• 0

Ervaringen met Bedrijfs Reclame Nederland (BRN) of Ondernemersjournaal?

Emerce heeft een interessant nieuwsbericht.

 

Een zakenman die wilde waarschuwen voor de praktijken van acquisitiemisleiding, moet van de rechter op LinkedIn een rectificatie plaatsen. En dat terwijl tal van verenigingen en bedrijven expliciet hebben gewaarschuwd voor exact dezelfde praktijken van het desbetreffende bedrijf.

 

Het betreft Bedrijfs Reclame Nederland uit Haren (Groningen), een advertentie-acquisitiebedrijf dat de klassieke omkeertruc gebruikt. Ze bellen ondernemers met de vraag een fax ondertekend te retourneren om te verzekeren dat ze geen gebruik willen maken van het aanbod om hun advertentieplaatsing te verlengen. Wie tekent, bevestigt onbedoeld dat er sprake is van een advertentieplaatsing. En dan kan het incassotraject beginnen.

 

Deze praktijk is al jaren bekend bij het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF). Er zijn talloze klachten te vinden over BRN op het internet, dat door bezoekers van de site van MKB Nederland geassocieerd wordt met vergelijkbare initiatieven zoals PROM oftewel P.R.O.M. van de Telefoonbedrijvengids en het Internet Marketing Bureau Nederland oftewel IMBN met zijn Bedrijvendatabase.com.

 

Emerce wijst bovendien op waarschuwingen van de Vereniging voor Bestuur en Management in het Openbaar Onderwijs en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (VOS/ABB) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten tegen de praktijken van Bedrijfs Reclame Nederland.

 

Deze instellingen zijn niet voor de rechter gedaagd, maar een vastgoedondernemer bleek wel een goed doelwit voor gerechterlijke actie. Wie de uitspraak bestudeert, ziet dat BRN ineens suggereert dat deze ondernemer spontaan kenbaar maakte interesse te hebben in een advertentie. De rechter vond dat de bewuste ondernemer zijn beschuldigingen onvoldoende onderbouwd had en oordeelde dus tegn gunste van BRN.

 

Saillant is dat de ministers van EZ en Justitie menen dat harder beleid tegen zulke acquisitiemisleiding niet nodig is, omdat ondernemers elkaar kunnen voorlichten. Uit deze uitspraak is af te leiden dat ondernemers voorzichtig moeten zijn met zulke waarschuwingen. Ook HL krijgt regelmatig blafbrieven van advocaten die dit soort berichten namens dubieuze acquisitiebedrijven proberen te laten verwijderen, omdat sites zoals die van HL (en Emerce trouwens ook) hoog scoren op internet.

 

Zijn er meer mensen die ervaring hebben met Bedrijfs Reclame Nederland?

 

 

(titel aangepast - mod}

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1

Nou kan het dus zo maar gebeuren dat Emerce (en HL en al die anderen die aandacht besteden aan deze uitspraak) doelwit worden van volgende blafbrieven. Dus duiken we even in de achtergronden van dit acquisitiebedrijf.

 

Op de fax die Bedrijfs Reclame Nederland verzendt, staat als adres Postbus 5201 in Groningen. Dat adres wordt ook gebruikt door Uitgeverij Informatieve Magazines (Narvikweg 5-9) en Protell BV, ook wel Protell Marketing & Sales genaamd - zie Tros Radar. Uit deze koker komen ook Het Bedrijvenblad en Het Ondernemersjournaal, uitgaven die wel algemene voorwaarden publiceren maar geen oplage- of bereikscijfers.

 

Dat Ondernemersjournaal was onderdeel van een serie uitgaven die onderwerp waren van een hoger beroep in 2008 over betwiste 'opdrachten' tot advertentieplaatsing. Het hof was destijds van mening dat er sprake was van misleidende acquisitie. Het hof stelde vast dat er bovendien sprake was een misleidende bedrijfsstructuur met een netwerk van bedrijfsnamen en vestigingsadressen, terwijl alle werkzaamheden vanaf dezelfde lokatie werden uitgevoerd. Dit netwerk gaf verschillende titels uit, die volgens de rechter qua uitvoering amper verschillen en elk verspreid worden in een oplage (500 stuks) die amper voldoende is om bewijsexemplaren te versturen naar de adverteerders. De opdrachten in kwestie waren vernietigbaar op grond van bedrog.

 

De uitgevers van het Ondernemersjournaal zijn dus door het gerecht aangemerkt als bedriegers!

 

Deze case wordt ook behandeld in de bundel Misleidende Handelspraktijken, een Onderzoek naar de Aard, Achtergronden en Aanpak van Acquisitiefraude in Nederland (2009) in opdracht van het Ministerie van Justie.

 

Op het adres Narvikweg 5-9 zit tevens Sponsor Media BV, een uitgeverij van kleurplaatboekjes.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik heb zojuist de uitspraak gelezen en ben van mening dat een hoger beroep niet zinvol zal zijn, tenzij de ondernemer het telefoongesprek heeft opgenomen. Uit de uitspraak:

Indien BRN op deze manier onder valse voorwendselen gepoogd zou hebben [gedaagde] een offerte te laten tekenen waarin de bevestiging ligt besloten dat er reeds een contractuele band bestaat, zou dat onrechtmatig kunnen zijn.

 

4.7 De in de fax gebruikte bewoordingen passen naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter eerder bij een offerte waarin een aanbod wordt gedaan tot vermelding van het bedrijf op de site, onder vermelding van de voorwaarden waaronder deze zal plaatsvinden. Dit is volgens BRN ook precies wat er is gebeurd. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij ontkenning door BRN van het door [gedaagde] gestelde, het aan [gedaagde] is, als degene die jegens BRN beschuldiging heeft geuit, om de beschuldigingen in dit kort geding voldoende aannemelijk te maken door voldoende onderliggende feiten te stellen en waar betwist te onderbouwen.

 

4.8 [Gedaagde] baseert zijn beschuldigingen aan het adres van BRN op de omstandigheid dat de inhoud van het telefoongesprek anders zou zijn geweest dan door BRN is gesteld en dat de fax niet met het in het telefoongesprek besprokene in overeenstemming is. [Gedaagde] onderbouwt dit echter niet. Nu [gedaagde] bovendien geen factuur heeft ontvangen, kan hij zijn stelling dat het tekenen en retourneren van de fax betekent dat je een factuur krijgt van 12 x € 99,-- evenmin onderbouwen en kan hij de beschuldiging aan het adres van BRN dat sprake is van een slimme oplichterstruc niet daarop stoelen.

Link naar reactie
 • 0

Ik meen me te herinneren van een eerdere rechtzaken (niet tegen Bedrijfsreclame Nederland/BRN maar tegen een andere partij) dat de ondernemer weliswaar het gesprek niet op tape had maar aannemelijk kon maken dat de door hem geschetste aquisitietechniek gangbaar was voor het bedrijf.

Dit deed hij door meerdere verklaringen van derden mee te nemen.

 

Wellicht biedt dat nog mogelijkheden voor de ondernemer. Zoek, o.a. via het SAF, alle mensen die menen door bedrijfsreclame Nederland benadeeld te zijn en laat ze een toelichting geven op de werkwijze van Bedrijfsreclame Nederland.

 

Ben geen jurist, dus weet niet of dat standhoudt, maar dit is een vrij onbevredigende uitspraak naar mijn idee.

Link naar reactie
 • 0

 

De uitgevers van het Ondernemersjournaal zijn dus door het gerecht aangemerkt als bedriegers!

 

 

Voor de volledigheid: de betrokken uitgeverijen zijn kort na de bewuste uitspraak failliet gegaan en de acquisiteur die spil in het web was zou gevangenisstraf gekregen hebben. Het huidig Ondernemersjournaal wordt dus uitgegeven door mensen die het geen probleem vinden om een enigszins besmette titel voort te zetten op een manier die sterke associaties oproept met de werkwijze van hun voorgangers.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

In het Handelsregister zie ik, dat BedrijfsReclame Nederland B.V. voorheen de naam Uitgeverij Informatieve Magazines B.V. voerde. Daarover is in ieder geval één melding van (mogelijke) acquisitiefraude op het internet te vinden: http://www.museumvereniging.nl/Landingspagina/Museumberichten2012/Museumberichtennr9september/Blijfoppassenvoormalafideadverteerders.aspx

 

Uitgeverij Informatieve Magazines B.V. handelt, of handelde, onder de naam "Het ondernemersjournaal": http://hetondernemersjournaal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56 (de algemene voorwaarden vangen immers aan met:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Van:

 

 

Uitgeverij Informatieve Magazines B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Narvikweg 5-9, hierna te noemen UIM.

Link naar reactie
 • 1

Het advocatenkantoor dat Bedrijfsreclame Nederland bijstaat blijkt ook een zekere reputatie te hebben. Op de website van Dagblad van het Noorden vinden we het volgende bericht over Advocatenkantoor Skala & Skala uit Haren, uit 2011.

 

Commotie rond Skala advocaten

 

HAREN - Vijf bedrijven hebben zich gemeld bij de Orde van Advocaten om melding te maken van dubieuze advertentienota's, waarbij het eerder in opspraak geraakte advocatenkantoor Skala en Skala uit Haren een rol speelt. Het kantoor stuurt aanmaningen voor de nota's. De bedrijven zijn geconfronteerd met nota's voor advertenties, die ze nooit hebben laten plaatsen. Stichting Nidos uit Utrecht bijvoorbeeld. Vorig jaar zomer ontving de stichting een nota voor een advertentie in de Nationale Ondernemersgids. Die bedroeg 3570 euro.

 

<...>

 

Het bedrijf dat de oorspronkelijke nota stuurde is Bureau Voorlichting Midden- en Klein Bedrijf (BVMKB). De Stichting Acquisitiefraude waarschuwt nadrukkelijk tegen het bedrijf dat bekend staat om het sturen van 'spooknota's'. Advocatenkantoor Skala en Skala is meermalen in opspraak geweest. Vader Skala werd eind vorig jaar nog geschorst door de Raad van Discipline.

 

<...>

 

De Groninger Deken van Advocaten J. Dijkstra, bevestigt dat er meldingen zijn van bedrijven over Skala, maar wil niet inhoudelijk op de meldingen ingaan.

 

In april 2012 meldt Dagblad van het Noorden dat vader Ruud Skala zijn toga in de kast kan hangen.

 

De advocaat R. Skála senior kan zijn toga definitief opbergen. De advocaat die met zijn zoon een praktijk drijft in Haren heeft een beroepsprocedure verloren die hij had aangespannen omdat hij het niet eens was met een uitspraak van de Raad van Discipline. De Raad van Discipline 'schrapte hem van het tableau' na een reeks berispingen, waarschuwingen en schorsingen.

 

De Skala's (zowel vader als zoon) staan regelmatig in de rechtbank om een claim te verdedigen namens een dubieus acquisitiebureau. Zo treffen we Skala aan als advocaat voor het Bureau Voorlichting MKB (ook wel MKB Nieuwe Media) uit Den Haag dat in 2011 betaling vordert voor advertenties in denationaleondernemersgids.nl en mkbondernemersgids.nl. De rechtbank (pdf) wijst die vordering af omdat de advertentiewerver ervoor moet zorgen geen verwarring te veroorzaken omtrent de relatie met MKB Nederland en omdat de opdrachtbevestiging (weer zo'n kromme fax) getekend was door iemand die niet bevoegd was.

 

Dit cluster aan MKB-misleiders is eind 2012 failliet verklaard. Maar het feest gaat onder een andere vlag vrolijk verder.

 

Rehor Skala (de zoon) vertegenwoordigde begin 2012 de firma MKB Developments BV. oftewel MKB Marketing&Communicatie en tevens MKB Bedrijvenindex uit Groningen, onder andere in een zaak tegen Special Logistics Services in Breda over een advertentieplaatsing die door het bedrijf in Breda niet gewaardeerd werd. Dat was weer de bekende fax die ondertekend moest worden. Het logistiek bedrijf omschreef de zaak als misleiding of bedrog, maar daar kwam de rechtbank niet aan toe omdat voldoende was dat degene die de fax getekend retourneerde niet tekenbevoegd was. De claim van Skala in opdracht van MKB Bedrijvenindex werd afgewezen.

 

De klacht tegen Rehor vanwege de aanmaningen voor misleidende nota's leidde in 2011 tot een tijdelijke schorsing van Skala jr, zo wordt gesteld in Besmeurde Toga's (een Quote-artikel over graaiende advocaten) van misdaadjournalist Nikki Sterkenburg.

 

 

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

gek eigenlijk, met mijn eigen registratie bij kvk heb ik al jaren geen last van dit soort praktijken :), hebben we in augustus de vereniging "The next Event" opgericht wordt ik sindsdien als secretaris overspoeld met dit soort aanbiedingen :-\

 

Maar als lid van HL trappen we daar niet in. ;D

Link naar reactie
 • 0

goede morgen nou ook ik ben benadeeld door bedrijfs reclame Nederland.ik heb het concept dagvaarding al op de mat liggen,nu nog even wachten tot de deurwaarder komt. oke het hele internet staat vol met waarschuwingen enz maar een echte oplossing staat er niet bij. misschien een geluk want mijn vrouw heeft getekend en de mail van brn is op haar naam verstuurd en zij is niet tekenbevoegd binnen ons bedrijf. dus ik ga evengoed met een goed gevoel naar de rechter. oke iedereen heeft het er over maar niemand doet iets zo lijkt het . wie heeft er nog een goede tip?

Link naar reactie
 • 0

het hele internet staat vol met waarschuwingen enz maar een echte oplossing staat er niet bij.

 

Ta, het wordt niet voor je opgelost. De meeste ondernemers lezen zulke waarschuwingen pas als ze er al ingestonken zijn. Vandaar dat dit forum toestaat dat ervaringen beschreven worden, zodat ondernemers die nog even op onderzoek gaan voordat ze die fax terug sturen wel twee keer nadenken. Jij hebt nu ontdekt dat een onbevoegde handtekening doorgaans voldoende is voor de rechtbank om betaling af te wijzen. Maar zolang zulke acquisiteurs op het randje van de wet mogen opereren (er blijft altijd wel een randje) is de oplossing vooral: goed opletten.

 

Neemt niet weg dat dat randje van de wet best een stukje mag opschuiven. ;)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ook wij hebben te maken gehad met Bedrijfsreclame Nederland. MIjn partner heeft helaas het aangeboden document getekend om van BRN af te zijn. De situatie was nagenoeg gelijk als waar een rechtszaak voor is geweest.

Hoewel tijdens het telefoongesprek opgemerkt werd door mijn partner dat wat er in het document stond niet helemaal klopte werd mijn partner telefonisch overtuigd toch te tekenen anders waren er kosten. Helaas betekende tekenen toch betalen.

Nadat de rekening binnenkwam heb ik uitvoerig onderzocht hoe BRN tewerk is gegaan, waar zij gevestigd zijn en wat ze precies leveren. De rekening die wij voorgeschoteld kregen was om en nabij de EUR 2000,-. Het contract wat getekend was was vrij bindend, zat volgens mij solide in elkaar en dat zou moeilijk aan te vechten zijn. BRN heeft overigens excact gedaan wat in het contract stond; opname in hun bedrijvengids. Maar op basis van verwachtingenPersoonlijk had ik wel heil gezien in een rechtszaak op grond van alle andere verzamelde informatie, maar onze rechtshulp was niet helemaal overtuigd.

Indien het tot een rechtszaak had geleid, had ik een aantal argumenten op een rij gezet:

 

[*] Opname in het bedrijvengids is zo verschrikkelijk duur dat het voor een klein bedrijf niet aannemelijk zou zijn om daar mee akkoord te zijn gegaan. Voorbeeld: opname in de telefoongids of goudengids welke veel gebruikelijker zijn en waarbij een veel groter publiek bereikt wordt is veel goedkoper!

[*] De database waarin je als klant wordt opgenomen is dusdanig simpel dat veel zoekmogelijkheden naar het gewenste resultaat voor een potentiele klant er niet zijn. Voorbeeld: Fysiotherapie... een praktijk is alleen te vinden met de door de klant opgegeven criteria. Dit klinkt niet helemaal onlogisch, maar als je zou zoeken op fysiotherapeute, massage behandeling of wat dan ook maar in die strekking zou je ook gevonden willen worden. Voor het zeer forse bedrag wat je betaald mag je tegenwoordig er wel van uitgaan dat je in verschillende categorien wordt opgenomen om, indien iemand jou zoekt, gevonden te worden.

[*] De website zelf is bijna alleen te vinden indien de url direct ingevoerd wordt. In GOOGLE komt, wanneer alleen de naam van het bedrijf wordt ingevoerd, de url niet eens bovenaan te staan. Ook zijn er geen resultaten indien er vanbuiten de website van BRN wordt gezocht. Deze punten, samen met het punt hierboven beschreven, duiden op het niet nakomen van hun eigen "Algemene Voorwaarden Artikel 4 punt 1". Deze "Algemene Voorwaarden" staan onderdaan op hun site. (Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. BRN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vak manschap uitvoeren.)

Gedegen kennis van websites, databases en advertisement leidt zeer zeker tot betere zoekresultaten.

[*] Ik had al behoorlijk wat printouts gemaakt van gevonden artikelen met betrekking tot BRN, geen een positief kunnen vinden overigens.

[*] In hun eigen database heb ik ook gewoon gezocht naar soortgelijke bedrijven (kleine bedrijfjes of eenmanszaken) om met hun contact op te nemen en te kijken of zij en hoe zij benaderd zijn door BRN.

 

Indien het tot een rechtszaak was gekomen had ik hopelijk met alle vergaarde informatie duidelijk kunnen maken bij de rechter dat het in mijn ogen een vorm van misleiding was geweest. De punten hierboven genoemd zijn afzonderlijk niet sterk, maar alles bij elkaar genomen zie ik daarin een redelijke aanname dat de gang van zaken niet zijn zoals ze horen te zijn.

 

Uiteindelijk is het bij ons niet zo ver gekomen, mijn partner heeft een schikkingsvoorstel gedaan waarmee BRN akkoord is gegaan.

algemene-voorwaarden-brn.pdf

Link naar reactie
 • 0

ik merk wel dat ze steeds slimmer worden.

 

2 weken weer een bedrijf dat beweerde namens de gemeente Rijswijk te bellen. over 1 of andere website waar je dan goed gevonden zou worden via google.

 

De website zou al jaren bestaan en de gemeente had nu juist hun uitgekozen om iedereen te bellen voor een advertentie.

Of ik even wilde faxen wat mijn gegevens waren zodat ze alles in orde konden maken, ze moesten wel even een automatisch incasso uitvoeren van 1 cent om mijn identiteit te controleren.

Ik was toch aan het wachten op mijn klant, dus heb lekker lol getrapt met die gasten. Wij hebben zelf geen fax, maar na 5 pogingen, naar onder andere de gemeente Rijswijk, leek het me toch beter dat ze even langs zouden komen. Helaas wilde ze dat niet, dus kon ze helaas niet voor niets laten komen. Ook kon ik ze niet overhalen om 45 cent van een postzegel uit te laten geven. Via de email kon wel, dus moest ik even mijn emailadres opzoeken, dat duurde alleen erg lang, na een kwartier hadden ze de hoop opgegeven.

Altijd lachen dit soort gasten, meestal heb ik er geen tijd voor, maar we hebben wel weer lol gehad.

 

Net als die oplichters van het Nederlandse bedrijven documentatie. Ik heb onlangs een stichting ingeschreven, een nieuw filiaal en een bedrijfssplitsing door gegeven bij de kvk. Dus mijn lol kan niet meer op, ik krijg er dus nu meerdere per dag.

Heel vervelend als je er in trapt, maar er is nu zoveel ruchtbaarheid aan gegeven dat je zou denken dat mensen er niet meer in trappen.

 

Hopelijk googlen meer ondernemers eerst voordat ze hun handtekening ergens onder zetten.

Link naar reactie
 • 0
Ik heb onlangs een stichting ingeschreven, een nieuw filiaal en een bedrijfssplitsing door gegeven bij de kvk. Dus mijn lol kan niet meer op, ik krijg er dus nu meerdere per dag.

 

Ja jasper, dat merk ik ook sinds ik secretaris ben van de vereniging "TheNextEvent" Met mijn eigen bedrijf heb ik weinig last van gidsenuitgevers die mij bellen maar voor de vereniging wordt ik nog wel een benaderd. :-\

 

Het is maar goed dat we zoveel "rondhangen" op HL zodat we voor alles gewaarschuwd zijn. ;D

 

Maar het is toch wel triest dat er nog zoveel mensen instinken. Alle aandacht voor deze praktijken op HL kan het helaas niet voorkomen.

 

Wel wordt ik helemaal platgebeld door energieleveranciers en onze "good-old" KPN. Ook gisteren weer. Maar ook daar worden we steeds leuker in getuige het gesprek:

 

Met huppeldepup van KPN, Ik ben op zoek naar iemand die over telefoon en internet gaat. Ja ik heb geen telefoon en internet.

antwoord van huppeldepup: Oh dan houdt het op :P Met een "ja dat dacht ik ook" heb al gierend opgehangen. ;D

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

vorig jaar het getekende contract met brn afgekocht, ipv een jaar, voor 4 maanden betaald. Contrat getekend na overtuigend telefonisch verhaal. Nu wordt ik benaderd door media promotion nederland dat ik getekend zou hebben voor digitale vermelding in de adressendatabase van onlinebedrijvenpagina.nl. Over de mail wordt mij een getekende overeenkomst gestuurd. Na vergelijk met het formulier van BRN kan ik niet anders concluderen dan dat ze mijn naam en handtekening hebben gekopieerd. Ik ga nu weer de strijd aan. Heeft iemand anders hier al ervaring mee?

Link naar reactie
 • 0

vorig jaar het getekende contract met brn afgekocht, ipv een jaar, voor 4 maanden betaald. Contrat getekend na overtuigend telefonisch verhaal. Nu wordt ik benaderd door media promotion nederland dat ik getekend zou hebben voor digitale vermelding in de adressendatabase van onlinebedrijvenpagina.nl. Over de mail wordt mij een getekende overeenkomst gestuurd. Na vergelijk met het formulier van BRN kan ik niet anders concluderen dan dat ze mijn naam en handtekening hebben gekopieerd. Ik ga nu weer de strijd aan. Heeft iemand anders hier al ervaring mee?

Link naar reactie
 • 0

Wij als ondernemer zijn telefonisch en per mail misleid om te tekenen om uit hun bestand te komen en nooit meer telefonisch benadert te worden, Ik heb vele malen aangegeven nooit met BRN zaken te hebben gehad, Laat staan dat wij nooit van BRn eerder gehoord hebben. na vele misleidende telefoontjes moest ik een pdfje tekenen en dan waren wij er van af. Nu ben ik met een misleidende tekst er in getrapt en getekend. Ik heb geen tekenbevoegdheid en ben geen medewerker van deze ondernemer )eenmanszaak' wie weet raad ? en of tip.

 

Link naar reactie
 • 0

Meld dit geval bij het fraudemeldpunt. Die registreren veel, al vraag ik me weleens af of er daar ook mensen zitten die hun eigen website bekijken.

 

De eerste vraag is nl: 1. HEEFT U EEN MELDING OVER EEN VAN DE IN HET OVERZICHT OPGENOMEN SPOOKNOTA'S?

 

Ik heb gezocht op die aanmeldpagina en geklikt, maar er is geen overzicht. Dat staat namelijk hier (klik). En in dit geval wil je geen spooknota melden, maar een dubieuze acquisiteur. BRN komt niet in het overzicht voor, dus je eerste antwoord is NEE.

 

De rest wijst zich vanzelf.

 

Vervolgens beschrijf je voor jezelf (of hier) duidelijk wat er precies is gebeurd. Eigenlijk zou je daarmee moeten beginnen.

 

De truc is doorgaans dat je gebeld wordt met de suggestie dat er al een advertentie overeengekomen was of in een eerder jaar een vermelding geplaatst, en als je niet wil dat die verlengd wordt, hoef je alleen maar je handtekening te zetten onder een papiertje dat per fax of papier verzonden wordt. Of je wordt kort later teruggebeld om vast te leggen dat je het contract niet verlengd wenst.

 

Probleem is dat je al doende accoord gaat met een contract.

 

Wellicht is er in jouw geval iets anders gebeurd. Dat moet je dus voor jezelf duidelijk op papier zetten.

 

Vervolgens maak je aangetekend bezwaar tegen hun versie van de feiten, ontken je stellig accord gegaan te zijn met enige overeenkomst (omdat je slechts behulpzaam wilde zijn) en meld je nadrukkelijk dat je niet eens accoord zou kunnen gaan met enige overeenkomst omdat jij niet tekenbevoegd bent.

 

Er staan op dit forum talloze vergelijkbare gevallen en het is weleens voor de rechter gekomen. In recente uitspraken worden zulke overeenkomsten doorgaans afgedaan als misleidend, en als de tekenaar niet tekenbevoegd was is dat op zich vaak al voldoende om enige eis af te wijzen.

 

Nooit meer tekenen zonder overleg!!!! :P

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik ben ook benadert (gebeld) door deze oplichters. Ik wilde absoluut geen reclame. omdat ik dat gewoon niet doe, ik heb het van mond tot mond reclame.

Ik moest een fax ondertekenen , en het zou goed komen. Ze zeiden dat als de fax ondertekend , er niets niks aan de hand zou zijn.

Ik tekende dus , zonder het goed te lezen , ik tekende dus voor een beëindiging van een "contract", die er nog geeneens was !!.

 

2 weken later een rekening van 2175 euro op de mat.

Ik des duivels, ik bellen.

Niemand thuis.

Ik op vakantie. Tijdens mijn vakantie een herinnering van deze rekening.

Ik bellen , hij neemt op.

Ik woest kwaad. enz enz.

Hij ging de procedure in werking stellen.

Ik zei ik betaal in 3 termijnen.

ik betaal NU niet, STRAKS niet , en NOOIT niet.

Maar ik zei geef me je adres maar dan kom ik het wel ff brengen.

Hij gaf me zijn adres, Narfikweg 5-9 Groningen.

Wel eerst bellen zei hij.

Jullie mogen best weten..... Ik ben in staat om deze mensen te vermoorden.

Hard werkende Nederlanders op zo'n manier geld aftroggelen. NEE dat gaat niet gebeuren.

In ieder geval een aangetekende brief gestuurd naar deze oplichters.

 

woord vervolgd

 

Link naar reactie
 • 0

Als startende ondernemer wordt veel benaderd door verschillende bedrijven die mij van alles willen aansmeren, helaas ben ik er bij de eerste ook ingetrapt. Het is heel jammer dat er zulke bedrijven bestaan en er is helaas weinig aan te doen omdat je als ondernemer nou eenmaal niet beschermd wordt door dezelfde wetten als een consument. Mijn reactie was het starten van een blog, wat ik zojuist heb gedaan, om zoveel mogelijk informatie te verspreiden over soortgelijke agressieve acquisitie bedrijven:

 

link naar weblog

 

Ik noem verder geen namen omdat ik vind dat dit meer een algemeen probleem is, wie is er als ondernemer nou nooit benaderd?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 69 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.