Jump to content
ThinCair

WW rechten bij deelnemen in BV vanuit WW

Recommended Posts

Voor mij doet zich de mogelijkheid voor om met anderen een BV op te richten. Zelf zit ik nu in de WW.

Gezien mijn situatie, o.a. nog te weinig financiële buffer, wil ik dit graag doen met behoud van mijn WW-rechten.

Uit diverse informatie meen ik op te maken dat dat onder andere mogelijk is als:

 • Mijn aandelenpercentage lager is dan van anderen
 • Ik een positie heb als werknemer, i.e. er worden sociale premies voor me afgedragen
 • Ik niet zelf mijn ontslag kan bepalen

 

Mijn vragen hierover zijn:

 1. Zijn er behalve de 3 bovengenoemde items nog meer aspecten om mee rekening te houden?
 2. Wordt mijn salaris door het UWV aangevuld tot maximaal 87,5% van mijn oude salaris?
 3. Heb ik toestemming van het UWV nodig om vanuit WW deel te nemen in zo'n BV?
 4. Eist het UWV dat er een minimum salaris aan me wordt uitgekeerd? 
 5. Hoe zit het met mijn WW rechten als ik binnen 26 weken weer werkeloos wordt?
 6. Hoe zit het met mijn WW rechten als ik weer werkeloos na langer dan 26 weken bij de BV in dienst te zijn geweest?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste ThinCair, 

 

Allereerst welkom op Higherlevel!

 

Inhoudelijk: ik ga UWV webcare vragen om op jouw vragen te reageren; dat wordt op zijn vroegst maandag. 

 

Wel ga ik  je vragen al wat te verduidelijken: wat bedoel jij met "behoud van WW rechten"? Er zijn namelijk meerdere keuzes:

 1. WW-uitkering nu stoppen maar kunnen laten herleven als je je bedrijf weer staakt binnen de oorspronkelijke termijn van je WW rechten
 2. als bovenstaande maar met 6 maanden startersregeling (indien mogelijk voor een BV met minderheidsbelang/verplicht verzekerd)
 3. Je huidige WW uitkering door laten lopen maar met verrekening uren/aanvulling WW
 4. WW uitkering stoppen maar wel ww-rechten opbouwen.

 

 

Edit 6-5-2019: UWV Webcare heeft de vraag inmiddels opgepakt en gaat reageren (melding via Twitter)


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank voor de reactie. Met behoud van WW-rechten bedoel ik optie 3, i.e. aanvulling vanuit WW bij lager salaris.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minuten geleden, ThinCair zei:

Dank voor de reactie. Met behoud van WW-rechten bedoel ik optie 3, i.e. aanvulling vanuit WW bij lager salaris.

 

Helder. 

 

Dat gaat dan mogelijk wel een probleem op leveren met dit:

Op 4-5-2019 om 20:11, ThinCair zei:
 • Eist het UWV dat er een minimum salaris aan me wordt uitgekeerd? 

 

Niet het UWV eist dat maar de Wet op de Loonbelasting (artikel 12a lid 1)

Quote

Artikel 12a

1.Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;

c. € 45.000. (2019)

 

Als jij een belang van 5% of meer hebt in de werkmaatschappij waarvoor je (direct of indirect: via eigen holding BV) werkzaam bent , geldt dit gebruikelijke  loon ook voor jou. 

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Omdat er dan sprake zou zijn van een startsituatie kan er onder bepaalde voorwaarden van het gebruikelijk loon worden afgeweken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuten geleden, ThinCair zei:

Omdat er dan sprake zou zijn van een startsituatie kan er onder bepaalde voorwaarden van het gebruikelijk loon worden afgeweken. 

Is dat een vraag of een constatering?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 uur geleden, ThinCair zei:

Omdat er dan sprake zou zijn van een startsituatie kan er onder bepaalde voorwaarden van het gebruikelijk loon worden afgeweken. 

 

Op zich leuk dat je zou mogen afwijken van het gebruikelijk loon (iets dat tegenwoordig volgens mij niet meer zo ruimhartig wordt toegestaan), maar daar ben je volgens mij voor de WW niet mee geholpen. Het ligt er een beetje aan of de inkomsten als inkomen uit ondernemen of dienstbetrekking wordt gezien. Als DGA hang je er een beetje tussenin.

 

De verrekening van je WW gaat namelijk op basis van uren, als het wordt gezien als onderneming. Als je geen gebruikelijk loon zou hoeven betalen, zou je dan dus een fulltime DGA zijn zonder loon én zonder uitkering ivm maximale verrekening.

 

Als het wordt gezien als loon uit dienstverband (dat is dus nog even de vraag), dan wordt een percentage van het gebruikelijk loon verrekend met je uitkering. Zoals gezegd is de fiscus niet meer zo scheutig om een gebruikelijk loon van 0 euro te accepteren. Meestal wordt minimaal 21.000 euro per jaar als minimum gezien.

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Thincair,

 

Goed dat je dit aan de orde stelt voor je beslissingen neemt! Het is simpeler als je misschien denkt. Of je gaat als zelfstandige starten vanuit de WW of je gaat in loondienst werken. Er bestaat in de WW geen aparte regeling voor een zelfstandige die in loondienst in zijn eigen BV gaat werken.

 

Ik kan me voorstellen dat dit een fundamentele keuze is. Die zou je kunnen bespreken met je Adviseur Werk.

 

Hier lees je  meer over het starten als zelfstandige: https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/index.aspx 

Zoals je hier kan vinden kun je als startende zelfstandige in aanmerking komen voor de startregeling. Je mag dan de opbrengst van je werk houden en krijgt een vaste korting op je WW.

Als je geen gebruik maakt van de startregeling geef je maandelijks de als zelfstandige gewerkte uren door en die worden verrekend met je WW-recht. Voor de startregeling heb je toestemming nodig. Als je een eigen bedrijf wilt starten zonder startregeling heb je geen toestemming nodig. Je moet het wel doorgeven.

 

Mocht je bedrijf niet levensvatbaar zijn kun je weer een beroep doen op de WW als je er helemaal mee stopt. Hier lees je er meer over: https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/einde-eigen-bedrijf/detail/opnieuw-ww-na-einde-eigen-bedrijf .

 

Als je in loondienst gaat werken dan gelden de normale regels: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-uitkering/detail/werken-en-een-ww-uitkering/ik-ga-werken-in-loondienst. Mocht je geen aanvulling meer krijgen omdat je genoeg verdient en je wordt opnieuw werkloos binnen 26 weken dan kun je als je verder aan de voorwaarden voldoet de WW laten herleven. Na 26 weken in loondienst te hebben gewerkt heb je in principe een nieuw WW-recht opgebouwd.

 

Veel succes met je plannen!

 

Met vriendelijke groet,

Harold

UWV Webcareteam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@uwv_webcare Dit antwoord is wellicht wat verwarrender dan bedoeld. Het geeft voor mijn gevoel geen antwoord namelijk.

 

Als je zegt dat er "geen speciale regeling" is, betekent dit dan dat een DGA-dienstverband als een 'gewoon' dienstverband wordt gezien? Of wordt de werkzoekende dan gezien als een 'gewone' zelfstandige? Wordt er dan verrekend op basis van uren of op basis van inkomen? Of geen van tweeën? En in dat laatste geval: wat dan? Wordt de WW dan stop gezet? En van wie gaat het initiatief dan uit?

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toch weer wat wijzer geworden, maar mijn beeld is nog niet compleet.

 

De info van UWV geeft inderdaad uitsluitsel over vanuit de WW in loondienst gaan werken of als zelfstandige. Dit is helder.

Maar de opties waarin ik samen met anderen kan gaan deelnemen in een BV kan ik toch niet herleiden naar een van beide. Deze opties zijn:

 1. Ik ben DGA onder dezelfde voorwaarden als de anderen, zoals aandelen% als de anderen => komt dit voor het UWV overeen met de situatie als dat ik zelfstandige zou zijn, i.e. kom ik in dit geval in aanmerking voor de startregeling? 
 2.  Uit andere info op internet maak ik op dat ik ook DGA kan zijn onder voorwaarden dat ik m.b.t. WW hetzelfde wordt beoordeeld als zou ik als 'gewone werknemer' in dienst zijn. Zo ja, klopt dit? Wat zijn dan die voorwaarden? En moet dan aan mij een minimumsalaris worden uitgekeerd ook als ik < 5% van de aandelen bezit?

M.a.w. wordt ik in geval 1. door het UWV gezien als zelfstandige en in geval 2. als zijnde in loondienst.

... en zijn er nog andere opties die het overwegen waard zijn?

 

 

  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, ThinCair zei:

Ik ben DGA onder dezelfde voorwaarden als de anderen, zoals aandelen% als de anderen => komt dit voor het UWV overeen met de situatie als dat ik zelfstandige zou zijn, i.e. kom ik in dit geval in aanmerking voor de startregeling? 

 

Indien jullie allemaal zelfde% aandelen hebben en jullie ook allemaal als bestuurder gelijkwaardig zijn (dus iedereen bestuurder), dan is er sprake van zogenaamde "nevengeschiktheid" en ben je niet meer verplicht sociaal verzekerd. Dat kun je beschouwen als "zelfstandige" zijn. Dat doet UWV op de site namelijk zelf ook:

image.thumb.png.d586be5775440d2a2bd27ff6a38d391d.png

 

Dus ja, dan zou je in aanmerking moeten kunnen komen voor de startersregeling mits  je nog niet daadwerkelijk gestart bent en mits je - op basis van je plan - toestemming krijgt van je UWV werkcoach. 

 

3 uur geleden, ThinCair zei:

Uit andere info op internet maak ik op dat ik ook DGA kan zijn onder voorwaarden dat ik m.b.t. WW hetzelfde wordt beoordeeld als zou ik als 'gewone werknemer' in dienst zijn. Zo ja, klopt dit?

Ja, dat gebeurt zodra je verplicht sociaal verzekerd bent als DGA omdat je als minderheidsaandeelhouder je eigen ontslag niet kunt tegen houden en er géén sprake is van nevengeschiktheid 

 

3 uur geleden, ThinCair zei:

En moet dan  aan mij een minimumsalaris worden uitgekeerd ook als ik < 5% van de aandelen bezit?

Het woord "dan"  is hier niet op zijn plaats: zodra je minder dan 5% van de aandelen hebt ben je geen aanmerkelijk belanghouder of DGA  meer, maar een echte werknemer. Mijn vorige reactie gaat juist over de situatie waarin je 5% of meer van de aandelen hebt.

Maar om je vraag te beantwoorden: minder dan 5% van aandelen -> Geen DGA -> geen gebruikelijk loon -> gewoon werknemer -> wel verplicht wettelijk minimum loon!

 

En in dat laatste zat tot voor kort de grote grap: voor de DGA's kon in de startupfase toestemming worden gevraagd om salaris 0 te mogen toepassen, maar voor een minder dan 5% aandeelhouder kan dat niet: daarvoor geldt altijd het wettelijk minimum loon. Tegenwoordig staat de belastingdienst voor DGA's een salaris van 0 niet meer snel toe en verlangt minimaal ook voor de DGA's minimumloon, ook als er geen sprake lijkt te zijn van WBSO subsidie 

 


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo ThinCair,

 

Wat fijn dat door de algemene antwoorden die hier zijn gegeven, een aantal vragen zijn beantwoord. Ik lees ook dat er nog veel onduidelijk is en daarom roepen de antwoorden weer nieuwe vragen op.

 

Het starten als zelfstandige is een lastige stap, waarin veel verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. Start je daarbij ook nog eens tijdens je WW-uitkering, dan komen er nog meer keuzes op je af. Ik kan me voorstellen dat je alles duidelijk wilt hebben voordat je een gerichte keuze maakt.

 

Daarom raad ik je ook sterk aan om contact op te nemen met je adviseur werk van UWV om je plannen te bespreken. Je kunt aan je adviseur werk de verschillende opties voorleggen waarbij je adviseur werk, op persoonlijk vlak, aangeeft welke invloed deze opties hebben op je WW-uitkering. Waar nodig kan ook een specialist op het gebied van zelfstandigen voor jou worden ingezet.

 

Je kunt contact opnemen met jouw adviseur werk door een bericht in je Werkmap te sturen. Je adviseur werk reageert dan binnen twee werkdagen.

 

Ik wens je een fijne dag toe!

 

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik stel voor dat @Norbert Bakker voor UWV webcare gaat werken, want zijn antwoorden leken me een stuk helderder dan dit nóg algemenere non-antwoord!


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Het voorgaande antwoord van een webcareteamlid met doorverwijzing naar een eigen adviseur en zelfstandigenspecialist lijkt me evengoed correct.

 

Webcare is iets anders dan publieksvoorlichting.

 

ThinCair zou ons andersom bij doorgang van deze ondernemersplannen binnenkort ook moeten kunnen bijpraten na opvolging van het bovenstaande advies.

 

Groet,

 

Highio

 

Edit: UWV heeft ook een klantpanel voor bereidwillige meedenkers

Edited by Highio

HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept