Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Basto

Investeringsaftrek of niet

Recommended Posts

Enkele jaren geleden heb ik al eens wat vragen gesteld over het voldoen aan wetgeving en de kosten daarvan. Destijds leek dit onhaalbaar maar we zijn er toch in geslaagd om mee te doen in dit proces.

In het kort komt het er op neer dat wij een flink bedrag hebben betaald om ons in te kopen in een consortium. Hierdoor zijn wij mede eigenaar geworden van een actieve stoffendossier. Alle leden van het consortium zijn nu gezamenlijk bezig om aan de rest van de regelgeving te gaan voldoen. Dit is een lopend proces wat ook nog een hoop geld kost.

 

Het bedrag wat wij hebben betaald om ons in te kopen in het consortium zie ik als een investering. De accountant ziet dit anders en heeft dit als een soort van licentie/vergunning geboekt. Belastingtechnisch loop ik daardoor dus een hoop investeringsaftrek mis. Als de accountant het bij het juiste eind heeft dan is dat helaas niet anders, maar de bedragen zijn dusdanig groot dat ik het graag toch dubbel check.

 

Wat achtergrond informatie. Hadden wij ons niet ingekocht in het consortium dan waren wij 80% van onze markt kwijt geweest. Op dit moment zijn we met het consortium bezig om onze producten gecertificeerd te krijgen. Dit proces duurt naar verwachting nog wel een jaar of twee. Als wij een goedkeuring krijgen dan is deze naar alle waarschijnlijkheid 10 jaar geldig. Daarna moeten we het hele circus wederom doorlopen.

 

Volgens de accountant komen alleen onroerende zaken zoals machines, panden, gereedschap, etc in aanmerking als investering. Zoals vermeld ziet hij het inkopen in het consortium als een licentie om onze producten te mogen leveren aan bepaalde marktsegmenten. Ik zie het als een investering om producten te kunnen maken en te kunnen vermarkten.

 

Is er op basis van deze informatie iets te zeggen over het wel of niet in aanmerking komen van een investering? Als er meer informatie nodig is dan hoor ik het graag.

 

 

 

Edited by Hans van den Bergh
Titel aangepast

Een van de weinige fabrikanten van ozonapparatuur in Nederland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Basto zei:

Enkele jaren geleden heb ik al eens wat vragen gesteld over het voldoen aan wetgeving en de kosten daarvan. Destijds leek dit onhaalbaar maar we zijn er toch in geslaagd om mee te doen in dit proces.

 

Hadden wij ons niet ingekocht in het consortium dan waren wij 80% van onze markt kwijt geweest. Op dit moment zijn we met het consortium bezig om onze producten gecertificeerd te krijgen. 

Uw accountant heeft mijn inziens gelijk.

De deelname (inkoop) heeft slechts tot doel om aan de wetgeving, middels certificering,   te voldoen. Publiekrechtelijke vergunningen (publiekrechtelijke aard) zijn uitgesloten van investeringsaftrek.

 

Het is voor u misschien wel een flinke investering, maar dan wel eentje die niet voor investeringsaftrek in aanmerking komt.

De titel kan beter omschreven worden als: Investeringsaftrek of niet ?

 

Edited by Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor uw reactie.  In dat geval is het jammer maar helaas dus geen investeringsaftrek mogelijk.

 

De titel kan ik volgens mij niet veranderen, uw suggestie dekt de lading inderdaad wel beter.


Een van de weinige fabrikanten van ozonapparatuur in Nederland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden, Basto zei:

De titel kan ik volgens mij niet veranderen, uw suggestie dekt de lading inderdaad wel beter.

Inmiddels aangepast...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Basto,

 

Laat ik niet bij voorbaat stellen dat er recht is op investeringsaftrek, maar de accountant heeft mijns inziens geen gelijk. Het is niet zo dat alleen materiële zaken in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Artikel 3.45 lid 1f  Wet IB 2001 sluit wel een aantal immateriële bedrijfsmiddelen, zoals goodwill, vergunningen, dispensaties van publiekrechtelijke aard uit.  https://mijnwetten.nl/wet-inkomstenbelasting-2001/artikel3.45 Deze bedrijfsmiddelen worden uitgesloten omdat ze niet zozeer bijdragen aan de nationale productiecapaciteit, maar meer aan de verdeling ervan. Verder vraag ik me af of je het inkopen moet zien en boeken als een licentie/vergunning. Je wordt deels eigenaar van een stoffendossier. En als het al voortbrengingskosten van de certificering zijn, dan lijkt me dit bij te dragen aan de nationale productiecapaciteit. 

 

Stel dat er vooralsnog geen beperking is t.g.v. art 3.45 Wet IB 2001 en het gezien wordt als een inkoop in een samenwerkingsverband, dan helpt het dat er is  betaald en niet wordt gecrediteerd. Hierdoor voldoe je aan het begrip investeren. Wel moet er een goede uitsplitsing worden gemaakt naar bedrijfsmiddelen waarvoor investeringsaftrek kan worden geclaimd (bijv. goodwill is uitgesloten). 

 

Interessante complexe casus, ik ben benieuwd wat andere forumleden hier van vinden.

