Jump to content
Norbert Bakker

Zelfstandig en bevallen tussen 7-5-05 en 4-6-08? -> recht op compensatie

Recommended Posts

Mmmm... ik heb een familielid die als ZZPer een kind kreeg in april 2005.

Ze belde me net in paniek dat er nu op de site staat “vanaf 7 mei 2005”.

Dat zou wel heel sneu zijn.

Is het nu 2004 of 2005?


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mmmm... ik heb een familielid die als ZZPer een kind kreeg in april 2005.

Ze belde me net in paniek dat er nu op de site staat “vanaf 7 mei 2005”.

Dat zou wel heel sneu zijn.

Is het nu 2004 of 2005?

 

Het is 7 mei 2005 en het is op zich niet sneu: iedere zelfstandige die is bevallen vóór 7 mei 2005, viel nog met terugwerkende onder de oude WAZ, en had destijds gewoon recht op een WAZ uitkering bij bevalling.

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is al lang geleden maar ze vertelt me dat ze in april 2005 geen zwangerschapsverlof uitkering heeft aangevraagd omdat “die regeling was afgeschaft”.

 

Nu, dertien jaar later heeft ze natuurlijk geen bewijs meer daarvoor.

Dat ligt al lang bij het oud papier.

 

Misschien moet je de titel van het topic even aanpassen.

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien moet je de titel van het topic even aanpassen.

in? Suggesties?


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien moet je de titel van het topic even aanpassen.

in? Suggesties?

ZZP en bevallen tussen mei 2005 en juni 2008? Misschien verlofsuitkering terug te vragen.

 

oid


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je wel. Ik heb de situatie uitgelegd dankzij jouw verduidelijking. Het betreft dus een continue regeling waar om de een of andere reden een gat van drie jaar in zat. Dat is nu dankzij de rechtszaak gecorrigeerd.

 

Wat er precies is mis gegaan in april 2005 zullen we wel nooit meer kunnen terugvinden.

Maar het was toch geen geld waar ze nog op rekende.

Bovendien is het vandaag heel mooi weer buiten en is het kind (van dertien!) prima terecht gekomen ook zonder die €5600 :)


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mmmm... ik heb een familielid die als ZZPer een kind kreeg in april 2005.

Ze belde me net in paniek dat er nu op de site staat “vanaf 7 mei 2005”.

Dat zou wel heel sneu zijn.

Misschien kan ze het sowieso nog proberen met een beroep op het feit dat ze zwanger was tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 (dat is namelijk ook één van de voorwaarden) en dat ze geen beroep had gedaan op de WAZ-uitkering destijds. Nee heb je, ja kun je krijgen.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ze geeft het idd nog niet op. Met behulp van Gmail archief, oude belastingaanslagen en de Waybackmachine valt er nog wel eea naar boven te halen.

 

Het kind is geboren half april 2005, dus werd ze neem ik aan juli 2004 zwanger.

De volgende maand (augustus 2004) werd de WAZ afgeschaft.

 

Ze heeft toen nog wel geprobeerd zich te verzekeren maar kreeg te horen dat dat niet kon (“we gaan geen brandend huis verzekeren”).

 

Dus misschien valt er nog iets te halen omdat ze naar mijn idee toch wel tussen twee regelingen in is komen te vallen.

 

Uit het antwoord van Norbert maak ik op dat ze in april 2005 nog (met terugwerkende kracht) de uitkering had kunnen aanvragen. Maar ze geeft aan dat dat absoluut niet meer mogelijk was. Alleen is de briefwisseling daarover al lang verdwenen (wie zou ook moeten weten dat ze die brief dertien jaar lang had moeten bewaren).

 

Ik vind het ondertussen wel een spannend verhaal dus ik zoek lekker mee. Als we iets vinden zal ik het hier melden. Misschien ook nuttig voor anderen.

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goed om te lezen dat de compensatieregeling ZEZ volop in de aandacht is.

 

Werkte je in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige, en ben je in die periode bevallen? Dan kan je in aanmerking komen voor de compensatieregeling:

 

Vanaf 15 mei 2018 kun je het aanvraagformulier downloaden op de site van uwv.nl. Belangrijk is dat de aanvraag voor 30 september 2018 bij UWV binnen is.

