• 0

Klant wil niet betalen

Ik heb in augustus een grote vertaalopdracht uitgevoerd. Op 5 september is de factuur verstuurd. 8 september heb ik nog een kleine opdracht van hetzelfde bedrijf ontvangen.

 

De factuur van de grote opdracht werd maar niet betaald. Mail gestuurd, gebeld: krijg ik ineens te horen dat de Engelse vertaling na proeflezen door iemand anders voor slecht bevonden is en aangepast moest worden. Nu willen ze dit verrekenen met mijn factuur. Intussen heb ik natuurlijk de vertaalster betaald en zit nu met een openstaand bedrag van meer als €4.000.

 

Helaas heb ik geen voorwaarden gedeponeerd en ook geen bewijs dat ze meegestuurd zijn met de offerte (stom stom).

 

Ben ik nu de pineut omdat ik geen voorwaarden heb (meegestuurd)? :(

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Ik heb een offerte gestuurd met het aantal woorden, tarief, betalignstermijn, deadline.

Voor goedkeuring van de offerte is een proefvertaling uitgevoerd en voor akkoord bevonden.

 

4 weken geleden heb ik zelfs nog een nieuwe opdracht ontvangen van dit bedrijf (Duitse vertaling)! ??? Geen woord over de andere vertaalopdracht! (Contact was wel met een ander persoon).

Link naar reactie
 • 0

Een koopovereenkomst is niet minder rechtsgeldig wanneer je geen algemene voorwaarden hebt meegestuurd. Het wordt alleen lastiger je te beroepen op je voorwaarden als je ze niet hebt meegezonden.

 

Daarnaast is het zo dat de koper de overeenkomst niet zonder enige kennisgeving eenzijdig op kan zeggen. Zie onder meer artikel 23 van het Burgerlijk Wetboek 7:

 

Klachtrecht koper; verval

 

Artikel 23

 

1. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. (..)

 

De opdrachtgever is vooralsnog verplicht aan de betaling te voldoen, maar de kans bestaat wel dat je dat via de juridische weg moet gaan afdwingen.

 

(NB. Ik ben geen jurist)

eBase - Portal voor de internetbranche

• nieuws • internetbureaus • opdrachtgevers • branches • nieuwe websites • gratis vacaturebank •

Link naar reactie
 • 0

Deponeren is niet relevant. Als de klant betwist dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen, en jij kunt niet aannemelijk maken dat je ze vóór het aangaan van de overeenkomst 'ter hand hebt gesteld', dan zijn ze niet van toepassing en valt de overeenkomst terug op het Nederlands recht. Maar daar is niet veel mis mee.

 

Alles draait erom of de kwaliteit daadwerkelijk slecht was en de kritiek terecht. Dan heb je pech en zul je de klant tegemoet moeten komen. Als het om details gaat dan kun je ook aanbieden de vertaling te (laten) verbeteren.

 

En als de kwaliteit goed was en de kritiek onterecht dan is het een kwestie van de kritiek betwisten en de factuur incasseren.

Link naar reactie
 • 0
Alles draait erom of de kwaliteit daadwerkelijk slecht was en de kritiek terecht. Dan heb je pech en zul je de klant tegemoet moeten komen.

 

Als een goed niet geleverd wordt volgens de afspraken hoor je de leverancier dan niet eerst de gelegenheid te geven dit te herstellen?

Link naar reactie
 • 0

Alles draait erom of de kwaliteit daadwerkelijk slecht was en de kritiek terecht. Dan heb je pech en zul je de klant tegemoet moeten komen.

 

Als een goed niet geleverd wordt volgens de afspraken hoor je de leverancier dan niet eerst de gelegenheid te geven dit te herstellen?

 

Dat is nu juist het probleem: de klant heeft geen contact met mij opgenomen en iemand anders de vertaling laten corrigeren.

De opdracht werd ook niet in 1 keer afgeleverd, maar over de hele maand augustus (het ging om een website vertaling).

Dus ik heb niet eens de kans gekregen om het te herstellen.

Link naar reactie
 • 0

Alles draait erom of de kwaliteit daadwerkelijk slecht was en de kritiek terecht. Dan heb je pech en zul je de klant tegemoet moeten komen.

 

Als een goed niet geleverd wordt volgens de afspraken hoor je de leverancier dan niet eerst de gelegenheid te geven dit te herstellen?

 

Dat is nu juist het probleem: de klant heeft geen contact met mij opgenomen en iemand anders de vertaling laten corrigeren.

De opdracht werd ook niet in 1 keer afgeleverd, maar over de hele maand augustus (het ging om een website vertaling).

Dus ik heb niet eens de kans gekregen om het te herstellen.

 

Je afnemer heeft je de kans ontnomen eventuele tekortkomingen recht te zetten, niet erg slim.

 

Als het om een website gaat kun je zelf controleren in hoeverre de teksten daadwerkelijk gewijzigd zijn. Bezoek de site en maak screenshots.

Kom je veel tekst tegen in ongewijzigde vorm dan schend je afnemer het auteursrecht, dan wordt het een heel ander verhaal. Kaart dit niet eerder aan dan dat je screenshots hebt van de websitle, ik neem aan dat je weet hoe google cache werkt ;-)

 

succes

Link naar reactie
 • 0

Formeel is het zo, dat de klant de levering niet aanvaard. Dat kan op twee gronden. A: je hebt niet aan je contractuele verplichtingen voldaan of B: de klant was niet tevreden.

 

In beide gevallen moet de leverencier daar direct van op de hoogte gebracht worden en in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek te verhelpen.

 

In geval A loop je het risico dat je een deel van je factuur niet betaald krijgt (je hebt niet aan je contactuele verplichtingen voldaan) In geval B loopt de klant grote kans dat hij gewoon moet betalen, tenzij deze je op tijd geïnformeerd heeft en je in de gelegenheid heeft gesteld om de klacht weg te nemen.

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie tips!

 

Ze zouden mij de teksten sturen die volgens hun gecorrigeerd zijn en ook een kopie van de factuur van de gemaakte kosten. Tot nu toe heb ik nog niks ontvangen.

 

Morgen ga ik e.e.a. op papier zetten. Moet ik dat aangetekend versturen of is per mail voldoende?

 

De website teksten controleren is erg moeilijk. Het gaat om 32.000 woorden, verdeeld over 40 documenten. Dus dat is niet zo makkelijjk terug te vinden op de site. Ik zal toch de teksten moeten afwachten...

Maar ja, eigenlijk doet dat er niet meer toe. Ook al zouden wij een slechte vertaling afgeleved hebben kan ik er nu niks meer aan doen. Het project is 30 augustus afgesloten, de website begin september gelanceerd - wij hebben nu 18 oktober...

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Maar ja, eigenlijk doet dat er niet meer toe. Ook al zouden wij een slechte vertaling afgeleved hebben kan ik er nu niks meer aan doen. Het project is 30 augustus afgesloten, de website begin september gelanceerd - wij hebben nu 18 oktober...

 

Dat is toch allemaal hun keuze. Stuur ze een aangetekende brief waarin je aanbiedt eventuele kritiek op je teksten te willen bekijken om desnoods tot een betere versie te komen. Verwijs daarin naar de voorgaande correspondentie, met data en kopieën. Bouw een goed dossier op, zodat je een poot hebt om op te staan als ze volharden in hun weigering om te betalen.

 

Wellicht is het zelfs mogelijk met een tegendreiging te komen. Zij maken immers al gebruik van jouw werk, waarvoor ze nog niet betaald hebben. Ik weet niet hoe dat met het auteursrecht zit, maar mogelijk kan jij hun site uit de lucht halen als ze de overeenkomst niet naleven.

 

Opdrachtgevers hebben ook een verantwoordelijkheid om hun zaken goed te regelen!

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Helaas komt dit soort situaties vaak voor. Of dat de klant gelijk heeft weet ik niet. Het is wel gebruikelijk dat bij mogelijke fouten, de opdrachtnemer in de gelegenheid moet worden gesteld om de fouten te corrigeren.

Het beste is om de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te deponeren, kost ongeveer € 20,00 per jaar. Op de opdrachtbevestiging ook tekst opnemen zoals "de opdrachtgever gaat accoord met onze algemene voorwaarden". Vergeet niet om op alle briefpapier te verwijzen naar de algemene voorwaarden. Succes

Link naar reactie
 • 0

Het beste is om de algemene voorwaarden bij elke offerte mee te sturen.

En om in de offerte of het contract voor de voor-akkoord-ondertekening iets op te nemen als "Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing. Opdrachtgever verklaart deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer te hebben ontvangen."

 

Dan heb je het niet alleen goed gedaan, maar kun je later ook aantonen dát je het goed hebt gedaan.

Link naar reactie
 • 0

Relevant is of je de klant wil behouden.

In dit geval niet, lijkt me.

 

Zet je zorgen dan overboord en schakel een incassobureau in, zij kunnen je precies vertellen hoe dit aangepakt moet worden. Het bedrag lijkt me groot genoeg om dit te rechtvaardigen.

 

De klant veroorzaakt de problemen, blijf er dan niet zelf mee rondlopen en ga niet mee in dit kat en muis spel. Meestal zit er een andere oorzaak achter. Veelal dat de klant het te duur vind of is dit een standaard procedure, juist bij kleine bedrijven doen ze dit dan omdat die mogelijk te manipuleren zijn.

 

Dus poot stijf houden en het probleem naar de klant terug schuiven.

 

Uiteraard sta je met voorwaarden sterker (alsnog in orde maken dus) maar geen voorwaarden geeft je klant niet een vrijbrief om zich onredelijk op te mogen stellen.

www.adviesbureau-sloep.nl Back-end marketing

Link naar reactie
 • 0

Even een update en een vraagje:

 

vorige week heb ik een aangetekende brief verstuurd. Van de klant heb ik helemaal geen reactie gekregen..

Dus vandaag heb ik maar een advocaat gebeld om alvast wat info te verkrijgen.

Nu vertelde hij mij dat ik ZIJN kosten niet op de klant kan verhalen. ??? ???

Als de klant na wat correspondentie zou gaan betalen schatte hij zijn kosten zo op €500,-, bij een procedure natuurlijk meer.

 

Ik heb hier ergens in een oud topic gelezen dat je de kosten die je maakt wel op de klant kunt verhalen.

 

Weet iemand hoe dat zit?

Link naar reactie
 • 0

Dus vandaag heb ik maar een advocaat gebeld om alvast wat info te verkrijgen.

Nu vertelde hij mij dat ik ZIJN kosten niet op de klant kan verhalen. ??? ???

 

Waarom een advocaat? Het ging toch om een bedrag van € 4.000? Dan kun je bij een gerechtsdeurwaarder terecht. Die zijn vaak een stuk praktischer.

 

Ook een advocaat kan proberen zijn kosten te verhalen in het schikkingsvoorstel. Garantie op succes is er inderdaad niet.

Link naar reactie
 • 0

 

Waarom een advocaat? Het ging toch om een bedrag van € 4.000? Dan kun je bij een gerechtsdeurwaarder terecht. Die zijn vaak een stuk praktischer.

 

Ook een advocaat kan proberen zijn kosten te verhalen in het schikkingsvoorstel. Garantie op succes is er inderdaad niet.

 

Ja, €4.000 per taal. Dus in totaal staat een factuur van €8000,- open. Telefonisch hadden ze vorige week toegezegd dat ze de Duitse vertaling WEL zouden betalen - maar helaas... geen centen op mijn rekening :(

Link naar reactie
 • 0

 

Ik heb hier ergens in een oud topic gelezen dat je de kosten die je maakt wel op de klant kunt verhalen.

 

Weet iemand hoe dat zit?

Allereerst heb je geen advocaat nodig wanneer één vertaling wel wordt betaald. Schakel een degelijk incassobureau of deurwaarderskantoor voor een dergelijke incasso in. Deze kunnen de kosten van incasso proberen te verhalen op de klant. Gelet op de toezegging lijkt het mij sterk dat de klant de vordering in het geheel niet zal betalen. Voor het resterende deel kun je dan alsnog een procedure starten waarbij met een beetje geluk geen bijstand van een advocaat nodig is.

 

Voor wat betreft de verrekening. Daarvan kan geen sprake zijn. Wanneer een leverancier een ondeugdelijk product aflevert dient de klant daarover onverwijld te reclameren en kan hij niet zomaar een derde inschakelen en de kosten van die derde verhalen op de leverancier. Uitgangspunt is altijd: een schuldenaar eerst in gebrekestellen met een redelijke termijn om tekortkomingen te herstellen. Blijft de schuldenaar in gebreke dan is deze in verzuim en kunnen pas herstelwerkzaamheden door een derde worden verricht en de kosten worden verhaald. Mits teminste aan de voorwaarden is voldaan.

De klant in deze kwestie gaat volledig nat door de leverancier geen herstelmogelijkheid te bieden, om nog maar te zwijgen over het nalaten tijdig te reclameren. De klant zal aan zijn verplichtingen moeten voldoen en kan achteraf geen beroep doen op tekortkomingen , althans niet op deze wijze.

 

Dat de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld doet aan het geheel weinig af, tenzij het gaat om een relatie tussen een leverancier en een consument. In een zakelijke verhouding is het vergeten mee te zenden minder relevant. Primair is van belang dat voorwaarden van toepassing worden verklaard. Is dat niet geschied dan kan er ook geen beroep worden gedaan op die voorwaarden.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

... Gelet op de toezegging lijkt het mij sterk dat de klant de vordering in het geheel niet zal betalen....

 

Primair is van belang dat voorwaarden van toepassing worden verklaard. Is dat niet geschied dan kan er ook geen beroep worden gedaan op die voorwaarden.

 

 

Ik heb zo het gevoel dat de klant op dit moment niets gaat betalen - ook niet het gedeelte wat volgens hem wel akkoord is.

Ik voel er ook weinig voor om over dit gedeelte van de factuur te corresponderen, want dan geef ik toe dat ze met het andere gedeelte gelijk hebben...

 

Wat bedoel je met 'dat voorwaarden van toepassing worden verklaard...'? Ik heb mijn algemene voorwaarden niet meegestuurd (en in de offert ook niet naar verwezen), dus ik kan er inderdaad ook geen beroep op doen. Doe dat dan iets af aan het feit dat de klant mij eerder had moeten informeren over de klacht (trouwens: eerder.... IK heb de klant gebeld en niet andersom)?

Link naar reactie
 • 0

Ik heb zo het gevoel dat de klant op dit moment niets gaat betalen - ook niet het gedeelte wat volgens hem wel akkoord is.

Ik voel er ook weinig voor om over dit gedeelte van de factuur te corresponderen, want dan geef ik toe dat ze met het andere gedeelte gelijk hebben...

Dat stel ik ook niet. Tracht de gehele vordering te incasseren. In de discussie die daarbij gevoerd wordt kan het incassobureau/deurwaarder de klant proberen te bewegen om het niet betwiste deel te betalen. Het resterende deel kan dan alsnog voia een incassoprocedure worden verhaald. Wanneer de klant voldoende betaalt om onder de vorderingsgrens c.q. competentiegrens van de rechtbank te komen, ben je niet gehouden om de procedure uit handen te geven aan een advocaat, maar kan de deurwaarder zelf de procedure voor jou voeren.

 

Wat bedoel je met 'dat voorwaarden van toepassing worden verklaard...'? Ik heb mijn algemene voorwaarden niet meegestuurd (en in de offert ook niet naar verwezen), dus ik kan er inderdaad ook geen beroep op doen. Doe dat dan iets af aan het feit dat de klant mij eerder had moeten informeren over de klacht (trouwens: eerder.... IK heb de klant gebeld en niet andersom)?

De opmerking over het van toepassing verklaren was meer algemeen van aard. Of jij ze in deze kwestie wel of niet hebt meegezonden en/of van toepassing verklaard doet in deze weinig ter zake. De klant had jou tijdig moeten informeren en heeft dat nagelaten. Dat jij de klacht eerst hebt ontvangen nadat jij zelf contact hebt gezocht, maakt het nog eens extra merkwaardig.

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Kleine update:

 

Na de ontvangst van mijn laatste aanmaning en een dreigement om de vordering uit handen te geven gaan ze nu ineens wel betalen (afkloppen), met een vermindering van 500,- voor proofreading.

 

Zou een incassobureau hier nog werk van kunnen maken? (Ik geef de €500,- nog liever aan een incassobureau dan aan de ‘klant’ >:(.)

 

Link naar reactie
 • 0

Afgelopen dinsdag (7 nov) zou een betaling overgemaakt worden, maar helaas heb ik nog steeds niks ontvangen.

Het overmaken van de betaling hebben ze schriftelijk toegezegd.

 

Wat nu? Nog ff wachten? Nog een keer een mail/brief sturen (ik heb al een laatste aanmaning gestuurd) of nu toch maar een advocaat inschakelen?

 

(Ik had natuurlijk gehoopt dat ze het grooteste gedeelte zouden gaan betalen en dat ik dan voor het resterende bedrag naar een incassobureau kon gaan.)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 71 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.