• 0

Soepelere belastingregels voor loon in natura

http://www.volkskrant.nl/denhaag/1133330390437.html

 

------------

"Staatssecretaris Wijn (Financiën) gaat de bezem halen door regeltjes, die de schatkist weinig geld opleveren, maar de belastingbetaler wel veel ergernis.

 

Hij staat positief tegenover de aanbevelingen van een ambtelijke werkgroep om betaling van loon in natura, zoals geschenken en vergoedingen, te herzien. Werknemers gaan daardoor per saldo 41 miljoen euro minder loonbelasting betalen, werkgevers 28 miljoen.

 

Wat Wijn betreft, mogen werkgevers wat ruimhartiger zijn met geschenken. Nu gaat het om 35 euro bij de feestdagen, maar dat wordt verdubbeld en de geschenken mogen het hele jaar door gegeven worden. Thuiswerkers kunnen in de toekomst kosten aan telefoon en internet belastingvrij vergoed krijgen.

 

Wijn wil hiermee bereiken dat de belastingdienst de burgers minder op de huid gaat zitten met controles en daardoor ook wantrouwen tegenover de fiscus wegnemen. Hij zal komend voorjaar concrete voorstellen doen aan de Tweede Kamer. Vooral de VVD en Wijn's eigen CDA hebben aangedrongen op vermindering en vereenvoudiging van regels."

-------

 

Hebben "we" als ondernemers hier wat aan?

Download: Capture. Deliver. Excel. to learn about the principles, strategies and processes of business writing.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Inderdaad, werd wel eens tijd voor iets minder van die belastingregels. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een of ander minimaal bedragje moest betalen voor de lunches op de zaak... niet omdat ze het geld niet konden missen maar omdat het anders als verkapt loon kon worden gezien... en dat voor een paar broodjes.

 

Maar wat dat betreft zou het ook wel zo eerlijk zijn ondernemers die thuis werken op dezelfde manier te ontzien - bijvoorbeeld door niet moeilijk te doen over een telefoon- of internetverbinding die tevens prive gebruikt wordt.

Link naar reactie
 • 0

Maar wat dat betreft zou het ook wel zo eerlijk zijn ondernemers die thuis werken op dezelfde manier te ontzien - bijvoorbeeld door niet moeilijk te doen over een telefoon- of internetverbinding die tevens prive gebruikt wordt.

 

Wat denk je van de aftrek voor het kantoor aan huis. Zelfstandigen mogen helemaal hun kantoorruimte of atelierruimte niet meer als zakelijk zien als het niet een apart gebouwtje is. Met name vrouwen die geen kostwinner zijn maar wel een eigen zaakje hebben, hebben het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. Vanmorgen hoorde ik weer van eentje die door de nieuwe zorgpremie waarschijnlijk het loodje gaat leggen.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Het verdwijnen van die aftrek is inderdaad een hele nare streek... maar niet specifiek voor vrouwen/mannen die part/fulltime ondernemen, maar voor iedereen die vnl zijn verdiensten maakt in/vanuit een kantoor aan huis.

 

Iedereen met die situatie gaat er toch gauw (een paar) duizend euro op achteruit, extra wrang natuurlijk als zoiets het einde van het bedrijf betekent.

 

Verbouwen om de richtlijnen wel te halen is meestal ook geen optie, vaak is het bouwtechnisch bijzonder onhandig, en/of qua kosten niet lonend t.o.v. het verloren voordeel. Maarja, de overhead zal de centjes wel nodig gehad hebben >:(

Link naar reactie
 • 0

Eindelijk een draadje waarin ik een van m’n stokpaardjes kwijt kan. Pak wat te drinken en lees door (of kwets m’n ego en blader naar de volgende bijdrage ;D).

 

Het initiatief van Wijn is een miniscuul stapje in de goede richting: Big step for Wijn, Small step for Dutchmen. Hopelijk gaat Ben Verwaaijen in het VVD programma verder aan de slag. Al die regeltjes, je wordt er gek van. De overheid bestaat voor een groot deel dankzij het rondpompen van geld: wat er links genomen wordt, wordt rechts weer terug gegeven. En niemand die zich afvraagt wat het allemaal kost.

 

Officieel ligt de kern daarvan in het o zo belangrijke "gelijkheidsbeginsel" dat aan onze poldermaatschappij ten grondslag ligt: een werknemer die een voordeeltje krijgt dat andere werknemers niet hebben, moet daarvoor worden belast. Anders is het niet eerlijk. Mijn mening hierover zal ik niet verwoorden; de kans is groot dat de bezemploeg die woorden verwijdert ::)

 

Officieus ligt de oorzaak op twee andere punten: de overheid slaagt er niet in de kosten van de eigen huishouding in de hand te houden. Daarnaast paaien politici graag (potentiële) kiezersgroepen met een extraatje. En dat moet allemaal ergens van worden betaald. Dus krijgen we stupide regeltjes als: “Indien u uw medewerkers voor één dag een trui ter beschikking stelt voor een beursoptreden en u die trui daarna schenkt, moet daar loonbelasting over worden betaald tenzij het logo van uw bedrijf er minimaal x bij y cm opstaat”. Daar word je toch niet goed van. Terwijl werkgevers het gros van die extraatjes probeert te geven vanwege het hoge bruto-netto verschil. Wordt dat verschil kleiner, dan is het met die extraatjes ook snel gedaan. Wat dat betreft verdenk ik Wijn cs er ook van die hele nieuwe regeling rondom de leaseauto te hebben ingevoerd om het verstrekken ervan te ontmoedigen. Niet vanwege die paar miljoen die ze denken mis te lopen. Dat hadden ze ook kunnen oplossen door werkgevers te verplichten bij de aangifte loonbelasting aan te laten geven wie er een auto heeft.

 

Laten we eens wat cijfers op een rijtje zetten. Het bruto nationaal product over 2006 bedraagt naar verwachting een dikke 490 miljard euro. De overheid claimt hier 40% van; zijnde 198,4 miljard. Hiervan gaat 101,1 miljard richting sociale zekerheid (57,3 mld) en zorg (43,8). Het huishouden van de BV Nederland kost dus 97,3 miljard. Aan inkomsten wordt 39,7 miljard opgehaald uit de loonbelasting en 378 miljoen uit de inkomstenbelasting. Wat Wijn nu terug geeft is 70 mln, zijnde 0,2%. Halleluja! De divisie Financiën binnen de BV Nederland kost over 2006 3,9 miljard. Het lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk dat de kosten van het binnenharken van die 70 miljoen de inkomsten niet of nauwelijks overtreffen.

 

Het huishouden van de Rijksoverheid is als die van een afdeling P&O van een multinational in reorganisatie: overal wordt gesneden behalve in de eigen staf. Natuurlijk hebben we wat cosmetische veranderingen gehad. In mijn woonplaats Rotterdam zijn ze er ook weer mee bezig: het aantal ambtenaren moet omlaag. Dus wat doen we? We privatiseren de culturele instellingen. Met zoveel financiële garanties dat het budgettair niets uit maakt, maar op papier daalt het aantal ambtenaren o zo mooi. Tja.

 

De minima buiten beschouwing gelaten, is ieder huishouden in Nederland in staat minmaal 10% op de eigen uitgaven te besparen als het echt moet. Stel je voor dat de Rijksoverheid zich deze doelstelling stelt. Dan valt er circa 10 miljard vrij. De loon- en inkomstenbelasting zou hierdoor met 1/3 kunnen dalen. Dat noem ik een lastenverlichting. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de verhoging van de heffingsvrijstelling met € 68. Dat is geneuzel in de marge om koopkrachtplaatjes (die iedere link met de realiteit hebben verloren) te manipuleren. Helaas heeft, voor en na Fortuyn, niemand in “Den Haag” het lef gehad om de eigen huishouding, de efficiency daarvan alsmede de doelmatigheid, ter discussie te stellen. Het was dan voorpaginanieuws dat Wijn cs 70 miljoen “teruggeven”; ondergesneeuwd op pagina xx stond het bericht dat de pensioenpremie bij zieke werknemers die nog maar 70% van hun inkomen ontvangen, pro rato gaat worden gekort. En zo werd er weer een potje gevonden waarin kon worden gegraaid. De overheid is ooit eens ingesteld om zaken te regelen die burgers individueel niet konden arrangeren. De overheid was er voor de burgers. Inmiddels zijn de burgers er voor de overheid en zijn de meeste onder ons zo suf geslagen dat we alles gelaten over ons heen laten komen. Totdat er eindelijk een referendum komt. Dan laten we Balkenende graag voor paal staan in Brussel. Met satanisch genoegen zelfs. En met de inhoud van de grondwet had dat niets te maken.

 

Op één punt blijkt de overheid meer dan efficiënt te kunnen werken en dat is bij het innen van verkeersboetes. Stel je voor dat we een dergelijk systeem op de loon- en inkomstenbelasting loslaten. Hoe zou een dergelijk systeem er uit zien? De vermogensrendementheffing, alle toeslagen en aftrekposten, behalve pensioen, zijn geschrapt. Dus ook de hypotheekrente. Er is één heffingskorting gebaseerd op een 40-urige werkweek die pro rato wordt verrekend. Voordeeltjes die je uit hoofde van je functie hebt (bijvoorbeeld een auto van de zaak; die leuke trui, etc) zijn niet belast. En er is een flattax van laten we zeggen 25%. Dan krijgen, enkele uitzonderingen daargelaten, zelfs de topinkomens met een tophypotheek meer te besteden. De werkgeverspremies in de huidige vorm vervallen; er wordt gewoon 5% over de totale loonsom geheven. Indien je werkeloos wordt, vervalt het recht op de aftrek van pensioenpremies. Vrijgesteld van belasting zijn de AOW uitkeringen.

 

Gaan we kijken naar wat het effect is, dan ontstaat er een systeem waarbij de voorheffing gelijk is aan de eindheffing. Dat scheelt alvast aardig wat personen bij de Belastingdienst Particulieren. In cijfers wordt het nu een beetje koffiedik kijken want niet alle cijfers zijn beschikbaar. De brutoloonsom in Nederland over 2006 bedraagt naar verwachting 270 miljard euro. De inkomsten uit loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale premies bedraagt volgens de begrotng106,5 miljard. De werkgeverslasten bedragen in het “nieuwe bestel” 12,9 miljard te vermeerden met 57,9 miljard loon- en inkomstenbelasting (bij een pensioendruk van gemiddeld 10%). Gesaldeerd: 70.8 miljard; zijnde een verschil van 35,7. Het werkelijke verschil is kleiner, want de belastinginkomsten van 2,45 miljoen gepensioneerden zijn niet meegenomen.

 

Klinkt dit als een onhaalbare utopie? Naar mijn mening niet:

1.   Een aantal linkse partijen is tegen want die vinden dat ‘de sterkste schouders de hoogste lasten moeten dragen en bij een flattax gebeurt dat niet”. Onzin. 25% van 20.000 is nog altijd minder dan 25% van 80.000;

2.   Zalm cs zal roepen: onbetaalbaar 1. Natuurlijk, als je de tering niet naar de nering zet. Maar er is een groot aantal inverdieneffecten. BTW-inkomsten zullen stijgen. Arbeid wordt goedkoper dus meer banen. Het wordt weer lucratief (meer) te gaan werken en loonsverhoging te krijgen zonder dat je huursubsidie, zorgtoeslag, etc gaat verliezen. Zwart werk zal wit worden.

3.   Zalm cs zal roepen: onbetaalbaar 2. Het uitkeringenboekje komt er anders uit te zien. Uitkeringen van de overheid staan nu bruto op de begroting. Een deel daarvan daalt met 25%; voorheffing wordt immers eindheffing. Er wordt 57,3 miljard aan sociale zekerheid uitgekeerd; hiervan is circa 25 miljard AOW. Na aftrek van 25% op het restant resteert 49,2 miljard. Een besparing van 8,1 miljard (zijnde 23% van het “tekort”)

4.   De besteding zullen stijgen. Niet alleen vanwege het vrijgekomen geld, maar ook vanwege de toename van het consumentenvertrouwen. Dit creëert werk, minder werkelozen, etc.

5.   In aanvulling op 4: idem omdat het voor vermogenden interessant blijft in Nederland te blijven. En dus hier blijven spenderen.

 

Helaas zal het onmogelijk zijn een dergelijk systeem in “het Den Haag van vandaag” te realiseren:

1.   De overheid voert een begroting op kasstelsel. Dus inverdieneffecten die niet direct ontstaan, leiden direct tot grote tekorten. Met als gevolg herrie met “Brussel”. Dat de Italianen, Fransen en Duitsers (om er eens een paar te noemen) zich daar niets van aantrekken, maakt voor “het braafste jongetje van de klas” niet uit;

2.   Een groot aantal personen werkzaam bij de overheid zal een andere betrekking moeten zoeken. Afgezien van het feit dat ambtenaren er niet van houden dat hun koninkrijkjes worden ontmanteld en dus de hakken in het zand gaan zetten, leidt dit tot een (tijdelijke) verhoging van het aantal (wachtgeld)uitkeringen dus een oplopend tekort.

3.   Last but zeker not least: politici raken hun favoriete speeltje kwijt. Het is niet langer mogelijk bepaalde kiezersgroepen met een extraatje te paaien. Die zijn dus tegen;

4.   In hun lobby worden ze waarschijnlijk gesteund door hele legioenen accountants, fiscalisten en salarisadministrateurs.

 

Dat een dergelijk systeem er niet zal komen, is asociaal te noemen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing ontstaat er een hoge druk op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het in de nabije toekomst steeds moeilijker vacatures in de private sector en de gezondheidszorg op te vullen. De wet- en regelgeving van de overheid legt een zware druk op het beschikbare arbeidspotentieel. Alleen daarom al is het de plicht van de overheid naar een organisatie te gaan die uitblinkt in eenvoud en helderheid, om zodoende de druk op de (toekomstige) arbeidsmarkt te verlichten.

En misschien neemt de emigratie dan ook af. Vorig jaar hebben meer mensen Nederland verlaten dan dat er binnen zijn gekomen. Vertrokken in het verleden met name de "kansarmen", tegenwoordig zijn het de jongere hoogopgeleiden die hun biezen pakken. Een bericht dat redelijk is verdwenen van de pagina's. Terwijl het geen teken aan de wand, maar een spijkerharde alarmbel is.

 

Mijn dank aan degenen die het tot dit punt hebben volgehouden. U heeft gelezen wat ik even kwijt wilde ;)

 

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

Het kost wat moeite maar ik ben erdoorheen gekomen.

 

Maar je hebt aan een idee in de politiek niets hier. Kijk maar eens naar de situatie waar D'66 nu in zit. Uiteindelijk gekozen voor een coalitie met CDA en VVD waar niemand iets in zag. Dit omdat ze daar meer konden bereiken dan in de oppositie. En wat is er nu uitgekomen? Vrij weinig.

 

Er zal niet snel iets gaan veranderen in dit land. Hoe hard je ook als oppositie gaat staan roepen. Zelfs Fortuin had dat echt niet voor elkaar gekregen.

Link naar reactie
 • 0

Ha ha leuk stukje Kees.

Ik stoor mij ook al jarenlang aan de uitgaven drift van de overheid.

Wel van anderen verwachten dat ze pas op de plaats maken, maar zichzelf al verder verrijken.

Niet zo heel lang geleden stemde "de politiek" in met een salarisverhgong voor alles en iedereen in de tweede kamer.

Ergens vorige week vond men het nodig (gelijkheidsbeginsel) om de hh burgemeesters van 15% loonsverhoging te voorzien omdat de salarissen niet langer synchroon liepen met het bedrijfsleven.

Ik weet van geen enkele burgemeesters post die openstaat, dus hier zou gewoon het marktwerkingsprincipe moeten gelden (uhum).

 

In principe denk ik dat je kunt volstaan met drie btw tarieven, al die belastingen op belastingen slaan nergens op.

Dat we hiervoor uit de EU moeten so be it, het zijn vooral de grote concerns die daar de grootse vruchten van plukken, voor menig werknemer van een MKB bedrijf is het een bedreiging.

 

Saillant is de opmerking van logistiek Nederland dat men niet tegen Oost Europese chauffeurs op kan. Nee dat wisten de directieleden van enkele grote transporteurs ook al, die hebben inmiddels bijna hun hele vloot op Hongaars, Tjechies, Pools of Roemeens kenteken staan.

De DC's die rond Budapest door NL bedrijven zijn neergezet spreken boekdelen.

 

Er is maar één manier om tot minder regels te komen, en die is gewoon het aantal ambtenaren terugbrenegn naar 10% van het huidige bestand.

Elke ambtenaar die een idee indient die de regels vereenvoudigd mag blijven, geen goed idee, ja jammer dan.

 

Een zelfde schifting kan binnen het mi-histerie van hogervorst plaatsvinden.

Volgens mij staan de inkomsten uit de nieuwe zoorgtoeslag gelijk aan de werkelijke uitgaven binnen de zorg, dus alles eromheem kan weggesneden worden.

 

Defensie kan gereduceerd worden, geen kruisraketten van 100 miljoen, geen nieuwe Chinooks, die de Canadezen juist te duur in exploitatie vinden. Die bootjes uit Den Helder kunnen ook de Hoogovens in.

 

OK, ik ga nu weer aan het werk, om de salarissen voor de ambtenaren te verdienen.

Link naar reactie
 • 0

Ergens vorige week vond men het nodig (gelijkheidsbeginsel) om de hh burgemeesters van 15% loonsverhoging te voorzien omdat de salarissen niet langer synchroon liepen met het bedrijfsleven.

Ik weet van geen enkele burgemeesters post die openstaat, dus hier zou gewoon het marktwerkingsprincipe moeten gelden (uhum).

 

Is het marktprincipe niet dat je die mensen een salaris aanbiedt wat de markt voor hun kwaliteiten zou willen betalen? Je kunt waarschijnlijk ook iemand zonder opleiding daar neerzetten voor het halve salaris van wat ze nu krijgen. Maar dan heb je waarschijnlijk ook iemand die daar niet voor gekwalificeerd zou zijn. Zo zouden ze bij ons best wat meer mogen betalen voor een burgemeester die zich dan bezig houdt met belangrijke zaken in plaats van oude stadslogo's de vernieling inhelpen.

Link naar reactie
 • 0

Ergens vorige week vond men het nodig (gelijkheidsbeginsel) om de hh burgemeesters van 15% loonsverhoging te voorzien omdat de salarissen niet langer synchroon liepen met het bedrijfsleven.

Ik weet van geen enkele burgemeesters post die openstaat, dus hier zou gewoon het marktwerkingsprincipe moeten gelden (uhum).

 

Is het marktprincipe niet dat je die mensen een salaris aanbiedt wat de markt voor hun kwaliteiten zou willen betalen? Je kunt waarschijnlijk ook iemand zonder opleiding daar neerzetten voor het halve salaris van wat ze nu krijgen. Maar dan heb je waarschijnlijk ook iemand die daar niet voor gekwalificeerd zou zijn. Zo zouden ze bij ons best wat meer mogen betalen voor een burgemeester die zich dan bezig houdt met belangrijke zaken in plaats van oude stadslogo's de vernieling inhelpen.

 

Het marktwerkingsprincipe houd in dat je een product voor een zo laag mogelijk prijs probeert in te kopen. Aan dit product hangen natuurlijk eisen.

Zolang er geen onigevulde burgemeestersposten oningevuld blijven, zijn er blijkbaar mensen die aan de critera van het ambt voldoen en zichzelf voor de voorgestelde prijs aanbieden.

 

Link naar reactie
 • 0

Maar dan zou Den Haag dus misschien andere signalen hebben ontvangen? Misschien zijn ze gevuld maar met mensen die niet voldoen. Misschien willen ze jongere mensen aantrekken? Er kunnen zo veel redenen achter zitten.

Link naar reactie
 • 0

Maar dan zou Den Haag dus misschien andere signalen hebben ontvangen? Misschien zijn ze gevuld maar met mensen die niet voldoen. Misschien willen ze jongere mensen aantrekken? Er kunnen zo veel redenen achter zitten.

 

Beste Gijs,

 

Je bedoeling is goed, maar ik vind hem nogal naief overkomen, blijkbaar heb je op dit vlak nog weinig meegemaakt .

 

Het opkrikken van de vergoeding voor een bepaalde functie is geen garantie dat je daarmee betere mensen aantrekt. Dat is een wijdverbreid misverstand dat graag gebruikt word als argument om de zoveelste salarisverhoging door te drukken.

 

Ergo als ik mijn diensten nu eens verhoog naar € 2000,- per uur ex officekosten, maakt mij dat beter in mijn werk ?

 

Kijk naar de drijfveer van de betere ondernemer, geld staat nooit op de eerste plaats. Als salaris dat voor bepaalde functies wel is, trek je dus mensen aan die het werk doen vanwege de vergoeding.

Verkeerde motieven dus.

 

Mijn stelling , met een loonsverlaging van 15% voor burgemeesters trek je betere mensen aan, die het doen vanuit de motivatie van het maatschappelijk belang, inkomen is immers geen issue meer.

Zelfs met een loonsverlaging van 15% en de bijbehorende voordelen als ambtenaar ligt de vergoeding nog altijd ruim boven die van menig ondernemer. Zeker als je bedenkt dat de meeste burgemeesters zich slechts verantwoordelijk voelen, maar die verantwoordelijkheid nooit nemen. Kijk naar de burgemeesters van Enschede, Volendam en een recent voorbeeld Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb daar ook niet veel ervaring mee. Ik geef je dan ook helemaal gelijk in je redenatie. Alleen is motivatie iets anders dan ook daadwerkelijk de kwaliteit hebben om zo'n functie te vervullen...

Link naar reactie
 • 0

In het betoog van ZZP kan ik me wel vinden, ik ben een behoorlijke freemarket-liefhebber en het lijkt er alweer een stuk beter op dan de huidige situatie.

 

Er zijn 2 grote belemmeringen om een dergelijk systeem door te voeren: Democratie en ambtenaren.

 

Door democratie kun je ieder systeem, hoe oneerlijk ook, installeren of laten zitten zolang er maar een meerderheid is die denkt ervan te profiteren. Politieke partijen weten dat spelletje wel te spelen, door wat voor- en nadeeltjes te schuiven valt er altijd wel coalitie te vormen die een meerderheid van stemmen heeft, maar in feite geen of alleen marginale veranderingen doorvoert. Dat veel mensen de huidige regering als 'hard' beschouwen is daar een wonderlijk voorbeeld van - wat men doet is eerder saneren voor watjes.

 

Ambtenaren vormen een even erg probleem, en we hebben er inmiddels honderdduizenden. Als je de overhead wilt saneren tot een overheid van acceptabele proporties (spelfout intended, ilja ;) ), zal de meerderheid van de ambtenaren zijn baan verliezen. Uiteindelijk zullen die ontslagen ambtenaren best een nieuwe inkomstenbron vinden, maar ik kan me voorstellen dat ze zich verzetten. Extra naar is dat ambtenaren de neiging hebben nog veel meer ambtenaren aan te trekken, want lager personeel inslaan is DE manier om hoger op de ladder te komen.

 

De vraag blijft echter hoe je deze rommel nu uiteindelijk moet opruimen. Je zou plannen zoals die van ZZP door kunnen rekenen bij het centraal planburo, en ze wellicht zo moeten schaven dat een aanzienlijke meerderheid er flink op vooruit gaat. Met een paar betrouwbare koppen erbij is dat wellicht democratisch te verkopen. Alleen wel even hopen dat het cpb de zaak niet saboteerd, dat zijn tenslotte ook ambtenaren wiens job op de tocht komt te staan...

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo all,

 

om maar even met het begin te beginnen.. Als Wijn de toegestane waarde van het kerstpakket verhoogt (ik dacht van 35 naar 70 euro), dan schrapt hij toch geen regel? Hij verandert alleen maar een regel, (belasting)controle op handhaving van de regel blijft bestaan, administratieve lastendruk vermindert niet.

 

Grote probleem in Nederland (en niet alleen in Nederland) is dat de politiek de belastingen gebruikt om politiek te bedrijven. Voor ieder maatschappelijk issue, voor iedere (veronderstelde) wens van een bepaalde maatschappelijke groepering of voor iedere mogelijke situatie, wordt wel een belastingregel, heffingskorting, toeslag of wat dan ook in het leven geroepen. En met door de jaren heen wijzigende maatschappelijke opinies en zich wijzigende regeringscoalities, zijn we nu opgescheept met een topzware overhead, die al die regels, kortingen en toeslagen moet zien uit te voeren, te controleren en te handhaven. Met als nieuw dieptepunt voor 2006 de zorgtoeslag (overigens een close finish met levensloopregeling..).

 

De basis voor een oplossing ligt voor de hand, kennelijk behalve in Den Haag Binnenhof: schrap regelingen, verbreed de heffingsgrondslag en verlaag de tarieven. Verlaag de belasting op arbeid, investeringen en productie en verhoog zonodig en het liefst in EU-verband belastingen op consumptie en milieuvervuilende activiteiten. Of tarieven "flat" of progressief moeten zijn, dat vind ik dan typisch wel een discussie voor regering en parlement.

 

Maak voorts een einde aan de onredelijke praktijken in fiscaal en sociaalverzekeringsrechtelijk opzicht ten aanzien van freelancers, ZZP-ers, thuiswerkers en ondernemers. De term "fictief dienstverband" is een waar gedrocht. Wie kiest voor ondernemerschap, wie kiest voor zaken in eigen hand nemen en wie bewust kiest voor risico's nemen, die kiest voor uitstappen uit het sociale stelsel. UWV kan hoog of laag springen, maar de individuele vrijheid is hier een groter goed en UWV zou zo'n keuze moeten respecteren.

 

Met groet,

 

 

 

 

 

 

 

 

gert jan smit

Link naar reactie
 • 0

Dank voor alle steunbetuigingen. Laat ik dan eens ff verder gaan met "out of the box" denken ... Ambtenaren, politici, burgemeesters, et cetera verdienen te weinig. Veel te weinig.

 

Een ieder onder ons kent de principes: "Goedkoop = duurkoop"; en "If you pay peanuts you get monkeys".

 

Door ambtenaren en bestuurders meer te betalen dan ze in het bedrijfsleven kunnen krijgen, komen de knapste koppen vanzelf naar die functies toe. De ambtenarenstatus wordt dan weer een statussymbool; om andere redenen overigens dan in het verleden.

 

Maar als je de beste mensen hebt met de beste leiders, kan je a) met minder mensen toe en krijg je b) de meest (kosten-)efficiente organisatie. Drie keer raden wat er dan gebeurt. In Singapore hebben ze het zo aangepakt en kijk eens wat er met dat land in 50 jaar is gebeurd. Ooit gedumpt als een kale rots door Maleisie, kunnen ze hun voormalige moeder nu ruimschoots kopen. Ik wacht op de eerste reactie die zegt dat Singapore geen democratie is. De schrijver daarvan heeft gelijk. Maar is Nederland dan nog wel een democratie in de zuivere zin van het woord?

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

De vraag blijft echter hoe je deze rommel nu uiteindelijk moet opruimen. Je zou plannen zoals die van ZZP door kunnen rekenen bij het centraal planburo, en ze wellicht zo moeten schaven dat een aanzienlijke meerderheid er flink op vooruit gaat.

 

CPB ... wat zal ik daar eens op zeggen ... misschien toch maar ff Balkenende citeren toen ie tegen Bos zei: "De output is te manipuleren door de input als je het model kent". Doet me denken aan een van mn eerste college's aan Erasmus: "Een model is een abstahering van de werkelijkheid". Dat blijkt wel uit verschillende voorbeeden. Terwijl Zalm met droge ogen bleef bestrijden dat er geen Euro-inflatie was, publiceerde HP/De Tijd dik een jaar lang lijstjes die het tegendeel beweerden. Maar ja, die gebruikten geen model maar boodschappenlijstjes uit 1998, 2000 en (ik meen) 2002/3. Niet wetenschappelijk verantwoord, wel effectief.

 

Als het CPB echt ballen zou hebben dan hadden de koopkrachtplaatsjes al lang aangepast aan de realiteit. Staat er vandaag weer in de krant dat het kabinet geen koopkrachtverlies hoeft te compenseren omdat de zorgpremie lager uitvalt en de olieprijs weer aan het dalen is. Ondertussen komen steeds meer mensen in de financiele problemenen is het consumentenvertrouwen absurd laag. Niet alleen het CPB maar ook Zalm cs abstraheren van de werkelijkheid.

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

Het kabinet gebrukt dezelfde tactiek als mikkysoft, als je het mensen maar lang genoeg inhamert dat de inflatie laag is, dan hoop je dat ze het zelf gaan geloven.

Zo ook inderdaad de berichten van gisteren dat iedereen erop vooruit gaat volgend jaar.

Ik heb wel eens geprobeert uit te zoeken aan de hand van welke cijfers het inflatiecijfer berekend word, negens te vinden die cijfers en beschrijvinfen.

Terwijl als je een beetje gezond verstand hebt een je weet wat mensen procentueel uitgeven aan bijvoorbeeld brandstof, en je ziet heveel dat omhoog gegaan is, dan mag er verder niks meer duurder worden.

 

Ik vraag me af wat er moet gebeuren voor we het omslagpunt bereiken wanneer slaat de onverschilligheid om ?

Link naar reactie
 • 0

Het valt me een beetje tegen dat je geen reactie geeft op het statement van Kees dat het salaris van een brugemeester zelfs verder omhoog zou moeten ;).

 

Mensen gaan er zeker op achteruit. Maar iedereen wil ook 2 keer per jaar op vakantie, een eigen huis, eten zo veel als ze kunnen, avondjes uit eten, dagjes weg, etc. Mensen geven tegenwoordig hun geld heel gemakkelijk uit en hebben er dan ook geen idee waar het allemaal in gaat zitten. Volgens mij is het niet alleen zo dat boodschappen duurder worden, er wordt ook meer gekocht. Waardoor het automatisch zwaarder wordt om alle andere dingen te blijven doen. En dan gaat iedereen klagen.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 210 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.