Jump to content

Frank v C

Junior
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  Houten
 1. Jasper, dank voor de toelichting. e-legal schetst de faillissementsaanvraag inderdaad als druk c.q. dreigmiddel. Vanuit die visie gezien, zou het kunnen werken.
 2. Het lijkt mij dat er geen enkele reden is om het faillissement aan te vragen. In de meeste situaties krijgt een normale schuldeiser dan helemaal niets. Misschien dat het incassobureau kan uitleggen waarom hier mee gedreigd is? Kennelijk zien zij het wel als een zinvolle route. Indien er een executoriale titel is (vonnis), dan resteert niets anders dan trachten het toegewezen bedrag te incasseren. Beslag bij de bank, beslag in de bedrijfsruimte/kantoor, trachten schuldenaren (opdrachtgevers) te vinden om daar beslag te leggen.
 3. Bij de opt-out, hoop ik ook dat het niet perse noodzakelijk is om een accountant in te schakelen. Dan wordt het een prijzige opt-out. Zeker als er geen ingewikkelde rechtsvorm is, zoals een eenmanszaak, zou de noodzaak eenvoudig uit de belastingaangifte te halen zijn. Daar staat immers het vermogen opgenomen, en ook zijn de inkomsten van de fiscale partner bekend. Het criterium "passende arbeid" maakt mij huiverig voor de mogelijke discussies met de verzekering. Ik heb nu juist met opzet gekozen voor verzekerd zijn op basis van mijn beroep. Dat scheelt misschien een discussie op het moment dat ik dekking nodig heb.
 4. @UwJurist: Kan het niet nog makkelijker? Namelijk helemaal geen opzegging opnemen? Dan geldt toch ook de wettelijke regeling. Als ik het goed heb, dan is het bij een vast arbeidscontract niet apart nodig om een beëindiging af te spreken. Of zie ik dit verkeerd? Eventueel kan er voor gekozen worden om langere termijnen dan wettelijk overeen te komen, met name als je de werknemer langer "vast" wilt houden.
 5. Voor kleine bedrijven, die zelden een factuur naar de overheid sturen, is het duidelijk bewerkelijker dan een pdf-factuur versturen. Daarbij is het een extra administratieve stroom, naast de verzending van de overige facturen.
 6. Wat voor soort docent? In welke branche? Bij een middelbare school, basisschool of scholingsinstituut? Of op eigen initiatief, met eigen cursisten/scholieren? btw vrijgesteld onderwijs of btw-plichtig onderwijs?
 7. De oplevering is een belangrijk moment in de bouw. In het algemeen ook voor de betaling. Het lijkt erop dat er geen oplevering heeft plaatsgevonden, althans dat de klant direct bij het einde van de werkzaamheden heeft geklaagd en heeft aangegeven het zo niet te aanvaarden. In dat geval lijkt het niet opgeleverd. Dat is een andere situatie dan een verborgen gebrek. Die is er pas na de oplevering. In dat geval kan het zijn dat er eerst een betalingsverplichting voor de opdrachtgever is ontstaan, die is hij niet nagekomen waarna nu de tegelzetter zijn werk nu mogelijk mag opschorten. De gebreken die hier geschetst worden, zullen voor een consument als verborgen gebrek beschouwd worden, maar de consument mag ze natuurlijk wel voor of bij oplevering zien en daarover klagen.
 8. Een huiskamer zal niet snel aan de eisen van de Orde van Advocaten voldoen.
 9. Ik lees een zeer breed scala aan mogelijke cliënten. Een deel daarvan zal besprekingen op hun kantoor/bedrijf geen probleem vinden. Een deel van mogelijke cliënten verwacht naar de advocaat toe te gaan. Dan is een echte ontvangst/bespreekruimte nodig. Dit laatste zal waarschijnlijk niet thuis kunnen. De doelgroep is zeer divers, en hebben verschillende vormen van acquisitie.
 10. De orde van advocaten heeft (strenge) eisen waar aan voldaan moet worden. Dat kan bij een kantoor aan huis, maar vergt wel aandacht. Er is een model kantoorhandboek van de Orde, op de website te downloaden. Daar staat veel informatie in. Voorts uiteraard de gedragsregels, die ook eisen stellen. Daarnaast wordt je vrouw ondernemer, dus de handleiding van de belastingdienst is ook belangrijk om door te nemen. Belangrijke vraag is echter: wie zijn de beoogde cliënten? Kan dit vanuit huis, werkt de acquisitie in dat geval?
 11. Relevant is de vraag of er wel of niet is opgeleverd. Heeft de klant op enig moment het werk aanvaard, en is hij pas daarna gaan klagen over de hole tegels? Of heeft hij direct nadat het werk klaar was, aangegeven dat het werk niet goed is? (Of mogelijk zelfs daarvoor). Is er een afspraak gemaakt dat de klant in termijnen/delen betaald. Of betaald de klant ineens (achteraf, na of bij de oplevering)? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Die vraag is ook van belang om te weten wat de kosten van een juridische procedure mogelijk gaan kosten. Een klant moet inderdaad de gelegenheid tot herstel geven, maar hij mag dat weigeren als het niet zal leiden tot goed en deugdelijk werk. Overigens lijkt mij de injectiemethode, met herstel van de voegen, niet een goedkope manier. Zeker niet als er een behoorlijke hoeveelheid tegelvoegen geïnjecteerd moeten worden. Op voorhand zou ik zeggen dat het er niet florissant uitziet voor TS. Proberen af te kopen voor een beperkt bedrag is misschien de beste oplossing (als het lukt).
 12. Voor mij, als onregelmatige en beperkte gebruiker van dit forum, is de "karma"-punten (reputatiepunten) onduidelijk. Ook zie ik vooralsnog het nut er niet zo van in, maar dat komt mogelijk ook omdat ik niet weet wat het betekent. Zelf vind ik het aantal berichten dat iemand gepost heeft belangrijk, en zeker ook de mate dat een betreffend antwoord onderbouwd wordt. Daarbij zijn er natuurlijk enkele mensen die zo vaak een bijdrage hebben geleverd, dat deze goed op waarde geschat kunnen worden.
 13. Voor een vordering van € 1000 is er geen advocaat nodig. Veel deurwaarders bieden, voor een schappelijke prijs, de mogelijkheid dat zij de procedure voeren. Als de vordering inhoudelijk niet wordt betwist, is dit een relatief eenvoudig traject. Ook sommige incassobureau's doen dit, maar een incassobrief sturen is wel iets anders dan een gerechtelijke procedure starten en voeren. Niet ieder incassobureau doet deze service. Na de veroordeling door de rechter, inclusief kosten, kan dit vonnis gewoon uitgevoerd worden: oftewel de deurwaarder gaat het geld halen. Mij is niet bekend dat de deurwaarder dat niet mag omdat de bedrijfsvoering dan in gevaar komt. Dat is anders bij een beslag voorafgaande aan de gerechtelijke procedure (conservatoir beslag). Maar als ik de feiten lees, lijkt me er geen reden om conservatoir beslag te leggen. In het geval je weet wie er nog meer een vordering hebben, dan kun je deze vordering misschien overnemen (cederen). Jij wordt dan de schuldeiser en hebt ineens een vordering van een aantal keer € 1000. Dit kan winstgevend zijn, en voor de schuldenaar zorgt dit ervoor dat het voor hem minder lonend is om de laatste € 1000 niet te willen betalen. Dit is alleen wel een ander soort business-model voor jou. Dit zou ik daarom ook niet direct aanraden.
 14. Uit het Burgerlijk Wetboek haal ik uit het artikel 6:230e (samen met 6:230b lid 4) dat tijdig, voordat de overeenkomst gesloten wordt, de diverse gegevens verstrekt moeten worden. Daaronder ook het btw-nummer. Mijn conclusie is dat in de situatie van een webwinkel, op deze webwinkel dus de diverse informatie beschikbaar moet zijn. Want de klant sluit via deze website de overeenkomst af. Als de website meer een digitale brochure is, dan kunnen deze gegevens ook later overhandigd worden (maar voor het sluiten van de overeenkomst). De betreffende wetsartikel (zie eventueel www.wetten.nl): In art. 6:230b lid 4 is opgenomen: wanneer de dienstverrichter een btw-plichtige activiteit uitoefent, het nummer bedoeld in artikel 214, eerste lid, onder a, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347); art. 6:230e BW: De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept