Ga naar inhoud

sca_

Senior
 • Aantal berichten

  88
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

8

Persoonlijke info

 • Jij bent:
  ondernemer
 • Land
  Nederland

Bedrijfsinfo

 • Plaats
  Breda
 1. Hier vind je de laatste uitspraken van faillissement en welke curator aangesteld is: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/bekendmakingen . Het staat je vrij om de curator te benaderen en een bod op de boedel te doen.
 2. Hier een artikel en een filmpje (interview met Dirk de Bruijn, oprichter van Swapfiets): https://www.marketingfacts.nl/berichten/het-geheim-van-swapfiets Prima lees- en kijkvoer voor de zaterdagochtend!
 3. Laat eerst het bedrijf waarderen door een onafhankelijke expert, dan weet je of je een kat in de zak koopt of niet. Bv een register valuator die je via deze site vindt: http://www.nirv.nl/nl/contact/vind-een-rv. Een bedrijf overnemen is een forse stap met mogelijk aanzienlijke risico’s. Ik kan me niet direct vinden in de eerder gegeven reacties die je meer richting niet doen verwijzen. Met de informatie die we nu hebben kunnen we geen onderbouwd advies geven of je dit moet doen of juist niet. Algemeen geldt dat als je kunt kopen voor een prijs onder jouw waarde, de verkoper bereid is de prijs te financieren en je rente en aflossing uit de operationele kasstroom kunt betalen, dit genoeg soelaas biedt voor een deal. Je bent niet de eerste die zich op een dergelijke manier inkoopt in een bedrijf. En het bedrijf is niet nieuw voor jou. Klanten en medewerkers kennen jou al als leidinggevende, wat risicoverlagend werkt. 1. Kan de Bv misschien wat lichter gemaakt worden? Bijvoorbeeld door onroerend goed voor closing in de holding te plaatsen en terug te huren? Vragen die verder van belang zijn om te kunnen bepalen of je voor een prijs onder jouw waarde kunt kopen zijn bijvoorbeeld: 1. Zijn de resultaten houdbaar in de toekomst? 2. Zie jij mogelijkheden – vergeleken met de huidige houdbare situatie – omzet te verhogen en/of kosten te verlagen? 3. Zijn er in de komende jaren (des)investeringen te doen of veranderingen in benodigd werkkapitaal te verwachten?
 4. Ik heb hier toch een andere visie op. Als 100% (zonder de nieuwe investering) € 300.000,- voor zowel de ondernemer als de investeerder waard is, en een investeerder investeert € 200.000,-, dan zou de investeerder (wanneer additionele waardecreatie niet wordt meegerekend in de prijsstelling (wat veelal wel gebeurt)) daar een belang van 200000/500000e voor moeten ontvangen (afgerond 40% van de aandelen en overeenkomstig winst- en stemrecht). Daar de ondernemer in dit geval 60% overhoudt, blijft zijn belang gelijk aan de waarde die beide partijen het bedrijf oorspronkelijk toebedeelden (60% van €300.000 + 60% van € 200.000 = € 180.000 + € 120.000 = € 300.000. Idem voor de investeerder (40% van €300.000 + 40% van € 200.000 = € 120.000 + € 80.000 = € 200.000. Uiteraard is het opletten als winst- of stemrecht een andere verhouding krijgt en er o.a. controlbepalingen als in het artikel genoemd in de overeenkomst opgenomen zijn. Dit wijkt dan immers af van de waardebepaling en moet overeenkomstig gecorrigeerd worden. Eens dat dit geen materie is voor ondernemers die hier geen ervaring mee hebben, want je gaat - om bij verwatering te blijven.. - geheid nat. Waarde creëren met het geld van de investeerder Wat ik als toevoeging mis is voornamelijk wat de ondernemer met het geld kan doen. Deze vraagt (of accepteert) niet zomaar geld van een investeerder. Wanneer de ondernemer het geld met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de bijbehorende kosten van kapitaal kan investeren, creëert deze additioneel waarde. O.a. de € 200.000 geïnvesteerd vermogen uit het voorbeeld kan in dit geval meer waard worden. Zeg 50%. Deze meerwaarde komt voor 60% toe aan de ondernemer, en voor 40% aan de investeerder. I.p.v. een belang van € 300.000 zou het 60% belang van de ondernemer met de investering van de investeerder dan € 360.000 waard worden (en van de investeerder € 240.000). Dit lijkt me de reden dat een deal tussen beide partijen soelaas biedt.
 5. Algemeen geldt de regel bij uitzenden dat producenten tot 17:30 moeten betalen om uit te mogen zenden (dus betalen aan bv. RTL of SBS) en na 17:30 betaald krijgen. Zulks geschiedt voor producenten met een standaard minutenfee, soms met winstdeling (met de zender) en een fee voor herhalingen en of aankondigingen (komende zondag om x uur zenden wij y uit). Deelnemen als ondernemer aan programma’s die voor 17:30 uitgezonden worden betekent dus eigenlijk altijd dat je moet betalen. Dat is immers het verdienmodel van deze producenten. Zelf heb ik afgelopen jaar een overnamedeal bewerkstelligd voor een producent. De deelnemers die ik in deze periode gesproken heb zijn over het algemeen tevreden met de uitzending, de clientèle die hieruit voorkomt en de bedrijfsfilm die het ze oplevert. Hoe je het ook wendt of keert, het levert sowieso aardige gespreksstof op dat je als lokale MKB-ondernemer op tv verschijnt.
 6. Via programma’s als company.info en het handelsregister van de KvK kan je bv. selecteren op leeftijd DGA in combinatie met criteria als sector en locatie. Op basis van deze longlist kan je vervolgens bedrijven selecteren die overeenkomen met hetgeen jij zoekt. Bedrijven die aan al je criteria voldoen kan je dan benaderen voor bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek.
 7. Hoi Dustin, In geval je zelf een persoonlijke holding hebt, die een belang in een werkmaatschappij heeft, valt het geheel onder de deelnemingsvrijstelling. Indien er 1 bv is, wordt het inderdaad afrekenen in privé in box 2 (verschil verkoopprijs en Verkrijgingsprijs). Let er wel op dat e.e.a. tegen de economische waarde dient te geschieden. Als jullie het eens zijn over prijs en voorwaarden en een koopovereenkomst hebben, moeten de aandelen nog geleverd worden (notariskosten) en de bv moet vooraf een uitkeringstest (art 2:207 BW) en mogelijk een balanstest uitvoeren. Wie deze kosten gaat dragen valt in de onderhandelingen. Meestal staat in de koopovereenkomst iets als “Koper draagt de kosten voor de Notaris in verband met de Akte van Levering.” Overige aandeelhouders die zelf jouw aandelen overnemen is geen optie?
 8. Als het doel is om klanten te werven voor wie jij leads mag gaan verzamelen, dan lijkt me Adwords juist niet geschikt. Met een beetje speurwerk kan je per regio alle bedrijven in een bepaalde branche (bv restaurants in Rotterdam of vervoer in Groningen) met gemak vinden. Het is toch veel goedkoper, sneller en effectiever deze vervolgens direct te benaderen? Telefoon, folder per post.. Je kan je doelgroep direct duidelijk maken wat jij voor ze kan betekenen en waarom ze met jou in zee moeten gaan. Werk en optimaliseer vervolgens per stad. Ong. 30 steden in Nederland met meer dan 100.000 inwoners, daar moet volgens mij de focus liggen (voldoende aanbod van bedrijven voor wie jij leads mag verzamelen en consumenten en bedrijven die potentiële leads zijn. Primair geldt voor concepten zoals dat van jou immers dat je een degelijke markt onderhoudt. Dat lukt niet in kleine dorpjes.). Leadverzameling voor je klanten lijkt me wel weer iets voor Adwords. Bv. voor thema’s als kinderfeestje en verhuur, en altijd specifiek per stad waar jij hier klanten voor hebt (en je direct kan meten of de advertentie rendement oplevert). Ik vind je website overigens prima. Doel is volgens mij voldoende vraag en aanbod creëren. Kleurtje hier en afbeelding daar is voor mij minder van belang.
 9. Crowdfunding is er (in Nederland) momenteel vooral voor kleinbedrijf. Een fantastisch initiatief wat de groenteboer, de webshopeigenaar en de kinderopvangorganisatie aan startfinanciering, groeifinanciering of overnamefinanciering helpt. Crowdfunding is bijzonder krachtig bij koppeling met overige financieringsvormen als bijvoorbeeld bankfinanciering en eigen geld. Bijvoorbeeld omdat dan iedere financieringsverstrekker het risico dat gezocht wordt voorgeschoteld krijgt, en het bedrijf de totale financieringsbehoefte dus ingevuld krijgt en kan groeien. Het risico op leningen / eigen vermogen verstrekken aan kleinbedrijf ligt hoog. Vaak hoger dan de onderneming zeker in de beginperiode zelf kan dragen. Vaak blijkt pas later of kleinbedrijf een rendement maakt dat hoger ligt dan het risico dat het bedrijf loopt (en dus waarde creëert). Het is dan ook niet fair om het risico vooraf volledig af te wentelen op de financieringsverstrekkers. Deze zouden dan bij het verstrekken van de financiering direct economische waarde inleveren. De meeste kans op succes wordt bereikt wanneer de initiatiefnemer succes in de portemonnee voelt, maar bij falen op de blaren moet zitten. Erg positief dus dat er bij geldvoorelkaar.nl hoofdelijke aansprakelijkheid geëist wordt. Financieringsverstrekkers worden beter beschermd en kleinbedrijf kan zo financiering ophalen om te starten, te groeien of over te nemen.
 10. Je hoeft de aandelen niet terug te kopen. Een investeerder ziet liever gedurende lange tijd stabiele rendementen dan maar 5 jaar (uitzonderingen daargelaten). Uiteraard kunnen jullie hier wel afspraken over maken. Bijvoorbeeld een optie voor terugkoop aandelen na 5 jaar volgens een vooraf vastgestelde waarderingsmethode. Voordeel van deze constructie voor jou is nog meer garantievermogen waardoor banken goedkoper meefinancieren (of überhaupt meefinancieren). Voordat de lening van de bank in waarde daalt, dient immers eerst de waarde van het eigen vermogen en de achtergestelde lening verkregen via crowdfunding nihil te zijn. Ook levert een participatie je wat meer flexibiliteit in de vermogensstructuur op. Als het een jaar wat minder gaat, ben je niet verplicht dividend te betalen, terwijl rente op vreemd vermogen wel op vastgestelde tijdstippen voldaan dient te worden.
 11. Dat jij in de toekomst eenzelfde samenstelling van kasstromen en risico behoudt, betekent niet dat investeerders niet geïnteresseerd zijn. Wanneer je bijvoorbeeld jaarlijks de gegenereerde waarde via dividend uitkeert, kan dat juist een propositie zijn waarin investeerders geïnteresseerd zijn. Niet iedere investeringspropositie hoeft qua waardering de vorm van een hockeystick te hebben.
 12. Heb je al aan een combinatie van crowdfunding en bankfinanciering gedacht? Bijvoorbeeld door het achterstellen van de crowdfundingfinanciering op de bankfinanciering. Op de crowdfundingfinanciering zal je dan een iets hoger rentetarief moeten betalen om een met tijd en risico verdisconteerde aanbieding te doen, maar door het garantievermogen dat dit oplevert zou je theoretisch ook een lager rentetarief op je bankfinanciering moeten kunnen onderhandelen. Crowdfunders en banken hebben veelal een verschillende risicobereidheid. Hier kan je in een aanbieding gebruik van maken, zodat je ze beide datgene aanbiedt waarin ze willen investeren. Waarom leent het concept zich niet voor een participatie? Zeker voor starters is starten zonder eigen vermogen een zeldzaamheid. Vaak terecht, want het risico wordt anders direct afgewenteld op vreemd vermogenverstrekkers.
 13. Je kunt alles voorstellen. Zowel voor financiering als voor overige voorwaarden. Of de tegenpartij akkoord gaat is altijd afwachten. Niet geschoten is altijd mis. Veelgebruikt m.b.t. de financiering is dat de huidige eigenaar een deel van de overnamesom financiert middels het verstrekken van een achtergestelde lening. Dit levert voor jou garantievermogen op, hetgeen bankfinanciering eerder binnen handbereik brengt en de kosten van bankfinanciering door de lagere risico-opslag veelal drukt. Middels een indeplaatsstelling wordt het huidige huurcontract aan jouw bedrijf overgedragen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, o.a. m.b.t. jouw financiële situatie, maar als je hieraan voldoet moet de verhuurder meewerken. Een kostenpost van 500 € bij een indeplaatsstelling is gebruikelijk.
 14. Hier meer informatie over de prospectusvrijstelling: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corporate-governance/prospectus
 15. Je betaalt in deze constructie dus het salaris (waarop de gebruikelijke heffingen van toepassing zijn die wel in geld afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst) van alle 5-7 ingenieurs uit als converteerbare obligaties. En de ingenieurs gaan hier vooraf mee akkoord. Deze converteerbare obligaties kunnen per ingenieur vervolgens naar wens met een bepaald rentetarief aangehouden worden, dan wel op enig moment volgens een vooraf bepaalde waarderingsformule omgezet worden in aandelen in de BV. Correct? Dan: Zolang je de aanbieding (telkens omwisselen netto salaris in converteerbare obligaties) niet aanbiedt aan meer dan 100 particulieren en de converteerbare obligaties als effecten construeert (verhandelbaar!), val je in beginsel onder een vrijstelling van de WFT. Je mag de aanbieding dan bijvoorbeeld niet op een website plaatsen (wordt altijd gezien als aanbieden aan meer dan 100 personen), maar enkel persoonlijk aanbieden aan maximaal 100 ingenieurs. Let op: ook aanbieden aan een ingenieur die niet wil meewerken telt mee voor de max. 100 personen-regel. Deze vrijstelling geldt voor zowel de vergunningsplicht aanbieden effecten aan het publiek als voor het verplicht door de AFM laten goedkeuren van een prospectus. Wel moet je een wildwestbordje plaatsen. Eventueel kan je bij de AFM via het ondernemersloket je aanbieding bespreken. Het Ondernemersloket van de AFM is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/over-afm/contact/ondernemersloket
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.