 

Groet, Ruud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toch nog even terugkomend op dit onderwerp. Afgelopen week bij een bijeenkomst van het consortium geweest en daar is van alles besproken, waaronder het feit of dit wel of geen investering is.

 

Eerst wat meer achtergrond informatie omdat ik mogelijk niet volledig ben geweest.

 

Het actievestoffendossier waar wij nu mede eigenaar van zijn is opgesteld na ontzettend veel onderzoek van de betrokken partijen. Ten tijde van het onderzoek waren wij hier niet bij betrokken, vandaar dat wij een vergoeding hebben betaald om ons in te kopen. Ik heb feitelijk dus de uren afgekocht.

 

Inmiddels zijn we op het punt dat we met zijn allen productdossiers moeten opstellen. Dit omvat wederom veel onderzoek zoals

 • Opstellen van richtlijnen voor allerlei toepassingen van de biocide
 • Opstellen van nieuwe teststandaarden (alle huidige teststandaarden zijn van toepassing op conventionele biocides, onze biocide valt daar niet binnen)
 • Het uitvoeren en laten analyseren van effectiviteit studies
 • Overleggen over doseringen, opzet van systemen, etc
 • enz.

 

Een deel van deze zaken wordt door onderzoeksinstituten uitgevoerd, andere zaken worden door de individuele leden van het consortium uitgevoerd (wij werken hier ook aan mee).

Wij dragen een deel van de kosten naar rato (totale kosten gedeeld door de deelnemers). Ook zullen wij hier de komende jaren honderden uren aan moeten besteden. En ook zullen er behoorlijk wat reiskosten gemaakt worden in de komende jaren.

 

In veel landen binnen de EU (UK, DE en andere) kunnen alle kosten als R&D geboekt worden met dito aftrekosten. Nederland staat bekend als innovatief en heeft ook allerlei regelingen om dit te stimuleren. Ik vind het dan ook vreemd dat hier in Nederland dan eigenlijk weinig mogelijk is.  Veranderd de mening over investeringsaftrek op basis van bovenstaande informatie of niet?

WBSO schijnt dit niet onder te vallen omdat je niet echt een nieuw product ontwikkeld in de ogen van de RVO.

 

Ruud, goodwill is in dit geval niet van toepassing. De sector is geconfronteerd met zeer strenge regelgeving. Als de sector hier niets mee had gedaan dan was 80% van de toepassingen verboden geworden.

Gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om hier beter over na te denken als dat ik destijds heb gedaan. Hij heeft een werkgroep opgericht om aan deze regelgeving te gaan voldoen. Inmiddels zitten er zo'n 40 bedrijven in dit consortium. 


Een van de weinige fabrikanten van ozonapparatuur in Nederland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 uur geleden, Basto zei:

Afgelopen week bij een bijeenkomst van het consortium geweest en daar is van alles besproken, waaronder het feit of dit wel of geen investering is.

Veel onderzoek wordt niet geactiveerd op de balans (kosten worden in de loop van het jaar in aftrek gebracht) en heeft het karakter van een kostenpost (geen recht op investeringsaftrek). Pas als  het stoffendossier  als een investeringspost kan worden gezien , komt investeringsaftrek in zicht. 

 

Hoe zijn de andere leden (in het bijzonder de leden die zich ook hebben ingekocht) er in het verleden mee omgegaan? Hebben er al andere fiscalisten naar gekeken. Heeft de Belastingdienst hierover al uitspraken gedaan?

 

Het blijft een complexe casus. Wellicht kun je, als de overige leden niet het inzicht kunnen verschaffen, om een standpuntbepaling  verzoeken bij de Belastingdienst. Wel of geen investeringsaftrek, heeft mijns inziens meer te maken met het begrip investeren (artikel 3.43, Wet IB 2001) dan de uitsluiting van bedrijfsmiddelen (art 3.45, Wet IB 2001), waar je accountant het over had.

 

Groet, Ruud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is maar één Nederlandse collega actief in het consortium, zij hebben zich niet ingekocht maar geholpen bij het opstellen van het dossier. Helaas zijn die niet scheutig met informatie hoe zij dit hebben aangepakt. De andere leden heb ik nog niet direct gevraagd, enkele hebben aangegeven dat het lokaal als ontwikkeling en onderzoek wordt gezien.

 

Tot op heden heeft alleen de accountant er naar gekeken en een standpunt ingenomen. De belastingdienst heb ik hier nog niet over benaderd. Dat is ook nieuw voor mij, hoe gaat dat in zijn werk?

Blijft zeker een complex vraagstuk.


Een van de weinige fabrikanten van ozonapparatuur in Nederland.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is er een accountant op HigherLevel, die over de wijze van boeken iets meer kan vertellen? Ik blijf het vreemd vinden, dat het stoffendossier als een soort licentie/vergunning is geboekt. Als het stoffendossier als ontwikkeling geactiveerd dient te worden, dan zijn we een heel eind. 

 

Stel er dient geactiveerd te worden en er is nog geen aangifte vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) gedaan, dan kun je twee dingen doen.

