• 0

toch NIET!: niet-zelfstandige werkruimte huurwoning op te voeren als kosten

De rechtbank Arnhem heeft recent een zeer interessante uitspraak gedaan:

"Ondernemers die een gedeelte van hun huurwoning voor de onderneming gebruiken, kunnen het huurrecht van die woning tot het ondernemingsvermogen rekenen. Het zorgt voor een forse aftrekpost."

 

"De inspecteur had terecht gesteld dat de werkruimte in de huurwoning niet als een zelfstandige werkruimte kon worden aangemerkt: de werkruimte was niet zelfstandig verhuurbaar, de werkruimte had geen eigen ingang, geen eigen sanitaire voorzieningen, enz. De inspecteur had de kostenaftrek terecht geweigerd. Maar toch pakte de procedure goed uit voor de ZZP’er. De rechtbank was het met belanghebbende eens dat zij het huurrecht van haar woning per 1 januari 2005 tot haar ondernemingsvermogen kon rekenen. Zij gebruikte 25% van de ruimte in haar woning voor zakelijke doeleinden, en dat rechtvaardigde de kwalificatie als ondernemingsvermogen. Daardoor kon zij alle kosten van de huurwoning (de huur plus alle andere kosten, in totaal 9.251 euro) in aftrek brengen op de winst"

 

http://www.sprout.nl/68/8499/how-to/forse-aftrekpost-voor-zzp-ers-met-huurwoning.html

 

Goed nieuws!

De vraag rijst nu: Is dit ook van toepassing op werkruimte in de eigen woning?

 

 

mod edit: titel aangepast, laten we geen woningbezitters gek maken met de titel zonder het woord huur erin ;)

 

 

[Mod edit: titel verandert op basis van aanscherping wetgeving ]

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Nog een aanvulling:

 

PWC berichtte hierover ook al met een veel betere uiteenzetting van de casus:

 

http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/GH01827

 

en refereert onderaan het bericht over de parallel naar de eigen woning:

 

http://www.nl.pwc.com/extweb/bn/taxnews.nsf/public/KC14540

 

Kortom, voor de werkruimte in de eigen woning die niet kwalificeert, is (blijkens link 1) de aftrek van kosten voor energie nu definitief toelaatbaar, maar dus nog steeds niet voor de inrichting/aankleding en een evenredig deel van de kosten van bezit van het huis.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Heeft het zin dit nu mee te nemen in de aangifte over 2009?

 

Ik heb een werkruimte in een huurhuis, die voor de verandering van de wetgeving wel aan de eisen voldoet (genoeg verdient in cq vanuit deze werkruimte etc). Als ik een proportioneel deel van de huur en/of energierekening als aftrekpost kan opvoeren levert me dat een aanzienlijke besparing op, zeker de moeite om uit te zoeken.

 

Alleen vraag ik me nu dus af: Wat is dan aftrekbaar: een proportioneel deel van de huur, de extra gemaakte energiekosten, beiden?

Link naar reactie
 • 0

Daar zal ik zeker naar kijken, maar ook even -wat- ik precies als kosten kan opvoeren.

 

Voorheen nam ik 25% van de huur en energiekosten op basis van oppervlakte (toen dat een paar jaar geleden nog mocht). Op zich is het aandeel van de energiekosten echter hoger - niet dat het verschil spectaculair zal zijn, maar als ik het doe, dan liefst meteen correct ;)

Link naar reactie
 • 0

 

Hou er wel rekening mee dat het hier gaat om een uitspraak van een lagere rechter. De Belastingdienst heeft wel eens de neiging uitspraken van lagere rechters naast zich neer te leggen, ook al is er geen hoger beroep aangetekend. Of ze zeggen dat de feiten in het specifieke geval net even iets anders liggen.

 

Maar er is in ieder geval sprake van een pleitbaar standpunt, dus nee heb je, ja kun je krijgen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

beiden worden wezenlijk anders behandeld in de wet. Ik zie geen reden om nu een volle parallel te trekken naar de woning in eigendom. Er is bij eigendom geen sprake van een huurrecht dat tot het ondernemingsvermogen kan behoren.

 

groet

Joost

Wellicht te simpel gedacht van mijn kant, maar wat als ik als privé persoon een gedeelte (zonder eigen opgang e.d) van mijn koopwoning zou verhuren aan mijn bedrijf?
Link naar reactie
 • 0

 

ehhh, dat is precies wat bedoeld wordt hier ::)

Ik lees nergens in dit topic het idee van huiseigenaar die gedeelte van zijn eigen huis verhuurd aan zijn eigen bedrijf om zodoende dat gedeelte als huurder zijnde als aftrekpost op te kunnen geven. Misschien lees ik er overheen, dus waar staat dat in dit topic? :)

 

Je hebt dus een ZZP'er met huurhuis die een gedeelte (kamer(s) zonder eigen opgang en toilet e.d) van zijn huurhuis voor de onderneming kan gebruiken en als aftrekpost kan opgeven terwijl het bedrijf van de ZZP'er dat gedeelte niet huurt van de privé persoon ofwel hoofdhuurder.

 

Op de vraag of je als huiseigenaar gebruik kunt maken van dezelfde mogelijkheden geef jij als antwoord:

beiden worden wezenlijk anders behandeld in de wet. Ik zie geen reden om nu een volle parallel te trekken naar de woning in eigendom. Er is bij eigendom geen sprake van een huurrecht dat tot het ondernemingsvermogen kan behoren.

Naar jouw mening kunnen huiseigenaren dus geen gebruik maken van dit voorbeeld. Dus stel ik de vraag:

 

Wat als mijn bedrijf een gedeelte van mijn eigen woning zou huren van mij als privé persoon zijnde? Valt het dan wel onder het huurrecht en kan het dan wel tot het ondernemingsvermogen behoren? Op dat moment is het bedrijf immers huurder van een gedeelte van het huis.

Link naar reactie
 • 0

Dag mensen,

 

allereerst wil ik graag zeggen dat dit echt een geweldig forum is, waar ik dankzij de search al heel veel nuttigs heb gevonden. Toch maar eens tijd om dus te registreren :-)

 

Echter, met betrekking tot dit topic heb ik een iets specifiekere vraag:

 

Ik ben een ondernemer (eenmanszaak) en woon op dit moment in een huurappartement.

De planning was om dit appartement (gezien lokatie en uitstraling) zakelijk te gaan huren, als kantoorpand. Uiteraard moet ik mijzelf hiervoor ergens anders inschrijven.

 

Na het lezen van bovenstaand artikel, vraag ik me nog steeds af wat fiscaal aantrekkelijker is.

Nu snap ik dat om zoiets te kunnen adviseren, er waarschijnlijk wat meer details nodig zijn, maar misschien is er iemand die me alvast een duw in de richting kan geven ..

 

Alvast dank!

Link naar reactie
 • 0

Hoi Joost,

 

excuus voor de extreem late reactie, helaas gaan de werkzaamheden voor :-)

 

Ik ga inderdaad ergens anders wonen. Althans, dat is één van de 2 opties.

Mocht bovenstaande artikel gunstiger voor mij uitpakken, dan is dat uiteraard ook interessant.

 

Hoe dan ook ben ik inmiddels dringend op zoek naar een accountant die mij met een aantal zaken uit de brand kan helpen.

Om er nou zo maar één van internet te plukken, heb ik wat moeite mee.

Hebben jullie hier wat advies in (liefst regio Den Haag, maar ben niet vies van een paar km's extra :-) ), of is dit een iets te globale vraag?

 

nogmaals dank,

 

Dennis

 

Dag Wize

 

Je ergens anders inschrijven maakt van een huurpand nog geen ondernemingspand. Ga je ook daadwerkelijk ergens anders wonen?

 

groet

Joost

Link naar reactie
 • 0

Ik heb higherlevel veel geraadpleegd en kan antwoorden meestal wel vinden. Nu heb ik toch enkele vragen over dit onderwerp:

 

1. Zou het mogelijk zijn deze constructie nog uit te voeren voor het boekjaar 2008? De aftrek van de kosten m.b.t. de (niet zelfstandige) werkruimte in de huurwoning is toen afgewezen a.g.v. het inkomensbeginsel.

2. Ik begrijp niet precies hoe het huurrecht verwerkt moet worden op de balans. Wat is hiervan de boeking en hoe wordt het huurrecht bepaald? Is dit de WOZ-waarde van de woning?

3. Is er ergens een staffel te vinden m.b.t. het percentage van de forfaitaire correctie die moet plaatsvinden over het privégebruik van de woning?

4. 25% is zo'n beetje het minimum waaruit de werkruimte in de woning moet bestaan?

 

Bij voorbaat hartelijk dank.

Link naar reactie
 • 0

dag Vreeken

 

Lekker weer doet wat met fiscalisten blijkbaar ;) Soms gebeurt het wel eens dat een vraag in een oud topic niet opgemerkt wordt, kan gebeuren natuurlijk.

 

Jouw vragen zijn overigens van dien aard dat advies bij iemand met inzage in jouw cijfers, de situatie in de huurwoning en correspondentie over 2008 wellicht handiger is.

 

1. of dat gaat lukken kan ik zo niet beoordelen. Proberen kan natuurlijk altijd.

2. dat hoeft niet per se op de balans. Je moet er een beroep op doen dat je het huurrecht als zakelijk aanmerkt. Daarbij kun je verwijzen naar gerechtshof Amsterdam van 1 oktober 2008, nr. 07/00839;

3. er is helaas geen staffel van

4. het moet gaan om een aanzienlijk deel. 25% zal wellicht niet het minimum zijn, maar veel minder zal het ook wel niet moeten worden.

 

De uitspraak is nogal gebonden aan de feiten van de zaak zelf namelijk en schept voor het eerst precedent, zodat er geen staffels zijn, niet te zeggen valt of 20% zakelijk gebruik voldoende is, etc.

 

http://jure.nl/bl2190

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Enige nuancering van mijn kant inzake Joost zijn antwoorden op de vragen onder punt 3 en 4:

 

Punt 4: wat de etikettering van zaken betreft, geldt de regel dat je als ondernemer vrij bent om te de hele zaak als ondernemingsvermogen of als privé-vermogen aan te merken, zolang het zakelijke en het privé-gebruik allebei tenminste 10% bedragen. Hoe je dit moet meten is overigens weer een andere vraag.

 

Gebruik je de zaak minder dan 10% zakelijk, dan heb je dus geen keuzevrijheid en moet je deze dus aanmerken als verplicht privé-vermogen. Omgekeerd is iets verplicht ondernemingsvermogen als het privé-gebruik minder dan 10% is. Dit geldt zowel voor zaken in eigendom als voor zaken die je huurt.

 

Punt 3: Er is wel degelijk een staffel voor de bepaling van het forfaitaire privé-gebruik, namelijk de tabel inzake het bruto huurwaardeforfait die ook geldt voor tot het ondernemingsvermogen behorende woningen in eigendom.

 

Behalve kostenaftrek naar rato van het feitelijke zakelijke gebruik, kan je dus ook alle kosten aftrekken en het bruto huurwaardeforfait bijtellen. De laatst genoemde methode beantwoord mijns inziens beter aan de Wet IB en is bovendien meestal voordeliger.

 

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

Punt 3: Er is wel degelijk een staffel voor de bepaling van het forfaitaire privé-gebruik, namelijk de tabel inzake het bruto huurwaardeforfait die ook geldt voor tot het ondernemingsvermogen behorende woningen in eigendom.

 

Dank voor de nuance in punt 4.

 

T.a.v. punt 3 een vraag aan je. Ik neem aan dat je doelt op art. 3.19 IB 2001. De vraag hier gaat echter over een huurwoning. Nu kent een huurwoning geen WOZ-waarde meer. Hoe dan?

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 1

Ik ben niet bepaald op de hoogte van alle details van de WOZ, maar ik kan me toch niet voorstellen dat voor huurwoningen geen WOZ-waarde meer wordt vastgesteld. De WOZ-waarde dient immers als grondslag van tal van heffingen die al of niet worden opgelegd aan de eigenaar. 3 van mijn klanten met een huurwoning hadden afgelopen jaar en dit jaar dan ook geen enkel probleem om de WOZ-waarde van hun woning te achterhalen.

 

Maar stel dat er voor huurwoningen in het geheel geen WOZ-waarde meer van overheidswege wordt vastgesteld, dan kan je mijns inziens zelf een taxatie op basis van de WOZ-methode laten doen.

 

Overigens, uit de toenmalige parlementaire behandeling blijkt, dat het bruto huurwaardeforfait ook voor huurwoningen geldt, aldus rechtbank Arnhem. Zolang dit niet verandert, mag je dit forfait dus ook voor huurwoningen toepassen, los van de vraag of er door de overheid ongevraagd al een WOZ-waarde wordt vastgesteld.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

Pfffff, ik vind het allemaal erg ingewikkeld en net als ik denk dat ik er uit ben, lees ik weer iets anders. Samenvattend hoop ik er zo uit te zijn: voor een niet-zelfstandig gedeelte van de werkruimte in de:

 

1. huurwoning: volledige huur en andere huisvestingskosten in aftrek op de winst: percentage huurwaardeforfait bij de winst optellen. Dit geldt alleen indien het huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend wordt (>= ongeveer 10% van het totale oppervlak) -> hier geldt ook niet het inkomenscriterium (?)

Indien het huurrecht tot het privévermogen gerekend wordt, is er geen aftrek van inrichting c.q. aankleding van de werkruimte, noch aftrek van energiekosten o.i.d.?

 

2. eigen woning: geen aftrek van kosten inrchting c.q. aankleding c.q. energiekosten?

 

Indien ik mijn aangifte indien o.b.v. de uitspraak van dit topic, zou ik dan vanaf 2009 het huurrecht als ondernemingsvermogen kunnen rekenen, of had ik dat dan in voorgaande jaren ook moeten doen?

 

Zeer bedankt weer!

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

1. huurwoning: volledige huur en andere huisvestingskosten in aftrek op de winst: percentage huurwaardeforfait bij de winst optellen. Dit geldt alleen indien het huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend wordt (>= ongeveer 10% van het totale oppervlak) -> hier geldt ook niet het inkomenscriterium (?) klopt

Indien het huurrecht tot het privévermogen gerekend wordt, is er geen aftrek van inrichting c.q. aankleding van de werkruimte, noch aftrek van energiekosten o.i.d.? klopt

 

2. eigen woning: geen aftrek van kosten inrchting c.q. aankleding c.q. energiekosten? klopt

 

Indien ik mijn aangifte indien o.b.v. de uitspraak van dit topic, zou ik dan vanaf 2009 het huurrecht als ondernemingsvermogen kunnen rekenen, of had ik dat dan in voorgaande jaren ook moeten doen?

 

 

Dat is inderdaad tricky omdat je t.a.v. het huurrecht al wel een standpunt in had moeten nemen (zakelijk of privé vermogen). Nu je daar vanaf de start en bij dezelfde huisvesting daar zakelijk niets mee gedaan hebt, volgt daaruit dat je het huurrecht gerekend hebt tot je privé vermogen

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het eens met Joost dat de fiscus het in eerdere jaren niet opvoeren van huisvestingskosten zal interpreteren als gekozen hebben voor privé-vermogen. Maar in het omgekeerde geval zal de fiscus altijd stellen dat er geen sprake is van een bewuste standpuntbepaling. Dus gewoon doen en voor de voorgaande jaren verzoeken om ambtshalve correctie van je aanslagen IB wegens het domweg vergeten zijn van de huisvestingskosten. Daar krijg je vast discussie over, maar waarschijnlijk is het fiscale belang wel de moeite waard. Schakel desnoods een ervaren fiscalist in.

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 92 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.