• 0

verlaagde forfait BTW privécorrectie tweedehands BTW auto

Beste HLers,

 

Er is een nieuwe besluit gepubliceerd iz prive correctie BTW (zie bijlage). Hierin wordt gesproken dat je de verlaagde forfait toegepast kan worden (art 2.2 en 2.7.1) na het 4e jaar na ingebruikname.

Nu rijst de vraag of deze verlaagde forfait ook ziet op 'nieuwe' 2e hands BTW auto van 5 jaar en ouder. Dus waar je toch BTW op aanschaf kan terugvorderen. Volgens de systematiek van de BTW wetgeving moet dit kunnen aangezien er door je voorganger is 2.7% forfait is betaald in 5 jaar. Maar ik hoor graag jullie visie.

 

in art. 2.7 staat het volgende:

2.7.1. Uitbreiding toepassing verlaagd forfait

Als de wettelijke regeling van de fictieve heffing wordt toegepast heeft dit tot gevolg dat de aanschaf-btw na het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming niet meer meetelt bij het bepalen van de verschuldigde btw ( artikel 5a, vierde lid, beschikking) wegens privégebruik. Om het wettelijke systeem en het forfait op dit punt meer met elkaar in overeenstemming te brengen kan na afloop van het vierde jaar volgende op het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken het verlaagde forfait als bedoeld in § 2.7. worden toegepast (1,5% van de catalogusprijs).

 

wat kunnen jullie hieruit lezen?

blkb-12-639-ob-heffing-privegebruik-auto-en-toepassing-bua-1-.pdf

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Als je een “BTW auto” voor de zaak koopt (nieuw of 2e hands), dan moet je dus de eerste 4 jaren 2,7% BTW correctie toepassen en daarna 1,5%.

 

Edit: Of bedoelen zij nou 5 jaar...?

"Het 4e jaar volgend of het jaar waarin..."

 

Als het "jaar waarin" 2012 is. Dan is het 4e daarop volgende jaar 2016. Dan wordt het dus eigenlijk 5 jaar...

Link naar reactie
 • 0

Beste CVinfo

 

Punt is juist om een 2e hands BTW auto te kopen van 5 jaar oud en meteen 1,5% toepassen en niet eerst nog eens 5 jaar 2,7%. Ik denk dat het mogelijk is met dit besluit.. maar jij denk van niet als ik goed begrijp.

Link naar reactie
 • 0

Als ik de tekst letterlijk neem dan lees ik (net als Peter) dat deze nieuwe goedkeuring geldt voor een auto waarop aanschaf BTW zat en die langer dan 4 jaar geleden door de ondernemer in gebruik is genomen.

 

Weekers weidt nergens uit over auto's die reeds langer geleden op kenteken zijn gezet en nu als tweedehands BTW auto verkocht worden.

 

Hoewel ik de visie van SPer wel begrijp. De nieuwe goedkeuring zou volgens Weekers een betere aansluiting bewerkstelligen op het wettelijk systeem. En ja, het blijft raar dat als je een BTW auto koopt die tweedehands is, dat je dan toch het hoge forfait moet toepassen gedurende vier jaar. Maar zoals gezegd: er staat letterlijk:

na afloop van het vierde jaar volgende op het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken

 

Ik zie vooralsnog geen ruimte om de regel dus zo uit te leggen dat je altijd naar 1,5% mag als de auto meer dan vier jaar geleden op kenteken is gezet (anders was dat wel expliciet zo verwoord).

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Omdat ik begon te twijfelen over de betekenis (tijd voor vakantie geloof ik...!) van:

 

"na het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming"

 

heb ik gecheckt met de BD wat dit (ambtelijk taalgebruik) precies betekent. Het blijkt dus inderdaad toch over 5 jaar te gaan, niet 4 jaar.

Als de auto dus op 1 januari 2012 is aangeschaft, dan geldt dit tot en met 2016.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi Joost

 

'Weekers weidt nergens uit over auto's die reeds langer geleden op kenteken zijn gezet en nu als tweedehands BTW auto verkocht worden'

 

Op kenteken zetten is natuurlijk niet de punt er staat wel 'het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming' dus dat hoeft niet dezelfde gebruiker te zijn. De tekst 'de ondernemer' is inderdaad tricky misschien iets voor bezwaar op eigen aangifte. Je zou 'de ondernemer' kunnen lezen als de ondernemer in algemene zin en icm met het 'het wettelijke systeem'. Kans is niet groot maar wie weet? Als er 'een ondernemer' had gestaan dan zou het veel makkelijker zijn. Als je een 5 jaar oude auto van de holding naar een werkmij verplaats, dan is het te zot om bij de werkmij weer 5 jaar lang 2,7% te corrigeren.

 

Voor overige gevallen zou het wel interessant zijn voor marge auto's met wat schade voor lage prijzen en je op herstelwerkzaamheden kun je toch volledige btw in aftrek nemen helemaal als je oude marge auto's neem met lage cataloguswaarden om toch te kunnen profiteren van de lage forfait.

Link naar reactie
 • 0

Dag SPer

 

Het gaat inderdaad om de ondernemer. Degene die de auto dus aanschaft. De tekst letterlijk nemend, betekent het helaas dat als je een tweedehands BTW auto koopt, dat je nog steeds de eerste 5 jaar de hoge correctie van 2,7% moet toepassen.

 

Dat lijkt inderdaad haaks te staan op de bedoeling van Weekers, want logischer zou zijn dat het alleen geldt voor de eerste vijf jaar na eerste tenaamstelling.

 

We gaan het Belastingdienst Webcare even vragen.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

PM aan Belastingdienst webcare:

 

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=42952;start=0#lastPost

 

Weekers heeft op 11 juli een nieuw besluit gepubliceerd waarin aangegeven wordt dat de BTW correctie wegens privégebruik van een BTW-auto na 5 jaar mag dalen van 2,7% naar 1,5%. Daarbij wordt letterlijk gezegd dat het gaat om vijf jaren nadat de ondernemer de auto in gebruik genomen heeft.

 

Als ik dat letterlijk lees, dan geldt dit dus ook voor ondernemers die een tweedehands BTW auto gekocht hebben. In zo'n tweedehands zit natuurlijk veel minder BTW op de aanschaf dan bij een nieuwe auto, maar dan moet dus nog steeds eerst 5 jaar de hoge correctie van 2,7% gehanteerd worden?

 

Dat lijkt me niet de bedoeling van wat Weekers beoogt te bereiken, maar het staat wel letterlijk in het besluit. Anders had er moeten staan dat de hoge correctie van toepassing is gedurende 5 jaar na eerste tenaamstelling van de auto (dus ongeacht de ondernemer).

 

Kunnen jullie bij MinFin duidelijkheid vragen?

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het ergens wel logisch. 5a, lid 4 Uitv. besch. OB heeft het over "het vierde jaar volgende op dat waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken". Ongeacht of dit goed nieuw is of niet. Dat geldt ook voor de fictieve heffing over privégebruik auto, wanneer deze volgens de wet (dus zonder gebruikmaking van het forfait) wordt toegepast.

 

Dan is het logisch om het forfait daarbij te laten aansluiten. Wat je je wel kunt afvragen, is of het redelijk is om daarbij uit te gaan van de volledige, oorspronkelijke aanschafprijs gedurende die 5 jaar. Bij de wettelijke regeling doe je dat immers ook niet, want dan gebruik je de werkelijke aanschafkosten. Maar dat valt eenvoudigweg niet in een forfait tot uitdrukking te brengen. Het lijkt mij niet mogelijk om voor de heffing op basis van de werkelijke cijfers een ander aantal jaren aan te houden dan bij toepassing van het forfait.

 

Mocht het forfait nadelig uitwerken, dan staat het natuurlijk eenieder vrij om op basis van de werkelijke cijfers en verhoudingen te corrigeren.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

helemaal met je eens Ronaldinho, maar het is de vraag wat Weekers nu beoogt met zijn goedkeuring.

 

Het getuigt van enige realiteitszin als hij bedoelt dat hij ook wel begrijpt dat tweedehands BTW auto's het grootste deel van de aanschaf BTW al afgeschreven hebben. Immers, het verschil tussen 1,5 en 2,7% zit hem ook in de afschrijving, waarbij uitgegaan is van 5 jaar.

 

Om dan tweedehands BTW auto's opnieuw te 'belasten' met een nieuwe vijf-jaarstermijn op 2,7% correctie, komt mij inderdaad onredelijk over.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Zeker, en ik vermoed dat er vanuit enkele branche-organisaties en adviseurs als Van Driel en Fruijtier rechtstreeks bij MinFin wordt gelobbyd. Zelf overleg ik nog even intern of wij dit ook rechtstreeks gaan insteken.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 1

PM aan Belastingdienst webcare:

 

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=42952;start=0#lastPost

 

Weekers heeft op 11 juli een nieuw besluit gepubliceerd waarin aangegeven wordt dat de BTW correctie wegens privégebruik van een BTW-auto na 5 jaar mag dalen van 2,7% naar 1,5%. Daarbij wordt letterlijk gezegd dat het gaat om vijf jaren nadat de ondernemer de auto in gebruik genomen heeft.

 

Als ik dat letterlijk lees, dan geldt dit dus ook voor ondernemers die een tweedehands BTW auto gekocht hebben. In zo'n tweedehands zit natuurlijk veel minder BTW op de aanschaf dan bij een nieuwe auto, maar dan moet dus nog steeds eerst 5 jaar de hoge correctie van 2,7% gehanteerd worden?

 

Dat lijkt me niet de bedoeling van wat Weekers beoogt te bereiken, maar het staat wel letterlijk in het besluit. Anders had er moeten staan dat de hoge correctie van toepassing is gedurende 5 jaar na eerste tenaamstelling van de auto (dus ongeacht de ondernemer).

 

Kunnen jullie bij MinFin duidelijkheid vragen?

 

groet

Joost

Ik heb het nagevraagd bij het Ministerie van Financiën. Zij hebben mij aangegeven dat het besluit ook voor tweedehands auto's geldt.

 

Arnoud

Webcareteam Belastingdienst

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
 • 0

 

Er is toch niets mis met de uitleg van Elsevier. Ze noemen alleen auto’s oud wanneer je ze 5 jaar in gebruik hebt gehad en dan gaat het voordeel in naar 1,5%. Ze noemen alleen de terugwerkende datum op 1 juli 2011. Wat ze daarmee bedoelen weet ik niet. Als je bijvoorbeeld nu al je auto voor 5 jaar in gebruik hebt, mag je dan nu dit jaar al direct overgaan op 1,5% ?

Link naar reactie
 • 0

De huidige regeling voor het heffen van omzetbelasting over privegebruik van de auto is ingegaan per 1 juli 2011. Omdat de regeling nog niet helemaal af was, is er later nog wat aan toegevoegd (en nu dus weer), met de bedoeling dat dat allemaal vanaf 1 juli 2011 geldt. Dat betekent niet dat vanaf 1 juli een nieuwe aanschafdatum geldt, daarvoor hou je gewoon de oorspronkelijke datum aan. Dus inderdaad, als je de auto al langer dan 5 jaar hebt, kun je nu al het lage forfait toepassen - je hoeft niet te wachten tot 2016.

 

De terugwerkende kracht betekent onder omstandigheden wel dat een suppletie moet worden ingediend (tenzij je toch al bezwaar had gemaakt tegen de btw-afdracht inzake de auto in de laatste aangifte over 2011). Toen wist je immers niet dat je het lage forfait mocht toepassen en heb je als het goed is, naar nu blijkt, teveel btw afgedragen...

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Beste HL'ers,

 

Ik heb een vraag over de toepassing van het verlaagde forfait BTW.

 

In het nieuwe besluit van 12 juli 2012 (par. 2.3) staat het volgende:

"Wellicht ten overvloede wordt nog het volgende opgemerkt. De ondernemer is (uiteraard) in zoverre geen btw verschuldigd als auto's in het geheel niet (dus noch voor woon-werkverkeer noch anderszins) voor privédoeleinden worden gebruikt. Het bijhouden van een kilometeradministratie om het privégebruik te kunnen vaststellen is dan uiteraard niet aan de orde."

 

In het besluit van 29 juni 2011 (par. 2) stond het volgende:

"De toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet, vereist dat de ondernemer een sluitende kilometeradministratie bijhoudt. Om de administratieve lasten en de uitvoeringskosten te beperken keur ik, voor zover nodig op grond van artikel 63 van de AWR, goed dat de terzake verschuldigde btw wordt vastgesteld via een forfaitaire berekening."

 

Stel nu dat er met een (bestel)auto alleen zakelijke ritten worden gereden, begrijp ik uit het laatste besluit dat er geen kilometeradministratie hoeft worden bijgehouden, maar er dient toch op één of andere manier bewezen te worden dat er ook daadwerkelijk alleen maar zakelijke ritten zijn gereden? Op wat voor manier moet dat dan?

 

Alvast dank!

 

Gr,

AH88

Link naar reactie
 • 0

Stel nu dat er met een (bestel)auto alleen zakelijke ritten worden gereden, begrijp ik uit het laatste besluit dat er geen kilometeradministratie hoeft worden bijgehouden, maar er dient toch op één of andere manier bewezen te worden dat er ook daadwerkelijk alleen maar zakelijke ritten zijn gereden? Op wat voor manier moet dat dan?

 

 

Dag AH88

 

Dat zie je niet goed. De KM-administratie kan achterwege blijven indien je kiest voor de forfaitaire BTW correctie (1,5 of 2,7% van de nieuwprijs).

 

Wil je helemaal geen correctie omdat de bus niet privé (dus ook niet voor woon-werkverkeer) gebruikt wordt, dan is een sluitende KM-admin nodig.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Hallo Joost,

 

Bedankt voor de snelle reactie.

 

Als je alleen het nieuwe besluit lees, kom ik tot de conclusie dat er geen btw verschuldigd is als de auto niet voor privédoeleinden (incl. woon-werkverkeer) wordt gebruikt. Ok, logisch.

 

Bovenstaande is alleen van belang in het geval de auto alleen voor zakelijke ritten wordt gebruikt. Lees ik dan de laatste zin van mijn citaat uit het laatste besluit, zou ik menen dat hier staat dat als de auto voor de btw niet privé wordt gereden er geen km-administratie hoeft worden bijgehouden.

 

Het lijkt mij overigens volkomen logisch om een dergelijke administratie bij te houden. Toch vind ik de tekst op dit punt wat 'vaag'. Of het ligt gewoon aan mijn interpretatie!

 

Ieder geval bedankt!

 

Gr,

AH88

Link naar reactie
 • 0

Bart,

 

Volgens mij is deze verklaring alleen van toepassing voor de bijtelling in de inkomstenbelasting. In tegenstelling tot de BTW geldt woon-werkverkeer voor de IB niet als privérit.

 

Rijd je dus met de bestelauto van de woning naar je werk, geldt er voor de BTW wel een bijtelling. Voor de IB heb je geen bijtelling als je de bestelauto alleen gebruikt voor woonwerkverkeer en zakelijke ritten.

 

Indien je in bezit bent van deze verklaring mag je ook daadwerkelijk geen één meter privé rijden. Komt de Bld erachter dat een bestelauto op een verdachte plaats staat, moet je alsnog aan kunnen tonen dat de rit daadwerkelijk zakelijk was.

 

Gr,

AH88

Link naar reactie
 • 0

Bovenstaande is alleen van belang in het geval de auto alleen voor zakelijke ritten wordt gebruikt. Lees ik dan de laatste zin van mijn citaat uit het laatste besluit, zou ik menen dat hier staat dat als de auto voor de btw niet privé wordt gereden er geen km-administratie hoeft worden bijgehouden.

 

Die laatste zin luidt:

"Om de administratieve lasten en de uitvoeringskosten te beperken keur ik, voor zover nodig op grond van artikel 63 van de AWR, goed dat de terzake verschuldigde btw wordt vastgesteld via een forfaitaire berekening."

 

Deze zin ziet op de gevallen waarin de ondernemer aan de hand van een kilometeradministratie of anderszins de exacte verhouding kan aantonen tussen zakelijk en privé (artikel 4 lid 2). Alsdan mag hij kiezen: ik bereken het werkelijk privégebruik omdat ik dat kan aantonen óf - indien ik geen exacte verdeling zakelijk/privé kan laten zien - kies ik voor het forfait.

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 104 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.