Jump to content

sca_

Senior
 • Content Count

  88
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by sca_

 1. Hier vind je de laatste uitspraken van faillissement en welke curator aangesteld is: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/bekendmakingen . Het staat je vrij om de curator te benaderen en een bod op de boedel te doen.
 2. Hier een artikel en een filmpje (interview met Dirk de Bruijn, oprichter van Swapfiets): https://www.marketingfacts.nl/berichten/het-geheim-van-swapfiets Prima lees- en kijkvoer voor de zaterdagochtend!
 3. Laat eerst het bedrijf waarderen door een onafhankelijke expert, dan weet je of je een kat in de zak koopt of niet. Bv een register valuator die je via deze site vindt: http://www.nirv.nl/nl/contact/vind-een-rv. Een bedrijf overnemen is een forse stap met mogelijk aanzienlijke risico’s. Ik kan me niet direct vinden in de eerder gegeven reacties die je meer richting niet doen verwijzen. Met de informatie die we nu hebben kunnen we geen onderbouwd advies geven of je dit moet doen of juist niet. Algemeen geldt dat als je kunt kopen voor een prijs onder jouw waarde, de verkoper bereid i
 4. Ik heb hier toch een andere visie op. Als 100% (zonder de nieuwe investering) € 300.000,- voor zowel de ondernemer als de investeerder waard is, en een investeerder investeert € 200.000,-, dan zou de investeerder (wanneer additionele waardecreatie niet wordt meegerekend in de prijsstelling (wat veelal wel gebeurt)) daar een belang van 200000/500000e voor moeten ontvangen (afgerond 40% van de aandelen en overeenkomstig winst- en stemrecht). Daar de ondernemer in dit geval 60% overhoudt, blijft zijn belang gelijk aan de waarde die beide partijen het bedrijf oorspronkelijk toebedeelden
 5. Algemeen geldt de regel bij uitzenden dat producenten tot 17:30 moeten betalen om uit te mogen zenden (dus betalen aan bv. RTL of SBS) en na 17:30 betaald krijgen. Zulks geschiedt voor producenten met een standaard minutenfee, soms met winstdeling (met de zender) en een fee voor herhalingen en of aankondigingen (komende zondag om x uur zenden wij y uit). Deelnemen als ondernemer aan programma’s die voor 17:30 uitgezonden worden betekent dus eigenlijk altijd dat je moet betalen. Dat is immers het verdienmodel van deze producenten. Zelf heb ik afgelopen jaar een overnamedeal bewerkstelligd voor
 6. Via programma’s als company.info en het handelsregister van de KvK kan je bv. selecteren op leeftijd DGA in combinatie met criteria als sector en locatie. Op basis van deze longlist kan je vervolgens bedrijven selecteren die overeenkomen met hetgeen jij zoekt. Bedrijven die aan al je criteria voldoen kan je dan benaderen voor bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek.
 7. Hoi Dustin, In geval je zelf een persoonlijke holding hebt, die een belang in een werkmaatschappij heeft, valt het geheel onder de deelnemingsvrijstelling. Indien er 1 bv is, wordt het inderdaad afrekenen in privé in box 2 (verschil verkoopprijs en Verkrijgingsprijs). Let er wel op dat e.e.a. tegen de economische waarde dient te geschieden. Als jullie het eens zijn over prijs en voorwaarden en een koopovereenkomst hebben, moeten de aandelen nog geleverd worden (notariskosten) en de bv moet vooraf een uitkeringstest (art 2:207 BW) en mogelijk een balanstest uitv
 8. Als het doel is om klanten te werven voor wie jij leads mag gaan verzamelen, dan lijkt me Adwords juist niet geschikt. Met een beetje speurwerk kan je per regio alle bedrijven in een bepaalde branche (bv restaurants in Rotterdam of vervoer in Groningen) met gemak vinden. Het is toch veel goedkoper, sneller en effectiever deze vervolgens direct te benaderen? Telefoon, folder per post.. Je kan je doelgroep direct duidelijk maken wat jij voor ze kan betekenen en waarom ze met jou in zee moeten gaan. Werk en optimaliseer vervolgens per stad. Ong. 30 steden in Nederland met meer dan 100
 9. Crowdfunding is er (in Nederland) momenteel vooral voor kleinbedrijf. Een fantastisch initiatief wat de groenteboer, de webshopeigenaar en de kinderopvangorganisatie aan startfinanciering, groeifinanciering of overnamefinanciering helpt. Crowdfunding is bijzonder krachtig bij koppeling met overige financieringsvormen als bijvoorbeeld bankfinanciering en eigen geld. Bijvoorbeeld omdat dan iedere financieringsverstrekker het risico dat gezocht wordt voorgeschoteld krijgt, en het bedrijf de totale financieringsbehoefte dus ingevuld krijgt en kan groeien. Het risico op leningen / eigen
 10. Je hoeft de aandelen niet terug te kopen. Een investeerder ziet liever gedurende lange tijd stabiele rendementen dan maar 5 jaar (uitzonderingen daargelaten). Uiteraard kunnen jullie hier wel afspraken over maken. Bijvoorbeeld een optie voor terugkoop aandelen na 5 jaar volgens een vooraf vastgestelde waarderingsmethode. Voordeel van deze constructie voor jou is nog meer garantievermogen waardoor banken goedkoper meefinancieren (of überhaupt meefinancieren). Voordat de lening van de bank in waarde daalt, dient immers eerst de waarde van het eigen vermogen en de achtergestelde lening verkr
 11. Dat jij in de toekomst eenzelfde samenstelling van kasstromen en risico behoudt, betekent niet dat investeerders niet geïnteresseerd zijn. Wanneer je bijvoorbeeld jaarlijks de gegenereerde waarde via dividend uitkeert, kan dat juist een propositie zijn waarin investeerders geïnteresseerd zijn. Niet iedere investeringspropositie hoeft qua waardering de vorm van een hockeystick te hebben.
 12. Heb je al aan een combinatie van crowdfunding en bankfinanciering gedacht? Bijvoorbeeld door het achterstellen van de crowdfundingfinanciering op de bankfinanciering. Op de crowdfundingfinanciering zal je dan een iets hoger rentetarief moeten betalen om een met tijd en risico verdisconteerde aanbieding te doen, maar door het garantievermogen dat dit oplevert zou je theoretisch ook een lager rentetarief op je bankfinanciering moeten kunnen onderhandelen. Crowdfunders en banken hebben veelal een verschillende risicobereidheid. Hier kan je in een aanbieding gebruik van maken, zodat je
 13. Je kunt alles voorstellen. Zowel voor financiering als voor overige voorwaarden. Of de tegenpartij akkoord gaat is altijd afwachten. Niet geschoten is altijd mis. Veelgebruikt m.b.t. de financiering is dat de huidige eigenaar een deel van de overnamesom financiert middels het verstrekken van een achtergestelde lening. Dit levert voor jou garantievermogen op, hetgeen bankfinanciering eerder binnen handbereik brengt en de kosten van bankfinanciering door de lagere risico-opslag veelal drukt. Middels een indeplaatsstelling wordt het huidige huurcontract aan jouw bedrijf overgedragen
 14. Hier meer informatie over de prospectusvrijstelling: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corporate-governance/prospectus
 15. Je betaalt in deze constructie dus het salaris (waarop de gebruikelijke heffingen van toepassing zijn die wel in geld afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst) van alle 5-7 ingenieurs uit als converteerbare obligaties. En de ingenieurs gaan hier vooraf mee akkoord. Deze converteerbare obligaties kunnen per ingenieur vervolgens naar wens met een bepaald rentetarief aangehouden worden, dan wel op enig moment volgens een vooraf bepaalde waarderingsformule omgezet worden in aandelen in de BV. Correct? Dan: Zolang je de aanbieding (telkens omwisselen netto salaris in converteerb
 16. Je meldt dat je reeds kopers hebt gezocht op SiteDeals & Flippa. Beide zijn algemene internetportals, o.a. voor koop- verkoop van websites. Het zou wel erg toevallig zijn als de beste koper (degene die de hoogste kasstromen tegen het laagste risico met jouw webwinkel kan genereren) daar rondsnuffelt om naar hondenstepwebwinkels te zoeken. Waarom benader je je leveranciers en of je concurrenten niet? Deze hebben toch meer baat bij jouw webwinkel dan iemand die nog niet in de hondenstepbusiness zit? Of bijvoorbeeld een algemene fietsenwebwinkel, die hondensteps aan het assortiment
 17. De waarde bereken je door toekomstige kasstromen te verdisconteren met het risico. Je noemt een begin van de kasstroomberekening. Deze dien je volledig te maken. Vervolgens kijk je naar de financieringsstructuur en de bijbehorende risicograad. Hieruit volgt de kostenvoet. Geld dat je over een jaar ontvangt is minder waard dan geld dat je vandaag ontvangt. Verrekend met de kostenvoet kan je dus berekenen wat een kasstroom die je bijvoorbeeld over drie jaar ontvangt, vandaag de dag waard is. Het belangrijkste is de juiste cijfers in een waardering te gebruiken. Daar heb ji
 18. Merknaam doe je voor de BeNeLux via boip.int, of op Europees niveau bij https://oami.europa.eu/ohimportal/nl/. Zorg ervoor dat je merk voor registratie in aanmerking komt, want bij weigering ben je je geld kwijt. Website & serverruimte registreer je via een hostingprovider. Daar zijn er genoeg van. Domeinnaam en hosting is tegenwoordig niet duur meer. Zorg wel dat je een kwalitatief hoogwaardige hostingprovider neemt. Zoek bijvoorbeeld reviews op. Verder registreer je je bedrijfsnaam bij de KvK, maar dat levert weinig naamrechten op.
 19. Wat voor bedrijf is er verkocht? Gevestigd in een middenstandsbedrijfsruimte? (detailhandel, restaurant etc) Kan beoogde nieuwe huurder voldoende waarborging bieden voor nakoming van de huurovereenkomst en een behoorlijke bedrijfsvoering? Huurder heeft het contract al opgezegd. Indeplaatsstelling zou dan toch maar max. tot einde contract mogelijk zijn? In dit geval tot januari 2015? En vervolgens mag verhuurder toch met een willekeurig iemand een nieuw contract afsluiten met vrijheid in huurhoogte en andere voorwaarden?
 20. Onderhandelingen over de vraagprijs vinden continu plaats. Verkopers vinden factoren die telkens waardeverhogend zijn (ja, vraagprijzen worden ook opgeschroefd, bijvoorbeeld doordat verkopers achtergestelde leningen verstrekken waardoor de kostenvoet van de koper daalt en zijn waarde voor het bedrijf hierdoor stijgt), en kopers vinden – en zoeken – lijken in de kast die ervoor zorgen dat de prijs omlaag kan. Het hoort beide bij het spel. Zoals Hans terecht zegt dien jij je limiet te kennen. Als die limiet uit eigen vermogen, een deel bankfinanciering, en eventueel als sluitpost een achte
 21. sca_

  Verkoop webshop voorbereiden

  Deze gedachtegang kom ik in de praktijk vaak tegen, maar gaat financieel gezien niet helemaal op. Door het verkopen gaan verkopers er vaak financieel nog meer op vooruit. Ze verkopen bijvoorbeeld een bedrijf met een waarde voor hen van € 500.000 voor € 600.000. € 100.000 is dan de extra ‘winst’ boven het behouden van het bedrijf. Een goede bedrijfswaardering verdisconteert alle toekomstige kasstromen die de eigenaar naar verwachting gaat genereren met het bijpassende risico. Voor de huidige eigenaar levert deze berekening de waarde (en daarmee de minimumprijs) op. Doel is kopers te
 22. Let ook enorm goed op wat je afspreekt over levering en betalingstermijnen. Deels uiteraard door het risico op omvallen van de grote keten die je op het oog hebt, maar vooral omdat je de benodigde financiën omtrent leveren op krediet waarschijnlijk niet kunt behappen. Afspreken dat je de producten op krediet levert en het vervolgens niet kunnen financieren is een veelgemaakte fout. Veel grote ondernemingen kennen de waardecreatie die gratis leverancierskrediet op kan leveren en pogen alles op rekening af te nemen. Werkkapitaalmanagement en de invloed hierop op vrije kasstromen is bij gro
 23. Het is begrijpelijk dat je je wenst te verplaatsen in de schoenen van de financier door je af te vragen wat deze voor rendement vraagt. De beste voorbereiding die je kunt treffen ligt echter bij een analyse van je eigen bedrijf. Belangrijkste bij de aanvraag van financiering is dat de financiering waarde voor jou genereert. Je vraagt deze immers niet aan omdat je de financier wilt ondersteunen ten koste van jou. Ik ken je financieringsstructuur niet, maar hoogstwaarschijnlijk komt al het rendement boven de kosten van het aan te vragen vermogen toe aan jou als eigen vermogen-houder. Poog
 24. Pensioen opbouwen op latere leeftijd kan wel, maar het is dan voornamelijk eigen inleg verzamelen. De kracht van samengestelde rendementen gaat helaas grotendeels aan je voorbij. Het zijn juist de samengestelde rendementen die afdoende pensioenopbouw veelal mogelijk maken. Ter vergelijking: Stel dat je eenmalig 25.000 zou kunnen inleggen, en hier 7 jaar lang 8% rendement op behaalt (is veel, ik weet het). Dan groeit dit vermogen nominaal aan tot 25.000*1,08^7= 42.845. Je hebt dan dus 25.000 eigen inleg en 17.845 samengesteld rendement. Iemand van 25 die hetzelfde doet, heeft met
 25. Veel start-ups hebben het idee dat ze alles moeten beschermen. Maar je zoekt in een investeerder een partner. Je zult dus echt met de billen bloot moeten. Uiteraard kan je overeenkomen om een NDA te ondertekenen, maar zonder volledige info ook geen zak met geld. En dan zit je met een idee dat nul euro waard is zonder investering, dus zelf schiet je hier ook niets mee op. Criteria waar je aan moet voldoen: 1. Iedere investeerder zoekt een met tijd en risico verdisconteerd rendement. Zorg ervoor dat de aanbieding die je voor ogen hebt dit biedt. Omgekeerd moet de investering van de in
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept