Jump to content
JohnGarden
Verberg

Bijtelling 2 bestelbussen

vraag

Hallo,

Binnenkort wil ik een bedrijf opstarten , hiervoor worden 2 bestelbussen aangeschaft.

1. bus is er groot volume voor lange afstanden netto ca. 30.000,00 euro p.j ca. 40.000 km ca. 30 % van de werktijd.

2. bestelauto voor korte afstanden netto ca. 10.000,00 euro p.j. ca. 20.000 km 70% van de werktijd. mijn vraag : voor welke auto/bus moet ik bijtelling betalen of heeft iemand ervaring met middeling.

Ik heb op internet alles afgezocht maar krijg geen goed antwoord.Kan iemand mij adviseren.

BVD. John ???

 

 

 

niet relevante bijlage verwijderd

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer
mijn vraag : voor welke auto/bus moet ik bijtelling betalen of heeft iemand ervaring met middeling.

Twee auto's betekent 2x bijtelling ... tenminste als je daar privé ook gebruik van gaat maken.

 

Middeling kan helaas niet, maar als er sprake is van privégebruik dan zou je kunnen overwegen om met één van beide bestelauto's niet privé te gaan rijden en een Verklaring geen privégebruik auto aan te vragen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Misschien heb je iets aan dit antwoord van de belastingdienst op een verwante vraag (op een ander forum):

 

"De twee zakelijke auto’s [...] moeten worden meegenomen in de beoordeling van privégebruik auto. [...]

 

Is de ondernemer alleenstaand of is er slechts één rijbewijs in het gezin dan kan de bijtelling worden beperkt tot één auto.

 

Geen bijtelling is alleen mogelijk als voor alle auto het bewijs kan worden geleverd dat de 500 km op kalenderjaarbasis niet wordt overschreden."

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Anouk,

 

Het gaat om dit topic op het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Voor de toegang tot dit forum is een (Becon) account nodig.

Het antwoord is afkomstig van het "Landelijk Coördinatiecentrum Auto".

 

In jouw link wordt deze werkwijze (voor ondernemers) ook vermeld:

 

"Solo deed nog een beroep op het ministeriële beleid voor ondernemers die over meerdere auto's van de zaak kunnen beschikken. Uitgangspunt daarbij is dat bij de ondernemer en zijn gezin niet meer dan twee auto's voor de bijtelling in aanmerking worden genomen, en bij een alleenstaande ondernemer – of als in het gezin slechts één persoon een rijbewijs heeft – de bijtelling beperkt blijft tot over één auto."


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dat staat op het Forum Fiscaal Dienstverleners, alleen toegankelijk voor belastingconsulenten met Becon-nummer. Maar net als het artikel van De Zaak, gaat dat over het beleid voor garagehouders.

 

Voor werknemers (ook dga's zijn werknemers) geldt dit echter ook, blijkens het handboek loonheffingen (21.3.13):

Let op!

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter

beschikking gestelde auto's beperkt kan blijven tot 1 auto als de werknemer alleenstaand is of als in

zijn gezin 1 persoon een rijbewijs heeft. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de

hoogste cataloguswaarde. Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, berekent

u de bijtelling over 2 auto's. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de 2 auto's met de hoogste

cataloguswaarde. Maar als uw werknemer een eigen auto heeft die voor privégebruik net zo geschikt

is als 1 van deze auto's, kan de bijtelling beperkt blijven tot 1 auto. Weet u niet voor hoeveel auto's

u moet bijtellen, neem dan contact op met Belastingdienst/team Auto/PGA, Postbus 4660, 8000 KA

Zwolle.

Ik sluit niet uit dat diezelfde redelijke wetstoepassing ook voor de alleenstaande IB-ondernemer uitkomst kan bieden, zeker als voor een van de bussen kan worden aangetoond dat daarmee niet privé wordt gereden. Het kan een kwaad daarover een briefje naar Zwolle te sturen, dan weet je het zeker.

 


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Ronaldinho,

 

Zie bovenstaand citaat. Het gaat om "het ministeriële beleid voor ondernemers die over meerdere auto's van de zaak kunnen beschikken". Ik lees daar niet in dat dit over een garagehouder gaat of dat dit alleen voor garagehouders zou gelden.

 

In de beantwoording van de vraag op FFD worden twee soorten auto's benoemd:

1. de zakelijke auto's

2. de handelsvoorraad

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Lex,

 

Het betreffende citaat wordt gegeven in een topic dat begint met "Cliënt heeft als eenmanszaak een garage". Bovendien heb je in het citaat onder meer het stukje over handelsvoorraad weggeknipt. Het LCA gaf dus een specifiek antwoord op een vraag van een adviseur over een garagehouder. Dat kun je niet een-op-een doortrekken naar andere ondernemers, zeker niet nu het antwoord is gebaseerd op gepubliceerd beleid specifiek voor de autobranche. Ik zie in het betreffende topic geen enkel aanknopingspunt dat dit ook breder mag worden getrokken - al zou dat wellicht wel redelijk zijn. Vandaar de suggestie om het voor te leggen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik maak uit het stukje van de zaak juist (mis helaas een link naar de uitspraak) op dat je het niet breder kan trekken en de regeling dus alleen geldig is bij een handelsvoorraad en bij het exploiteren van een wagenpark. Dat lijkt me beide niet van toepassing in dit topic

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De casus op FFD, waar ik aan refereerde, ging over garagebedrijf met 2 eigen auto's en een handelsvoorraad. Daarbij meldde de belastingdienst dat in geval de eigenaar alleenstaand zou zijn, er (totaal) maar voor één van die eigen auto's een bijtelling zou worden toegepast. De handelsvoorraad heeft dus geen invloed op de bijtelling.

 

Het zou mij dan logisch lijken, wanneer er alleen 2 eigen auto's zijn (en geen handelsvoorraad), dat er dan (voor een alleenstaande) ook maar voor één van die auto's bijtelling zou worden toegepast. Anders kan deze ondernemer misschien voordeliger nog wat autowrakken (zijn "handelsvoorraad") aanschaffen.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Het zou mij dan logisch lijken, wanneer er alleen 2 eigen auto's zijn ... dat er dan (voor een alleenstaande) ook maar voor één van die auto's bijtelling zou worden toegepast
Onlogisch ...

 

Zie ook:

 

"Als een ondernemer of werknemer de beschikking heeft over twee auto's van de zaak, is het simpele feit dat een mens maar in één auto tegelijkertijd kan rijden geen reden om de bijtelling niet voor beide auto's toe te passen.

De ondernemer of werknemer kan immers beide auto's afwisselend gebruiken voor zijn privéritten. En als dat niet zo is, dan moet hij dat aantonen met een kilometeradministratie. Voor beide auto's..."

 

http://www.fiscalistenonline.nl/sitefiles/BelastingBelangen_Alleengaande_DGA_met_twee_autos_van_de_zaak_twee_keer_bijtelling.pdf

 

Met de vriendelijke groten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geachte,

 

Als de bestelbussen niet prive worden gebruikt doch afwisselend door diverse bestuurders geldt er per jaar slechts een bijtelling van € 300.

 

Anders gewoon bijtelling over 25% van de cataloguswaarde. Zie Art. 3.20, lid 10 tot en met 13 Wet IB 2001.

 

Met vriendelijke groet,

 

B. Wustenveld

 

Registerbelastingadviseur

 


B. Wustenveld

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

maar dan moet er natuurlijk wel sprake zijn van meerdere bestuurders en tot nu toe blijkt dat niet uit de vraag..

 

daarnaast, ik ken die regeling niet zo goed.. maar dat is toch een eindheffingsregeling in de loonbelasting van werknemers? is die dan ook onverkort toe te passen op de inkomstenbelasting en voor de ondernemer zelf?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Blijkbaar bestaan er hierover bij de belastingdienst meerdere (in mijn ogen tegenstrijdige) zienswijzen.

 

Citaat Fiscalisten Online

 

"Als een ondernemer of werknemer de beschikking heeft over twee auto's van de zaak, is het simpele feit dat een mens maar in één auto tegelijkertijd kan rijden geen reden om de bijtelling niet voor beide auto's toe te passen.

De ondernemer of werknemer kan immers beide auto's afwisselend gebruiken voor zijn privéritten. En als dat niet zo is, dan moet hij dat aantonen met een kilometeradministratie. Voor beide auto's..."

 

Citaat Forum Fiscaal Dienstverleners

 

"Is de ondernemer alleenstaand of is er slechts één rijbewijs in het gezin dan kan de bijtelling worden beperkt tot één auto".

 

Citaat rechtbankverslag De Zaak

 

"... het ministeriële beleid voor ondernemers die over meerdere auto's van de zaak kunnen beschikken. Uitgangspunt daarbij is dat bij de ondernemer en zijn gezin niet meer dan twee auto's voor de bijtelling in aanmerking worden genomen, en bij een alleenstaande ondernemer – of als in het gezin slechts één persoon een rijbewijs heeft – de bijtelling beperkt blijft tot over één auto."

 


Er wordt ook vermeld dat die "alleenstaanden-regeling" alleen zou gelden als er naast deze auto's ook een handelsvoorraad of wagenpark aanwezig is. Met die (on)logica zou ik de strijd wel aan durven te gaan. Als dit een klant van mij zou betreffen, zou ik voor de bijtelling van één auto (de duurste) gaan.


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
daarnaast, ik ken die regeling niet zo goed.. maar dat is toch een eindheffingsregeling in de loonbelasting van werknemers? is die dan ook onverkort toe te passen op de inkomstenbelasting en voor de ondernemer zelf?
Nee ... voor werknemers wordt het privégebruik belast als loon in natura (geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting) en geldt een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde, ongeacht de werkelijk gemaakte kosten...

 

... voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of vof wordt het het privégebruik bij hun winst geteld (geregeld in artikel 3.20 Wet inkomstenbelasting) en geldt de werkelijke totale kosten als fictieve bijtelling, met een maximum van 25%.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Citaat rechtbankverslag De Zaak

 

"... het ministeriële beleid voor ondernemers die over meerdere auto's van de zaak kunnen beschikken. Uitgangspunt daarbij is dat bij de ondernemer en zijn gezin niet meer dan twee auto's voor de bijtelling in aanmerking worden genomen, en bij een alleenstaande ondernemer – of als in het gezin slechts één persoon een rijbewijs heeft – de bijtelling beperkt blijft tot over één auto."

Maar dit keer niet

De rechter wees dat af. Het begunstigend beleid heeft betrekking op ondernemers die binnen hun onderneming een handelsvoorraad aan auto's hebben, of die een wagenpark exploiteren. Solo behoorde niet tot die groep van ondernemers, waardoor er geen sprake was van gelijke gevallen. Het speciale beleid was dus niet op hem van toepassing.

 

Commentaar

"Deze uitspraak illustreert het karakter van de bijtelling voor de auto van de zaak. Als een ondernemer of werknemer de beschikking heeft over twee auto's van de zaak, is het simpele feit dat een mens maar in één auto tegelijkertijd kan rijden geen reden om de bijtelling niet voor beide auto's toe te passen.

 

De ondernemer of werknemer kan immers beide auto's afwisselend gebruiken voor zijn privéritten. En als dat niet zo is, dan moet hij dat aantonen met een kilometeradministratie. Voor beide auto's..."

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En als hij (naast die 2 auto's) ook een handelsvoorraad heeft, heeft hij misschien wel de beschikking over 100 auto's en kan al deze auto's afwisselend gebruiken voor privéritten. Dan zou dan toch maar voor één auto bijtelling worden toegepast.

 

Ik kan deze redenering nog steeds niet volgen. Ik gaf al eerder aan dat het dan wellicht loont om ook een kleine handelsvoorraad (2 autowrakken) aan te schaffen.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo. Het gaat om een dienstverleningsbedrijf met één bestuurder en één rijbewijshouder in het bedrijf en adres.Ik denk zoals jullie veronderstellen 1 x bijtelling over de duurste bestelwagen.

mvrgr. John

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En als hij (naast die 2 auto's) ook een handelsvoorraad heeft, heeft hij misschien wel de beschikking over 100 auto's en kan al deze auto's afwisselend gebruiken voor privéritten. Dan zou dan toch maar voor één auto bijtelling worden toegepast.

Dat gaat nu net niet, tenzij hij voor elk van die honderd auto's een verzekering heeft lopen en MRB betaald.

 

Dat wordt - als handelaar- voor elke (proef)rit twee groene handelaarskentekenplaten monteren. Probleempje is dat de je met die groene platen niet even naar de plaatselijke buurtsuper mag gaan, laat staan met het gezin naar de Efteling.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb ook een paar autohandelaren onder mijn klanten en jij misschien ook. In de praktijk werkt dat vaak toch iets anders. 8)

 

Maar dan nog: in alle gevallen ging het hier om een ondernemer met 2 auto's (soms naast handelsvoorraad). Hierbij geldt volgens de belastingdienst in het ene geval (FFD) bijtelling voor één auto en in een ander geval bijtelling voor 2 auto's. Ik zie dat nog steeds als willekeur.

 


Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo. Het gaat om een dienstverleningsbedrijf met één bestuurder en één rijbewijshouder in het bedrijf en adres.Ik denk zoals jullie veronderstellen 1 x bijtelling over de duurste bestelwagen.

mvrgr. John

 

Nee, als de grootste volume bestelbus die tevens de duurste is alleen gebruikt wordt voor zakelijke ritten zit daar geen bijtelling op.

 

Zelf heb ik een grote bestelbus/lichte vrachtwagen en een kleinere ''bestelwagen'', de grote voor puur zakelijke ritten en de kleinere met bijtelling voor prive gebruik.

 

Albert

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ah nog een variant.. weet niet of het al duidelijker wordt voor John :)

 

@meubelmaker, heb je voor die lichte vrachtwagen een groot rijbewijs nodig?

of weet je anders waarom je geen bijtelling hoeft te betalen voor die grote bestelauto.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

ah nog een variant.. weet niet of het al duidelijker wordt voor John :)

 

@meubelmaker, heb je voor die lichte vrachtwagen een groot rijbewijs nodig?

of weet je anders waarom je geen bijtelling hoeft te betalen voor die grote bestelauto.

 

Nee, is een terug gekeurde variant licht vrachtwagen naar BE rijbewijs, je kunt het type zowel op groot als klein rijbewijs kopen, heeft te maken met welke bladveren zijn geplaatst.

 

De afmetingen van groot volume bussen zijn vaak van die aard dat prive ritten niet snel zullen voorkomen, parkeren op gewone parkeerplaatsen gaat niet (lengte 7.00 meter) laat staan parkeergarages.(hoogte 3.20m)

 

Deze situatie heb ik altijd zo gehad met verschillende bestelbussen en nog nooit problemen mee gehad, ook niet bij controles belasting/uwv.

Heb trouwens wel een accountant/boekhoudkantoor die dit regelt, geen eigen initiatief. ::)

 

Albert

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

haha, sorry meubelmaker.. was niet bedoelt om ter verantwoording te roepen of te controleren of je wel goed zit..

 

De eerste zin van jou eerste reactie vatte ik anders op.

 

als de grootste volume bestelbus die tevens de duurste is alleen gebruikt wordt voor zakelijke ritten zit daar geen bijtelling op.

 

het criterium is namelijk niet de grote van de bus maar het criterium dat jij in je tweede reactie beschrijft, namelijk dat het door de specifieke kenmerken van de bus niet aannemelijk is dat deze prive gebruikt zal worden. (in jou geval de afmetingen) het is een redelijk arbitrair criterium en moet altijd goed uit te leggen zijn.

De grote van de bus die jij beschrijft toont dat voor mij wel aan.. je gaat inderdaad niet elke zondag naar het zwembad met de kids in zo'n bus, of boodschappen doen bij appie of jumbo (tenzij je voor de hele staat inkoopt natuurlijk ;D)

 

maar dat criterium geld dus breder, niet alleen voor groot volume bussen ook voor een "gewone" ford transit of renault kangoo als deze zodanig is ingericht voor een specifieke taak bijv vleesvervoer (gekoeld of ongekoeld) ivm hygiëne regels. (je mag niet op vrijdag een halve koe achterin vervoeren en op zaterdag het dressoir van oma) of als deze door het dagelijks gebruik dusdanig smerig wordt dat je daar niet privé mee gaat rijden.

 

@John, (TS)

ik denk dat je inmiddels wel door hebt dat het niet eenvoudig is om te bepalen of jij voor 1 of voor 2 bussen bijtelling moet betalen, er kunnen nogal wat specifieke uitzonderingen van toepassing zijn of het kan zomaar zijn dat jij niet een bus onder zo'n uitzondering kan plaatsen en dus gewoon "dubbel" moet betalen. want de hoofdregel is wel dat als je van een auto niet kunt aantonen dat deze niet privé gebruikt word dan moet je een bijtelling toepassen over elke auto op jou naam (bij eenmanszaak en vof)

 

De veiligste optie is (wat mij betreft) om een verklaring geen privegebruik voor 1 van de bussen aan te vragen en uiteraard dan ook geen kilometer prive er mee rijden.

(die optie noemde cosara al vrij vroeg in het topic)

 

Maar de laatste optie van Meubelmaker, waarbij je voor de grote bus kiest voor een dusdanig modelletje dat hij onder die uitzondering kan vallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb ook een paar autohandelaren onder mijn klanten en jij misschien ook. In de praktijk werkt dat vaak toch iets anders. 8)

Ja ... maar de praktijk verandert de wet niet op papier. Dus toch maar geen dagje Zandvoort als daar er voor die dag en tijdstip geen zakelijke afspraak in je agenda staat.

 

Maar dan nog: in alle gevallen ging het hier om een ondernemer met 2 auto's (soms naast handelsvoorraad). Hierbij geldt volgens de belastingdienst in het ene geval (FFD) bijtelling voor één auto en in een ander geval bijtelling voor 2 auto's. Ik zie dat nog steeds als willekeur.
Het kan best zo zijn dat er sprake is (geweest) van een redelijke wetstoepassing op een beleidsbesluit, die niet meer actueel is, maar waarnaar nog steeds wordt gerefereerd.

 

De veel gerefereerde zin ... "Bij een alleenstaande ondernemer of DGA of als in het gezin slechts één rijbewijs aanwezig is, geldt de bijtelling over één auto" ... stamt echter, volgens mijn informatie, uit een periode vóór 2009.

Het wordt pas waziger door een latere berichtgeving uit 2009 ... " Deze regeling was in het verleden opgenomen in een beleidsbesluit, dat inmiddels vervallen is. Het Ministerie van Financiën heeft echter aan de Register Belastingadviseurs laten weten dat deze beleidslijn nog steeds van kracht is."

 

Het kan dus best zo zijn dat het in de ene periode wettelijk anders is geweest dan in een andere periode en dat kan dus als een willekeur worden gezien.

 

Ik kan mij voorstellen dat de "redelijke wetstoepassing op een beleidsbesluit" op weinig doordachte wetten in grote mate bijdragen aan de filevorming bij de rechtbanken.

 

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 190 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept