Jump to content

Peter Schuitmaker

Senior
 • Content Count

  70
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.bobb.nl

Company info

 • Location
  Breda
 • Phone number
  0765320551
 • Branch
  Financiering & bankwezen
 • Branch 2
  ICT/ automatisering
 • Branch 3
  29
 • Website address

Vision

 • I'm looking for people who
  hun bedrijf willen verkopen/overdragen.
 • My opinion about entrepeneurship
  Verdient ALLE respect en bewondering. Doorzetten en Volhouden.
 1. Hallo Vreemd verhaal. Voor eenzelfde risico een hogere uitkering? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk! Volgens mij moet je gewoon een checken bij een verzekeringsadviseur schade. Groet en succes Peter
 2. Hallo GroeneG De 5% betreft de grens voor 'deelneming'. Dat laat los van jouw vraagstuk. Voor het verrichten van de werkzaamheden is het verstandig om een VAR aan te vragen bij de belastingdienst. Dat is een vrijwaring tegen aanspraken op werkgeversverplichtingen afdrachten sociale lasten etc. Jouw klant zal daarom om kunnen vragen. Want bij hem dit ook dat risico. Dan is de vraag wie de opdrachtnemer is. Ben jij dat als IB ondernemer, dus ook als zodanig ingeschreven? Of jouw 'holding'? Of een werkmaatschappij? En eigenlijk moet je de transactie in twee stappen zien: de klant betaalt jou uit. En tegelijk verwerf je aandelen. De betaling van jouw prestatie is fiscaal belast. Dus het ontlopen van belasting, hetzij IB als Vpb lijkt me geen haalbare optie. Succes Peter
 3. Hallo Mijn eerste reactie is: waarom niet in een VOF? Dus dan ondernemer met diverse vrijstellingen, zelfstandigenaftrek, MKB vrijstelling, startersaftrek… Lijkt me fiscaal te prefereren, zeker omdat de exploitatie de eerste jaren nog maar beperkt is. Belangrijkste is heldere afspraken. Want de inhoud van de vraag duidt op een complexere samenwerking. Als 'bestuurder' of 'manager' van een BV geniet een aandeelhouder een salaris. Hierbij spelen voor de DGA aspecten van premies werknemersverzekeringen WW, ZW, WIA. Maar ook eventueel de regelingen en vergoedingen bij ontslag. Een salaris uit de holdings nemen betekent zo dus het omzeilen van premies. Maar dan moet ook wel een regulier salaroismworden betaald, bijvoorbeeld €43.000. En dat kan juist weer niet. Wellicht toch eerst starten met een vennootschapsovereenkomt. Groet
 4. Beste Hier lijkt me een drie partijen overeenkomst op zijn plek. Maar uit de mail begrijp ik ook dat e.e.a. ook mondeling werd overeengekomen in gesprekken. Maar nogmaals schriftelijk bevestigen en een akkoord vragen lijkt me top. Formeel hoeft er niet geregeld te worden. In NL kennen we de contractvrijheid: zolang maar niet in strijd met de wet en in strijd met de goede zeden. Wellicht was de overname van de contracten een onderdeel van de transactie en daarmee ook gekoppeld aan een koopprijs. Dan zou ik voor wat dat aspecten toch ook een vrijwaring bedingen. Groet en succes Peter
 5. Beste BonRosa Vervelende situatie. Maar formeel denk ik weinig aan te doen. En met de economies of scale zal DEKA uiteindelijk wel er het beste uit springen. Wellicht kun je beter proberen een modus te vinden om elkaar te gaan versterken. Dus proberen een onderscheidend aanbod aan te ontwikkelen wat aanvullend is op hetgeen DEKA aanbiedt. Geen eenvoudige opgave. Maar vechten is voor de kleinere speler altijd een lastige strategie. Mvrgr Peter
 6. Beste Ik denk dat het bericht van je vennoot klopt. Daarom nu vooral vragen om een eindbalans te laten opstellen en deze te (laten) controleren. Afwikkelen dan door kapitaalpositie af te rekenen! Dan zou je nog iets van goodwill kunnen proberen te laten opvoeren. Maar bij een verlieslatende situatie is daar wellicht niet veel van te verwachten. Maar ook kijken naar eventuele stille reserves. Als de onderneming inderdaad verlies heeft gedraaid, dan is dat voor ook 50% jouw deel. Het is helaas niet fraaier! Groet en succes
 7. Dat is zo 123 niet te beantwoorden. Dat hangt af van de winst/verlies, verplichtingen aan verkoper, toekomstverwachtingen, etc. Maar ook de rente moet vanuit privé worden betaald. Dus na de route Vpb en IB. Veel belastingdruk dus. Ik zou het eens (laten) narekenen.
 8. Beste Zeker de aandelen in een holding nemen. En een fiscale eenheid vormen met de overgenomen werkmaatschappij. De aflossing op de verkoperslening gebeurt dan uit de vrije kasstroom, ondermeer de winst na vennootschapsbelasting (20%). Wanneer de aandelen in privé gehouden worden moet er eerst ook nog inkomstenbelasting betaald worden voordat het geld beschikbaar is voor die aflossing. Niet erg handig! En misschien een andere accountant nemen!? Groet Peter
 9. Beste Hoeveel klanten heb je voor de handel in modeaccesoires!? Dat zijn ook opdrachtgevers! Groet Peter
 10. Vreemd. Het boekhoudprogramma moet m.i. altijd een Balans genereren die 'in evenwicht is'. Zo zondermeer niet te zeggen hoe dat komt. Wellicht de leverancier van het administratiepakket laten controleren wat er aan de hand is. Succes Peter
 11. Hallo: Of de winst wordt uitgekeerd of niet is niet van belang. Het gaat om de jaar eindbalans, en wel jouw vermogen of jouw kapitaal wat is vastgesteld plus de privé opnames minus de privé stortingen. Die moet je inderdaad opgeven als opbrengsten uit overige werkzaamheden. Groet en succes Peter
 12. De formele ruimte om dit te doen (ofwel, de vennootschap naar derden te vertegenwoordigen) is geregeld in de vennootschapsovereenkomst. Als die er niet is OF daarover niets bepaald is, dan is daar weinig (formeel) tegen te doen. En zou je -in overleg- aanvullende afspraken kunnen maken. Natuurlijk is het wel verstandig om naast de formele kant eens te kijken naar de bedrijfsmatige gevolgen van een dergelijke FB actie. En eventueel in alle rust aan te geven dat jouw begrip van samenwerking wel iets verder gaat. Succes Peter
 13. Lijkt me allemaal niet zo'n probleem. De auto wordt ter beschikking gesteld. Als er sprake is van een fiscale eenheid voor de Vpb en BTW lijkt dit eigenlijk geen issue. Maar dat zal wel niet het geval zijn. Naar mij idee is de auto van de werkmaatschappij: daar hoor de BTW bijtelling thuis. De auto wordt op basis van zakelijke overeenkomst (??) aan de holding ter beschikking gesteld. Als daarin bepaald is dat dat gebruik zonder brandstof is, wordt de brandstof betaald door de holding en de voorheffing BTW gedragen door de holding. Daar zit wellicht een vraagstuk. Dan zou ik de ter beschikking inclusief brandstof doen. En de brandstofkosten gewoon bij de werkmaatschappij laten. Succes Peter
 14. Hallo Ik zou even oppassen met het delen van 'opbrengsten'. Want de kosten zijn dan voor jou. en opbrengsten is geen winst. Een winstdelingsregeling geeft ook al snel gezeur. Wat wellicht beter is, is een vergoeding die aan de prestatie van de website wordt gekoppeld. Een overeenkomst is vormvrij. Schrijf vooral ook goed uit wat de eventualiteiten kunnen zijn, dus als zaken misgaan, wanneer je kunt opzeggen, etc. Zoals gezegd door anderen: maak goede afspraken over eenduidig meetbare afspraken. Anders is de basis voor een conflict reeds gelegd voordat er een € wordt verdiend. Succes Peter
 15. Hallo De cijfers snap ik niet goed. Maar in ieder geval worden de BTW rekeningen gesaldeerd getoond in een post in de openingsbalans: te betalen BTW. De openingsbalans toont het kapitaal hetgeen het saldo is van kapitaal begin jaar + resultaat - privé opnames. Wellicht dat dat door memoriaalboekingen in op 1 januari zo is te bewerkstelligen De kvv posten muteren niet per eindejaar. Succes Peter
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept