Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
_Erik

Klant wil BV liquideren en lopende overeenkomst opzeggen

Recommended Posts

Ik heb een onderhouds-overeenkomst met een klant van mij. De bedrijfsstructuur van de klant is een BV, net als mijn eigen bedrijf. In de getekende overeenkomst is een stilzwijgende verlenging van steeds een jaar opgenomen met een opzegtermijn van 3 maanden. Mijn klant wil zijn BV per 1 januari 2019 liquideren en de overeenkomst opzeggen. Mijn klant is echter te laat voor de 3 maanden opzegtermijn.

 

Kan ik mijn klant er aan houden om te betalen voor de 4 kwartalen in 2019, ondanks dat hij zijn BV al in januari 2019 wil liquideren?

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik betaald word voordat de klant zijn BV heeft geliquideerd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja dat kan en de klant mag zijn bv niet liquideren voordat Alle schulden zijn vereffend. Je hoeft niks speciaals te doen anders dan te zeggen dat de overeenkomst niet tijdig is opgezegd en dus nog doorloopt

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Roel J zei:

Ja dat kan en de klant mag zijn bv niet liquideren voordat Alle schulden zijn vereffend. Je hoeft niks speciaals te doen anders dan te zeggen dat de overeenkomst niet tijdig is opgezegd en dus nog doorloopt

Nee, dat is niet juist, er kan wel degelijk vereffend worden, ook al zijn er nog openstaande schulden. Als er geen baten meer zijn en wel schulden is liquideren de juiste weg (ECLI:NL:HR:2015:3636). Zijn er wel baten en overstijgen die baten de schulden, dan is de vereffenaar verplicht het eigen faillissement van de BV aan te vragen (BW 2:23a, lid 4). 

 

Punt is wel dat de bestuurder tegen het punt aan zal kunnen lopen dat hij de verplichting (van de verlenging) is aangegaan, wetende dat de vennootschap deze niet na zou komen en dan mogelijk privé aansprakelijk is.

 

Aan de andere kant: is het niet volstrekt onredelijk betaling te vragen voor onderhoud waarvan je zeker weet dat het niet nodig is? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 uur geleden, _Erik zei:

Mijn klant wil zijn BV per 1 januari 2019 liquideren en de overeenkomst opzeggen. Mijn klant is echter te laat voor de 3 maanden opzegtermijn.

 

Kan ik mijn klant er aan houden om te betalen voor de 4 kwartalen in 2019, ondanks dat hij zijn BV al in januari 2019 wil liquideren?

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik betaald word voordat de klant zijn BV heeft geliquideerd?

Volgens mij kan dat.

De onderneming wordt opgeheven, er is dus geen apparaat meer om te onderhouden.

 

Burgerlijk Wetboek

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

Titel 7. Opdracht 

Afdeling 1. Opdracht in het algemeen

Artikel 408 

1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 

2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. 

3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Aangezien het hierbij gaat om een rechtspersoon, is de bijkomende vraag ... is de opdrachtgever schadeplichtig (verantwoordelijk voor de omzetderving van opdrachtnemer), en zo ja, hoe hoog mag de schadevergoeding dan zijn?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 26-12-2018 om 18:18, StevenK zei:

Aan de andere kant: is het niet volstrekt onredelijk betaling te vragen voor onderhoud waarvan je zeker weet dat het niet nodig is? 

 

Je hebt gelijk met je opmerking, dat is een terechte vraag. Maar aan de andere kant heb ik het contract met 1 van mijn medewerkers verlengd op basis van de onderhoudscontracten die ik in 2019 heb lopen. Als ik tijdig had geweten dat het contract door mijn klant niet verlengd zou worden, dan zou ik het contract met mijn medewerker niet verlegd hebben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuten geleden, _Erik zei:

 

Je hebt gelijk met je opmerking, dat is een terechte vraag. Maar aan de andere kant heb ik het contract met 1 van mijn medewerkers verlengd op basis van de onderhoudscontracten die ik in 2019 heb lopen. Als ik tijdig had geweten dat het contract door mijn klant niet verlengd zou worden, dan zou ik het contract met mijn medewerker niet verlegd hebben.

Dat is belangrijke context voor mijn - ongevraagde - waardeoordeel en het betekent dus ook dat je concreet je schade kunt onderbouwen. En juist dat laatste is van groot belang om tegen die bestuurder een vordering in te kunnen stellen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Erik,

 

Uit het feit dat de onderhoudsovereenkomst een opzegtermijn van drie maanden kent, en de tegenpartij de overeenkomst niet tijdig heeft opgezegd, staat toch vast dat de onderhoudsovereenkomst met één jaar is verlengd. Dan kan je toch factureren? Het feit dat de BV met ingang van januari 2019 wordt ontbonden maakt dit toch niet anders? Een ontbonden B.V. verkeert in staat van vereffening, en blijft bestaan zolang de vereffening nog doorloopt. De vordering uit de onderhoudsovereenkomst wordt gewoon meegenomen in de vereffening van de BV. En als blijkt dat de schulden de baten overtreffen is de vereffenaar van de BV verplicht het faillissement aan te vragen. Jouw vordering gaat in dat geval gewoon mee. Maar blijkt in de fase van de vereffening dat er voldoende saldo is, dan kan je vordering gewoon toch worden voldaan door de BV in liquidatie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is dus nuttig dat je bewijzen verzamelt dat de bestuurder voorafgaand aan het verlopen van de opzegtermijn wist dat hij moest liquideren. Als je het geld uit de failliete boedel moet halen, kun je het deksel op de neus krijgen.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 85 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept