Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Edwink

Verjaren belastingschuld na faillissement

Recommended Posts

Eind 2013 is mijn eenmanszaak helaas failliet gegaan, de curator heeft alle schulden opgenomen en na 3 jaar is het faillissement bij gebrek aan baten opgeheven, nu ruim 5 jaar later vraag ik me af of de belastingdienst haar vordering nog kan innen. Ik heb tijdens of na het faillissement nooit een brief, mail o.i.d. gehad waarin zij de termijn van 5 jaar voor stuiting van de vordering hebben aangegeven en de termijn hebben willen verlengen.
Wel wordt er door hen de jaarlijkse teruggaaf die ik krijg na invullen van de belastingaanslag verrekend met een van de nog openstaande aanslagen.
Ik vraag mij af of er niet expliciet door de belastingdienst aangegeven moet worden dat zij mij wederom aansprakelijk moeten voor de schuld of dat de termijn automatisch verlang wordt?
Ik hoop dat iemand hierover iet kan vertellen. Dank voor uw reaktie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

lastige vraag: als ik op "verjaring schulden belastingdienst bij faillissement" zoek dan krijg je een hoop info maar geen duidelijk antwoord.

 

Hier vind je een hoop info over verjaring maar jouw specifieke geval weer niet.

 

Je zou het de belastingdienst zelf kunnen vragen maar dan maak je waarschijnlijk slapende honden wakker. :classic_biggrin:


Rieel-schoonmaak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo henkh, ik had ook al gezocht maar geen duidelijk antwoord gevonden, het feit dat de terruggave wel wordt verrekend met de oude aanslagen zou toch een signaal voor de belastingdienst moeten zijn, misschien zijn ze toch niet wakker / te druk / ondeskundig personeel.

Ik ga ze nog maar even niet zelf bellen, ik heb voor het faillissement wel altijd goed contact met hen gehad en me ook aan de aflossingsregeling gehouden die we waren overeengekomen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Edwink zei:

Eind 2013 is mijn eenmanszaak helaas failliet gegaan, de curator heeft alle schulden opgenomen en na 3 jaar is het faillissement bij gebrek aan baten opgeheven ...

Als er na het faillissement geen schuldsanering heeft plaatsgevonden, dan blijven alle schulden opeisbaar.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Cosara, volgens mij zijn de schulden aan concurrente schuldeisers welke zich niet binnen 5 jaar na het opeisbaar worden van hun vorderingen melden dan verjaard of zie ik het niet goed?

UWV, bank en hypotheekverstrekker hebben zich allen gemeld binnen 5 jaar behalve de belastingdienst, nooit geen taal of teken in de afgelopen periode.

Ik denk dat het te maken heeft met het verrekenen van de teruggaven de afgelopen 5 jaar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuten geleden, Edwink zei:

Hallo Cosara, volgens mij zijn de schulden aan concurrente schuldeisers welke zich niet binnen 5 jaar na het opeisbaar worden van hun vorderingen melden dan verjaard of zie ik het niet goed?

De Belastingdienst is een preferente schuldeiser ... evenals het UWV.

 

Een in faillissement erkende vordering verjaart pas na 20 jaar.

Ik mag aannemen dat de vorderingen van de Belastingdienst van vóór de faillissementsdatum in het proces-verbaal is opgenomen.

 

Heeft er nu wel of geen schuldsanering plaatsgevonden?

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee, er heeft geen schuldsanering plaatsgevonden, misschien ook relevant: er is geen verificatievergadering geweest, het faillissement is destijds opgeheven bij gebrek aan baten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als er verrekend wordt op een aanslag, dan zou dat inderdaad zo maar eens stuiting kunnen betekenen.

 

Voer voor een jurist of advocaat bij enig financieel belang, want ook de Belastingdienst maakt fouten.

 

Je hebt het ook nog over meerdere openstaande aanslagen...

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuten geleden, Edwink zei:

... er is geen verificatievergadering geweest ...

Een verificatievergadering is er alleen om eventuele betwiste vorderingen op te nemen of uit te sluiten.

Als er geen betwiste vorderingen zijn, dan is een verificatievergadering overbodig.

 

39 minuten geleden, Edwink zei:

Nee, er heeft geen schuldsanering plaatsgevonden,

Dan blijven de vorderingen tot in lengte van jaren opeisbaar.

 

40 minuten geleden, Edwink zei:

het faillissement is destijds opgeheven bij gebrek aan baten. 

Dat betekend dat er geen geld of niet genoeg geld is om alle schulden af te betalen.

Door het faillissement op te heffen verdwijnen de schulden echter niet ... die gaan over op de eigenaar van de eenmanszaak in privé.

Dat betekent dat u persoonlijk failliet bent verklaard.

 

Waarom is er geen verzoek tot schuldsanering ingediend?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuten geleden, Cosara zei:

Een verificatievergadering is er alleen om eventuele betwiste vorderingen op te nemen of uit te sluiten.

Als er geen betwiste vorderingen zijn, dan is een verificatievergadering overbodig.

 

Dan blijven de vorderingen tot in lengte van jaren opeisbaar.

Nee, dat klopt niet. Verificatie vindt plaats als er iets te verdelen is en dan levert de verificatie ook een titel op voor de schuldeisers, in de vorm van de verificatielijst. Wordt er 'wegens gebrek aan baten' opgeheven, dan vindt er geen verificatie plaats en zullen de schuldeisers zelf de verjaring - die tijdens het faillissement stil ligt - in de gaten moeten houden.

 

'tot in lengte van jaren' is het sinds de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek niet meer. Een vonnis - en dus ook de verificatielijst - verjaart na 20 jaar. 


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuten geleden, StevenK zei:

Nee, dat klopt niet. Verificatie vindt plaats als er iets te verdelen is en dan levert de verificatie ook een titel op voor de schuldeisers, in de vorm van de verificatielijst.

De verificatie vindt wel plaats, maar als de vorderingen niet worden betwist dan is een vergadering tot hoor en wederhoor overbodig.

 

8 minuten geleden, StevenK zei:

'tot in lengte van jaren' is het sinds de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek niet meer. Een vonnis - en dus ook de verificatielijst - verjaart na 20 jaar. 

Twintig jaren vind ik een behoorlijke lengte. Dan lijkt mij een schuldsaneringstraject van drie jaar toch iets aantrekkelijker.

Na 20 jaar verjaart het vonnis. Door de verjaring kan een schuldeiser geen betaling meer eisen. De vorderingen zelf blijven na de verjaring echter wel bestaan.

 

Is de schuldsanering soms afgewezen?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het stuiten van verjaring gaat bij de belastingdienst min of meer impliciet er is geen apart schrijven nodig waarin wordt verteld dat de schuld nog steeds bestaat en verjaring wordt gestuit.

 

Zie onderstaande quote uit dit artikel (het artikel gaat in het begin over opleggen van navorderingsaanslagen, maar voor een schuld op grond definitieve aanslag  geld onderstaand stukje)

 

Quote

 

Wanneer verjaren reeds geformaliseerde belastingschulden?

Indien er een belastingaanslag is opgelegd, dan kan verjaring plaatsvinden op grond van de algemene wet bestuursrecht (“AWB”). Verjaring van een belastingaanslag vindt plaats 5 jaar nadat de betaaltermijn is verstreken. Dit geldt voor alle belastingen, dus zowel voor de aangifte als aanslagbelasting. De termijn van 5 jaar kan echter worden gestuit, dit door een aanmaning, beschikking tot verrekening of dwangbevel dan wel door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel. In de praktijk is het dan ook zeer lastig te achterhalen of een openstaande belastingschuld nog invorderbaar is. Mocht in de afgelopen 5 jaar ergens een aanmaning of dwangbevel zijn ontvangen, dan herleeft namelijk de verjaringstermijn van 5 jaar weer.

 

 

Een beschikking tot verrekening is al voldoende voor stuiten van de vordering, elke keer dat jij dus een beschikking krijgt dat teruggave X wordt verrekend met je schuld begint een nieuwe termijn van 5 jaar. Van een belastingschuld kom je dus niet zomaar af en stuiten is eenvoudiger als je denkt (dacht).

Het feit dat andere leveranciers wel stuiten komt omdat ze niks hebben gekregen maar nog wel geld willen en soms doen leveranciers het tijdens een lopende betalingsregeling ook voor de zekerheid.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is destijds geen WSNP opgestart omdat de curator expliciet mededeelde dat zij  de rechter commissaris negatief zou adviseren ivm een pensioengeschil dat ik had met een van mijn werknemers. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Roel J, ja die gedachte had ik ook maar was er niet achter of  "beschikking tot verrekening" hetzelfde is als de verrekening met de jaarlijkse aanslag.

Wel dus.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuten geleden, Edwink zei:

Er is destijds geen WSNP opgestart omdat de curator expliciet mededeelde dat zij  de rechter commissaris negatief zou adviseren ivm een pensioengeschil dat ik had met een van mijn werknemers. 

Een Curator is er enkel en alleen ter eer en glorie van de Crediteuren en hun vorderingen.

Een negatief advies van de Curator betekent nog niet dat dit automatisch door de Rechter wordt overgenomen.

Het is mijn inziens de moeite waard om te informeren of je nog steeds aanspraak kunt maken op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ... twintig jaar is een verdomd lange tijd.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik lees idd op diverse sites verschillende verjaringstermijnen, de meest genoemde is 5 jaar na het opeisbaar worden van de vordering van concurrente schuldeisers, deze hebben zich geen van allen gemeld tot nu toe. 

20 Jaar is zeker een lange tijd, geldt dat volgens jou dan voor alle schulden?

Mochten de concurrerende schulden verjaard zijn dan blijven de bank, hypotheekverstrekker (huis is verkocht met €13000,- verlies) UWV en de belastingdienst over, nog een behoorlijk bedrag bij elkaar.

Ik zou dan willen kijken of ik ze een aanbod kan doen tegen finale kwijting (ik kan wel aan een redelijk bedrag komen binnen de familie) maar heb geen idee wat een goed percentage van de schuld is om ze aan te bieden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuten geleden, Edwink zei:

Ik lees idd op diverse sites verschillende verjaringstermijnen, de meest genoemde is 5 jaar na het opeisbaar worden van de vordering van concurrente schuldeisers, deze hebben zich geen van allen gemeld tot nu toe. 

Melding bij wie? ... bij u?

De Curator heeft z’n werk gedaan, de Rechter heeft vonnis gesproken, dus daar hoeven de schuldeisers zich niet nog eens te melden.

Zolang er geen geld is, valt er voor hen niets te incasseren. Desnoods mogen zij 20 jaar minus 1 dag wachten en alsog betaling van u verlangen.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Cosara zei:

De verificatie vindt wel plaats, maar als de vorderingen niet worden betwist dan is een vergadering tot hoor en wederhoor overbodig.

Ik verval in herhaling: dit is niet waar. Alleen als na de eerste fase het faillissement niet opgeheven is vanwege gebrek aan baten, komt de verificatie. En als er een verificatie is, is er een verificatievergadering, omdat die zitting en niet één of ander ander communicatiemoment, het formele moment is om vorderingen te betwisten. Dat kan ook niet op een ander moment, want pas als die verificatievergadering aangekondigd wordt, wordt ook die lijst gepubliceerd en weten schuldeisers en de failliet formeel of er iets is om over te klagen.

 

Zie voor eea de ReCoFa richtlijnen, waarin opgenomen is dat verificatie alleen plaats vindt als er ook uitdeling aan concurrente crediteuren plaats vindt.

 

Zou overigens wel heel fijn zijn als die verificatie wel altijd plaats zou vinden, want dan zouden de erkende schuldeisers niet meer hoeven te procederen na het faillissement om een titel te verkrijgen.

1 uur terug, Cosara zei:

Melding bij wie? ... bij u?

De Curator heeft z’n werk gedaan, de Rechter heeft vonnis gesproken, dus daar hoeven de schuldeisers zich niet nog eens te melden.

Zolang er geen geld is, valt er voor hen niets te incasseren. Desnoods mogen zij 20 jaar minus 1 dag wachten en alsog betaling van u verlangen.

Vijf jaar dus. Alleen als er een verificatielijst is, is het twintig jaar. 

 

Edited by StevenK

Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 268 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept