Jump to content

Frank v C

Senior
 • Content Count

  39
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Frank v C last won the day on January 22

Frank v C had the most liked content!

Community Reputation

9

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken

Company info

 • Location
  Houten
 1. Een extra garantie is een extraatje. Het moment van vermelden dat er extra garantie is, doet dan ook niet ter zake. Hoogstens uit commercieel oogpunt dat je er meer nadruk op wilt leggen. Dan is het minder logisch dat een consument het pas na de aankoop weet. Bij het te laat meedelen aan de consument kan hij in het algemeen een beroep erop doen dat het hem niet tijdig genoeg is medegedeeld. Als hij daarvoor kiest, kan hij dan de regeling van de garantie buiten werking stellen. Het gevolg daarvan is dat hij geen recht meer heeft op zijn garantie. Aangezien die garantie een extra recht is, verliest hij daarmee een recht. Dit zullen niet veel consumenten doen. .iteraard behoudt hij zijn wettelijke rechten, maar die wilde je ook niet afnemen.
 2. Wil je met je garantie de rechten van de consument uitbreiden of juist inperken?
 3. Als ik dat zo lees, ben je adviseur van een groep mensen. Onderdeel van de advisering zal zijn welke rechtsvorm deze mensen kunnen kiezen. Wat zij kiezen, staat los van jouw rol. Ik zie niet in waarom dat niet vanuit een eenmanszaak kan. Hoogstens moet je denken aan een goede afspraken over de aansprakelijkheid en eventueel een verzekering. Het idee dat de cpo onder jouw bedrijf valt, begrijp ik niet. Een stichting of vereniging staat los. Hoogstens via bestuurders en/of de statuten is er specifieke zeggenschap mogelijk. Dit laatste zal niet zijn wat je bedoeld. Ik vermoed dat je deze cpo-stichting of cpo-vereniging gaat adviseren, daarmee zijn ze nog geen onderdeel van jouw bedrijf geworden. Anders graag uitleg over wat je eigenlijk bedoeld.
 4. Mij is geen rechtspraak bekend over het verweer: "ik heb op [datum] een envelop ontvangen, maar toen ik die openmaakte was deze leeg". Als iemand hier een of twee uitspraken over heeft, dan graag.
 5. Een e-mail is rechtsgeldig, maar als de geadresseerde betwist dat hij de e-mail heeft ontvangen, dan zal de verzender moeten bewijzen dat de e-mail is ontvangen. Het is niet relevant dat bewezen kan worden dat de e-mail verzonden is. Een out-of-office melding, een leesbevestiging (en waarschijnlijk ook een ontvangstbevestiging) zullen normaliter afdoende zijn. Als dat er allemaal niet is, dan is er geen bewijs van de ontvangst.
 6. Tja, een planning voor de bouwvak gereed. Als het in de periode voor de bouwvak net iets te vaak regent (of start bouw net te laat is), dan schuift de uitvoering zo over de bouwvak heen. Komen er vier weken bij dat de straat open ligt. Voor de gemeente is het ook een afweging tussen extra kosten om bij de uitvoering de kosten te beperken versus de extra kosten (overlast) die de bedrijven en burgers hebben.
 7. Opschorten alleen doen na overleg met je eigen advocaat. Bij onterecht opschorten staat normaliter je eigen wanprestatie vast.
 8. Yep, ik ben advocaat. Mijn specialisme is civiel bouwrecht (geschillen tussen opdrachtgevers en aannemers en/of architecten/adviseurs) en arbitrage. Een reden dat juristen "weinig" zullen reageren, is dat een fout zo gemaakt is én alleen binnen het (smalle) expertise het logisch is om te reageren. Zo zie ik bij nalezen, dat in mijn reactie het woord "niet" is weggevallen in de 2e regel. De uitspraak van de Hoge Raad gaat wel over duurovereenkomsten, maar niet (deze is vervallen) over hosting. Oeps. En natuurlijk nu te laat om mijn bijdrage nog aan te passen. Het wijzigt de inhoud van mijn bijdrage gelukkig maar beperkt. Ik heb speciale interesse in het leerstuk "uitleg" van de overeenkomst/rechtshandeling en in beëindiging/opzegging. Vandaar dat het logisch is dat ik op dit dogmatische onderwerp reageer.
 9. Het is een mooie dogmatische discussie. Het lijkt erop alsof Higerlevel aan juridische wetenschapsbeoefening doet. Naar aanleiding van de post van Ward: de uitspraak van de Hoge Raad gaat over de vraag of een hosting wel of niet een duurovereenkomst is. Als het inderdaad een (oneindige) duurovereenkomst is, dan kom je in een (mooi) leerstuk terecht. Ik betwijfel echter of een normale hosting een (oneindige) duurovereenkomst is. Dat is ongebruikelijk bij dergelijke overeenkomsten, maar het is natuurlijk niet uitgesloten. De toelichting van Maxn geeft een aanwijzing dat de overeenkomst gewoon blijft doorlopen. Uitgaande van de domeinregistratie is dat logisch. Er moet dan specifiek opgezegd worden om van de overeenkomst af te komen. Dit lijkt overigens ook op wat bij verschillende lidmaatschappen van bijvoorbeeld verenigen normaal is: je betaalt wel vooruit (of aan het begin van het jaar), maar opzeggen moet apart. Een aanwijzing van wat bedoeld en/of begrepen is, kan zijn wanneer de betreffende verleningsfactuur wordt verzonden. Als deze verstuurd wordt als het nieuwe jaar reeds begonnen is, dan zou dat een aanwijzing zijn dat het factureren losstaat van het verlengen. Indien daarentegen de factuur (ruim) voor het nieuwe jaar verstuurd wordt, kan hier wel een correlatie uit gehaald worden. Nog een argument voor het automatisch doorlopen: in Nederland is het ongebruikelijk om de systematiek van verlengen van de overeenkomst door middel van betalen van de factuur te hanteren. Een argument tegen: bij verschillende diensten over internet, of andere telecom diensten, is het juist gebruikelijk om "vooraf" te betalen. Niet betalen, is einde overeenkomst. Wat mij betreft kun je beide kanten op beredeneren.
 10. Als ik het goed zie, dan hebben we het over een soort overeenkomst die niet speciaal in de wet is geregeld. Dan val je terug op de generieke regels. Waarbij - zo begrijp ik - het ook niet over een consument als klant gaat. Er is een overeenkomst, alleen de inhoud staat niet op schrift. Althans het geschrift is weg. Er zijn geen algemene voorwaarden. Wat zijn partijen dan overeengekomen? Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. De contractuele relatie zal uitgelegd en ingevuld moeten worden. Wat is normaal/gebruikelijk? Wat mochten ze van elkaar verwachten? Zelf vind ik het relevant dat de betaling vooruit gebeurt. Voor mij suggereert dat de overeenkomst ieder jaar door de betaling verlengd wordt. Dus niet betalen, is niet verlengd. Dit is ook de systematiek die ik ken van buitenlandse tijdschriften. Dan is er dus ook geen sprake van opschorting als er niet betaald wordt, maar eenvoudigweg van een niet continueren van de overeenkomst. Maar het kan ook best anders zijn. Wat mocht de klant in deze situatie verwachten? En wat mocht de hoster in dit geval verwachten?
 11. Hier moet je niet veel energie insteken en gewoon je verlies nemen. Het lijkt niet zo relevant of je wel of niet gelijk hebt. Je (eventuele) recht gaan halen kost veel energie en tijd. Beschouw de weigering van je klant als een opzegging van de dienst. Meld dit ook, inclusief de mededeling dat je de hosting zult beëindigen over twee weken. Je kunt kiezen om gelijk aan te bieden alsnog te verlengen, mits er tijdig betaald wordt.
 12. Je kunt aan de Binck bank natuurlijk ook vragen op grond van welke wettelijke bepaling jij verplicht (en gerechtigd) bent om deze gegevens aan Binck te verstrekken.
 13. Jasper, dank voor de toelichting. e-legal schetst de faillissementsaanvraag inderdaad als druk c.q. dreigmiddel. Vanuit die visie gezien, zou het kunnen werken.
 14. Het lijkt mij dat er geen enkele reden is om het faillissement aan te vragen. In de meeste situaties krijgt een normale schuldeiser dan helemaal niets. Misschien dat het incassobureau kan uitleggen waarom hier mee gedreigd is? Kennelijk zien zij het wel als een zinvolle route. Indien er een executoriale titel is (vonnis), dan resteert niets anders dan trachten het toegewezen bedrag te incasseren. Beslag bij de bank, beslag in de bedrijfsruimte/kantoor, trachten schuldenaren (opdrachtgevers) te vinden om daar beslag te leggen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept