• 0

Toegezegd aandeel wordt geweigerd, wat te doen?

Een tijd geleden heb ben ik met iemand een bedrijf gestart. Omdat ik toen nog minderjarig was (17) heeft mijn compagnon eenmanszaak op zijn naam gestart. Als ik meerderjarig zou worden zouden we de eenmanszaak omzetten naar een BV (wij tweeën ieder 33% en een investerdeer ook 33%).

 

Echter is er in de tussentijd e.e.a. gebeurd. De eerste afspraak om BV te vormen is niet nagekomen, naar ik begrijp heeft mijn compagnon te vroeg deze belofte gedaan daar hij gebonden is aan een investeerder. Deze investeerder vond nog niet dat de tijd rijp was voor een B.V.. Daarna heb ik natuurlijk diverse keren aangedrongen om dit alsnog te vormen echter zonder succes. Recentelijk hebben we een meeting gehad (ruim 1,5 jaar later) waarin de zaken zijn verhelderd. Een aantal argumenten om geen BV te vormen zijn op tafel gekomen en ze hebben met name te maken met te weinig vertrouwen. De investeerder heeft onvoldoende vertrouwen in mijn compagnon en ik.

 

Vanaf het begin heeft mijn compagnon meer uit het bedrijf gehaald (als in loon/privé) dan ik. Dit heb ik altijd als een probleem gezien (ook meerdere keren aangegeven) maar ben er vanuit gegaan dat dit opgelost zou worden zodra de BV er zou komen (dan kan ik gewoon dingen eisen).

 

Echter zijn de spanningen nu zo hoog opgelopen dat de investeerder vrijwel letterlijk heeft toegegeven "My way or the high way". Waar ik de afgelopen actief achteraan heb gezeten is dat de BV er komt om voor mij zekerheid te hebben. Ik werk nu al vrijwel 2 jaar straight voor het bedrijf en zie geen enkele zekerheid terug (terwijl de successen wel aan mij te danken zijn). Wat de investeerder het meest dwars zit is dat mijn compagnon en ik geen 'zakelijke' relatie kunnen onderhouden. Wat naar mijn inziens overigens wel gebeurd, maar juist té zakelijk en dat is denk ik het probleem.

 

Het is niet zo dat ik niet verder wil met het bedrijf, alleen ik zit een beetje in een underdog positie nu. Ik heb in feite totaal geen grond om iets te eisen. Daarnaast heeft mijn compagnon buiten mijn weten om een nieuw voorstel gedaan waarin ik werknemer zou worden van het nieuwe bedrijf (wat nu eenmanszaak is) dat gaat worden opgericht. Ik heb ze al aangegeven dat ik hier niet onvoorwaardelijk mee akkoord kan gaan. Maar vind het uiterst pikant dat dit wordt gedaan zonder mij in te lichten.

 

Op dit moment overweeg ik om me volledig terug te trekken uit het bedrijf. Men heeft erkend dat ik 50% 'aandeel' heb in de huidige eenmanszaak (dit is helaas mondeling zo besproken, ik probeer dit nog op papier te krijgen). Echter heb ik in het bedrijf behoorlijk wat geïnvesteerd aangaande een codebase die ik daarvoor in jaren heb opgebouwd. Als ik mij terug trek dan wil ik op zijn minst deze meenemen. En het liefst ze dan een regeling aanbieden dat ze mijn diensten kunnen huren oid (maar dat is voor latere zorg).

 

Er zijn nooit afspraken gemaakt aangaande deze codebase. En men is op dit moment ook niet voor rede vatbaar om hier afspraken over te maken. Gisteren heb ik een e-mail ontvangen van de investeren waarin hij stelt dat het nog één keer tonen van 'tegendraadsheid' zal betekenen dat ik mijn pasje (om het pand in te komen) mag inleveren. Vind het zeer vervelend dat mijn compagnon en de investeerder mij telkens aanvallen op stijl en niet op inhoud, dit heb ik ook aangegeven diverse keren.

 

De situatie op kantoor is verder goed, het zit hem meer in de afhandeling van de formaliteiten. Maar mijn vraag is eigenlijk wat mijn rechten zijn in deze situatie. Kan ik bijv. mijn achterstallig loon+codebase opeisen als ik mij uit het bedrijf terug trek?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Pfoei... moeilijke situatie!!

 

Heb je uberhaubt IETS op papier van een werknemersverklaring/overeenkomst of iets in die strekking?

Of iets van een onderlinge overeenkomst waarin ongeveer staat beschreven hoe jullie vanaf het begin zouden gaan starten...

 

Succes

 

Rick

 

Link naar reactie
 • 0

Helemaal niets dus helaas :( .

 

Ik overweeg nu om met mijn compagnon een intentieverklaring op te stellen waarin staat dat ik iig recht heb op 50% van de huidige eenmanszaak. Lijkt me het meest veilige om nu te doen.

 

Overigens ben ik niet financieel afhankelijk van het bedrijf, maar het gaat me er meer om dat ik de geïnvesteerde tijd niet 'weg' gooi.

Link naar reactie
 • 0

Als je niet in dienst bent en er verder geen contract is blijft de codebase jouw eigendom, daar kan je eventueel gebruik van maken. Dat is ook echt het uiterste wat je zou kunnen bewijzen. Ik vraag me af wat precies je positie is binnen het bedrijf, kan je dat uitleggen?

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

Een lang verhaal. Een kort antwoord. De bottom line: de investeerder duld gewoon geen extra aandeelhouder. Daarnaast bestaat er onderling een groot wantrouwen, geen gezonde basis voor een vruchtbare samenwerking.

 

Het 50% aandeel in de eenmanszaak is niet meer dan lucht. Je heb niets te eisen en dat maakt het buitengewoon lastig. De code kan wellicht als jouw eigendom worden aangemerkt, maar wanneer jij hiervoor gedurende de jaren ook een beloning in de vorm van loon hebt ontvangen dan kan ik mij voorstellen dat het argument wordt gebruikt dat jouw geen auteursrecht toekomt, op grond van het feit dat deze code is ontwikkeld in de tijd van de baas. Om een lang verhaal kort te maken. Stel je rechten zoveel mogelijk zeker, tracht in ieder geval de schriftelijke bevestiging te krijgen van gemaakte afspraken met jouw partner. Hiervoor zijn verschillende trucjes denkbaar, maar is wellicht iets meer achtergrondinfo gewenst. Zorg in ieder geval alvast voor bijstand op de achtergrond die je kan helpen bij de dossieropbouw.

 

Nog even een vraag t.a.v. de codebase; Hoe wordt deze aangeboden? Wordt deze als software in een pakket verkocht of aangeboden als asp?

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

De codebase is natuurlijk wel uitgebreid tijdens de 1,5 jaar. En daar heb ik ook loon voor ontvangen, maar dat heeft mijn compagnon ook (en op dit moment heeft bij meer opgenomen dan ik, zo'n 10.000 euro verschil).

 

Ik heb formeel gezien idd niets te eisen. Echter zijn er dus wel mondelinge afspraken gemaakt welke door alle partijen zijn bevestigd (maar nog steeds niet op papier maar ik ben ik nog mee bezig).

 

Overigens is er nooit sprake van geweest dat ik zou werken voor een 'baas'. We hebben altijd een relatie als companen gehad. Dit was ook een van mijn voorwaarden om er überhaupt mee akkoord te gaan. Overigens is er in het begin ook en ondernemingsplan opgesteld waar min of meer staat beschreven dat er een B.V. gevormd zou worden met mijn compagnon en ik als aandeelhouder.

 

De codebase moet je zien als een aantal libraries die ik heb ontwikkeld met daarnaast een aantal modules welke bijvoorbeeld een webshop of cms kunnen zijn. Het is een geheel systeem en we bieden het aan als ASP idd. Dus onze klanten hebben nooit de code gezien. Daarnaast heb ik ook een aantal klanten ingebracht in het begin die eerst bij mijzelf klant waren zegmaar (en mijn software gebruikte). Die klanten hoef ik op zich niet terug, maar ik denk dat ik wel mag stellen dat ik altijd zeer loyaal ben geweest. Echter doordat men niet op wil schieten met de formaliteiten komen er voor mij soms dingen in het gedrang. En dat is mijns inziens ook een vrij logisch gevolg. Je maakt afspraken met elkaar en die worden gewoon niet nagekomen. Hoe kan je dan nog verwachten dat er een vruchtbare samenwerking blijft?

 

Naar mijn idee wil die investeerder op dit moment gewoon het onderste uit de kan halen. Dat is terecht, ieder zijn eigen belang natuurlijk. Maar als dat over de rug moet van andere mensen dan heb ik daar persoonlijk toch een zekere afkeur daartegen.

Link naar reactie
 • 0

Klinkt een beetje flauw maar als je niets op papier hebt dan heb je niks. Misschien dat zij gewoon wachten tot de code af is, dan kunnen ze je lozen.

 

Ik zou het hard spelen. Als ze makkelijk zonder jou kunnen, helaas, maar als ze je wel nodig hebben kun je dat gebruiken. Ze geven je een aandeel of ze betalen je uit, anders vertrek je vandaag met medeneming van alle code.

In ieder geval zou ik een advocaat raadplegen met specialisatie ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik realiseer mij de ernst van mijn situatie. Dat is ook de reden dat ik altijd zo happig ben geweest op die formaliteiten. Want nu heb ik geen poot om op te staan.

 

Echter kunnen ze niet bepaald makkelijk zonder mij. Als ik per vandaag mijn werk stop zou zetten dan zouden diverse afspraken volgende week al direct in het gedrang komen (wat kan betekenen dat er opdrachten mis worden gelopen). Ik ben cruciaal in het reilen en zeilen van het bedrijf. We hebben al eerder gezocht naar personeel en dat is moeilijk (betaalbaar) voor onze marktsector te vinden. Daarnaast zijn er diverse zaken die op dagelijks niveau moeten gebeuren (als in SLA's met klanten) als dat niet gebeurt zou het bedrijf per definitie al in gebreken komen (en dus boetes e.d. moeten betalen). Bovendien hebben we afgesproken dat er per 1 aug a.s. een akkoord zou komen. En ik heb het me eigenlijk al vrij duidelijk voorgenomen dat als er per 1 aug geen akkoord is dat ik dan gewoon weg ben.

 

Ze hebben mij meer nodig dan ik hen. En desnoods gooi ik de codebase vrij onder GPL dan heeft *iemand* er teminste nog wat aan (en ik de credits). Rechtzaak zullen ze er niet van kunnen maken, want dan weet ik nog wel wat in-depth details die de concurrentie/belastingdienst misschien wel leuk vind (sorry voor mijn toon, maar zo staan de zaken nu helaas).

 

Maar voorlopig ben ik nog van goede wil (zoals ik dat de afgelopen 1,5 jaar ben geweest) en ik heb met mijn compagnon vanmiddag een bespreking. Ik zal proberen om met hem een intentieverklaring te sluiten waarin zal staan dat ik 'recht' heb op 50% van de 'aandelen' van de eenmanszaak.

 

Verder is het voor mij een mooie ervaring geweest overigens, veel geleerd. Vooral hoe ik nu zakelijk goed moet indekken en daarnaast toch leuk aan verdiend. Dus wat dat betreft niet helemaal weggegooide 1,5 jaar. Maar af en toe vraag ik me echt af waar we allemaal mee bezig zijn.

Link naar reactie
 • 0

Nogmaals mijn vraag: Wat is nu precies je positie binnen het bedrijf? Hoe vervangbaar ben je, denk je echt dat er geen personeel te vinden is?

 

Verder: Hoe heb je uitbetaald gekregen als je geen aandeelhouder en geen werknemer bent?

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

Actie ondernemen..........probeer het eens om je compagnon en de investeerder samen met een mediator aan tafel te krijgen. Dat zou bijvoorbeeld je accountant kunnen zijn. Zeg dat je graag de overweging om geen BV te starten door een expert wilt laten beoordelen en zet dit persoon tevens in als tussenpersoon die dan ook neutraal naar de situatie kan kijken en dingen voor je op papier gaat zetten. Zoals het nu gaat kan het alleen maar slechter.

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

Nogmaals mijn vraag: Wat is nu precies je positie binnen het bedrijf? Hoe vervangbaar ben je, denk je echt dat er geen personeel te vinden is?

Natuurlijk is er wel personeel te vinden maar dan ga je voor zo'n korte termijn voor de hoofdprijs en dat kan ook worden beschouwd als 'schade'.
Verder: Hoe heb je uitbetaald gekregen als je geen aandeelhouder en geen werknemer bent?
Dat is min of meer 'zwart', ik moet het dan ook aangeven bij de belastingdienst zodat er nog 50% af gaat (als freelancer).

 

De mediator klinkt als een uitstekend idee, dat ga ik verder uitzoeken.

Link naar reactie
 • 0

Zojuist een kort gesprek gehad met mijn compagnon. Hij gaf aan dat hij wat eerder weg moest en dat we het maandag er nog eens over zullen hebben. Ik heb natuurlijk meteen mijn kritiek geuit op de gang van zaken. Echter is hij akkoord met een mogelijk concept intentieverklaring (jaja...) waarin zal staan dat we beiden evenveel 'privéonttrekkingen' uit de eenmanszaak krijgen (concreet: ik krijg nog 10.000 euro van hem). Dit handel ik met hem dus persoon af, de investeerder heeft hier niets mee van doen. Dit is dus verder verplaatst naar maandag.

 

Opmerkelijke was ook dat hij in ging op 1 van de 5 punten die ik eerder had gemaild (op dit moment is het handiger om te mailen om de vaart erin te houden). En dat ging dan wel over de verdeling van bezittingen van het bedrijf. Ik had gesteld dat als ik werknemer zou worden mijn huidige 'fictieve' aandeel zou moeten worden uitgekeerd. Hij stelde daarop dat als er al een verdeling zou worden gemaakt de investeerder alle gemaakte winst op zou eisen aangezien dat ongeveer gelijk staat aan het bedrag dat hij destijds geïnvesteerd heeft. Buiten deze middelen valt de codebase, hierop heb ik aangegeven dat ik in principe akkoord ben met deze uiterste situatie (hij zou dan ook niets meer aan het bedrijf hebben).

 

Over de overige 4 punten is nog met geen woord over gerept, daar ik de deadline daarvoor op donderdagochtend had gezet. Het wordt nu wel heel gortig. Overigens had ik die e-mail voorgelegd aan iemand anders (die is onbevooroordeeld in deze) en hij was van mening dat mijn punten inhoudelijk goed waren.

 

Maar wat ik nu _niet_ wil is teveel doemdenken. Het is zaak dat er nu direct dingen worden geconcretiseerd. Het hele principe van geven en nemen is uit verband en dat moet gewoon worden opgelost.

 

Nog een opmerkelijk punt is dat de investeerder en mijn compagnon zich niet meer kunnen herinneren dat 1 aug a.s. de deadline zou zijn voor een akkoord. Hier valt mijn broek toch vanaf :o , er zijn onvolledige notities gemaakt waar dit ook niet is opgenomen. De volgende keer moet ik dus een bandrecorder laten meelopen, hoe erg kan het nog worden ??? .

 

Ik snap echt wel dat ik aan mijn belang moet denken, maar op deze manier gaat het volgens mij wel heel lastig worden wil dit ooit nog tot een vruchtbare samenwerking komen.

Link naar reactie
 • 0

Vanuit gaande dat je geen werknemers/werkgevers-contract hebt, je zwart wordt betaald (hopelijk is dit contant) en jij de code gescheven hebt, zou ik de code kopieren en daarna verwijderen (bij voorkeur automatisch als je er niet meer bent) en je pas inleveren en niet meer verschijnen.

 

Of je hoort niet meer van ze of ze komen wel direct met alles op papier. Dit soort beunhazen maken alleen maar misbruik van je en verdienen zelf het meeste geld. De kans is groot dat ze nu al iemand anders aan het zoeken zijn om jou te vervangen, omdat je begint te 'zeuren'. En als die vervanger er is heb je geen drukmiddel meer en gooien ze jou eruit, want je hebt 'geen' enkele rechten.

 

Ik heb ook zoiets soortsgelijk meegemaakt en dit soort mensen zullen dingen blijven uitstellen, smoesjes bedenken, dingen 'vergeten'., terwijl jij lekker je werk blijft doen als een mak schaap.

 

Soms is zaken doen, het hard spelen.

Waar gewerkt word, worden fouten gemaakt.....

Ik ken mensen die nooit fouten maken....

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 203 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.