 

Ben je voor deze periode bevallen? Dan kan je alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen op grond van de WAZ (1-1-1998 tot 1-12-2001) of de oude WAZO (1-1-2001 tot 7-5-2005). Je kunt hiervoor het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen gebruiken:

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je de uitkering. Je krijgt geen boete voor een te late aanvraag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Petra

UWV WebcareTeam

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben je voor deze periode bevallen? Dan kan je alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen op grond van de WAZ (1-1-1998 tot 1-12-2001) of de oude WAZO (1-1-2001 tot 7-5-2005). Je kunt hiervoor het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen gebruiken:

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je de uitkering. Je krijgt geen boete voor een te late aanvraag.

Weliswaar een antwoord waar ik iemand (die drie weken voor 7-5-2005 is bevallen) heel blij mee kan maken, maar nu komt het op de details aan. Ik heb het aanvraagformulier bekeken maar hoe kun je dat soort gegevens van 13 (dertien!) jaar geleden nog bewijzen?

Er wordt gevraagd naar een verloskundige verklaring, omschrijving van werkzaamheden (bedrijf bestaat inmiddels niet meer) en je verzekeringen in die tijd. Ook de belastingaangifte 2005 is bij een verhuizing vorig jaar helaas opgeruimd.

Zal nog een heel gepuzzel worden om het dertien jaar na dato aan te kunnen leveren. :-\

 

Maar we gaan aan de slag!

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het bedrijf moet wel zo'n beetje meteen na de bevalling zijn opgeheven om in 2018 aan geen enkele bewaarplicht te voldoen.

 

Het bestaan van het kind of de bevalling lijkt me te bewijzen.

 

Je zou de belastingdienst eens kunnen bellen of whatsappen of god weet wat voor gruwelijke communicatiemethoden de fiscus tegenwoordig hanteert om te zien of oude aangiften zijn op te vragen. Laat ons het resultaat weten.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het bedrijf moet wel zo'n beetje meteen na de bevalling zijn opgeheven om in 2018 aan geen enkele bewaarplicht te voldoen.

Verklaar je nader? De wettelijke bewaarplicht voor administraties is 7 tot 10 jaar; beide termijnen zijn al ruimschoots verstreken en het wel of niet opheffen van het bedrijf heeft daar voor zover mij bekend geen invloed op.


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

2005 + 10 = 2015, dat is een gaatje van 3 jaar, dat noem ik nauwelijks ruimschoots. Ik zit misschien eens per 2 jaar aan mijn zakelijk archief op mijn zolder en het grootste deel van de tijd denk ik er niet eens aan, laat staan dat ik elk jaar op 31 december klaarzit om maar alle documenten van ouder dan 10 jaar boven op een vuurpijl het IJsselmeer in te schieten.

 

Het opheffen van een bedrijf is een effectieve manier om het aflopen van de bewaartermijn vast te spijkeren. Dus de duur van de bewaartermijn wordt er weliswaar niet door beïnvloed, maar het laatste moment waarop je nog iets moet bewaren wel.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2005 + 10 = 2015, dat is een gaatje van 3 jaar, dat noem ik nauwelijks ruimschoots.

We dwalen af ;). Jij geeft in je reactie aan dat bedrijf zo'n beetje direct na bevalling opgeheven moet zijn om aan geen enkele bewaarplicht te voldoen.

 

Mijn vraag was: waarop baseerde je dat? Waarom opheffing en waarom "direct na bevalling"?

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

We dwalen niet alleen af, we praten ook langs elkaar heen. Of beter gezegd, ik snap niet wat jij niet snapt, en dus kan ik mijn antwoord niet op dergelijke manier formuleren dat we weer met elkaar in gesprek zijn. :-`


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

We dwalen niet alleen af, we praten ook langs elkaar heen. Of beter gezegd, ik snap niet wat jij niet snapt

Wat ik niet snap is heel simpel: waarom zou het bedrijf volgens jou direct na bevalling (in april 2005 dus) opgeheven moeten zijn om nu (in mei 2018 - 13 jaar later) niet meer aan enige bewaarplicht te hoeven voldoen? Welke bewaarplicht met welke termijn voor - kennelijk opgeheven - bedrijven doel je hier op?

 

Ik stel daarbij 3 vragen:

- waarom opgeheven?

- welke termijn?

- welke plicht?


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

De persoon in kwestie was zelfstandige t/m 2007. Ze heeft nog wel de jaarverslagen bewaard. Dus het omschrijven van de werkzaamheden lijkt me te doen. Ik neem aan dat een IB aangifte van 2005 nog valt op te vragen bij de Belastingdienst (in de toekomst misschien niet meer met alle nadruk op privacy?).

 

Belangrijkste is dat het "Aanvraag ZEZ-uitkering" formulier mij duidelijk niet geschikt lijkt om de uitkering mee aan te vragen, dertien jaar na dato.

 

"Je krijgt geen boete voor een te late aanvraag." is wel heel eenvoudig geredeneerd.

 

Ik zou verwachten dat iemand bij het UWV even de moeite neemt om een nieuwe procedure / formulier te schrijven voor deze gevallen. Dit lijkt echt op een 'paarse krokodil'.

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat ik niet snap is heel simpel

 

Dat is een mening, niet een feit. De reden dat ik hier niet op heb geantwoord (in antwoord op je reactie in een ander topic), is omdat ik simpelweg het sop de kool niet waard vind. Ab Bauer en anderen schieten er niets mee op als we hier ruis gaan veroorzaken door te ping-pongen. Maar ik geef je even antwoord in een PM, als je daar behoefte aan hebt.

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maar ik geef je even antwoord in een PM, als je daar behoefte aan hebt.

 

Ook het antwoord in PM geeft geen nieuwe inzichten.

 

Conclusie mijnerzijds is dat de opmerking "Het bedrijf moet wel zo'n beetje meteen na de bevalling zijn opgeheven om in 2018 aan geen enkele bewaarplicht te voldoen" niet klopt.

 

Enerzijds omdat wel of niet opheffen niet relevant is voor de bewaarplicht, anderzijds omdat de verstreken periode inmiddels veel langer is welke bewaarplicht dan ook.

 

Ab Bauer en anderen schieten er niets mee op als we hier ruis gaan veroorzaken

Ik stelde de vraag omdat je suggereerde dat er - behoudens opzegging vlak na de bevalling - er nu anno 2018 nog steeds een wettelijke bewaarplicht zou zijn. Dat leek en lijkt mij zeer relevant voor deze case en voor de kennis van Ab.

 

Ik kan me zo voorstellen dat gegevens die je niet meer hebt omdat je die ook al lang niet meer hoefde te bewaren anders in een coulancehalve procedure beoordeeld worden dan gegevens die je hebt weggegooid maar wettelijk gezien nog had moeten bewaren.

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan keer je het toch om?

Er wordt gevraagd naar een verloskundige verklaring, omschrijving van werkzaamheden (bedrijf bestaat inmiddels niet meer) en je verzekeringen in die tijd. Ook de belastingaangifte 2005 is bij een verhuizing vorig jaar helaas opgeruimd.

• Bel de verloskundigenpraktijk of huisarts.

• Hengel de historische bedrijfsgegevens uit het Handelsregister.

• Belmailappchat de verzekeringsmaatschappij of je tussenpersoon.

• Probeer iets met de Belastingtelefoon.

 

Hoeveel zwangere ondernemers houden correspondentie met hun verloskundige bij in de bedrijfsadministratie? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als (ex)onderneemster is deze persoon wel gewend om door tien hoepels tegelijk te springen dus het komt zeker goed.

 

Alleen is het verschil tussen de twee groepen enorm:

Onderneemsters bevallen ná 7-5-2005 hoeven alleen Naam, BSN en geboortedatum door te geven en krijgen automatisch de €5600 op hun rekening gestort.

 

De tweede groep (bevallen vóór 7-5-2005) moet een waslijst gegevens aanleveren die (begrijpelijkerwijs na dertien jaar) soms niet direct meer voorhanden zijn.

 


Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update:

De compensatieregeling kan vanaf vandaag (15-08-2018) tot 30-09-2018 worden aangevraagd. Voor nadere informatie en benodigde stukken zie UWV Website


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update:

De compensatieregeling kan vanaf vandaag (15-08-2018) tot 30-09-2018 worden aangevraagd. Voor nadere informatie en benodigde stukken zie UWV Website

 

Bump. De deadline van 30-09-2018 nadert. Mis m niet!


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept