veel deelnemers tegelijk.  Het hele principe van de schenkkring is gebaseerd op het niet of nauwelijks samenlopen van uitkeringen. Een schenkkring komt daarom mogelijk in in problemen bij een pandemie en kan dan de deelnemers niet het hele schenkbedrag uitkeren of minder lang. Wel kent een broodfonds een wachttijd van 30 dagen dat voor enige demping zorgt. 

De grootste aanbieder qua aantal deelnemers, Broodfonds.nl, noemt een samenloop van 5  of meer zieke deelnemers  in 1 broodfonds nog  goed te dragen, ook doordat er een achtervang op landelijk niveau bestaat. Of die achtervang  óók pandemie-proof is hangt sterk af van het aantal en de duur van de ziektegevallen.

Het grootste risico van broodfondsen lijkt mij het beëindigen van de deelname: juist nu komt het aan op onderlinge solidariteit. Daarnaast is de vraag: wie gaat (veilig!) vaststellen of iemand daadwerkelijk ziek is? Ook het onderlinge vertrouwen blijft dus belangrijk. 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wordt het "Bruno Bruins-risico" gedekt door een AOV?

 

Cq zou dit risico gedekt worden door de toekomstige verplichte AOV?


Heb je een probleem? Houd het kort en simpel

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 uur geleden, Prinsenhof zei:

Wordt het "Bruno Bruins-risico" gedekt door een AOV?

 

Hangt er vanaf wat je onder dat risico verstaat. "Oververmoeidheid"  op zichzelf is geen aandoening maar een symptoom van iets anders: dat kan zowel fysiek als psychisch van aard zijn of een combinatie daarvan. 

 

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van die specifieke oorzaken is gedekt op een goede AOV, maar veel  verzekeringen kennen wel een uitsluiting voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van het structureel werken van meer dan 65 of 70 uur per week. Bij een beroep waarin dat - net als bij ministers - gebruikelijk is (o.a. advocaten, medisch specialisten) doe je er dus verstandig aan de juiste verzekering te (laten) kiezen en is goedkoop duurkoop. 

 

15 uur geleden, Prinsenhof zei:

Cq zou dit risico gedekt worden door de toekomstige verplichte AOV?

 

Gedekt wel, maar ik vermoed weinig relevant: mensen met beroepen waarin je het risico loopt op oververmoeidheid, hebben zelden genoeg aan een uitkering op minimumloonniveau. En oververmoeidheid  zou -mits alleen psychisch van aard (m.a.w. geen andere meer fysieke oorzaak) - goed behandeld en enige uitzonderingen daargelaten- ook niet langer mogen duren dan de wachttijd van de verplichte verzekering (standaard 1 jaar): weinig kans op een een (toch al lage) uitkering dus

 

Maar los daarvan: ik twijfel vooral aan de kwaliteit van de schadebehandeling en reïntegratie van het UWV: UWV komt voor werknemers en vrijwillig verzekerde ondernemers  nu  pas na 2 jaar in actie (*) : er is weinig tot geen ervaring met interventies vanaf dag 1: en juist dat is belangrijk bij dit soort type klachten

 

(*) = voor ziektewetvangnet (flex)werknemers en vrijwillige ziektewetverzekering formeel eerder, maar in de praktijk gebeurt ook daar de eerste 2 jaar weinig

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Norbert allereerst mijn complimenten voor jouw hoogwaardige antwoord!

 

Alvast een eerste reactie van mijn kant.

 

35 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Hangt er vanaf wat je onder dat risico verstaat. "Oververmoeidheid"  op zichzelf is geen aandoening maar een symptoom van iets anders: dat kan zowel fysiek als psychisch van aard zijn of een combinatie daarvan.

 

Wat de medische term zou zijn weet ik niet. Opeens gaat het licht uit. Is dat het moderne burn-out? Oververmoeid? Overspannen? Kortsluiting? Ik ben nog nooit getuige geweest dat iemand zo onderuit is gegaan. (ik ken wel de voorbeelden van agrariërs die opeens persoonlijk in de problemen omdat het ze "allemaal te veel wordt").

Edited by Prinsenhof

Heb je een probleem? Houd het kort en simpel

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 uur geleden, Prinsenhof zei:

Wat de medische term zou zijn weet ik niet. Opeens gaat het licht uit. Is dat het moderne burn-out? Oververmoeid? Overspannen? Kortsluiting? 

 

Gevoelens en fysieke uitingen van vermoeidheid, uitputting en stress noemden we vroeger "overwerkt" of "overspannen", tegenwoordig  heb je een "burn-out" .

 

Door  mijn recente ervaringen met dit fenomeen  gaan bij mij veel alarmbellen af bij het horen van deze klachten, want rondom dit modesymptoom gaat een hoop mis. 

Dat heeft vooral te maken met de perceptie (ook van huisarts en bedrijfsarts) dat iemand inderdaad iets te veel hooi op zijn of haar vork heeft genomen of het werk te stressvol is geweest, en dat tijdelijk een stap terug doen en rust nemen  de juiste manier is, al dan niet ondersteund door slaappillen  en maagzuurremmers. 

 

Niet zelden blijkt de werkelijke oorzaak veel te laat toch iets anders en meer fysieks: een depressie bijvoorbeeld, een immuunziekte of - veel te vaak! - kanker: bij dat laatste is men soms te laat met vaststellen:sad-but-relieved-face:

 

Mijn dringende advies daarom aan iedereen: neem langdurige vermoeidheidsklachten serieus en  blijf niet te lang hangen in het pappen en nathouden poortwachter-circuit van huisarts en bedrijfarts: zorg voor een doorverwijzing naar een specialist en vraag tijdig om aanvullend onderzoek met bijvoorbeeld een CT-Scan of MRI : dat redt letterlijk levens. 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update verplichte AOV:  

 

In het FD van vandaag

 

Quote

 

""Verzekeringsplicht zzp'er sneuvelt in Europa""

 

In het kort:

 • Het kabinet werkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • De meeste zzp-organisaties zijn daar faliekant op tegen; zij willen geen aparte regeling.
 • De Werkvereniging denkt dat een wet in strijd is met Europees recht en bereidt een proces voor.

 

Een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (aov) voor zelfstandigen gaat sneuvelen bij de rechter. De verzekeringsplicht is namelijk in strijd met het Europese recht. Dat voorspelt Roos Wouters van de Werkvereniging, een belangenorganisatie voor 'modern werkenden', op grond van juridisch advies dat ze heeft ingewonnen. De zzp-organisaties willen alleen een verplichte aov als die voor alle werkenden geldt.

 

 

De wens is hier de vader van de gedachte en de onderbouwing nogal vergezocht:  de verzekeringsplicht zou het namelijk  "moeilijker maken voor dienstverleners uit andere lidstaten om hier diensten aan te bieden" (Hoe dan?)  en daarom in strijd zijn met de dienstenrichtlijn 

 

De werkvereniging probeert via crowdfunding de middelen bij elkaar te krijgen om te gaan procederen (en ik hoop van harte dat ze dan ook een betere juridische onderbouwing weten te vinden dan nu het geval is) 

 

Minister Koolmees is vooralsnog niet onder de indruk :

Quote

Een woordvoerder van Koolmees zegt in een reactie dat de Europeesrechtelijke bezwaren al zijn bekeken. De juristen op SZW bevestigen dat de dienstenrichtlijn niet in de weg zit. Het advies van de Stichting van de Arbeid stelt nog wel dat bij het invoeren van de regeling 'mogelijk goed moet worden onderbouwd waarom dit het algemeen belang dient.' Meerdere EU-landen zouden al een verzekeringsplicht voor zelfstandigen kennen.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verleden jaar gekeken naar AOV-verzekeringen, maar wat zijn die verzekeringen godsgruwelijk duur. Geen wonder ook dat minder dan 15% van de ondernemers een AOV-verzekering heeft. Met het grillige bestaan van ondernemers vraag ik me überhaupt af of zo'n verplichte verzekering echt haalbaar is. In het nieuwe akkoord zag ik dat het nog niet was uitgewerkt - en zoals altijd zit het duiveltje in de details. Ik zie het er nog niet van komen. Zeker niet als ze het overlaten aan "de markt".

 

Op dit moment zie ik nog niks in een AOV-verzekering, maar ik vind wel dat ik iets geregeld moet hebben. Een broodfonds is mij teveel gedoe en daarom heb ik gekozen voor Sharepeople. Mocht mij iets overkomen dan ben ik in ieder geval voor 2 jaar gedekt. Verder heb ik daarnaast een spaarpot aangelegd specifiek met het oog op arbeidsongeschiktheid. Ja, ik neem dus nog een fors risico, maar ik ga op dit moment echt niet €800 tot €1200 op jaarbasis voor een sterk uitgeklede verzekering betalen. Dat geld kan ik beter stoppen in andere zaken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, De Architect zei:

Verleden jaar gekeken naar AOV-verzekeringen, maar wat zijn die verzekeringen godsgruwelijk duur.

 

Dat komt omdat er godsgruwelijk veel (véél te véél) ondernemers zeer langdurig arbeidsongeschikt raken. 1 op de 100 ondernemers raakt langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt in zijn/haar ondernemerscarrière, en de gemiddelde uitkeringsduur is dan 7 jaar. Daarom is wat mij betreft een verplichte verzekering alleen ook geen oplossing: er moet veel meer gedaan worden aan preventie en reïntegratie. 

 

2 uur geleden, De Architect zei:

Een broodfonds is mij teveel gedoe en daarom heb ik gekozen voor Sharepeople. Mocht mij iets overkomen dan ben ik in ieder geval voor 2 jaar gedekt

Ieder zo zijn meug. Ik overweeg zelf ook deelname aan of het zelf opstarten van een broodfondsconcept (voorzieningenfonds) maar vindt het vooral belangrijk dat ik óók een dekking na 2 jaar heb: dat gat van 18 jaar is namelijk mijn grootste zorg: die eerste 2 jaar overbrug- en overleef ik financieel wel met enig passen en meten. 

 

En wat is duur? Ik betaal voor die AOV minder dan € 100 netto in de maand en daarvoor krijg ik na 2 jaar een uitkering van € 50.000,- per jaar waardevast tot aan leeftijd 68. Ik prijs mezelf wat dat betreft gelukkig. 

Maar het kan zelfs nog goedkoper: ben je bijvoorbeeld een Architect van rond de 35 jaar, dan zou een verzekering van 2000 Euro netto per maand (vergelijkbaar met een broodfondsuitkering met een wachttijd van  3 maanden je bij aanvang € 40 netto per maand kosten bij de verzekeraar met de beste prijs/kwaliteitverhouding (en top 3 verzekeraar in Nederland qua voorwaarden en performance bij schade)

Rek je die wachttijd op naar 2 jaar ( ivm een broodfonds) dan daalt die premie met een tientje naar € 30,- per maand

 

Uiteraard stijgen die premies met leeftijd en uitlopen aanvangskortingen. Maar per saldo kost die eerste 2 jaar verzekeren (met een wachttijd van 3 maanden) je dus maar een tientje in de maand extra, en ben je de eerste 3-5 jaar sowieso goedkoper uit met een verzekering tot eindleeftijd 68 dan met  een broodfondsconcept dat max 2 jaar uitkeert. 

 

Maar veel belangrijker dan dat vind ik dat je bij een combinatie van broodfonds én verzekering (of een verzekering alleen) ook recht hebt op de deskundige preventiediensten en daadwerkelijke hulp bij reïntegratie: daarin voorzien broodfondsen op dit moment veel te weinig. (maar ik ben met een aantal concullega's, verzekeraars en broodfondsen in gesprek om te kijken of we dat kunnen veranderen) 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Norbert Bakker zei:

Ik overweeg zelf ook deelname aan of het zelf opstarten van een broodfondsconcept (voorzieningenfonds

 

HL broodfonds?

 

Zelf heb ik ook geen aov omdat er bij aanvang van mijn huidige bedrijf al te veel uitsluitingen waren. Heb thuis hele lage kosten en een partner die prima verdient dus de afgelopen jaren het risico voor lief genomen. En met nog 1,5 jaar (eigenlijk 4 maar 65 vind ik een mooi tijdstip) te gaan is een aov geen optie meer. Broodfonds overwogen maar hier in de buurt weinig aanbod. En of het voor die laatste periode nog zinvol is?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, henkh zei:

HL broodfonds?

 

Dat is zeker een optie, maar ik kan en wil daar niet de initiator / beheerder van zijn, dat is wat mij betreft niet verenigbaar met mijn rol als  HL mod én adviseur .

Ik kan wel vragen of een van mijn gewaardeerde AOV concullega's waar ik met enige regelmaat mee spar (we zijn bezig met een soort beroepsvereniging in oprichting) het ziet zitten om die rol op zich te nemen, dan heb ik er ook geen enkel vermeend zakelijk belang bij.... Wordt vervolgd. Als het haalbaar is om een soort landelijk voorzieningenfonds HL te starten met 20 tot 50 deelnemers wil ik daar best aan meedoen - maar alleen als deelnemer dus... 

 

1 uur terug, henkh zei:

En of het voor die laatste periode nog zinvol is?

 

Dat hangt af van de vraag of en zo ja hoelang je dat gat zelf kunt opvangen.  


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Op 26-6-2020 om 16:00, Norbert Bakker zei:

Dat hangt af van de vraag of en zo ja hoelang je dat gat zelf kunt opvangen.

 

Ik wil nog 1,5 jaar op de huidige voet door draaien en vanaf 2022 stoppen of een aantal uur mogen maar niet meer moeten. Met de huidige regels gaat in oktober 2023 AOW en pensioen in, Die 22 maanden kan ik goed overbruggen als ik tot december 2021op de huidige voet kan blijven werken.

 

Arbeidsongeschikt raken in die periode van 1,5 jaar zal wel enige invloed hebben op de te overbruggen tijd maar niet onoverkomelijk zijn.

levensstijl beetje aanpassen.:face-with-tongue:

Edited by henkh
typefout hersteld

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 27-6-2020 om 21:41, henkh zei:

Arbeidsongeschikt raken in die periode van 1,5 jaar zal wel enige invloed hebben op de te overbruggen tijd maar niet onoverkomelijk zijn.

levensstijl beetje aanpassen.:face-with-tongue:

 

Is dat zo, of is de wens de vader van de gedachte "omdat het nog maar anderhalf jaar is en de negatieve gevolgen iedere maand minder worden "? :smiling-face-with-sunglasses:

Af en toe fopt ons oerbrein ons namelijk met risicoperceptie: vooral als gaat om effecten op de wat langere termijn. 

 

Maak het daarom concreet en speel - samen met je partner- een scenario voor jezelf af:  Stel je raakt volgende week arbeidsongeschikt: kun je die gevolgen dragen? Als je pot met geld namelijk bedoeld was voor 22 maanden en je daar nu 40 maanden (worst case) mee moet doen, dan is de netto inkomensterugval 45% ten opzichte van je oorspronkelijke planning.  En er van uit gaande dat die overbrugging meestal ook al een aanpassing van levensstijl inhoudt, is de werkelijke terugval ten opzichte van je huidige inkomen meestal nog veel hoger. 

 

Helemaal vervelend wordt het als je nu ook nog aan het opbouwen bent voor die pot en de pot dus nu nog niet gevuld is voor 22 maanden (en al helemaal niet voor 40) 

 

Een inkomensterugval van 45% is fors en voor de meeste mensen te groot: die kunnen dat niet bolwerken.  Als jij dat - blijkens het scenario (wat en waar ga je schrappen, schrijf maar op!) - wel kan is het prima. Zo niet dan ben je aan het gokken dat je niets (meer) overkomt of dat je in nood andere  oplossingen vind of kiest dan je nu doet. Dat zijn dan meestal oplossingen die je in eerste instantie bewust niet had gekozen omdat ze zwaar inhakken op de kwaliteit van leven. Dat 40 maanden volhouden is zwaar...kijk er dus heel goed naar!


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Maak het daarom concreet en speel - samen met je partner- een scenario voor jezelf af:  Stel je raakt volgende week arbeidsongeschikt: kun je die gevolgen dragen? Als je pot met geld namelijk bedoeld was voor 22 maanden en je daar nu 40 maanden (worst case) mee moet doen, dan is de netto inkomensterugval 45% ten opzichte van je oorspronkelijke planning.

 

We gaan de komende weken wat verschillende scenario's uitwerken waaronder een worst case.

om vervolgens te kijken of en hoe je een dergelijk risico nog kunt afdekken.

 

wordt vervolgd.:grinning-face:

Edited by henkh

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 uur geleden, henkh zei:

We gaan de komende weken wat verschillende scenario's uitwerken waaronder een worst case.

Niet het leukste werk (kan best wel confronterend zijn), maar wel heel goed om een keer te doen

 

10 uur geleden, henkh zei:

om vervolgens te kijken of en hoe je een dergelijk risico nog kunt afdekken.

Niet vooruitlopen op de uitkomst Henk :face-blowing-a-kiss:. Eerst kijken of het rekenwerk kloppend te maken valt. Maar mocht het inderdaad een te grote inkomensterugval zijn dan is in dit geval (gelet op de resterende duur ) een broodfondsconcept de meest voor de hand liggende oplossing (veel andere opties zijn er sowieso niet) 

 

10 uur geleden, henkh zei:

wordt vervolgd.:grinning-face:

Ben benieuwd naar de uitkomst. Hoef het uiteraard niet in detail te weten, maar wel benieuwd naar of die inkomensterugval met eigen keuzes te overbruggen valt


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Ben benieuwd naar de uitkomst. Hoef het uiteraard niet in detail te weten, maar wel benieuwd naar of die inkomensterugval met eigen keuzes te overbruggen valt

 

Als ik alles helder heb kom ik er zeker op terug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 26-6-2020 om 13:35, Norbert Bakker zei:

 

Ieder zo zijn meug. Ik overweeg zelf ook deelname aan of het zelf opstarten van een broodfondsconcept (voorzieningenfonds) maar vindt het vooral belangrijk dat ik óók een dekking na 2 jaar heb: dat gat van 18 jaar is namelijk mijn grootste zorg: die eerste 2 jaar overbrug- en overleef ik financieel wel met enig passen en meten. 

 

En wat is duur? Ik betaal voor die AOV minder dan € 100 netto in de maand en daarvoor krijg ik na 2 jaar een uitkering van € 50.000,- per jaar waardevast tot aan leeftijd 68. Ik prijs mezelf wat dat betreft gelukkig. 

Maar het kan zelfs nog goedkoper: ben je bijvoorbeeld een Architect van rond de 35 jaar, dan zou een verzekering van 2000 Euro netto per maand (vergelijkbaar met een broodfondsuitkering met een wachttijd van  3 maanden je bij aanvang € 40 netto per maand kosten bij de verzekeraar met de beste prijs/kwaliteitverhouding (en top 3 verzekeraar in Nederland qua voorwaarden en performance bij schade)

Rek je die wachttijd op naar 2 jaar ( ivm een broodfonds) dan daalt die premie met een tientje naar € 30,- per maand

 

Uiteraard stijgen die premies met leeftijd en uitlopen aanvangskortingen. Maar per saldo kost die eerste 2 jaar verzekeren (met een wachttijd van 3 maanden) je dus maar een tientje in de maand extra, en ben je de eerste 3-5 jaar sowieso goedkoper uit met een verzekering tot eindleeftijd 68 dan met  een broodfondsconcept dat max 2 jaar uitkeert. 

 

Maar veel belangrijker dan dat vind ik dat je bij een combinatie van broodfonds én verzekering (of een verzekering alleen) ook recht hebt op de deskundige preventiediensten en daadwerkelijke hulp bij reïntegratie: daarin voorzien broodfondsen op dit moment veel te weinig. (maar ik ben met een aantal concullega's, verzekeraars en broodfondsen in gesprek om te kijken of we dat kunnen veranderen) 

 

Ik vind een broodfonds echt veel te veel gedoe. Ik ben architect en ik wil bezig zijn met architectenwerk. Het is leuk om wat randzaken zelf te kunnen inrichten, maar dat is voor mij geen doel op zichzelf. Vandaar dat SharePeople voor mij echt een fijn initiatief is. En met die AOV-voorziening van SharePeople heb ik het voor een ca. 2 tientjes vooralsnog beter geregeld dan 75% van de ondernemers :-) !

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat ik een AOV-verzekering neem. Ik heb gekeken bij Allianz, maar deze was met 2 jaar wachttijd (mogelijk met SharePeople), voor een uitkeringsbedrag bij arbeidsongeschiktheid van €1000 al €40/maand wat uiteindelijk na een paar jaar opliep aar €60/maand. Ik ben wel benieuwd bij welke verzekeraar ik terecht kan voor een hogere uitkering en een premie van €30/maand natuurlijk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, De Architect zei:

Ik heb gekeken bij Allianz,

 

Iedereen die online zoekt naar een AOV kijkt bij Allianz, of Klaverblad,  omdat je daar je "AOV zo lekker makkelijk en snel online kunt regelen zonder zo'n dure adviseur die allemaal moeilijke dingen vraagt:winking-face-with-tongue:."Dat er nog 36 andere verzekeraars en producten zijn en dat er veel verschil zit in prijs, voorwaarden en kwaliteit, wordt daarbij over het hoofd gezien.

 

Vervolgens worden ze afgewezen (Allianz is  op dit moment de verzekeraar met het hoogste aantal non-acceptaties), of krijgen ze een uitsluiting - vooral psyche - die het voornaamste risico dat ze lopen al uitsluit. Een deel komt dan alsnog bij mij  of een concullega specialist uit, en vind elders alsnog een beter passende dekking.

 

Ik heb nu 3 lopende opdrachten van mensen die via Sharepeople bij Allianz terecht zijn gekomen en vervolgens daar tegen een (volkomen onverwachte) non-acceptatie zijn aangelopen. Niemand die ze uiteraard gewezen heeft op het recht van eerste kennisname, dus ze moeten die afwijzing ook nog eens op iedere toekomstige verzekeringsaanvraag vermelden... lekker dus, maar niet heus! 

 

Helemaal bont maken IT-ers het: die sluiten on line voor 75 Euro aanvraagkosten een AOV af bij Klaverblad om zichzelf zo advies- en beheerkosten uit te sparen, en vervolgens komen ze er na jaren achter dat ze bijna  € 900,- per jaar (!!!) meer betalen dan als ze wel voor breed advies over meer verzekeraars en producten hadden gekozen.  (zie deze post in dit zelfde topic: deze IT-er was met doe het zelven € 9.000,- duurder uit over 10 jaar. Erg blij was hij er niet mee, Klaverblad bleek zijn opdrachtgever te zijn namelijk)

 

Let wel: niets ten nadele van Allianz en Klaverblad. Prima middenmoters, verzekeraars die ook AOV aanbieden en waar ik ook zaken mee doe. Maar het zijn niet mijn persoonlijke voorkeurspartijen voor meestal hoogopgeleide zakelijke dienstverleners en kenniswerkers zoals architecten of IT-ers. 

 

3 uur geleden, De Architect zei:

Ik ben wel benieuwd bij welke verzekeraar ik terecht kan voor een hogere uitkering en een premie van €30/maand natuurlijk.

Benader dan een in AOV gespecialiseerde adviseur en vraag om een vrijblijvende en kosteloze indicatie van de mogelijkheden.

 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 2-7-2020 om 14:20, Norbert Bakker zei:

 

Benader dan een in AOV gespecialiseerde adviseur en vraag om een vrijblijvende en kosteloze indicatie van de mogelijkheden.

 

 

Een AOV is een AOV. Als er één is die voor €30 een interessant product aanbiedt ben ik benieuwd welke dit is. Ik ben bang dat het gewoon altijd fors veel geld blijft kosten, want als er een echt structureel goedkopere optie zou zijn dan had ik daarvan allang gehoord. Tot nu toe vooral gehoord dat er NOG duurdere opties zijn.

 

Dat gedoe met "gespecialiseerde" adviseurs daar geloof ik niet zo in. Ben zelf architect en mijn wereld zit vol met "adviseurs", wat onverlet laat dat je altijd zelf moet kijken wat je krijgt. En wat de meerwaarde is van die adviseur. Voor verzekeringen vind ik de rol van zulke "specialisten" beperkt. Van mijn wereld weten ze niks dus echt maatwerk leveren voor wat betreft risico's kunnen ze niet. En vaak zijn ze zelf in loondienst waardoor ze niet snappen wat het is om een eigen onderneming te hebben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

5 uur geleden, De Architect zei:

Een AOV is een AOV


Nee, zeker niet. Er zijn te veel AOV's die wat mij betreft géén AOV zijn, en grote middenmoot van "moah" AOV's en een paar partijen die zowel qua dekking als begeleiding bij schade de verwachtingen van hun klanten overtreffen. 

 

5 uur geleden, De Architect zei:

Ik ben bang dat het gewoon altijd fors veel geld blijft kosten, want als er een echt structureel goedkopere optie zou zijn dan had ik daarvan allang gehoord. Tot nu toe vooral gehoord dat er NOG duurdere opties zijn.

 

Er zijn niet 1 maar 3 opties voor jou die niet alleen structureel goedkoper zijn, maar ook een betere kwaliteit én een hogere klanttevredenheid hebben.  Alleen heb je zowel voor het aanbod als de aanvraag een gespecialiseerde adviseur nodig. (Niet omdat ik dat zeg, maar omdat die verzekeraars geen direct writer zijn en de wetgever AOV een impactvol product vindt. )

 

5 uur geleden, De Architect zei:

Voor verzekeringen vind ik de rol van zulke "specialisten" beperkt. Van mijn wereld weten ze niks dus echt maatwerk leveren voor wat betreft risico's kunnen ze niet. En vaak zijn ze zelf in loondienst waardoor ze niet snappen wat het is om een eigen onderneming te hebben.

 

Dan zit jij met de verkeerde specialisten aan tafel :smiling-face-with-sunglasses:. Een goede adviseur weet ook zijn of haar toegevoegde waarde duidelijk te maken en weet aantoonbaar wat een architect doet (en belangrijker nog in relatie tot een AOV: vooral ook wat een architect niet doet).


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Nee, zeker niet. Er zijn te veel AOV's die wat mij betreft géén AOV zijn, en grote middenmoot van "moah" AOV's en een paar partijen die zowel qua dekking als begeleiding bij schade de verwachtingen van hun klanten overtreffen. 

 

Er zijn niet 1 maar 3 opties voor jou die niet alleen structureel goedkoper zijn, maar ook een betere kwaliteit én een hogere klanttevredenheid hebben.  Alleen heb je zowel voor het aanbod als de aanvraag een gespecialiseerde adviseur nodig. (Niet omdat ik dat zeg, maar omdat die verzekeraars geen direct writer zijn en de wetgever AOV een impactvol product vindt. )

 

Dan zit jij met de verkeerde specialisten aan tafel :smiling-face-with-sunglasses:. Een goede adviseur weet ook zijn of haar toegevoegde waarde duidelijk te maken en weet aantoonbaar wat een architect doet (en belangrijker nog in relatie tot een AOV: vooral ook wat een architect niet doet).

 

Wat voor expertise heeft zo'n "gespecialiseerde adviseur" waar ik niet zelf achter zou kunnen komen? Ook: waarom niet hier die betaalbare AOV's benoemen zodat kleine ondernemers juist NIET voor een adviseur hoeven te betalen ;-) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 uur geleden, De Architect zei:

Wat voor expertise heeft zo'n "gespecialiseerde adviseur" waar ik niet zelf achter zou kunnen komen

 

Géén. Alle kennis en ervaring valt uiteindelijk te leren. Alleen verkijken sommigen zich op de inspanning en tijd die het gaat kosten om dat goed te doen.

Ik deed er in ieder geval 14 jaar,  grofweg 1500 aanvragen en tegen de 200 schadedossiers over om een echte specialist te worden, en ik leer nog elke dag bij :smiling-face-with-sunglasses:

 

Een redelijk basisniveau  AOV Adviseur - waarin je nog lang niet alle ins en outs kent - gaat je zeker een jaar kosten. Maar belangrijker nog: de echte relevante kennis doe  je niet op uit opleiding, boeken en internet, maar ga je pas leren in de praktijk bij aanvragen en schades.  Bijvoorbeeld wat de verschillen in technisch en medisch acceptatiebeleid zijn, en hoe een verzekeraar werkelijk wel of niet voldoet aan de verwachtingen van jou en de klant. 

 

Met een gespecialiseerde adviseur koop je dus kennis en ervaring in waar je wel zelf achter zou kunnen komen, maar wat je niet zelf wilt of hoeft te doen.

Dat is ook precies waarom ik bij de bouw van een huis een architect zou inhuren. Niet voor de bouw zelf, want ik weet dat een architect niet bouwt, net als een AOV adviseur niet verzekert, maar voor het advies, reken- en tekenwerk zoals ik voor AOV doe.  

 

20 uur geleden, De Architect zei:

Ook: waarom niet hier die betaalbare AOV's benoemen zodat kleine ondernemers juist NIET voor een adviseur hoeven te betalen ;-) ?

 

Juist kleine ondernemers doen er vaak verstandig aan om wel een adviseur te hoeven betalen: is uiteindelijke namelijk veel beter en goedkoper voor ze maar bovenal veel veiliger! Goedkoop is te vaak hele dure miskoop.  Maar de praktijk is dat de mensen die het advies het best kunnen gebruiken, het vaak niet kunnen betalen (of het eigenlijk wel kunnen maar niet willen)   Waar mogelijk noem ik daarom  man en paard. tientallen voorbeeld op dit forum en in dit topic. 

 

Maar in dit geval doe ik het bewust even niet. Enerzijds omdat het een goed voorbeeld is van "expertise die zo'n gespecialiseerde adviseur heeft waar je zelf achter zou kunnen komen".  Anderzijds omdat - zoals ik al heb aangegeven - het 3 verzekeraars zijn een adviseur verplicht stellen. Geen keuze dus: je kunt bij deze maatschappijen niet rechtstreeks zonder een adviseur een aanvraag indienen.  Dat hoeft niet Norbert Bakker te zijn, want er zijn nog minstens 500 andere AOV adviseurs waarvan een stuk of 10-20 echt héle goede (zoals:  Annemieke Postema, Arnoud Wennekus, Bob van der Henst, Majan van Riessen, Kevin Knowles, Michel Hogenkamp etc etc om maar een paar zeer gewaardeerde concullega AOV adviseurs met kennis van zaken te noemen)  maar je zult er toch eentje moeten kiezen als je als architect zaken wil doen met de 3 verzekeraars die voor jouw beroep zowel de beste prijs als de beste kwaliteit bieden. 

 

En welke van die 3 producten voor een 35 jarige architect uiteindelijk de beste optie is hangt ook nog af van een paar factoren: hoe stabiel is het inkomen, hoeveel zakelijke kilometers reis je, doe je aan kitesurfen of ski je wel eens off piste, wat is je BMI, heb je in het verleden wel eens een psycholoog geraadpleegd, gebruik je medicijnen, etc etc... allemaal factoren die meewegen in de uiteindelijke keuze wat voor jou de beste optie is. En voor een ander beroep, andere leeftijd en ander bedrag kan het weer allemaal anders zijn. 


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 112 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept