Ga naar inhoud

Remco TH

Junior
 • Aantal berichten

  22
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

2

Registratie

 • Hoe heb je ons gevonden:
  maak een keuze
 • Jij bent:
  maak een keuze
 • Tot welke leeftijdsgroep behoor je?
  < 18
 • Je bent voornamelijk geïnteresseerd in:
  ondernemen algemeen
 • Welke andere websitesover ondernemerschap en/of innovatie bezoek je regelmatig?
  Geef hier svp een aa

Recente bezoekers van dit profiel

Het recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. Ja, ook dat kan! Dat is precies wat mij ook bevalt. Daarvoor heb je wel 1 variant boven de 'basic' versie nodig, maar wat mij betreft het geld waard.
 2. Hier goede ervaringen met TimeChimp, vooral als het om veel (kleinere) tijdsperiodes gaat (bijvoorbeeld 0-30 minuten per 'job'), waardoor er een aantal 'jobs' ontstaan. Voor mij werkt TimeChimp ook goed zodra team wat groter wordt om het overzicht te houden, zolang de teams niet te groot worden ook erg betaalbaar (je betaalt namelijk per persoon voor het gebruik). Mijn situatie: werk vaak als ZZP'er waarbij ik andere ZZP'ers of consultants aanhaak (meestal voor processing of uitdieping van bepaalde aspecten in geval van tijdsdruk) op grotere opdrachten of wanneer er kennis vanuit een andere discipline nodig is, waardoor ik het overzicht in no-time kwijt zou kunnen raken (wie doet wat, wat zijn de tarieven en onkosten per persoon, etc.). Hiervoor gebruik ik TimeChimp, dit heeft ook een koppeling met Exact en daardoor ook erg makkelijk met afronden/factureren van een heel aantal 'jobs'.
 3. Behalve kostenbesparing, wat is je doel hiermee? Op zichzelf geeft het structuurregime doorgaans een enorme kwaliteitsimpuls aan de leiding van de onderneming; het aanstellen van een RvC die bepaalde taken en verantwoordelijkheden van de AV overneemt is wel het meest belangrijke punt hierbij. Het kiezen voor een verzwakt regime of volledige vrijstelling kan zijn oorsprong vinden in het bijvoorbeeld beschermen van bestuurders of bepaalde posities binnen het management. Soms zijn dit keuzes die worden gemaakt ten behoeve van bepaalde personen, die niet altijd de beste keuze hoeven te zijn voor de betreffende onderneming. Anderzijds kan het kiezen voor een verzwakt regime of volledige vrijstelling een weloverwogen keuze zijn doordat het regime al voor de moedermaatschappij geldt, of bijvoorbeeld doordat de vennootschap onderdeel uitmaakt van een groter (internationaal) concern, etc. Het antwoord op je vraag is erg casusspecifiek en daarom zullen we meer informatie nodig hebben om je goed te kunnen helpen met het beantwoorden van je vraag.
 4. Inderdaad. Indien topicstarter het het zelf na wil lezen zie art 2:248 BW: https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel248 (wat RT.... hierboven zegt staat in lid 7)
 5. En even praktisch ingestoken: om hoeveel geld gaat het bij benadering? Persoonlijke noot: betaal haar wat haar (wettelijk) toekomt, het blijft de moeder van je kinderen en dat is meer waard dan wat dan ook. Als je haar emotioneel een trap na wil geven doe je dat het beste door te laten zien dat ze je niet meer kan raken en door boven de situatie te staan: besluit (bewust gekozen woord) dat zij jou niet meer kan kwetsen, wat voor haar waarschijnlijk frustrerender is dan welke discussie over geld dan ook. Hou het vanaf nu zakelijk. Een lang gevecht over geldzaken levert jullie (lees: jou) alleen maar negatieve energie op die ook afstraalt op jullie kinderen, zorg dat deze periode kort blijft. Die energie kan je beter stoppen in andere zaken (je kinderen, ondernemen, etc.) die je positieve energie opleveren.
 6. Over welke bandbreedte aan omzet/winst praten we in EUR? Een stichting (-structuur) opzetten en onderhouden is niet bepaald goedkoop. Gezien de vragen die je stelt samen met de combinatie stichting/CV lijkt er niet veel fiscaal en juridisch advies aan ten grondslag te liggen - dat alleen is genoeg reden om het niet te doen. Ook speelt zoals je wellicht weet het gehele UBO verhaal in de EU en wereldwijd, mede waardoor het maar de vraag is of je plan wel zo werkt. Daarnaast, op welk adres zou je de stichting inschrijven? Je kan ook een niet-natuurlijk persoon vormen door het aangaan van een samenwerkingsverband (in dit geval bijvoorbeeld een CV zonder de stichting erboven). Als je om welke redenen dan ook toch een voorkeur hebt voor het oprichten van een seperate entiteit waarom dan een stichting en niet bijvoorbeeld een B.V. als ondernemingsvorm? Wat is er mis met de B.V. als ondernemingsvorm in dit geval en in welk opzicht denk je dat een stichting beter is? Volgens mij is de volgende informatie voor jou/jullie van belang: https://www.kvk.nl/download/De_nummers_van_het_Handelsregister_tcm109-365707.pdf Aanvullingen op of vragen over het bovenstaande zijn altijd welkom. Succes.
 7. Remco TH

  Beëindigen B.V.

  Fiscaal of commercieel, in dit geval maakt het verschil niet uit. & Micro: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/waaruit-bestaat-de-jaarrekening/ Succes.
 8. Remco TH

  Beëindigen B.V.

  Geen dank, dit forum is er om elkaar te helpen. Wat je kan doen is een nihil aangifte. De enige die je daar (op basis van de door jou aangeleverde informatie) mee benadeelt is jezelf (voor een bedrag van maximaal EUR 500 * VPB tarief = EUR 100) waardoor ik denk dat er weinig praktisch bezwaar te bedenken valt om het zo op te lossen: P&L 2017: nihil Balans 2017: nihil W&V 2018: nihil Balans 2018: nihil Zo vul je alle cijfers in voor je jaarcijfers KVK en VPB aangifte. Bespaart je wat werk en aan belasting betalen kwam je toch al niet toe (gezien de verlies situatie). Het liquidatiememorandum kan op deze manier ook simpel zijn: ================= NEDERLAND Opheffing en liquidatie van [vul naam in] B.V. Dit memorandum beschrijft de opheffing, liquidatie en belastingimplicaties (VPB) voor [vul naam in] B.V. (hierna: "Vennootschap") op basis van de Nederlandse Wet zoals deze van kracht is sinds januari 1992. 1. Algemeen De Vennootschap kan worden ontbonden zonder tussenkomst van het Hof door een besluit van de aandeelhouder(s) in de AV. Over het algemeen bepalen de statuten van de Vennootschap de bijbehorende vereisten, zoals de formaliteiten van dit besluit en wie als vereffenaar optreedt. We hebben de statuten van het bedrijf gecontroleerd voordat we de beslissing hebben genomen en eventuele aanvullende informatie opgenomen in het AV besluit, zie bijlage A. We zijn ons bewust dat een AV besluit om de Vennootschap te ontbinden, altijd onherroepelijk is. 2. Besluit van Algemene Vergadering In het algemeen moet de resolutie van de aandeelhouder de volgende beslissingen bevatten: - Om de onderneming van het bedrijf te beëindigen; - Om het Bedrijf per een bepaalde datum te ontbinden; - Een vereffenaar benoemen en zijn vergoeding vaststellen; - De vereffenaar machtigen om alleen de Vennootschap te vertegenwoordigen in het geval dat volgens de statuten de Vennootschap hoofdelijk is vertegenwoordigd; - Het aanvaarden accepteren van het aftreden van de gedelegeerd bestuurder (s) en / of commissaris (sen) die niet de leiding hebben tijdens de liquidatieprocedure; en - Een bewaarder benoemen onder de opschortende voorwaarde dat de vereffening zal worden voltooid. Zie voor het AV besluit dat ten grondslag ligt aan dit memorandum Bijlage A. Het AV besluit in Bijlage A behandeld alle bovenstaande punten. 3. Liquidatie De ontbinding van de Vennootschap betekent niet automatisch dat de Vennootschap ophoudt te bestaan. Het bestaan van de Vennootschap wordt gecontinueerd indien dit nodig zou zijn voor de liquidatie van de activa en passiva van de Vennootschap, hetgeen "liquidatie" wordt genoemd. Tijdens de liquidatie van de Vennootschap liquideert de vereffenaar alle activiteiten, verkoopt alle voorraden, incasseert alle vorderingen, converteert de activa in contanten en betaalt alle schuldeisers, inclusief eventuele belastingvorderingen. Verwacht wordt dat de afwikkeling van dergelijke belastingvorderingen enige tijd in beslag kan nemen. 4. Geen activiteiten en geen bezittingen Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden namens de Vennootschap en de Vennootschap heeft geen bezittingen noch schulden, derhalve is er gekozen om geen liquidatieoverzicht samen en vast te stellen. In het geval dat de ontbonden onderneming geen onderneming heeft, noch enige activa en passiva, zal de onderneming op het moment van ontbinding ophouden te bestaan. De Vereffenaar (in dit geval bestuurder) moet de Kamer van Koophandel op de hoogte brengen van de ontbinding van de Vennootschap en het feit dat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan en die als bewaarder van de boeken van de Vennootschap optreedt. Dit is gedaan middels het zogenaamde formulier 17a, zie bijlage B. 5. Heropening De liquidatie van de Vennootschap kan worden heropend op verzoek van een rechthebbende, in het geval er achteraf een actief lijkt te bestaan dat aan de aandeelhouder kan worden uitgekeerd. Bovendien kan de liquidatie worden heropend op verzoek van de schuldeiser of rechthebbende die zijn vordering niet eerder kon indienen. 6. Fiscale implicaties Ad 1. Waardering Vennootschapsbelasting: Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden namens de Vennootschap en de Vennootschap heeft geen bezittingen noch schulden. Als gevolg daarvan zijn alle posten gewaardeerd op nihil en zijn er geen realiseerbare stille reserves. Omzetbelasting: De Vennootschap is geen ondernemer (ook niet geweest) in het kader van de Omzetbelasting. Ad. 2 Aansprakelijkheid Vereffenaar De Vereffenaar van de ontbonden Vennootschap, kan gedurende een periode van drie jaar na de ontbinding verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de onderneming niet aan haar belastingverplichtingen heeft voldaan. Dit is mogelijk als de vereffenaar schuldig kan worden verklaard voor "duidelijk onbehoorlijk beheer", de belastingautoriteiten dragen de last van van bewijs in dit opzicht. Op basis van de voor ons beschikbare informatie is er geen sprake van zogenaamd "duidelijk onbehoorlijk beheer". ONDERTEKENING [vul je eigen naam in] als Vereffenaar, PLAATS, XX-XX-2018 [JOUW HANDTEKENING] Vereffenaar van [vul naam in] B.V. d.d. XX-XX-2018 names deze, [JOUW HANDTEKENING [vul je eigen naam in], PLAATS, XX-XX-2018 Bijlage: - Bijlage A: AV besluit d.d. XX-XX-2018 - Bijlage B: KVK deregistratieformulier 17a ====== Vermeld duidelijke paginanummering (1 van 4, 2 van 4, etc.) en print eenzijdig, op de lege achterzijdes print je "opzettelijk blanco gelaten" in een duidelijk en groot lettertype. Bij het beantwoorden van je hulpvraag ben ik er vanuit gegaan dat je er onbezonnen aan begonnen bent en geen middelen hebt aanvullend (professioneel) advies in te winnen. Het voorbeeld hierboven heb ik in datzelfde kader publiek gedeeld met je opdat mogelijk andere mensen er baat bij hebben. Ten overvloede: Sla geen punten uit mijn eerdere reactie over, deponeer eerst de KVK cijfers bij KVK en aangifte VPB voordat je de andere stappen ten uitvoer brengt. Onderteken de documenten bewaar deze goed voor tenminste 7 jaar. Succes.
 9. Remco TH

  Beëindigen B.V.

  De belastingdienst is dan ook geen adviseur. In casu ben je zelf de ondernemer die een adviseur in zou moeten schakelen, hier is de belastingdienst niet verantwoordelijk voor. Maar soms is Google je vriend. Bij deze: https://www.ondernemersplein.nl/artikel/ontbinding-van-rechtspersonen/ Toelichting: In casu ben je zelf de vereffenaar. In dit geval waarbij er (zeer) beperkte bedragen omgaan, is naar mijn idee turbo liquidatie zeker een optie. In hoofdlijnen mijn suggestie (stappenplan) zodat je het zelf kan regelen: - baten lasten zijn er niet; balansposten stel je op nihil en een eventueel saldo verreken je met jezelf + eventueel nog af te dragen belastingverplichtingen komen voor eigen rekening; - AV neemt het besluit tot liquidatie van de entiteit, dit leg je vast in AV- notulen (onderdelen hierbij: het besluit te stoppen met de onderneming, het besluit de entiteit te liquideren, het besluit een bepaalde vereffenaar aan te wijzen, het besluit het ontslag van het bestuur te accepteren, het besluit een bewaarder aan te wijzen onder de voorwaarde dat de liquidatie doorgaat, EVENTUEEL de vereffenaar individueeel te autoriseren om de entiteit te vertegenwoordigen INDIEN de statuten meervoudigheid vereisen); en - je stuurt een ingevuld formulier 17a + kopie legitimatie + kopie AV-notulen in naar de KVK. Met alleen formulier 17a ben je er niet (zoals ook op het formulier vermeld staat). Reactie KVK volgt eigenlijk altijd binnen een week (kan tegenwoordig ook digitaal zijn). Gezien je een turbo liquidatie uitvoert is een (financieel) liquidatie overzicht vaststellen en/of deponeren niet verplicht. Let op! de 7 jaars termijn voor administratie blijft van kracht, het is mede daarom verstandig een liquidatiememorandum op te stellen. Het is verstandig de jaarcijfers te deponeren nu je nog op de reguliere manier een inlogcode aan kan vragen bij de KVK. Inlogcode heb je de eerste keer binnen een paar minuten digitaal binnen. Inleveren van de jaarcijfers is weinig moeite voor een micro entiteit en beperkt mogelijk eventuele aansprakelijkheid en/of boetes achteraf. Daarnaast, als je dit nog niet hebt gedaan of laten doen, doe je VPB aangifte voor 2017. Waarschijnlijk duurt het een tijd voordat je de aanslag binnen krijgt (hou rekening met 4-6 maanden). Niet lang daarna (meestal enkele maanden later) volgt een (voorlopige) aanslag 2018. Wat je daarna moet of kan doen staat op de aanslagen vermeld. Aanvullingen op of vragen over het bovenstaande zijn altijd welkom. Succes.
 10. Remco TH

  Ondernemers met kleine yes momenten.

  Gefeliciteerd!
 11. Remco TH

  De Grote Voorstel-Draad van HigherLevel : Welkom!

  Welkom op Higherlevel, Robert. Wellicht dat we nog even moeten wennen aan je manier van communiceren, anders is het zeker!
 12. Remco TH

  Ondernemers met kleine yes momenten.

  Gefeliciteerd Herman!
 13. jazeker Minder actief op dit forum maar (mede door bovenstaand bericht) bij deze: ik heb tijd, zin en interesse dus ik ben erbij.
 14. Grof gezegd: de debetzijde (linkerkant van de balans) weerspiegelt je operationele activiteiten, waarvan je de financiering aan de creditzijde (rechterkant van de balans) terugziet. Kort gezegd, je eigen vermogen is te hoog gewaardeerd op je balans. Dit is door eenvoudig deductief redeneren vast te stellen, namelijk: de debetzijde van je balans is een redelijk vaststaand gegeven, terwijl je aan de creditzijde van de balans een aantal vaste posten hebt (à € 287500) en 1 sluitpost, te weten het eigen vermogen. Een andere optie zou zijn dat je een post vergeten bent, indien je goodwill betaald voor de over te nemen organisatie. In dat geval komt er een post ter grootte van het verschil (à €65000) op de debetzijde van de balans, onder het kopje immateriële vaste activa. Ook een combinatie van beiden is mogelijk maar dat is niet te zeggen op basis van de reeds verstrekte gegevens. Als je werkelijk van plan bent een organisatie over te nemen, zou je er goed aan doen om administratief/boekhoudkundig advies in te winnen.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké