Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/02/19 in all areas

  1. 2 points
    Als je een werkende (werknemer of ondernemer) van 45 jaar of ouder bent, kun je tot 600 euro aan loopbaanadvies gesubsidieerd krijgen. Deze regeling geldt tot en met 10 januari 2020. https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers Aanvankelijk was deze regeling er voor een (zeer) beperkt aantal beroepsgroepen en eindigde ergens in de eerste helft van 2019, maar hij is dus nu uitgebreid naar alle beroepsgroepen en verlengd tot en met begin januari 2020. Van de gelinkte site: "Het Ontwikkeladvies is [...] Onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers." "Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een [pijler onder de neoliberale heilsstaat]."
  2. 1 point
    EBN European Business Number uit Hamburg is nog steeds actief.
  3. 1 point
    Als je ook nog niets betaald hebt, en geen facturen hebt, neem ik aan dat je ook nog geen BTW teruggevorderd hebt e.d. Op zich lijkt mij er dan niets op tegen om jouw 2018 jaar af te sluiten met een geschatte kostenpost (a.d.h.v. de leveringen) die je dan via een balanspost (overlooppost) overzet naar 2019. Dan maakt het dus niets uit dat je de officiële factuur in Q1 van 2019 krijgt en deze weg streept tegen die overlooppost. Van facturen die je voor 2018 krijgt zul je nu de BTW toch niet meer voor Q4 terug kunnen vorderen. Dan blijft alleen jouw 'kosten' voor 2018 over en die kun je gewoon opvoeren zonder factuur (als die later zou komen). Voor het aftrekken van kosten in de resultatenrekening heb je n.l. geen factuur als bewijs nodig maar wel ander bewijs (mailwisseling van bestelling e.d.). Je zult dus even goed moeten documenteren wat je allemaal voor 2018 binnen hebt gekregen (met opmerking dat factuur en betaling in 2019 volgt).
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept