Jump to content
Annedien Hoen

Film: Unlocking The Mystery Of Life (Intelligent Design)

Recommended Posts

"De intuïtieve geest is een godsgeschenk, en het rationele verstand is een trouwe dienaar.

Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten." - A. Einstein

 

Dat is wel heel waar. Die Einstein was zo gek nog niet. En hij kon mooi vioolspelen. En goed zeilen.

 

 

Maar was een beroerde vader. Niemand is perfect ::)


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Maar was een beroerde vader. Niemand is perfect ::)

 

Ja hij hield er iets van tien vriendinnen op na. ;D

 

Hoe kan je dan nog tijd voor je kinderen vrij maken. :-X

Share this post


Link to post
Share on other sites

het begint een beetje autoritair, maar dit is wat ik denk:

 

De discussie is demagogisch en heeft slechts tot doel het versterken van de macht van conservatieve stromingen binnen de Westerse maatschappij.

 

Waarom?

 

Omdat wetenschap niet alleen verklaart, maar ook voorspelt. Intelligent design voorspelt niet, maar verklaart slechts. Door de voorspellende waarde van wetenschap en techniek kun je een tv bouwen, je kinderen laten inenten en je kunt de oogsten opvoeren tot ongekende hoogte waardoor de honger in de Westerse wereld praktisch is uitgebannen. Religie kan dit allemaal niet.

 

Dat is de reden waarom wetenschap en geloof niet tot dezelfde orde behoren en waarom je intelligent design niet kunt afzetten tegen de evolutieleer van Darwin.

 

Het is dan ook flauw om dat wel te doen. De reden waarom dit wel gebeurt is om mee te liften met het prestige en de verworvenheden van de wetenschap. Men probeert met "wetenschappelijke" argumenten te bewijzen dat de eigen theorie juist is. Maar hoe kun je nu zeggen dat de argumenten onjuist zijn om vervolgens argumenten uit datzelfde (wetenschappelijke) domein te nemen om te bewijzen dat jij gelijk hebt?

 

Veel mensen nemen al snel iets voor waar aan als het wetenschappelijk klinkt. Er werd mij ooit verteld dat ik maar moest bewijzen dat de uitleg voor 1 of andere dure behandelmethode onzinnig was als ik het niet geloofde. Ik heb toen mijn eigen "wetenschappelijk" tekst verzonnen met het wederverzoek te beoordelen hoe betrouwbaar mijn tekst dan wel niet was. Dan blijkt dat het voor iedereen bijzonder moeilijk of zo niet onmogelijk is om totale onzin (want dat was het absoluut, al zeg ik het zelf) te herkennen. Maar ook een expert heeft meer tijd nodig om onzin te ontkrachten, dan dat een idioot tijd nodig heeft om onzin te verzinnen. Mijn verhaaltje was in 20 minuten geschreven. Het kan dagen kosten om dergelijke "feiten" onderuit te halen. Het is ook goed mogelijk om dingen te verzinnen die men in een mensenleven niet eens kan weerleggen.

 

Hoe dan ook, met wetenschap kun je politiek gezien niet veel. Met religie kan dat wel. Bush steekt zijn geloof in het overwegend gelovige Amerika niet onder stoelen of banken. In het debat met Kerry moest Kerry laten zien dat hij net zo een braaf gelovige was als Bush. Maar ook dichter bij huis liet het CDA pas nog weten dat je als goed Christen CDA diende te stemmen. Het is dan ook belangrijk dat de normen en waarden niet te veel verzelfstandigd worden en kunnen afdwalen van de core business en de sturende waarden van het geloof.

 

Wat mij betreft is de reden achter intelligent design deze mooie quote:

 

"It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon him not understanding." - Upton Sinclair

 

Dat is wel heel waar. Die Einstein was zo gek nog niet. En hij kon mooi vioolspelen. En goed zeilen.

 

Mooi haar ook.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De discussie vind ik in elk geval erg interessant. Hij raakt natuurlijk ook ieder mens, want wij vinden allemaal onze oorsprong uit dezelfde bron (of het nu uit evolutie is of uit creatieve uitingen van een god) en ik denk dat er weinig mensen niet geïnteresseerd zijn in waar ze vandaan komen of wat de bedoeling is van dit leven (ik vraag me eigenlijk wel eens af in hoeverre onze huisdieren die het rustig aan kunnen doen, nadenken over de zin van het leven).

 

Grappig vind ik dat evolutie ervoor zorgt dat organismen geëvolueerd zijn. Dat betekent volgens mij dat er toch iets moet zijn geweest dat die verandering (van kieuwen naar longen, vind ik bijvoorbeeld een enorme verandering. En het werkt ook nog) in gang gezet heeft en heeft besloten dat er wat, wanneer en bij wie (niet alle vissen zijn landdieren geworden, als ik überhaupt goed heb begrepen dat de evolutie zo gegaan is: vis-landdier) veranderd mag worden.

 

Eigenlijk is dat pas echte innovatie, vind ik. Kunnen we onszelf niet innoveren dat we vleugels krijgen? Lijkt mij wel heel erg gaaf, is minder milieuvervuilend, we blijven er slanker bij (een leuke workout) en we putten energiebronnen niet al te veel uit. Dan maken we overigens deze wetenschap niet alleen verklarend, maar ook voorspellend ;).

 

Als mens zijn we wat betreft kennis ook enorm geëvolueerd. Ik had twee weken een hoorcollege over manuscripten. Daarin werd verteld hoeveel waarde men hechtte in de “middeleeuwen” aan wat er in boeken werd verteld. Mensen hadden wel een heel slecht beeld van hoe een lichaam werkte en eruitzag, totdat iemand zich af ging vragen of het beeld wel klopte en zelf aan het onderzoeken sloeg. Van boekenwijsheid zijn we misschien wat meer naar wetenschapswijsheid gegaan, wat betreft vertrouwen.

 

Ondanks dat de discussie misschien niet daadwerkelijk bijdraagt aan ondernemen, vind ik wel dat een nieuwsgierige ontdekkingsreizigers houding bij ondernemen hoort.

 

Groetjes van Susanne

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Grappig vind ik dat evolutie ervoor zorgt dat organismen geëvolueerd zijn. Dat betekent volgens mij dat er toch iets moet zijn geweest dat die verandering (van kieuwen naar longen, vind ik bijvoorbeeld een enorme verandering.

 

De verleiding is groot om dat "iets" een naam te geven buiten de evolutie om. Maar je kunt dat "iets" ook binnen de evolutie zoeken. Er is een mate van willekeur in levende wezens (mensen zijn niet precies even groot, even dik, oogkleur is bij iedereen anders). Die diversiteit leidt tot evolutie en selectie.

 

Diversiteit is heel belangrijk, want het is veel gemakkelijker om beweging te krijgen in iets wat al beweegt, dan in iets wat stil staat. Een auto die stil staat krijg je moeilijk weggeduwd maar als 'ie eenmaal beweegt is het relatief makkelijk om 'm veel sneller te duwen. Als alle individuen hetzelfde zijn krijg je geen evolutie maar als er al grote diversiteit is, beweegt een ontwikkeling makkelijker een kant op.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De verleiding is groot om dat "iets" een naam te geven buiten de evolutie om. Maar je kunt dat "iets" ook binnen de evolutie zoeken. Er is een mate van willekeur in levende wezens (mensen zijn niet precies even groot, even dik, oogkleur is bij iedereen anders). Die diversiteit leidt tot evolutie en selectie.

Een mooi antwoord om eens goed in te laten zinken :).

 

Volgens mij verklaart wat jij zegt niet hoe die diversiteit er komt en hoe die evolueert (en zo weer meer diversiteit creëert). Er is een zekere mate van erfelijkheid die meespeelt, maar toch gaat dat volgens mij niet overal in op. Blijkbaar is er een selectie, ik ben wel benieuwd waar die selectie/willekeur op gebaseerd is en waar die selectie ook nog niet-bestaande lichaamskenmerken vandaan tovert (zoals van kieuwen naar longen. Ik heb niet bijster veel verstand van biologie, dus blijf vrolijk vasthouden aan dit voorbeeld). Ik kan me moeilijk voorstellen dat een vis omgang heeft met een zoogdier en dat daar dan de dominantie van de vis (kieuwen) of zoogdier (longen) naar boven komt. Hoewel je dan wel weer paardachtigen (ezel en een paard bijvoorbeeld) met elkaar kunt kruisen en zo een nieuwe soort krijgt met kenmerken van allebei.

