Ga naar inhoud
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date. ×
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date.
X

Richard B.

Super Senior
 • Aantal berichten

  115
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Richard B.

 1. Even vanuit juridisch perspectief nog de volgende aanvulling: Voor de inrichting van een VOF bestaan weinig wettelijke regels. Je bent dus behoorlijk vrij om zelf te bepalen hoe je de winst verdeelt en wat je doet bij verkoop van het bedrijf of bij het stoppen van één van de vennoten. Als je niets op papier zet dan heeft iedere vennoot in principe recht op een evenredig deel van de winst, in jullie geval dus 50/50. Dus als je daar 80/20 van wilt maken zul je dat duidelijk met elkaar af moeten spreken. De winstpercentages worden vervolgens bijgeschreven op de kapitaalrekening, waar Joost het over heeft. Als je wilt dat die 80/20 verdeling ook geldt voor de verdeling van de opbrengst bij verkoop van de onderneming (inclusief goodwill) of bij de uitkoop van een vennoot dan zou ik dat ook expliciet opnemen in vof-contract. Deze bepaling zou ik ook fiscaal laten toetsen, want verdeling van het vermogen van een vof bij staking of voortzetting door een vennoot heeft inderdaad nogal wat haken en ogen. Dus geen standaard vof contract van de KvK gebruiken, maar een maatwerk contract (laten) opstellen.
 2. Maand eerder of later zal niet veel uitmaken, maar ik zou die 6 maanden wel in de gaten houden. Gr. Richard
 3. Er is geen harde termijn, waarbinnen de BV opgericht moet zijn. Maar het is de bedoeling dat dit een tijdelijke constructie is, niet om daar jarenlang mee te gaan ondernemen. De Kamer van Koophandel kan dit controleren (na ongeveer 6 maanden) en de inschrijving in het Handelsregister eventueel doorhalen, indien de BV dan nog steeds niet is opgericht. Zal in de praktijk niet zo snel gebeuren. Het is overigens ook voor de oprichters niet handig om dit te lang te laten duren, tot de oprichting van de BV ben je persoonlijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen die je als BV io aangaat.
 4. Je zou dit kunnen oplossen door als tussenpersoon te gaan werken. Dit betekent dat je de overeenkomst met de consument sluit namens de leverancier. De leverancier wordt dus de contractspartij van de consument, jullie niet. Hiervoor heb je wel toestemming/machtiging van de leverancier nodig. De leverancier kan je dan ook machtigen op de nota te incasseren. Of je dan helemaal zonder serviceafdeling kan gaan werken, vraag ik mij af. Independer.nl doet dit voor bepaalde verzekeringen ook op deze manier, maar zij verkopen ook zelf en hebben service desk.
 5. Meestal wordt standaard in het overnamecontract bepaald dat een claim van een derde (zoals de fiscus) binnen een bepaalde termijn aan de verkoper moet worden gemeld, zodat hij eventueel zelf verweer kan voeren. Ook een schikking zonder overleg is vaak niet toegestaan. Ook als die bepalingen niet in het overnamecontract staan maak je nog wel een goeie kans, het is natuurlijk raar dat je zou moeten betalen voor een claim die je bij tijdige melding had kunnen weerleggen. Koper zal dit waarschijnlijk betwisten en stellen dat bezwaar zinloos zou zijn geweest. De discussie zal dus vooral gaan over de waarde van de gemiste kans in het bezwaar.
 6. Hoi Rinse, Sorry voor de late reactie. In principe zijn alleen 100% eigendomsverhoudingen gemakkelijk te vinden in het Handelsregister. Verder zijn de statuten en de jaarrekening daar te vinden, maar daar hoeft een (latere) aandeelhouder, die niet de meerderheid heeft niet altijd in te staan, gebeurt echter wel eens, ook al is dat niet verplicht. In de jaarrekening moet volgens mij alleen het groepshoofd verplicht vermeld worden, bij een JV is dat alleen de BV die de doorslaggevende zeggenschap heeft. Maar je moet bij het opstellen van de jaarrekening dus wel goed opletten. Een garantie vragen is wat anders dan niet of zeer moeilijk te vinden zijn, wellicht moet je dan toch naar CV gaan kijken, maar dan de constructie van Joost (er naast, niet er boven). Grote nadeel van die constructie is dat jij jouw BV dan moet inbrengen in de CV, en dat je de onderneming ook onder de naam van de CV moet gaan drijven. Dan kom ik toch weer uit bij de STAK......
 7. Hoi Rinse, Ik moet zeggen dat ik er steeds minder van begrijp. Een CV is geen rechtspersoon, waarin je aandelen kunt hebben, maar een samenwerkingsverband. Die verdeling 99-1% "in de CV" kan dus niet. De CV wordt überhaupt weinig gebruikt en voor het doel dat jullie voor ogen hebben (verdeling winst, zeggenschap en anonimiteit) zou ik het niet als een gebruikelijke constructie willen bestempelen. Het komt op mij over dat hier sprake is van een gewone joint venture, met een aandeelhoudersovereenkomst waarin de zeggenschap moet worden geregeld. Anonimiteit is dan ook geregeld en kan door een geheimhoudingsplicht in de aandeelhoudersovereenkomst nog extra worden geborgd. Waarom zou je het ingewikkelder maken? De STAK wordt gebruikt als je de participant verder op afstand van de onderneming wil plaatsen, hij is dan geen aandeelhouder meer, maar certificaathouder van de STAK. De scheiding tussen zeggenschap en winst is dan maximaal, de participant heeft geen stemrecht in de AVA en kan dus ook niet in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst handelen, als hij dat zou willen. De STAK is met name handig als er veel verschillende participanten zijn die ook regelmatig kunnen wisselen (bijvoorbeeld personeelsleden), je hoeft dan niet steeds naar de notaris.
 8. En wie houdt dan de andere 50% in de werk B.V.? Over de STAK kun je op internet (en ook op dit forum) heel veel informatie vinden.
 9. Als het gaat om toedeling van winst aan de partner, zonder zeggenschap, dan ligt het idd meer voor de hand op stichting administratiekantoor (Stak) op te richten, die certificaten van aandelen uitgeeft. TS wordt dan enig bestuurder van de Stak, waardoor anonimiteit is gewaarborgd.
 10. Het is geen rare constructie, maar als het alleen om anonimiteit gaat is het wel wat omslachtig. In Nederland zijn alleen 100% aandeelhouders zichtbaar in het Handelsregister, dus als je partner 50% krijgt in de BV zelf, dan is dat voor de buitenwereld niet zichtbaar. CV er boven zetten is daarvoor niet nodig. Op zich klopt het dat je in CV-contract zelfde kunt regelen als in een aandeelhoudersovereenkomst. Bijzonder is hier wel dat de 50% aandelen economisch eigendom zijn van jouw partner, maar het stemrecht op dezeaandelen ligt in beginsel bij jou als beherend vennoot. Hier moet je bij het opstellen van het CV-contract wel rekening houden. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat het dividend op die 50% bij de stille vennoot terecht moet komen. Dat betekent dat de beherend vennoot geen recht zou mogen hebben op de winst, vraag me even hardop af of je winstrecht voor beherend vennoot in CV wel kunt uitsluiten.
 11. Dan zal verhuurder wel moeten aantonen dat geen ontruiming heeft plaatsgevonden, lijkt mij niet gemakkelijk, als sleutel is geaccepteerd. Normaal gesproken zou bank de garantie moeten vrijgeven.
 12. Ik vraag me af of je in dit geval de aanval zou moeten kiezen. Bij de ondernemingskamer zou je een verzoek kunnen indienen om een onderzoek te laten instellen naar wanbeleid, maar aangezien jij het beleid (mede) bepaalt, zal dat onderzoek zich ook tegen jou richten. Ik zie niet wat je hier mee zou kunnen opschieten. Ik denk dat je je beter kunt concentreren op het verweer tegen de beschuldigingen dat jij als manager wanprestatie zou hebben gepleegd. Als ik het zo lees zal het voor jouw mede-aandeelhouder niet meevallen om dit aan te tonen. Als de rechter duidelijk wordt gemaakt dat zij via de opzegging van de managementovereenkomst jouw aandelen in handen proberen te krijgen, dan zal de rechter extra kritisch kijken naar de beschuldigen. Als het klopt wat jij zegt, en het bedrijf draait goed, dan zou ik me over de beschuldigen niet heel druk maken. Ze proberen je gewoon onder druk te zetten. Reageer volledig maar zakelijk op de ingebrekestelling, probeer de emotie er buiten te laten. Ik zou jouw reactie absoluut nog door een buitenstaander laten controleren. Zij moeten nu bewijzen dat jij te kort bent geschoten, als jij de aanval kiest moet jij je stellingen bewijzen. Ben je ook statutair bestuurder? En staat er in de managementovereenkomst dat jij bij beeindiging van de managementovereenkomst ontslag moet nemen als statutair bestuurder? Het kan geen kwaad dat het nu wat scherper wordt, daardoor worden de zaken duidelijker, maar vroeg of laat zal je toch weer met elkaar om de tafel moeten, anders los je dit niet op, denk ik.
 13. Ik denk dat je gelijk hebt en dat de bankgarantie is komen te vervallen. Een tekst van een bankgarantie wordt door een rechter altijd zeer letterlijk genomen, om onduidelijkheden te voorkomen. Ik raad je aan een brief te sturen aan de verhuuder waarbij je sommeert om teruggave van de originele bankgarantie en een brief aan de bank waarin je de bank sommeert geen bedragen uit de bankgarantie aan de verhuurder te betalen, aangegezien deze is komen te vervallen. Ik zou in die brief de bank ook alvast aansprakelijk stellen voor jouw schade, als ze toch tot betaling zouden overgaan. groet, Richard
 14. Jouw partner zit sowieso aan het contract vast. Wat is er in het VOF-contract afgesproken over de inbreng/overname van het huurcontract? En wie betaalt de huur? Als de huur van de bankrekening van de VOF is betaald, dan zou de verhuurder kunnen stellen dat VOF het huurcontract heeft overgenomen (en dus zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk). Formele aanpassing van het huurcontract is niet per se nodig.
 15. Het zou zeer onredelijk zijn als de (ex) vennoot die schuld niet geheel zou hoeven te betalen. Maar ik denk dat het alleen zo klip en klaar is als jouw advocaat zegt, wanneer de (ex) vennoot inderdaad akkoord gaat met de jaarrekening (want dan is hij dus ook akkoord gegaan met de afwijkende verdeling van de winst). Heeft jouw advocaat nog iets gezegd over een mogelijke aanspraak op goodwill voor de (ex) venoot bij opzegging, omdat jij de onderneming voortzet? Verder veel succes met de te nemen stappen en hou ons op de hoogte!
 16. Lastig, dit is zeer specialistische materie, hier zijn hele juridische boekenkast over vol geschreven en de meningen verdeeld, en zonder de context van het hele stuk is het eigenlijk helemaal niet te doen, maar vooruit, ik doe een poging. Ik denk dat wordt bedoeld dat een idee of concept, dat niet kan worden beschermd door (bijvoorbeeld) de octrooiwet of de auteurswet, ook niet op een andere manier kan worden beschermd, en dus echt vrij is. Iemand die dat idee overneemt kun je dus niet beschuldigen van oneerlijke concurrentie.
 17. Zolang je geen "echte" CV bent loop je altijd het risico dat iemand er doorheen prikt, en na een eventueel faillissement komt een curator er natuurlijk wel achter. Vriendin klein aandeel geven gaat ook niet, denk ik, want dan komt alle winst in stichting, maar die mag weer geen winstoogmerk hebben.
 18. Dit klopt als Stechel naast stichtingsbestuurder ook de commanditair (=stille) vennoot is. Als stille vennoot mag hij niet tegelijk als beherend vennoot optreden, ook niet via een stichting, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid. Maar als beherend vennoot en commanditair vennoot twee totaal verschillende personen zouden zijn mag beherend vennoot best rechtspersoon zijn, zoals BV of stichting, dat leidt niet automatisch tot persoonlijke aansprakelijkheid, alleen als sprake zou zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. In de praktijk zie je vaak de BV-CV combinatie, stichting-CV komt niet veel voor, en ik denk dat je dan net zoveel vragen krijgt als wanneer je een Ltd begint.
 19. Joost heeft gelijk dat je met name de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst moet raadplegen om te zien of je rechten verliest door de verwatering. Wettelijk is verder alleen de 5% grens van belang. Onder de 5% zou je theoretisch kunnen worden uitgekocht door een aandeelhouder die tenminste 95% van de aandelen bezit. Maar dan moet die 95% wel van 1 eigenaar zijn en die eigenaar moet daarvoor naar de rechter. De rechter kan die vordering afwijzen als de uitkoop voor de kleine aandeelhouder erg nadelig is, bijvoorbeeld door de fiscale gevolgen. In de praktijk wordt van deze regeling nauwelijks gebruik gemaakt.
 20. Dat klopt, het vermogen van de vof is een afgescheiden vermogen, ten behoeve van de schuldeisers van de vof. De prive schuldeisers van de vennoten kunnen daar in principe niet aan komen, zolang de vof bestaat. Maar als 1 van de vennoten failliet zou gaan is de kans groot dat de vof eindigt, op grond van het contract of als gevolg van opzegging door de curator. En dan zal het vermogen van de vof verdeeld worden. Eerst zullen alle schuldeisers van de vof moeten worden betaald, indien er dan vermogen over blijft wordt dit verdeeld tussen de vennoten. Het aandeel van de failliete vennoot wordt verdeeld onder zijn schuldeisers.
 21. Als er buiten de DGA nog meer aandeelhouders zijn dan moet dat via de AVA, als de DGA enig aandeelhouder is dan kan het ook direct door een volmacht. In beide gevallen moet je goed omschrijven wanneer de bevoegdheden ingaan: wanneer is sprake van ontstentenis en onstaat de bevoegdheid voor de vervanger? En mag die alles of alleen de noodzakelijke dingen voor fiscus bijvoorbeeld.
 22. Dit wordt meestal in de statuten van de BV geregeld. Wat staat daar? Indien de statuten geen oplossing bieden, dan kun je dit oplossen door een gevolmachtigde (of procuratiehouder) aan te wijzen. Een volmacht is vormvrij, dus een overeenkomst is niet nodig, kan ook in brief, notulen of zelfs mondeling, maar dan is de volmacht natuurlijk moeilijk aan te tonen. Vastleggen in de notulen lijkt mij niet praktisch, als een derde om bewijs van die volmacht vraagt moet de gevolmachtigde de notulen gaan toezenden, als hij die al zou hebben. Ik zou een eenvoudige schriftelijke volmacht opstellen waarin wordt omschreven wat de bevoegdheden zijn van de gevolmachtigde, en onder welke omstandigheden de volmacht in werking treedt (vermissing, coma).
 23. Als ik het lees lijkt mij optie 2 ook het best. Je zult dan de VOF eerst schriftelijk moeten opzeggen, als er geen contract is dan zal je een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen. Wat redelijk is hangt erg af van de omstandigheden, maar je hebt het dan over minimaal enkele maanden. Na afloop van de opzegtermijn eindigt de VOF en kun je gaan verdelen. Dat is bij een VOF niet altijd even simpel. Los van het feit dat eerst de schulden van de vof uit het vennootschapsvermogen zullen moeten worden voldaan, is de hoofdregel dat degene die iets heeft ingebracht, dat ook weer terugkrijgt. Dus kijk goed op wiens naam bepaalde contracten of zaken staan. dit hoeft niet altijd de vof te zijn. Als de domeinnaam bijvoorbeeld op jouw naam staat, en is ingebracht in de VOF, dan zou je daar dus verder mee kunnen. Jouw veronderstelling dat het distributiecontract vanzelf eindigt is niet juist, dat loopt gewoon door, dus je zou goed moeten kijken of je dat kunt beeindigen of overzetten. Kijk ook hier goed door wie dit contract destijds is aangegaan. Verder moet je de waarde bepalen van de activa en passiva die is verdeeld, en dat is natuurlijk lastig, want wat is bijvoorbeeld de domeinnaam waard? De vennoot die zaken met een hogere waarde mee heeft gekregen moet eigenlijk betalen aan de andere vennoot. waarbij je uiteraard ook rekening moet houden met bedragen die de vennoten nog te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de vof.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.