• 0

Stichting Videma - betalen voor tv

Ik heb een schrijven gehad van de stichting Videma (http://www.videma.nl) betreffende het vertonen van televisiezenders in mijn gelegenheid. In de veronderstelling dat dit verplicht was heb ik het formulier ondertekend en teruggestuurd (en dus waarschijnlijk de algemene voorwaarden geaccepteerd).

 

Hierna bleek dat de rechtsgeldigheid van Videma door diverse instanties wordt betwijfeld. Bijvoorbeeld:

VNO-NCW

http://www.vno-ncw.nl/web/show/id=94618/dbcode=544/filetype=dossier

 

Koninklijke Horeca Nederland:

http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=44292&lang=Dutch

 

En nog vele anderen in als je zoekt in Google.

 

Ik heb nu 2 maal een brief geschreven aan Videma waarin ik verheldering vraag. Uiteraard heb ik hierop geen reactie mogen ontvangen anders dan 2 aanmaningen waarbij in de laatste wordt gedreigd met een incassobureau.

 

Wat raden jullie aan om te doen?

 

[titel aangepast - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Dit is wel een typisch geval uit de adviespraktijk.

 

Het probleem wordt eerst gemaakt (het ondertekenen van de brief en terugsturen) en dan wordt er gevraagd om een oplossing.

 

Wat raad ik je aan om te doen???

In ieder geval de les te leren die je hier uit kunt leren .......

 

Als ik aan een partij duidelijkheid vraag en die geven ze niet wordt er niet betaald dat lijkt me helder.

 

Heb je kopieen gemaakt van het papierwerk wat je in hebt gestuurd???

Pas als ik zou weten wat je hebt ondertekend zou ik kunnen adviseren wat je volgende stap zou kunnen zijn.

 

Groeten Ard

Link naar reactie
 • 0

Formeel bezwaar aantekenen! Of het helpt weet ik niet, maar het is mijns insziens je enige optie.

 

Zet vraagtekens bij de legimiteit van hun claim, dat zij de rechten van de rechthebbenden vertegenwoordigen en merk op dat de signalen vrij beschikbaar zijn op ether en kabel en dat er voor het bekijken van de beelden geen toegang gevraagd wordt.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Dank je voor het werk om even de bireven te scannen en op het forum te plaatsen.

 

Terwijl ik las dat je 120 euro korting krijgt als je snel betaald bekroop mij een kriebelend gevoel in mijn nekharen ....

 

Zonder dat ik dus naar een wetboek grijp durf ik te stellen dat dit een weinig koosjere gang van zaken is.

 

Los van de verdere uitkomsten in jouw strijd om deze centjes terug te krijgen, vind ik dit een zeer merkwaardige gang van zaken.

 

Groeten Ard

Link naar reactie
 • 0

Ik heb het materiaal eens even nader gelezen en toen schoot de volgende gedachte in mijn hoofd ...

 

Stuur een aangetekende brief waarin je aangeeft er wat jou betreft geen wilsovereenstemming is, deze er ook nimmer is geweest en dat je daarmee ook het formulier verkeerd hebt ingevuld, je herroept dan ook de consequenties van het invullen van de retourstrook.

 

Tevens kun je je beroepen op het feit dat aan de door Videma in rekening gebrachte geen wilsovereenstemming en ook geen (schriftelijke) overeenkomst ten grondslag ligt. De ingevulde retourstrook is hooguit te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een offerte.

 

Beroep je op het feit dat er nimmer een overeenkomst gesloten is en dat ook de vereiste wilsovereenstemming om uberhaupt tot een overeenkomst te komen ontbreekt.

 

Groeten van Ard

 

P.S. ik denk dat deze post beter bij regelgeving/juridische zaken past.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb eergisteren contact gehad met mevrouw Bandt van VNO-NCW. Zij zou gisteren een gesprek hebben met Videma n.a.v. hun brief. Helaas was ze er vandaag niet, maar ik zal proberen haar morgen te spreken te krijgen zodat ik weet wat er uit dat gesprek gekomen is.

 

Uiteraard zal ik die info hier plaatsen. Die tip van de aangetekende brief is een goede. Ik wacht morgen even af, en indien nodig zal ik die zeker gaan versturen.

 

Ik hou jullie op de hoogte, indien er nog verdere suggesties zijn hou ik me natuurlijk warm aanbevolen ;)

Link naar reactie
 • 0

VNO-NCW heeft gesproken mat Videma, maar dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Er komt wel een vervolggesprek. Ga toch het aangetekende schrijven maar even sturen...

 

Staat vandaag wat over in de krant. Videma is niet onder de indruk. Vind het niet nodig om inzage te geven in haar geldstromen. Claimt een groot aantal rechthebbende te vertegenwoordigen, maar geen legitimatie "van de overheid" te hebben.

 

Het gaat hier dus gewoon om een ondernemer die een leuk handeltje heeft opgezet in naburige rechten. Waanzin in mijn optiek. Als iedere Jan Doedel een auteursrechtenhandeltje mag opzetten en eigenbedachte boetes/vergunningen mag opleggen/uitvaardigen, zijn we echt verkeert bezig.

 

Lijkt me een leuk zaakje voor Charlie Aptroot (VVD tweedekamerlid en "regelgevingskiller"). Ik ben tegen overheidsregelgeving, maar goloof dat ingrijpen door de overheid in deze gepast is.

 

Als privatisering betekend dat iedere burger belastingen mag gaan heffen zijn we nog niet jarig.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Op hun site wordt het bedrijvenloket van EZ genoemd: Videma meld bij 'nieuws:

'bedrijvenloket EZ geeft inzicht in auteursrechten.' De

link weet te melden:

 

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft op 26 april officieel het Bedrijvenloket (www.bedrijvenloket.nl) gelanceerd. Het loket vormt de ingang voor alle ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben. Het portaal verschaft informatie over wet- en regelgeving, nieuws, beleidsinformatie en uitleg over verordeningen, subsidieregelingen en vergunningen. Onderdeel zijn de regelingen die gelden voor het gebruik van beeld en geluid.

 

Het Bedrijvenloket is opgezet om de ondernemer op weg te helpen binnen de overheid. Een ondernemer heeft vaak met veel overheidsorganisaties te maken die ingewikkelde regelgeving uitvoeren. Het Bedrijvenloket brengt samenhang in die regels en maakt de gevolgen voor de specifieke situatie van de ondernemer inzichtelijk.

 

Het loket richt zich vooral op dynamische branches zoals horeca en detailhandel. In deze branches zijn veel startende ondernemers. Bovendien hebben zij met veel regelgeving van de overheid te maken. Alle landelijke en lokale overheden met informatie voor ondernemers zijn via het Bedrijvenloket toegankelijk. Ondernemers kunnen op het Bedrijvenloket informatie zoeken aan de hand van vragen, aan de hand van thema’s of per branche. Het Bedrijvenloket biedt nu specifieke informatie voor branches als de verblijfsrecreatie, markt- en straathandel, detailhandel, horeca en de kinderopvang. Deze branche-informatie zal verder worden uitgebreid.

 

Ik had verwacht niets te vinden over auteursrecht en Videma, maar zoeken op het bedrijvenloket levert deze link van de kvk op. Daar staat Videma naast Bura/Stemra en Sena, met de vermelding dat de afdrachten wettelijk verplicht zijn.

 

Maar, afgezien van wel of niet een wettelijke grondslag, is nergens te vinden namens wie ze precies auteursrechten innen.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ben nu voor het eerst op de videma site geweest. Ze zijn dus naar eigen zeggen actief voor diverse nederlandse zenders. Da's allemaal leuk en aardig natuurlijk. Zoals al eerder aangegeven ik krijg hier toch jeuk van ...

 

Maar ik heb wellicht ook een praktische oplossing ....

afstemmen op Belgische of Duitse zenders voor het voetbal .....

 

(als het uitgangspunt is dat je aan de rechten komt ... hoe zit het dan omgekeerd met de inspanningen die de ondernemer levert om een groep klanten naar het betreffende programma en dus ook de tussengevoegde reclameuitingen te laten kijken ..... hoe wordt deze waarde aan hem vergoedt ????)

 

Groeten Ard

Link naar reactie
 • 0

Videma is een geval apart, gelijk www.stichtingnorma.nl. Het zijn organisaties die claimen te werken op basis van een mandaat. Voor zover dat mandaat aanwezig is, hebben zij een wettelijke basis. En daar zit nu juist de bottleneck. Dit soort organisaties wekt de indruk een mandaat te hebben rechthebbenden en doet voorkomen dat zij opereren op basis van een publiek belang c.q. zich bezig houden met een wettelijke taak. Niets is minder waar.

 

Wettelijk gezien bestaat er geen taak voor Videma, zij opereert niet op basis van een publiekrechtelijke titel. Of, om het in Jip en Janneke taal te stellen, de wetgever heeft Videma niet belast met een uitvoerende taak.

 

Desalniettemin krijgt een leek wel die indruk en zal het optreden van dit soort clubs al snel als intimiderend worden ervaren. Rondom Videma hangt een zweem van onduidelijkheid.. Voor zover te beoordelen is vaagheid en handig gebruik maken van de wet(telijke mazen) hun troef. De niets vermoedende burger/ondernemer trapt daar in.

 

Hoe werkt het nu? Dit soort clubs doet niets anders dan voor zichzelf een positie als intermediair creëeren. In hoge mate ontleent een dergelijke organisatie haar bestaanrecht aan die zelfstandig gecreëerde positie en het feit dat er inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. De desbetreffende organisatie biedt zich aan die derde aan om uit naam van die persoon op te treden tegen inbreuken op haar rechten. De rechthebbende ziet hier wel brood in omdat zij zelfstandig niet de menskracht en mogelijkheden heeft om actief te speuren naar inbreuken op haar rechten. Wanneer partijen het eens worden dan verkrijgt de internediair opdracht middels een mandaat om uit naam van de rechthebbende op te treden tegen inbreukplegers. De businesscase is geboren. De intermediair kan zich erop beroepen dat zij opereert in opdracht van de rechthebbende. In die zin kan zij zonder meer stellen dat de constructie rechtsgeldig is en ook incasseren voor de rechthebbende. Tot zover is er nog weinig aan de hand.

 

Het onderbuikgevoel komt met name tot uitdrukking op het operationele vlak. Met het mandaat richt de intermediair zich tot bedrijven waarvan vermoed wordt dat zij wel eens inbreuk kunnen plegen op de rechten van de rechthebbende. Zij verzoekt de latente inbreukpleger zelfstandig mee te werken aan het voldoen van hetgeen de rechthebbende wettelijk aanspraak op kan maken. De ondernemer/gebruiker kan in dat geval twee dingen doen. Meewerken, daardoor komt de intermediair in een comfortabele positie dat zij redelijk passief kan handhaven.

 

Zou het bedrijf niet meewerken, dan loopt zij bij een inbreuk het risico dat een keer te worden betrapt. Alsdan bestaat het gevaar dat de intermediair tot handhaving overgaat namens de mandaatgever en achteraf afgerekend moet worden.

 

Door onder meer gebruik te maken van de "stichting" als rechtsvorm, een beroep te doen op een zogenaamd mandaat en zorvuldig gekozen bewoordingen in haar correspondentie ontstaat bij het publiek te indruk dat hier sprake is van een uitvoerder van wetgeving. Daardoor wordt de bereidheid om zelfstandig mee te werken ook verhoogd.

 

Gesteld dat niemand medewerking zou verlenen aan de intermediair dan zou dit betekenen dat zij, om uitvoering te geven aan het mandaat, actief onderzoek moeten verrichten. Als businessmodel een stuk minder aantrekkelijk.

 

De vraag is echter hoever het mandaat reikt. Is er sprake van één mandaatgever of zijn er meer?. Indien er meer dan één mandaat bestaat dan wordt de pakkans daarmee vergroot en wordt de positie van de intermediair verstrekt.

 

Wat ik bij Videma bijzonder bedenkelijk vind is dat zij geen inzage wil geven in de geldstromen. Dat geeft zeer te denken.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Thnx Edward,

 

dus die hersenspinsel van mij om geld te maken uit het feit dat je mensen de gelegenheid geeft om naar reclame te kijken, kunnen we in een leuke stichting gieten. Vervolgens gaan we dan aan de averteerders of de zenders zelf rekeningen sturen omdat we gefaciliteert hebben dat mensen naar hun reclames hebben gekeken .... lijkt mij eigenlijk wel een prima plan .... hierbij doe ik dus een beroep op de jurist van Horeca Nederland om hier wat handjes en voetjes aan te geven.

 

Vervolgens kunnen de 2 facturen per uitwisseling betaald worden via de kas ..... klaar is kees .....als dit een jaartje gebeurt (misschien 2) en dergelijke organisaties worden overvoerd met allerlei papierwerk waar ze niet op zitten te wachten, dan trekken ze vanzelf hun conclusies ....

 

Groeten van Ard

Link naar reactie
 • 0

Ha Edward,

 

Bedankt voor je bijdrage. Ik had het zelfde gevoel over dit initiatief, maar jij weet het altijd zo mooi te verwoorden. Op zich is het een leuk businessmodel, dat heel handig wordt vormgegeven.

 

Echter, als ik het goed begrijp, worden hier rechten gehandhaaft op een soort "no cure no pay" wijze. Veredelde ambulancerijders dus. Mag dat wel?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Goedendag,

Ik ben van VIDEMA. Voor het openbaar maken van Tv-beelden bv in een cafe is auteursrechtelijke toestemming nodig. Dat staat in onze Auteurswet. Het feit dat de wetgever ons niet heeft belast, heeft niets met de legitimiteit van onze activiteiten te maken. VIDEMA heeft van de feitelijke rechthebbenden opdracht gekregen dat namens hen te regelen. Dat is voor hun makkelijk, maar met name voor gebruikers. In plaats dat je voor elk programma afzonderlijk moet nagaan wie de rechthebbende is, krijg je via 1 licentie toestemming van > 2.500 rechthebbenden voor alle (7.000) programma's die jaarlijks via 16 landelijke publieke en commerciele zenders voorbij komen. Wat is daar mis mee? De vergoeding die wij vragen lijkt ons redelijk. Een gemiddeld cafe betaalt 200 euro voor een heel jaar Tv vertonen.

Het is jammer dat het auteursrecht wordt geplaatst in de hoek van de belastingen en heffingen. Het is gewoon een product wat wordt gebruikt en waar de ondernemers die erin hebben geinvesteerd een prijskaartje aan hangen. Net als elke andere leverancier. Daar komt nog bij dat veel horecagelegenheden de beelden gebruiken om er financieel wijzer van te worden (zie ook de acties van horeca tegen sportverenigingen). Ze geven daarvoor ook veel geld uit aan mooie schermen. Niks mis mee, maar de rechthebbenden van de beelden hoeven het niet voor niks uit handen te geven.

VIDEMA bestaat al 20 jaar, wij hebben regelingen in allerlei sectoren, er zijn intussen 11.000 locaties die een regeling voor Tv-gebruik hebben (sportkantines, fitnessbedrijven, winkels etc).

Wilt u meer weten, zie de website www.videma.nl of bel ons.

 

Mochten wij iemand nog niet hebben teruggeschreven/-gebeld, onze excuses, dit zal zsm gebeuren.

Link naar reactie
 • 0
Gast archlackware

Geachte heer Blokland,

 

Is het niet zo dat wij doormiddel van reclame (bij commercieel) indirect voor televisie betalen? Waarom word er niet door middel van een contract tussen een zender en afnemer gewerkt? Dit lijkt mij veel transparanter!

Kunt U een aantal van de bedrijven die U vertegenwoordigd noemen?

 

Waarom betalen horeca uitbaters wel geld en particulieren die thuis kijken niet?

 

Groet Emiel

Link naar reactie
 • 0

Beste Emiel,

 

Reclame is een bedrijfsmatige noodzaak voor commerciele omroepen. Zij zij er direct van afhankelijk om te kunnen uitzenden. Wij vertegenwoordigen niet de zenders, maar de makers van de programma's. Dat zijn er wereldwijd duizenden. Die geven aan de omroep een uitzendrecht, en als er anderen zijn die hun programma's willen gebruiken (bv voor openbaarmaking in een winkel, of een cafe) hebben zij de mogelijkheid ook hiervoor een vergoeding te vragen. Dat is nu eenmaal de wet, en dat wordt ook niet ontkend door de brancheorganisaties.

Thuis kijken is niet onderhevig aan een aparte auteursrechtelijke toestemming. Het criterium is zoals het in de wet staat de familie-/vriendenkring, kom je hierbuiten dan is het nodig toestemming te regelen. Dat geldt bv ook voor de Buma-rechten voor muziek.

Vb van bedrijven die wij vertegenwoordigen zijn de Amerikaanse tv-studios, Nederlandse producenten en rechthebbenden op muziekclips (zoals die via MTV/TMF/etc worden uitgezonden, en waar bv winkels gebruik van maken).

Link naar reactie
 • 0

Geachte heer Blokland,

 

waar kan ik op jullie site duidelijk vinden wie jullie vertegenwoordigen (bijvoorbeeld de lijst van 16 zenders), of een zo compleet mogelijke omschrijving ervan? In de draad heirvboven wordt voornamelijk aan de integriteite van Videma getwijfeld omdat het a] onbekend is en b] omdat nergens te vinden is wie jullie vertegenwoordigen. Kun je die punten helder maken?

Link naar reactie
 • 0

Vwb deze laatste vraag. Zie onze website, FAQ, vraag 2.

Videofilms (op vhs-cassette of dvd): VIDEMA vertegenwoordigt vrijwel elke titel die officieel en op een legale drager in de Nederlandse markt is uitgebracht. In totaal zijn het nu ruim 12.000 titels, en er komen er maandelijks zo'n 60 bij. Een volledig overzicht is te vinden in onze videocatalogus. Mocht u niet zeker zijn van de titel die u wilt vertonen, kunt u de catalogus raadplegen.

 

Muziekvideoclips: VIDEMA vertegenwoordigt de clips uitgebracht door leden van de NVPI (zie nvpi.nl). Het maakt daarbij niet uit of deze clips worden uitgezonden via muziekzenders zoals MTV en TMF, of dat zij afkomstig zijn van een voorbespeelde dvd of van een leverancier van achtergrondmuziek (zie abmd.nl).

 

Tv-programma's: VIDEMA geeft toestemming voor vertoning van alle programma's die worden uitgezonden op de kanalen: NL1, NL2, NL3, RTL4, RTL5, RTL7, SBS6, NET5, Veronica, Talpa, Versatel Eredivisie Voetbal, Jetix (voorheen FoxKids), Nickelodeon, TMF, MTV en The Box. De rechten op deze programma's berusten bij omroe

pen en producenten.

 

 

[edit mod: copy/paste site Videma [/edit]

Link naar reactie
 • 0
Gast archlackware

Geachte heer Blokland,

 

Heeft U persoonlijk bij het innen van de rechten op basis van mazen in de wet geen gewetenswroeging? Het is inderdaad zo dat U misschien in uw recht staat ,maar U weet zelf ook dat dit gewoon het misbruiken van de wet is.

 

Groet Emiel

 

 

Link naar reactie
 • 0

Vwb deze laatste vraag. Zie onze website, FAQ, vraag 2.

Videofilms (op vhs-cassette of dvd): VIDEMA vertegenwoordigt vrijwel elke titel die officieel en op een legale drager in de Nederlandse markt is uitgebracht. In totaal zijn het nu ruim 12.000 titels, en er komen er maandelijks zo'n 60 bij. Een volledig overzicht is te vinden in onze videocatalogus. Mocht u niet zeker zijn van de titel die u wilt vertonen, kunt u de catalogus raadplegen.

 

Muziekvideoclips: VIDEMA vertegenwoordigt de clips uitgebracht door leden van de NVPI (zie nvpi.nl). Het maakt daarbij niet uit of deze clips worden uitgezonden via muziekzenders zoals MTV en TMF, of dat zij afkomstig zijn van een voorbespeelde dvd of van een leverancier van achtergrondmuziek (zie abmd.nl).

 

Tv-programma's: VIDEMA geeft toestemming voor vertoning van alle programma's die worden uitgezonden op de kanalen: NL1, NL2, NL3, RTL4, RTL5, RTL7, SBS6, NET5, Veronica, Talpa, Versatel Eredivisie Voetbal, Jetix (voorheen FoxKids), Nickelodeon, TMF, MTV en The Box. De rechten op deze programma's berusten bij omroepen en producenten.

 

 

Ik vraag me af waarom hier de zenders worden genoemd, en neit de auteursrechthebbenden: dat zijn toch de programmamakers, of ben ik niet goed thuis in de materie?

 

Daarnaast vraag ik me af: waarom staat deze informatie wel op de site, maar worden de vragen van VNO-NCW en MKB-leden hierover niet beantwoord zoals in deze brief staat?

 

Op grond van welk artikel in de auteurswet of de wet op de naburige

rechten beroept u zich om met uw betalingsverzoek onze leden te

benaderen?

Wij herinneren u eraan dat in 1994 een beroep op de wet op naburige

rechten om voor openbaarmaking van televisieprogramma's te laten

betalen niet werd toegestaan, tenzij er sprake was van het heffen van

entreegelden.

 

- Namens wie treedt VIDEMA in deze op en hoe is de uiteindelijke

verrekening naar de (mogelijke) rechthebbenden geregeld?

- Waarop is de hoogte van de door u gevraagde vergoeding gebaseerd?

 

-Wie controleert de werkwijze van VIDEMA en heeft de financiële

eindverantwoordelijkheid van de inning, het beheer en de repartitie van

de middelen?

Redelijke en transparante grondslagen voor de berekening van de

vergoedingen. Alleen auteursrechtelijk gebruikte werk moet hiervoor als

basis dienen.

- De middelen die worden geïnd moeten tot daadwerkelijke repartitie

leiden aan de rechthebbenden.

- Helderheid en transparantie in de met de inning gemoeide kosten. Deze

moeten in een redelijke verhouding staan tot de gevraagde vergoeding en

de daadwerkelijke repartitie.

En betreft de overige vragen: deze brief pluk ik zo even van het internet, zonder voorkennis of kennis of dit de laatste stand van zaken is, is Videma al in gesprek met deze twee organisatie om de kou uit de lucht te halen en helderheid te verschaffen?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  14 leden, 245 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.