Ga naar inhoud
 • 0

Kun je in een BV ook opteren voor de regeling "Meewerkend kind"

Kun je in een BV ook opteren voor de regeling "Meewerkend kind" (of is dat voorbehouden aan VOF/EENMANSZAAK)

 

Is er dan een fictieve dienstbetrekking met inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en alleen de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet ( en dus niet voor de andere heffingen ww/wao etc)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0

Neen niet de vereenvoudigde regeling, gewoon per maand aangifte doen voor loonbelasting en Zorgverzekerings wet? Moet je hier vooraf goedkeuring van hebben van de belastingdienst?

Nee, want de KJ-regeling is niet van toepassing.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Neen niet de vereenvoudigde regeling, gewoon per maand aangifte doen voor loonbelasting en Zorgverzekerings wet? Moet je hier vooraf goedkeuring van hebben van de belastingdienst?

 

Ik begrijp er nu weinig van wat je bedoelt eerlijk gezegd (kan aan mij liggen):

 

Als je een BV hebt en je hebt een kind in dienst dan moet je natuurlijk salaris betalen en loonaangifte doen.

Link naar reactie
 • 0

De vraag is of er sprake is van een gezagsverhouding. Als er geen gezagsverhouding is, bestaat ook geen premieplicht.

Bijna, maar niet (of beter: niet meer) helemaal!

 

Sinds de aanpassing van de regeling aanwijzing DGA per 01-01-2016 is gezagsverhouding niet meer bepalend voor het wel of niet moeten toepassen van sociale verzekeringen voor de meewerkende partner en/of kinderen van de Grootaandeelhouders. Van doorslaggevend belang is of de partner en/of kinderen ook ingeschreven staan als bestuurder

 

Wie geen bestuurder is, is geen DGA volgens de regeling aanwijzing DGA, en dus gewoon verplicht sociaal verzekerd. Sinds 1 januari 2016 vallen dus ook heel wat meewerkende partners en kinderen onder de sociale verzekeringswetten.

 

En het maakt daarbij dus ook niet uit of de partner en/of kinderen in dienst van de werkmij of (tussen)holding zijn. (dat laatste maakt bijvoorbeeld wél uit voor CAO verplichtingen zoals pensioen, WGA aanvulling en bovenwettelijke loondoorbetaling bij ziekte etc)

 

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

Naar antwoorden zoals het laatste ben ik op zoek. Belastingdienst stelt zich op standpunt dat je een verzoek moet indienen (vormvrij) en moet aangeven hoe de gezagsverhoudingen liggen en hoe de situatie is, om zo te bezien of je alleen loonbelasting en werkgeversheffing zorg.wet moet betalen, maar vrijgesteld wordt van de andere heffingen (wao/iva/wga/zw/ww) die je voor een werknemer met een normaal dienstverband wel per maand zou moeten afdragen.

Ze gaan in beginsel uit van een normaal dienstverband met alle heffingen. Later zou kunnen blijken dat je wel vrijgesteld had kunnen worden , of dat je geen rechten aan (wao/iva/wga/zw/ww) kunt ontlenen ondanks premie afdracht

 

Indien het een VOF/eenmanszaak betreft zou het wel makkelijker zijn dan mag je invoeren

Looncode: 15- overige werknemers,

code dienstbetrekking : overige fictieve dienstbetrekking

code invloed verzekeringsplicht: A-familie van eigenaar

 

Naar een BV wordt dus anders gekeken zoals ik begrijp, en is het op voorhand niet duidelijk tenzij je een verzoek indient voor een uitspraak. Heeft iemand een andere zienswijze?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Heeft iemand een andere zienswijze?

Ja.

 

Heeft de belastingdienst dat genoemde standpunt in 2016 schriftelijk aan jou gemeld in relatie tot een BV?

 

Voor zover ik heb begrepen is er sinds 2016 in een BV altijd sprake van verzekeringsplicht van iedere meewerkende partner of kind die geen bestuurder is. In dat geval heeft een verzoek indienen geen enkele kans van slagen.. of de aanpassing regeling Aanwijzing DGA is onzinnig.

 

Maar andersom betekent het ook dat enkel het inschrijven als bestuurder afdoende is om niet verplicht sociaal verzekerd te zijn, ongeacht of sprake is van een gezagsverhouding.

Edit: zie aanvulling onder of ook sprake moet zijn van aandeelhouderschap

 

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

Moet een bestuurder DGA aandeelhouder zijn, of kan een persoon alleen bestuurder zijn?

 

Een hele slimme vraag!

 

Het hangt af van het totale belang van aandelen van de familie in het bedrijf en wie het betreft.

 

Is het totale familie belang tot in de 3e graad 2/3 of meer, dan hoeven bestuurders (kinderen of echtgenoot/echtgenote) niet zelf aandeelhouder te zijn. De regeling aanwijzing DGA benoemt als DGA immers:

[*]de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste tweederde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad

 

Is het minder dan 2/3 dan geldt voor de echtegenoot/echtgenote wat anders, namelijk dat er wel sprake moet zijn van het houden van aandelen (maar zo te lezen is 2 aandelen dus genoeg)

[*]de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;

[*]de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken

 

In en VOF/eenmanszaak is het dus gemakkelijker

Zeker!

 

Verzekeringsadviseur voor ondernemers | AOV | Aansprakelijkheid | Cyber | Pensioen. 

Hulp nodig bij verzekeringen of wil je offertes?  → Contact

Link naar reactie
 • 0

Wel grappig, overigens, het verschil tussen een eenmanszaak en een BV. Wie in dienst is bij een BV, staat onder gezag van hetzij bestuur danwel AVA. Dankzij de Hoge Raad hoeven we dan niet verder te kijken naar wie het bestuur c.q. AVA is (grofweg tenzij het om de bestuurder gaat die in de AVA zijn eigen ontslag kan tegenhouden). Dat het bestuur feitelijk gevormd wordt door vader, die zoon echt niet gaat ontslaan, maakt niet uit (nogmaals, het is wat kort door de bocht). Formeel is het immers 'het bestuur', en niet 'vader' die beslist.

 

Bij een eenmanszaak is dat ineens anders en speelt de familierelatie ineens wel weer een (grotere) rol. Want een eenmanszaak kent geen ('onafhankelijk') bestuur dat alleen naar het belang van de onderneming dient te kijken, maar dat loopt over in privé en dus speelt de familierelatie een rol.

 

Voor wat betreft de gezagsverhouding in de BV: als die er niet is, struikel je in het voortraject mogelijk al: zonder persoonlijke arbeid, gezag en/of loon is er in beginsel geen sprake van een dienstbetrekking. Zonder dienstbetrekking kom je niet aan de vraag over verzekeringsplicht toe.

Let wel, in veel gevallen zal toch sprake zijn van een dienstbetrekking, maar de verstrekte informatie biedt daarover geen aanknopingspunten.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 166 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...