• 0

oprichtingskosten stamrecht bv

Hello,

 

Pas geleden gouden handdruk gekregen, dus onderzoek gedaan naar stamrecht bv. Inmiddels ook de prijsverschillen gezien qua oprichtingskosten. Kan iemand een goede + goedkope notaris aanbevelen in Zuid Holland in de buurt van Rotterdam (zuid) ?

 

Alvast bedankt

 

Marc

[titel aangepast - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

25 antwoorden op deze vraag

 • 0

Notaristarieven zijn vaak eenvoudig te vergelijken. Lastiger is het om een goede (fiscaal) adviseur te vinden en de tarieven met elkaar te vergelijken.

Vaak zijn de fiscale aspecten die behoren bij de oprichting van een stamrecht BV minder standaard. Je moet hierbij denken aan het opstellen van fiscale akten en overeenkomsten, afstemmen van dergelijke akten met de Belastingdienst en natuurlijk fiscaal advies (wat kan en mag je allemaal met de stamrecht BV en met het geld binnen de BV)

Link naar reactie
 • 0

Over stamrecht bv's wordt veel ingewikkelder gedaan dan nodig. De stamrecht-bv is over het algemeen een beheer-bv. Wil je met het ingebrachte geld gaan ondernemen dan doe je dat over het algemeen via een holding/werkmaatschappij constructie zodat je voor niet meer dat €18000 risco loopt. Op het moment dat je een stamrecht bv opricht dan zijn standaard oprichtingstatuten waarin staat dat met de stamrecht-bv in andere bv's kanparticiperen voldoende. Daarnaast moeten er nog een paar standaard overeenkomsten opgemaak waar alleen de naw-gegevens en bedragen nog maar ingevuld hoeven worden. Alles bij elkaar misschien 2 uurtjes werk. En dan beginnen de prijzen vanaf €1250,00 ex btw! Om de notaris kun je niet heen en daar kun je inderdaad mee onderhandelen. De adviseurs heb je eigenlijk helemaal niet nodig als het gaat om je ontslagvergoeding via een stamrechtconstructie veilig te stellen. Volgens mij moet voor minder dan €600 een standaard stamrecht-bv zijn op te richten

 

Link naar reactie
 • 0

Dan denk ik dat u over een aantal zaken te makkelijk denkt. Ik ben het met u eens dat iedereen standaard overeenkomsten kan opstellen. Daar zit hem ook de eenvoud van de diensten van een notaris.

 

Daartegenover staat de fiscale begeleiding van een fiscaal adviseur en de fiscale adviezen tijdens en vooral ook NA de oprichting van de BV.

 

Kiest men er tijdens de oprichting voor alleen een notaris te bezoeken en de oprichting niet over te laten aan een advieskantoor, dan zullen er nog de nodige uurtjes aan advies ingewonnen te worden tegen een aanzienlijk uurtarief.

 

Mijn advies is: Laat u goed informeren en adviseren. Goedkoop is duurkoop en een goed adviseur betaalt zich zelf terug!

Link naar reactie
 • 0

Bedragen van 3500 euro lijken mij inderdaad te hoog.

 

In de regel rekenen wij [verwijderd door admin - ongeoorloofde reclame] voor de gehele oprichting een vast bedrag. Dit bedrag hangt wel af van de werkzaamheden die men door ons laat verrichten.

 

Deze bedragen starten vanaf 1500 euro. Voor de meest uitgebreide en flexibele stamrecht BV rekenen wij een bedrag van 2500 euro.Dit is inclusief de kosten voor notaris, fiscale- akten en overeenkomsten (afstemmen met Belastingdienst) + fiscaal advies tijdens en na de oprichting.

Link naar reactie
 • 0

Deze bedragen starten vanaf 1500 euro. Voor de meest uitgebreide en flexibele stamrecht BV rekenen wij een bedrag van 2500 euro.Dit is inclusief de kosten voor notaris, fiscale- akten en overeenkomsten (afstemmen met Belastingdienst) + fiscaal advies tijdens en na de oprichting.

 

Leg mij nu eens uit waarom dit zoveel moet kosten. Volgens mij worden namelijk veel mensen door onwetendheid en tijdsdruk in de armen van een dure adviseur gedreven die primair niets anders doet dan een aantal standaard handelingen verrichten..Volgens mij geldt dit voor 95% van de gevallen. Voor de overige situaties kan, na het oprichten van de stamrecht-bv nog extra advies benodig zijn die specifiek is voor betreffende situatie. Maar bij ontslagvergoedingen is dit mijn inziens zelden het geval.

 

Hoeveel verschillende soorten stamrecht bv's bestaan er immers? Zorg voor een zo volledig en algemeen mogelijk geformuleerde doelstelling in de statuten en je kunt alle kanten uit. Aanpassingen nadien (en dus extra kosten) zijn dan ook niet meer nodig. Volgens mij voldoet het volgende rijtje hierin:

 

a: het aangaan van lijfrente-overeenkomsten en het doen van periodieke uitkeringen.

b. het verrichten van consultancy werkzaamheden, (interim)management en dientverlening

c. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren en doen beheren, en het voeren of doen voeren van directie over vennootschappen en ondernemingen

d. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom.

e. het beleggen in registergoederen en roerende zaken, effecten, en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen.

f. het uitvoering geven aan een pensioenregeling

g. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennotschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden

h. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.

 

 

Dit is trouwens het werk van de Notaris, niet van de adviseur!

 

Verder betreft het louter standaard werk namelijk:

1. stamrechtovereenkomst tussen eigenaar en bv opstellen (naw-gegeven, bedrag, datum en handtekening)

2. toelichting op de stamrechtovereenkomst (standaard verhaal t.b.v. belastingdienst)

3.-aanvraag goedkeuring van de belastingdienst om de "gouden handdruk" zonder inhouding van loonbelasting over te dragen naar de stamrecht bv (standaard formulier verkrijgbaar bij de BD)

4.rekening courant overeenkomst tussen eigenaar/directie en de bv (naw, bedrag, datum en handtekening nog in te vullen)

5.Geldleningsoverreenkomst (indien €18000 geleend wordt om het voorschot wat uit andere middelen (niet de gouden handdruk!) af te dekken 9naw, datum en handtekening)

 

Allemaal invuloefeningen dus die in geen verhouding staat tot het bedrag wat er voor de oprichting van een stamrecht-bv wordt gevraagd. Juist omdat het standaard werk is kan het veel goedkoper, zeker als je weet dat een "gewone" bv waar wel maatwerk noodzakelijk is al vanaf zo'n €800 ex. btw. is op te richten.

 

Het is bovendien onzin om te stellen dat de kosten voor fiscaal advies al in de oprichtingskosten van de stamrecht-bv zijn opgenomen. Zoveel ondernemers zoveel verschillende vragen/oplossingen er zijn. Het is simpelweg onmogelijk om dat in een standaard tarief op te nemen.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Rechtzetten, ik ga in grote lijnen mee in het bovenstaande betoog, maar zou er toch voor willen pleiten om het karakter van de stamrecht BV zo veel mogelijk in stand te laten en hier geen bedrijfsactiviteiten onder te voegen. Gebeurt dat wel, wordt daar daadwerkelijk een invulling aan gegeven dan begeeft men zich op glad ijs wanneer aansprakelijkheidskwesties opdoemen.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Allen,

 

Inmiddels gaan we deze of volgende week de stamrecht bv oprichten. Ik ga een heel stuk mee in de argumenten en het boodschappenlijstje van Rechtzetten, want ik ondervind het inmiddels aan den lijve.

 

Mijn ervaring is tot op heden dat indien je ook bedrijfsactiviteiten wilt gaan ontplooien vanuit je stamrecht je te maken krijgt met fiscale haken en ogen, met name omdat je een salarisadministratie moet gaan voeren en intensiever moet gaan boekhouden.

 

Het advies dat ik van zowel notaris als fiscalist kreeg is om de stamrecht bv als pot met geld te beschouwen (als zekerheid naar de bank of als spaarpot voor studerende kinderen of je ouwe dag) en vanuit een andere juridische entiteit (eenmanszaak, of nieuwe bv) je bedrijf te runnen.

 

Als je de stamrecht inderdaad alleen maar ziet als pot met geld waaraan je leningen onttrekt of waarmee je als dga wilt gaan beleggen is een gang naar een goede en goedkope notaris (ook die bestaan!) en een uurtje info inwinnen bij een fiscalist (laat je er eentje aanbevelen door de bank en/of notaris, ook al spelen ze elkaar de bal toe, dat doen ze niet (meer) als de dienst kwalitatief niet toereikend is) voor het invullen van de belastingformulieren m.i. voldoende.

 

Wil je een eigen bedrijf starten, ga dan inderdaad de relatie aan met een goede boekhouder+fiscalist. Scheelt je uren uitzoekwerk en frustratie achteraf....

 

 

Link naar reactie
 • 0

Aangezien de reclame hierboven weggehaald zal worden toch even een quote van jullie website:

 

Wat kost dat dan?

 

Onze begeleidingskosten van ontslag naar stamrecht BV: Euro 500,- + btw. De oprichting van de BV via onze huisnotaris: nog geen Euro 700,-. Binnen 3 weken kan het rond zijn en staat het geld op de bankrekening van uw BV. Voor Euro 1.295,- bent u klaar. Gegarandeerd de laagste prijs.

 

Dus ook voor zilveren en bronzen handdrukjes vanaf Euro 20.000,- is het al interessant, zeker als u een eigen onderneming wilt beginnen.

 

Voor iemand die 1500 Euro in de maand verdient zal 20.000 Euro niet in de categorie zilveren en bronzen handdrukjes vallen. ;)

Link naar reactie
 • 0

[quote author=rechtzetten

Zoveel ondernemers zoveel verschillende vragen/oplossingen er zijn.

 

Vandaar dus ook de rol van de adviseur omdat er zoveel mogelijkheden zijn.

 

Ook het willen onderbrengen van activiteiten in je stamrecht BV geeft aan dat advies geen kwaad kan ;)

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

[quote author=rechtzetten

Zoveel ondernemers zoveel verschillende vragen/oplossingen er zijn.

 

Vandaar dus ook de rol van de adviseur omdat er zoveel mogelijkheden zijn.

 

Ook het willen onderbrengen van activiteiten in je stamrecht BV geeft aan dat advies geen kwaad kan ;)

 

Beste Saskia,

Ik maak geen bezwaar tegen advieskosten maar tegen de buitenproportionele kosten die een "adviseur" in rekening brengt voor de oprichting van een standaard stamrecht-bv. Er wordt fors misbruik gemaakt van de onwetendheid en tijdsdruk bij clienten die hun ontslagvergoeding in een stamrechtconstructie willen onderbrengen. De prijzen die hiervoor gerekend worden staan in geen verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Clienten die extra advies nodig hebben kunnen hiervoor toch gewoon een uurtarief afspreken?

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Rechtzetten,

 

Misschien overschat ik de mens van tegenwoordig een beetje, maar mijn ervaring is, dat clienten best kunnen aangeven of ze een bedrag te hoog vinden, en over het algemeen is er best wat ruimte tot onderhandeling, indien de client een beetje mondig is (en tegenwoordig zijn mensen dat best als het over centjes gaat). Bovendien kan je altijd een andere adviseur opbellen en kijken of hij het voor minder wil doen. Dat is tenminste mijn ervaring als juridisch adviseur. Al heb ik daar weinig problemen mee want de tarieven zijn natuurlijk veel lager in de Nederlandse Antillen dan in Nederland, dus mijn Nederlandse clienten klagen niet ;)

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Beste Rechtzetten,

 

Misschien overschat ik de mens van tegenwoordig een beetje, maar mijn ervaring is, dat clienten best kunnen aangeven of ze een bedrag te hoog vinden, en over het algemeen is er best wat ruimte tot onderhandeling, indien de client een beetje mondig is (en tegenwoordig zijn mensen dat best als het over centjes gaat).

 

Ik denk dat je je hier zwaar in vergist! Waarschijnlijk teveel ondernemersbloed in jouw (omgeving) ;D

Enfin, mijn stelling is niet dat de

adviestarieven te hoog zijn maar dat de oprichting van een stamrecht-bv in 95%van de gevallen veel goedkoper kan dan de huidige minimaal 1250 ex.btw. die een adviseur hiervoor durft te vragen.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo allemaal,

 

kwam in m'n speurtocht naar goedkope tarieven voor standaard stamrecht BV dit forum tegen. Zeer leerzaam! Kan me zeer vinden in de argumentatie van 'rechtzetten'. Heb wel vernomen dat er gespecialiseerde notarissen zijn die je van alle noodzakelijke documentatie voorzien tbv. de oprichting. De kosten kunnen dan rond de 700.- euro liggen. Maar, waar vind ik die?

En inderdaad, de tijd dringt, het geld moet tijdelijk ge'parkeerd'.

 

Ik hou me aanbevolen voor goede suiggesties (bv. de notaris van Marc?)

Hoop wat te vernemen via PB of mail,

 

groet Phaedrus

Link naar reactie
 • 0

Hallo

 

Ook ik zou graag horen van mensen wat ze voor de oprichting hebben betaald. Kan een Notaris alles verzorgen? Of heb je dan toch nog een adviseur nodig. De BV die ik wil oprichten dient voor beleggingen.

 

Ik heb een gesprek gehad met een adviseur en zijn taken bestonden uit:

- Inventarisatie van wensen

- Invullen aanvraag formulier voor verklaring geen bezwaar bij justitie

- Invullen forumulieren va KVK

- Gericht opdracht aan notariskantoor mbt oprichting BV

- Twee partijen stamrechtovereenkomst waarbij de BV zich verplicht om tzt de periodieke uitkeringen uit te keren

- Aanmelden bij de belastingdienst voor de toekenning van een fiscaal nummer

- Lening overeenkomst/ RC directie overeenkomst

- Fiscale goedkeuring bij Belastingdienst aanvragen.

 

Het grootste deel van deze werkzaamheden kun je volgens mij zelf doen, de werkzaamheden waarbij een overeenkomst moet worden opgesteld zijn volgens mij de werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden aan een notaris.

 

Of denk ik er te makkelijk over?

 

Alvast bedankt voor jullie reactie!!

 

Link naar reactie
 • 0

ooit €0,00 betaald, zie: http://www.groeicoach.nl/upload/1/files/2005.12.05.htm ;D

 

Serieus: Met name je drie-partijen stamrechtovereenkomst, tussen je bijna ex-werkgever, je stamrecht bv en jezelf, daar mag je niet op bezuinigen. Als die fout is, kan de fiscus alsnog 52% inkomstenbelasting heffen.Goedkoop kan dus duurkoop zijn.

 

Bel een paar notarissen in de buurt en vraag ze of ze ervaren zijn met SR bv's en wat het kost. Selecteer diegeen die je aanspreekt. De overige formuliertjes kan je zelf in een paar minuten invullen. Sterker nog, als je staks je bv hebt, zal je nog veel meer formuliertjes tegenkomen.

 

Succes!

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Maria, als je al een stamrecht-BV hebt, hoef je niet opnieuw naar de notaris. Er moet alleen een nieuwe akte worden opgesteld waarin jij en je werkgever overeenkomen om de ontslaguitkering te gieten in de vorm van een stamrecht waarvan de koopsom rechtstreeks aan je BV wordt betaald. Als je dat stamrecht direct, of op korte termijn wilt laten ingaan, zal er nog wat meer werk nodig zijn. Dit is bij uitstel een klus voor een financieel planner of fiscalist. Over het algemeen geldt hiervoor tijd x uurtarief. Hoe duidelijker/vastomlijnder de klus, hoe makkelijker het is om vooraf een vaste prijs af te spreken. Succes.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 128 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.