dennenappel

Super Senior
 • Aantal berichten

  135
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door dennenappel

 1. Om octrooi te kunnen krijgen moet datgene waarop je bescherming wilt hebben op moment van aanvraag nieuw zijn. In hoeverre is datgene dat je wilt beschermen nog nieuw? Je hebt nu al aardig wat prijsgegeven. Erger nog is datgene waarmee je de markt op wil niet ergens op de een of andere manier beschermd? Heb daar al onderzoek naar gedaan of laten doen? Ga eens informatie inwinnen bij RVO/NL Octrooicentrum, misschien kunnen zij je een stukje op weg helpen op het gebied van bescherming. Dit kan o.a. Door een mailtje naar de publieksvoorlichting nloctrooicentrum@rvo.nl
 2. Lijkt me een uitstekende suggestie; TS lijkt het overzicht een beetje te verliezen. Maar is in dit topic al eerder gedaan, oa met verwijzing naar Innosquad of regionale business incubators. Heeft KvK of RVO wellicht ook nog tips over met wie / welke instantie (publiek of privaat) contact op te nemen voor de vraagsteller? Mocht het over ie-rechten gaan dan kan je binnen RVO ook altijd terecht bij NL Octrooicentrum zie hiervoor www.rvo.nl/octrooien of bel 088 6026000.
 3. Om het nog ingewikkelder te maken, Innovatieve technische ontwikkelingen komen ook in aanmerking voor octrooibescherming. Je hebt hier dus een product dat in aanmerking komt voor auteurs-, merk-, moedeloos- en octrooirecht. Advies is dus: laat je goed voorlichten/informeren voor je iets gaat doen! Octrooien, modellen en merken zijn in diverse databanken via het internet te raadplegen. Het is alleeën niet zo eenvoudig als je denkt of als het eruit ziet. Maar ook daar kan je hulp bij krijgen zowel bij commerciële bedrijven als bij de overheid.
 4. Dit geldt in principe overal voor en niet "alleen" voor bijv. woningwinkels, indien de kenmerken, zoals kleur, uiterlijk, lay-out, enz. niet genoeg afwijken.
 5. Innorene, ik weet niet wat jouw "idee" inhoudt maar bestaat er niet een mogelijkheid tot IE bescherming? Daarmee sta je naast een geheimhoudingsverklaring nog sterker.
 6. Beste Seurdar. Zolang het het niet 1-op-1 kopieert (wet op de slaafse nabootsing) kan je zoiets op de markt brengen op die plaatsten waar het niet beschermd is. Zoek dus eerst uit of er IE-rechten rusten op het product. m.v.g.
 7. Een kledinghanger is weldegelijk een technisch produkt. Indien je een broek aan/op deze hanger kan ophangen en de orspronkelijke hanger is veranderd/aangepast, dan bestaat de mogelijkheid dat deze aanpassing is te octrooieren (mits het voldoet aan de octrooiwet), omdat dit ook heel technisch kan zijn. De toepassing is minder relevant. Neem eens een kijkje in de octrooidatabank Espacenet dan vind je heel veel verschillende kledinghangers. Misschien zit die van jou er zelfs wel tussen. succes.
 8. Welke bescherming biedt registratie volgens jou? Je kunt aantonen dat je het op een bepaalde datum hebt beschreven. Volgens mij wanneer anderen het willen patenteren, kun je het preventief tegenwerken. Verder bestaat "registratie" op zich in verschillende vormen (belastingdienst, notaris), zal dus wel betekenis hebben. Ben hier niet juridisch genoeg geschoold in. Deze bescherming geldt niet voor het industrieel eigendom waar het octrooi onder valt. Voor octrooibescherming in Nederland moet je een formele aanvraag indienen bij het NL Octrooicentrum in Rijswijk ZH. De hierboven vermelde "aan te tonen bepaalde datum" geldt dus niet als het gevraagde nieuwe aspect in de aanvraag NIET IN DE OPENBAARHEID IS GEWEEST.
 9. Dampoe, heel wat ideetjes (het woord idee komt wel erg veel voor in jouw opening). Even wat herhalingen. Een idee valt niet te beschermen, een registratie geeft nog geen octrooirecht, hier liggen de rechten hoofdzakelijk op het gebied van het auteursrecht, voor een octrooibescherming moet je minimaal een aanvraag hebben ingediend bij de verlenende instantie (in Nederland is dit o.a. agentschalnl, NL Octrooicentrum), het is raadzaam eerst zelf een onderzoek te doen in de octrooidatabanken en als voorlopigelaatste, luister naar de opmerkingen van Nico. Een octrooi gaat over technieken in de breedste zin van het woord. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het minimaal nieuw (zie opmerking van Nico) en inventief zijn en een technische werking heben. Zoeken in de otrooidatabank is over het algemeen een kunde, zeker het interpreteren van hetgeen gevonden is. Vraag, indien je wilt of het nodig is, hulp o.a. bij het NL Octrooicentrum. Jouw idee valt misschien te beschermen. Indien je de basis kan beschermen en men heeft deze basis nodig bij het fabriceren dan wel modificeren, dan sta je sterk, ook t.o.v. de grote(n). Als je echt de beschermingsprocedure (want er is meer dan het octrooi) in wil gaan laat je dan goed voorlichten en (advies) vraag hulp. Er zijn diverse instanties die je kunnen helpen zoals NL Octrooicentrum, Syntens, de NOVU, octrooigemachtigden, enz. Ik wens je veel succes met je vervolgtraject.
 10. In het intellectueel eigendomsgebeuren geldt "wie-het-eerst-komt-die-het-eerst-maalt". Dus antwoord op vraag 1 luidt, Ga in zee met de oudste octrooihouder. Echter ........ Er zijn enkele zaken die we niet weten,zoals; zijn de octrooirechten wel echt toegekend, zijn die rechten dan nog geldig, waar zijn ze geldig en waar wil ik op de markt, enz. enz. Voor antwoord op vraag 2 gelden eigenlijk de zelfde vragen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat ieder die verdient aan de het product, direct dan wel indirect inbreuk maakt op de rechten en dus aangesproken kan worden. Zaak is dus eerst te onderzoeken of er (nog) rechten zijn en bij wie die zitten. Raadpleeg hiervoor desnoods en octrooigemachtigde of maak een afspraak met een adviseur van NL Octrooicentrum (zie: www.octrooicentrum.nl) en leg hem/haar alles duidelijk uit. Dan (indien nog nodig/mogelijk) onderhandelen en/of de markt op. ik wens je/jullie veel succes.
 11. Een onderzoek naar de stand der technieken, in de zin van de wet, kan alleen uitgevoerd worden als onderdeel van de octrooiprocedure. Je moet dus een aanvraag hebben lopen. Wat wel mogelijk is, is een verzoek indienen bij het NL Octrooicentrum voor een zg. indicatief/orienterend onderzoek. Hiermee wordt je op weg geholpen om zelf het onderzoek uit te voeren met info van het Octrooicentrum. Dit geschiedt met behulp van een resultaat met verwijzingen naar octrooidocumenetn in de octrooidatabank, voorien van zoekcodes en een mogelijk zoekstrategie. Dit zou je heel goed op weg kunnen helpen. Misschien raadzaam om een gesprek aan te gaan met een van de adviseurs daar of een verzoek tot zo'n onderzoek indienen. O ja. Dit is in princiepe graties, voor nop. Het mag dan ook maar maximaal 2 keer.
 12. Houdt er wel rekening mee dat dit de kosten zijn ZONDER DE KOSTEN VAN EEN OCTROOIGEMACHTIGDE. Met name bij bescherming in het buitenland is het wel (zeer) verstandig gebruik te maken van zo'n gemachtigde.
 13. Nope, je kunt een idee niet beschermen. Erg kort door de bocht, dit antwoord, Joost. Een idee is inderdaad niet te beschermen maar het concretiseren van een idee wel degelijk. Daar het hier nog niet bekend is waar we het precies over hebben is het dus moeilijk om te zeggen voor welke bescherming je mogelijk in aanmerking zou kunnen komen.
 14. Nog even een verwijzing naar de Rijsoctrooiwet 1995 art. 12, niet de officiele wettekst maar een citaat uit “De octrooiwet in gewoon Nederlands” van Douw Bongers, punt 13 "13. Aanvraag in dienstbetrekking Als een uitvinder in dienst is van een bedrijf en daar een uitvinding doet die beschouwd kan worden als normaal resultaat van zijn taak of functie, komt het recht van octrooi toe aan de werkgever. Personen in dienst van een bedrijf die uitvindingen doen buiten het eigen vakgebied, hebben wel zelf aanspraak op een octrooi. Als iemand die in het kader van een opleiding tijdens het werk een uitvinding doet, kan zijn werkgever octrooiaanvragen. De octrooirechten blijven bij de uitvinder (als leerling) indien het uitgevondene niets te maken heeft met het werk. Iemand die een uitvinding doet en in dienst is van een universiteit, hoge school of onderzoeksinstelling kan geen octrooiaanvragen. Het recht op octrooi van zo’n uitvinding komt toe aan de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Als een werknemer of student toch een octrooi aanvraagt waar de werkgever recht op heeft, wordt zijn aanvraag niet in behandeling genomen. Een werkgever kan schriftelijk verklaren van zijn recht op octrooi af te zien. Als een uitvinder in dienstverband of als een student vindt dat hij schade lijdt omdat hij het octrooi niet op zijn naam heeft staan, moet de werkgever een billijke vergoeding geven om aan het geldelijk belang van de uitvinder tegemoet te komen. De uitvinder moet zijn verzoek wel binnen drie jaar na verlening van het octrooi bij zijn werkgever indienen. Van deze regel kan niet door een (arbeids-)overeenkomst tussen werkgever en uitvinder worden afgeweken. [12]." Misschien dat je hier nog wat aan hebt. Succes
 15. In bijna elk stukje staat iets wat een beetje waar is, of niet helemaal waar. Echter er staat soms ook een hoop onzin met betrekking tot het intellectueel eigendom. Als ik allemaal goed gelezen heb en niet in de war ben gebracht door alle antwoorden, opmerkingen en suggesties lijkt het mij dat je met jouw produkt nu niet meer in aanmerking komt voor octrooi- en/of modelbescherming. Als het inderdaad gaat om een gebouw zou je mogelijk (Lekker voorzichtige uitspraak he?) al auteursrecht genieten, mits dit dan weer voldoet aan de auteurswet. Ik zou je adviseren, kijk eens op de websites van auteursrecht.nl, BOIP.org of octrooicentrum.nl. Of ga eens een gesprek aan met een gemachtigde en/of deskundige o.h.g. van I.E. Succes
 16. In mijn presentaties heb ik regelmatig Donald Duck met zijn neefjes gebruikt. Misschiem ook wel wat voor je :)
 17. Kijk een op de site van of maak een een afspraak met iemand van het NL Octrooicentrum.
 18. Beste Minda Het is van belang wat je precies wilt beschermen. Dan weet je misschien voor wat voor soort bescherming je in aanmerking komt. Daarna kan je bezien naar welke instantie je je moet wenden (indien dat nodig is). Succes met je keuze.
 19. Toch nog even een reactie van mijn zijde. Het hele verhaal lezende heeft mij tot de volgende conclusie gebracht. Via de publieksvoorlichting van het NL Octrooicentrum kan je heel veel, nuttige informatie, gratis verkrijgen. Schroom je niet om eens contact op te nemen met hen en vraag desnood om een gesprek met een adviseur. Ter verduidelijking de volgende puntjes. 1. Wees voorzichtig, goedkoop kan duurkoop worden. De waarschuwing voor een "öctrooiexpert" is niet voor niets op de website van NL Octrooicentrum geplaatst. 2. De heer Van der Waal: "je octrooitekst eventueel nog veranderen n.a.v. evt. verbeteringen etc. die je in dat jaar nog bedenkt en/of n.a.v. de resultaten van het nieuwheidsrapport." Veranderen kan maar verbeteren kan je heel veel probelemen opleveren. Een eenmaal ingediend octrooiaanvraag is de basis voor een recht zoals deze is aangevraagd. Het toevoegen van nieuwe technische aspecten is niet toegestaan. Conclusie: het is belangrijk dat je goede aanvraag opstelt en indient. Technische veranderingen c.q. aanvullingen zijn dan te beschermen met een nieuwe aanvraag (dus dubbele kosten). Als laatste nog even het onderzoek. Zoals op de website van NL Octrooicentrum staat vermeld mag er geen kwalitatief verschil zijn in onderzoek. Financiel gezien kan een aanvraag van het int. type interessant worden als je jouw produkt internationaal wilt beschermen. Indien je nl. een Europese aanvraag indient en je beroept op het onderzoek van het int. type (dus de resultaten bij wijze van spreken meeneemt naar de internationale procedure), kan je restitutie krijgen van het bedrag dat je betaalt voor het onderzoek bij (bijv.) het EOB. Die 2e procedure kan dus ineens ruim 1000 euro goedkoper zijn. Informeer hierover even bij de publieksvoorlichting van het NL Octrooicentrum (088 602 6699). Maak nu eens een berekening a. d. h. v. deze gegevens. Als laatste nog een tip: Een octrooidocument (-aanvraag) is een technisch-juridisch document. Het lijkt mij verstandig om hier zeker niet (te veel) op te bezuiningen. Het is een expertise die je naar mijn mening zeker nodig zal hebben. Als laatste rest mij nog je veel succes te wensen.
 20. Beste Bob, neem eens een kijkje in de octrooidatabank(en). Daarin kan je o.a. zien wie, waarmee en waar bezig is. Tevens kan de gevonden info je op ander/betere ideeën brengen. Succes
 21. Dit is een artikeltje dat ik gevonden heb. Een stukje uit de nieuwsbrief 81 van het AOMB van 26 jan 2010. http://aomb.m8.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=TUhKiIAa&actId=2179986&command=openhtml Hierbij nog een laatste opmerking over dit onderwerp: In de ROW (Rijks OctrooiWet) heeft een artikel gestaan waarin was opgenomen dat het strafbaar was als men "patent pending" op een product plaatste terwijl die niet waar was. Dit artikel is na de wetswijziging van 1995 niet meer teruggevonden in de wet. Mogelijk is het dus vervallen en daardoor niet meer van kracht. LET WEL DIT GAAT OM DE NEDERLANDSE WET. Elk land heeft een eigen octrooiwet.
 22. Wat hier precies mee bedoelt wordt weet ik niet. Een octrooi(aanvraag) wordt na de geheimhoudingsfase van 18 maanden gepubliceerd. In veel landen is het octrooi dan nog niet verleend maar de info toch toegangelijk. Hoe ??? wordt welke ??? procedure opgerekt? 12 maanden na indiening is het prioriteitsjaar verlopen en kan je niet meer ergens anders octrooiaanvragen. Na 18 maanden, rekenend vanaf de indieningsdatum, wordt een octrooi c.q. -aanvraag gepubliceerd. Dus niets geheimen, wel een mogelijk (/potentieel) recht.
 23. Enige kleine kanttekeningen op de antwoorden van Hans van Nijnatten. t.a.v. 3. Zoals Hans zegt, het I-depot is bestemd voor het vasttellen van een datum dus eigenlijk/hoofdzakelijk voor auteursrechten. Vraag eens een folder op bij het BBIE of kijk op hun website. 6. Verwar patent pending niet met prioriteit! Een prioriteitsjaar duur, zoals een jaar gewoonlijk doet, 12 maanden. Patentpending kan voor de gehele aanvraagperiode duren en die kan weer voor elk land anders zijn. Ieder land heeft zijn/haar eigen octrooiwet. 7. Licenties hoeven niet in het octrooiregister te worden opgenomen. Veel licenties zijn hier inzelfs niet opgenomen. En als ze al opgenomen worden dan wordt er zeker niet over financien gesproken. De laatste opmerking van Hans vind ik eigenlijk wel de mooiste. Je kunt een hoop antwoorden al uit de FAQ-list halen, lees die eens door en er zal je een hoop duidelijk worden en een aantal vragen besparen.
 24. Ik ben nog niet aan het 2e deel van de vraagstelling gekomen maar op dit gedeelte wilde ik wel vast reageren. Cees van der Waal heeft wel voor het overgrote deel gelijk.. Laat ik "voor geen meter" even weg laten, dan zijn er met name 2 dingen die volgens mij (totaal) niet kloppen. ???. 1. "Zo kan je dus wel gelijk de EU in een keer meepakken." wekt bij vraagtekens op. Een EU-octrooi bestaat naar mijn mening niet, een EP-octrooi wel maar die is NIET in de gehele EU geldig !!! JAMMER!!! Het 2e punt zijn die vijf verschillen om onder een octrooi vandaan te komen. Waar komt dit sprookje in godsnaam vandaag? Eerder heb ik al getallen gehoord van 7 en 9 verschillen maar mijns inziens heeft het aantal verschillen hier niets mee te maken. Octrooien gaan om technieken en als daar genoeg verschil in zit (technisch gezien) kan men op de modificatie bescherming krijgen. Ik zal eerst de rest lezen voordat ik op het geheel kan ingaan maar deze punten lijken mij redelijke misverstanden.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.