 

Overigens heb ik zelf geen idee of dat "iets" binnen de evolutie of binnen intelligent ontwerp gezocht "moet" worden. Ik heb daarvoor veels te weinig verstand van evolutie en intelligent ontwerp. Maar ik vind het wel leuke stof om bezig te zijn.

 

Groetjes, Susanne

Share this post


Link to post
Share on other sites

De verleiding is groot om dat "iets" een naam te geven buiten de evolutie om. Maar je kunt dat "iets" ook binnen de evolutie zoeken. Er is een mate van willekeur in levende wezens (mensen zijn niet precies even groot, even dik, oogkleur is bij iedereen anders). Die diversiteit leidt tot evolutie en selectie.

Een mooi antwoord om eens goed in te laten zinken :).

 

Volgens mij verklaart wat jij zegt niet hoe die diversiteit er komt

 

Nou, misschien dat er in de eerste miljard jaar van de aarde een vorm van leven was die heel statisch was en geen diversiteit kende. Die is uitgestorven omdat er geen evolutie ontstond. De tweede keer weer een vorm zonder diversiteit, die het maar kort uithield. De drieendertigste keer dat er leven ontstond gebeurde dat toevallig op een wijze die wat onstabiel was, en daardoor ontstond diversiteit. En dat zijn wij geworden.

En op miljoenen planeten in het heelal ontstaat leven dat wel of niet stabiel is en wel of niet divers. Overal overleeft alleen de minder stabiele en dus diverse evolutie, en overal sterft vanzelf weer uit wat geen diversiteit kent. Totdat overal wel diversiteit is.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wanneer er twee opvattingen hardnekkig strijden en beide opvattingen triviaal blijven, dan kan dikwijls de waarheid worden gezocht in de optelling van delen van beide opvattingen.

 

Het ID concept lost niets op. Het verschuift de vraag alleen maar buiten beeld. Want wie of wat is god dan, en wie of wat heeft dat dan gemaakt? De ET geeft geen duidelijk antwoord op prangende waarom vragen.

 

Grote afkeer van religie heeft mij er tot mijn 35e van weerhouden om enige kant en klaar visie te omarmen. Totdat ik aan mijn stoel genageld werd bij het zien van een eenvoudige televisie vertelling van Bram Vermeulen.: In Den Beginne. (RVU) Om dit te kunnen meevoelen zou ik het hele verhaal in mijn eigen woorden moeten navertellen. Maar laat ik beginnen met de conclusies:

 

Het leven op aarde is ontstaan door infectie met sporen van leven elders in de ruimte. Bij toeval, of als bewuste actie van een buitenaardse beschaving.

Toen het appeltje mooi rijp was hebben we bezoek gehad. Deze bezoekers, goden, hebben de aarde geëxploiteerd. Omdat zij bij deze exploitatie behoefte hadden aan personeel, en de aanwezige dieren nogal te kort schoten voor het werk dat moest worden gedaan, hebben zij het dier dat het meest geschikt leek met zichzelf gemuteerd. Deze creatie, de mens, bleek ideaal omdat hij met de goden kon communiceren, en biologisch helemaal was aangepast aan de aarde.

 

Het aardige van dit verhaal vind ik dat het hele godsbeeld opeens past in het biologische model. Ons godsbeeld en het werkelijke bestaan van god. De reden dat ik dit een bijzonder aangenaam antwoord vindt is dat het een verklaring geeft voor het gevoel dat god in mij is. Het geeft antwoord op de discussie over zelfbewustzijn en eigenlijk wel de meeste onderwerpen die in deze draad zijn aangehaald.

Het leuke van de tv-vertelling is dat voor de bewijsvoering van dit idee alle mogelijke overleveringen uit de oudheid worden aangehaald en de anders zo lastig te verklaren overeenkomsten tussen deze overleveringen worden samengekneed tot een geloofwaardig verhaal. Er valt natuurlijk van alles op af te dingen, maar het is in ieder geval een stuk geloofwaardiger dan wat de diverse religies ons willen doen geloven.

 

Het zou leuk zijn als deze theorie wat beter historisch werd onderbouwd. Dan zijn we hopelijk gelijk verlost van die religieuze gekte. Zou heel wat leed kunnen voorkomen.

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het leven op aarde is ontstaan door infectie met sporen van leven elders in de ruimte.

 

Ah, briljante oplossing. Maar, ehm, dat verplaatst de vraag naar "hoe is dat leven elders dan ontstaan?" Zeker ook door infectie van leven elders? Hmmm....

 

De vraag ging niet over hoe leven op aarde is ontstaan, maar over hoe leven is ontstaan. Als dat op een plek kan ontstaan, kan dat op andere plekken ook ontstaan, dus jouw buitenaards model levert nooit een antwoord op de vraag.

 

Maar het is wel erg menselijk om het ontstaan van het leven te verklaren door "anderen" of "iets" of een buitengewone invloed. Dat is gewoon een beperking in het menselijk denken.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het leven op aarde is ontstaan door infectie met sporen van leven elders in de ruimte.

 

Ah, briljante oplossing. Maar, ehm, dat verplaatst de vraag naar "hoe is dat leven elders dan ontstaan?" Zeker ook door infectie van leven elders? Hmmm....

 

Dat klopt. Het verschuift de vraag niet meer of minder dan de religieuze uitleg. Maar het grote verschil is dat in dit verhaal de gebeurtenissen op aarde worden verklaard. Voor een astronoom misschien een beperkte visie maar ik denk toch dat we al een heel eind zijn als we weten wat hier is gebeurd. Is ook allemaal iets éénvoudiger te controleren dan verderop.

 

De vraag ging niet over hoe leven op aarde is ontstaan, maar over hoe leven is ontstaan.

 

Duidelijk. Ik geloof in de ET en als iemand moeite heeft om de situatie op aarde te zien als geschikte broedplaats voor het eerste leven, dan is mijn (Brams) verhaal gewoon een goeie dooddoener.

 

Als dat op een plek kan ontstaan,

 

Hoezo als? We gaan hier toch niet het bestaan van het ontstaan van leven in twijfel trekken? Ik dacht dat deze discussie ging over de rol van God bij de distributie van leven.

 

Maar het is wel erg menselijk om het ontstaan van het leven te verklaren door "anderen" of "iets" of een buitengewone invloed. Dat is gewoon een beperking in het menselijk denken.

 

Ja, dat menselijk denken… Het is m.i. juist het goddelijke in de mens dat zich over dit soort vragen doet buigen.

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Maar het is wel erg menselijk om het ontstaan van het leven te verklaren door "anderen" of "iets" of een buitengewone invloed. Dat is gewoon een beperking in het menselijk denken.

 

 

Mijn favoriete verhaal is die van God die zich als Leegte erg ging vervelen en daarom uit zichzelf oneindig veel werelden creeerde en bewoonde met oneindig veel manifesties van zichzelf (o.a. in de vorm van de mens). Om het echt spannend te maken zorgt God er voor dat hij (zij) als manifestatie niet meer weet dat ie God is, anders zou er natuurlijk geen moer aan zijn. In dit verstoppertje denkt God b.v. dat ie een entiteit in een zak botten is. Er ontvouwt zich een weergaloze, universele reality soap met schitterende liefdes en waanzinnige oorlogen. Uiteindelijk begint God als mens zich langzaam te realiseren wat zijn natuur is en uiteindelijk keert alles terug tot de Goddelijke eenheid, die tegelijkertijd Leegte en Volheid is.


De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij verklaart wat jij zegt niet hoe die diversiteit er komt en hoe die evolueert (en zo weer meer diversiteit creëert).

Soorten met meer diversiteit hebben een grotere kans veranderende omstandigheden te overleven dan soorten met minder diversiteit. De gevolgen van de veranderende omstandigheden vormen de selectiefunctie die diversiteit doet ontstaan.

 

Er is een zekere mate van erfelijkheid die meespeelt, maar toch gaat dat volgens mij niet overal in op. Blijkbaar is er een selectie, ik ben wel benieuwd waar die selectie/willekeur op gebaseerd is en waar die selectie ook nog niet-bestaande lichaamskenmerken vandaan tovert (zoals van kieuwen naar longen.

Door gelijdelijke aanpassing (van generatie op generatie op generatie... en dat duizenden keren). Een zeedier dat af en toe het land op gaat en daar voedsel vindt heeft in tijden van voedselschaarste voordeel van een groter vermogen zuurstof op te slaan en zuurstof uit de lucht te halen, omdat hij daarmee verder het land op kan of er langer kan blijven en zo meer voedsel tot zich kan nemen dan soortgenoten met een kleiner vermogen. Eigenlijk is het net als de lange nek van de giraffe.

 

Sommige evolutionaire veranderingen zijn eenvoudig waar te nemen (zoals het ontstaan van de 'ziekenhuisbacterie', vormveranderingen bij erwten). En andere zijn te volgen door DNA-onderzoek (zoals de aanpassing van de hond aan samenleven met de mens in de afgelopen 10.000 jaar ofzo). Maar het probleem is dat wij ons geen goede voorstelling kunnen maken van het ontstaan van complexe structuren door miljoenen kleine aanpassingen, die allemaal een zeker voordeel moeten opleveren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kunnen we onszelf niet innoveren dat we vleugels krijgen? Lijkt mij wel heel erg gaaf, is minder milieuvervuilend, we blijven er slanker bij (een leuke workout) en we putten energiebronnen niet al te veel uit.

 

Kijk, dat is een interessante vraag... met een complex antwoord. Een paar redenen waarom vleugels voor mensen geen voordeel zijn:

 

- Basaal ontwerp van gewervelde dieren telt altijd 4 ledematen. Voor de vleugels zou je dus je armen of benen moeten offeren, dat is het blijkbaar niet waard.

 

- Energiebalans... kun je als mens voldoende metaboleren om een kilo of 60 te liften?

 

- Hoe zoog je een kind in de lucht?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Hoezo als?

 

Dit was niet "als" als in een hypothese, maar "als" als in een logische redenering. Vervang "als" b.v. door "we weten immers dat" en er staat hetzelfde.

 

Ja ja. Klinkt logisch. Maar hoe zit dat nou met de rol van God in de distributie van leven (((op aarde))) ? Is na alles wat over Hem (hen) is geschreven deze rol dermate raar dat zij niet past in het soort bespiegeling dat wij hier plegen?

 

Deze draad is geïnitieerd naar aanleiding van een film die handelt over de waarschijnlijkheid dat onze evolutie sprongen heeft gemaakt die binnen het kader van het aardse klimaat wel opvallend succesvol zijn. Naast deze gedachte radicaal afwijzen blijft er toch weinig anders over dan de mogelijkheden te bespreken van externe invloeden.

Of is God zo eng dat we Hem, samen met alles wat over Hem bekend is maar beter kunnen verwijzen naar het rijk der fabelen. Daarmee alle gelovigen degraderen tot naïeve kleuters?

Ik vind dat als je dat doet je de wetenschap net zo blind volgt als gelovigen hun religie volgen. De geschiedenis van de mens staat bol van godsverbeeldingen. Als het al een puur menselijke eigenschap zou zijn om een hogere macht te verzinnen, hoe komen we dan in godsnaam tot deze irrationele gedachten?

Ik verplaats mij in de denkwereld van atheïsten: Het vormen van een godsbeeld is gebleken nuttig te zijn om te overleven. Zodoende heeft deze eigenschap kunnen evolueren tot wat nu is aangetoond als zijnde de reliekwab.

Het zou natuurlijk kunnen. Maar persoonlijk komt mij dit behoorlijk vergezocht voor. Is het niet veel logischer om gewoon aan te nemen dat Goden (hebben) bestaan? Hier op aarde. In Griekenland. Dat zij konden vliegen, hoe kwamen ze anders hier, en dat ze zoveel langer konden leven dan wij, dat we dat als onsterfelijk zagen?

Dat wij inderdaad zijn geschapen om Hen te dienen. Dat deze neiging bewust in onze genen is geplaatst waardoor wij nu Zij er niet meer zijn deze behoeft zo sterk blijven voelen dat de vaagste tekenen van Hun aanwezigheid volstaan om hogere machten te willen blijven dienen?

 

Het is natuurlijk een weinig verheffende gedachte om als een soort afstammeling van schaap Dolly te leven op een afgegraasd heidelandschap. Maar als we de schaamte even laten varen dan heeft het toch wel ook wel weer wat om als semi aards schepsel genen te dragen van een soort dat onze evolutie ver voorbij is.

Met een beetje fantasie (hoe komen we daar toch aan?) kunnen we zelfs bedenken dat we hier op aarde zijn met een bepaald doel. Het zou natuurlijk net zo goed kunnen dat de goden ons hebben laten voortleven omdat ze te lui waren om hun rotzooi achter zich op te ruimen, maar het lijkt mij waarschijnlijker dat pure ijdelheid hen ingaf dat de aarde beter af is met hun genen.

 

Goden bestaat niet (meer (hier)). Wij wel. Wat zullen wij dan eens gaan doen met onze goddelijke krachten. Heersen? Scheppen? Erbarmen?

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Hoe zoog je een kind in de lucht?

 

Door op je rug te leren vliegen. Vraagt wat oefening, maar het lijkt me wel lekker. Die 8 pond extra die je moet "liften" zullen wel meevallen. Misschien kun je ook wel heeel hoog vliegen, en dan in vrije val je kind de borst geven. Wel tijdig afremmen en daarbij je kind niet loslaten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar hoe zit dat nou met de rol van God in de distributie van leven

 

God heeft een tijdje geleden al ontslag genomen. Ze was zeer ontevreden met de puinzooi die wij mensen er van maken. Ze heeft nu in een andere uithoek van het heelal een nieuw paradijs gecreeerd, en een verbod uitgevaardigd op het telen van appels. En hier een daar wat slangegif gestrooid.

 

 

(en saai dat het werd.....)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar hoe zit dat nou met de rol van God in de distributie van leven

 

God heeft een tijdje geleden al ontslag genomen. Ze was zeer ontevreden met de puinzooi die wij mensen er van maken. Ze heeft nu in een andere uithoek van het heelal een nieuw paradijs gecreeerd, en een verbod uitgevaardigd op het telen van appels. En hier een daar wat slangegif gestrooid.

 

 

(en saai dat het werd.....)

 

 

 

Klinkt als .... Nederland

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar hoe zit dat nou met de rol van God in de distributie van leven

 

God heeft een tijdje geleden al ontslag genomen. Ze was zeer ontevreden met de puinzooi die wij mensen er van maken. Ze heeft nu in een andere uithoek van het heelal een nieuw paradijs gecreeerd, en een verbod uitgevaardigd op het telen van appels. En hier een daar wat slangegif gestrooid.

 

 

(en saai dat het werd.....)

 

 

 

Klinkt als .... Nederland

 

Nu je het zegt....

Het is hier saai, de appelbomen zijn of worden allemaal gerooid, de "kennis" is uitgebannen, en we hebben geen slangen. Hoewel, de hond van mijn ex vriendin was van de zomer gebeten door een adder en daar erg ziek van geworden.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"A human being is part of a whole, called by us the "Universe," a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest--a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. "

 

Albert Einstein

 

- - - -

Albert was wel een beetje wetenschapper en mysticus in één.

:)

 

En is het niet onvermijdelijk dat die twee in elkaar overlopen op het moment dat je nieuwe theorieën vormt, op zoek gaat, je laat leiden door je diepgaande verwondering over de aard van het leven? Of zijn ze toch te scheiden?


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Albert was wel een beetje wetenschapper en mysticus in één.

:)

 

En is het niet onvermijdelijk dat die twee in elkaar overlopen op het moment dat je nieuwe theorieën vormt, op zoek gaat, je laat leiden door je diepgaande verwondering over de aard van het leven? Of zijn ze toch te scheiden?

 

"Werkelijkheid is altijd het moment van visuele waarneming voordat de intellectualisering optreedt.

Aangezien alle intellectueel aanwijsbare dingen moeten voortkomen uit deze pre-intellectuele werkelijkheid, is Kwaliteit de bron, de oorsprong van alle subjecten en objecten." (Robert M. Pirsig)

 

"Over de geest van de uitvinder: Robert PirsigOm iets uit te leggen over de geest van een uitvinder volgt hierna een lang citaat uit "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" van Robert M. Pirsig. (te lezen op de site van Bedenkerij) Ik hoop te kunnen zeggen dat de beste uitvinders, ondanks het pessimisme van Pirsig, een soort balans weten de vinden tussen een klassieke geest en een romantische geest. Het zijn geen alfa's en geen bèta's alswel gamma's. Het merkwaardige is dat ze vaak door echte alfa's en bèta's amper begrepen worden, net zoals klassieken en romantici elkaar niet begrijpen, zoals Pirsig hieronder uitlegt. Aangezien de meeste mensen het een of het ander zijn hebben ze dus een probleem. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want ze hebben alles in huis om met beiden te kunnen omgaan. Ik ben er nog niet helemaal uit... " (Bert Frederiks)

 

In de praktijk werken de verschillende zienswijzen zo veel mogelijk naast elkaar. En als zij te eenzijdig worden toegepast lijdt dat onvermijdelijk tot ellende. Daarom is het voor verdere ontwikkeling van ons intellect m.i. essentieel dat in de structuren die wij gebruiken om onze blik te verbreden: kunst, fundamenteel onderzoek, literatuur, aandacht wordt geschonken aan het samenbrengen van de verschillende zienswijzen.

Zo zeldzaam het al is dat één persoon wezenlijk verschillende zienswijzen combineert in nieuwe inzichten, zo veel belang zouden wij moeten hechten aan het omarmen van deze denkers. Maar het grote probleem daarbij is dat zij niet worden herkend. Mensen die strijdige opvattingen inzichtelijk combineren worden van twee kanten aangevallen. Alleen als zij erin slagen binnen het beperkte kader van één denkdiscipline te overtuigen met nieuw inzicht, bestaat de kans dat het grensoverschrijdende karakter van de inzichten wordt gezien. En dan hebben we het echt over een kort lijstje met namen als Da Vincy en Einstein.

Er bestaan natuurlijk veel meer combivisionairen met zinvolle ideeën die welliswaar uit gespecialiseerd oogpunt weinig voorstellen, maar juist door de combinatie erg waardevol worden.

 

Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om mensen met een smal denkkader de meerwaarde te laten inzien van bredere visie. Dat dit in principe losstaat van intelligentie en dat dit betekent dat bij vergelijkbare intelligentie de breeddenker dom overkomt op de smaldenker.

 

 


Als iedereen die dat kan zijn best doet om verbeteringen door te voeren dan ziet de wereld er snel een heel stuk beter uit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iemand als Einstein zal zich wellicht eerst gevestigd hebben als wetenschapper, en toen hij eenmaal voet aan de grond had wat 'vagere' dingen de wereld ingeslingerd hebben. (Heeft iemand hier daar inzicht in, biografisch/chronologisch?)

De Oprah-strategie zeg maar ;D

 


Rent a War Room® 

Ruimte voor creativiteit en innovatie • http://www.rentawarroom.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iemand als Einstein zal zich wellicht eerst gevestigd hebben als wetenschapper, en toen hij eenmaal voet aan de grond had wat 'vagere' dingen de wereld ingeslingerd hebben. (Heeft iemand hier daar inzicht in, biografisch/chronologisch?)

De Oprah-strategie zeg maar ;D

 

Einstein was niet gelovig. Van de 'groten der aarde' zijn de gelovigen op 1 hand te tellen. Bekend waren Newton en Michelangelo. Newton dacht door zijn experimenten met licht dichter tot God te komen. Michelangelo was zo gelovig dat hij er op latere leeftijd er zelfs ziekelijk schuldgevoel van kreeg. Zelfs Da Vinci geloofde al niet meer in God. En dat in die tijd! Eén van de vele quotes van Einstein over God:

 

I see only with deep regret that God punishes so many of His children for their numerous stupidities, for which only He Himself can be held responsible; in my opinion, only His nonexistence could excuse Him. ~ Albert Einstein, Letter to Edgar Meyer, colleague January 2, 1915.

 

Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om mensen met een smal denkkader de meerwaarde te laten inzien van bredere visie. Dat dit in principe losstaat van intelligentie en dat dit betekent dat bij vergelijkbare intelligentie de breeddenker dom overkomt op de smaldenker.

 

Je geeft hier een persoonlijk waardeoordeel waarin je feitelijk zegt dat de combinatie van religie en wetenschap beter is dan wetenschap alleen (naar ik aanneem geldt dit natuurlijk alleen voor wetenschap alleen en niet voor religie alleen, maar goed). Ik vind dit niet charmant, omdat je hiermee de waarde van je eigen ideeen, hoe zinnig of onzinnig deze ook moge zijn, per definitie boven die van een ander stelt (als de ander het er niet mee eens is, is het immers een smaldenker).

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

\I see only with deep regret that God punishes so many of His children for their numerous stupidities, for which only He Himself can be held responsible; in my opinion, only His nonexistence could excuse Him. ~ Albert Einstein, Letter to Edgar Meyer, colleague January 2, 1915.

 

 

DEEP!


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept