• 0

Geschil met Allebedrijvenin... (AllebedrijveninNederland.nl)

Een dikke maand geleden hebben we een proefabonnement genomen op een dienst van een reclamebureau dat via internet opereert.

Dit hebben we via de telefoon gedaan, en het gesprek is opgenomen als bewijs van goedkeuring.

Duidelijk werd er bij verteld dat we binnen een maand moesten opzeggen anders zouden we er voor een heel jaar aan vast zitten. Aangezien wij ontevreden waren over de geleverde diensten in de eerste maand hebben wij contact met het bedrijf gezocht via de telefoon en duidelijk gemaakt dat wij het bij het proefabonnement wilde laten. Het bedrijf melde ons echter dat het afmelden per telefoon niet mogelijk was en dat we dit alleen per post konden doen. Dus hebben wij die zelfde dag nog een brief op de post gedaan (helaas niet aangetekend) waarin wij verklaarden geen zaken meer te willen doen met het bedrijf.

 

Maar tot onze verbazing ontvingen wij een week later een rekening van 400 euro! Het bedrijf melde ons dat zij geen brief ontvangen hadden en dat als we niet snel betaalden ze een deurwaarder zouden sturen.

 

Nu is onze vraag dus: Hoe lossen wij dit op?

 

Het bedrijf zegt in haar recht te staan en niet te willen onderhandelen aangezien zij geen opzegging ontvangen zeggen te hebben. Zelf vinden wij het vreemd dat wij een internetdienst per post moeten afzeggen en dat afzeggen per telefoon, fax of mail niet mogelijk is.

 

We zijn ten einde raad, wij hebben geen bewijs dat wij de brief verstuurd hebben, is er toch nog een mogelijkheid om hier onder uit te komen?

 

[titel aangepast - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Dit riekt naar oplichting. Wanneer de beperkte opzeggingsmogelijkheid al in de algemene voorwaarden is opgenomen dan zouden deze wellicht als onredelijke bezwarend kunnen worden aangmerkt. Voordat je aan die vraag toekomt is het nog de vraag of er uberhaupt algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wanneer dat precies is gebeurt en op welke wijze. Kun je daar iets meer over vertellen.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de snelle reactie!

 

Ons is niets verteld over algemene voorwaarden bij de telefonische aanmelding, wel is ons er op gewezen dat als we niet tevreden waren over de dienst, wij ons binnen een maand per brief konden afmelden.

 

In de algemene voorwaarden op de website van het bedrijf is dit artikel te vinden:

 

Artikel 2: Duur en beëindiging

2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 13 (dertien) maanden, waarvan de eerste 30 dagen worden aangemerkt als proefperiode. 2.2 Gedurende de proefperiode kan de Afnemer schriftelijk (niet per e-mail!) de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen per direct opzeggen zonder kosten en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2.3 De Overeenkomst wordt van rechtswege verlengd met een periode van telkens 1 (een) jaar, tenzij een Partij deze schriftelijk (niet per e-mail!) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Link naar reactie
 • 0

wij hebben geen bewijs dat wij de brief verstuurd hebben

 

Je hebt toch neem ik aan wel een fotokopie bewaard? Nou, dan stel je je gewoon op het standpunt dat je schriftelijk hebt opgezegd binnen de 1e maand.

 

Zodra je een factuur of herinnering/aanmaning krijgt zou ik dan een mededeling van die strekking sturen per aangetekende en per gewone post, zodat de ontvangst daarvan niet ontkend kan worden.

 

En vervolgens blijf je aanmaningen etc. betwisten, zonodig tot en met de kantonrechter. Ik ben geen jurist, maar ik geef je een goede kans dat je dan in het gelijk gesteld wordt. Het bewijs van de tegenpartij is niet sterker dan dat van jou. Een brief is een sterkere communicatievorm dan een telefoongesprek. Een overeenkomst die telefonisch wordt aangegaan kan normaliter per gewone brief worden opgezegd, dat hoeft echt niet per deurwaardersexploit.

 

Niet zonder voorafgaand juridisch advies naar de algemene voorwaarden van de leverancier verwijzen, want het is nog maar de vraag of je daaraan gebonden bent en gebonden wilt zijn.

Link naar reactie
 • 0

Ondertussen is ons duidelijk dat er iets helemaal niet klopt met dit bedrijf.

Iemand anders op dit forum heeft exact het zelfde probleem met het bedrijf. Ik wil iedereen die soortgelijke ervaringen heeft met Allebedrijveninnederland.nl vragen contact met ons op te nemen.

 

Bij voorbaat hartelijk dank!

Link naar reactie
 • 0

Beste DQ,

 

het fenomeen is al langer bekend. Beste advies wat ik voor je heb is ga naar : http://www.fraudemeldpunt.nl/

 

 

Steunpunt Acquisitiefraude is het landelijk meldpunt voor advertentiefraude en acquisitiefraude. Iedere organisatie kan zich melden die gedupeerd of misleid is door malafide bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermelding op websites, vermelding in internetgidsen en spooknota's.

 

Als u op zijn minst behoorlijk misleid bent of vindt dat u lastig gevallen wordt door één of meerdere advertentiebureaus, uitgeverijen, beheerders van internetsites of door verzenders van spooknota's, dan kunt u zich bij ons melden. Steunpunt Acquisitiefraude geeft indien gewenst, juridische hulp en (preventieve) adviezen op het gebied van advertentiefraude. Ook doen wij waar mogelijk (met toestemming van de cliënt) aangifte van advertentiefraude of acquisitiefraude bij de juiste opsporings- en vervolgingsinstanties.

 

 

Succes

Link naar reactie
 • 0

Algemene voorwaarden moeten 'ter hand worden gesteld', dat inmiddels zo is opgerekt dat ze in ieder geval beschikbaar moeten worden gesteld. Indien ze op een website zijn vermeld en je daar nadrukkelijk naartoe bent geleid door een link op die site dan kunnen ze wel voldoende beschikbaar zijn gesteld. Als het contact per telefoon is gegaan en niets is vermeld over de website of de algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden hoogstwaarschijnlijk niet voldoende beschikbaar gesteld. Dus zouden ze niet van toepassing zijn. Dan lijkt me dat het aan de andere partij is om te bewijzen dat er een rechtsgeldige overeenkomst is ontstaan. Je zou het kunnen afwachten, als ze toch zo zwak staan. Maar als je je daar prettiger bij voelt zou je ook een aangetekende brief kunnen sturen met daarin je standpunt.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Dat is best een probleem met telefonische verkopen... op zich kunnen ze in het gesprek wel iets zeggen over algemene voorwaarden, maar die kun je natuurlijk nooit echt inzien tijdens zon verkoopgesprek.

 

Als men vervolgens slechts de voicelog als 'bewijs' van de overeenkomst produceert, maken ze dan kans dat de in het gesprek genoemde alg vw van toepassing zijn?

Link naar reactie
 • -2

Beste mensen,

 

Ik heb juist goede ervaringen met Allebedrijvenin... Ik vraag namelijk meestal aan onze klanten op wat voor een manier ze bij ons terecht zijn gekomen en heb al meerdere malen gehoord via Allebedrijvenin. Ook zijn onze websitebezoekers vele malen hoger geworden. Wij hebben een presentatiepagina op de site www.allebedrijveninutrecht.nl. Omdat de producten die op onze presentatiepagina staan seizoensgebonden zijn wijzigen wij deze meerdere malen per jaar. Deze wijzigingen worden altijd kosteloos, snel en keurig aangepast. Zelfs als we kleine wijzigingen hebben, worden wij altijd vriendelijk geholpen.

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

Dat is best een probleem met telefonische verkopen... op zich kunnen ze in het gesprek wel iets zeggen over algemene voorwaarden, maar die kun je natuurlijk nooit echt inzien tijdens zon verkoopgesprek.

 

Als men vervolgens slechts de voicelog als 'bewijs' van de overeenkomst produceert, maken ze dan kans dat de in het gesprek genoemde alg vw van toepassing zijn?

Beetje laat ;D

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan ook mondeling, maar dan zit je met een bewijsmoeilijkheid. Als ze het gesprek hebben opgenomen, kunnen ze daarmee hun bewijs hebben als het duidelijk op de tape staat. Enkel wat mondeling is overeengekomen geldt dan tussen partijen. Als ze in het telefoongesprek enkel melding hebben gemaakt van het bestaan van de algemene voorwaarden is dit niet voldoende om deze voorwaarden van toepassing te laten zijn. Als ze tijdens het gesprek bepaalde, relevante, voorwaarden letterlijk hebben medegedeeld (lijkt me sterk dat dit gebeurt overigens) en de koper deze letterlijk heeft aanvaard, dan zouden deze bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Maar dan is het eerder het geval dat die bepaalde voorwaarden onderdeel is van wat mondeling is overeengekomen, en minder dat DE algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat het gewoon deel van de verkooptruc is... ze noemen wel de algemene vw in zo'n gesprek, maar bijv niet expliciet dat je per se via aangetekende brief of andere specifieke manier de overeenkomst moet opzeggen in een proefperiode.

 

Vermoeddelijk gaan ze er vanuit dat een redelijk deel van de klanten zich voldoende geintimeerd voelt door een incassobureau oid en gewoon betaalt om 'er vanaf' te zijn. Blijft een nare manier van een product verkopen.

 

Tevreden klanten zijn er echter ook wel, misschien moesten ze er naar streven om alleen tevreden klanten te hebben - of is dat ouderwets? ;)

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ook ik ben in zee gegaan met deze club. Enkele dagen te laat heb ik opgezegd, kreeg vervolgens een brief dat ik te laat was en of ik maar wilde betalen. Nu hadden ze een automatische incasso mogelijkheid, doch nog niet gebruikt. Heb dan ook direct de bank gebeld en de rekening voor hen geblokkeerd. Heb daarna verder onderzoek gedaan naar hun voorwaarden en wat ze nu eigenlijk leveren, met name om te kijken of ze wel doen wat ze beloven. Ik moet zeggen, het zit juridisch heel slim in elkaar, ze beloven maar heel weinig. Ze bieden een webportal waar ze tegen betaling je bedrijf met logo in een bepaalde rubriek plaatsen (max 4), vervolgens wordt je nog gratis in een aantal andere rubrieken geplaatst. Tevens hebben ze 1 pagina met mijn bedrijfsgegevens geplaatst. Is wel leuk, maar volgens mij komt er geen hond. Ik heb dan ook nog nooit een doorklik gezien naar mijn website, iets wat ik wel verwachte.

Wat me ook opvalt is dat hun eigen website slecht tot niet vindbaar is. De bedoeling van een webportal is dat die, met name in Google, ook te vinden is op bepaalde keywords. Dat is nu niet het geval.

En zo kan ik nog wel een paar zaken opnoemen.

Inmiddels heb ik een aanmaning van een incasso bureau gekregen, een mailtje en vandaag belden ze me. Ik heb kort uitgelegd waarom ik niet betaal en dat allebedrijvenin.nl in gebreke is gebleven. Dit staat ook in de brief dire ik nog eens per mail naar de incasso-medewerker heb gestuurd.

 

@DQ - je vraagt iedereen die slechte ervaringen heeft om contact op te nemen, hoe kan ik dat doen?

 

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.

 

Bouwman.IT Leadgeneratie - WebRanking - internet marketing

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Wij zijn vorig jaar ook door allebedrijvenin... benaderd. het is allemaal dezelfde club. Wij zijn benaderd door allebedrijveninhaarlem. Door hen werd aangegeven dat we ook in allebedrijveninnederland vermeld zouden worden.

 

Wij hadden ook een maand proef. Mijn collega was net te laat met het opzeggen. Wij stonden er keurig op maar hebben dit jaar wel vlug opgezegd omdat het voor ons bedrijf niet nuttig is daarin vermeld te staan gezien Nederland voor onze markt veel te klein is.

 

De verkoop was redelijk agressief, maar zijn deden wel wat ze gezegd hadden.

Groeten,

 

Marcel

Link naar reactie
 • 0

 

Zijn dat geen twee verschillende clubjes die er achter zitten>

 

Alle bedrijven in Nederland ziet er iets minder profie uit dan alle bedrijven in Utrecht.

 

Aan de SIDN gegevens te zien is het allemaal dezelfde club wat hun domeinen betreft:

 

Cityselect VOF

Keizerstraat 39

2801NJ GOUDA

Netherlands

 

Overigens grappig dat ze in het handelsregister blijkbaar een ander adres hebben:

 

Zuidplaspolderweg 4,

2841DD Moordrecht

 

Maar voor correspondentie dan toch weer een postbus in Gouda :)

Link naar reactie
 • 0

DQ - je vraagt iedereen die slechte ervaringen heeft om contact op te nemen, hoe kan ik dat doen?

 

 

Ik dacht samen staan we sterker en hiermee naar de politie te gaan het is echter nu wel bekend bij de Politie maar kan hiermee niets doen dus als er mensen zijn die hiermee gedupeerd zijn is het de advies (van de Politie in Ede) om het gewoon NIET te betalen!

 

Gr Gerben

Link naar reactie
 • 0

Het lijkt me niet echt een zaak voor de poltitie toch?

 

Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen met een tamelijk waardeloze vermelding voor teveel geld worden achtergelaten, maar het lijkt me sterk dat ze iets doen dat strafbaar is.

 

De tip om niet te betalen is wel een heel univsersele trouwens, maar wel een goede als je zon vordering betwist. Zodra je betaald hebt heb je zelf het probleem om je geld terug te gaan krijgen, zolang je niet betaalt is het hun probleem om je daartoe te dwingen... iets wat waarschijnlijk niet zal gebeuren zolang aannemelijk is dat je tijdig hebt opgezegd.

Link naar reactie
 • 0

Het lijkt me niet echt een zaak voor de poltitie toch?

 

Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen met een tamelijk waardeloze vermelding voor teveel geld worden achtergelaten, maar het lijkt me sterk dat ze iets doen dat strafbaar is.

 

Als dit geen zaak voor de politie is, dan lijkt mij dat ik dan ook geen advies zou krijgen.

 

Ik heb me ook een tijdje geleden elders bij een een of andere meldpunt aangemeld ik weet zo 123 niet meer hoe het heette maar daar kon je dan het probleem ook kwijt via een soort aangifte.

 

Gr Gerben

Link naar reactie
 • 0
Ik heb me ook een tijdje geleden elders bij een een of andere meldpunt aangemeld ik weet zo 123 niet meer hoe het heette maar daar kon je dan het probleem ook kwijt via een soort aangifte.

 

En dan verbaasd zijn dat je plotseling weer een nota krijgt. ;D

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Bovendien wat is tijdig opzeggen in dit geval? Als ik het goed heb begrepen heeft dat bedrijf nooit de algemene voorwaarden ter hand gesteld/opgestuurd. En daarin stond toch het moment waarop opgezegd moet worden? Zolang de algemene voorwaarden niet op de wettelijke wijze zijn aangeboden, gelden ze niet. Dus inderdaad niet betalen en als ze acties gaan ondernemen omderbouwd de vordering betwisten.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Hallo gedupeerden;)

 

Ik ben helaas ook getroffen door het virus en kan geen medicijn vinden :'(

 

Ik heb zowat dagen op het net verspild om van allebedrijveninden Haag.nl af te komen en tot nu toe heeft het tot niets gelijd. Heb ook een klacht ingediend bij Consumentenlijn telemarketing (http://www.telemarketinglijn.nl/) zit nog op antwoord te wachten.

Wij hebben nooit toestemming gegeven. Zij zouden alleen informatie per post opsturen. Het bedrijf heeft vervolgens een maand later een factuur van 393EUR opgestuurd. Ben inmiddels bij de fase beland waarin zij bedreigen met incassobureau (credifin). Maar zo te lezen heeft aangifte ook geen zin.

 

Ik ben in ieder geval blij dat ik deze forum ben tegengekomen.

 

Allemaal bedankt hiervoor!

 

P.S. Ik zal julie op de hoogte houden van het antwoord van Consumentenlijn telemarketing.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 74 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.