Ga naar inhoud
 • 0

Niet ingediend meerwerk toch betalen?

Junior     15 0

Wij zijn een tegelzetbedrijf en krijgen de opdracht van een woningstichting om in mutatiewoningen (wisselwoningen) het tegelwerk in de badkamer weer up-to-date te maken. Inclusief stucadoorswerk en loodgieterswerk. Volledige renovatie van de badkamer dus!

 

Vooraf hebben wij de loodgieter/stucadoor gevraagt om een offerte van de meest voorkomende werkzaamheden. Dit aan de hand van meerdere types woningen, zodat wij een goede gemiddelde prijs bij de woningstichting hebben liggen. Dit hebben wij keurig netjes met naam en toenaam geoffreerd en zij weten op basis van onze offerte dus waar zij aan toe zijn.

 

Vanaf het begin (februari 2011) van deze werkwijze bij deze woningstichting, factureren wij ook direct na afloop van het werk richting de woningstichting. Zij zijn hier blij mee, want ze krijgen maar 1 factuur voor 3 disciplines. Dit scheelt hen administratief-werk, wat ook de insteek is van dit hele verhaal.

 

Nu het probleem waar wij tegen aanlopen.

De loodgieter is pas begonnen te factureren in oktober 2012. Dus ruim anderhalf jaar na het begin van deze werkwijze. Dit zou op zich geen probleem hoeven zijn, ware het niet dat zij nu met diverse meerwerkposten aan komen zetten. Tussentijds hebben zij hierover nooit een signaal naar ons toe afgegeven. Wij hebben dus al die tijd in onwetendheid geleeft en hebben woningen, conform offerte gefactureerd.

 

Er wordt nu ijskoud tegen ons gezegd dat wij bij 'hen' een product inkopen en dat dat gewoon betaald moet worden.

 

Tussendoor hebben zij ook ooit eenmaal een toilet van nieuw sanitair voorzien. Wij hebben er direct op aan gedrongen om ook de kosten daarvan zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken, zodat wij dit mee konden nemen in de facturering richting de woningstichting. Dit is destijds ook niet gebeurt. Vanuit onze kant signaleren wij wel het meerwerk en vragen om de kostenopgaves. Helaas zonder medewerking van de loodgieter.

 

Hoe moeten wij met deze situatie omgaan? Dit kost ons bedrijf behoorlijk wat geld.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     3,6k 307

Goedemorgen Heino,

 

Vervelende situatie. Is er wel een opleveringverklaring afgegeven / getekend? Met andere woorden: kan de loodgieter aantonen dat er meerwerk verricht is?


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Nee, er is geen opleveringsverklaring getekend.

 

Daarnaast wil ik nog melden dat het meerwerk ca. 20% van de totale factuursom bedraagt. Ik meen ooit eens ergens gelezen te hebben dat als meerwerk voor minimaal 5% of 10% afwijkt t.o.v. van de prijzen in de offerte, dit meerwerk schriftelijk moet worden ingediend.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,6k 307

Als niet kan worden aangetoond dat er meerwerk verricht is, waarom moet er dan voor betaald worden? Ik heb wel eens meegemaakt bij een aannemer dat die volmondig beaamde dat er meerwerk verricht was en er goed uit zag, maar dat er nooit opdracht gegeven was voor dat meerwerk. Dat meerwerk is dus nooit betaald...

 

Als jij mij opdracht geef om voor € 1.000,00 aan werk te verrichten en ik lever je voor € 1.200,00 werk zonder dit vooraf te overleggen - dan heb ik in beginsel een probleem en zal ik jou moeten uitleggen waarom die € 200,00 voor jou een meerwaarde heeft. Heeft het door de loodgieter verrichte meerwerk voor jou meerwaarde? Dat lijkt mij sterk, je hebt de meerwaarde immers niet kunnen doorblasten aan jouw opdrachtgever.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Legend     466 17

Hoe moeten wij met deze situatie omgaan? Dit kost ons bedrijf behoorlijk wat geld.

Heb je de factuur van de loodgieter al schriftelijk betwist ?

 

Is het project reeds afgelopen ? Ik zou sowieso een andere loodgieter zoeken en je overeenkomst met de woningstichtig er op naslaan in hoeverre je nog marge hebt om te onderhandelen met een andere loodgieter en/of dat je nieuwe afspraken kunt maken met de woningstichting. Probeer verdere schade te voorkomen.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161

Het gaat hierbij om volledige renovatie van badkamers. Vaak kom je dan dingen tegen die na de eerste schouwing niet kunt zien. Een ervaren loodgieter zou dan stelposten mee kunnen nemen in zijn offerte, een bedrag wat je dient te reserveren voor onvoorzien noodzakelijke werkzaamheden. Het moet wel in de offerte vermeld staan.

 

Is het een loodgieter die aangesloten is bij de Uneto-Vni dan gelden de Alib 2007 voorwaarden, en daar staat het een en ander in te lezen over de verplichtingen van de technisch aannemer..

 

Maar als ik je openingspost beter lees, zie ik wel dit staan.

Vooraf hebben wij de loodgieter/stucadoor gevraagt om een offerte van de meest voorkomende werkzaamheden. Dit aan de hand van meerdere types woningen, zodat wij een goede gemiddelde prijs bij de woningstichting hebben liggen. Dit hebben wij keurig netjes met naam en toenaam geoffreerd en zij weten op basis van onze offerte dus waar zij aan toe zijn.

 

En in hoeverre zijn er minder voorkomende werkzaamheden uitgevoerd en verrekend. De minder voorkomende werkzaamheden zijn misschien ook in rekening gebracht door de loodgieter. De communicatie verdient dan wel niet de schoonheidsprijs, er zal toch wel een contract aan ten grondslag liggen, waarin de verplichtingen van de loodgieter beschreven staan.

Link naar reactie
 • 0
Legend     466 17
Vanuit onze kant signaleren wij wel het meerwerk en vragen om de kostenopgaves. Helaas zonder medewerking van de loodgieter.

De loodgieter is pas begonnen te factureren in oktober 2012. Dus ruim anderhalf jaar na het begin van deze werkwijze.

Als ik dit lees vind ik dat "de communicatie niet de schoonheidsprijs verdiend" wel een beetje zacht uitgedrukt.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161

Vanuit onze kant signaleren wij wel het meerwerk en vragen om de kostenopgaves. Helaas zonder medewerking van de loodgieter.

De loodgieter is pas begonnen te factureren in oktober 2012. Dus ruim anderhalf jaar na het begin van deze werkwijze.

Als ik dit lees vind ik dat "de communicatie niet de schoonheidsprijs verdiend" wel een beetje zacht uitgedrukt.

 

Mag je na 1,5 jaar nog factureren?

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,6k 307

je moet toch voor de 15de de maand erop factureren?

 

 

Dat moet om aan de wet OB te voldoen. Dat heeft verder helemaal niets te maken met de privaatrechtelijke bepalingen m.b.t. de factuurteemijnen. Uit mijn hoofd zeg ik dat die termijn 5 jaren na oplevering werk is. Probleem is dat het werk nooit opgeleverd is...


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161

Vanuit onze kant signaleren wij wel het meerwerk en vragen om de kostenopgaves. Helaas zonder medewerking van de loodgieter.

De loodgieter is pas begonnen te factureren in oktober 2012. Dus ruim anderhalf jaar na het begin van deze werkwijze.

Als ik dit lees vind ik dat "de communicatie niet de schoonheidsprijs verdiend" wel een beetje zacht uitgedrukt.

Gelijk heb je, misschien dat TS het contract hier of de inhoud van het contract zonder dat er iets herleidbaar is, wil plaatsen, om te zien of het meerwerk terecht is.

Want dat is de vraag van TS, met de informatie die nu gegeven is, kan er m.i. geen antwoord op gegeven worden.

 

De zinsnede , "offerte van de meest voorkomende werkzaamheden." valt mij op.

En dan is de vraag, hoe is het contractueel overeengekomen, uitsluitend renovatie badkamer uitgevoerd met de meest voorkomende werkzaamheden, of renovatie badkamer compleet.

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     67 3

In de ALIB staat:

 

Verrekening van meer- en minderwerk

 

29 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden

van uitvoering van het werk);

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare

en/of geschatte hoeveelheden;

c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg

van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.

30 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende

betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de

voltooiing daarvan.

31 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

32 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft

de installateur recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die

totalen.

33 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de

installateur op verrekening daarvan onverlet.

 

Kostenverhogende omstandigheden

 

34 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de installateur de

opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

35 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de installateur

worden verrekend als meerwerk.

 

Vooarl die laatste 2 artikelen zijn denk ik relevant.

 

Ik weet natuurlijk niet of deze loodgieter ook de ALIB hanteert, maar 9 van de 10 installatiebedrijven doen dat wel, in elk geval is deze werkwijze gebruikelijk in de installatiewereld.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Het is helder dat de communicatie van het loodgietersbedrijf naar ons toe niet deugt. Wij voelen ons nu een melk-koe. Wij zijn ruim anderhalf jaar onwetend gehouden. Zijn nergens van op de hoogte gesteld. Dit voedt de gedachte dat de offerte van de loodgieter alles afdekte.

 

Het is niet dat wij niet willen betalen. Uiteraard hebben ze recht op dat deel van het factuurbedrag welke bij ons bekend is en dit is/wordt ook uitbetaald. Indien er een mogelijkheid voor ons bestaat om alsnog het meerwerk ook betaald te krijgen van onze opdrachtgever, is er ook niets aan de hand. Maar ik zie het somber in voor het uitgevoerde werk in 2011 en begin 2012.

 

Daarnaast is de loodgieter op de hoogte van de manier van verrekenen naar de woningstichting, namelijk vooraf prijzen afgeven en indien de prijzen geindexeerd moeten worden, geeft de woningstichting dit zelfs ook nog aan ons aan. De prijzen per 3 types/groottes woningen liggen vast (totaalprijs inclusief loodgieterswerk, stucwerk, kitwerk en tegelwerk). Het is ook niet netjes, om NIET tijdig te factureren richting de woningstichting, want zoals U leest, hebben wij ook een stucadoor en kitter (en beide melden keurig binnen een week het meerwerk aan ons) voor ons werken. Behoudens dat zij betaald willen worden, willen wij natuurlijk ook leven.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Gelijk heb je, misschien dat TS het contract hier of de inhoud van het contract zonder dat er iets herleidbaar is, wil plaatsen, om te zien of het meerwerk terecht is.

Want dat is de vraag van TS, met de informatie die nu gegeven is, kan er m.i. geen antwoord op gegeven worden.

 

De zinsnede , "offerte van de meest voorkomende werkzaamheden." valt mij op.

En dan is de vraag, hoe is het contractueel overeengekomen, uitsluitend renovatie badkamer uitgevoerd met de meest voorkomende werkzaamheden, of renovatie badkamer compleet.

 

 

 

In de offerte welke wij van de loodgieter hebben gekregen, staat niets vermeldt over eventueel te verrekenen meerwerk.

 

De offerte omvat, in onze ogen, alle werkzaamheden die leiden tot een volledige badkamer-renovatie. Van een drietal types woningen is gekeken naar alle loodgieterswerkzaamheden welke zich kunnen voordoen. En dit is allemaal per onderdeel afgeprijsd.

 

Ik zal een voorbeeld geven waar wij niet mee kunnen leven. In de offerte wordt constant gesproken over ruimte 'douche'. Laten we eerlijk zijn, een huurwoning beschikt vaak maar over een kleine badkamer, in de volksmond 'douche'. Er is een post opgenomen voor het vervangen van de 'douche'-waterleidingen. Op de door ons ontvangen facturen wordt dat ook keurig netjes verrekend. De loodgieter brengt daarnaast echter ook meerwerk in rekening voor het vervangen van de waterleidingen naar de wastafel. In onze ogen valt dat onder 'douche-waterleidingen'. Nu wordt er gezegd door de loodgieter dat 'douche' staat voor de 'douche-waar-je-onder-staat-te-douchen'.

 

Een twistpunt of niet, de loodgieter heeft voorafgaand aan het werk een kijkje kunnen/mogen nemen in een huurwoning. Met zijn offerte in zijn achterhoofd had hij toen toch al kunnen aangeven dat er in zijn offerte iets mist en/of dat er meerwerk zal volgen???

 

Het werk is daarnaast door ons aanbesteed. Wij hebben een drietal loodgieters gevraagd een offerte te maken. Offertes waren vrijwel identiek, behoudens de prijzen. We hebben daarnaast ook niet eens voor de goedkoopste gekozen, want de goedkoopste offerte rammelde in onze ogen aan alle kanten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 258

Wij zijn ruim anderhalf jaar onwetend gehouden. Zijn nergens van op de hoogte gesteld.

Waarom heb je zelf in die anderhalf jaar niet geïnformeerd waar de facturen bleven? Is daar nooit contact over geweest?

 

 

Laten we eerlijk zijn, een huurwoning beschikt vaak maar over een kleine badkamer, in de volksmond 'douche'.

Om hier iets over te kunnen zeggen zou je de offerte-aanvraag en de offerte moeten zien. Wordt in jouw offerte-aanvraag van destijds bijvoorbeeld ook consequent de term "douche" gebruikt om de badkamer aan te duiden?

 

 

We hebben daarnaast ook niet eens voor de goedkoopste gekozen, want desbetreffende offerte rammelde in onze ogen aan alle kanten.

Je kiest dus voor een partij die een rammelende offerte aanbiedt en niet het goedkoopst is. Wat "rammelde" er allemaal aan die offerte en waarom heb je na de keuze voor die partij op die punten geen duidelijkheid proberen te krijgen? Wat waren sowieso de belangrijkste redenen om voor deze partij te kiezen als dat niet een goede offerte of de prijs was?

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

@ John Bouwmans

 

Ik heb de tekst betreffende de goedkoopste offerte aangepast. Deze 'rammelde' en hebben we dus niet voor gekozen.

 

De huidige partij was de tweede keus qua prijs. Daarnaast stak hun offerte goed in elkaar. De derde partij was beduidend duurder en week qua werkzaamheden niet af van de loodgieter waar we mee in zee zijn gegaan.

 

 

In mijn openings-bericht meld ik al dat wij meerwerk hebben gesignaleerd en daar ook naar hebben gevraagd. Als de loodgieter vervolgens toezegt daar schriftelijk een kostenoverzicht van te maken, wacht je dat meerwerk-overzicht af......en zo verstrijkt de tijd.......

Link naar reactie
 • 0
Legend     466 17

De huidige partij was de tweede keus qua prijs. Daarnaast stak hun offerte goed in elkaar. De derde partij was beduidend duurder en week qua werkzaamheden niet af van de loodgieter waar we mee in zee zijn gegaan.

Dan zou je toch verwachten dat nu te herleiden moet zijn wat er nu afgesproken is en wat er wel en geen meerwerk is.

 

In mijn openings-bericht meld ik al dat wij meerwerk hebben gesignaleerd en daar ook naar hebben gevraagd. Als de loodgieter vervolgens toezegt daar schriftelijk een kostenoverzicht van te maken, wacht je dat meerwerk-overzicht af......en zo verstrijkt de tijd.......

Ik ben geen specialist, maar ik zou na (laten) zoeken of voorafgaand aan het uitvoeren van meerwerk de loodgieter eerst aan moet geven dat er meerwerk aan zit te komen en je in kennis moet stellen om te kunnen beoordelen of het daadwerkelijk nodig is, dan wel dat er daarover een prijs afgesproken moet worden.

 

Heb je ook (meermaals) schriftelijk gevraagd naar het overzicht met een termijn erin toen het te lang duurde ?

 

Wat is nu trouwens de huidige status, is het project afgelopen ? Moet je nog verder met deze loodgieter omdat het contract nog loopt ? Is het bedrag dusdanig en zo onredelijk dat je voor de rechtsgang zou kiezen ? Zie je het zitten het te schikken met de loodgieter ? Heb je ook reeds schriftelijk aangegeven dat je het niet eens bent met de factuur ? Heb je het niet bestreden bedrag reeds betaald ? Hoe duidelijk was de offerte ? Hoe duidelijk was de aanvraag van de offerte ?

 

Afhankelijk van onder andere antwoorden op bijvoorbeeld bovenstaande vragen zul je een strategie moeten kiezen, al dan niet bijgestaan door een terzake kundig jurist die inzage heeft in alle stukken en correspondentie.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 161

Ik zal een voorbeeld geven waar wij niet mee kunnen leven. In de offerte wordt constant gesproken over ruimte 'douche'. Laten we eerlijk zijn, een huurwoning beschikt vaak maar over een kleine badkamer, in de volksmond 'douche'. Er is een post opgenomen voor het vervangen van de 'douche'-waterleidingen. Op de door ons ontvangen facturen wordt dat ook keurig netjes verrekend. De loodgieter brengt daarnaast echter ook meerwerk in rekening voor het vervangen van de waterleidingen naar de wastafel. In onze ogen valt dat onder 'douche-waterleidingen'. Nu wordt er gezegd door de loodgieter dat 'douche' staat voor de 'douche-waar-je-onder-staat-te-douchen'.

 

Met andere woorden, de loodgieter heeft m.i. al die tijd geweten dat de waterleidingen naar de wastafel ook vervangen moesten worden. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van kunststof leidingen, als dan toch een ruimte geheel gerenoveerd wordt, neem je ook alle leidingen mee, het is allemaal met elkaar verbonden en aan elkaar gekoppeld.

Ik zou de factuur voor het overeengekomen werk betalen, het bedrag voor het meerwerk reserveren, is de loodgieter aangesloten bij de Uneto-Vni, dan kun je de geschillencommissie inschakelen. Het bespaart je dure advocaats-kosten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,7k 1 111

ik ken de gewoontes in de aannemerij niet, maar ik zou van mijn onderaannemers eisen dat ze maandelijks factureren en na opleveringen van een pand binnen 1 maand een slotfactuur maken.

je kunt dus echt de hand in eigen boezem steken door 1,5 jaar niets te doen.

Anyway, vanaf nu zal je dit vast niet meer gebeuren, succes!


Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0
Legend     377 23

Vervelende situatie die voor een groot deel voorkomen had kunnen worden als je je 'regie-taak' beter had uitgevoerd. Als ik het goed begrijp ben je in deze 'hoofdaannemer' en reken je ook een provisie over de kosten van de onderaannemers. Daar hoort ook een takenpakket bij onderandere afspraken maken met alle partijen hoe met meer en minderwerk wordt omgegaan en mensen achter de broek aan zitten als ze die info niet tijdig geven. Maar goed dat is achteraf. Op dit moment zal je de strijd aan moeten met de loodgieter om te zorgen dat jullie eruit komen. Als ik tussen de regels doorlees dan is de opdracht aan de loodgieter niet zo eenduidig geweest als eigenlijk zou moeten. Succes met de afhandeling.


ahqbeheer: participatie, vastgoed, advies en coaching

www.websitevanons.nl leverancier van brand spinazie

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 55 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.