 1. Je neemt zelf het standpunt in, dat er recht is op investeringsaftrek. Immers je investeert in een immaterieel activum , dat bijdraagt aan de nationale productiecapaciteit. Geef in de aangifte aan dat er recht is op investeringsaftrek . Je laat de beoordeling (met de kans, dat het niet geaccepteerd wordt) vervolgens aan de Belastingdienst. 
 2. Als je vooraf meer zekerheid wilt, of dat je iets in handen hebt voor de accountant, kun je vooroverleg plegen met de Belastingdienst.  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/ruling/ruling  Verwijs naar de relevante artikelen: 1)  investeringsaftrek,  artikel 3.40 Wet IB 2001 (je investeert in een bedrijfsmiddel waarover afgeschreven wordt),  2) het begrip investeren, artikel 3.43 Wet IB 2001 (aangaan van de verplichting m.b.t. aanschaf (inkoop consortium) en voortbrengingskosten),  3) uitgeloten bedrijfsmiddelen, artikel 3.45 Wet IB 2001(hierbij geef je aan dat het gaat om een bedrijfsmiddel, dat niet wordt uitgeloten op basis van artikel 3.45, lid 1 onderdeel f Wet IB 2001, omdat het gericht is op  de uitbreiding van de nationale productiecapaciteit) en eventueel  4) artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting  (om vanuit de vennootschapsbelasting naar de inkomstenbelasting te verwijzen). Ook vermeld je dat je aanspraak maakt op investeringsaftrek m.b.t. de inkoop (aanschaf) en toekomstige voortbrengingskosten bij verdere ontwikkeling (fiscale gevolgen toekomstig handelen).

Als er wel al aangifte is gedaan kijk dan naar de mogelijkheden van opnieuw indienen of aanvullen van de aangifte, bezwaar of ambtshalve vermindering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, B&T Belastingadvies zei:

Als het stoffendossier als ontwikkeling geactiveerd dient te worden, dan zijn we een heel eind. 

Als het stoffendossier als onderzoek wordt gezien, dan zijn de kosten hiervan niet te activeren en dienen dus rechtstreeks in de winst- en verliesrekening geboekt te worden.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minuten geleden, Cosara zei:

Als het stoffendossier als onderzoek wordt gezien, dan zijn de kosten hiervan niet te activeren en dienen dus rechtstreeks in de winst- en verliesrekening geboekt te worden.

Klopt. Het is dus van belang goed helder te krijgen of er sprake is van 'onderzoek' of 'ontwikkeling' (of een combinatie van de twee). Ik vind 'ontwikkeling' verdedigbaar omdat het lijkt op het vormen van een digitale kennisbron, die je vervolgens kunt gebruiken  om aan bepaalde wetgeving te voldoen. Ook is het dossier verhandelbaar (Basto heeft zich ingekocht).

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, B&T Belastingadvies zei:

Het is dus van belang goed helder te krijgen of er sprake is van 'onderzoek' of 'ontwikkeling' (of een combinatie van de twee). Ik vind 'ontwikkeling' verdedigbaar omdat het lijkt op het vormen van een digitale kennisbron, die je vervolgens kunt gebruiken  om aan bepaalde wetgeving te voldoen. Ook is het dossier verhandelbaar (Basto heeft zich ingekocht).

Mee eens.
De ‘verhandelbaarheid’ van het dossier kan de balans wel eens naar ‘ontwikkeling’ doen kantelen. Daarin zie ik wel een lichtpuntje opdoemen.

 

Voortbordurend hierop, ben ik het ook wel eens met uw eerder genoemd actiepunt 1.

“Je neemt zelf het standpunt in, dat er recht is op investeringsaftrek . Immers je investeert in een immaterieel activum, dat bijdraagt aan de nationale productiecapaciteit. Geef in de aangifte aan dat er recht is op investeringsaftrek . Je laat de beoordeling (met de kans, dat het niet geaccepteerd wordt) vervolgens aan de Belastingdienst.”

 

Deze werkwijze heeft meer kans van slagen dan vooraf een bindend standpunt of uitspraak van de Belastingdienst ontlokken, want dat is iets wat niet tot de werkwijze en/of taak van de Belastingdienst behoort.

De beoordeling vindt altijd achteraf plaats en niet vooraf. Daarmee kom je weer op actiepunt 1 uit.

 

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor de reacties. Het actievestoffendossier is inderdaad iets wat ik kan verkopen indien ik dit wil. Een collega zou dit over kunnen nemen om zijn producten te certificeren. Op dat moment mag/kan ik mijn producten niet meer certificeren.

Voor het productdossier geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen is dit dan gekoppeld aan de producten die wij bouwen. Een overname kan, maar is alleen waarschijnlijk bij een bedrijfsovername of overname van bepaalde activiteiten.

 

Als ik uw beider meningen zo lees dan zou ik met mijn accountant in overleg moeten en aangeven dat ik een ander (verdedigbaar) standpunt heb als dat zij hebben.  Ik ga eens even bekijken hoe ik dit het beste kan omschrijven, wellicht dat ik hen ook kan wijzen op dit topic.


Een van de weinige fabrikanten van ozonapparatuur in Nederland.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 79 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept