Ga naar inhoud
 • 0

Gaat de Tweede Kamer ons morgen benadelen?

Legend     990 176

Hallo Allemaal,

 

Ik ben er begin deze week achter gekomen dat de Tweede Kamer morgen de nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel behandelt. Omdat ik wel eens contacten heb met het Ministerie van Economische Zaken en weet welke kant zij op wilde met de kvk's, heb ik de wetswijzigingen inmiddels doorgelezen.

 

In deze wet wordt niet alleen de nieuwe regio-indeling van de kamers geregeld, maar ook dat de Kvk voortaan (starters)voorlichting als wettelijk taak heeft. De nieuwe wijzigingen in de wet zijn hier te lezen. http://www.tweedekamer.nl/images/30857%20bij_tcm118-112588.doc.

De voorlichtingstaak staat in artikel 23 en 24 en het grootste deel van onze jaarlijkse bijdrage gaat daar naartoe (bijv in Tilburg 23 euro en in Utrecht 32 euro).

Ik behoor tot de 95% van de kleine ondernemers die al jarenlang (in mijn geval 15 jaar) betaalt aan een instantie en daar niet meer voor terugkrijgt dan maandelijks een suf advertentiekrantje met informatie die ook elders te lezen valt. Met het oog op de toekomst baart een paar regeltjes in een nieuwe wet mij daarom zorgen.

 

Mijn bezwaren/bedenkingen op een rijtje.

1. Ze willen wettelijk gaan regelen dat wij (kleine) ondernemers als groep de kosten moeten betalen van voorlichting aan mensen die ondernemer willen worden. Ik vind dat principieel onjuist. Zeker omdat ik dankzij mijn contacten met kvk-voorlichters weet dat de meeste mensen hun informatie halen van de kvk-website en men aan de balie voornamelijk laagopgeleiden, allochtonen en starters vanuit een uitkering krijgt. Ik heb niets tegen die groepen mensen, maar vind wel dat voorlichting aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet behoort te worden betaald door mensen die het lef hebben gehad hun eigen baan te creeren. Dat hoort te worden betaald door de overheid of UWV. Het is in het belang van de hele maatschappij dat die mensen goed worden voorgelicht. Als er één groep is die er eigenlijk belang bij heeft dat er niet meer ondernemers komen, zijn het de ondernemers zelf.

 

2. Veel vragen waarmee aspirant ondernemers bij de Kamer van Koophandel komen kunnen hun medewerkers zelf niet beantwoorden omdat deze gaan over regels zoals belastingen, bestemmingsplannen, vergunningen en uitkering-gerelateerde zaken. Dat kun je de mensen niet kwalijk nemen, want al die onderwerpen zijn dermate complex dat je niet kunt verwachten dat 1 kvk-er ze allemaal beheerst.

Wat voorlichters op veel kvk-kantoren dus vooral doen is mensen folders geven en doorverwijzen naar instanties als gemeenten, Belastingdienst, UWV en bijvoorbeeld de EVD bij export en Senter voor subsidies. De enige toegevoegde waarde in deze is dus dat de kvk een loketje is waar men weet bij welk loket iemand moet zijn met zijn vraag. En om te zorgen dat mensen die er nooit mee te maken hebben gehad dat loketje kunnen vinden, wordt er sinds enkele jaren met ons geld op radio en tv geadverteerd. Terwijl al die mensen hun eigen gemeentehuis heel goed weten te vinden.

 

3. Tot 9 jaar geleden hadden we in Nederland IMK Voorlichting. Dat was een door de overheid gefinancierde groep adviseurs voor (startende) ondernemers. Omdat innovatie steeds belangrijker werd is IMK samengevoegd met de innovatiecentra en onder de nieuwe/huidige naam Syntens gaan werken. Pakweg 4-5 jaar geleden zijn zij om voor mij duistere redenen gestopt met algemene startersvoorlichting en begeleiding. Ze zijn zich onder het 2e paarse kabinet volledig gaan richten op groeiende (en vooral innovatieve) bedrijven. Mijn bedenking zit hem bij dat volledig. Sindsdien wordt namelijk al het overheidsgeld gespendeerd aan een kleine groep bedrijven, want de overgrote meerderheid van de ondernemers in Nederland valt niet onder de Syntens doelgroep. Nu gaat dus wettelijk worden geregeld dat de startersvoorlichting die de overheid blijkbaar niet belangrijk genoeg vond om zelf te financieren, door ondernemers moet worden betaald.

 

4. Op dit moment wordt er in enkele regio’s een proef gedaan dat mensen zich bij hun inschrijving bij de kvk ook meteen kunnen inschrijven bij de Belastingdienst. Dat lijkt mij de omgekeerde wereld. De inschrijving bij de Belastingdienst is complex en de inschrijving bij de kvk is amper meer dan je naw gegevens opgeven en je paspoort laten zien. Het lijkt mij dus veel efficienter dat de beginnende ondernemer op het Belastingkantoor ook meteen de kvk-inschrijving regelt. Dit experiment dient volgens mij geen ander doel dan de (in mijn ogen overbodige) Kvk weer bestaansrecht proberen te geven. Brrr.

 

Tot op heden heb ik nog uit geen enkele hoek kritische vragen vernomen over dit wetsvoorstel. Het ziet er dus naar uit dat wij voorlopig aan deze instantie moeten blijven betalen en daar zelf niets voor terugzien.

 

Mijn vragen aan de andere reeds gestarte ondernemers op HL:

1. Vinden jullie het ook niet kloppen dat wij als ondernemers de startersvoorlichting moeten betalen?

2. Zijn jullie het met me eens dat de Kamers van Koophandel eigenlijk best mogen worden afgeschaft?

3. Heeft iemand een idee hoe wij politieke partijen nu nog zo ver kunnen krijgen dat ze morgen in de kamer kritische vragen stellen?

 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

 

Met de groeten van een bezorgde Karen


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     3k 31

Het eerste in inderdaad complete onzin. Waarom moeten alleen odnernemers voro deze ksoten opdraaien en niet gewoon alle belastingbetalers? Kan iemand daar een zinnig antwoord op geven? De kvk afschaffen is voor mij neit noodzakelijk, ze moeten goed doen waar ze voor zijn opgericht, en dat is een regsiter zijn omte kijken of een onderneming bestaat, wie de odnerneming drijft en of ze koosjer genoeg zijn om zaken mee te doen. De rest valt niet odner de kerntaak, en als punt 1 wel doorgaat mogen ze van mij al die loketjes sluiten.

 

Of er morgen partijen kritische vragen gaan stellen? Ik zou niet weten welke partij er nu nog politieke baat bij heeft om hier lekker op in te hakken... dus ik denk dat het antwoord 'geen' is.

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Ha Justus,

 

Volgens mij zijn wij het dus eens.

 

Het zinnige antwoord op jouw vraag is waarschijnlijk dat door de technologische ontwikkelingen het bijhouden van het handelsregister niet genoeg werk meer is om zo'n groot apparaat als de kvk voor te rechtvaardigen. Daarvoor betaal jij in Utrecht ook slechts 10,81 euro per jaar. Om toch een lekker groot apparaat te kunnen houden, wordt nu die voorlichtingstaak er formeel aan toegevoegd.

 

Voor de overheid is dit dé manier om een van haar taken te financieren zonder dat het ten koste gaat van overheidsbudget. Het wetsvoorstel is nog gemaakt onder de vorige staatssecretaresse van ondernemerschap en die vond het sexier al het gemeenschapsgeld te stoppen in Sillicon Valley bedrijven (was ze geweest en wilde ze ook in Nederland). Daarom mogen wij ondernemers de 'gewone' startersvoorlichting betalen...

 

Helaas


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     55 2

@Karin

Toen ik mij destijds inschreef bij de KvK te Rotterdam kon ik ook gelijk formulieren invullen voor een BTW Nummer, vond ik eigenlijk wel zo makkelijk op dat moment.

 

Iets anders over de KvK.

Ons bedrijf zit nog in Nederland, zelf woon ik niet in Nederland. Op de vraag hoe ik mijn bedrijf in Nederland kon aanhouden kreeg ik als antwoord:

 

Als u woonachtig bent in België of Duitsland dan dient u uw woonadres als zijnde zaakadres aan ons door te geven. In andere gevallen dient er een vestigingsadres (geen postbus) in Nederland opgegeven te worden. Woont u in een ander land dan dient u zich uit te schrijven met formulier 14 welke wij gelijk hebben meegestuurd.

 

Maw ik moet voor 200 euro plus per maand bij bijvoorbeeld Regus een kantoor en maildienst afsluiten. Anders mag ik hier niet meer werken en geen belasting betalen. Blijkbaar willen ze het geld niet.

 

Blijkbaar snapt de KvK nog niets over E-commerce.

 

Ik heb ondertussen al een brief gestuurd hierover naar het Ministerie van Economische Zaken. Ik denk alleen niet dat het veel succes heeft..

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

1. Vinden jullie het ook niet kloppen dat wij als ondernemers de startersvoorlichting moeten betalen?

 

Ik denk dat de redenering is dat elke onderneming ooit gestart is en daarbij de voordelen genoot van de KvK-voorlichting (hoewel iedereen daar natuurlijk zijn eigen opvattingen over kan hebben). Ik val zelf niet in de groepen die je noemt en heb bij de start wel degelijk veel baat gehad bij de KvK. Met name een uitgebreid gesprek met een startersadviseur vond ik nuttig, en een hele reeks goedkope prima cursussen. Gegeven het feit dat het collectief betaald wordt, vind ik het niet zo erg dat het door het collectief van de ondernemingen betaald wordt i.p.v. het collectief van de burgers.

 

Maar overal waar collectief betaald wordt zie je helaas instanties ontstaan die het eigen voortbestaan als voornaamste doel lijken te hebben. Er valt ook iets te zeggen voor eenmalig betalen, door de ondernemers die van de KvK-voorlichting gebruik hebben gemaakt, bijvoorbeeld een jaar na de start. Dan moet de dienst zijn bestaansrecht bewijzen.

 

2. Zijn jullie het met me eens dat de Kamers van Koophandel eigenlijk best mogen worden afgeschaft?

 

Het handelsregister is nuttig, maar daar heb je niet al die kamers bij nodig. Dat kan uitstekend worden gerund met administratiekantoren, notaristoezicht en een internetuitgeverij.

 

Verder zou je de KvK's wel kunnen opdoeken, denk ik. Maar ja, dat geldt voor het ministerie van EZ ook. En voor de waterschappen, provincies en nog zo wat overheidsorganen.

 

3. Heeft iemand een idee hoe wij politieke partijen nu nog zo ver kunnen krijgen dat ze morgen in de kamer kritische vragen stellen?

 

Tijdmachine uitvinden. Daar schijnt in de toekomst grote vraag naar te komen :-)

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Maar overal waar collectief betaald wordt zie je helaas instanties ontstaan die het eigen voortbestaan als voornaamste doel lijken te hebben. Er valt ook iets te zeggen voor eenmalig betalen, door de ondernemers die van de KvK-voorlichting gebruik hebben gemaakt, bijvoorbeeld een jaar na de start. Dan moet de dienst zijn bestaansrecht bewijzen.

 

Dat is precies waar ik moeite mee heb. Ik heb het gevoel dat die voorlichtingstaak nu bij wet wordt geregeld met als enig doel de continuiteit van de kvk te regelen. En dat moeten de bestaande ondernemers betalen, want als starters dat zelf moeten doen bestaat de kvk binnenkort niet meer.

 

Is het voor burgers en ondernemers niet veel makkelijker als het nieuwe basis bedrijvenregister (zoals het handelsregister volgend jaar gaat heten) wordt bijgehouden door gemeenten en/of de Belastingdienst, als je op je eigen gemeentehuis terecht kunt voor wijzigingen en voorlichting (gebeurt in een aantal plaatsen nu al) en als je als DGA je jaarstukken bij de Belastingdienst deponeert? Dat moet namelijk ook al bij je belastingaangifte.

 

Wat mij betreft levert het instandhouden van 'onze' kvk met deze 'nieuwe' wettelijke taak ons ondernemers alleen maar onnodige administratieve en financiële lasten op.

 

Vandaar mijn vragen.

 

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

In dit kader kwam ik net op de site van de VVD onderstaande tekst tegen. Ik ben het niet altijd met ze eens, maar hier maken ze hun naam van ondernemerspartij weer eens waar.

 

*****

 

VVD: verplichte heffing Kamers van Koophandel alleen voor handelsregister

 

VVD-woordvoerder Fadime Örgü wil dat ondernemers voortaan alleen nog verplicht hoeven te betalen voor de basistaak van de Kamers van Koophandel; de (handels)registratietaak. De verplichte heffingen voor andere taken van de KvK’s komen wat de VVD betreft te vervallen. Onlangs is het functioneren van de Kamers van Koophandel geëvalueerd. De KvK’s blijken duur te zijn en weinig efficiënt te werken. De staatssecretaris liet onlangs in de kabinetsreactie op de evaluatie weten dat de heffingen die ondernemers aan de Kamer moeten betalen niet verder mogen stijgen.

 

De VVD vindt die inzet onvoldoende en wil dat de heffingen stevig dalen. Örgü: ‘je moet ondernemers niet verplicht laten betalen voor diensten waar ze geen gebruik van maken. De verplichte heffingen kunnen worden beperkt tot de heffing voor de registratietaak. De voorlichtingstaak kan door EZ worden gefinancierd en regiostimulering kan door de Kamers worden voortgezet als de gebruiker ervoor wenst te betalen’.

 

Dankzij een VVD-motie hoeven ondernemers sinds 1 januari 2006 voor bepaalde wijzigingen in het Handelsregister geen verplichte, betaalde advertentie meer te plaatsen in de Staatscourant. Vanaf deze datum is de advertentie vervangen door een gratis publicatie op www.kvk.nl. Dit bespaart het Nederlandse bedrijfsleven per jaar naar schatting zo´n 10 miljoen euro.

 

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

Mede om die reden ben ik blij dat ik vorig jaar VVD heb gestemd.

Dure voorlichting is meestal weggegooid geld. Iedere startende ondernemer, die dit op een serieuze manier wil doen, pluist toch het hele internet af op zoek naar meer informatie. Ook die truttige reclame campagne van de KVK is zo'n voorbeeld hoe het niet moet. Gewoon zinloze geldverspilling. Veel erger is het dat het grootste startersprobleem, vooral het geval bij starten vanuit een uitkering, nl. het gebrek aan financien niet aangepakt wordt.

 

De PVDA (Saskia Noorman den Uijl) had indertijd een goede regeling ingesteld, het PRB ( het persoonsgebonden reintegratie budget). Een uitkeringsgerechtigde, die een bedrijf wilde starten kreeg een geldbedrag hier voor Ongeveer 5000 Euro of zoiets. Zelf ken ik verschillende starters, die door deze regeling net het zetje in de rug kregen om een eigen bedrijf te starten. Dat in de meeste gevallen nog goed loopt.

 

Minister de Geus van het CDA heeft die subsidie afgeschaft.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 31

Dus er is nog hoop op wat tegengas uit de VVD hoek? Dat zou mooi zijn. Het lijkt wel weer een dudielijk voorbeeld van de waan va de dag in Den Haag: ooit was ondernemerschap hot en werdt er veel over gesproken en zijn er initiatieven voor uit de grond gestampt, als Higherlevel en het bedrijvenloket.. Nu is het blijkbaar niet hot meer.

 

Voor de verkiezingen vorig jaar is de subsidie op zonne-energie afgeschaft. Al Gore komt langs en hopla, alle politici blijken ineens een groene pet te hebben, de MP voorop.

 

Waarom krijg ik het beeld van een gemaskerd bal, met verwisselbare maskers, op mijn netvlies als ik aan hedendaagse politiek denk, en niet meer het beeld van 'échte gezichten'?

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     236 6

 

4. Op dit moment wordt er in enkele regio’s een proef gedaan dat mensen zich bij hun inschrijving bij de kvk ook meteen kunnen inschrijven bij de Belastingdienst. Dat lijkt mij de omgekeerde wereld. De inschrijving bij de Belastingdienst is complex en de inschrijving bij de kvk is amper meer dan je naw gegevens opgeven en je paspoort laten zien. Het lijkt mij dus veel efficienter dat de beginnende ondernemer op het Belastingkantoor ook meteen de kvk-inschrijving regelt. Dit experiment dient volgens mij geen ander doel dan de (in mijn ogen overbodige) Kvk weer bestaansrecht proberen te geven. Brrr.

 

 

"De inschrijving bij de Belastingdienst is complex" ??

Wat is er complex aan de inschrijving bij de belastingdienst?

 

Wat de startersvoorlichting betreft: Zolang het bij bedragen blijft die jij noemt dan vind ik het best. Ik wil best bijdragen aan een goede voorlichting voor starters. Hopelijk voorkomt dat de nodige faillissementen. Wat kosten die?

En of die voorlichting uit een algemene belastingpot moet worden betaald of uit onze kamerbijdrage vind ik bij de huidige bijdragen van 20 of 30 euro per jaar aan voorlichting niet echt interessant.

 

Ik vind dat de kwaliteit van het nieuws in de Kamerkrant de laatste jaren toch wel is verbeterd. Ja, ik heb het meeste al in kranten, tijdschriften of op internet gelezen, maar hele volksstammen ondernemers niet, dus heeft de krant van de KvK mijns inziens in zijn huidige vorm wel degelijk een nuttige functie.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
Wat de startersvoorlichting betreft: Zolang het bij bedragen blijft die jij noemt dan vind ik het best. Ik wil best bijdragen aan een goede voorlichting voor starters.

 

Is best wat voor te zeggen, maar aan de andere kant wil je waarschijnlijk geen deel van je hypotheekrenteaftrek inleveren om aanstaande huizenkopers te kunnen informeren... ;)

 

...dus heeft de krant van de KvK mijns inziens in zijn huidige vorm wel degelijk een nuttige functie.

 

Krant? Van de KvK? Nooit gezien...

Link naar reactie
 • 0

Wie weet wanneer de Eerste Kamer een ei legt over de reeds door de Tweede Kamer aangenomen wet die het oprichten van een BV vereenvoudigt? Geen 18.000 euro kapitaalstorting meer, enz.

 

Om hier maar even mee te beginnen: als sinds 2004 hoor ik telkens de data 1 januari / i juli. Guess what: nu is het weer 1 januari. Ondertussen zijn alle formulieren voor de Verklaring van Geen Bezwaar letterlijk "overnight" vervangen en wordt nog meer info gevraagd. Moraal van het verhaal: een organisatie ontmantelen gaat niet zo snel, zeker niet binnen de overheid. Vooralsnog staat het niet op de agenda.

 

Eigenlijk geldt voor de KvK's hetzelfde. Begonnen als handelsregister hebben ze de taken uitgebreid. Want meer taken = meer mensen = mooier en groter kantoor = meer omzet = meer salaris voor het management.

Wij ondernemers betalen de rekening en als je die even iets langer laat liggen krijg je een incassobureau op je nek.

 

Op zich zou ik er geen bezwaar tegen hebben te betalen voor een stukje voorlichting aan starters. Solidariteit heet dat. Maar laat ze het dan goed doen. Een aantal goede voorlichters (oa in Rotterdam en Amsterdam die ik ken) daargelaten, weten de meesten echt niet waar ze het over hebben. Of durven ze geen spijkerhard advies te geven. En ik verdom het om daarvoor te betalen. Trouwens betalen de starters net zo hard mee, want voor een lullig pakketje folders betaal je een kleine 10 euro.

 

In een aantal gevallen zijn de organisatoren van sessis bij de KvK's trouwens zo corrupt als de pest. Worden dienstverleners uitgenodigd om een presentatie te geven. Maar als je niet een vriendje of vriendinnetje van de origanisator bent, kom je er niet tussen. En nee, ik insinueer niet dat er een enveloppe onder de tafel gaat of zo.

 

Mijn advies: haal die taak qua voorlichting daar maar weg en laat het een club organiseren die echt weet waar ze over praten en die niet bang zijn een spijkerhard en goed advies te geven aan starters. PZO bijvoorbeeld (www.pzo.nl). Of zorg dat er echt goed advies komt. Zonder dat daarvoor de bijdrage moet worden verhoogd.

 


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 2

Hoi Karen,

 

EZ is vorig jaar ook begonnen met het oprichten van ondernemerspleinen (zowel fysiek en online). De bedoeling is dat ondernemers (startend of groeiend) hier terecht kunnen voor diverse vragen. Zowel SenterNovem, Kvk, Octrooicentrum, EVD en in Syntens zitten hier of gaan hier zitten.

www.ondernemersplein.nl

 

Dat de kamer nu de primaire rol voor algemene startersvoorlichting krijgt is een keuze. Zou deze bij Syntens komen te liggen, dan zou dit ook gefinancieerd moeten worden.

 

Overigens begeleid Syntens nog steeds starters, maar dan met name technostarters.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Ach de overheid moet zich niet met ondernemer bemoeien, regeren gaat ze al slecht af als monopolist laat staan dat ze iets met marktwerking moeten gaan doen.

Al die overheidsbemoeienissen lijden slechts tot meer overhead.

Starters hebben voornamelijk hulp nodig om door het regelwoud van de overheid geleid te worden. Het zijn zichzelf instandhoudende luchtfietsers.

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Hallo allemaal,

 

Na gisterenavond een sessie bij een kamer van koophandel te hebben bijgewoond ;D, weer even tijd voor een reactie.

 

Natuurlijk heb ik zelf ook geen moeite met 25 euro per jaar betalen voor voorlichting aan aspirant ondernemers. Dat lijkt me nogal raar als (beginnende) ondernemers inspireren en informeren al bijna 10 jaar je persoonlijke missie is.

Bedenk echter wel dat er in Nederland een kleine miljoen bedrijven zijn die allemaal gemiddeld 25 euro per jaar betalen. En ieder bedrijf betaalt hiervoor hetzelfde, wij kleintjes evenveel als de ABN en KPN. Samen betalen we dus een ergens rond de 25 miljoen. De voorlichting weghalen bij de kvk levert bedrijven dus een lastenverlichting van ongeveer 25 miljoen op...

 

Ik vind het onjuist dat:

a) die voorlichting alleen betaald wordt door ondernemers en dan ook nog nadat de overheid zelf een paar jaar geleden heeft besloten die voorlichting niet belangrijk genoeg te vinden om er belastinggeld in te stoppen.

b) het niveau van voorlichting dat de kvk zelf kan geven regelmatig zo bedroevend laag is dat ze daar op onze kosten mensen voor inhuren (seminars) en aan de balie vaak niet meer doen dan doorverwijzen naar partijen die wel de juiste info kunnen verstrekken.

 

@ Hulpdirecteur: Veel mensen blijken de aanmelding bij de Belastingdienst moeilijk te vinden. Je moet daar bijv. schattingen van je klanten en omzet invullen en er staan termen op die niet iedereen kent. En het is belangrijk dat je het goed invult, omdat je anders (ten onrechte) misschien niet als fiscaal ondernemer wordt gezien. Wat de kvk wil weten is niet meer dan een (bedrijfs)naam en wat je ongeveer gaat doen.

 

@ Kees: Gisterenavond bij de sessie geen envelop voorbij zien komen. Wel info in kvk-kleur gehoord. Hoe belangrijk het toch is het handelsregister te raadplegen bij iedere nieuwe klant (of die gaat betalen haal je daar echt niet uit) en hoe goed en handig de adresbestanden van de kvk zijn.

 

@ Arno: Dat de kvk nu die wettelijke taak van startersvoorlichting krijgt is politiek wisselgeld, geen weloverwogen keuze. Syntens wordt gefinancierd uit belastinggeld waar de overheid over beslist. De kvk wordt volledig gefinancierd uit ondernemersgelden, waar de overheid niet over hoort te beslissen. En Syntens mag sinds enkele jaren alleen nog maar technostarters begeleiden. In tegenstelling tot de kvk zit daar wél kennis, maar zij mogen niet meer dan 3% van alle starters helpen!

 

@ Technico: Amen

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

De voorlichting weghalen bij de kvk levert bedrijven dus een lastenverlichting van ongeveer 25 miljoen op...

 

Dat is te kort door de bocht. Het alternatief kost ook geld.

 

Soms moet je bochten niet te ruim nemen om zaken duidelijk te maken. ::)

En het kost dan geld uit algemene middelen of van de gebruiker. In politiek Den Haag betekent het dan nog steeds lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

 

Gisteren heeft overigens Zibb.nl een berichtje geplaatst (http://www.zibb.nl/eigenzaak/nieuwsbericht/asp/artnr/1378483/versie/1/index.html) en vandaag heeft broertje Bizz.nl het opgenomen in hun nieuwsbrief/weblog http://www.bizz.nl/179-kamers-van-koophandel-afschaffen-en-snel.html. Inmiddels heb ik op mijn ferme stellingname via mij eigen mail al de nodige steunbetuigingen van ondernemers gehad.

 

Maar ja, of mijn actie nog op tijd was om de oppositie in Den Haag wakker te schudden voor vanochtend half 12? Ik vrees van niet.

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Het is niet te laat om het debat via internet te volgen.

 

Op http://www.tweedekamer.nl/index.jsp kun je via video meekijken en luisteren naar onze vertegenwoordigers in het parlement...

 

Tenminste, als je niet gewoon moet werken.

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     3k 31

Het is niet te laat om het debat via internet te volgen.

 

Op http://www.tweedekamer.nl/index.jsp kun je via video meekijken en luisteren naar onze vertegenwoordigers in het parlement...

 

Tenminste, als je niet gewoon moet werken.

 

 

En voor iwe later inschakeld kan het hier gewoon per onderwerp bekijken/beluisteren.

 

Kamers van koophandel moeten beter met elkaar samenwerken en meer op landelijk niveau regelen, zodat hun dienstverlening effectiever en efficiënter wordt. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) verdedigde de wetswijziging die dit beoogt, en kreeg daarvoor steun van een meerderheid van de Kamer.

 

Kamers van koophandels zijn per regio georganiseerd om zo in hun dienstverlening aan bedrijven goed in te kunnen spelen op regionale omstandigheden. Bepaalde zaken kunnen echter beter op een hoger, nationaal niveau worden geregeld. Met de wetswijziging wordt vastgelegd dat het ministerie van Economische Zaken een grotere sturende rol krijgt bij het opstellen en uitvoeren van de "nationale agenda".

 

SP-woordvoerster Gesthuizen vindt dat er te weinig verplichtingen in de wet staan die garanderen dat kamers van koophandel daadwerkelijk gaan samenwerken; zij pleit daarom voor een samenwerkingsprotocol. Van der Vlies (SGP) vraagt zich juist af of het wel nodig is om bijvoorbeeld de regiostimulering van bovenaf te verplichten.

 

Heffingen

Voorkomen moet worden dat kamers van koophandel te veel taken krijgen opgelegd of naar zich toe trekken, betoogden Aptroot (VVD), Graus (PVV) en Ortega-Martijn (ChristenUnie), omdat dit zorgt voor hogere kosten. Ondernemers ergeren zich volgens Aptroot nu al aan de hoge heffingen die nodig zijn voor de financiering van luxe gebouwen en tijdschriften. De kamers hebben hun draagvlak de afgelopen jaren juist vergroot door beter te luisteren naar wensen van ondernemers, aldus Smeets (PvdA).

 

Alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zouden, net als agrarische ondernemers, minder heffingen moeten gaan betalen. Het amendement van Aptroot hierover krijgt in ieder geval steun van de SP en de PVV. CDA'er Van Dijk wil wel dat de heffingen niet meer stijgen dan het inflatiepercentage, wat de staatssecretaris beaamde. Ondernemers vragen zich terecht af wat zij terugkrijgen voor hun heffingen, stelde Van der Vlies.

 

Besturen

De heffingen waarop de kamers van koophandel draaien, worden betaald door ondernemers. Aptroot wil daarom dat zij een grotere invloed krijgen binnen de besturen, ten koste van de werknemersorganisaties. Zonder werknemers kunnen ondernemers niet het geld verdienen om de heffingen te betalen, voerde Van Dijk aan als tegenargument.

 

De besturen moeten een goede afspiegeling zijn van het bedrijfsleven, vindt Smeets. Zij diende een amendement in dat ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld ook zzp'ers en allochtonen goed worden vertegenwoordigd. Het wetsvoorstel biedt al de mogelijkheid om indien nodig via een ministeriële regeling eisen te stellen aan de representativiteit van besturen, reageerde de staatssecretaris. Hij verwacht niet dat het nodig zal zijn om hiervan gebruik te maken, maar het is een goede stok achter de deur

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Er is nog hoop!

 

Via Zibb.nl heb ik vernomen dat hun bericht over de kvk-wet inmiddels door ongehoord veel ondernemers is gelezen en op Bizz.nl zijn al een recordaantal reacties geplaatst met steunbetuigingen. Mijn conclusie is dus dat het onderwerp leeft bij veel ondernemers.

 

Zojuist ben ik teruggekomen van een bestuursvergadering met daarin een voormalig lid van de Tweede Kamer en bij thuiskomst heb ik de door Nonex geplakte tekst gelezen, waaruit blijkt dat er bij redelijk wat partijen enige weerstand is tegen het wetsvoorstel.

 

Mede daarom is het prettig dat mijn collega-bestuurder me eerder vanavond vertelde dat er vandaag nog niet is gestemd over het wetsvoorstel. Dat gebeurt volgens hem pas volgende week dinsdag. Volgens hem is het nog mogelijk via een derde termijn de discussie daarover weer op te rakelen in de Tweede Kamer en alsnog te proberen een kamermeerderheid ervan te overtuigen dat deze nieuwe wet de bijna 1 miljoen ondernemers in Nederland niet ten goede komt.

 

Voor diegene die dit onderwerp boeiend vinden en dit draadje volgen. Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. En als je het onderwerp je echt boeit, kun je het hele kamerdebat nalezen. http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/planaire_vergadering_5_april_2007.jsp#0

 

Karen

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Zojuist is in de Tweede Kamer gestemd over de nieuwe Kvk-wet.

Omdat hij volgens alle partijen op een aantal gebieden verbeteringen biedt voor ondernemers (minder regionale kamers, minder bestuurders, meer centraal geregeld en meer toezicht van het Ministerie van EZ) is hij aangenomen.

 

Met dien verstande dat de VVD voorafgaand aan het geven van hun stem nogmaals heeft aangegeven dat zij het uitermate teleurstellend vinden dat de regeringspartijen hun toezegging van enkele maanden geleden nu niet nakomen. CDA en PVDA hadden bij de behandeling van het nieuwe basisbedrijvenregister toegezegd zich erin te kunnen vinden dat eenpitters voortaan heffing 2 en 3 (voorlichting en regiostimulering) niet meer hoeven te betalen, net zoals agrarische ondernemers dat niet hoeven omdat zij daar geen gebruik van maken.

 

Volgens mij is wel geregeld dat wet al over 2 jaar wordt ge-evalueerd ipv over 4 jaar. We moeten dus in ieder geval nog 2 jaar blijven betalen voor dat ongewenste reclamekrantje... :'(


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     55 2

Ben ik nu naief?

 

Er zijn honderduizenden zelfstandigen, als we toch allemaal aangeven dat we iets NIET willen, dan lijkt het mij toch dat daar naar geluisterd moet worden en daarmee wat gedaan moet worden?

 

Iedereen kan staken en dingen eisen als een loonsverhoging, andere voorwaarden etc.

 

Dan kunnen wij dat toch ook?

 

Door ons bestaat de KvK.

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 265 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.