Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. Veel kans dat de fiscus vindt dat je die winst geniet door te handelen als aandeelhouder, of als werknemer van je BV. In het 1e geval is het winst uit aanmerkelijkbelang (box 2: 25% IB), in het 2e geval loon uit dienstbetrekking (box 1: max 52% IB). Maar als de prijs zakelijk is (wijkt niet meer dan 30% af van de gemiddelde verkoopprijs), dan kunnen zij je niks maken. Dit is echter geen garantie dat je geen kostbare discussies met haar hoeft te voeren. Met een prijs die gelijk is aan die van een officiële taxatie van een objectieve deskundige (geen accountant dus, maar iemand met verstand van de prijs van auto's) sta je het sterkst.
 2. Norbert, allereerst bedankt voor je zeer lezenswaardige bijdragen. Verder heb ik een vraag: Laatst hoorde ik toevallig van een assurantietussenpersoon dat de AOV op termijn waarschijnlijk een soortgelijke contractopzet krijgt als de zorgverzekering: een verzekering die je jaarlijks zonder kosten kunt opzeggen/verhuizen naar een andere verzekeraar. Is dat waar?
 3. Als ik, Jantax, u weet wel, van www.douwesfiscalediensten.nl Meester in Fiscaal Maatwerk, als nummer zoveel ook een starters-/ondernemerscommunity begin en ik start er op HL een topic over, ben ik dan aan het spammen? Zo ja, wat is het antwoord als ik iemand anders dat voor mij laat doen? Ik stel deze vragen, omdat het mij opvalt dat al die Rabocommunities geen enkele link hebben naar HL en dat er vragen worden gesteld die op HL al tigduizend keer zijn behandeld. En de berichten over deze Rabocommunities op HL bieden IMHO geen enkele waardevolle info aan ondernemers, maar alleen maar liks naar die Rabo-sites. Aangezien HL normaliter erg fel is op berichten die op spam lijken, zouden dit soort berichten over Rabosites z.s.m. verwijderd moeten worden. Ik heb overigens niets tegen de Rabobank, maar om haar ondernemerssites op HL onder de aandacht te brengen, moet ze op HL inhoudelijke bijdragen leveren. Dat wordt immers van alle posters verwacht.
 4. @Herman: "Het enige wat mij opvalt is dat al de bestaande organisaties via webshops, catalogi en winkels het product willen slijten, zonder dat ze willen demonstreren. En dit blijkt noodzakelijk te zijn om het product werkelijk te verkopen. Een aantal zelfstandige zzpers/dealers, die het wel doen verkopen het product goed, terwijl via die andere "proffesionele" kanalen het maar matig werkt. Om deze reden denk ik dat het misschien een goed idee is om veel meer met nederlandse en europese zzpers/ kleine technische bedrijven in zee te gaan, omdat de loop er waarschijnlijk pas inkomt als veel mensen het product kennen. Hoe denken jullie hier over, en hoe bereik je die enthiousiaste mannetjesputters." Misschien een totaal overbodige opmerking, maar zet een advertentie op www.freelance.nl Tussen de meer dan 125.000 ingeschrevenen op die site zitten vast wel een paar goede verkoop-ZZP'ers die jouw product willen verkopen.
 5. @Johan GM: Even voor de duidelijkheid: reeds gewerkte uren kunnen geen basis bieden ter voldoening aan de stortingsplicht. Inderdaad! Maar ik neem aan dat die 120k aan uren heeft geleid tot iets (een softwareconcept) dat een zekere waarde heeft. Dit kan als immaterieel activum (goodwill) op de balans worden gezet. Het is uiteraard zeer de vraag of dit 100k waard is. Als die 20k-partner alleen maar wil storten als die anderen behalve hun concept, ook 80k in contanten inbrengen, dan vindt hij het kennelijk nu nog niks waard. Maar TS gaf in zijn 1e post aan dat die partner er geen probleem mee had als de anderen die 80k er direct weer uit zouden halen na inbreng van het concept. Ik blijf het vreemd vinden dat iemand wel akkoord gaat met eerst geld storten dat er direct weer uit wordt gehaald in ruil voor een concept, maar niet akkoord gaat met een andere methodiek die per saldo op hetzelfde neerkomt. Dat komt op mij over als iemand die eerder een toezegging heeft gedaan, maar nu niet de daad bij het woord wil voegen.
 6. Eddy, als jullie partner alleen 20k wil storten als hij daar een 20%-belang in nominaal aandelenkapitaal voor terugkrijgt en jullie 80k in contanten storten, dan komen jullie waarschijnlijk niet tot een deal. Dus jullie zullen allemaal jullie eisen moeten bijstellen, of gewoon geen deal moeten sluiten. Waar hebben jullie die 20k overigens voor nodig en kan je die niet gewoon lenen? Of gaat het jullie meer om de kwaliteiten van de persoon die die 20k wil inleggen?
 7. Steven, juist omdat er over een auto die als particulier is aangeschaft en later vanuit privé is ingebracht geen aankoop-BTW is afgetrokken, heeft de staatssecretaris (mijns inziens ter verduidelijking van de toepassing van het wetsartikel) in een besluit goedgekeurd, dat er bij de verkoop geen BTW hoeft te worden berekend. Maar daartoe moet de auto door de ondernemer eerst naar privé zijn overgebracht, zodat deze als particulier wordt verkocht. Het besluit staat in noot 10 op pag. 7 van het memo. Het is overigens moeilijk terug te vinden op het web. Maar ook in andere betrouwbare bronnen wordt gewezen op dit besluit. Zoals veel meer besluiten staat ook over dit besluit gek genoeg niets vermeld op de Belastingdienst-site. Makkelijker maakt de fiscus het op dit punt dus ook al niet.
 8. Joost en Norbert: bedankt voor jullie antwoorden! Ik vind de FOR overigens meer een ondernemingsaangelegenheid. Niet alleen omdat de FOR op de fiscale balans staat, maar ook omdat het in NL eerder regel dan uitzondering is dat werkgevers hun werknemers pensioen toezeggen en zij meestal het leeuwendeel van de premie voor hun rekening nemen. Een IB-werknemer is uiteraard geen werknemer, maar waarom zou er alleen om die reden anders moeten worden omgegaan met de verplichting tot dekking van deze oudedagsvoorziening? Er moet immers t.z.t. ook over worden afgerekend (en het is dan stakingswinst) en het getuigt m.i. van goedkoopmansgebruik dat men in de onderneming voldoende middelen verzamelt waaruit die belasting t.z.t. kan worden betaald.
 9. Ik denk dat Jacquelien bedoelt: Kan ik door reclame te maken met mijn privé-auto onbelaste privé-inkomsten creëeren die ik ook nog eens kan aftrekken van mijn winst? Ik vrees dat de fiscus vindt dat dit resultaat uit overige werkzaamheid is, belast in box 1, danwel dat zij vindt dat sprake is van een vergoeding voor het zakelijke gebruik van privé-activa. In dat geval is de vergoeding max. E 0,19/km, tenminste als dit gebruik wordt gezien als auto-gebruik. Als dit niet wordt gezien als autogebruik, maar als gebruik van een privé-reclamedrager, dan is het nihil, omdat voor dergelijke zaken de aftrek gelijk is aan het rendement in box 3. In alle gevallen gaat het feest dus niet door.
 10. Ronaldinho, ik stelde alleen maar dat een accountant niet bepaalt wat een onderneming waard is. Dus ik stelde niet dat een accountantsverklaring niet nodig/raadzaam is. In bepaalde gevallen hoeft een accountant overigens alleen maar te verklaren dat de inbreng tenminste een bepaald bedrag waard is, bijvoorbeeld de E 18.000 benodigd ter volstorting van het minimale te plaatsten AK. Als de nieuwe partner bereid is om E 20.000 te storten in ruil voor een 20%-belang, dient een accountant dit mijns inziens zeker mee te wegen voor zijn verklaring omtrent de waarde van het door de anderen in te brengen reeds voortgebrachte werk.
 11. Sander: Van zelf zoeken leer je meer. ;D Zoektip: kijk bovenaan in het onderdeel Fiscale Zaken. Steven: Heb je even een linkje voor me? ;D
 12. Interessant onderwerp zo tegen het einde van het jaar. Ik heb 2 vragen: 1. Is de volgende stelling houdbaar: "Ik heb de niet voor mijn core-business gebruikte liquide middelen/vorderingen (op solide personen)/effecten terecht op mijn balans staan, omdat ze nodig zijn voor het opbouwen van mijn pensioen (vgl. pensioen in eigen beheer van een DGA). Het zijn dus geen blijvend overtollige middelen die naar privé zouden moeten worden overgebracht." 2. Is het mogelijk en toegestaan (niet Paulianeus) om te banksparen en bij vrees voor een faillissement het spaarsaldo voortijdig aan te wenden als koopsom voor een lijfrente?
 13. Hoi Sander, volgens de staatssecretaris niet (zie pag. 7 van het memo van Van Driel-Fruijtier).
 14. Toeval, in jouw geval mag je de auto eerst naar privé overbrengen en dan als particulier verkopen, dus zonder daarover BTW te moeten afdragen. Je hebt die margeregeling dus helemaal niet nodig.
 15. Eddy, jullie BV's kunnen ook gezamenlijk een werk-BV met een geplaatst AK ad E 18.000 in contanten oprichten. Als jullie/jullie BV's zelf geen contanten hebben, kan de nieuwe partner hiervoor zorgen met zijn E 20.000. Jullie BV's krijgen dan elk een schuld (lening) aan hem ad E 7.200 (18.000 * 40%). Deze schuld lossen jullie BV's in door de onderneming van de VOF in te brengen. Niet een accountant, maar de betrokken partijen bepalen wat deze waard is. Vaak is het immers "wat een gek ervoor geeft". Door een hoge waarde aan de inbreng toe te kennen, lopen jullie wel het risico dat de fiscus jullie DGA-loon hoog/hoger vaststelt en dat jullie BV's dus al wel loonheffing moeten afdragen, terwijl er nog geen winst wordt gemaakt en jullie feitelijk nog geen loon betaald krijgen. Als die VOF niet van jullie BV's was, maar van jullie zelf, dan had je dit probleem niet en gold bovengenoemde optie voor de oprichting van een gezamenlijke BV door jullie zelf. Misschien is hier nog iets aan te doen, omdat jullie nog geen omzet hebben gemaakt.
 16. Elke goede fiscaal adviseur zou mijns inziens hetzelfde zeggen als Joost. Dus die "honderden euro's" kan je beter in je zak houden. De Belastingtelefoon is niet bedoeld voor dit soort vragen en de KvK al helemaal niet. En denk je nou echt dat een accountant het beter weet dan een fiscalist? Als je zelf vind dat je een pleitbaar standpunt hebt, moet je dat gewoon uitvoeren. Wees wel voorbereid op (kostbare) discussies met de fiscus. Tip: laat het zoveel mogelijk niet op een samenstel van rechtshandelingen lijken.
 17. Zonder megamarketingbudget en heel lange adem gaat dit echt niet werken. Zowel de vraagkant als de aanbodkant zit echt niet te wachten op nóg een vacature/CV-site. Er is toch ook vrijwel niemand die alle kranten leest? Nou dan! Maar goed, toch heel veel succes gewenst. Of moet ik zeggen: sterkte?
 18. Vauxhall, journalistieke diensten zijn vrij van BTW. Als die klus ook journalistiek is, stelt het BTW-deel van je administratie dus niets voor. Dus hierdoor hoef je je niet te laten weerhouden om te werken als freelancer. Bij een klus van 1 jaar heb je wel veel kans dat er sprake is van een dienstbetrekking (aangenomen dat het niet gaat om een half dagje per week o.i.d. en je er ook niet heel weinig mee verdient). Maar als je opdrachtgever daar geen probleem mee heeft, hoef je geen payroll-bedrijf in te schakelen.
 19. Gaston, het is inderdaad onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Maar iedereen wordt wel geacht de wet te kennen en dus ook te weten wanneer er fiscaal gezien sprake is van een dienstbetrekking, of soortgelijke situatie waarin de opdrachtgever loonheffing moet inhouden. Voordat opdrachtnemer en opdrachtgever een contract afsluiten, zouden ze zelf dus eigenlijk al moeten weten wat het fiscale predikaat ervan is. Is het een grijsgebiedsituatie (bijvoorbeeld een fiscalist/ondernemer met meerdere opdrachtgevers gaat daarnaast 6 maanden lang 1 dag per week belastingrecht doceren via een instituut m.b.v. eigen sheets o.b.v. fixed price), dan kunnen ze via een VAR-aanvraag snel duidelijkheid krijgen over het standpunt van de fiscus. Mede door onduidelijke voorlichting van de fiscus zelf, denken (hopen?) veel ZZP'ers echter dat de VAR-WUO een soort vrijbrief is die je zonodig op listige wijze vooraf kunt aanvragen en waarmee je vervolgens een dienstbetrekkingsituatie kunt omtoveren in een ondernemersituatie. En in de praktijk komen velen hier wellicht mee weg, maar anderen komen er vroeg of laat alsnog achter dat het zo niet werkt. Diegenen die zich dit tijdig realiseren, kiezen er in dubieuze situatie dan ook liever voor om te werken via meerdere intermediairs, zodat het op het 1e gezicht tenminste lijkt alsof ze meerdere opdrachtgevers hebben. Wij kunnen ons dus afvragen hoe de woordjes "voor de toekomst" moeten worden geïnterpreteerd, of wat de beschermende waarde daarvan is, maar het enige antwoord hierop waaraan waarde gehecht kan worden, komt van de rechter. In plaats van hierover te speculeren, is het m.i. praktischer om de feitelijke werksituatie juridisch zo te verpakken, dat deze in ieder geval op het 1e gezicht een ondernemersituatie is. En zoals Joost aangeeft, zet als opdrachtgever altijd in de overeenkomst dat eventuele naheffingen voor rekening van opdrachtnemer komen.
 20. Fossil, als je formeel in dienst bent bij je eigen BV, is dat volgens de Wet LB een dienstbetrekking waarvoor de BV loonheffing moet inhouden en afdragen. Als deze BV meerdere opdrachtgevers mag hebben en heeft, dan zijn er i.h.a. geen premies werknemersverzekeringen over je loon verschuldigd en moet je jezelf dus verzekeren. Maar als jij feitelijk alleen maar (via je BV) voor het concern mag werken en werkt, behoort de fiscus door je BV heen te kijken en een verkapt dienstverband te stellen. En zal zij moeten eisen dat het concern ook premies werknemersverzekeringen afdraagt. Dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt, is een ander verhaal, maar als het voor de rechter komt, is dit vrijwel altijd de uitkomst. Het maakt dus wel degelijk veel uit als jij en je holding maar 1 opdrachtgever (mogen) hebben.
 21. Deze interpretatie snap ik, maar het maakt de VAR een vodje van generlei waarde, terwijl hij in het leven is geroepen om juist zekerheid te geven. Gaston, opdrachtnemer en opdrachtgever zorgen er vooral zelf voor of een VAR een VODje van generlei waarde is of niet. Het begint bij de opdrachtnemer, want die moet voor elke afzonderlijke werksoort een VAR aanvragen. Vraagt hij een VAR aan voor een typische dienstbetrekkingsituatie en vult hij het aanvraagformulier naar waarheid in, dan krijgt hij een VAR-dienstbetrekking. Dat is de zekerheid die een VAR geeft. Wil je voor die dienstbetrekkingsituatie een VAR-WUO en vul je daarom het aanvraagformulier niet naar waarheid in, dan krijg je waarschijnlijk het VAR-WUO-vodje van generlei waarde waar je zelf om gevraagd hebt. Een VAR-WUO biedt de opdrachtgever dus alleen zekerheid in typische grijsgebiedsituaties waarvan de aspecten naar waarheid zijn aangegeven in het aanvraagformulier. Mijns inziens is het voor opdrachtgevers dus zeer van belang om niet alleen een kopie van de VAR te vragen, maar vooral ook een kopie van de VAR-aanvraag die daaraan ten grondslag ligt. Voor de opdrachtnemer acht ik het in twijfelgevallen van groot belang dat hij niet alleen het aanvraagformulier naar waarheid invult, maar er ook een brief bij doet waarin hij zijn situatie per werksoort meer in detail beschrijft en hij zijn antwoorden nader toelicht. Bijvoorbeeld bij het met "ja" hebben beantwoord van vraag 2i: "Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat van uw werk?" in de brief aangeven waaruit dit risico concreet bestaat.
 22. Gebeleq, je kan de stichting uiteraard een nota sturen als deze wat gaat doen met jouw project. Zoals Johan al aangeeft, moet e.e.a. passen binnen de doelomschrijving van de stichting e.d. en moet de beloning zakelijk zijn. Maar de meerderheid van het bestuur/het voltallige bestuur? moet het er wel eerst over eens zijn dat de stichting geld steekt in jouw project. Is dat niet het geval, (if nobody but you cares for the project), dan houdt het mijns inziens op.
 23. Fossil, eerst een vraag terug: waarom wil je geen verkapt dienstverband? Het is toch mooi dat je als werknemer recht hebt op WW e.d. en dat de premie daarvoor wordt betaald door de werkgever? Het grootste belang dat je bij het niet-werknemerschap hebt, is dat je een groot deel van de managementfee in je holding kunt parkeren in plaats van aan jezelf uit te laten betalen als loon, zodat daar voorlopig geen inkomstenbelasting over verschuldigd is. Maar vanwege de gebruikelijkloonregeling zijn de mogelijkheden daartoe in de praktijk soms vrij beperkt. Wat je vragen betreft: 1. Als je feitelijk alleen maar werkt (en mag werken) voor één bedrijf, dan is er sprake van een verkapt dienstverband. 2. Grens ligt bij meer dan 50%, of bij een zodanige verdeling dat alle aandeelhouders een even groot aantal stemmen mogen uitbrengen. Dus 4 x 25%, of 100 x 1% kan in beginsel ook. 3. VAR is niet verplicht, maar kan voor de opdrachtgever wel handig zijn, al kan je een dienstbetrekkingssituatie met een VAR niet omtoveren in een andere werksituatie. Een VAR creeërt dus niets, het geeft alleen een verklaring over een geschetste situatie.
 24. Leon, ik begrijp nu wat je bedoelt. Een belastinginspecteur zou waarschijnlijk stellen dat je dat percentage mag aftrekken dat overeenkomt met het percentage zakelijke kilometers. Voor de BTW zijn woonwerkverkeer kilometers privé, dus kan het zijn dat je dan lager uitkomt dan 75% zakelijk. Een nauwkeurige administratie bijhouden wordt in dat geval dus bestraft. In mijn praktijk heb ik overigens nog niet meegemaakt dat de fiscus die 75% controleert. Dit loont kennelijk niet de moeite.
 25. Hallo allen, Niemand moet een VAR aanvragen, want het is niet verplicht. Maar het is vaak wel handig om het wel te doen, want veel opdrachtgevers vragen erom. In de praktijk zie je vaak dat men een VAR-WUO aanvraagt en het formulier daar ook op invult, maar dat de feitelijke werksituatie die daarna ontstaat, niet overeenkomt met de in de VAR geschetste situatie. Dan biedt een VAR-WUO weinig tot geen bescherming. Zeker niet in situaties die alle kenmerken hebben van een dienstbetrekking. Een hond wordt immers ook geen kat door hem kat te noemen. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten dus altijd zelf nagaan of er sprake is van een dienstbetrekking of niet, ook al heeft de opdrachtnemer 10 VAR-WUO's.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept