Jump to content

Frank v C

Junior
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Personal info

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  Houten
 1. Uit het Burgerlijk Wetboek haal ik uit het artikel 6:230e (samen met 6:230b lid 4) dat tijdig, voordat de overeenkomst gesloten wordt, de diverse gegevens verstrekt moeten worden. Daaronder ook het btw-nummer. Mijn conclusie is dat in de situatie van een webwinkel, op deze webwinkel dus de diverse informatie beschikbaar moet zijn. Want de klant sluit via deze website de overeenkomst af. Als de website meer een digitale brochure is, dan kunnen deze gegevens ook later overhandigd worden (maar voor het sluiten van de overeenkomst). De betreffende wetsartikel (zie eventueel www.wetten.nl): In art. 6:230b lid 4 is opgenomen: wanneer de dienstverrichter een btw-plichtige activiteit uitoefent, het nummer bedoeld in artikel 214, eerste lid, onder a, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347); art. 6:230e BW: De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.
 2. Als ik het goed heb, is op dit moment voor eenmanszaken het niet verplicht om het btw-nummer op de website te hebben staan, als er geen verkoop plaatsvindt via deze website. In de tekst staat nu dat het vermeld moet worden. Is dat een uitbreiding of mogelijk minder zorgvuldige voorlichting?
 3. Je kunt ook een e-mail sturen dat je overweegt de opdracht terug te trekken en verzoekt wat de eventuele kosten daarvan zijn. Mochten er inderdaad substantiële kosten gerekend worden, kun je vervolgens om een specificatie vragen. Vervolgens kun je altijd besluiten niet je opdracht in te trekken. Overigens ben ik gewend dat deurwaarders vlot (binnen enkele uren) bevestigen mijn e-mail ontvangen te hebben, en dan afhankelijk van de urgentie nog dezelfde dag te reageren dan wel binnen een of twee dagen. Telefonisch zijn ze meestal ook goed bereikbaar. Wat je beschrijft, is niet mijn ervaring
 4. De vraag is of je het principieel wil aanpakken, dan gaat het een hoop tijd kosten en is de kans op succes uiteraard niet gegarandeerd. Een andere manier is praktisch oplossen. Dat scheelt veel tijd, maar kost wat. Dat zal betekenen dat je kijkt of de klant nog tevreden is te krijgen (optie 2 van Perry Broeders) en zo niet, voorschot terugbetalen en annulering koop aanvaarden. Hierbij neem je je verlies, maar ga je weer gewoon verder met ondernemen. Bij de principiële route vraag ik me af waarom rondom optic white niet rondom zou zijn? Dus alle vier de zijden. Eventueel zou over de bodem een discussie kunnen zijn, maar die is toch ook van glas? Dus is het best verdedigbaar dat die ook van optic white moet zijn. Ik zie de logica niet op voorhand dat één zijde niet behoort bij rondom, ook omdat een aquarium best vrijstaand in de ruimte kan staan, en de bodem ook gezien wordt. Er is trouwens ook nog een bovenkant bij een aquarium. Hoe zit het daarmee? Er zijn klachten over het kitwerk en het spuitwerk. Dat gaat ook een discussie opleveren, waarbij een expert een rapport kan opstellen. Een dergelijk rapport is niet bindend voor de rechter. Eventueel kan een deskundige benoemd worden door de rechter. Daar is de rechter nog altijd niet aan gebonden, maar de kans is wel groter dat de rechter overtuigd wordt door deze deskundige. Wat doe je in de tussentijd met het aquarium? Netjes opslaan, of verkopen? Het heeft allebei risico's en kosten, waarbij deze kosten misschien te verhalen zijn maar misschien ook niet. Tot slot natuurlijk nog de vraag of deze consument in dit specifieke geval toch geen recht heeft op bescherming vanwege koop op afstand. Dat zal ook een leuke discussie opleveren. Tel daarbij op de duur van een rechtszaak, variërend van een half jaar tot langer, en de principiële route wordt wel heel principieel. Als de andere kant dan ook nog principieel is, dan kan er ook nog een hoger beroep achteraan komen (mits het geschil over de € 1.750 heen gaat). Wordt het traject nog wat langer. De kosten die hiermee gemoeid zijn, laat ik nog onbesproken.
 5. Als ik het zo zie, dan gaat het hier om bedrijfsruimte ex 7:290 BW ("plaatsgebonden bedrijfsruimte zoals horeca en winkels). Die kennen normaal huurtermijnen van 2 x 5 jaar. Opzegtermijn is normaal 1 jaar. Deze overeenkomst lijkt al gunstiger voor de huurder. Het lijkt idd een goede tip om een huurrecht-advocaat/jurist hier naar te laten kijken. Anders kan opzeggen tegen 1-1-2021 misschien nog wel? Of misschien kan er een andere huurder gevonden worden en die in de plaats de huur over nemen. Succes !
 6. Redelijk of onredelijk, hangt ook van de vraag af wat voor soort huurder het is. Hebben we het over een particulier, klein bedrijf of over een groot bedrijf? Voorts is er bij zakelijke huurcontracten nu eenmaal meer mogelijk dan bij particulieren.
 7. Het zelf bedenken, opdrachten geven en begeleiden van een dergelijk bouwproject kan leiden tot een pand dat niet helemaal beoogd is. Een te late oplevering, met gebreken en kostbaar meerwerk is zeer wel mogelijk (en in dit scenario bijna gegarandeerd). Vervolgens is het maar de vraag of een van mensen die ingehuurd zijn, verantwoordelijk zijn én zo ja, of dat te bewijzen is. Als bijvoorbeeld een dak lek, is het duidelijk dat er een gebrek is. Alleen is het nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is. Het inhuren in een vroeg stadium van een ter zake deskundig iemand (in beginsel een architect) kost geld, maar scheelt nagenoeg altijd in latere problemen. Mijn advies is dan ook: prima om alles nu gedegen uit te zoeken, maar huur alvorens er nadere stappen ondernomen worden een deskundige in. Succes met de verduurzaming!
 8. Aan de andere grens wordt weinig aandacht besteed: de € 75 per uur grens. Scheelt veel onzekerheid en gedoe voor zzp'ers die zich verhuren aan bedrijven. Als ik het zo begrijp, dan geen gedoe meer met aantonen dat je ondernemer bent. Geen drie opdrachtgevers per jaar meer (alhoewel onder omstandigheden 1 opdrachtgever ook kan). Gewoon minimaal € 75 vragen. Ook voor de opdrachtgever fijn: minimaal € 75 per uur en dan is er geen gezeur. Misschien wordt dit bedrag wel een nieuw ijkpunt.
 9. Een vraag over de aangifte inkomstenbelasting 2018, en de btw in de balans. Ik ben ondernemer en hanteer het kasstelsel (advocaat zonder personeel); aangifte btw per kwartaal. Bij de aangite inkomstenbelasting 2018; bij het onderdeel Balans: passiva; staat een vraag over de omzetbelasting. Met deze vraag worstel ik. Ik heb al mijn aanslagen tijdig betaald. Dus ik heb geen schuld. Begin januari 2019 heb ik aangifte gedaan voor de btw. Dit betreft Q4 van 2018. In de toelichting (het vraagteken) staat: “Het gaat om de schuld van aangiften omzetbelasting die op de balansdatum nog niet zijn verwerkt, zoals de laatst ingediende maand- of kwartaalaangifte.” Op 31-12-2018 waren al mijn aangiften omzetbelasting verwerkt en betaald. Ik heb pas 6 januari 2019 aangifte gedaan over Q4 (en die gelijk betaald). Als privaatrechtelijk jurist zie ik het zo. De schuld over Q4 ontstaat pas nadat ik de aangifte heb gedaan. Vervolgens is eerst op 1 februari 2019 deze ook opeisbaar door de belastingdienst. Mijn vermoeden is nu echter dat mijn juridische werkelijkheid hier anders is dan de fiscale werkelijkheid. Is het de bedoeling dat ik bij deze vraag over de kortlopende schulden, invul het bedrag van mijn aangifte omzetbelasting die ik in januari 2019 heb gedaan? Alvast dank voor de verheldering.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept