• 0

Geldlening van kinderen voor financieren werkkapitaal eenmanszaak

Ik zou wat geld willen lenen van mijn dochter om het werkkapitaal van mijn eenmanszaak te verbeteren en wat belastingschulden terug te betalen. Tevens ontvangt zij dan wat meer rente als tegenprestatie van het risico wat gelopen wordt - ook maak ik wat extra kosten wat mijn belastingdruk wat verlaagd. Vragen:

- Wat is de rente die berekend mag worden? (Ik heb al begrepen dat dit minimaal 6% moet zijn, maar wat is maximaal maar toch redelijk?) Mag dit jaarlijks worden verrekend?

- Kan ik voor een onbepaalde looptijd kiezen, waarbij de hoofdsom direct opeisbaar is? Wat zijn in dit geval de gevolgen?

- Boek ik deze lening zakelijk in bij het lang vreemd vermogen?

- Wij begrijpen dat aan het verstrekken van een lening risico kleeft; in dit geval het risico van een faillissement. Kun je nog een voorwaarde toevoegen dat deze lening in dit geval eerst moet worden terugbetaald, voordat andere schuldeisers aan de beurt komen?

Graag uw reactie! met vriendelijke groet, Jeroen

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik neem aan dat je dochter meerderjarig is.

Als zij dan gek genoeg is om jou geld tegen 1% te lenen, dan moet zij dat zelf weten lijkt mij (als daar verder geen ‘rare dingen’ mee gemoeid zijn). En als jij gek genoeg bent om haar hier 20% voor te betalen, dan moet jij dat zelf weten lijkt mij (als het verder een zakelijke lening is natuurlijk).

Want als je een bank kan vinden die alleen 1% hoeft te hebben, dan mag dat natuurlijk ook. En als je in zo’n ‘slechte staat’ bent dat zij 20% willen hebben dan mag jij daar natuurlijk op ingaan.

Er is misschien wel ergens (ik ben geen jurist, dus dit is een beetje raden van mijn kant) een bepaling tegen woekerrentes, dus misschien is het wel een delict om zo’n hoge rente te vragen overigens.

 

Verder moet het wel een lening zijn met zakelijke condities (dus geen verschuiving van successierechten of inkomen/vermogen bijvoorbeeld).

 

Over de looptijd moeten jullie natuurlijk afspraken maken.

Als de lening een looptijd van langer dan een jaar heeft, dan is het inderdaad een langlopende lening.

 

En dan wil je de lening preferent maken? Dat lijkt mij niet mogelijk, maar dat is slechts mijn indruk.

 

Link naar reactie
 • 1

Een en ander is een beetje afhankelijk van wat je wil bereiken. Onder omstandigheden kun je fiscaal een en ander ook sturen.

 

Misschien is het in deze casus wel voordelig om de lening dusdanig in te kleden dat het een ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Mocht je onverhoopt failliet gaan, dan kan je dochter de lening afschrijven.

 

Kun je nog een voorwaarde toevoegen dat deze lening in dit geval eerst moet worden terugbetaald, voordat andere schuldeisers aan de beurt komen?

 

Heb je voorraden, debiteuren die je kunt verpanden ? Of heeft de bank dit reeds opgenomen bij een verstrekking van een lening. Je zou een tweede hypotheek kunnen vestigen op een eventuele eigen woning. Je dochter komt dan wel na de houder van het eerste hypotheekrecht, maar wel voor de overige schuldeisers als er de woning meer opbrengt dan de eerste hypothecaire lening. Ga wel even na of dit is toegesteaan. Natuurlijk word bij een faillissement ook rekening gehouden met rechten van anderen, maar als je niks regelt, is je dochter gewoon concurente schuldeiser.

 

 

Link naar reactie
 • 1

Van hieruit is het risico niet in te schatten,

maar als de kans groot is dat bedrijf links af gaat, (belastingachterstand bouw je niet zomaar op), dan zou ik me twee keer bedenken, alvorens bij kinderen te lenen. In dat geval zelf verantwoordelijkheid nemen.

 

Kinderen sparen voor hun toekomst, die je dan mogelijk blokkeert omdat je niet terug kan betalen, en mogelijk de relatie ernstig verstoort!

 

Financieringsvraag bij bank of derden wegleggen is veel verstandiger, dan je afvragen of rentehoogte/berekening wel de juiste is.

Link naar reactie
 • 0

Beste Jeroen,

 

De tip van Michael S. om de lening in te kleden als ongebruikelijke terbeschikkingstelling vind ik een goede. Dit houdt in dat je dochter de rente op de lening in haar aangifte moet aangeven in box 1, maar mocht jij de lening niet kunnen aflossen, dan kan je dochter haar verlies opvoeren als fiscale aftrekpost. Dat houdt voor haar de schade enigzins beperkt, mocht je failliet gaan.

 

Er is sprake van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling als de voorwaarden waaronder je de lening met je dochter afsluit in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijk zijn. Ik ga er hier wel vanuit dat je dochter meerderjarig is, want anders werkt het niet. Ongebruikelijk is bijvoorbeeld een rente afspreken die veel lager is dan de marktrente, geen aflossingschema overeenkomen en geen zekerheden stellen. Een lening direct opeisbaar maken, lijkt me ook ongebruikelijk. Een en ander luister wel nauw, zodat ik je adviseer om de overeenkomst van geldlening met de voorwaarden af te stemmen met een fiscalist.

 

Ik neem aan dat je geen startende ondernemer bent, anders was de geregistreerde achtergestelde lening (durfkapitaal) wellicht ook nog een optie.

 

De lening boek je gewoon in als langlopend vreemd vermogen en het (eventuele) gedeelte dat binnen een jaar moet worden afgelost als kortlopend.

 

Je kan eventueel een pandrecht vestigen t.b.v. je dochter. In hoeverre dit soelaas biedt bij een faillissement, durf ik niet te zeggen

 

Een mogelijkheid is ook nog dat je dochter als stille vennoot toetreedt tot je onderneming. Je onderneming wordt dan een commanditaire vennootschap. Fiscaal is de uitwerking min of meer gelijk aan die van de ongebruikelijke terbeschikkingstelling, met dit verschil dat verlies bij een commanditaire vennootschap door de fiscus eerder geaccepteerd zal worden dan bij een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Aangezien commanditair kapitaal eigen vermogen is, is dit wel achtergesteld bij de overige schuldeisers.

 

Update: Ik lees nu dat de dochter van Jeroen 7 jaar is. Daarmee valt mijn hele advies, maar wellicht dat andere (mee)lezers hier iets aan hebben ;)

 

Succes,

 

Odeon

 

Link naar reactie
 • 0

Leeftijd kind is zeker belangrijk omdat het nogal wat uit maakt in welke box en bij wie dit belast wordt.

Dus daarop is wel antwoord nodig.

 

 

Beste Joost,

 

Ter aanvulling, 7 jaar (dus nu betaal ik over dat geld 1.2% in box 3).

(Als algemeen punt wil ik graag toevoegen, dat er in de discussie niet vanuit dient te worden gegaan of het geld wel wordt terugbetaald; dat komt wel goed :). Ik ben gewoon erg benieuwd of het mogelijk is om van mijn dochter geld te lenen (bijvoorbeeld tegen 8-10% per jaar) in plaats van een r.c. bankkrediet bij de bank. Ik verneem graag alsnog je antwoord op mijn eerste bericht; alvast bedankt! mvg, Jeroen

 

 

 

 

modedit; quote fixed

Link naar reactie
 • 0

Beste Jeroen,

 

De wet inkomstenbelasting kent wel de figuur van een (meerderjarige) belastingplichtige die een lening verstrekt aan zijn minderjarig kind, maar niet een minderjarig kind dat een lening verstrekt aan zijn ouder. Ik vraag me dan ook af of dit - juridisch gezien - kan, omdat een minderjarig kind handelingsonbekwaam is. Maar wellicht een vraag voor de juristen om te beantwoorden.

 

Als jij het spaarpotje van je dochter overboekt naar je eenmanszaak wordt dit fiscaal volgens mij gezien als een kapitaalstorting en niet als een lening.

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Om het zacht uit te drukken, zou ik zeer terughoudend zijn bij een dergelijke lening aan te gaan en dat niet alleen wegens juridische ascpecten, dat allereerst.

 

Als jij het spaarpotje van je dochter overboekt naar je eenmanszaak wordt dit fiscaal volgens mij gezien als een kapitaalstorting en niet als een lening.

 

Dat je als ouder(s) bepaalde inkomensbronnen/vermogensbestandelen van minderjarige kinderen in je aangifte op moet nemen, maakt het nog geen eigen vermogen van de ouder.

 

Als de lening juridisch mogelijk is, zal TS de lening op de balans op moeten nemen en de rente in de resultaatbepaling meenemen. Daarnaast zal hij als er sprake is van box 3 de vordering van de dochter op TS zelf op moeten nemen in box 3. In het (niet heel onwaarschijnlijke) geval de lening als ongebruikelijk word aangemerkt, zal TS de vordering in box 1 als aan moeten geven als ter beschikking gesteld vermogen en de rente daarvan als resultaat aan moeten geven. In dat geval komen zowel de renteopbrengsten als de rentelasten in box 1

Link naar reactie
 • 1

maar niet een minderjarig kind dat een lening verstrekt aan zijn ouder.

indien de belastingplichtige minderjarig is, (wordt) onder een met de belastingplichtige verbonden persoon mede verstaan: een bloed- of aanverwant in de eerste graad van de opgaande lijn (...) (3.91, lid 2, ond. c, Wet IB 2001)

 

Dus daarmee is het TBS-vermogen, ongeacht de (on)gebruikelijkheid.

Gelet op de aanmerkelijke kans dat van belastingheffing bij het kind geen sprake zal zijn (heffingskorting), leidt iedere euro rente tot een fiscaal voordeel. De kans is groot dat dit op bijzondere aandacht van de belastingdienst kan rekenen, waarbij de lening zelf, de hoogte van de rente en eventuele schenkingen als eerste zullen worden onderzocht.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Wie houden we voor de gek door als HL-leden deze vraag serieus te beantwoorden?

 

Aangezien het kind van de TS slechts 7 jaar oud is, is dit een privé-storting, in ieder geval in morele zin, én naar de geest van de wet. Als dat naar de letter van de wet niet zo is, hoop ik dat de wetgever het dichttimmert.

 

De "rente" is gewoon een privé-onttrekking.

 

Kunnen we ons nu weer gaan bezighouden met innovatie en ondernemerschap?

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij houden we niemand voor de gek. Een ieder heeft zo zijn belevingswereld.

Zowel moreel als juridisch heeft dit niets van doen met een privestorting of je moet het geld van je kinderen als dat van jezelf zien.

De vraag wordt gesteld door een ondernemer ten behoeve van zijn onderneming.

 

Het gaat hier om een gewone terbeschikkingstelling en niet om een ongebruikelijke zoals al eerder opgemerkt.

Een kind is niet per definitie handelingsonbekwaam. Hij/zij is in staat rechtshandelingen te verrichten met toestemming van de ouders (BW1:234). Ik ben er niet om over de beslissing van de ouders te oordelen, daar heb ik sowieso niet alle feiten voor.

Wel mag ik waarschuwen dat bij faillissement van het bedrijf het geld weg is, terwijl geld op naam van de kinderen niet in het faillissement zou vallen (uiteraard).

www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link naar reactie
 • 1

Een kind is niet per definitie handelingsonbekwaam.

 

Ieder zijn eigen mening natuurlijk, maar persoonlijk ken ik geen ouder die het spaargeld van zijn kind in zijn (kennelijk niet al te goedlopende) onderneming stopt met alle gevolgen van dien. Ook zou het kind (7 jaar!) hier “roerend mee eens” zijn.

 

Dat kan aan mijn belevingswereld (= kennissenkring) liggen, maar daar houd ik het dan ook graag bij.

 

Link naar reactie
 • 0

maar niet een minderjarig kind dat een lening verstrekt aan zijn ouder.

indien de belastingplichtige minderjarig is, (wordt) onder een met de belastingplichtige verbonden persoon mede verstaan: een bloed- of aanverwant in de eerste graad van de opgaande lijn (...) (3.91, lid 2, ond. c, Wet IB 2001)

 

Dus daarmee is het TBS-vermogen, ongeacht de (on)gebruikelijkheid.

Gelet op de aanmerkelijke kans dat van belastingheffing bij het kind geen sprake zal zijn (heffingskorting), leidt iedere euro rente tot een fiscaal voordeel. De kans is groot dat dit op bijzondere aandacht van de belastingdienst kan rekenen, waarbij de lening zelf, de hoogte van de rente en eventuele schenkingen als eerste zullen worden onderzocht.

 

De bepaling die Ronaldinho aanhaalt, is mij bekend. Echter artikel 3.91 heeft het over het ter beschikking stellen van vermogensbestandelen van een belastingplichtige aan met de belastingplichtige verbonden personen. Een minderjarige, en zeker niet een minderjarige van 7 jaar, zal niet snel belastingplichtig zijn. Dit blijkt uit artikel 2.15 Wet inkomstenbelasting, waarin vrijwel alle inkomstenbestanddelen van minderjarige kinderen toegerekend worden aan de gezaghebbende ouder(s). Uitzonderingen zijn de inkomsten uit bv. het vakantiebaantje of de eigen onderneming van het minderjarige kind.

 

Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in art 3.91, onderdelen a en b (waaronder de rente op een TBS-vordering) wordt toegerekend aan de ouder(s) die het gezag over het kind uitoefen(t)(en).

 

Er is dus i.c. geen sprake van belastingheffing bij het minderjarig kind.

 

Het door Ronaldinho aangehaalde artikel ziet m.i. dan ook de situatie dat een (meerderjarige) belastingplichtige een lening verstrekt aan een minderjarig kind en niet op de situatie dat een minderjarig kind een lening verstrekt aan een meerderjarige ouder.

 

Dit in combinatie met de bepaling inzake het wettelijk vruchtgenot (waarbij ook de spaarrekeningen van de minderjarige kinderen worden toegerekend aan de gezaghebbende ouders), blijf ik vooralsnog van mening dat er in deze situatie sprake is van een kapitaalstorting, vergelijkbaar met het overboeken van geld van je eigen spaarrekening naar je onderneming, en niet van een lening (in fiscale zin).

 

Maar als één van jullie dit anders ziet, hoor ik het graag. Nooi te oud om te leren ;)

 

Odeon

 

Link naar reactie
 • 0

De bepaling die Ronaldinho aanhaalt, is mij bekend. Echter artikel 3.91 heeft het over het ter beschikking stellen van vermogensbestandelen van belastingplichtigen aan met de belastingplichtigen verbonden personen. Een minderjarige, en zeker niet een minderjarige van 7 jaar, zal niet snel belastingplichtig zijn. Dit blijkt uit artikel 2.15 Wet inkomstenbelasting, waarin vrijwel alle inkomstenbestanddelen van minderjarige kinderen toegerekend worden aan de gezaghebbende ouder(s). Uitzonderingen zijn de inkomsten uit bv. het vakantiebaantje of de eigen onderneming van het minderjarige kind.

Belastingplichtig zijn is onafhankelijk van het feit of je zelf inkomen hebt die je aan moet geven of niet en of er al dan niet belastingheffing plaatsvind. Een minderjarig kind is m.i. is gewoon belastingplichtig op grond van de wet IB 2001 omdat deze in nederland woont (ga ik in deze casus maar even van uit). Dat deze geen inkomen heeft of dat er geen heffing plaatsvind doet niet ter zake.

1. Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die:

a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of

b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen).

 

In fiscale zin is het geld van je minderjarige kinderen inderdaad het geld van de gezaghebbende ouders.

Dat het fiscaal moet wordt toegerekend aan de ouders, maakt het in fiscale zin niet van de ouders. Je moet eerst kijken wat de bron zou zijn voor het minderjarige kind en als deze bron wordt toegerekend aan de ouders, dan zullen de ouders dit als deze bron aan moeten geven.

Link naar reactie
 • 0

Michel S.

 

Je hebt gelijk. Ik bedoel belastingplichtig in de zin van zelfstandig aangifte moeten doen. Dat is bij een kind van 7 jaar niet snel aan de orde.

 

De spaarrekeningen van de kinderen worden door de gezaghebbende ouders aangegeven in box 3 en niet door het kind zelf. Als de gezaghebbende ouders niet (meer) bij elkaar zijn, geven ze ieder de helft aan.

 

Maar wat vind je van mijn stelling dat er geen sprake is van een lening, maar van een kapitaalstorting. Het spaargeld van het kind wordt (fiscaal) immers toegerekend aan de ouders en de ouders kunnen niet van zichzelf lenen...

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

Maar wat vind je van mijn stelling dat er geen sprake is van een lening, maar van een kapitaalstorting. Het spaargeld van het kind wordt (fiscaal) immers toegerekend aan de ouders en de ouders kunnen niet van zichzelf lenen...

Odeon

 

Zie de laatste regel van mijn vorige bericht. Een inkomensbron wordt toegerekend aan de ouders, dat is nog niet hetzelfde dat het volgens de IB moet worden behandeld als je eigen inkomensbron/vermogensbestanddeel.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 107 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.