Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
DHE

Geld uit je BV naar Privé ?

Recommended Posts

Stel je hebt een aardige pot geld zitten in je BV. Je keert jezelf elke maand salaris uit en je draagt daar netjes belastingen over af. Maar af en toe wil je een extra uitkering. Wat zijn dan precies de mogelijkheden, onmogelijkheden en consequenties ? Bijvoorbeeld:

 

Rekening Courant Krediet?

Ik neem geld op en boek het op het rekening courant krediet. Hierover betaal ik geen belasting maar ik moet het wel (ooit) terug betalen aan de BV en ik moet jaarlijks 5? procent rente betalen over het totale bedrag ?? Tot hoe hoog mag het bedrag oplopen, ben ik verplicht jaarlijks een deel terug te betalen, hoe kijkt de fiscus hier tegen aan ?

 

En hoe zit het met Tantieme, kerstgratificatie, 13e maand, eindejaarsuitkering .. wanneer betaling ik belasting en hoeveel procent ?

 

Kan ik als BV optreden als hypotheek verstrekker naar mijzelf ?

 

En zijn er nog andere opties ?

 

Iemand die wat antwoorden kan geven, alvast bedankt !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De BV wordt geacht zakelijk te handelen. Renteloos een lening opnemen uit de BV is dus niet mogelijk; de fiscus zal je fictief belasten voor een voordeel of het in het ergste geval als een dividenduitkering zien. Voor onze klanten hanteren we 5,5% op jaarbasis (effectief). Op een spaarrekening krijgt je BV niet meer dan ca 2,3%; een PL bij de bank kost circa 8. Dus het is goed te verdedigen. Uiteraard moet je de lening terug betalen en er moet ook een leenovereenkomst worden opgesteld tussen jou en de BV. Deze teken je zelf twee keer: als directeur van de BV en als privépersoon.

 

Natuurlijk is het mogelijk jezelf een 13e maand, tantieme, etc uit te keren. Hier betaal je dan wel de gebruikelijke belastingen over. Afhankelijk van je financiele situatie is het daarom wellicht beter een dividenduitkering te doen. Deze is belast met 25%.

 

Het is mogelijk jezelf uit de BV een hypotheek te verstrekken. ook hier moet een zakelijke grondslag voor zijn. Bovendien moet het beleggen van gelden in de doelstellingsomschrijving van de BV staan. Het is niet mogelijk de BV tegen 8% te laten lenen en dit naar jezelf door te schuiven tegen 5%. Mijn advies: vraag wat offertes op en verstrek dan vanuit de BV tegen dezelfde voorwaarden jezelf een hypotheek. Dit kan heel gunstig zijn financieel.

 

Rekenvoorbeeld:

Stel je valt in het 42% tarief voor de belastingen en de rente is 10.000 per jaar. Na aftrek betaal je netto 5.800.

Je BV heeft een extra winst van 10.000. Na belasting blijft hier 7.000 van over. Indien je die als dividend uitkeert, ontvang je netto 5.250.

Uiteindelijk kost je hypotheek dus netto 550 rente. Val je in het 50% tarief, dan houd je er dus geld aan over.

Laat dit allemaal wel goed vastleggen en registeren door een notaris etc en maak niet de fout die kosten niet (via de hypotheek) te vergoeden.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geld uit BV naar Privé kan altijd op extra aandacht rekenen van de fiscus bij een controle van de boeken. Het is inderdaad van belang dat de BV handelt alsof de transactie met een derde zou zijn aangegaan. Wat betreft de RC aandeelhouder: Wat een 'zakelijk' rentepercentage is, is niet direct aan te geven. Zo zou je bijvoorbeeld Aibor kunnen gebruiken of wellicht het percentage van de 'wettelijke rente'. Het rentepercentage hangt eveneens af van de overige criteria van het RC-krediet (o.a. aflossingsschema). Wanneer deze direct opeisbaar is kan het rentepercentage lager zijn dan wanneer deze door de BV niet direct opeisbaar is. Voor alle transacties met de aandeelhouder geldt: Zorg voor heldere inzichtelijke documentatie van alle transacties. Indien een RC geen zakelijke basis heeft dan kan deze door de fiscus worden geherkwalificeerd als verkapt dividend. Naast een heffing van 25% kan er dan ook nog een boete verschuldigd zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Met betrekking tot de rente op de rekening-courant met jouw BV. Er moet sprake zijn van een zakelijke rente. Dit moet dus vergelijkbaar met een rente die je aan derden(bank) zou moeten voldoen wanneer je daar een lening opneemt.

 

Veel ondernemers hebben bedrijfsfinancieringen met een rente van 5%-XX%, MAAR (en nu komt het) ondernemers vergeten dat de onderneming hiervoor vaak zekerheden aan de bank heeft verstrekt(hypotheek, verpanding van vorderingen, voorraden etc)

 

Nu kun je dus niet stellen dat doordat er een rente van stel 5,5% op vreemd vermogen wordt betaald, dit ook geldt voor de r/c met de DGA.

 

De fiscus wil je dan graag even uitleggen dat je dan uit prive wat zakelijke zekerheden moet stellen. Het gevolg de prive aansprakelijkheid wordt vergroot, iets wat de fiscus graag ziet(bij faillisement bijvoorbeeld).

 

Succes

Rob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veel ondernemers hebben bedrijfsfinancieringen met een rente van 5%-XX%, MAAR (en nu komt het) ondernemers vergeten dat de onderneming hiervoor vaak zekerheden aan de bank heeft verstrekt(hypotheek, verpanding van vorderingen, voorraden etc)

 

Nu kun je dus niet stellen dat doordat er een rente van stel 5,5% op vreemd vermogen wordt betaald, dit ook geldt voor de r/c met de DGA.

 

 

Je hebt gelijk indien er zekerheden zijn gesteld en/of de onderneming leningen heeft tegen een hoger percentage. In alle andere gevallen is 5,5% verdedigbaar bij de fiscus.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Kees,

 

Is het dan echt nodig om een notaris in te schakelen en daarmee een hoop kosten voor je zelf te genereren?

 

Of kan worden volstaan met een "Overeenkomst van geldlening" en een "Overeenkomst Positieve en Negatieve Hypotheekverklaring", die iedere DGA zelf zou kunnen opstellen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals hiervoor aangekaart moet de B.V. met jou handelen alsof jij een willekeurige derde bent. Dit om het zakelijk te houden en te voorkomen dat de fiscus verkapte dividenduitkeringen gaat aannemen.

 

En wees eens eerlijk: zou jij bijvoorbeeld 200.000 euro uitlenen aan iemand zonder enige zekerheid te verlangen tegen een rente van 5,5%? Ik denk dat het antwoord daar NEE moet luiden.

 

Het vestigen van een hypotheek hoeft uberhaubt niet duur te zijn. Gezien de aangegeven constructie -met het terugbetalen van rente in de vorm van dividenduitkeringen- zijn die kosten snel weer terug verdiend.

 

De verklaring die je noemt wordt inderdaad ook wel eens gebruikt. Is het heel bezwaarlijk om dit vooraf met de fiscus kort te sluiten? Dan heb je zekerheid over hoe zij met jouw zaak omgaan. (een bank neemt er geen genoegen mee!) Het kan zijn dat de fiscus stelt dat de rente dan hoger moet zijn.

 

Het probleem met de verklaring is dat dit slechts een overeenkomst bevat. Die is een stuk zwakker dan een hypotheekrecht als het om zekerheid gaat.

 

 

 


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij een dividenduitkering geldt 25% belasting; 15% vanuit de bv naar de fiscus en vervolgens 10% via de inkomstenbelasting.

Let wel op dat je eigen vermogen op peil blijft.

 


www.reith.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi DHE

 

Je hebt drie opties naast salaris:

 

1. dividend uitkeren. Dit kan als er een positieve winstreserve is. Heffing = 25% in box 2 IB (na 15% voorheffing dividendbelasting die weer met de IB verrekend wordt).

2. salaris verhogen, gratifictie uitkeren. Veelal belast met 52% IB

3. lenen van de BV.

 

Ad 3: hoe je hiermee om moet gaan, kun je het beste omschrijven als volgt:

Als je als DGA van de eigen BV aan privé wilt lenen, dan moet je je opstellen als goed bankier!

 

Een bankier (dus jij met de pet van de BV op) zal op een aantal zaken letten als hij geld uitleent: rente, zekerheden en terugbetalingscapaciteit.

 

Zijn er zekerheden in de vorm van overwaarde op een pand, dan zoek je aansluiting bij de hypotheekrente en kan de lening aflossingsvrij zijn.

 

Zijn er geen zekerheden, dan gaat de rente richting een consumptief krediet (8%) en moet er een aflosschema zijn.

 

Ben je privé echter kapitaalkrachtig of verdien je een goed salaris in relatie tot je vaste lasten, dan kan ook van een aflossingsplicht afgezien worden (zgn. rentekrediet). Rente is dan nog steeds wel hoog (8%).

 

groet

Joost

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Afhankelijk van het vermogen kan het ook gunstig zijn om een VBI op te richten. Verdere uitleg blijf ik even schuldig maar per 1 jan 2009 kent de Vpb een nieuw soort beleggingsmaatschappij.

 

Dit schijnt interessant te zijn bij verkoop van een onderneming, overtollige liquiditeiten rond de 2 mio met het doel om successie en Vpb te besparen.

 

Grt Ryan


Fiscalist in de maak

Share this post


Link to post
Share on other sites

De VBI zou ik niet zomaar aanraden hoor. Daar zitten nogal wat haken en ogen.

 

De VBI is door de wetgever in het leven geroepen om het voor de particulier mogelijk te maken om gezamenlijk via een 'lichaam' te beleggen zonder dat dit leidt tot belastingheffing op niveau van het lichaam zelf. De VBI wordt gedreven in de vorm van een naamloze vennootschap (NV) of een open fonds voor gemene rekening.

 

Normalerwijze zouden deze lichamen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting en dividendbelasting-inhoudingsplichting zijn. De keuze voor het VBI-regime levert een vrijstelling van vennootschapsbelasting en dividendbelasting op. (artikel 6a van de Wet Vpb).

 

De belastingheffing kan niet eeuwig uitgestelt worden, om die reden is een jaarlijkse opwaardering voor de deelnemers belast in box 1 of met vennootschapsbelasting in de wet opgenomen. Deelnemers met een aanmerkelijk belang krijgen te maken met een forfaitaire heffing in box 2.

 

De vrijstelling van vennootschapsbelasting heeft tot gevolg dat de VBI niet kwalificeert als inwoner voor toepassing van belastingverdragen en dus niet verdragsgerechtigd is. Een ander nadelig gevolg is dat eventuele bronheffingen niet verrekenbaar zijn bij de VBI en ook niet bij haar deelnemers.

 

Tenslotte is het niet meer zo interessant voor DGA van een kasgeld-BV. Door het Ministerie van Financien is een resolutie uitgegaan van 10-3-2008, waarin wordt gezorgd dat de kasgeld-Bv niet voldoet aan de vereisten van collectief

beleggen en open-end karakter.

 

 


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 198 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept