Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 30/10/19 in all areas

  1. 4 points
    Ik vrees dat ik deze vraag toch echt als een 'inkoopvraag' moet classificeren en die hoort zodoende niet op dit forum thuis, dus ik sluit dit topic. Uit onze huisregels:
  2. 2 points
    Hmm, een realistische kijk in de toekomst http://www.wtcm.be/uploadedFiles/ACTUEEL/Documenten/Roadmap%20teaser%20N.pdf sux6
  3. 1 point
    ICTrecht.nl zegt dat het auteursrecht van een door een stagiair gemaakt werk, aan de stagiair behoort. Ze citeren daarbij een uitspraak van de Hoge Raad. BNO (de ontwerpersbond) voegt daar aan toe dat rechten in het stagecontract kunnen worden overgedragen. Ik vraag me dan af waar ze zich daarbij op baseren. Volgens mij kunnen rechten alleen worden overgedragen als nauwkeurig is omschreven hoe de werken eruit zien. Complicerende factor is dat je deze werken niet in je eentje hebt gemaakt; je bent dus niet de enige rechthebbende. Je zou eventueel kunnen aangeven dat zonder jouw toestemming het stagebedrijf de producten waar jij aan hebt meegewerkt ook niet mag gebruiken, cq aan klanten verkopen, maar dat lijkt me wel een paardenmiddel.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept